pátek 19. dubna 2019

O velikonocích trochu jinak


 
Odkrývat věci se musí pomalu, jinak způsobí stádovou epilepsii.
Velikonoc se rovněž chopila i komerce tak jak i Vánoc, vše se překrucuje ke svému účelu, nyní většinou k obchodu a many, many, many.

1. Velikonoce nejsou křesťanským náboženským svátkem. Je to židovský svátek, který byl uložen jako důvod k řádnému obětování okupantům.
2. Velikonoce jsou slavené všemi náboženstvími, které vychází z judaismu, ještě dlouho před rituální vraždou  Ježíše - roku 1086 n.l.
3. Velikonoce nejsou svátkem, "vzkříšení Ježíše Krista." Je to židovský svátek, během kterého jsou Židé nuceni vzdát se části své životní síly a obětovat ji bandě kosmických parazitů, maskovaných pod jménem Jehova (Jahweh).
4. Ježíš Kristus byl Světlým Válečníkem a bojoval s Temnými sílami celý jeho život. Pokusil se vysvobodit Židy ze spárů (otroctví) vesmírných parazitů (Jehova a spol.).
5. Ježíš Kristus  byl obětován Jehovovi na židovský svátkek Pesach. O případné dobrovolné oběti ze své strany pro vykoupení hříchů, nemůže být řeč.
6. Velikonoce , stejně jako jiné náboženské svátky, mají nahradit Védický světonázor, zničit vůli věřících, naučit je pastvě pokory a zoufalství a k odčerpávání životní síly kosmickými parazity, vydávajícími se za Bohy.
Velikonoce jsou obdobím začátku jara, ne svátky, jen obdobím ožívání přírody a začínání nové etapy zrozujícího se života, tak jak termín střídání období jara, léta atd.
Kalendář satanského rituálního zneužívání:
19.-25. 4. únos, příprava obětování
25. 4. Velké vyvrcholení, ženská oběť (může jít i o dítě), sexuální rituály a
rituály plodnosti (5 týdnů a 1 den od rovnodennosti).


čtvrtek 11. dubna 2019

Antizemě


Je období krystalizace realit a příprava na změny ve všech aspektech lidského žití, včetně politických zřízení a konečné zúčtování těch, kteří lidstvo zavedli tam, kde je a jen pár jedinců rozhodovalo o žití tisíců lidí. Krystalizace, tedy příprava na změny začíná již v tomto roce 2019 a mají se změny spustit v roce 2020. Jsou nyní ve hře okolnosti, které se před lidstvem tají jako je NASA atd. které velmi dobře vědí, jaká je realita.
Jedná se o hypotézu v jejímž středu je hlavní bod a to realita Antizemě, která bude součástí těchto změn na Zemi. Není to dlouho a jsem narazil opět na hypotézu ruského vědce KIRILLA BUTUSOVA , který opět mně potvrdil její existenci a o níž jsem již psal před roky a abych nemusel celý článek znovu otiskovat, odkaz máte zde: http://energieupramene.blogspot.com/2012/02/antizeme.html  a doporučuji vřele v těchto dnech znovu přečíst. Zabývám se i trochu astrologií a všechny aspekty v Astrogramu odpovídají nastávajícím změnám na Zemi. Nejlépe to vysvětlila výborná srbská astroložka Tatjana Micic ve svém videu zde:  https://www.youtube.com/watch?v=DiLuR6jxI_A    

Butusov nazývá Antizemi Gloria a je přesnou kopií Země, jež se nachází za Sluncem. Na základě výpočtů drah Saturna, Jupitera, Venuše a Marsu zjistil, že ve sluneční soustavě musí existovat další kosmické těleso, protože oběžné dráhy těchto planet se shodují se současnou pozicí pouze tehdy, pokud je přítomna tato „neviditelná“ planeta. Abych nemusel jeho práci popisovat zde, trochu o jeho hypotéze zde: https://cs.fehrplay.com/obrazovanie/82436-astrofizik-kirill-butusov-biografiya-i-otkrytiya-issledovanie-solnechnoy-sistemy.html


středa 3. dubna 2019

Co mně stát dává?

K této otázce mně přiměla věta, kterou jsem někde zaslechl, že občan by se v budoucnu neměl spoléhat na stát, jako důchody a podobně.


Já jako občan se velice dobře obejdu bez státních úředníků a dovedu si svůj život uspořádat bez zlodějských poplatků velice dobře. Nemusím krmit daněmi rozbujelý úřednický aparát včetně politických slibujících stran. Vždyť dnes mně nezaručuje ani stát obranu jak vojenskou tak pořádkové síly, jež stejně plní většinou jen opačnou funkci, buzerovat a ne „Pomáhat a chránit“. To co si svou prací a pílí vytvořím, platím za to ještě daně státu. Každý normální člověk by se dnes obešel bez státních úředníků spojených se státem mimo jeho šmírování, odůvodněné údajně mou ochranou. Haha, kdyby se opravdu něco stalo, pořádkové jednotky budou chránit především sebe a své příslušníky. Stát jen slídí, aby mohl zastaralé databáze obnovovat o nové údaje a tím mohl z občana vytáhnou nějaký další poplatek. Co to je za systém, pro jehož představitele v podobě státních úředníků a politických stran na hradě já jako občan sloužím jen jako bankomat pro tyto instituce. Platím jen státu a ten aby se staral za odměnu vymýšlí další možnosti jak oškubat a řídit, co si obyčejný občan má myslet. Toto zřízení je dnes již bezzubé a slepé a to už raději ani nemluvím o řízení něčeho a někoho z Bruselu.  Mnohem snadněji by občané obstáli bez politických úřadů, než úřadové bez občanů.  Dnes tomu říkáme demokracie, ale není to tak, protože demokracie je vláda lidu, protože nikdo není ovládán a každý vládne, ale to dnes není žádná pravda, spíše je to oligarchie (vláda hrstky).

Ideální stát podle Platóna

Stát má tři přirozené úkoly:

výživu obyvatel a zisk jako základ

obranu navenek

řízení rozumem – to dnes neplatí, jen rozhoduje finanční stránka

Stát má tři přirozené stavy:

rolníky a řemeslníky

strážce, vojáky

vládce a filosofy*

v 35 letech odchází filozof ze školy, 20 let se snaží pracovat ve prospěch státu, a až poté se může stát opravdovým filosofem.