sobota 31. prosince 2011

Co očekávat v novém roce 2012Trochu s úsměvem pod "fousy", bych  Vám zde v rubrice Astro,  po delší odmlce nastínil, jaký bude pravděpodobný trend v nastávajících časech.
Je to závěrečný rok technokratického myšlení, tedy jako konec jedné etapy směru, jež nastal hlavně od průmyslové revoluce.  Většina lidí smýšlející jen technokraticky, bude vytěsněna z tohoto světa pomocí různých nemocí, sebevražd  a životních problémů i zklamáním nad tím, čemu bezmezně věřili z naučených klišé. Tito lidé již nadělali tolik bolesti a zbrzdili lidskou evoluci na takovou míru, že budou postupně odstraněni a ani se s nimi nemusíme dohadovat  a nebo zbytečně přesvědčovat.
Kdo nezačne žít svůj život v souladu z láskou, nepřiznáním vyšších hodnot Vesmíru a stále se arogantně posmívat skupině lidí, jenž nezastává jen materialistický pohled, kteří mají odlišný    názor, bude pomalu odstraněn, nebo bude mít velké životní těžkosti, i když zastánci dnešního způsobu života budou ještě kopat a mnohé státní instituce jim v tom budou nápomocni. V roce 2012 je hlavně kladen velký důraz na duchovní vývin, který je nutný pro přípravu navázání a propojení i s jinými entitami Vesmíru.

Tyto aspekty budou mít katastrofický vliv i na nesouladné partnerské vztahy, pokud se nepřízpusobí, budou tyto vztahy zničeny. Rovněž maximálně v tomto období bude zadržena energie tvorby peněz, je to záměrný aspekt pro vývoj, aby se lidé naučili nemít peníze jako něco na prvním místě - Kalousek i EU má "smůlu". Kdo se toto nenaučí, stane se z něj  „bezdomovec“ a bude se to týkat i těch, co mají velký dostatek – jejich hodnota záměrně klesne.  
V bankovnictví vyjde najevo velmi zranitelný systém karet,  chipů, jako neschopný života a kontroly obyvatelstva.
Na materialisty  bude rok 2012 jako kladivo a čistící období, začnou se objevovat nové technologie, které technokratům nepůjdou na mozek, jejich držení lidí v šachu a ždímání v závislosti na používání  základních energií pro domácnosti, pro život,  se ke konci roku začne tento systém rozpadat.
Hlas lidu – hlas Boží, se bude velmi prosazovat ve všech sférách našeho života.
Našich čtenářů se to moc týkat nebude, protože pevně věřím, že sem chodí již rozvinuté bytosti se širším záběrem rozhledu, pro které bude tento rok jen poučením a potvrzením jejich cesty. Myslím, že je to tvrdá, ale správná očista Země.

čtvrtek 29. prosince 2011

Tajemství evoluce – úvaha.
Evoluce je především energeticky řízený proces a to na základě působení fotonů, tohoto skrytého nástroje Vesmíru.  
Fotony se vesmírným prostorem pohybují tak dlouho, dokud nejsou pohlceny některou hmotou a přeměněny na jinou formu energie – hmotu.   Vezměme v úvahu, že foton například tvoří jádro všech atomových částic, z nichž se skládá veškerá hmota. Pokud foton začne zvyšovat své vibrace, tedy začne měnit svou základní frekvenci, zvětší se vlastně i vibrace hmoty, řekněme, že došlo ke kvantovému skoku hmoty, k něčemu velmi podobnému dochází i ve velmi malém měřítku u spořiče UFka. Nevyvíjí se jen živá hmota, vyvíjí se veškerá hmota, tedy i neživá.  Myslím si, že k této změně postupně již dochází a konečná změněná frekvence fotonu bude ukončena roku 2013 – kanál se uzavírá. Základní vibrace hmoty, jež tvoří v původní formě vlastně fotony, mají základní vliv na strukturu hmoty. V tomto případě kvanta mohou být považována jako vibrační, odpovídající jisté frekvenci, tedy i barvě – rozdělení spektra barev, kam která patří je velmi pěkně definováno na čakrách u člověka, v podstatě se všemi projevy i ve hmotě. Toto je důležitý bod,  kvanta jsou prostě balíčky energie na sub-atomární úrovni. Takže každá hmota je postavena z velkého balíčku energie s vlastní atomovou / molekulovou vibrací jádra a tyto vibrace odpovídají určité barvě. Tak se dá přetransformovat veškerá hmota v tomto prostoru a to i živá.
Proč hodně lidí dnes onemocní např. na rakovinu, je to převážně zdroj negací, negativních myšlenek v živém organismu, ty se telekineticky projevují změnou základní frekvence fotonů ze zelené, na negativní – červenou, která v dnešní době už k nám neproudí ze Zdroje a Slunce, tímto způsobem je pak tato hmota z našeho prostoru vytěsňována – nemá zde již místo, Ze Zdroje a Slunce k nám již delší dobu proudí frekvence vyšší – zelená.
Jednoduše řečeno, v našem prostředí se pak vše vyhrocuje na maximální možnou míru, vidíme to například dnes denně, propast mezi bohatými a chudými se náhle dramaticky zvětšuje, i mezi lidmi ostře začínáte rozlišovat  kdo kam patří, v této době tato aktivita se bude velmi radikálně stupňovat.

Nyní si uvědomíme i ten fakt, že když tyto frekvence mají vliv na vše hmotné, mají vliv tedy i na vnitrozemské jádro. Tato skutečnost má vliv na zvýšení teploty zemského jádra a nejen zemského, toto se děje v celé naší sluneční soustavě, kdy se zvyšuje následně teplota na povrchu všech našich oběžnic tedy tkzv. globální oteplování, jejíž maximum by mělo být od 2011 – 2013. Toto se děje na všech okolních planetách a bez přičinění nějaké lidské činnosti – je to kvantový skok. Až dosáhne maxima, začne se čas jako vektor možná hroutit do singularity, tomu odpovídá i výzkum  Dr. Sergeje Smelyakova, který toto časově umístil na konec roku 2012. Vibrační charakter fotonů dnešního materielního prostředí se již pohybuje ve spektru zelené a  je  plně aktivováno  v období 2011-2013.   
Nejsme sami.

středa 28. prosince 2011

Pokrok, nebo stagnace Západu do úrovně třetích zemí?


Zde je starší záznam z přednášky doktora Stevana Greera, aby jste si udělali celkový obrázek lidí, jež se zasazují o nové technologie.  V Západním světě  je abnormální negativní reakce ze strany těch, jež by přišli o své zisky a tím i o nadvládu většiny obyvatel i za pomocí těch, kteří ve svém vývoji ustrnuli a svým napadáním i ze strany mnohých technických pracovníků napomáhají této elitě být stále u moci a nemohou za žádnou cenu přijmout fakt, že existuje dnes i jiná cesta pokroku, než ve padesát let starých technologií získávání energií. Co to bude znamenat pro celý západní  svět? Stagnace všeho, průmyslu, vědních oborů, svobodného života v těchto zemích, jelikož energetika je základním vyživujícím prostředkem pro rozvoj lidstva. Pokud se nezmění a neodstraní uměle utvořené zákony kontroly a zisku, tyto vyspělé západní země budou odsunuty  a velmi rychlým tempem se budou rozvíjet třetí země, jako je Brazílie, Indie a v neposlední řadě Čína a Rusko. Již Tesla dávno upozorňoval, na každého živého tvora připadá jistá část energie, pokud tato energie bude růst, bude se i rozvíjet civilizace, pokud bude nedostatek energie na každého živého tvora, společnost ustrne a začne se smršťovat. 
Někde na mnohých forech se dokonce i zuřivě dohadují o magnetických motorech, jako o velkém nesmyslu za podpory jisté části záměrně vedených negativních názorů. I tyto technologie jsou reálné, bez příspěvků negativistů a jejich dokazování o nesmyslnosti uvedených zařízeních a ani neví, jak se do budoucna zesměšňují a sami vlastně svým jednáním ponižují vědu a některé dobré vědce, kteří již přišli na to, že vše není takové, jak je deklarováno a připouštějí zatím v tichosti i jiné cesty. Až tento vzájemný protiklad dostoupí jisté energetické hodnoty, vše se nakonec provalí velkou rychlostí. Ortodoxní vědci budou znemožnění a budou se muset věnovat tomu, na co bude jejich myšlení stačit, tj, že nikdy přeci nemůže být zisk větší než příjem, jsou  zakleti v uzavřeném systému, který jiné varianty samozřejmě nepřipouští, jenže tak Universum nepracuje, je to otevřený systém. Tyto magnetické generátory dávno pracují, nemluvě o vojenském tajném využití, navíc západ si to na svou škodu hlídá a to tím, že každé toto zařízení má vysílač a napojen na GPS a GMS na centrální dispečink, v případě odcizení atd.. Vše je uměle vytvořeno a to tak, aby sociální rozdíly ve společnosti byly co největší a případný deficit zaplatí poddaní formou různých daní a zákonů, jenže do nekonečna tato nenažranost nefunguje.
Tyto generátory pracují již od roku 2009, vyrábí je firma ve Švýcarsku pro jisté průmyslové celky a to s výkonem 100 – 300 kW. Výrobek je záměrně distribuován jako pětiletý nájem, jsou  plně hermeticky uzavřeny, takže klienti je ani nemohou  otevřít. Stále chtějí, aby vše bylo pod kontrolou, proto jsou samodílny, garáže, kuchyně a pár nadšenců tak nebezpeční. Tak co, předběhnou nás třetí země? Vždyť západ není celý svět a v nových zemích jsou také vynikající vědečtí pracovníci, navíc nezatížení dogmaty, tento svět půjde mílovými kroky pak vpřed a my budeme autsajdři, díky nenanžranosti i namyšlenosti jistých skupin.

sobota 24. prosince 2011

Novinky Studené fůze E - CATDnes Vám předkládám nějaké  informace ze zákulisí, díky i spolupráci jednoho čtenáře,  ohledně  „Studené fůze“, jež byla tak zatracována  jako Perpeetum mobile od vědeckých kruhů a podobné nesmysly.
V dnešní době dokonce počítá NASA s jeho využitím  ve svém novém programu a to pro pohon raketoplánů. Co řekl vědecký pracovník NASA:
Levný, hojný, čistý, škálovatelný, přenosný zdroj energie, nyní ovlivní celý svět. Je to efektivní řešení ropného zlomu, ovlivnění klimatu, pitné vody a související geopolitické nestability. Při zkouškách  u nás to bylo tak efektivní , že jsme museli dávat pozor, abychom nepřekročili  kritickou teplotu celého článku a nezničili ho. Zde není žádné omezení.   Dr. Joseph M. Zawodny, NASA.
Zde jsou obrázky z návrhu NASA pro nejnovější konstrukci raketoplánu z projektu  LENR, který poletí z raketodromu na oběžnou dráhu a zpět za použití principu hlavního raketového motoru, postaveného na bázi studené fůze, kdy teplota vodních par dosáhne až 414 st. Celsia. Navíc tyto generátory chtějí použít jako stacionární moduly pro zásobování el, energií, teplem a to nejen v raketoplánech, ale i na případných základnách na jiných planetách. Toto svědčí o již velkém průlomu.Nyní pár komentářů od „špiclujích“  vědeckých pracovníků, nebudu jmenovat, ale pan Grygar ze Sisyfosu a jemu přidružený ansambl to jistě nebyl:
1)Rossiho vynález je rozhodně pravdivý v tom, že  reaktor dává spolehlivě velké množství tepla. Reakce je tak silná, že i student prvního ročníku vysoké školy musí uznat u E-Cat čistý energetický zisk. Proto nyní s jistotou víme, že E-Cat je energeticky skutečný a není to žádná iluze,  vytvořená chybou měření, jak straší např. výroky pana Ponsa a Fleischmanna.
2)Je to netoxická technologie a nejsou tam žádné právní překážky, které by eventuelně mohly zpomalit tento rychlý technologický pokrok. (Dle našeho měření nepřekročilo hodnotu přirozeného radioaktivního pozadí)
3)Toto zařízení nečiní žádné problémy pro výrobu v běžných továrních podmínkách pro montážní linky.
4) Tato technologie znamená to, že i chudí a relativně nerozvinuté země budou moci vyrábět toto zařízení. Studená fůze – LENR, bude nakonec použita k pohonu automobilů, vlaků, lodí, letadel a kosmických lodí. Představte si luxusní sedan, pojedete mnoho tisíc kilometrů bez doplnění paliva, nebo malé letadlo, jež poletí z New Yorku do Pekingu nonstop za nízkou cenu. Tady Vám přináším na podnose schéma E-Cat:Toto jsou výroky vědců, kteří byly u tohoto zařízení i výroky vědců z NASA, kteří si tuto technologii samozřejmě nenechali ujít a odzkoušeli – ti mají vždy nos na tyto věci, jen naše zkostnatělá vědecká elita bude stále zesměšňovat a blekotat něco o Perpetuum mobile a chybě měření, tak jak se jim nelíbí závěry i z CERNu o jejich objevu.
Tento princip není patentován, jelikož byl před několika lety uveřejněn na Netu pro informaci široké veřejnosti, takže s ním díky Bohu nejde manipulovat, jen jako průmyslový  vzor, ale to nejsou žádné překážky. Takto jsem si to představoval vždy, tak jsem i vždy jednal, pokud možno tyto informace dát veřejnosti, pak již žádný chytrolín nemůže spekulovat. Rovněž jsem upozorňoval, že v roce 2012 se budou dít velké změny, ale upřímně, víte co mne nejvíce blaží, že EON a Plynové společnosti půjdou do kytek a přestanou vydírat a mastit si svou nenažranou kapsu. Je to naše bohatství, je to naše planeta, všech, bez vyjímky a na její bohatství má právo každý, ne jen ten vychytralý, každý umí něco a jsme si všichni rovni, většinou to poznají až při odcházení z tohoto světa, ale to je už pro ně pozdě. Pokud bude snaha to zde blokovat, třetí země váhat nebudou a věci opravdu půjdou rychlým tempem tak, jak bylo předpovězeno, pád západní civilizace.
Nyní jedná s Rossi firma Praxen- Defkalion o možnost výroby a to již v roce 2012. Výpis z konference firmy z 30. listopadu 2011 :
Nyní jsou poskytnuty technické specifikace pro přípravu výroby. Tento výrobek byl již testován a bude připraven návrh konečného výrobku „Hyperion“ pro vstup na trh v průběhu roku 2012.
V prvé fázi budou výrobky uvedeny na celosvětový trh pro stavebnictví, zemědělství a průmyslových energetických potřeb a v neposlední řadě i pro malé zdroje energie.
Pan Rossi po zkouškách upřesňuje spotřebu podpůrných materiálů, jenž je hlavně Niklový prášek, půl kila niklu v prášku může uvolnit tolik energie, jako spálení 517.000 liber oleje, což je přibližně 1.590 barelů, to stojí za to. Naštěstí, Země má dost niklu a může dodávat pro všechny naše energetické potřeby po miliony let. Navíc Niklový prášek se dá i recyklovat.
Závěr: toto je největší objev v historii lidstva a dopady budou obrovské: čistá energie v (téměř) nulových  nákladech. Myslím, že první malé generátory pro domácnosti se objeví paradoxně v třetích zemích a tím se přenese využití i k nám a bude následovat pád velkých korporací s dodávkami energií. Rovněž i z hlediska bezpečnosti v případě přírodních problémů je toto řešení decentralizace výroby tepla a elektřiny nejlepším řešením.

Ještě jedna fotografie těch nejzainteresovanějších pánů. Myslím ten vpravo a je vám vše jasné. Někdo zaspal a nebo namyšlenost západu??


Stremmenos - Rossi - Hauard Chen- čínský úředník


Odkaz na starší článek:    
http://energieupramene.blogspot.com/2011/10/volna-energie-opet-potvrzena-e-cat.html

http://energieupramene.blogspot.com/2011/11/volna-energie-studena-fuze-opet.html

Pro Hujery, co vše ví a znají, doporučuji článek : http://energieupramene.blogspot.com/2012/02/studena-fuze-e-cat-cilene-negace.html 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aktualizováno dne 27.12.2011
Děkuji za aktivitu a spolupráci čtenářů a proto uveřejňuji sdělení od Juraje K. jež vznesl na firmu dotaz:  
prisla odpoved z http://www.ecatenergy.sk/ ohladom 10kw ceny jednotky, napisali ze neoficialna a predpokladana cena je 4.000€, co si myslim, ze je velmi slusne.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dodatek pro poučení:

Nyní pro Váš celkový obraz uvedu pár výňatků z fora z doby minulé, jež se týkaly  právě studené fůze. Tady vidíte bezmeznou snahu některých lidí, hlavně zastánců klubu Sisyfos, aby okamžitě, co by lidé rádi vyzkoušeli, je odborně házeno do kytek a znechuceno pod zástěrkou velké odbornosti. Pak se na forech 80% lidí dohaduje s 10% zbytkem záměrného cíleného negativismu a 9% pozoruje a eventuálně se někam přikloní, 1% něco dělá. Pak se nedivte, že na forech se většinou nic nevyřeší, navíc pokud je infiltrováno tkzv. odborníky, jejichž záměr je úplně jiný než objevit, poučit se, spíše rozbít ihned v zárodku.
      +    kladný postoj
-         destrukční postoj
(Komentáře neupravovány do klasické češtiny a nicky neuvedeny)
+ Už jsem takhle v garáži "spálil" několik desítek litrů vody. Říká se tomu studená fůze.
-  Stude fuze je pekna vec ale kdybys skutecne mel patent jsi drzitelem Nobelovy ceny a nechutne bohaty muz:-) (Tady je důležitý faktor slávy a peněz !!!)
-         S tou fuzí to preháníš. Fuze v tomto smyslu je jen chemické slučování, tedy výsledkem by mela být H2O. Nejspíš jako plyn, protože by H2O musela napred zkondenzovat. Dovolím si tvrdít, že v tom plynu/páre odejde nejvýše to množství tepla, které tam vnutíš elektrickým výkonem (minus nejaké ztráty). Nenazval bych to horení, nazval bych to vratnou reakcí za účasti oblouku, nebo plazmy.
-         Napíš pre istotu, načo je podľa Teba taký rozklad užitočný, a aký efekt od neho očakávaš.
       -  Ale ale, kde by se tam asi vzal nějakej plazmovej výboj, co by tu vodu "pálil"...?            A dokonce rozklad vody že by tam nastal?Méně fantazie a více reality - samozřejmě, že se nemá   jak     rozložit...
      +  A pokud budeš fyziku se všemi jejími dosavadními poučkami uznávat jako neměnné             dogma, tak potom nijak nechápu, proč se vůbec zajímáš o Volné Energie.
      +  Ano, některým chybí představivost a pak eště nějaký minimální pokuseček.
-         Správná cesta je vycházet z reality, nikoli vymýšlet fantasmagorie typu "voda hoří ve válci", ve válci se krakuje palivo", "voda je palivo" a další perly, co tu lze často vidět.(Tak už víte jaká je správná cesta!)
-         Chceš - li oponovat, vysvětli laskavě chemickým vzorcem, na co ta voda může dále hořet...( nic nového je nikdy nenapadne - klasika)
-         Uveď vzorec, na co že shoří ta voda. Pokud ho neumíš napsat, tak nemel, že voda hoří.(pěkný slovní chyták)
+  Tak jeho exelence zástupce sisifa pan (zatím) XXXX, nabízel z jánevíjakýho zdroje peníze za nějaké fungující věcičky. Navrhuju to urovnat : Sisyf přinese na odlehlé místo peníze, njo a dostane za ně co si zaslouží, co Ty na to ?
-         Pokud někdo vidí inzerovaný nesmysl - např. kouzelný přístroj na tvorbu čehosi a podobně, nevěří mi, že to nefunguje s argumentem pro naivní hlupáky typickým (všimněte si té bezmezné psychologie pro dobro druhých!)
-         Jenže ty ulítlé sny nelze realizovat - je fuk, jak velké shluky molekul voda tvoří, jako palivo sloužit nemůže.
-         Vyjadřuje se takto někdo jiný, než primitiv? ( všimněte si vždy  arogance)
-         A uz vubec nechapu co ma elektrochemicka reakce spolecneho se studenou fuzi? ( Tak toto je věta hodná odborníka, držící se starých pouček)
-         A nepřipadá vám divné že pokud by bylo možné studenou fůzi takto snadno zažehnout a udržovat už dávno (alespoň 20let) by se nestavěli jaderné elektrárny jak je známe dnes?
-         Napadlo tě že při použití NaCl dochází při procesu k změně elektrolytu? (Stále stejné argumenty ve starých vyjetých kolejích fyziky)
-         No a to nejlepší nakonec, na co by jste něco dělali, že, po tomto odborném argumentu: Když dovolíte pojem těžká voda není voda z vodovodu nebo nějaká destilka jde o deuteriumhydrooxid (ten latinsky nazev je super - tak tady jsem si sedl na zadek) jak sam snadno z nazvu odvodíte je to sice voda ale misto vodiku H^1 je tam jeho izotop H^2 - deuterium.. pak by mohla probihat reakce jak ste ji popsal ve smyslu
2(H^2)2O = 4(H^2) + O2
a následně
(H^2)+(H^2) = (He^4)
ale obávám se že to v domácích podmínkách není možné pokud doma nemáte urychlovač částic nebo reaktor na termonukleární spalovaní izotopů vodíku.
No a máte to vyřešeno, nic nedělejte, "studená fůze" neexistuje - amen !!!!!

Další odkaz :    http://pesn.com/2012/01/02/9601998_Defkalion_Claims_No_Problem_with_Revealing_Cold_Fusion_Catalyst/

 Aktualizováno 11.2.2012
Dnes mně došlo vyjádření k dalšímu dění E-Cat a proto ho otiskuji i zde:
 www.ecatenergy.sk patrí mojej spoločnosti.Poteším všetkých tým,že cena sa má pohybovať v rozmedzí 400-500 USD,za 10KW home jednotku.
Náplň asi 100g niklového prášku bude stáť asi 10 USD a vydrží asi 180 dní v nepretržitej prevádzky.

Cena za jednotku bude v podstate pevná na celom svete,z rozdielom prepravy.Moja spoločnosť zastrešuje servisnú distribučnú a obchodnú stránku v stredoeurópskom regióne.

O zdravie ing.A Rossiho sa obávať skutočne nemusíte,preto že sa už dávno postaral o to sám tak,že v prípade nešťastnej náhody,úrazu,či nehody,bude jeho know how zverejnené.

P.S.Děkuji za spolupráci - Iv

Ještě dost častá  cílená  otázka:
Otázka: Rádi bychom se podívali na nějaké fotografie z nové továrny, bylo by možné je publikovat?

Rossi: Během několika hodin by se objevili na  místě a naše bezpečnost a ochrana by pak měla být ohrožena?  Loutkáři budou ihned uvolňovat jejich hady. Chceme pracovat v klidu.


Další články:
http://energieupramene.blogspot.cz/2013/05/normal-0-21-potvrzenifunkce-e-cat-zdev.html 


pátek 23. prosince 2011

„Hodní lidé žijí déle ??“


Velmi mne zaujal  článek s výše uvedeným nadpisem na stránkách http://psychologie.cz/hodni-lide-ziji-dele/ , od Nely Wurmové, jež se odvolává navíc na vědecký výzkum. Je tam však JENŽE. 

Každý takový vědecký výzkum je většinou prováděn za jistých předem daných kritérií,  která někdo sestaví a z toho se pak vytváří nějaký závěr. JENŽE tato kritéria jsou dost odchýlena od reality běžného života. Nejlepší laboratoř je praktický život, ale takový, jenž se nedá ve větší míře zastírat, nejvhodnějším prostorem je venkov, ne velké aglomerace, jako paneláky. Na venkovském jevišti života to máte neustále jak na dlani, bez přetvářky, hereckých výkonů, ty zde dlouhou dobu nemají šanci, zde je nejpřirozenější laboratoř všeho, co se týká našeho žití zde.
Jen bych chtěl upozornit, že v žádném případě tento článek není negativně zaměřen na v článku uvedené aspekty, jen na jeho upřesnění a ne tak jednoduché jednoznačné konstatování faktu, že „Hodní lidé žijí déle“ i opak je velmi častou  pravdou, kdy Žlučáci jsou zde málem do sta let a jejich první úkol po probuzení, je někoho ihned vytočit, jinak by nesplnili normu. Ti Hodní lidé nejsou totiž jen jedna skupina, tito lidé se mezi sebou  velmi liší a to v jejich dovednosti se vnitřně vypořádávat s útočícími negativními vlivy života.
Jsou to dvě podskupiny, první, která si dovede vnitřně uspořádat veškeré negativní vlivy působící na jejich psyché  a druhá skupina, která negativní nápor vnitřně nezvládne a tyto negativně působící symptomy nedovede v sobě rozpustit – nedovede tak brilantně s nimi pracovat. Toto jsou velmi důležité aspekty této skupiny a podle článku by pak vyznělo, že tito Hodní lidé by z venkovního  pohledu „výzkumu“ byli zlí, jelikož tito Hodní lidé většinou právě odchází z našeho jeviště života nejdříve, jen však proto, že se nedovedou vnitřně vypořádat s negativitou okolí – jsou velmi zranitelní a velmi otevření.


Druhá skupina Hodných je již ta, která dovede pracovat vnitřně s negativními energiemi a dovede je rozpustit a nebo vymrštit ven i třeba s pomocí přírody a jsou ke zlu i až nekompromisní. Ano, tato skupina a většinou to tak je,  jsou zde déle, zároveň s těmi Zlými, jako rovnováha, jelikož ti Zlí, v této době bývají zde nejdéle, proč, to by bylo na další článek, ale zkráceně – jde vždy o rovnováhu.
Jednoznačné konstatování, že „Hodní lidé žijí déle“ je velmi zavádějící a nepřesné, i když se to pěkně čte a souzní s vnitřním přesvědčením mnoha lidí – díky za to. Chtěl jsem jen upřesnit, že věc není tak jednoduchá a zastat se té druhé skupiny Hodných, kteří celý život věnovali dobru a přesto odchází z jeviště života velmi brzy, tak  by jsme jim křivdili  a představitelé Tmy si tady žijí velmi dlouho a proto na vyrovnání musí zde být zase jedinci Hodní – ti silnější. 

Je to stále  duální  myšlení, které není správné, lidé, život, věci, události a vše ostatní mají své rúzné odstíny barev, ne jen bílá a nebo černá, tak Vesmír nepracuje, ale  to je věc vývoje společnosti,  snad to lidé jednou pochopí.

úterý 20. prosince 2011

Jak pracuje Stirlingův motorSvět potřebuje čisté a ekologiské zdroje energie a Stirlingův motor patří mezi jedna taková zařízení. Stirlingovi motory jsou schopné používat různé druhy paliva a tím i teoretické vysoké účinnosti.
Dnes bych Vás tedy chtěl seznámit možná v budoucnu více používaným motorem a to Stirling motorem. Předvedu Vám i na animaci co  nejednodušeji  přincip tohoto motoru.
Ze svých zkušeností jistě znáte a taky z fyziky, že horký vzduch se rozpíná  a při ochlazování se velmi smršťuje.
Tady máte názornou animaci, jak motor pracuje:Jeho funkci by jsme rozdělily na čtyři etapy, dejme tomu jako u čtyřtaktu.
Ohřívání je první fází:
Začneme od horní úvratě horkého pístu – označen červeně. Horký píst je přesunut do horní oblasti válce a studený píst – označen modře – je posunut dolů o 90 stupňů. Pracovní médium, které může být i vzduch, ale nejčastěji se používají plyny s velkou objemovou roztažností, jako butan apod. se přemístí z chladného prostoru do prostoru teplého.
Expanze je druhá fáze:
Následuje pohyb klikové hřídele díky roztažnosti v prostoru horkého pístu s posunem o 90 stupňů. Toto je moment expanze, tedy práce.
Chlazení je třetí fáze:
Kliková hřídel musí být opatřena setrvačníkem, jež má umístěny klikové hřídele po 90 stupňích mezi sebou. Horký píst se pohybuje směrem dolů a studený píst se přesune do horní části. Tedy vzduch nebo jiný plyn se přemístí z teplého prostoru pístu do prostoru studeného pístu a tlak v motoru je snížen.
Komprese je čtvrtá fáze:
Tyto dva písty jsou během další otáčky o 90 stupňů přesunuty znovu do oblasti komprese, tedy do horní oblasti. Tím jsme dostali motor do začátku operace a celý cyklus se opakuje.

neděle 18. prosince 2011

Vodíkový hořák – bratr studené fůze


Nyní se hodně mluví o studené fůzi E-Cat, do jejíž realizace se pustil pan Andrea Rossi a jemu patří velký dík za odvahu a spuštění tohoto projektu. Zde bych chtěl nyní upozornit na jednu věc a to, že tento vynález, nebo aspoň jeho podoba není úplně nová a ležel dlouho zapomenut.
Týká se vynálezu pana Irvinga Langmuira z roku 1926. Toto zařízení vytváří teplotu 3 700 stupňů Celsia. Touto teplotou se dá roztavit Wolfram, diamant a to nemluvím o možném způsobu předávání tepla do systému topení, např.  v podobě upraveného kotle, respektive spalovací komory.


Jeho přístroj je založen na proudu tenkého vodního paprsku, hnaného přes elektrický oblouk, vytvářený dvěma wolframovými elektrodami. Napětí na těchto elektrodách se pohybovalo o intenzitě 300 – 800V a proudové intenzitě okolo 20.A, tím vzniká hoření atomárního vodíku, tedy úplně stejně, jako výše popsané zařízení studené fůze. Atomární vodík v kontaktu s wolframovými elektrodami a obloukem za nízkého tlaku je nezávislý na atomech H2 <–> 2H. Toto rozdělení molekuly vodíku se účastní absorpce velkého množství energie, přibližně 100 kcal. na gram molekuly. Tento výsledný plamen má teplotu až 3 700 st. Celsia. Plamen získává teplo čistě z rekombinace atomů vodíku H2. Plamen má dokonce i tu výhodu při tavení různých materiálů, že zde nedochází ke kontaminaci uhlíku, kyslíku a nebo dusíku, tedy bez povrchové oxydace. Toto zařízení bylo dokonce používáno před druhou světovou válkou, zejména v Německu. Tato metoda byla známá pod jménem Arc-Atom. Proč vědecká elita dále nerozvíjela tento zajímavý postup (1926) a muselo se čekat až do dnešní doby na odvážného pana Rossiho je velmi zajímavé.

pátek 16. prosince 2011

Svátky Slovanů na konci roku.Nyní bych Vás rád seznámil, jak slavili konec roku a začátek naši předkové Slované, dle zachovaných zápisů ze starých Slovanských Véd. Tento svátek přináležel vždy k datu 10. - 11. ledna a byl  to svátek „Zimní den Perúna“.

Dle těchto staroslovanských spisů, které byly záměrně skryty a jsou staré jak civilizace sama, se praví, jak bůh Perůn  osvobodil všechny lidské tvory, jež tady byli nasazeni, aby pečovali o planetu Zemi, z paralelního Negativního světa, jež tam byli odvlečeni násilím a nebo lstí. Tímto vojenským zásahem  bylo umožněno lidem vrátit se ke svým rodinám. Když všichni Slované přešli z paralelního Negativního světa, bůh Perůn  uzavřel otevřenou bránu (Hvězdnou bránu), jež spojovala tyto dva rozdílné světy. Protože však Hvězdná brána musela být nějakou dobu otevřena, aby se mohli vrátit všichni zajatci, tak tím stejným otevřeným prostorem rovněž v panice a strachu před Perůnem a jeho armádou utíkali i vojáci Tvarů – geneticky vyklonované bytosti Temných sil. Nepřipomíná Vám to něco?

Návrat osvobozených lidí přijímaly rodiny s radostí, ale u domů se začali objevovat i vojáci Temných sil a vyhladovělí žebrali o potravu. Slované si nechtěli kazit radost a tak jim poskytli jídlo, ale přes práh domu je nikdy nevpustili.
Od těchto dob se oslavuje Svátek Přeměn, dnes záměrně přejmenovaný na Koledu. Takže podle našich starých Slovanských zvyků je to svátek Přeměn. Od těch dob se slaví formou různých kostýmů, které připomínají různé vyklonované Temné bytosti a chodí po domech. Poskytují jim koláče a jiné dary, když tyto obdrží, odejdou od domu, i když temní mají velmi rádi sladké, nenávidí radost a štěstí. Po svátku Přeměn ( Merany – staroslovansky), Slované vzpomínali  na ty, co se již nevrátili z paralelního Negativního světa. Ve Védách se píše, že pak bůh Perůn chodil po Zemi ještě devět dní ( Slované měli týden o 9. dnech) a likvidoval zbytky temných vojáků, tak se píše ve Slovanských Védách - ale asi všechny nepochytal, dle dnešního dění ve světě.
Od těch dob začali Slované slavit „Zimní den Perůna“, jako vítězství nad zlem, než to změnila a záměrně zakryla tkzv. Západní civilizace. Doufám, že Vám to trochu osvětlilo aspoň malou částečku pravdy, jež je obalena záměrnými velkými lži a ve světle pokřiveného zrcadla. 
Jen ještě doplním jednou větou z www.vedy.sk a mělo by se zamyslet nad tím mnoho lidí a vyjasní se jim :    
Bohovia vidia skrz úmysly  „čarodejníkov“, vidia ako berú peniaze za duchovnú pomoc od účastníkov, čo by ani na um neprišlo skutočným Žrecom, ktorí by sa sami na základe vrodených mravných vlastností takto ani sami nenazvali.
Takže otázkou dneška je: buď obnovíme mravnú čistotu nášho žrecovstva, alebo zahynieme. Žreci sú ľudia, ktorí nesú a dávajú duchovnú pomoc členom Rodov, sú to Majáky v rozbúrenom mori, sú príkladom pre iných.

úterý 13. prosince 2011

Vládnoucí elita ve smrtelných křečích.
Mnoho lidí si stále myslí, že se nic neděje a jsou stále uhnízdění ve svých ulitách, sledujíce televizní pořady s povrchní zábavou, v pátek odpoledne se jdou rozšoupnout a po vyspání z opic nastupují v pondělí do zaměstnání a sdělují si příběhy, jak to bylo IN a nebo SUPER. Toto je většinový život dnešní aktivní společnosti, ale je tu to JENŽE.
Začíná se okolo nás dít mnoho věcí, které směřují k výraznému obratu  lidské společnosti. Všimněte si, že v letech 80 – 90 padl systém ve východní Evropě a ten umožnil prodloužit agonii západního kapitalismu o dvacet let, tím, že ve východní Evropě záměrně byly likvidovány veškeré výrobní podniky, aby se mohly zásobovat  tyto východní státy jejich výrobky a tím udržet stabilitu hlavně u sebe a to nejvíce v Německu a Francii.  Pak přišel nástup myšlenky a její uskutečnění v podobě Evropské unie, kde byl další předpoklad možnosti udržení tohoto sytému , zavlečení co největšího počtu států do tohoto seskupení, nabídnout těm slabším půjčky a to tak, aby se dotyčné státy zadlužily co nejvíce a zbankrotovaly. Navenek se tato Evropská záplata (unie) chovala jako rovnocenný partner mezi všemi přijatými zeměmi, jen s tím rozdílem, že Německo a Francie hrála hlavní úlohu, jen aby se jim nerozpadlo hospodářství a tím i celý systém. Bylo předem jasné, že tímto stylem získají jen čas a budou se snažit manévrovat a následně všechnu vinu vznést na ty nejvíce zadlužené, kteří přijali tyto lichvářské půjčky.
Pokud je zruinováno hospodářství tak jak i u nás, není se čemu divit, že dluh se zvyšuje. V těchto zemích se produkuje něco konkrétního v minimální míře. Co německým elitám nevyšlo, že nestihly uzákonit dodatky, že zadlužené země budou jejich majetkem a nečekaly, že tyto země s jejich národní hrdostí se jen tak nedají. Celá Evropská unie byla založena na striktních zákonech a příkazech, vnucení jednotné měny a zákonech jedné až dvou zemí, které hrály ty hlavní housle. Toto zřízení bylo utvořeno násilně a ne na rovnocenných vztazích, tím bylo odsouzeno ihned k velkým komplikacím. Pokud se národy mají slučovat, musí to být přirozené, dobrovolné (i když byla referenda, byla zmanipulována sdělovacími prostředky), pak by mohl vzniknout silný přirozený svazek. Nyní se celá propaganda, jež byla vtloukána obyvatelům do hlav, obrací proti nim, jelikož tento systém není života schopný. Nyní se snaží tato vládnoucí „elita“ své chyby urovnat uvalením na jeho obyvatele  různými daněmi a snižováním  platů, prostě útok na životní úroveň a v prvé řadě možnost likvidace střední třídy, jenž je potenciálním nebezpečím s jejich rozhledem, méně ovlivněna sdělovacími médii.
Mohu se mýlit, ale konec tohoto násilně vytvořeného uskupení je za dveřmi, nyní budou sdělovací prostředky chrlit články o dopadu rozpadu EU na ekonomiku a podobné katastrofické scénáře, nedivte se, jejich majitelé nejsou češi, ale pohunci tohoto monstra. Co je záminkou těchto zpráv, vytvořit strach, beznaděj a za každou cenu zvrátit chod událostí. Omyl, vývoj se zastavit nedá, vinu především nesou tito politikové, kteří dostali národy na okraj propasti a ještě mají tu drzost, že budou vyhrožovat, jaké to bude mít negativní dopady na jeho obyvatele.
 Zjednodušeně řečeno, národy ztratily dvacet let  svého vývoje a dostaly se na kraj kolapsu díky sobecké politice dvou evropských velmocí, které hlavně chránily své zájmy na úkor druhých krajin. Co se stane, nic, každá země začne obnovovat své hospodářství a ekonomiku podle svého, začne svobodně obchodovat  a rozvíjet se. Dokonce se dočkáme i toho, kdy budou tito politikové, bankéři a jejich pohunci postaveni před soud a řádně potrestáni za to, kam přivedli národy Evropy svou chamtivostí.

A ještě na konec jednu věc, kdo bude chytrý, začne obnovovat ruštinu, protože mu je jasné, že na západ od nás je vše vykradené a na huntě, tam dnes toho moc již nezískáme, jen svrab a neštovice a to ještě když budeme tkzv. hodní.  Ať se to líbí nebo ne,  na východě je bohatství, ať v podobě plynu, nafty, zlata a jiných komodit a myslím, že v dnešní době pan president Klaus zavětřil velmi dobře a ten pán před ním? Ten nevětřil, ten jen jednal dle scénáře - koho, si domyslíte sami.

pondělí 12. prosince 2011

Záměrně vyvolávaný strach z jiných civilizací. Pokud  se lidstvo nevzdá násilí, kladení důrazu na  hmotné statky, rozdělování se na ty horší a lepší a nezmění se na mírumilovnou civilizaci, která bude cítit, že je součástí Vesmíru, potud se budeme plácat ve stokách, plných svých výkalů, jež produkujeme dle záměrů této společnosti, jejímž cílem je hlavně vytvářet strach,  nenávist a na těchto aspektech vydělávat a držet populaci na uzdě i v nevědomosti. Do té doby se lidstvo jako takové ani dále nedostane ve  vesmíru, maximálně s nějakou robotickou sondou, která je neškodná a dá se technicky velmi dobře zmanipulovat. My představujeme v nynějším stavu nepříjemnou  hrozbu pro okolní hvězdný prostor. Co dnes vidíme kolem sebe, nepřátelství, nedůvěru a v důsledku dochází k válkám a velkému utrpení. Až bude odmítnuta  neexistence Vědomí a nebo připuštěna možnost celistvost Vědomí,  pak teprve nastane mír.
Když už nebude možnost válčit a to z jakýchkoliv příčin, tato zrůdná společnost spustí už dnes připravovanou kampaň o nebezpečnosti mimozemšťanů pro lidstvo. Kolem této záležitosti existuje obrovská a velmi dobře propracovaná dezinformační kampaň. Většina fotografií, které se objeví na veřejnosti, je zvolena tak, aby vyvolávala především strach. S tímto faktem pak kráčí nenávist a vytváří se záměrně vetřelecký dojem, za nimiž stojí militantní skupiny. To vše má  posloužit jen jako záminka pro další zbrojení a finanční zdecimování obyvatel. Je to velmi dobře promyšlený plán a aby se dosáhlo souhlasu většiny na tyto nesmyslné plány, je třeba ukázat hrozbu a démonizovat domnělého nepřítele. Většina uveřejněných UFO a ET ( ne všech )je práce kontrarozvědek, tajných služeb a dezinformačních oddělení, jež mají vytvořit vždy nějaký specifický efekt.

Werner von Braun řekl: zbraně mají být umístěny do kosmu, tak se musí vytvořit psychologický tlak, aby se lidé báli všeho mimozemského a pak budou moci jistí lidé prohlásit, že svět se musí spojit. To nastane, jak prostý lid dojde k názoru, že všech těch podvodů s válečnými operacemi za biliony dolarů bylo dost. Elita mocných si přeje, aby tyto alarmující zprávy zakořenily v povědomí lidských mas a aby pravda byla pohřbena.  Dokonce organizace Opus Dei je pravicovou skupinou Vatikánu s tajnou buňkou, jež na těchto programech rovněž pracuje. Když se civilizace odloučí od vrozené spirituality a zároveň rozvíjí ohromné rozumové a technologické prostředky, pak jsou konflikty nevyhnutelné. Myslím, že okolní civilizace jsou si dobře vědomi rizik a tohoto bouřlivého období. Z tohoto důvodu  také tyto civilizace podnikly již několik akcí, které nám přistřihly křídla, při pokusu vynést do kosmu zbraně a to zejména v projektu  Disclosure. Oni moc dobře vědí, že by jsme mohli být hrozbou i pro jiné světy – v globálu jsme velmi nebezpeční tvorové. Tyto civilizace pečlivě monitorují Zemi, ať se to někomu zdá  směšné, jen sundat brýle a nasadit třeba i ty infračervené, uvidíte toho kolem sebe dost. Nejvíce jsou monitorovány vojensky důležité základny s balistickými střelami a atomové elektrárny, tyto fotografie mnozí znají.
Plameny nenávisti a konfliktů jsou záměrně rozdmýchávány, protože z toho má malá skupina značné zisky. Většina lidí na Zemi by ráda žila své prosté životy v míru, radovala se z různorodosti kultur, využívala vyspělých technologií a vyvíjela se, šla dál svou cestou, vychovávala své děti a posílala je na školy, aby měly hezký život. Existuje pouze malá skupina, která vede lidstvo do pekla a sedí na prameni peněz, jež se staly záměrnou modlou lidstva a tím je ovládají - zářný současný příklad mediální kampaně film "Světová invaze" a pod. .

Tyto civilizace pokud by nerespektovaly zákon Vědomí,  lásky a vývoje, by tuto společnost již dávno smetly  svými technologiemi a nám by nepomohly žádné projekty hvězdných  válek i s naší domnělou vyspělou technologií. To jsou jen záměrně vyvolávané hrozby, aby si udržela malá skupina svou moc v těchto chvílích, protože tento řád již nejde dále protahovat a je sebe-destruktivní. Až toto pubertální období překročíme, teprve budeme mít otevřenou cestu  do hlubin Vesmíru i se svými bratry a za mnohými poznáními jako rozvinuté myslící bytosti.

neděle 11. prosince 2011

Inovovaný termočlánek.

Ti starší možná pamatují tkzv. partyzánské kotlíky, jež se skládaly z petrolejové lampy nebo vařiče a kolem dokola byl umístěn věnec termočlánků z Cu a Konstantanu, zapojené do série pro napájení
tehdejších lampových vysílačů. Později po válce tyto zdroje byly dodávány do oblastí dálného východu a to hlavně pro kočovné kmeny v inovativním provedení s germaniem.
Nyní v dnešní „moderní“ době firma Ubertechnics nabízí inovovaný výrobek 21. století s názvem CANDELA. Tento generátor je vyroben z nových a recyklovaných materiálů. Jejich cena se pohybuje kolem 99 dolarů, tedy na naše poměry dost drahé, ale zde to dávám jen jako informaci pro ty zvídavé. No snad by to i stačilo na dobití mobilního telefonu a nebo notebooku někde na výpravě v horách, kde dávají lišky dobrou noc.
Bližší informace o této zajímavé kuriozitě najdete zde: http://www.ubertechnics.com/candelaamplifier.aspx

pátek 9. prosince 2011

Tepelná žárovka – symbol svobodného duchaPozor, záměrná inovace (satira) klasické žárovky, jako reakce na nesmyslný  zákaz  EU.
Klasické žárovky se nahradily v EU nařízením za  tkzv. "úsporné" žárovky, vlastně obyčejné zářivky, které rovněž vyzařují ve své blízkosti radioaktivní záření a jsou navíc vyrobeny i z materiálů jež s ekologií nemají nic společného a o úspoře ani nemluvě. Navíc další důležitý aspekt rádoby úsporných žárovek je, že při jejich provozu vzniká  nepřirozené světlo, oproti klasickým žárovkám, kde je  teplé světlo a díky vláknu jež dosahuje vysokých teplot, vyzařuje po celém spektru. Tedy pro živý organismus ideální osvětlení.

V Německu byl vytvořen nový zdroj, v podobě klasické žárovky,  jako revoluční tepelný zdroj a nyní si jej už můžete zakoupit i na specializovaných stránkách www.heatball.de  a to za cenu 1,69 euro/ 100W – cena je tedy velmi přijatelná, než jakýkoliv konkurenční výrobek. Tato tzv. "tepelná koule" dosahuje velmi vysoké účinnosti při přeměně elektrické energie na teplo – a to až 95%, díky tomu se řadí mezi ekologické výrobky třídy A. Je celá zhotovena z plně recyklovatelných surovin a neobsahuje žádné nebezpečné toxické prvky, jako rtuť a ani nedostatkové vzácné kovy, nebo organické látky. V důsledku svého kombinovaného účinku je tepelný zdroj Heatball™ ideální pro situace, kdy elektrickou energii používáme jak k vytápění, tak ke svícení. Její provoz pak  v tomto případě  předčí jakýkoliv jiný konkurenční spotřebič na trhu. Navíc, jak to myslí výrobce s ekologií svědčí i fakt, že při nákupu každého kusu tohoto tepelného zdroje,  přispějete 30 centy z ceny výrobku, jež jsou pak věnovány na záchranu deštných pralesů.
Funkce „tepelné koule“ by se dala  popsat následovně. Tepelný zdroj Heatball™ pracuje na principu přímé konverze elektrické energie na teplo. Srážkami vysokorychlostních elektronů v atomové mřížce speciální kovové slitiny, z níž je vlákno vyrobeno, velmi odolává vypařování i při extrémních teplotách a dochází k vybuzení jejích atomů na vyšší energetickou hladinu. Srážkou elektronů se vyvolává vyzařování elektromagnetických vln v Planckově spektru, jež je optimalizováno pro generování tepelného záření a to s dosahem několika desítek metrů, navíc vlastně se zdokonalenou pronikavostí v prašném a zakouřeném prostředí. Tento fyzikální jev, i když se zdá složitý, probíhá v baňce velice rychle, což ve výsledku po zapnutí zajišťuje okamžitý účinek a následnou okamžitou přeměnu elektrické energie na teplo. Při provozu  není třeba transformátor napětí na nižší nebo vyšší hodnoty a ani další doplňující komponenty jak u dnešních úsporek, kde je vše zamontováno uvnitř.  Heatball™ tedy nevyžaduje transformátory, tlumivky ani předřadné odpory, jež většinou vyvolávají napěťové rázy, zhoršují  účiník sítě, nebo při zapínání vyzařují elektromagnetické rušení a jsou  zcela kompatibilní se síťovým napětím 220-230 V. K jeho plynulé regulaci lze použít všechny běžně dodávané dotykové vypínače a stmívače.  Je plněn směsí inertních plynů, zdraví naprosto neškodných i při náhodném úniku. Zařízení je odolné proti přerušovanému přívodu energie a jeho výměna je jednoduchá, jak u klasických žárovek a je dodávána ve standardních  paticích  E27, E14 a GU10. Myslím, že je to velmi dobrý ekvivalent i jako oponentura na nesmyslná  a udivující nařízení EU.Mně osobně se taky líbí více světlo ze standardní žárovky (tepelné žárovky) a dostanu je ještě koupit u nás v Čechách za nižší cenu, ale jako reakce na nesmyslnost nařízení EU o jejich zákazu je to dobré. 

Viz nejnovější článek zde: http://www.novinky.cz/ekonomika/277650-vlady-delaji-ze-spotrebitelu-hlupaky-a-berou-jim-moznost-vyberu-tvrdi-ekonomove.html

středa 7. prosince 2011

Náhody, naschvály – ne, přirozený projev ve hmotě. Nyní bych chtěl pro mé čtenáře opět trochu poodhalit dění v našem třírozměrném světě, ve kterém se pinožíme a díky vkládaným nám teoriím od dnešní vědecké elity, jež klouže ve svých poznáních stále jen na povrchu, vzniká po delší době uvnitř nás zákonitý chaos v ověřování a poznávání světa a pak i nedůvěra v životní pravdy, které nás učili. Jistě, to je zákonitý projev toho, co nefunguje a nebo funguje na náhodě a ta má také svých 40 - 50% realizace, ale obyčejný člověk toto pozná až za hodně dlouho, kdy už ani nezbývá většinou čas, se realizovat skutečně.

ilustrační foto
 Znáte ty situace, kdy přešlapujete na zastávce autobusu, tramvaje a dlouho nic nejede, navíc vše máte spočítáno dle jízdního řádu a vaše netrpělivost dosahuje nebezpečných hodnot. To stejné můžete pozorovat i na silnicích jako řidiči a nebo i nestranní chodci, pohybující se po svých na krajnici vozovky. Pěkně si vyšlapujete, klid na silnici náhle bývá přerušen vždy kolonou aut, málo kdy jen jedno, vždy se to páruje po větších množstvích a někdy vás to množství přinutí výšlap přerušit raději skokem do příkopu. To stejné bývá u autobusů, nebo tramvají, jak jsem popisoval výše, nic nejede a až se náhodou ten vysněný spoj objeví, tak za ním jede aspoň jeden navíc a nebo další dva – většinou jen v páru. V tomto okamžiku každý běžný člověk toto považuje za spiknutí proti němu.

ilustrační foto
Svět popsaný tak jak ho nyní známe, je úplně jiný a pracuje na éterovém principu jak bosonů, tak fermionů. Věci i události se jako bosony vždy řetězují a to do párů, znáte přísloví: do třetice ……– událost, třeba negativní se opakuje většinou dvakrát, pak přijde ještě další, přitažená těmi předešlými dvěma,  ta třetí, která však v prostoru událostí již nemá svůj pár a události jsou ukončeny. Nebo další  příklad ze života: peníze dělají peníze – vždy se řetězují do párů, tedy lichý počet sumy přitahuje sudý počet, pokud je jen trochu malá šance v prostoru událostí, tak bude uskutečněna. Ten kdo nemá, tak se nemá co párovat z prostoru událostí, proto je vždy dobré, se nenechat finančně zruinovat až na doraz – nemá se co přitahovat, párovat. 
Zkuste popřemýšlet o tom, co jsem zde  napsal, málo kdy píši zbytečně, někdo popřemýšlí, druhý řekne blbost, ale pozor, i ti blbci se párují, na ně tyto zákony také platí, i když si myslí, že nic takového neexistuje, pak se musím zasmát a jít dál.
  Velmi moc se mně „líbí“ divadlo dnešních vědců, kteří se snaží ovlivňovat psyché ostatních  a to tak, aby ukázali jak velmi intenzívně pracují a jak jsou nepostradatelní, dnešní garnitura rozhodně postradatelná je a musí se vytvořit nové vědecké skupiny, se širším rozhledem. Příklad dnešní doby, kdy nám vědci slavnostně ve všech sdělovacích prostředcích oznámili objev „Temné hmoty“!!  Velká vědecká blamáž vážení, „Temná hmota“ byla totiž již objevena už v roce 1931 na základě rotačních křivek hvězd uvnitř galaxií astronomem Fritzem Zwickym, jenže tento vědec si nenechal do všeho mluvit a byl nazván tehdejší vědeckou elitou „hulvátem“, navíc a to se většinou také neodpouští, byl velmi úspěšný v osobním i společenském životě, takže tento objev mu taky nikdo nepřál (stejné stále) a tak o „Temné hmotě“ se slavnostně začalo diskutovat  až po jeho smrti – to je přeci nejpříhodnější.

neděle 4. prosince 2011

MMS – kladivo na PharmaciiV současnosti probíhá atak na lidské společenství a to ať formou účelovou, nebo nevědomou. Jen polemizování jistých skupin o snížení počtu obyvatel je až husí kůži nahánějící argument, za který by se nestyděl ani Hitler. To, že někde se stane např. autohavárie, nebo si přivodí horší úraz nějaká celebrita, nebo je prostě úmrtí v naší společnosti o němž se dá psát a informace by šla na dračku, tak jsou toho ihned plné noviny a následně se vymýšlí zákony, které by měli navodit dojemné starání státu o své občany. Naproti tomu, že někdo vypustí z úst jen myšlenku o snižování populace jako pan Gates, nebo u nás pan Havel- členové Zednářů, organizace, která by se měla začít tvrdě potírat jak hnědý mor z roku 1935 ( to jsou paraziti z globálního pohledu Země - ti darmožrouti ) ,  se ani nemukne, i když je to nepřímé nabádání ke genocidě lidstva, tito lidé nejsou voláni k zodpovědnosti za tyto myšlenky, ale jiní za své myšlenky a názory jež se neshodují z morálkou dnešních mocipánů jsou buď mediálně vláčeni, nebo úředně popotahováni a toho jsou ihned plné noviny ( také by bylo zajímavé, vysledovat majitele sdělovacích prostředků a jejich vazby - vždy za to může nějaká konkrétní osoba).
To že např. u nás leží ladem plno půdy a nebo není dobře obhospodařována, jejich plochy se divoce zastavují stavbami velkých firem, rovněž nikoho netrápí, pokud by naše zemědělské podniky mohly, uživili by jsme se nejen my, ale ještě navíc půl Evropy, takže tyto  úvahy o snižování populace jsou nejen scestné, ale hraničí se zákonem.
Těchto nehorázných myšlenek využívá i pharmaceutický průmysl, jehož hlavní záměr jsou jistě peníze, ale rovněž jde i na ruku těmto nestoudným skupinám, jejichž záměry nemají s lidstvím co dělat a měly by se jejich aktivity začít důrazně prošetřovat, nakonec se to může i týkat dětí těch, co by vyšetřovat měli tyto praktiky a to ať „nechtěnými“ vypuštěnými viry, kontrolou ovzduší, potravin a vodou ve velkých aglomeracích. Je zajímavé, že jak se stát např. dojemně stará čím topíte, co vypouštíte odpadními vodami atd., to jsou zákony ihned, aby mohli vniknout do soukromí a využijí ihned každou maličkost, ale to co ohrožuje lidstvo v globálu, je nečekaně mrtvý brouk. Vždy za nějakou myšlenkou je konkrétní osoba a zde je třeba být důslední.
S MMS jsem se seznámil už před dvěma roky, mého pejska jsem vyléčil z nádoru a mohl s námi zde být ještě další dva roky a nestálo mně to nic, jen trochu péče a trpělivosti. Už jen reakce a názory ve sdělovacích prostředcích byly velmi zarážející, s jakou vehemencí se do tohoto přípravku pustili. Už jen tato agresivní negativní reklama mne přivedla k tomuto léku, obrázek proč tento přípravek budí takovou zlobu a nenávist si uděláte závěr sami. A to jsme nespustili další možnosti, jako HCl atd. Lidé by se měli začít soustředit na představitele těchto zvrácených skupin, konkrétní osoby, jejich bydliště a ne se nechat mlátit na ulicích obušky po hlavách, musí být přímý tah na "branku", jinak se všechny aktivity minou účinku. Tyto entity mají zvířecí povahu divokých šelem, tedy zbabělost a strach o sebe je dáván u nich vždy na první místo, tak proč toho nevyužít.


A tady ještě jedno video na něž mně upozornil čtenář Michal, sice ho znám, ale mnozí z Vás možná ne, tak ať to máme zde ze všech pohledů.