neděle 24. ledna 2021

Další odhalení VAKCIN

 Konspirační média jako Seznam, Novinky a jiná poplatná dnešnímu Systému korporací vám toto nikdy neřeknou, jen tady Alernativní média. Jinak si věřte, čemu chcete, my to však děláme zdarma, oproti výše uvedeným, jež jsou bohatě placena těmi, kteří chtějí lidi zavést tam, kam chtějí - degradace národa.

Zde máte velmi jasné vyjádření vědce, ne toho v uvozovkách, jenž si honí triko pro peníze a slávu, jako Babiš, Blatný, Rážová, vlastně celý svět hraje hru, která nemá nic společného se zdravím lidí, ikdyž se tím ohánějí - zakrývají. 

Příklad máte i v Izraeli, kde očkují až se potí a výsledek je nulový. A náš stát, kdyby třeba v Rakousku skákali z oken, tak my budeme také a to se týká všech okolo na západ.

Řídí nás psychopati. Opět konspirační web Seznam zaperlil s manipulací a ohání se Univerzitou Karlovou - hnízdo "vlastenců s tituly", nezklamal: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jake-jsou-nejvetsi-lzi-o-covidu-poslouchejte-debatu-odborniku-139660#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=LLQsUiyTCzj-202101271605&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

 


Vláda má své "odborníky", ale jsou i jiní, jež se dívají na problematiku komplexně a nejsou ovlivněni korporátem, jak naše vláda.

pátek 22. ledna 2021

Zrušme politiky – projekt Venuše

 

Zrušme politiky – projekt Venuše

Stále nás nutí, abychom vytvářeli a volili nějaké politické strany a lidé jak stádo jim na to stále skáčou. Politika v dlouhodobém aspektu je již přežitá a jejím dalším řádění lidstvo záměrně jen udržuje ve starých kolejích. Politik je hniloba, jenž parazituje na občanech a je poplatná nadnárodním korporacím a vládnoucímu 1% , které nyní vymýšlí vše proto, aby Systém zůstal beze změn a oni parazitovali na národech a využívali vše jen pro sebe. Virus Corona je tomu rovněž zářným příkladem, kdy prohnilá „elita“ chce tímto pozastavit vývoj lidstva a svůj Systém zakonzervovat „na věčné časy“, omezit svobody, snížit počet obyvatel atd. Lidstvo nepotřebuje politiky a stejně lidi stále skáčí na jejich řeči znovu a znovu a myslí si, že se něco změní pro jejich dobro. Ignorujte je, politika je jen prodloužené chapadlo 1% „bohaté“ společnosti a globální korporátní elity.  Toto vše je dnes potřeba demontovat a musí se začít od politických stran, jejichž existence je dnes plně nežádoucí pro další pozitivní vývoj obyvatel. Dnes už víte jak byly zmanipulovány volby v USA a státní elita USA vyhrála i přes obrovský podvod a dokazuje, jak je jim názor obyvatel ukradený a používají pseudohumanitu ve svůj prospěch.  Je potřeba nastolit takový Systém, který by eliminoval potřebu vlády, peněz, elitářství a nedostatku.

Pokud jsou peníze použity k regulaci zdrojů za účelem zisku, lidem a národům nic nezůstane. Budou usilovat o výhodu za každou cenu. Dělají to tím, že udržují konkurenční výhodu, nebo prostřednictvím vojenských intervencí. Války představují nejvyšší selhání národů k vyřešení jejich rozdílů. Z čistě pragmatického hlediska se jedná o nejvíce neefektivní plýtvání lidských životů a zdrojů vůbec.

Žádný nový elitní světový řád s velkými korporacemi, politiky, to je potřeba demontovat a začít používat Zdrojovou Ekonomiku.

Celý tento projekt je dobře popisován zde: http://svobodnenoviny.eu/the-venus-project-jeden-svet-zadna-vlada-mohlo-by-to-fungovat-je-to-nase-posledni-nadeje/

Takže dalším popisováním bych si jen honil triko, ale to nejhlavnější, co je třeba udělat jsem napsal v úvodu.

 

 

středa 20. ledna 2021

Astrologie z nového pohledu

 

Astrologie z nového pohledu


 

Vždy slyším, když se to týká této vědy, jak "systémovci" říkají, že je to pavěda, že jej přeci nemůže ovlivňovat v životě nějaké vesmírné těleso, natož třeba Saturn, nebo Jupiter. Svým vyjádřením jen potvrzují, že jejich namyšlenost jako „moderního“ dnešního člověka jej odděluje od celku Univerza, a ať chceme nebo nechceme jsme jeho součástí.

Místo toho, aby využili starých zkušeností a brali astrograf (horoskop) jako nějaké dopravní značky pro svůj život,  většinou svým samolibým úsměvem toto odsuzují. Znáte to, když máte na cestě dopravní značku „pozor výmoly“ a nebo „dej přednost“ atd. jak to pak dopadne při jejich ignoranci a lidé opravdu tak jednají v životě, jako neukáznění řidiči a ještě se pak diví a svádí svoje nezdary na okolí, náhody, jsou prostě odděleni od proudu energií a myslí si, že vše čeho dosáhli, dosáhli svou šikovností – omyl, každý má od narození přidělen svůj astrograf a ten hlavně slouží pro poučení a učení jeho samého a nutí ho ve svém životě tvořit a to podle své svobodné vůle. Většinou jsou však od Univerza odděleni a jejich takový pohled je nijak nepoučí.

Z hlediska trojrozměrného pozorování není možné posoudit vztah příčiny a následku mezi velkými vzdálenými hmotami (planetami) a jejich vibračními vlivy na Zemi, kromě existující gravitační interakce pole, protože všechny planety sdílejí stejný deformovaný prostor.

Pokud tedy v našem pozorování přeskočíme naši dimenzi, v kvantové doméně hmoty je to tak, že vibrace jsou podle modelu kvantového fyziky schopné okamžitě působit se všemi systémy zachycenými ve stejném gravitačním poli, a to takovým způsobem že je MIND (psychický koncept elektromagnetických vibrací) hluboce zasunutý do toho všeho, přijímá přímo a okamžitě veškerý vibrační tok velkých hmot v pohybu a také působí i při modifikaci mikrokosmického vibračního vzorce zde na Zemi.

Astrologie bude brzy ověřena jako skutečná věda, až když moderní věda posune svůj pozorovací rámec ze třetí dimenze do oblastí kvantové fyziky.

V trojrozměrném pozorovacím rámci jsou všechny systémy odděleny faktory vzdáleností a časem, ale v kvantovém rámci tyto separace neexistují, takže vliv vzdálené hvězdy, jako je Jupiter, Saturn atd. lze pocítit nejen gravitačně, ale v jiných sdílených energetických polích, jako je vibrační energie, protože koncept 3D VESMÍRNÉHO VAKUA se také mění v kvantové rovině, a tento systém může procházet systémy vloženými do stejné kosmické buňky, v tomto případě Sluneční soustavy.

Avšak vzhledem k tolika předsudkům moderní vědy, které ji paralyzují při hledání pravdy, poškozuje Einsteinovo prohlášení v jeho pocitech VÍM VŠE VŠECHNO NEJLÉPE a nepotřebuji přeci k ničemu mystické a nebo duchovní pojetí světa, v ten den, kdy oficiální věda uzná astrologii jako legitimní a aktivní zákon příčiny a následku je ještě dlouhá cesta, zatím ...

Kvantová  dimenze je scénář sdílené mentální energie ve formě vibrací nebo oscilací kvantového stylu, tj. nezávislých na časoprostoru nebo omezených vzdáleností pro výměnu informací.

Astrologie není nic jiného než čtení mentálního vesmíru a jejich energií, které v každé hvězdě, planetě, galaxii a vědomém stvoření (Univerzu) obsahuje přenosový neuron v nekonečném komplexním řetězci ve tvaru SÍTĚ ... http://energieupramene.blogspot.com/2012/04/neuronove-site-vesmiru.html

 

 

neděle 17. ledna 2021

Zdravá voda 18 a 19 ledna každého roku

 Upozornění  - zdravá voda.

http://energieupramene.blogspot.com/2019/01/zdrava-voda-18-19-ledna-kazdeho-roku.html

Po tomto datu uštěkaný Pes bude klesat a budou řvát, jak jsou "opatření" účinná - automaticky se díky Universu sníží počet chřipek a těla budou více imunní. Mimo ty, kteří užívají vodu balenou! Nazdraví!!!

Ať Vás provází Síla.

čtvrtek 14. ledna 2021

Rok 2021 - začátek. (Rusko, Amerika)

 

Rok 2021 - začátek. (Rusko, Amerika)

 


Leden 2021 je velmi důležitým měsícem pro změnu priorit v mezinárodních vztazích. To vše bude nejzřetelnější asi od 9-10.01.21. Hodně se stane z čista jasna. To se bude týkat jak amerických záležitostí, tak záležitostí mnoha dřívějších republik Unie. I samotné Rusko se začne měnit, i když v tuto chvíli to může vypadat docela divně. A to ještě nebude spojeno se stabilizací, ale bude jasné, že ruská zahraniční a domácí politika se začíná měnit. Nebude to hned vypadat tak hladce a pozitivně. Pro Rusko samotné a pro celé světové společenství je před námi ještě mnoho těžkých okamžiků. Navíc v Americe, již kolem 9-10.01, to bude velmi neklidné, ne-li drsnější. Situace je nejasná a nejednoznačná. Chcete-li říci, že o otázkách moci bude do této doby jednoznačně rozhodnuto,ještě ne.

 

Kolem 18.01 bude situace velmi podivná, jedná se o bod přechodu obecného politického vektoru a bude naznačovat změnu obecného politického kurzu. Zpočátku to bude vypadat jako chaos, který mnozí nikdy předtím ještě neviděli. Potřeba dostat se ze starého paradigmatu napětí a blízkosti bude zřejmá a může se valit obecná vlna revolučního smyslu. Mohou nastat technické potíže a změny v letectví mohou být porušeny všechny otázky odrazení. Do života začnou vstupovat nové myšlenky, jako je ideologie. K tomu však již budou připraveny nové formy zadržování a pokus blokovat všechny tendence k odchodu volných proudů. Začne propukat spousta vědeckých výzkumů. Ale. Zatím to bude jen první část opozice vůči novému pohledu na život všech předchozích myšlenek.

 

A v Rusku poblíž 21.01 nemusí být klid, pokusy o uchopení moci mohou pokračovat na různých úrovních. Nevylučuji možnost, že Rusko může být v tuto chvíli také bouřlivé, což ovlivní vnitřní i vnější politické otázky. Bude evidentní boj o moc a nejednotnost hledisek ve státním aparátu. V určitém okamžiku, na konci ledna, lze vidět určitou dualitu řízení. To jsem já o Rusku.

 

Alespoň do konce ledna 2021, konkrétně do 28-29.01, nebude moc v Americe určena a Biden bude mít problémy. Existuje mnoho lží a duality. V těchto dobách bude Rusko také usilovat o druh ambivalentní politiky, ale zachovat mírumilovnou zdvořilost, snažit se navázat přátelské vztahy a již dávat nějaké signály o možnostech sjednocení.

 

Leden ale ve skutečnosti ještě nebude dávat všechny odpovědi na politické otázky a „já“ ještě nebude tečkované.

 

Všechno ale vystoupí do popředí v boji mezi starým a novým světem na začátku února. Pro Rusko se to může stát zjevným bodem rozdvojení. Nejakutnější období bude 6-15.02. Toto je poměrně akutní a nebezpečná doba. A blíže k 18.02 se tento proces může stát akutním pro celý svět. Toto je jeden z pokusů světové vlády zastavit zrání volných procesů, které jsou v rozporu s nynější obecnou lidskou svobodou. Bývalé formy diktátu a známá témata mohou vytvořit novou imitaci důležitosti. Oblast technologie a zadržování všech svobod může být poznamenána různými nepříjemnými událostmi, pokusy o omezení a vážnými technickými poruchami a pravděpodobností přírodních katastrof.

 

V těchto dobách, kolem 17.02, bude Bidenova síla extrémně otřesená. Trump však zatím nevidí vše jako jednoznačně úspěšné, ale situace může mít vojenskou povahu. Boj může být zoufalý i pro velké riziko pro samotného Trumpa. A do 02.21 vstoupí Amerika do nových politických horizontů. Přesto se nezdá příliš možné počítat s jistotou v politickém smyslu.

 

Současně však v Rusku stále budou existovat různé temné proudy a skutečné mocenské postavení může být stále pokryto falešnou agendou.

 

Kolem 10.03 dochází k velmi vážným změnám v administrativním aparátu Ruska a změně pozice v systému politických souřadnic samotného Ruska. Zahrnutí nového konceptu pocházejícího z Ruska. Rusko se obnovuje.

 

Do konce března dojde k pozitivní změně trendů také v Americe a Trumpova role slibuje, že se stane relevantnější, zejména do 30.03. Vypadá to triumfálně, ale ne konečně, protože hlavní zápletky budou na svůj vývoj ještě do června čekat. Zároveň může Bidenova síla katastroficky poklesnout do 16.04, zejména do konce června. V Americe tedy můžeme do léta očekávat velmi radikální změny.

 

Obecný obrys je však takový, že do konce března se můžeme dočkat vážného obnovení obecného politického obrysu jak v Rusku, tak v Americe. Což vypadá jako obrat k lepšímu.

 

Je ale velmi možné, že k hlavnímu restartu dojde v polovině června (15. 6. 21). Konfrontace v oblasti technologie a pokus o prosazení tématu tvrdé technologie však přetrvají až do konce roku s ostrými body 15. 6. a 21. 12..

 

Sadal Melik - boj za odhalení velkých tajemství, nebezpečí pádu pod vládu neohebného a tuhého egregora. Mnoho lidí bude i nadále následovat cestu navrženou Deep State. Pokus o zastavení pokroku bude, ale vstup pozitivních sil nebude o nic méně silný. Je zvláště nebezpečný pro ty, kteří se narodili v blízkosti 4. května, srpna, 4. listopadu, 4. února. Je důležité se nerozhodit. 

Zdroj: Světlana Dragan, vynikající astroložka RF

 

 

pátek 8. ledna 2021

Svědci Sorošovi jdou do vlastní pasti

 

Extrémní levičáci jdou do vlastní pasti

To co se děje na dnešní politické scéně mně uvádí do stavu extrémního smíchu. Sorošova chobotnice se snaží svět úplně zdecimovat vymyšleným Covidem(kde je chřipka?) a vehnat lidstvo do techn okratického systému, kde padají všechny svobody lidství. Biden, jen ať zvítězí a vrhne se na Rusko, mám přitom dobré mravenčení po těle, protože pak je jasné, že Satan končí. Putinova armáda je tak dobře vyzbrojena, že každý útok na tuto zemi bude požehnáním pro celou Zemi, jelikož oni se svých koryt  nikdy dobrovolně nevzdají. Ruská technika je dnes tak daleko, že si to ani nemohou představit, hlavně v oblasti počítačových sítí, kde globální pán si myslí, že lidstvo uvrhne do otroctví, stačí jedno pořádné EMP a je konec, nuly a jedničky jsou smazány a lidi budou muset ukázat jací opravdu jsou, co umí a jaké zkušenosti mají, ne jak politici Bla, bla bla. Je potřeba vyprovokovat Medvěda, aby to vše, tu židovskou hru ukončil, i za možnosti jistých ztrát. Jinak to nepůjde.Přeji GP(44), aby byl zničen a nikdy již nemohl ve Vesmíru otravovat svobodné bytosti, je to parazit vesmíru a proto je potřeba jej zničit definitivně.


Monolity ve světě něco napovídají

 

Monolity ve světě něco napovídají


 

Pokud se podíváme na mapě světa s rozmístěním monolitů, které se objevují v dnešní době po celém světě, je zřejmé, že označují skrytou vulkanickou činnost a možnost její aktivace třeba v budoucnu a „někdo“ nám dává na srozuměnou, co by se mohlo dít. Včetně překladu v ruštině, kde není žádná seismická činnost – žijete dobře ….


Vědci na posledním zasedání Geofizikální unie (AGU) objevili několik nových skrytých supervulkánů a to i na Aljašce na Aleutských ostrovech a jeho velikost je srovnatelná s Yellostonem.

Když porovnáte mapu známých supervulkánů s mapou s výskytem monolitů, dojdete ke shodě.

Zemské jádro v nynější době dostává z vesmíru tolik energie, že tato síť sopek může začít být aktivní, viz velký příliv energie Bovisů (mají velký vliv i na evoluci lidí – šišinka, údajně covid) a dnes dokonce došlo k vypnutí zemské magnetosféry, která krátce klesla až na nulu a to 1x v 6hod. a dvakrát v 11 a 11:30 hod 8.1.2020. Tato anomálie většinou neprojde na Zemi beze stopy a lze očekávat aktivaci sopek a to v oblastech, které nám naznačily monolity.

Že by očistný oheň, který už lidstvo potřebuje jak koza drbání? Už i předpovědi NASA jsou dosti znepokojivé k nastávající sluneční aktivitě.

Většina ani v nějaké monolity nevěří a jsou stále v pohodě, to co řekl Systém, který je žene do otroctví a zániku, protože jejich duše nejsou schopny nastávajících evolučních změn a drží se hlavně modly Satanismu – peněz, jenže jsou zde i jiné Síly, bytosti, které dělají svou část, aspoň pro ty, co jsou toho schopny a to je 10-20% lidí.

Je to přece Faké, neříkali to v televizi, nebezpečný názor pro ně samé.

 

čtvrtek 7. ledna 2021

Co na nás plánují

Co na nás plánují svědci Covidovi, jež využívají ve svůj prospěch. Řeknu kacířskou myšlenku: vir není, je to evoluční genetický aspekt od vyšší Síly pro další vývoj lidstva a vakcína je jen berlička - pokus o zastavení evoluce a aby lidstvo zůstalo ve své sobecké a ne lidské skořápce, s co nejmeším EQ. Je třeba pomalu demontovat nadnárodní korporace ve všech odvětvích, včetně bank a podporovat malý a střední stav.

 

neděle 3. ledna 2021

Blbec z Xeenemünde - Bill Gates - 44

 

Blbec z Xeenemünde - Bill Gates

Bill Gates, Harvardská universita a švédská kosmická agentura SSC se rozhodli, že v roce 2021 začnou vypouštět balóny do stratosféry (výška 20km, pro srovnání letová hladina dopravních letadel je do 13 km). Z balónků hodlají vypouštět nanočástice uhličitanu vápenatého, aby vyzkoušeli jak se budou šířit stratosférou, a jestli budou odrážet sluneční světlo, jak si představuje Bill Gates - 44

 https://rumble.com/vcg9c0-zpravodajstv-nmeck-tv-o-vakcnch.html