čtvrtek 14. února 2019

Sekundární nebezpečí oteplování
Podnebí se v naší české kotlině již několik roků vyznačuje nadprůměrnými teplotami společně s nedostatkem srážkové vody a špatně ošetřovanými spodními vodami pramenů a vodním hospodářstvím u nás vůbec (zničené rybníčky v lesích a krajině vůbec). Málo lidí si neuvědomuje co změnami klimatu může nastat a je tedy potřeba jako člověk rozumný se tomuto fenoménu přizpůsobit. 

Kanadští vědci z University of Guelph a University of Toronto zjistili, že globální oteplování může vést ke zvýšení otravy jídlem a infekcím. To bude způsobeno nárůstem populace much, které přenášejí patogenní mikroby, jak zní v tiskové zprávě MedicalXpress.
Výzkumníci modelovali změny v počtu hmyzu v Kanadě za posledních 12 let. Výsledky byly použity k předpovědi růstu populace much v měnícím se klimatu v blízké budoucnosti. Ukázalo se, že počet hmyzu do roku 2080 poroste do takového rozsahu, že případy gastrointestinálních infekcí způsobených bakteriemi rodu Campylobacter se zvýší o polovinu.
Campylobacter jsou patogenní bakterie, které způsobují kampylobakteriózu - akutní onemocnění gastrointestinálního traktu, které se projevuje intoxikací a může vést k septickým procesům. Mikroorganismy vstupují do těla při konzumaci kontaminovaných potravin (obvykle masa) nebo kontaktu s infikovanými zvířaty.

Je to součást změn v přírodě a je na nás, abychom tyto změny v pohodě přečkali a nemuseli trávit čas pak na „trůně WC“ ne-li horší důsledky jako sepse atd. Prostředky člověk rozumný na to má, MMS, Savo, i pouhé vápno atd.

pondělí 11. února 2019

Da Vinciho kod


Da Vinciho kod

Zde máte velmi zajímavé video související s autorem knihy „Ahoj templáři“, které jsme se svolením autora zde uvedli. Stažení knihy zdarma od autora, který s námi spolupracoval je zde: https://uloz.to/!oCoL0fKHsPDN/templar-3-pdf


neděle 10. února 2019

Samovznícení-vyhoření

Před nedávnem jsem otiskl článek o změnách na Zemi a týkal se možnosti v budoucnu většího výskytu samovznícení v nastávajících časech  http://energieupramene.blogspot.com/2019/02/cistka-lidstva-zmeny-na-zemi.html

Změny, které se blíží a jsou již nyní v plném proudu a ti co sledují okolí to rovněž vnímají, uvědomují si i jednu podstatnou věc, že v článku bylo poukázáno nepřímo i na to, že samovznícení je a bude vlastně primární důsledek změn na Zemi, ale i změn v tlaku na psychiku a životní podmínky lidí. Zapomnělo se však i na související jev a to „Vyhoření“ nebo i „Samovznícení“ psyché uvnitř lidí. Klimatické a s nimi související jevy, které se zde nyní odehrávají mají sice skrytý důsledek, ale o to pak při svém výsledném projevu více razantnější. Nastávají změny v celosvětové ekonomice, jak nástupem robotizace, počítačů, výrobě potravin, změn klimatu a lidstvo je tak tlačeno do úplně jiných podmínek, které byli kdysi nastaveny průmyslovou revolucí od vynálezu třeba parního stroje až do této doby. Stoupá počet sebevražd, který není raději ani uváděn, počet nezaměstnanosti jež bude stoupat díky počítačům a robotizaci průmyslu, bankovky nemají hodnotu reálné tvořící hodnoty, ale je do popředí stavěna úřednická činnost, která nikdy netvořila reálné hodnoty a měla být naopak nápomocná pro lidi, kteří tvoří tyto reálné hmotné hodnoty ve společnosti. Dochází tak při uvědomování si těchto okolností a i okolním tlakem Systému u jedinců k vnitřnímu napětí, zvláště u těch, kteří jsou nejvíce zachyceni na Materiálnu a nemají vědomosti a nebo je nechtějí ani přijmout hlubší i duchovní aspekty zde na Zemi jako součást svého bytí zde na Zemi. Může tímto dojít jak jsem psal v krajních případech pak i ke samovznícení ne v lepším případě k vnitřnímu Vyhoření, kdy pak dochází u těchto lidí ke zklamání a zoufalství a někdy i k činům bezvýchodnosti. 


Bude často docházet k poznání, že za nějaký papírek z banky nedostanete brambor, zeleninu, vodu, nebo jinou tak potřebnou potravinu pro život. Auta, mobilu atd. se nikdo ještě nenajedl.

Tyto tlaky budou zapřičiňovat  u lidí bez širšího poznání výše uvedené aspekty, vnitřního vyhoření a nebo i samovznícení.

Kdo dnes např. provede ve svém okolí rituál „otvírání studánek“, ze státních organizací obnovu a údržbu vodních ploch i těch malých v lesích a na našem venkově. Kdo zná jak pěstovat na zahrádce při dnešních klimatických podmínkách i s minimem vody a bez umělých hnojiv, jak získávat vodu, když je období such. Ano je to o jiném pohledu na život, než  jaký nám vnucuje Systém, měl by to být život, založen na souladu s přírodou a jejími potřebami, včetně i lidí. Pak nemusí docházet k vnitřnímu vyhoření a nebo i samozvnícení – dobrovolné ukončení existence Duše zde na Zemi.

sobota 9. února 2019

"Co znamená slovo Archóntové?"
"Slovo ‚Archóntové‘ pochází z řeckého slova ‚archontes‘, což označuje ‚starce‘, ‚prarodiče‘, ‚vůdce‘, ‚vládce‘. Mnohem později začali ortodoxní křesťané vykládat toto slovo jako ‚sluhové ďábla‘. Gnostikové se řídili starými znalostmi a ztotožňovali s Archónty duchy, kteří vládnou světu, tvůrce materiálního vesmíru, jejichž moc může být překonána jen duchovním člověkem. Hlavním Archóntem, jinak jej také označují jako ‚Archónt tohoto světa‘ neboli ‚kníže tohoto světa‘, je Ahriman... Ale v dávných dobách jeho jméno, jakožto představitele Vrchního Archónta, znělo Abraxas. Co vůbec lidé vědí například o Ahrimanovi? Většinou díky snahám Archóntů dostávají informace na úrovni vývoje šestiletého dítěte, něco jako to, že ‚Satan je špatný, strašný bubák, s rohy a kopyty, který tě odnese, když nás nebudeš poslouchat a dělat to, co říkáme.‘ Mimochodem nejen v náboženství, ale také v politice Archóntové využívají stejnou techniku pro předávání informací většině lidí, a to po celém světě. Toto se děje proto, že seriózní informace, a hlavně informace politického významu, lidé většinou nechápou. A tak vzniká paradox: jakoby se každý jedinec považoval za chytrého, moudrého a seriózní informace je většinou vnímána stejně, jako v primitivním vysvětlování na úrovni malého dítěte. Tak tomu bylo v historii a je to tak i teď. Proto to Archóntové využívají dodnes a své lidi nominují jako tlumočníky.“ „Možná to tak lidé vnímají proto, že neznají celou pravdu, která se vaří v kotli politické kuchyně. A pravdu jim samozřejmě nikdo nikdy neřekne, protože to jednoduše podrývá autoritu těch, kteří vytváří celou tuhle nehoráznost.“
A jaké mají cíle? Jednoduché – odpoutat pozornost člověka od jeho vnitřního duchovního světa vnějším materializmem. Skrýt pravou příčinu zla, která se ukrývá v samotném člověku, v jeho Materiální podstatě. A samozřejmě tím nejdůležitějším je pro ně to, aby dosáhli neomezené moci nad lidmi. Toho se snaží docílit, diktují společnosti svá pravidla o tom, jak žít, vnucují nám války a neštítí se probouzet v lidech zvířecí instinkty. Je pro ně výhodné udržovat lidi ve strachu a nevědění. Vždyť pokud se člověk dozví pravdu, pak se přestává bát a prozří. A jednoduše se vykašle na tyto jejich intriky, otočí se a půjde cestou k duchovnu. Proto Archóntové dělají všechno pro to, aby tomu předešli. Takže, přátelé, ať se děje cokoli, v tomto světě musíte být velmi opatrní. A nezapomínejte na to, že jsme tu jen dočasně, na návštěvě u Ahrimana. Všechno je to jeho Satrapie.“
Takže, pod kontrolou Ahrimana (kterého ve velice úzkém kruhu nazývají ‚Vševidoucím okem‘ a v širších kruzích je vnímán o něco víc abstraktně, jako ‚vůdčí duch‘, ‚oko Luciferovo‘) je soustředěno dvanáct Archóntů. Tento uzavřený ‚kruh kněží‘ tvoří společně Radu 13, ve které má šest členů také moc kněžských soudců pod vedením Ahrimana. V podstatě právě toto je hlavním útočištěm Archóntů. Dál se pod kontrolou Archóntů nachází Rada 33, v níž jsou zastoupeni nejvyšší hodnostáři Svobodných zednářů, kteří mají značný vliv na světovou politiku, ekonomiku a církve. Tito Svobodní zednáři zároveň s tím tvoří elitu Výboru 300.
Chtěl bych poznamenat, že nejdříve byl tento výbor, který v roce 1729 založila organizace známá jako Britská východoindická obchodní společnost, vytvořen za účelem zajištění různých obchodních případů a také pro podporu obchodu s opiem a provádění bankovních operací v mezinárodních bankách. Tento spolek byl původně ovládán Britskou korunou. Situace se ovšem radikálně změnila poté, co se výbor dostal do područí Svobodných zednářů. V dnešní době Výbor 300 sdružuje více než tři stovky členů, včetně nejvlivnějších zástupců Západních zemí. Zahrnuje také zásadní část světového bankovního systému.
Úryvek z knihy “Sensei ze Šambaly IV”.
Knihu lze zdarma stáhnout zde:

čtvrtek 7. února 2019

Čistka lidstva a změny na Zemi
Rok 2019 je přípravou na změny a v roce 2020 mají změny začít probíhat v plné síle. Tomu nasvědčuje i vědou neuznávaná Astrologie, která dle dlouhodobých nasbíraných zkušeností již od dob Sumerů často napovídá, co se bude dít.

Mnoho alternativních webů popisuje změny na zeměkouli různými způsoby, ale často neberou přirozenost cest Univerza, ikdyž je většinou mají přímo před očima. Dnes se hovoří o klimatických změnách, které jsou již poslední roky dost prokazatelné, hlavně z pohledu vysokých letních teplot a such, které již začínají v brzkých jarních měsících. Pozorujeme oteplování i všech planet naší sluneční soustavy, což naznačuje rovněž, že nějaká lidská činnost na tyto projevy nemá žádný vliv a je to jen umělým zdrojem přílivu financí do státních kas a obelhávání obyvatel.

Slunce za poslední roky zvyšuje svou intenzitu záření a i přísun další energie z Galaktického středu a to  hlavně ve vyšších oblastech frekvencí, směrem k ultrafialového záření.
Člověk se skládá přibližně ze 70% vody, jež je v různých sloučeninách obsažena v buňkách. Ono je toto rovněž i v jiných organických strukturách i v přírodě a vidíte pokud si všímáte, že i tato se nyní dost kvalitativně mnění i s dopadem na živé druhy v přírodě.

Ale vraťme se zpět ke člověku, který jak jsem již řekl skládá ze 70% vody obsažené v roztocích buňky, která navíc je každá i polarizovaná. Zvýšeným přílivem slunečního záření a přílivem Galaktického záření hlavně v ultrafialovém spektru dochází v buňkách k rozkladu vody na vodík a kyslík, která při zdravém fungování stačí vlastně buňka plyn vyfouknout, adaptuje se na nové podmínky. Pokud člověk funguje jako opravdu vyvinutá bytost, respektující zákony Univerza se adaptuje na tyto nové životní podmínky lehce.

Horší je to s těmi, kteří duševně a psychicky negativně vibrují a neuvědomují si, že jejich vibrace se přenáší i na jejich buňky a každá v řetězci začne vibrovat a podporuje tím elektrolýzu v buňce, jež je vlastně pak ještě více polarizována na svých koncích a k tomu přiřadíme nynější zvýšený přísun zde na Zemi ultrafialového a vyššího záření, které pronikne vším a očista je dovršena. Ano mám na mysli samozvnícení, které vědci stejně do dneška neobjasnili – nebudu zde popisovat údajné vědecké příčiny, které jsou mimo, nemluvě o rychlosti hoření.

Je to jednoduchý očistný způsob Univerza(Boha) od toho, co zde na Zemi tvoří zlo – má razítko. Každý kdo má v sobě zlo, nenávist, a nerespektuje základní pravidla lidství, rozkmitává své buňky do velkých vibrací a ani o tom neví a ještě dělá zmatek v Protonaci. Většina již pozorovaných samovznícení hlavně byla zapřičiněna špatným duševním stavem (o tom se skoro vůbec nemluví a je to opomíjeno), vnitřním napětím zla, nespokojenosti, msty atd. prostě negativní vnitřní duševní stav.

středa 6. února 2019

Čechomor-smutná zpráva

Populární hudební skupina Čechomora v úterý přišla o jednoho ze zakládajících členů. Harmonikář a kytarista Jiří Michálek zemřel ve věku 69 let.
 „Já hraju jen pro radost, ale jsem rád, že si za den na dvě až tři stovky přijdu, mám na cigarety a pivečko," 
V nejbližším čase Vám sdělím, co se bude dít. Je mně jedno dnes, co si ostaní myslí, zda je to faké, nebo možnost, těšte se, příroda - Vesmír má takové cesty, které by jste nevymysleli.
Ano, slzy vytryskly, nestydím se za to, byl to z mála bytostí, co chtěli národu dát, nepochopen odešel, ať mu Síla pomáhá!  

Něco pro dobrou náladu

Koho nebaví zvířátka v konzervě, ať se dívá.
 

sobota 2. února 2019

POZOR NA PRAŽÁKY!


POZOR NA PRAŽÁKY!!!!!!!

 Pražák je úplně cizí člověk. Na první pohled vypadá, že je dokonce z jiné planety. To je
 však jen zdání. Pražák je z Prahy, což je naprosto zvláštní stát uprostřed naší české země, kde kromě Pražáků žijí ještě politici.

V Praze je možné úplně všechno. Celý národ tam posílá peníze a Pražáci si je pak rozdělují mezi sebou.
Pražák nemá žádné jméno, které by stálo za zapamatování. Kdo si jméno udělá, přestává být Pražákem a stává se Karlem Gottem nebo Jardou z Prahy.

Pražáků je všude plno. Přemisťují se hlavně autem(jezdí jak hovada- za každou cenu musí předjet), v poslední době všichni
jezdí na kolech v legračních trenýrkách s plínkami. Pořád spěchají a telefonují.

Čím se Pražák živí, není známo. Jisté je, že nic nedělá a ani dělat neumí. Údajně snad i nepravidelně dochází do zaměstnání a má z toho prachů jako šlupek.

Za ženu má Pražák Pražandu, línou a marnivou ženskou, která Pražáka terorizuje.
Pražanda sedí doma a čte časopisy, kde jí radí, jak zabít čas. Pražák ji musí vozit za povyražením. Jinak otravuje, vymýšlí kraviny a ječí na děti.
V létě se opaluje. Pražanda musí mít bazén. Pěstuje fíkus a pelargonie. Nevaří ani
nepeče. Když něco přece jen zkusí, nežerou to ani slepice.

Své děti Pražáci drží doma u počítače. Přerostly jim přes hlavu, bojí se jim něco říct a nechávají je být. Nutí je jenom do angličtiny. S tou začínají už v jeslích.

Pražáci drží mezi sebou. Scházejí se u chat a vykládají si o tom, kam jeli, kam pojedou, jak se jim jelo, co tam snědli a na kolik je to přišlo. Jinak sedí na zahradě, pečou buřty, koukají na televizi(čt, Barrandov nenávidí), luští křížovky a sečou trávník.

Mimo sekání trávníku si Pražák sám vůbec nic neudělá. Normální člověk si proto u něj může přijít na pěkné peníze. Při jednání ale musí být ve střehu – Pražák chytračí a zkouší různé fígle, jak nezaplatit.

Pražáci jsou celí posedlí zdravím a hygienou. Shánějí se po zdravém jídle, ale jedí prášky po kilech. Milují ochranné pomůcky. Pořád se myjí a sprejují a uklízejí a luxují. I na zahradě! Luxují i listí a pečlivě vypichují pampelišky z trávníku.
Když je Pražákovi padesát, tak Pražandě uteče(viz film "Teorie tygra"). Najde si mladší, ale zase úplně stejnou Pražandu.

Opuštěné paničky, Pražandy, loví všude, i na vsi. Spadeno mají hlavně na staré mládence s pěkným gruntem. Když si nějakého vyhlídnou, nemá proti jejich čarování šanci. Nacpou se mu do baráku, dotáhnou ho na úřad a on pak na ně musí dřít až do smrti.
Své mrtvé nechávají Pražáci spálit a pak si je vystavují doma v obýváku. Pokud se jedná o tchýni, tak v garáži. Zato pietně pohřbívají své psy a kočky.