pondělí 26. února 2018

Zkouška zdraví populace?
Nyní se objevilo často opakované období chřipek, jenže je tam to ALE. Nynější chřipková epidemie má však zvláštní příznaky, jako otoky pod kůží, opuchlé obličeje s výraznou vyrážkou, bolení v krku, hlavy, záněty dýchacích sliznic a očí, jednoduše řečeno, zajímavý chřipkový virus. 


Trochu jsem pátral a zjišťoval souvislosti a přitom vycházely na povrch zajímavé souvislosti, týkající se ve výsledku s projevy ozáření. Inkubační doba těchto slabých projevů záření se odehrává většinou v průběhu jednoho až tří měsíců, v závislosti na individualitě organismu. Proto vychází tyto projevy na konec prosince 2017 až únor 2018. Začátek oslabení populace začal 3.11.2017 http://energieupramene.blogspot.cz/2017/11/jak-si-vetrelec-udrzuje-pastviny.html  kdy se pravděpodobně vytvořila živná půda strachem se záměrem oslabení imunity. Po inkubační době radioaktivních částic, tedy v prosinci 2017 až únor 2018 se začaly objevovat symptomy zvláštních chřipek. Co jsem posbíral v terénu, bylo v tomto období třeba u zvěře shození peří u některých jedinců, psům se objevovaly lysiny na srsti a u lidských jedinců otoky obličeje, nebo vytvoření podkožních bulek, bolení hlavy a v krku, tedy skoro projevy běžné chřipky. Jenže vše toto naznačuje, že se nejedná o virus chřipky, ale z ozáření škodlivým zářením. Tyto poznatky jsou posbírány přímo z terénu. 


Pokud si vezmeme zpětně datum, zjistíme, že v listopadu 2017 se nad naším územím měl nacházet „neškodný“ radioaktivní mrak a později podle výše uvedeného odkazu na článek zvláštní jevy, které mohly být podpořeny třeba chemtrails a nebo Harpem. Rovněž můžeme vzít do úvahy i práce v Cernu v tomto období, kdy rovněž mohlo dojít k vytvoření radioaktivního shluku. Nechci zde psát o tom, že za to může to a to, jen referuji jistou nyní se projevující událost a je na každém, jestli si dá dohromady 2+2. Podle mých zkušeností, velmi pomáhá při léčení, alobal(přiložení na defektní místo), Gans http://energieupramene.blogspot.cz/2017/11/gans-plasma-keshe.html a hlavně pro rychlou podporu JOD. Je na každém z vás, jak bude reagovat a se chovat. V zásadě však je jasný aspekt, nepřirozené projevy.

čtvrtek 15. února 2018

Vymaňování z Matrixu


Lidstvo podle Keanu Reevese vykazuje známky vymaňování se z Matrixu

 Podle Keanu dochází ke spirituálnímu posuvu. Lidé jsou už znechucení zbytečnými válkami, totalitním vedením a autoritářskou kontrolou. Lidé se probouzí, aby spatřili, co je v životě opravdu důležité.
„Myslím, že až do velice nedávné doby byli lidé opravdu velice vystrašení, že svět končí. Právě ale pocítili, že se věci dostaly mimo kontrolu. Ztratili jsme jakoukoliv naději, že se budeme schopni osvobodit od temných sil světa.“

„Jen ale otevřete na chvilku oči a podívejte se kolem, co se děje. Je to ohromující. Lidé jako Trump zdvihají závoj nad nesmírnou pavučinou vzájemně provázaných manipulací.“

„Máme ho milovat, nebo se nám má hnusit, on lidstvu dovoluje, aby se probudilo z dřímoty a spatřilo, že ta samá hrstka lidí, ty samé tajné společnosti, ten za*raný Nový světový řád aktivně kontroluje naše životy a potlačuje naše schopnosti.“

„Ale lidé se pomaličku probouzí. Je čas vzít si zpět svou nekonečnou sílu a vyrazit dveře toho duševního žaláře, který nás nutí, abychom sami pro sebe stavěli. Udělat to není nic jednoduchého, nastal ale čas vyjít na světlo svobody.“
Článek popisuje pozitivum, nechci být však pesimista, ale pokud se podíváme na realitu kolem sebe, jsou zatím utahovány šrouby zastánci NWO dost silně. Ať je to mainstrým, kdy převážná část obyvatel stále bere to co říkají v TV, za „svatou pravdu“. Pokud vezmeme dnešní školství, jako výchovu nové generace, zásadní znaky hrdosti na svůj národ se nepěstuje a to nemluvím o společenských normách opravdu vyspělé společnosti, ne aréně, kde je upřednostňováno Ego a rvavost. Stačí se opravdu jen koukat kolem sebe, ztratila se v lidech soudržnost, pomoc a hlavně sebereflexe se samostatným myšlením. Zde se podívejte aspoň na video "Košt klobásek"jak se lidé chovají http://energieupramene.blogspot.cz/2014/11/vedomi-v-pohybu.html Na alternativních webech je vše fake a aspekt IN je udáván zase jen mainstrémem, kde tento klouže jen na povrchu věcí.

Co se zatím udělalo pro svobodu lidí, naopak, vznikla cenzura, kde jiný názor je „škodlivý“, zvyšuje se nezaměstnanost, nedej bože onemocnět, náklady domácností na vzdělání dětí rovněž stoupají a mohl bych pokračovat.

Podle pozorování elektron flux rovněž už delší dobu jsou elektrony rozkmitány v mínusových hodnotách, tedy velmi dobré prostředí pro „mínusáky“.
O Schumannově rezonanci, kdy jsou vidět často umělá zapnutí rozkmitání nebudu ani raději psát. Kolem Slunce se minulý týden rovněž „něco“ motalo a odebíralo sluneční plasmu. Zatím hrubý výsledek je, že „temné síly“ utahují fest a hlavně jsou zaměřeni nyní na odstranění „světlých sil“. Prostě je porušena rovnováha světa a to již na neúnosnou míru, ale i to je paradoxně dobře, protože vyrovnávání proti „temným“  je tím intenzivnější a při srážce někdy i bolí.

Iv

úterý 13. února 2018

Harvardský a Houstonský projekt zničení Slovanů
14ti minutové video z ruské televize s českými titulky. V 80 letech získala sovětská rozvědka materiály amerických tajných služeb na postupnou likvidaci Sovětského svazu a socialismu. Celý východní blok měl být převeden na systém, ve kterém se bude za všechno platit a vše bude v soukromých rukou. Rusko má být rozděleno na menší části a sloužit jen jako surovinová základna. Měla být rozložena kultura, národní identita i hospodářství slovanských zemí. Dělo se snad od roku 1989 něco jiného, než naplňování těchto projektů?

DOKUMENT O PŘEFORMÁTOVÁNÍ EVROPY V PLNĚ TOTALITNÍ SYSTÉM – SLOVANÉ V NĚM NEMAJÍ MÍSTO, NEBOŤ VE SVÝCH GENECH JSOU NAPOJENI NA JINÝ A TO SVĚTELNÝ SYSTÉM, A NE NA TEMNÝ ČI TOTALITNÍ.

Slovanům byl vždy blízký pojem Svědomí, život v Harmonii s okolím, úcta k Předkům a Bohům svým, spravovali své veřejné záležitosti bez vlivu parazitických systémů, skupin a jedinců. Západní civilizace je pyramidový systém moci a žije na úkor těch, kteří jsou schopni Tvoření a tím pádem hodnoty vytvářejí.

Původně Slované žili ve svobodných Državách, podle Kopného práva a své záležitosti řešili na Veči (sněmu). Nikdy odpovědnost za své životy, svůj Rod, rodnou Zemi, potomky a budoucnost, neodevzdávali do cizích rukou. Toto vše – tak drahé Slovanům – nám postupně systém Západní civilizace odcizuje, likviduje a odnímá.

My jako potomci Slovanů, svých Předků a našich Bohů, se máme znovu uvědomit a osvobodit. Bylo by naivní hledat řešení v rámci Západní civilizace – ono tam jednoduše není. Řešení a vedení musíme hledat uvnitř naši vlastní původní slovanské tradice a kultury – tedy té předkřesťanské.čtvrtek 8. února 2018

Něco o znacích inteligence
Experti z populárně naučného projektu AsapSCIENCE sestavili  několik znaků , které  vypovídají o vaší inteligenci. 
Znak-výška

Být vysoký má své „výhody“, jako že můžete dosáhnout na horní regály, utrhnete rychle na stromech to „lepší“ ovoce ve výšce, vynikáte při volejbalu atd. Studie vydaná The National Center for Biotechnology Information uvádí, že vysocí lidé obou pohlaví mají všeobecně vyšší IQ.

Znak-kojení

Obecně se uvádí, že kojené děti jsou šikovnější a vydělávají více peněz než děti, které kojeny nebyly. Studie publikovaná v The Lancet v roce 2015 ukázala, že děti, které byly kojeny během prvních 12 měsíců života, měly vyšší IQ a v průběhu života dosáhly lepšího postavení. Děti, které byly kojeny pouze po dobu kratší než jeden měsíc na tom byly hůře.

Znak-alkohol

Alkohol a inteligence možná na první pohled nejdou ruku v ruce. Bylo ale zjištěno, že inteligentnější členové společnosti jsou více přitahováni alkoholem. Národní průzkum vývoje dítěte z roku 1958 zjistil, že dítě s vyšší mírou inteligence často v dospělosti konzumovalo nadprůměrné množství alkoholu. Jen dávejte pozor, aby jste nebyli pořád jak carský důstojník-to se pak už blbne!

Znak-drogy

Stejná studie  také nalezla vazby mezi dětským IQ a nezákonným užíváním drog. Při studiu osob od 11 do 42 let studie zjistila, že lidé, kteří projevili inteligenci v raném věku často užívali drogy a ženy s vyšším IQ měly také silnější vztah k drogám.

Znak-noční sova

Některým lidem více vyhovuje práce v noci. Noční lidé nebo noční sovy jsou inteligentnější, protože preferují unikátní prostředí nebo nové hodnoty. Studie, kterou publikoval server Elsevier, zjistila, že noční aktivity byly v dřívějších dobách mnohem vzácnější, a ukázala, že jedinci pracující v noci byli pokrokovější a přeběhli svou dobu. Navíc byli ochotnější hledat svou vlastní cestu. Podle vědců proto šlo o znak jedinečné a individuální inteligence.

Znak-snění

„Snění s otevřenýma očima“ se považuje za znak inteligence. Denní snění je považováno za známku činnosti mozku, který si nemůže pomoci a bloudí ve vašich vlastních myšlenkách a fantaziích. Společnost Science Direct publikovala v roce 2017 studii, která zjistila, že myšlenkové „toulky“ jsou pozitivním příkladem inteligence a kreativity.
Znak-levorukost

Levorucí lidé se potýkají s řadou nepříjemností a obtíží. Vědci však zjistili, že leváci jsou kreativnější než praváci. V roce 2007 studie na 643 osobách zjistila, že leváci jsou prokazatelně rychlejší a inteligentnější. Studie ale přinesla i dobrou zprávu pro praváky, jelikož bylo zjištěno, že oni zase mají lepší odhad času. Nejlépe jsou na tom však lidé, kteří používají obě ruce, např. těžší práce dělají levou a jemné pravou.

Znak-černý humor(ironie)
Temný smysl pro humor podle vědců odráží i vyšší úroveň inteligence. Výzkum v oblasti kognitivního zpracování informací ukázal, že k tomu, abyste mohli zpracovávat drsné vtipy, musíte vykazovat vysokou úroveň verbální i neverbální inteligence a mít lepší vzdělání. 

Psychopaty poznáte podle:
Žádný pocit viny
Nedostatek empatie
Uspokojení z vyvolání pocitu viny u dalších
Lepší než všichni ostatní
Samé lži
Sympatie - Každý psychopat je lidský chameleon.
Žádná zodpovědnost za své činy
Nemáte pocit, že tyto znaky se hodně hodí k našim současným politikům, mainstrému a kavárníkům, tedy tkzv. „elitě“?


No a nakonec vidíte, že vše není tak jak nám mainstrém předkládá, dokonce i dnes pronásledovaní kuřáci, jsou méně nemocní na cesty dýchací (samozřejmě ne ti, co soutěží ve výrobě dýmu s projíždějícím naftovým autobusem). Ráno si pěkně odkašlou "sedimenty" a jsou zdraví.

Je toho více, ale těchto pár znaků vám pomůže s humorem se lépe orientovat.


neděle 4. února 2018

Dutá Země – organizace Anenerbe

Nyní se dost píše o duté Zemi a mnoho čtenářů ani nezná původ této myšlenky.
Když Adolf Hitler, který podle některých vědců měl mimořádné schopnosti, se dostal k moci, nejenže podporoval myšlenku existence duté Země obývané určitými tvory, ale také ji oficiálně přijal. Ruský badatel okultní magie fašistického Německa Sergej Zubkov dokonce věří, že rasové čištění prováděné ve třetí říši, vytvoření tajných společností, jako jsou "Vrila" a "Tule", sloužily přísně tajně konspirativnímu tajnému cíli - usnadnit odchod "mistrů" ze země a jejich otevřené Účasti na rekonstrukci světa. Ve struktuře SS byla pro tento účel vytvořena speciální organizace Anenerbe. Nejenže ta začala "absorbovat" mystické informace o poměrně velkém počtu tajných společností, které v té době existovaly v Německu, ale také na základě nákladného výzkumu, který by vytvořil mystickou zbraň, schopnou vyřešit i všechny vojenské problémy.

Důležitou aktivitou organizace Anenerbe byla organizace expedic, aby se vytvořil přímý kontakt s podzemními "mistry". Většina vědeckých expedic prováděných SS byla směrována do Tibetu a Himálaje. První z nich bylo hledání Šambaly, v roce 1931. Hlavní roli v jeho chování hrála SS Ernst Schaeffer. Expedice nenašla cestu do podzemního Shambhaly, ale nenalezla, jen přinesla do Německa spoustu tibetských rukopisů, které sloužily jako potvrzení existence tajemných "mistrů" pod zemí. První expedice následovala několik dalších - vše vedené Schaefferem.
Expedice organizované SS byly odeslány i na další neprobádaná místa, ve kterých by mohly být umístěny vchody do "podsvětí". Na pobřeží ledové Antarktidy tyto expedice, aniž by našly vstup, dokonce vytvořily tajnou superpass pro ponorky, známé jako Ba-za-211. Přestože byla její existence známa jak sovětským, tak americkým zpravodajským službám, nebylo možné ji najít po skončení druhé světové války.
Němečtí vůdci byli tak důvěřiví v existenci podzemních "mistrů" a podporovali rasistickou politiku fašistů, že až do posledního okamžiku, i když byl Berlín již obklíčen sovětskými vojsky, Hitler počítal s pomocí těchto podzemních spojenců.