pondělí 27. června 2011

Bilderbergeru se stříhá tipec. Kod:Jeden prsten vládne všem.

Málokdo z Vás tuší, že naši Bilderbergerové museli prchnout z letošního setkání ze Švýcarska, jelikož byl na ně vydán zatykač. Konečně, tak jak se předpokládalo, se jejich vize hroutí. Ani se nedivím, když si všichni ti, co je doposud kryly, uvědomili, že jsou pro ně jen pěšáci, kteří by měli uskutečnit jejich záměr a nakonec by stejně byli tou stejnou skupinou, pro kterou pracovali zařazeni rovněž jen do skupiny otroků. Ať jsou to tajné služby, policie, banky atd. Představitelé Bilderbergeru by nikdy nedopustili ze své vrozené sobeckosti a nadřazenosti, aby do jejich řad vstoupili podle nich obyčejní lidé, oni jsou přeci vyvolení, mají bohatství a tím i moc. Bylo by zapotřebí, aby si tuto skutečnost uvědomilo více příslušníků složek, jako je policie, tajné služby, představitelé armády a hlavně politici. Byli by Bilderbergerem nakonec odhozeni jak špinavá hadra i s jejich rodinami.
Odkaz na souběžné téma: http://energieupramene.blogspot.com/2011/10/imploze-podzemni.html

Hlavní článek v angličtině:  http://kauilapele.wordpress.com/2011/06/19/benjamin-fulford-june-202011-bilderberger-meeting-cancelled-halfway-through-as-participants-flee-to-avoid-arrest/

Překladač v Google   

úterý 21. června 2011

Feng – šuej v praxi.


Feng-šuej je studium principů jednoty a pozorování věčného řádu Vesmíru a přiblížení se v životě k jednotě Vesmíru a Země. Základní podrobnosti jsou jistě na Netu a proto zde nebudu plýtvat řádky v tomto článku. Zde bych chtěl jen popsat praktickou zkušenost, kterou můžete využít, ta je v životě k nezaplacení, než pouhé teoretizování.
Praxe Feng-šuej vychází mimo jiné i z prostorového uspořádání, tj. i tvoření životního prostoru člověkem, kde bydlí, vytvářením svého okolí kolem domu, uspořádání zahrady i vnitřního interiéru.
Feng-šuej je velmi zajímavý obor, který se dá využít pro Vaše poznávání okolí, hlavně lidí. Každá hmota vyzařuje jisté vlnění (vibrace), tedy v našem případě i člověk. Pokud je člověk vyrovnaný, přátelský, otevřený a milující, má kladný  upřímný vztah k přírodě, vyzařuje harmonické kmity ve všech čakrách (Slovanský systém jich má devět, východní systém, jež je přebraný od Slovanů jich má jen sedm ), tedy tito lidé již podvědomě tvoří své okolí velmi harmonicky, používají intuitivní feng-šuej pro okolí svého domu, vnitřního uspořádání interiéru, zahrady, chování.
Ti lidé, kteří nemají v souladu  všechny energetické meridiány , tvoří své okolí velmi disharmonicky a jejich chování se vyznačuje většinou všemi negativními projevy jak skrytě, tak i otevřeně a pokud dosáhli ve svých životech již jistého poznání, pak  se chovají na povrch velmi příjemným vystupováním, ale v první řadě upřednostňují své sobecké zájmy, které umí skrývat za maskou divadelní příjemnosti, jedním slovem faleš nejhrubšího zrna, to jsou ti, jež toto poznání vlastní, ale současně pod vlivem dnešní morálky je opouštějí. Ti s menším karmickým poznáním jsou pak hrubšího ražení a neskrývají své pravé vlastnosti (sprostota, hrubá řeč, hlučnost, bezohlednost k okolí - tu mají obě tyto disharmonické skupiny).
      Feng-šuej má hodně aspektů, ale v tomto článku mně jde hlavně o to, aby jste při svých toulkách si všímali okolí,  úpravy domů, jejich uspořádání, stav zahrady, tak poznáte nejlépe pravý charakter zde bydlících lidí a to bez jejich případných přetvářek.

                                                                     ilustrační foto.

V ilustračním fotu vidíte energeticky disharmonický vstup do domu, jeho linie není zarovnána s přirozeným terénem, ale vystupuje uměle vyvýšeně nad terén ( velké Ego), navíc umístěný do uzavřené kamenné hradby, jako pevnost proti okolí, značí neupřímnost a většinou faleš a strach o svůj majetek. Výmluva jako ochrana proti případné povodni je jen zástěrka, stačilo by v tomto případě jen rozšířit potok o pár desítek centimetrů a tím zvýšit průtok vody, v případě většího přívalu vody. Tím by bylo pak možné zkonstruovat rovný a volný otevřený příchod do domu a tím i k proudění prostorové energie, tak je vše zablokováno a celý prostor je lidově zapšklý. Oni to však jinak ani nemohou udělat, protože vyzařují disharmonické energie a v případě vytvoření harmonického vstupu  pro volný přístup energie, by se oni cítili velmi špatně. Navíc tato monstrozní konstrukce (v tomto případě na vjezd tanku) svědčí o touze být středem pozornosti, jednání je většinou zaměřeno zejména na získání společenského ohlasu, ješitnost, samolibost, povyšování se, impulzivita a umíněnost
Dám další příklad, aby jste začali správně odhadovat charaktery bydlících i na svých cestách.

                                                                       ilustrační foto.Toto ilustrační foto, když uvidíte ve skutečnosti, Vám o majiteli napoví velmi mnoho. Vidíte celý prostor jako výrazně disharmonický, hromada písku rozházena až do vozovky, hromada suti a to vše obrostlé vzrostlými náletovými dřevinami ( zajímavý moment, že obec toto toleruje - za venkov krásnější), proč si myslíte, že naši předkové si udržovali pořádek, i když to bylo na obecním, protože byli většinou v harmonii a v harmonii i s prostorem, toto by nemohli ani vystát. O majiteli to vypovídá o jeho charakterových vlastnostech velmi výrazně. Chlad k okolí, egoismus, sklon kritizovat jen druhé, absence citu pro druhé, lenost, drzost, nezodpovědnost. Zkuste tyto lidi například požádat o finanční půjčku, nebo upozornit, aby ten nepořádek uklidili, s ohledem na okolo bydlící, budete se divit, jak Vaše případné vztahy rychle klesnou na bod mrazu a jejich arogance naopak stoupne na teplotu povrchu Slunce .

                                                                     ilustrační foto.

Když vidíte, že z přední strany je dům poměrně slušně udržován, ale obejdete stavení a zezadu se vám zjeví tento pohled, svědčí to o falešných lidech, kteří navenek vystupují medovým hlasem, čili komunikací, ale jen se vzdálíte, tak Vás skrytě pošlou do sedinky. Tito obyvatelé jsou většinou sobečtí ke svému okolí skrytě, jen rozjařená nálada dovede u nich otevřít splav průtoku jejich povahy, tj. hlučnost, vybraná slova bez ohledu na okolí, sklon k podvodům, skrytá bezohlednost k okolí.

Tady je příklad velmi pěkně provedeného okolí, včetně volného proudění energií, vzdušné, volné, otevřené. Lidé vnitřně respektující přírodu, otevření a nehrající si na "honoru", nebo na to co nejsou, často jsou i takoví lidé, kteří než by měli udělat průvan v zahradě čistkou,  tak jsou z nich velcí ekologové.  Žádní ekologové, jsou jen lenošní (údajně nemají čas) a disharmonie jim vyhovuje ve svém bydlišti, neboť se rádi plíží nepozorovaně v těchto pralesech domácích, sledujíce cvrkot okolo nich jako neviditelní a sají informace z okolí jak vysušená houba.
                                                                                                                             
                                                                   ilustrační fotoKdyž poslouchám mladší ročníky, říkají, že  je stejná doba, oni ji snad prožili v produktivním věku? Ne, dnešní doba je zvrácená, pravda je očerňování a očerňování je pravda .
Tady jsem Vám popsal jen ty markantní případy, s kterými se můžete v životě potkat a posoudit situaci dle starého Feng-šuej o energiích, stačí si jen malinko všímat.
Pokud se přiložené ilustrační fotografie s někým shodují, je to jen shoda okolností a nebyly využity aby někoho poškodily, byly použity v dobrém záměru pro poučení.neděle 19. června 2011

Toulky přírodou - Suchý žleb.


Dnes jsem Vám připravil pěkný výlet, pěší, údolím „Suchého žlebu“ v Moravském krasu. Tato pěkná procházka tímto nádherným krasovým údolím je nejvhodnější v létě, kde Vám celé údolí poskytne příjemný chládek, pohlazení po Duši ,zde není žádný potok, proto taky název „Suchý žleb“.
Zaparkování:
Přijedete od obce Vilémovice směrem na Macochu. Auto zaparkujete na vyznačeném místě na mapě, je to ostrá zatáčka v pravo, kde dříve navazovala asfaltová cesta do Suchého žlebu. Je tam místo na parkování a bez placení, ne tak jak na vrchu u Macochy, kde se na Vás okamžitě vrhnou obecní nochsledi a zkasírují Vás, aniž by jste měli čas se nadechnout svěžího vzduchu. Zajímavá vlastnost nynějšího systému, za chvíli budeme platit i za dýchání a nebo pšouk.
Cesta.
Vydáte se směrem dolů, již na okrajích zarůstající asfaltce,ze začátku ještě dosti širokým údolím, obklopující nádherné a někde velmi staré smrky i listnaté stromy, nejvíce habry a jasany.
Po asi kilometru se na levé straně objeví hradba vápencových skal, od této chvíle údolí začnou svírat vápencové skály blíže k cestě a okolí začne dostávat tajemný nádech.


Kdo má rád jeskyňky a dobrodružství, jsou po cestě jak vidno na mapě malé jeskyňky, ty poznáte z cesty vyšlapanými pěšinkami. Tátové si vezmou baterky, pokud neumí svítit očima.


V polovině cesty se skály začnou dotýkat skoro cesty a narazíte na velmi úzkou soutěsku skal, kde se cesta prodírá ostrou zatáčkou dál směrem ke „Skalnímu mlýnu“. Toto je znamení, že se již blížíte k „Čertovu mostu“, nádhernému přírodnímu skalnímu útvaru. Bohužel nahoru se k němu nedostanete, musíte koukat od rozcestníku, který Vás na to upozorní.Lesáci zde asi záměrně nechali vyrůst stromy, aby zakryli čistý výhled, komu je co do přírodních krás, dnes se přece chodí se svými ratolestmi do nákupních středisek a tam si mohou nakoupit asi všechny krásy, ale studené jak psí čumák, nechci urážet pejsky, ti jsou někdy milejší než některá dnešní populace, hlavně když některé maminy začnou řvát hystericky, kde má ten „čokl“ náhubek, v ten moment mám na jazyku, že bych jí taky dal náhubek. U ukazatele není žádné odpočívadlo ve formě laviček a stolu s přístřeškem, vlastně po celé trase, takže když odpočinout, tak sedinkou přímo na zem.
Kousek dál přijdete k vysokým skalám, kde pokud budete mít štěstí, cvičí horolezci své výkony, někdy to jsou zajímavé záběry, já osobně bych nelezl, i kdyby na vrchu bylo tele ze zlata.Od těchto skal je to již asi 500 metrů ke „Kateřinské jeskyni“. Je to sice menší než „Punkevní“ jeskyně u „Macochy“, ale o to krásnější. Je součástí staré výtokové jeskyně, o čemž svědčí nápadné stopy po proudících vodách a jejich erozní činnosti. Kateřinská jeskyně byla též bohatým nalezištěm kostí pleistocénních zvířat, především medvědů. Cena asi 80,-Kč dospělí, na Macoše je 150-170,-Kč. Celá prohlídka trvá cca 40. minut. Takže po prohlídce se už jen doplazíte asi tak 300 metrů ke „Skalnímu mlýnu“, kde se můžete občerstvit ve všech cenových skupinách, buď u kiosků a nebo hotelové restaurace i s obsluhou, záleží na váze Vaší peněženky a síle Vašeho Ega.

Po ukončení občerstvení a průvanu v peněžence se vydáte po stejné trase zase zpět a než dojdete, určitě se bude chýlit den ke svému konci, o to více pocítíte nádhernou atmosféru okolní přírody. Po tomto občerstvení a cestě zpět budou u dětí jistě tendence k vyprázdnění cisteren, tak pozor hlavně v zatáčkách, tam bych jistě nedoporučoval vyprazdňování, jelikož z kopce řítící se cyklisté, v očích smrt a výraz vládce přírody  by mohli nepříjemně ukončit vypouštění a byl by malér s jistými výkřiky vybraných slov po „K“ a „P“.
Přeji pěkný zážitek a načerpání hodně energie, té je tam bohatě na rozdávání a nikdy se nenechte otrávit "blbci" a "namyšlenci", je to Váš život, ne jejich.

čtvrtek 16. června 2011

Kruhy v obilí


Přicházím do styku s různými „fenomény“ a to i tkzv. agrosymboly, jež jsou částí veřejnosti zesměšňovány, nebo neakceptovány pod vlivem současné vědecké elity s podporou veřejných médií. Při těchto příležitostech si kladu otázku, proč, proč naše vědecká společnost, která se považuje za velmi vyspělou, nedovede oficiálně bádat a snažit se najít poznání. Asi na to opravdu nemá kapacitu jak mozkovou, tak i technickou, uvažovat jen v binárním kodu 1 a 0 moc nesvědčí o vyvinuté civilizaci, spíše o primitivní, ve Vesmíru není jen černá a bílá. Nebudu se zde zmiňovat o těch pár procentech, co na popud „někoho“ pár zoufalců co se snaží zdiskreditovat tyto reálné skutečnosti, navíc okamžitě poznáte podvrh a originál.
Tady je i pár mých fotografií se setkání s těmito fenomény.Nemyslím si, že jsme ve Vesmíru sami, v tak velkém prostoru to ani není možné a když si představím, že naše sluneční soustava je na okraji naší galaxie, tedy naše soustava je poměrně mladá, oproti jiným soustavám blíže ke středu galaxie, které jsou mnohem starší a mají velmi reálný předpoklad starších a vyvinutějších civilizací.Je to strach, ale strach našich samotných "vládnoucích" ,  jako pohled do zrcadla, které nám ukazuje naši necivilizovanost, agresi v podobě válek, ničení všeho, včetně lidskosti, nadměrné individuality, sobeckosti, antisociálnosti, jedním slovem, zvířeckosti.Každá civilizace, která vládne těmito prostředky(i jinými) je velmi vyspělá a dosáhla bodu, kdy se zdokonaluje a to nejen v technických záležitostech, ale i svou strukturou společnosti a nebyl by žádný problém nás svobodně včlenit do svých struktur, to naši „vůdcové“ vědí velmi dobře, lidé by poznali jiné společenské struktury i s jejich vyspělou technikou a naši „vůdcové“ by ztratili svá výsadní práva a nemohli by participovat na zbytku populace.
Ať však naši „vůdcové“ dělají pro svou záchranu vše možné, není to nic platné, těmto tato sluneční soustava rozhodně nepatří, byla nám ukradena, zotročena a člověk s ní, pro jejich blaho, nenasytnost a věci se nyní velmi rychle mění,  budou  pro některé velmi bolestné, i když jsou dnes velmi vysmátí a smějí se Vám do tváře.


                                                            
                                                Provedeno počítačovou animací

Související téma: http://energieupramene.blogspot.com/2011/10/slunecni-portal-aktivni_21.html


                                                                                                                               

středa 15. června 2011

Pravda o životě trochu jinak – pokračování II.Dostal jsem komentář od Vás, od jednoho čtenáře a jsem velmi potěšen, že aspoň někdo z veřejnosti mou čtyřicetiletou práci v oboru, dejme tomu přihrádka „Esoterika“ vyzkoušel. Věděl jsem velmi dobře, že tento náhled se bude příčit zažitému učení esoterické literatury,jak jsem v předešlém článku upozorňoval na záměrné zkreslování a z toho pak užitek těch, co vědí to, co jsem Vám nastínil v předešlém článku „Pravda o životě trochu jinak“.
Tuto práci zná jen pár lidí z mého Týmu, ale nakonec jsem se rozhodl, že kdo hledá něco více o životě, Vesmír jej jistě navede i na tyto stránky, tak to bývá, jako se všemi ostatními věcmi týkající se našich životů, ať se to líbí někomu nebo ne, nakonec si to stejně jednou v životě přizná.

Komentář:
Velmi zajímavý pohled. Dnes jsem ho zkusil aplikovat v běžném životě a dařilo se v 90%, což je více než pravděpodobnost. Jen mě mate konfrontace pozitivního myšlení v případě, že chci něco dobrého, protože pak bych si měl vlastně přát opak, tudíž buď myslet na opak (špatná věc) nebo na neuskutečnění oné dobré věci. Tak či tak je to vpodstatě negativní myšlení. Stejně tak jak jste v příkladu s rozpustilým sousedem uvedl, přál jste si vlastně, aby "čurbes" byl, což bylo vlastně lhaní si sám sobě. Mám v tom proto krapet taky čurbes a ač jsem nad tím dumal skoro celý den, bylo v tom mnoho rozporů a většinou jsem si musel přát negativní věci, aby se splnily ty pozitivní. Nicméně to překvapivě fungovalo v drtivé většině případů.
Je možné to vysvětlit nějak ve zkrácené verzi pro tzv. sedláka tak, abych se necítil, že si něco nalhávám nebo přeji negativní věci?
Děkuji Michal

Ano, na první pohled se Vám to bude zdát jako konfrontace, jako že si sám sobě lžete, nebo jak to čtenář nazval, negativní myšlení. Jenže skutečnost je jiná, jak jsem v prvním článku popsal, že naše vnímání světa je u většiny neprobuzená, tím jsem měl právě na mysli běžné používání levé hemisféry mozku, tedy materialistickou část našeho vnímání, kdy si vlastně skoro nikdo neuvědomuje, nebo nechce přiznat tu druhou část naší entity, tj. tu pravou část hemisféry, která řídí naše cesty s pomocí jiných a silnějších potenciálů a napojení na realistické body našeho žití, jichž může být velké množství a napojení pro jejich uskutečnění.

V prvním článku jsem na konec záměrně napsal tuto větu: Zkuste aspoň na chvíli věřit své duchovní  podstatě a začněte se na ni spoléhat, byli jsme velmi dobře stvořeni, jen nám toto poznání odebraly jisté síly, které usilují o svou moc, jak to používat, jak pro blaho své a svých blízkých, tak pro celé lidstvo......
Tato věta obsahuje vlastně podstatu a vysvětlení psaného konfliktu. Pokud znáte funkci našeho bytí v tomto zde prostoru, tak, jak jsem jej popsal v první kapitole, nic si již nenalháváte a víte moc dobře, že Vaše druhá část duchovní(jež je spojena s Vaší pravou hemisférou), která je velmi několikanásobně silnější než Vaše materialistická část (vědomé Já – levá hemisféra)vykoná obrácenou akci spolu s časovým faktorem, pokud toto znáte, nevidím žádný negativní konflikt, víte prostě, že vždy zvítězí na plné čáře ta duchovní část a Vy toho svého daru a poznání máte vědomě využít, kdo ne, bude se stále plácat životem jak lodička na rozbouřeném moři.
Ještě jednou zopakuji podstatu:

Pokud znáte a máte zažitou funkci své polarizované entity, tedy Vaše rozdělení na část materialistickou (vědomé myšlení) a část duchovní (Vaše skryté Já-nadvědomí atd.), která vždy reaguje opačně a používá pro dosažení svého cíle mocnější a výkonnější prostředky pro uskutečnění, již se Vám nikdy nemůže stát, že nastává nějaký konflikt. Když toto znáte, máte probuzené myšlení, které používáte pro zapojení té druhé významější Vaší části a to vždy snad pro dobro svoje a svých nejbližších.

Vidíte, jak je nám vtloukáno do hlavy, že negativní myšlení je špatné, není, jen nesmí ublížit, např. dítě trpí cukrovkou a aby jste nebyli negativní, tak mu koupíte bonbony, po kterých tak touží? Budete negativní – nekoupíte mu je, pro jeho budoucí zdraví.

Byli jsme tak stvořeni, jenže většina nezná podstatu svého stvoření a jeho rozdělení a reakce.
K tomuto popsanému chování, nebo praktikování, bude potřeba jisté odvahy, protože tam někde v koutě Vám bude Vaše materialistické já našeptávat, co když tímto způsobem si udělám škodu, jelikož jste tak byli vychováváni a vedeni, aby Vám záměrně byla odňata tato schopnost se realizovat. Odvážným život přeje a v tomto případě to platí dvojnásob.
Jen na závěr, toto se netýká při stavu meditací, zde je naše materialistická část vypojena a komunikujete přímo se svou duchovní částí, jenže, většina lidí medituje špatně, nebo milně a mohou si i způsobit těmito cvičeními újmy – proto jste zde, ve střední Evropě a Váš úkol je, se naučit v tomto světě používat tento svůj dar na plný výkon, jako jedinci jste dál, kdyby ne, tak se zrodíte třeba v Indii, Tibetu, kde na Vás nebudou tak útočit materiální aspekty jak zde a tam by jste se teprve museli zdokonalovat v meditaci, ale vy jste zde, tato etapa je již dávno za Vámi. Běžný člověk na Zemi vždy tvoří svým mozkem, levou hemisférou,  protože mu to poskytuje kontrolu nad situací a tak byl taky stvořen, ne pro život v meditaci, ale pro život v reálném čase a prostředí. 
Tím však nechci říci, že meditace je špatná, naopak, pro uklidnění a osvěžení je dobrá, hlavně v přírodě, pozorováním všeho živého, těšením se  z pulsace celé živé planety, ale jen ne zapomenutím sama sebe, taková meditace pak neškolí Vaše  materialistické Já a Vaším záměrem je  přece v tomto životě se naučit respektovat a využívat Vaše obě části, tedy fungovat na 100%.
Další pokračování zde: http://energieupramene.blogspot.com/2011/09/pravda-o-zivote-trochu-jinak-iii.html

neděle 12. června 2011

Letos bych si dal s hřiby pokoj.

Dobrý den,
jsem se bavila se známým, který už dlouhou dobu pracuje pro
Akademii věd ČR jako biochemik a nejčastěji se zabývá výzkumem
nezávadnosti potravin.Povídal mi, že právě dělali výzkum, jak fukušimská katastrofa ovlivňuje složení hub, které lidi můžou normálně nasbírat v lese.
A výsledky byly tak špatné, že jim úplně zakázali je zveřejnit ! Ten známý mě prosil, abych to nikomu neříkala, ale já si myslím, že by to měl vědět každý.
Houby jsou totiž známé tím, že v sobě akumulují těžké kovy a jsou schopné pojmout až 100-krát vyšší koncentraci než je v okolním prostředí. A navíc dokážou nasát tyhle těžké kovy i z půdy nebo deště !
Radioaktivní těžké kovy pronikají přes myceliové vlákno podhoubí do nitra buněk a tam zůstávají. Jde např. o # cezium s poločasem rozpadu 30let (to je doba, než se rozpadne polovina jader atomu), jehož zamořeni je intenzivně sledováno už od Černobylské katastrofy !
Cezium dokáže snadno putovat tělem člověka a ozařovat jej.Nejvyšší koncentrace radiace bývá naměřena v hřibovitých houbách (např.praváci nebo křemenáče ), protože mají ze všech hub nejvíce pigmentu. Ti vědci otestovali první letošní houby a zjistili, ze skoro všechny několikanásobně překročily limity kontaminace, které jsou ještě pro člověka bezpečné. A jsou přesvědčeni, že za to může právě havárie ve Fukušimě, protože výsledky z předchozích let byly v pořádku.
Nechápu, proč nás naše vláda neinformovala, že i na území ČR dopadla japonská radiace.
P.S. Takže do lesa letos můžete i v noci. Bude to tam v houbové sezoně svítit jak na Václaváku, ironie, ale hrozná.Veřejná média Vás budou utvrzovat v tom, že to není pravda, ale určitě bych si uchoval určitou rezervu, zvláště když si uvědomím v kterých rukou jsou dnešní média.
AKTUALIZACE:
Důvěřuj, ale prověřuj!
20.6.2011 Poprosil jsem kolegy aby změřil radioaktivní pozadí ( okolí Brna), nevykazuje zatím žádné zvýšení, takže to vypadá, že hřiby nebudou "svítit". Bylo by dobré, kdyby ještě někdo z jiné části republiky  měl možnost měření a poslal na můj mail výsledek a nebo do komentářů. Děkuji.
21.6.2011 Teď jsem se vrátil z lesů a hájů, kde jsme s kolegou měřili radioaktivitu(okolí Brna), mohu potvrdit že i u hub nešla nad hodnotu přirozeného radioaktivního pozadí 0,16 , takže houby můžeme sbírat . Článek zde nechám celý, aby jste viděli, že jen tak to u nás neprojde, důvěřuj, ale prověřuj. Zdar houbařské sezoně!

Jak jsme to mohli bez předpisu EuroSajuzu přežít?


Dnešní omladina vůbec nechápe o čem je řeč.
Ahoj kamarádi, doufám, že to po kamarádovi s krátkym zobakem
vyluštíte a zapomeňte nyní na češtinu.  Ale jste všickni šikovní Moraváci, nebo i někeři Češi, takže to máme k těm severomoravskym chacharum blizko.

Klepač:
Je to, co mě cele ráno bavilo. Pamatujete ještě, jak na každem sidlišťu byly klepače? To bylo, užasne zařizeni, na kerem se dalo blbnut cele dni. Klepač byl našim fejsbučkem i mobilem dohromady. Jak bylo cosik třeba  komunykovat, šlo se na klepač. Kdo by tenkrat tušil, že za čtvrt stoleti  budu mět problem najit
nejen klepač, ale dokonce aji jeho fotku! Kdo by  to tušil, že barva na tych nadhernych kladinach obsahovala  polychromovane bifenyly či jakesik jiné sajrajty… No a co? Koho  zajimaly take cypoviny? Však aji moja dřevěna postylka, ve ktere sem jako maly synek v době ruske okupace chrapal, byla natřena barvu, kera  obsahovala olovo.
A jak se to fajně lizalo! Proto možna mam železne  zdravi. Muj tata s mamu neměli žadne bezpečnostni šraky, abych 
nevypadnul z postylky a nejebnul se do hlavy. Tuž, možna sem se jebnul.  Každopadně sem neměl žadnu flašku na pití, kera by byla zajištěna proti  temu, aby sem se nezalknul, nebo aby sem nepokypal drahu plovuci  dlažku.
Ani na oknach a na sporaku nebyly žadne specijalni pojistky, aby sem nevypadnul z okna, nebo aby sem se nešel dobrovolně upect do truby. Na cypoviny nebyl čas, bo bylo třeba vyvařit posrane plinky. Koho by dneska napadlo vrazit použite pampersky do tatramatky nebo do  hrnca na sporaku? Když sem sednul na mojeho prvniho Pijonyra, neměl sem blembak na hlavě, kery dneska musi nosit povinně každy mameluk do 15 roku, a brzy bude určitě povinně nosit každy až do domova  duchodcu. Když sem poprve zavodil na kolobce, šprajclo se mi předni kolo a
rozbil sem si držku. Přesto muj tata s mamu nežalovali s pomoci právnické kanceláře učitelku. Zdupane sem dostal ja sam. Když  sem byl na zahradě, chlastal sem vodu z hadice. A když zme byli s  partyju u splavu na Opavici, chlastali zme vodu přimo a riťu utiral lopuchama s  kopřivu. Ale či by mě napadlo, že se najdu taci mamlasi, keři si budu  kupovat obyčejnu vodu schovanu do plastycke flašky plne  optymineralu? Či by mě napadlo, že děcka fčil nemožu z baraku bez  pitička schovaneho v sofistykovanym zařizeni, kere brani vytečeni obsahu a potřisněni gaťat??
Když zme šli ze synkama kopat bunkr k lesiku, měl  sem v kapse chleba z maslem a zapijel sem to taku žlutu sodovku. Kamoš měl k temu navic zelenu papriku a červenu slazenu sodovku! Chlastali zme sodovky plne cukru a přesto si nepamatuju, že by kdokoliv z nas byl tlusty. Navic sem ja cucal tu jeho červenu a on zas
pruboval  moju žlutu. Chleba při kopani bunkra překažal, tuž odpočival na boku v blatě a zežrany byl až pak. Aji s blatem. Myslite si, že mi z teho bylo blbě? Nikdy! Ani opary zme nedostali. A to zme si gzichty nepotirali 
preventyvně jelenim lujem a podobnýma cyparnama. Žižaly zme taku malu rybyčku řezali na poloviny, bo nam ve škole řikali, že žižala je užitečny tvor a že když se rozpuli, tak doroste!  Škoda, že nam neřekli, že doroste jen ta jedna polovina.
Dodom zme chodili včas, ani nevim, jak zme to zvladli. Kolemjduci vždycky oznamili spravny čas. Žadne mobily nebyly, takže co se dohodlo na klepaču, to muselo platit. Kdo se připozdil při hrani sofistykovanych her (třeba hazani
nožem od frňaka tak, aby se zapichnul do země), byl ztraceny. Nebyl žadny fejsbuček, počitače, internet.
V televizi byly dva kanaly a v tych tekla enem žumpa. Když kamoš přitahnul do lesika kytaru a začal hrat Hotel Kalyfornyja, byl pan buch. Okamžitě na něm viselo deset bab. Tuž, bylo nam patnact.
Našli zme kamoše venku aji bez mobila. Byli v lesiku, v bunkru, nebo na hřišťu. Padali zme do potoka, padali zme ze stromu, z klepača, lamali si hnaty, robili zme si modřiny, sypali zme si pisek do vlasu aji do oči.
Byl to naš problem. Kdo si doma stěžoval, dostal ještě přidane. Mliko se pilo od kravy, kobzole se kradly jezeďakum a pekly a žraly se zelene, šťovik chutnal dokonale a třešně zme kradli susedovi anebo v aleji. Kdo se prozradil a spadnul ze stroma, ten s nama přiště nešel, bo kdo by tež lazil s mamlasem?
Na koleje zme valili hřebiky a padesatihaliřove mince. Zustavaly z nich fajne placky. Přes řeku zme lozili po teplovodnich rurach tak dluho, až tam jakysik cyp namontoval ty špičate zabrany. Škoda, možna byzme vymysleli aji prvni bandži džamping.
Okolo byl komunystycky socializmus, a přesto zme byli svobodni.
Žadne hlupe předpisy nas nesvazovaly. Bylo nam jedno, jake zakřiveni maju banany, bo stejně byly akorat parkrat za rok. V době, kdy opravdu dozravaly. Gulaš a koprovka byly nejlepši ze včerejška. Z buřtu při opekani vykapaval poctivy praseči tuk a přestože zme to žrali černe připalene, bylo nam fajně a neměli zme pocit, že žereme polyvinylchloridovy bazmek.
Tak si řikam, jak je možne, že vlastně ještě žiju !!!!!

pondělí 6. června 2011

Pravda o životě trochu jinak I.

Pravda o životě trochu jinak I.
 
Dlouho jsem přemýšlel, zda mám tento svůj výzkum uveřejnit, nebo ne. Ano, vím že se zvedne vlna nesouhlasu, jelikož podávané ezoterické publikace tvrdí opak a toto mnozí z Vás nestráví. Nikoho nebudu přesvědčovat o pravdě tohoto dokumentu, jen bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že celé pojednání je výsledek dlouholetého výzkumu, dnes již nastal pravý čas.


Aktualizováno 18.12.2012, ve významné době přechodu do znamení Vodnáře, protože vodnář jsem taky.Na některých stránkách se objevily diskuse k této dlouholeté práci, většinou na těch, co na tom založili celou svou existenci. Spustila se někde zuřivá debata a samozřejmě že autoři těch stránek participující na naivnosti lidí se do mně pustili s vervou duchovně osvícených lidí, jak jinak, protože na tomto falešném principu mají také založeny své shoppingy a podobně. Dokonce jeden duchovní vyřkl větu: takovou blbost jsem ještě nečetl a vzájemně se poklepávající po ramenech. Ani se nedivím, protože by to ohrozilo jejich postavení nějakých guru. Pak to zakrývají špatným pochopením Vesmírných zákonů a každý aspekt pak je dobrý pro proti, jako například označení mé osoby „no name“ , oni totiž nepochopí, že tento svět mne nutí k jisté ochraně mé osobnosti a naivně si myslí, že když si budu jak primitiv a nemyslící ovce  naivně opakovat, že svět je hodný, tak že on bude hodný, zkušenosti jsou opačné, protože zde často otiskuji pravdy, které se zastírají a jsou jistým skupinám nepohodlné, to už je ve své dobrotě nenapadne a směle toho využijí - opravdu osvícenci. Tento svět je tvrdě reálně duální a od duality se vše zde odvíjí. To jsou pravé „Zákony reálného Univerza“, ne duchovního světa, kde je situace jiná. Jsem svobodná bytost a rozhodl jsem se pro zveřejnění této studie, ať se to líbí naivkům, nebo ne, jejich demagogické projevy mne nezajímají, jsou stejně jen zástěrkou pro udržení svých falešných pravd. Kdo nepochopí,ať si klidně drmolí své pozitivní věty jak fanatičtí náboženští věřitélé, jsem bohatý, jsem bohatý, pouští si video SECRET, bude víc a víc chudý, Vesmírné zákony reality hmotného světa  jsou úplně jiné, kdyby opravdu pracovaly jak někteří naivkové předkládají, byl by na světě už dávno ráj, protože každý soudný člověk si vnitřně a od srdce  přeje pro sebe a svou rodinu štěstí, ale opak je pravdou, takže někde soudruzi z NDR udělali chybu, kterou budou drmolit lidem stále dokola jak náboženští fanatici a nepřipustí jiné pohledy a varianty, ono je to totiž velmi líbivé, řečnit o Slunci v duši a lásce, ale musím pro to něco udělat, jinak a ne opakovat falešná dogmata a zastírat se duchovností, ta je úplně někde jinde a je hlavně jen Vaše, ve Vašem srdci ! Čím jsou tito lidé jiní, od mainstrémových médií a celého systému dnešní  společnosti, nebo je to záměr, aby se lidé opravdu neprobudili, aby svět zůstal zakonzervovaný jak je, přemýšlejte! Tak se dobře udržuje národ v pokoře, skloní hlavu a daří se jim to, nehrozí žádné bouře, oni budou mít svou pohádku a my budeme zatím krást a vládnout.


Pravdivé tajemství života.

Nikdy jsem nebyl zastáncem velkých filozofických děl, jež vždy popisovaly děje velmi složitým způsobem, aby působily dojmem učenosti. Tento způsob podávání myšlenek většinou nikdy nenavedl osoby jež hledaly, na správnou cestu a nakonec byli ještě více zmateni, protože to nikdy nefungovalo. Mohu jen potvrdit, ze svých zkušeností, že většinou to byl záměr, aby lidé nikdy nepochopili zákony Vesmíru a jeho tvoření a ti co toto tajemství znají, Vám jej nikdy neřeknou a nebo v pokřivené formě, tak, aby jste je nemohli využít. V posledních létech bylo vydáno mnoho knih o tkzv. „Pozitivním myšlení“, jež bylo vždy zavádějící a nikdy nevedlo k úspěchu. Předkládané pravidlo přitahování stejných energií je velmi scestné a nepravdivé. Že myšlení na bohatství Vám přinese zase jen bohatství, je tvrzení lživé a podle mne záměrné. Nikdy se stejné poly nepřitahují, naopak odpuzují, takže budete touto technikou ještě více chudší. Kdo dovede uvažovat bez předsudků, pochopí velmi rychle celou podstatu reakcí Vesmíru a reakcí v nás, každý máme tento dar, ale využít ho umí jen pár zasvěcených a ti Vám tuto pravdu nikdy dobrovolně nesdělí. 

Většina lidí na Zemi tvoří svým mozkem( vědomým myšlením). Pamatujete si na DVD, které nedávno vyšlo? The secret / Tajemství se to jmenovalo.
Vydělali na tom 100 miliónů dolarů. Nabádají všechny k tomu – dělej tohle, tamto, tohle a toto a můžeš mít všechny peníze, které chceš a všechno ostatní. Jenomže cokoliv vytvoříte svým mozkem – mozek je polarizovaný instrument, spojený citově se srdcem: levá strana / pravá strana; mužský prvek / ženský prvek, tak dostanete úměrnou protikladnou tvorbu přicházející zezadu, kterou nevidíte. Takže cokoliv vytvoříte, pak stejně dojdete k tomu, co nechcete a funguje to naopak. Pokud takhle vytvoříte něco zlého, stvoříte i něco dobrého. Podívejte se teď na všechny ty lidi, kteří do toho spadli. Co se stalo, je, že jsou všichni u soudů, soudí jeden druhého a všechny peníze drží soudy a tak to bude po celá léta, protože to je to, co přichází zezadu.


Zkušenosti z běžného, vědomého tvoření života – prostá realita, bez omluv.


Chceš někoho potkat – nepotkáš ho
Nechceš někoho potkat – potkáš ho
Když jdeš do obchodu pro něco najisto – máš smůlu, nemají to
Když se ti v práci moc líbí – ztratíš tuto práci
Když se ti v práci nelíbí – nemůžeš sehnat žádnou jinou lepší
Chceš vydělat na příští zakázce – proděláš
Těšíš se na něco – vždy to dopadne nevalně, většinou špatně
Sousedův pes řve celou noc a chceš aby přestal – nepřestane
Máš souseda, kterého nesnášíš – nezbavíš se ho
Když budeš dělat nějakou věc, o které si myslíš, že bude hračka – stane se z toho rébus
Boty, které ti sedí a pochvaluješ si je – zlomí se ti rychle podrážka
Čím jsi inteligentnější – tím se k tobě lepí víc blbců (nejlépe v hromadných prostředcích)
Nechceš aby ti přeběhla kočka přes cestu – vždy se odněkud sviňa vynoří
Těšíš se na setkání – žádné se nekoná a nebo výsledek nestojí za nic
Řekneš si,“tam budou blbci“ – jsi mile překvapen účastí chytrých lidí
Jdeš s jistotou do lesa na hřiby – nedoneseš nic, nebo jen pár červavých potvor
Myslíš si, jaký zítra uděláš perfekt guláš – zkazíš ho
Plánuješ nedělní odpolední siestu – přijde návštěva a je u tebe až do večera
Nemáš lepení na kolo a strachuješ se, že píchneš – nepíchneš
Nemáš lepení na kolo a říkáš si, že nepíchneš – 100% píchneš
Těšíš se zítra do práce – odpoledne jsi ve stavu mrtvice
Zítra to v práci bude hrozné – odpoledne jsi samý úsměv
V práci si říkáš, jak přijedeš domů, půjdeš na procházku – nepůjdeš, začne bouřka, nebo se vyskytne jiná překážka
Těšíš se od rána, že si večer promítneš vytoužený film – nepromítneš, porucha nebo vypnou proud apod.
Máš radost z něčeho vypěstovaného na zahrádce a těšíš se, jak to sklidíš, až to uzraje – něco ti to zničí, než to dozraje
Na zkoušky neumíš jen jednu otázku a modlíš se, aby sis ji nevytáhl – vždy si ji vytáhneš


Hlavní aspekt těchto věcí je faktor času, dáváte tomu prostor, pro utvoření opaku.Pochopte, že žijete v třírozměrném prostoru a děje potřebují faktor času. Opak utvoří Vaše pravá hemisféra mozku, která je ve spojení s duchovním aspektem Vesmíru, ta se vždy úspěšně napojí na všechna možná energetická pole tak, aby udělala opak, bez Vašeho vědomí. Jen potřebuje čas a správně tento faktor zapojit a ona se nikdy nesplete a pracuje 100%.

Pokud něco konstatujeme, jako již neměnnou věc,jako přítomnou a minulou, blokujete pravou hemisféru – duchovní a věc se nezmění, nedostala faktor času, jako možný vektor, pro změnu děje.

Teď je krásný okamžik – nezmění se, je to teď a za vteřinu je to minulost
Dnes bylo krásně – již to nejde změnit – konstatování nějakého děje v přítomnosti,jež je již v minulostí
Je teď 12:00 hod – nezmění to - konstatování přítomnosti,za vteřinu již v minulosti
Ty boty mě sedly – budou stále na nohou dobře sedět
I když jste chudý a říkáte si do omrzení, „jsem bohatý“ – vždy zůstanete tím skutečným chudým, sebrali jste duchovní hemisféře čas na nějakou akci, jen si sám sobě lžete
Jste nemocný a říkáte si do omrzení, „jsem zdravý“ – zůstanete nemocným ,sebrali jste duchovní hemisféře čas, jako možnost nějaké akce, jen si sám lžete


Zapojení pravé hemisféry, duchovní, jako pomocníka tvorby událostí, nelhát sobě, konstatovat jen tvrdou skutečnost, kterou chcete pro sebe změnit, ale musí vždy obsahovat faktor času.

Jsem nemocný a těžko se do měsíce asi uzdravím( tam vzadu již víte, že vaše Já-duchovní-bude pracovat na opaku) – konstatuješ pravou skutečnost a vědomou úvahu do budoucna, nelžeš sobě, duchovní hemisféra začne pracovat na opaku, tedy na uzdravení – Např. špatně podané: Jsem nemocný a těžko se uzdravím – nedáváte prostor pro čas, jen konstatujete stálou skutečnost, nic se tedy nezmění
Zítra bude žena zase mudrovat – vše bude ráno v pohodě
Toho chlapa nenávidím,jak se s ním uvidím, vše mu vytmavím – nebude žádné tmavení, žádná příležitost
Chci, aby mě lidé v okolí již nezneužívali – budou vás zneužívat na 100%
Ti lidé mně budou asi stále do budoucna využívat – přestanou
Ti lidé mně pomlouvají – špatně – konstatujete již utvořené(odňali jste čas), správně – ti lidé mně budou pomlouvat snad ještě rok – nastane změna


Je vždy potřeba říkat pravdu o životě, nikdy si nenalhávat, nazývat věci pravými jmény, projevy !

Např.: Ten chlap mě rozčiluje, ale odpouštím mu – lžete, úplně mu nikdy neodpustíte, pokud Vám velmi a nespravedlivě ublížil, tímto konstatováním jen věc ustálíte – nic se nezmění a nikdy nevyrovnáte své nevybité energie!
Správná reakce by měla znít: Ten chlap mě snad bude rozčilovat další rok( dali jste tam faktor času) – říkáte pravdu, své obavy a věc se změní pro Vás pozitivně.Uvědomte si, že vše tady ve Vesmíru je vytvořeno na principu polarizace, plus a mínus, světlo a tma, sucho a vlhko, zlo a dobro, láska a nenávist a že stejné poly se vzájemně přitahují, je jen záměrná lež, aby jste svůj život nemohli pevně uchopit a byli jste jen otroci těch, kdo tyto pravdy znají.


Důležitý příklad ze života: Zkusil jsem udělat v pozitivním duchu experiment (ne jeden), kdy jsem si např. přál, aby mladý soused plánovanou oslavu ( kterou jsem se předem dozvěděl) v pátek udělal, kdy většinou při takových akcích obtěžoval svým hlukem a projevy okolí, informace byla známa týden dopředu,a těšil jsem se na ten „čurbes“(vnitřně jsem to nechtěl) – oslava  se nekonala, síly jeho záměr přesunuly jinam, do jiného místa, mimo mou vnímanou realitu. Když se na něco intenzívně těšíte, vědomě (pozitivum), vždy je to v reálu následně opačně. Jako urychlující fenomén je zde faktor pozitiva, spolu s časem velmi účinný. Pozitivum je radost, láska, je to velmi silná energie, 100x silnější než vědomé konstatování. To věc, nebo událost velmi silně aktivuje - urychluje. Jde to i bez tohoto fenoménu pozitiva, ale je to evidentně pomalejší a méně razantnější. Zkuste milovat jejich negativní projevy – začnou se dít opačné věci.

Již ve starých spisech je nabádáno, miluj svého nepřítele, jenže lidstvo nedozrálo, aby si tento fakt uvědomilo a poznalo jej jen pár jedinců. Kdyby se lidstvo sjednotilo a přálo vědomě takzvaně „Elitě“ (Rockefellerům a jim podobným) bohatství, štěstí a zdraví, těmto jedincům by tyto vlastnosti začaly ubývat a svou moc by začali ztrácet. Oni právě potřebují Vaši energii závisti, zloby a jiných negativních myšlenek, protože jim to zpětně přináší do jejich života klady. Jde napravit vše jinou a poklidnou formou, ztratí svou moc nad námi, jen si ji uvědomit a kolektivně praktikovat, již ve starých spisech nás na to naši předci upozorňovali.


Kdyby vše fungovalo tak jak záměrně pokřivená literatura popisuje, lidstvo by dnes bylo již ve stavu „blaženosti“, protože každý soudný člověk si vědomě přeje pro sebe a svou rodinu bohatství, prosperitu, zdraví, ale opak je pravdou, 90% lidstva živoří a 10% lidstva si nacpává břicha kaviárem, avšak jen díky závistivým vědomým myšlenkám, které těch 90% vysílá proti takzvané „elitě“ a o to více oni prosperují.Budou některé věci a události, které nebudeš moci změnit, to jsou věci, nebo události, které jsou většinou naprogramovány ve Tvém životě (DNA) jako software a kterými musíš  projít pro své poučení a získání zkušenosti s tou určitou věcí, nebo událostí.

Zkuste aspoň na chvíli věřit své duchovní  podstatě a začněte se na ni spoléhat, byli jsme velmi dobře stvořeni, jen nám toto poznání odebraly jisté síly, které usilují o svou moc, jak to používat, jak pro blaho své a svých blízkých, tak pro celé lidstvo...... Věřte, nebo nevěřte, je to jen na Vás, chtěl jsem Vám odhalit věci, které Vám pomohou jít životem lépe, s pochopením principů Universa, ikdyž stojím proti většinovému názoru, ten kdo to pochopí - Mám Vás rád jako základní bytosti Universa a vadí mně zotročování, jež se nehraje podle dohodnutých pravidel. Toto není pro Šedé, Tvary a Temné atd. jen pro děti světla Universa, ty druhé ať vezme "čert".


Pokračování zde: http://energieupramene.blogspot.com/2011/06/pravda-o-zivote-trochu-jinak_15.html


neděle 5. června 2011

Lidi, jako stádo.Nyní opět proběhla mediální kampaň, namířená na strach, pardon – starost o lidi, v rámci nebezpečných španělských okurek. Je to záměrné vyvolávání strachu a paniky, vezměme si jako příklad epidemii šílených krav, ptačí chřipka, prasečí chřipka a nyní průjmové onemocnění z okurek.
Je velmi znepokojující, že většina obyvatel je závislá na televizi, alkoholu, na práci ( vždy jsem ji považoval jen za nutné zlo, jak přežít v tomto systému, je tolik jiných věcí pro naplnění života a ne Ega), na sexu, lécích a jiných směrech. Proč se většina lidí raději neřídí svými pocity, chutěmi, intuicí? Dnes je právě potřeba se spoléhat na opravdu přírodní produkty jak ze své malovýroby, tak i našich zemědělců, s domácími BIO produkty (velký obsah Draslíku – obnovuje buňky). Více chodit do přírody, na sluníčko (zdroj vitamínu D – snížení možnosti rakovin). O co tedy šlo a jde, o vytváření tlaku na lidi v podobě strachu, jako prostředku zablokování nedej bože přílišné aktivity lidí. Myslím, že do budoucna se máme na co těšit. Ale ve svém okolí pozoruji, že zatímco miliony lidí panikaří a třesou se strachy, někteří např. zdravotním institucím bezmezně věří tak, že se dobrovolně vsunou do soukolí zdravotnictví a jdou vlastně umřít, někdo spíš, někdo později ale menší skupina lidí vidí, jak neuvěřitelně špinavou hru s námi někdo hraje. Držím této menší skupině palce, kéž by se jich probudilo víc.
Podívejte se např. na toto video, ti věřící této společnosti ať se raději nedívají:

http://blip.tv/bugtom/healing-cancer-from-inside-out-liecba-rakoviny-zvnutra-cz-titulky-3742968  

Video nyní již nefunkční, zdá se tedy, že bylo velmi pravdivé, hlavně o pharmacii.


P.S. Že by příroda byla tak technicky vybavena a vyrobila tento nebezpečný virus, odolný na všechna známá antibiotika? Vždycky si vybavím konferenci, kde pan Gates mluvil o nutné redukci lidstva, nevím, možná je to špatná asociace, ale kdo ví ........ a stačilo by při tom jen trochu, pár kapek koloidního stříbra a nebo nasadit MMS1 a mohli být mezi námi živými, každý si volí svou cestu, za kterou si zodpovídá sám sobě a nebo je vláčen okolím, které určuje co je "Super, nebo IN".

  

čtvrtek 2. června 2011

Rok 2012


Již se mnoho napsalo o roku 2012 a to od apokalypsy až po mírnější scénáře. Nebudu zde nikoho kritizovat za to a to pojednání, mám na to rovněž svoji úvahu. Zde ji máte, zda cítíte, že je blíže všeobecné pravdě, tím lépe, pokud ne, zapomeňte na ni.

Nyní přecházíme do věku Vodnáře, jehož vliv na naši sluneční soustavu má stále větší vliv, než jak si někteří „chytrolíni“ myslí.
Toto velmi dobře vědí ti, co drží v rukách vládu nad světem a že ji drží naši politici? Nenechte se vysmát! Aby se udrželi při moci co nejdéle, hledají staré historické archivy (Irák,Irán,Afganistan?) s cílem toto staré učení převzít a použít ho pro svůj prospěch, tedy teď vládnoucí smetánky – představitelů sil Světa Tmy. Tyto poznatky se snaží ukrýt a nebo zničit a to jen proto, aby zabránili probuzení lidí a neumožnili jim mít právo na vše, co tato planeta vlastní – je to nezadatelné právo všech lidí na této Zemi. Tedy se snaží využít všech těchto velmi starých poznatků aby se udrželi při moci a neztratili nespravedlivě nabyté postavení. To, co se dělo minulý rok na Islandu a nyní ve Španělsku Vám dnešní sdělovací prostředky raději moc neřeknou, už toto je velmi závažná skutečnost, jež svědčí o strachu této vládnoucí skupiny.
Toto výše uvedené nepomáhá k harmonickému rozvoji lidstva, ale vytváří napětí, rozkol a konfrontace, které se za čas vyostřují a rodí války a katastrofy, jak jsme toho nyní svědky.

Aby lidská společnost šla harmonickou cestou, bude se muset vrátit ke starým historickým pravdám a ne jak se přepisovala např. Bible a to tak, aby vyhovovala právě těm vládnoucím. Nyní tento proces postupuje po velmi malých dávkách, aby tyto poznatky umožnili lidem změnit svůj světonázor, který nám křivě definovali. Ostatní poznání bude do určitého času skryté, protože společnost nyní ještě není připravena všechny tyto znalosti použít pro své dobro, ano pro zlo by byla schopná hned. Toto se nyní děje s technickým rozvojem, který zničil dnes podstatnou část planety a pokud bude tímto tempem postupovat dál, vyústí to v přírodní katastrofu. Jednou jeden spisovatel Charles Fort řekl: Ochraňme vědu před vědci a věřte, že měl pravdu (jsou i vyjímky). Lidstvo si zvyklo žít podle naučených dogmat, viz rituály zkamenělých regiliozních učení, ale i žádná změna vědeckých teorií na odumřelá dogmata (Darwinnova teorie, přiznání průniku jiných energií v rámci harmonie světů odstupňovaného Vesmíru).
Pro ně je ztratit postavení a moc velmi hrůzný noční sen.
Nyní se Vám bude zdát co zde napíši jako blábol, protože jste většina pod vlivem sdělovacích prostředků, hlavně mladá generace, která je tímto směrem záměrně manipulována, ale třeba pochopíte.
V nynějších nastávajících časech se bude Rusko velmi rychle vyvíjet spolu s Indií a Čínou. Pohlédněte na  mapu světa, jak je Rusko zabetonované okolo vojenskými základnami USA (oni to vědí moc dobře co je čeká a chtějí kolo dějin zvrátit – směšné). Nikdo Rusko již nezastaví, ze své cesty smete všechno a nejen že se udrží, ale stane se duchovním vůdcem. Přijde i den, kdy všechna náboženství zmiznou a zůstane jen stará pravda našich předků, která jim byla sdělena. Toto vše by mělo nastat asi do deseti roků. Jisté síly pokračují v ovládání procesů změn a přeměn ve Vesmíru a v naší galaxii. Současná věda o nich zatím ví buď velmi málo, nebo spíše vůbec nic ale přesto ať „Mudrlanti“ chtějí nebo ne, toto přeci existuje a působí.
Toto vše přinese změny podmínek života, zvýšený výskyt rozličných katastrof, změnu psychického stavu lidí a celého živočišného světa, naplnění jimi nemotivovaných činů, revizi aktuálních vládnoucích principů a změnu pravidel organizace života a jeho konání.