sobota 26. července 2014

Jak na popáleninyJak ošetřit popáleniny - spáleniny NA KŮŽI zázračná léčba na popáleniny: Pamatuj si tento způsob léčení popálenin,  který je zařazen do kurzu pro hasiče. První pomoc se skládá: - postříkáš studenou vodou popálené části, dokud se tam teplota nesníží, a zastaví další pálení kůže. Potom potřeš popáleninu vaječnými bílky. Jedna žena si spálila velkou část  ruky vroucí vodou. Navzdory bolesti si pustila studenou vodu na ruku. Pak oddělila bílky a žloutky, trošku pošlehala bílky a ponořila si do toho ruku. Bílky pak vyschly, a tak vytvořily obrannou vrstvu. Později se dozvěděla, že vaječný  bílek je přirozený kolagen. Žena pokračovala během další hodiny - přidávala další vrstvy vyšlehaného vaječného bílku. Odpoledne necítila žádnou bolest a následující den prakticky nebyla stopa po spálenině. O 10 dní později - žádná stopa nezůstala a její pokožka měla normální barvu. Spálená část byla úplně regenerována díky kolagenu - vaječný bílek - placenta plná vitamínů.

Dimenzionální přechod začíná v systému


„Evropa i svět stojí na prahu nového fundamentálního nastavení dimenzí, ve kterých žijeme, či jsme byli zvyklí žít. Svět v podobě, jak ho známe, se zrodil ke konci 2. světové války, dokázal přežít i ‚studenou válku‘. Po jejím ukončení nastoupila globalizace, do které se zapojilo po roce 1989 i dosud stojící stranou Rusko svojí šestinou světa, kterou zaujímá. I to byl další počin ke změnám světové ekonomické struktury. Ovšem krize v letech 2007 až 2008, která postihla veškerý svět západní civilizace, vyvolává otázky, zda vůbec bude možné se do toho stavu, jenž byl nastolen před touto krizí, vrátit,“ uvedl mimo jiné geopolitolog Michael Romancov, který přednáší na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií na Univerzitě Karlově.
Konstatoval navíc, že západní svět, tak jak se vyvíjel v posledních 500 letech a ovlivňoval chod na celé planetě, je ohrožen. „Na začátku 90. let se objevila varování a hlasy, že se síla, která spočívala v euroatlantickém spojení a kultuře, přemístí do jiných částí světa. Adeptem na to kam, je Čína – protože ta je schopna fungovat jinak než dosavadní svět. Pro ty země, které mají otevřenou ekonomiku, jako Česká republika, je nutné si uvědomit, jak moc jsme v rámci toho globálního světa na okolí a všech trendech závislí. Vše, co se totiž děje kdekoli na planetě, nás může ovlivnit,“ upozornil též Romancov na zmiňované konferenci.
Zdroj a více podobností zde:


čtvrtek 24. července 2014

Cestovatel v čase?
Jsou známy některé fotografie, na kterých jsou zaznamenány postavy, které většinou do uvedené doby nepatří, nebo v nejlepším případě jsou neobvyklé. Většina tyto obrázky zná a tak zde otisknu další záhadnou fotografii postavy muže, který do té doby jako by nepatřil.


Fotografie je z roku 1941, při příležitosti otevření mostu v South Fork Bridge v Kanadě. Mezi publikem je zaznamenán muž, který se svým vzezřením velmi liší od tehdejší přihlížející společnosti. Má na sobě moderní účes, tričko s tištěným logem, svetr módního vzhledu, na hrudi přenosný fotoaparát a sluneční brýle v modelu XXI století. Takové oblečení před 70 lety v Kanadě nebylo.

Obrázek byl zkoumán odborníky a podroben počítačovou analýzou a zjistilo se, že opravdu tento muž byl v té době přítomen v době vytvoření fotografie. Je možné tedy cestovat časem, možné ovlivňovat i současné události? To nás velmi inspiruje k přemýšlení, co se zde děje, pokračování pokusu Philadelphia, s kým máme tu čest a hlavně z jakého důvodu.

Tady a Teď - napojení na Sílu
Velmi málo lidí si dnes uvědomuje prožívání přítomného okamžiku, módu Tady a Teď. Je to jeden ze základních módů, jak se napojit na Sílu – Univerzum – Tvůrce. 


Jak se dostávat do tohoto módu, který vás bude přímo napojovat na Sílu? Člověk se musí dostat do stavu bdělosti. Nejvíce jste většinou bdělí při stavu ohrožení a tento stav nastupuje za pomoci Síly, kdy člověk přestane plnit svou evoluční úlohu i pro planetu Zemi-Terru a to většinou i pod vlivem náboženství, dostávají se do takzvaného Emocionálního módu, kdy se obrací na Ježíše, na anděle apod., kteří je mají nějakého problému zbavit.

Ve stavech ohrožení naivky a pacifisti většinou nejvíce umírají. Ale ti, co se dostanou do stavu Tady a Teď většinou přežívají. Do stavu ohrožení se dostáváme, když se neprobereme sami a to platí, pro všechny lidi stejně a začnou v našem životě velké otřesy, potřebné na naše probuzení. Lehká varianta pro naše probuzení zde na Zemi byla zatím proto, že i malá část lidí se začala probouzet a používat mód Tady a Teď, uvědomuje si přítomný okamžik. 
Zatím lehká varianta pro naše probuzení......

Dnes je většina lidí planety Země v Racionálním módu, tedy spekulativním a pak je to mód emocionální, do nichž se dostávají za pomoci vzdělávacího systému, vědy, médií, náboženství. V racionálním módu se pohybují lidé, kteří moc studují, myslí si, že nahromaděnými informacemi a „logickým myšlením“ všechno zvládnou. Zaměřují svou pozornost na to, co si o věci pamatují, co o ní četli a listují ve svých nabitých většinou ale i cizích vědomostech. Například i náboženství lidi dostává z emocionálního módu do spekulativního. Budou spekulovat, proč to a to se stalo a neustále se v těchto dvou módech budou pohybovat. Systém vám bude donekonečna předhazovat něco, aby vás do těchto dvou módů přepl. Dnes je toho příkladem dění na Ukrajině a jiné hrůzy, předkládané médii a tím se kruh uzavírá a není snadné se dostat do módu Teď a Tady – přítomného. Racionální a Spekulativní mód zaručují, že se nikdy nedostanete do rovnovážného módu Ted´ a Tady, tedy stavu přímého napojení na Sílu.


Lidé, kteří jsou chyceni jen do módu Racionálního a Spekulativního, nemají vůbec potuchy o Psychickém módu, který je velmi důležitý pro napojení na Sílu a svůj vývoj. Pokud se snažíte co nejvíce napojovat na mód Psychický – Tady a Teď, máte jistotu, že tato energie vám jediná pomůže ve vzestupu ve svém evolučním vývoji.

Hlavní úlohou předkládaného Boha náboženstvím je, aby člověk zapomněl na mód Psychický – Tady a Teď a aby se do něj ani lidé nenapojovali. To se jim dost dobře povedlo pro vytvoření Matrixu. V Bibli se například ani nezmiňuje o nějaké věci jako je Čest a Svědomí, tyto dva aspekty zde chybí. Pokud tam je naleznete, byly vloženy do různých překladů dodatečně, původní Bible, jež byla napsána v aramejštině tyto dva aspekty vůbec neobsahuje. Aby se lidé dali manipulovat, musela se kolem nich utvořit ohrada, ve formě energií peněz, moci, sexu a informací. Ti lidé, kteří si bez tohoto ohrazení nedovedou svůj život ani představit, jsou pevně chyceni v tomto Matrixu a i vymyšleným Bohem se už jednoduše zužuje prostor v ohradě a nastává u nich projev, jako je zbabělost a strach o sebe. Ale zbabělec nikdy nedosáhne silné vůle pro své ovládání. Mezi příčiny, jak toho dosáhnout je i geneticky modifikovaná strava, vzdělávací systém, média, náboženství, lékařství a i zrušení vojenské služby. Například, když člověk konzumuje maso, mimo karmických důsledků se projeví i zhoršení zdravotního stavu. Pak jde k lékaři a ten předepíše léky. Léky způsobí relativní uzdravení, ale člověk jí maso dále. Pak přijde další zdravotní problém a kolečko se opakuje, ale příčina nebyla odstraněna – konzumace masa. Technokratická společnost neodstraňuje příčinu, ale ošetřuje jen důsledky a velmi dobře na tom vydělává. Ti, kdo jsou pevně lapeni do Matrixu, se jemu budou vždy podřizovat, protože jsou jeho otroky – služebníky, memají svědomí, nikdy nezapřáhnou svou vůli, budou hledat jen své omluvy, napadat druhé, protože jsou zbabělci a budou do nekonečna se pohybovat jen ve dvou módech, racionálním a emocionálním, kdy se vše pak dostává do uzavřeného kruhu a není možno se napojit na Sílu a tak odbourávat vir, Matrix.
Odkazy na starší články:


úterý 22. července 2014

Život je vzestup a spirála.
Nová poznání světa a jeho pohledu na něj nám otevírají nové obzory a současně i pochopení současného světa. Vše v Univerzu se pohybuje ve spirále, tedy ne v kruhu. Pokud by to byl jen kruh, znamenalo by to nekonečné stání na místě a to ve všech aspektech života v Univerzu.

I naše životy jsou na tomto principu postaveny, například máte lékaře a lékaře. Jeden je sice obdarován titulem jako ten druhý, ale jeho poznání věcí je tak daleko ve svém povolání, že se na hony liší od sebe. Jeden je kvalitnější díky svému vývoji ve zmiňované spirále, v tomto případě v oboru lékaře. Další příklad je možný například u lidí narozených ve stejném znamení. Je rozdíl např. mezi Vodnářem a Vodnářem, ikdyž charakteristiky postavy bývají skoro totožné, jejich kvalita poznání a uvědomění je velmi rozdílná. Je to dáno spirálou jejich uvědomění a poznání. Jeden bude na nižším stupni spirály - uvědoměním a bude si myslet, že vše se pohybuje v kruhu a tedy jeho prostor v kterém žije je neměnný a předem daný. Ten druhý s větším poznáním, si již uvědomuje nejen rotaci, ale i spirálu a zjišťuje díky tomu, že jeho prostředí se pohybuje ve spirále výše a tedy se současně může měnit i realita jeho prostoru, ať se to nazývá jak chce, 3D, 4D, 5D, je to jen nějaké lidské označení bodu reality na spirále. Proto dnes mnoho lidí nemůže ani pochopit možnou změnu reality i s jeho hmotnou strukturou, třeba i prostoru Země a celé sluneční soustavy, která se rovněž pohybuje po spirále a spirále svého vývoje. Je to jak pyramida, kde u základny jsou ty nejnižší světy se svou hrubohmotnou energií a neví o světech nad nimi, nemá ponětí o spirálovém pohybu Univerza, musí jej dosáhnout svým uvědoměním a poznáním. Pokud ne, pak blábolí o jen jeho světě a nemožnosti přechodu do jiných dimenzí (dalších stupínků pyramidy). Tak se vše pohybuje zpět ke svému Tvůrci – Univerzu, až k vrcholu pyramidy, bodu tvůrce Univerza a jeho podstatě, prostě domů, k výchozímu bodu. Tento systém s poznáním dokazuje pravdu o vývoji všeho a vzájemné propojení všech možných světů – realit a jeho možný a lehký přechod do jiných realit, stupnů světů, přirovnal bych to k nám známým ruským panenkám, kdy jedna panenka obsahuje v sobě všechny panenky, ikdyž  bez poznání ony navzájem o sobě neví, že jsou vlastně jedním celkem.

Spirálou se reálné prostory dostávají do vyšších prostorů, až ke svému původnímu zdroji. Ten, kdo toto nepochopí, nemůže ani nikdy připustit možnosti postupného přechodu do vyšších prostorů, dimenzí, ikdyž je to v podstatě základní zákon Tvůrce – vše se vrací do výchozího bodu vzniku.

Již nyní, kdybychom přijali některé principy 5D reality, tedy vyššího bodu spirály, obraz tkzv. 3D reality by se rapidně změnil. V médiích informace až do poslední chvíle bohužel nebudou. Je to nesmírně, a použiji naprosto šílené spojení 2 slov, „UTAJENĚ – VEŘEJNÁ“  záležitost, kdy není ve veřejném zájmu, aby kdokoliv pochopil skutečný princip, smysl a důvod toho, proč se do vyšší reality začínáme přesouvat. Ti kdo tomu nevěří, nejsou schopni ani toto pochopit, protože nedosáhli ještě bodu spirály vývoje a budou vehementně tvrdit o nemožnosti tohoto procesu a zdůvodňovat vším, co je napadne, jsou v životním kruhu, stále dokola bez možnosti vzestoupení svého vědomí a tím i sebe a okolní reality, zůstali zaseknuti ve své realitě, kterou vždy budou považovat za neměnnou a svou pravdu.
Balení kufrů a podobných názorů si Terra - Země rozhodně nevšímá ve svém vzestupu a ten, kdo do její vyšší harmonie (reality) nebude patřit, tak nebude její součástí a z ní odejde. Lidstvo nevlastní Zemi, ale je jen její součástí a byla mu svěřena do opatrovnictví a ne ji ničit.Uvědomte si, že Slunce je takový portál, jehož pomocí se zde vytvářela realita, realita taková, jaká nyní je a bude i v budoucnu, jen změněná tokem energií ze Slunce, vytvářející každou realitu.neděle 20. července 2014

Provokace na ruského medvědaRusko se definitivně odhodlalo ve věci konfliktu na Ukrajině přejít do ofenzívy. Prezident Putin se rozhodl zasáhnout spojence NATO a především USA úderem na nejcitlivější místo a slabinu celé aliance, tedy na „Ostrov svobody“, ležící jen pár desítek kilometrů jižně od ostrovů Key West na Floridě. Ano, více než po 50 letech rozehrává Rusko druhé dějství politického angažmá v Karibiku, jehož cílem je bezprostřední bezpečnostní ohrožení kontinentálního území USA. Zděšení, které to vyvolalo v Bílém domě, je nepopsatelné. Vyprovokování ruského medvěda v Evropě ve vztahu k Ukrajině se nedaří, a naopak, Rusko svojí přítomností na Kubě hrozí, že případný vojenský střet na Ukrajině přenese přímo na mateřské území USA, což nikdy nebylo cílem současného plánu Obamovy vlády na vyvolání proxy-konfliktu s Ruskem na území Ukrajiny, která je daleko a daleko od území USA. K čemu tedy vlastně došlo?

Prezident Putin před několika dny odpustil Kubě neuvěřitelných 90% dluhu [1]. To se rovná de facto kompletnímu smazání kubánských závazků vůči Moskvě, ale ne tak docela. Tady si musíme udělat menší analýzu toho, proč Moskva neodpustila Havaně celých 100%. Celé je to naprosto jednoduché, Moskva potřebuje velmi významně obnovit a restartovat vztahy s kubánskou vládou, které v posledních letech nijak aktivní nebyly, ale zároveň si potřebuje Rusko udržet určitou „leverage“, tedy páku na Havanu, aby byla svolná s určitými vojenskými a zpravodajskými aktivitami Rusů na ostrově. Proto oněch 10% dluhu bylo ponecháno jako určitá pojistka, že Havana necukne před kroky Moskvy na Kubě, které mohou ale nemusí nastat. K čemu všemu může dojít?
Tak to především závisí na Washingtonu a na jestřábech v Obamově vládě. Snaha o vtažení Ruska do války o východ Ukrajiny skrze masakrování civilního pro-ruského obyvatelstva ze strany ukrajinské armády je natolik intenzivní, že prezident Putin se rozhodl pro protiofenzívu právě na tom nejcitlivějším místě pro USA, nic jiného mu totiž nezbylo, jak na dálku zachránit obyvatelstvo východu Ukrajiny před genocidou a zároveň nemuset provést přímou invazi ruské armády na ukrajinské území. Jedná se totiž o rozhodnutí obnovit bývalé sovětské vojenské komplexy na Kubě, což představuje velkou hrozbu pro Pentagon, protože americké protivzdušné systémy obrany byly v posledních 20 letech koncipovány jako systémy na obranu před balistickými raketami dlouhého doletu, tedy před ICBM komplexy strategického určení. Vzdálenost Kuby od území USA je ale v dosahu zbraní krátkého doletu, které nepodléhají smlouvám o omezení výroby raket s dlouhým doletem.
Zároveň je třeba připomenout, že operačně-taktické nukleární zbraně na nosičích krátkého a tzv. rozšířeného krátkého doletu nejsou v primárním systému obrany USA před raketovým útokem, neboť před těmito zbraněmi je obrana velmi neúčinná a navíc nákladná. Díky lacinné výrobě takových raket lze tak z Kuby vypálit na území USA doslova tisíce raket s termonukleárními nebo konvenčními hlavicemi menšího výkonu, přičemž americké obranné systémy Patriot a Thaad nejsou koncipovány jako neprostupné protiraketové stěny, ale pouze jako stěny kompenzační. Podobně jako izraelský Iron Dome není koncipován jako neprostupný systém (úspěšnost Iron Dome se v Izraeli pohybují na úrovni 40% sestřelu palestinských raket, což je i tak úctyhodné číslo), tak úplně stejně ani americké protiraketové systémy od systému Patriot až po AEGIS nejsou a nebyly koncipovány jako neprostupné protiraketové perimetry. Raketový útok z Kuby by tak byl devastující.
Znamená to, že v případě snahy USA o rozpoutání války na území Ukrajiny s Ruskem se nebude Moskva zdráhat rozmístit na území Kuby balistické rakety krátkého doletu, které nepodléhají omezení v mezinárodních smlouvách mezi USA a Sovětským Svazem, jehož nástupcem je dnes Ruská Federace. O tom, že Putin se nebude zdráhat rozmístit rakety na Kubě a namířit je na americké vojenské instalace na území USA, není pochyb. Rusko se zcela právem cítí ohroženo snahami kyjevské nelegitimní junty u moci o integraci Ukrajiny s NATO, což přitom dokazuje i neuvěřitelný skandál, který před časem vypátral jeden americký novinář, když zjistil, že Pentagon před rokem, tedy dávno před vypuknutím Majdanu, vypsal výběrové řízení na rekonstrukci budovy jedné školy na Krymu v Sevastopolu pro účely přestavby na americkou kasárnu [2]. Pentagon už tedy před rokem věděl, že Rusové budou (resp. měli být) z Krymu vyhnáni a že bude třeba budovu upravit pro potřeby americké armády, což se ovšem nestalo, neboť scénář odtržení Krymu od Ukrajiny a jeho připojení k Rusku nebyl v plánu Pentagonu.
Rusko však nechce využít Kubu jenom ke katastrofickému scénáři raketové výměny s USA, ale i k činnosti, kterou USA provozují samy ve vztahu k ostatním zemím, totiž k odposlouchávání telekomunikací. Moskva totiž rozhodla o znovuotevření špionážní základny Lourdes na Kubě [3], což je součástí komplexního Putinova plánu na vytvoření bezpečnostního tlaku na území USA z jeho bezprostřední blízkosti. De facto tím Putin vysílá vzkaz Baracku Husseinovi, že když přinese nestabilitu a krizi před práh Ruska, Moskva na oplátku přinese nestabilitu a krizi před práh USA, doslova do blízkosti jeho země, co by jen kamenem dohodil. A tohle je mistrovský tah od geniálního stratéga Putina, protože Obama nebude riskovat přenesení případného válečného konfliktu z Ukrajiny před svůj práh a na vlastní území, to v plánu nebylo.
Co z toho vyplývá? V nejbližších týdnech se ještě nic zásadního nestane, Washington bude testovat Moskvu, jestli neblafuje a jestli to se svou nově restartovanou angažovaností na Kubě myslí vážně. Pokud se ukáže, že ano, pokud Rusko začne rekonstruovat špionážní základnu v Lourdes na Kubě, pokud začnou na Kubu přijíždět ruští vojenští experti, dočkáme se klasického rozuzlení v ukrajinském konfliktu: USA šlápnou na brzdu a přestanou podporovat své kámoše v Kyjevě, kyjevskou juntu. Samozřejmě, že to nebude nijak okaté, navenek bude Kyjev nadále ujišťován o pokračující podpoře ze strany USA, ale ve skutečnosti bude zcela jasně řečeno, že Ukrajina se z důvodů bezpečnostních zájmů USA nemůže stát členem NATO, ani teď, ani jindy a že Bílý dům zastaví vyzbrojování kyjevské junty, dojde i na stažení amerických žoldáků z území Ukrajiny. Putin dobře analyzoval situaci, když si uvědomil, že hlavním strůjcem celého ukrajinského rozvratu je Bílý dům, a že tento rozvrat nejde zastavit nijak jinak, než vytvořením tlaku na Bílý dům v místech, kde je dlouhodobě nejzranitelnější, a to je právě Kuba.
Putin si tak lehce spočítal, že odepsání 90% dluhu Kubě je skvělá investice, neboť po dlouhé době se Kuba dostane opět do strategického zájmu Ruské federace a pomůže tak vyvažovat mocenskou hegemonii USA za pomoci ruských vojenských komplexů rozmístěných na Kubě. Už samotná přítomnost ruských lodí na Kubě, ruských letadel a zvýšený pohyb ruského vojenského personálu na ostrově bude dostatečným varováním Washingtonu, aby se nesnažil situaci na Ukrajině dovést na samotnou mezní hranu, kdy by už opravdu hrozilo střetnutí ruské armády s ukrajinskou a tím pádem by hrozilo i zatažení Severoatlatnické aliance do konfliktu, neboť výroky některých generálů NATO de facto již dlouhou dobu relativizují čistě obranný charakter aliance a de facto by hrozila transformace NATO do podoby expedičního paktu na bázi oddílů Wehrmachtu v Severní Africe za II. sv. války. Následný vpád vojsk NATO na území Ukrajiny pod nějakou záminkou okupační „mírové mise“, podobně jako teď probíhá v Afghánistánu, by poté znamenal de facto vypuknutí III. sv. války.
Všimli jste si, že politici EU přestali ve vztahu k Ukrajině vysílat silácká slova o nutnosti vyslání jednotek NATO v zájmu zabezpečení hranic zemí NATO? Také jste si všimli, jak najednou se mluví o potřebě zastavit boje na východě Ukrajiny a znovu obnovit příměří, i přes odpor Kyjeva, který už žádné příměří vyhlašovat nechtěl? Tak to je přesně ten jasný signál onoho šlapání na brzdu na příkaz Bílého domu. Jde totiž o Obamovu obavu ( :-)), že Kyjev a jeho junta u moci se zcela vymkla z pro-západní podkontroly a Porošenko se vžil do role dobyvatele a řezníka na východě Ukrajiny. Zpravodajské služby západních zemí nejsou slepé a hluché. Vědí o tom, že ukrajinská armáda de facto páchá na východě země genocidu, že se tam vraždí lidé a jejich tělesné orgány se prodávají na černém medicínském trhu [4], vědí, že situace v oblasti už dávno přesáhla rozměr balkánského konfliktu. Jak byl západ nadšený z převratu díky Majdanu, tak je teď rozčarovaný z postupu Kyjeva a prezidenta Porošenka. Zběsilé šlapání na brzdu ale zatím přichází jen ze strany Německa a několika dalších méně významných států EU, ze strany USA jde zatím o nejasné přešlapávání z brzdy na plyn a zpět, jakoby v Bílém domě nevěděli, jaký přístup na Ukrajině zaujmout, i s ohledem na Rusko.
Uvidíme, nakolik se v Bílém domě se situací na Kubě vyrovnají, i když je jasné, že tlak válečných jestřábů na Obamu je obrovský, de facto ani není jasné, jestli Obama má vůbec ještě ozbrojené síly USA pod kontrolou [5], výroky generálů z Pentagonu o nutnosti vyslání vojáků na Ukrajinu bez ohledu na názor amerického prezidenta tomu nenasvědčují. Jenom doufejme, že Putin vynesl správnou kartu ve věci Karibiku, protože pokud američtí generálové chtějí obětovat část území USA pro jaderný úder od Rusů výměnou za vymazání Ruska z povrchu při regulérní jaderné výměně mezi oběma zeměmi a pokud generálové v Pentagonu opravdu věří tomu, že můžou jadernou válku s Ruskem vyhrát [6] s určitými „ztrátami“ na americkém obyvatelstvu a dosáhnout tak „globálního resetu světové ekonomiky“, potom jsme na cestě do pekel. Dej Bůh, ať tomu tak není.

čtvrtek 17. července 2014

Spoléhejte na SíluNarazil jsem na velmi pěkný článek, který odkazuje na Sílu o které jsem psal v článcích
kdy paní Dolores Canon popisuje svá napojení na Sílu a tak získává informace a poznání o věcech. Článek zaujal proto, že používá ty praktiky, o kterých jsem psal v předešlých odkazech a tak i nezávisle na této osobě dochází k souladným výsledným informacím, které provází celé tyto stránky. Její pohledy se natolik shodují  s názory zde na stránkách uváděných, že jsem se rozhodl celý článek otisknout i zde.


Dolores Canon má vyše 40 rokov skúseností z regresnou hypnoterapiou, z ktorej získala pozoruhodné informácie o živote vo Vesmíre.
Kariéra Dolores Cannon má rozsah vyše 4 desaťročia, počas ktorých pracovala s tísícmi klientov v sedeniach regresnej hypnoterapie. S vyše 17 vydanými knihami o tejto téme je možné Dolores Cannon ľahko považovať za jednu z najvyhľadávanejších profesionáliek v tejto oblasti. Obľúbené tému v jej početných knihách zahŕňajú: minulé životy, mimozemšťanov, život na iných planétach, energetické liečenie, slávne postavy dejín ako Nostradamus a Ježiš, únosy a zoznam pokračuje. Každá kniha má sklon „ohnúť myseľ čitateľa ako praclík“, vysvetľuje Dolores. (Pozn. Iv - příklad i zde: http://energieupramene.blogspot.cz/2014/01/tovth-slovane.html
Jedna z jej najnovších kníh s názvom Tri Vlny Dobrovoľníkov a Nová Zem, je súbor sedení klientov regresnej hypnoterapie, ktorý rozpráva o „zákulisnom“ pohľade na súčasný posun paradigmy Zeme. Počas sedení Dolores hypnotizuje svojich klientov a privádza ich do „supervedomého“ stavu mozgových vĺn, jedného z najhlbších tranzov ktoré človek môže zažiť. Dolores vysvetľuje svoju techniku v rozhovore s The Edge (Hrana):
„Vyvinula som moju vlastnú techniku počas rokov. Nie je podobná žiadnej inej hypnotickej technike tak vonku. Dokážeme kontaktovať to čo nazývam najväčšia sila, ktorá je, a je to zdroj všetkého poznania. Našla som spôsob ako prišla cez každého jedného človeka, s ktorým pracujem, a pracovala som s tisícmi ľudí.“
Výsledky jej techniky sú prinajmenšom ohromujúce. Počas rokov Dolores začala zaznamenávať súvislosť medzi sedeniami svojich klientov, ktorá premosťuje cestu duší vtelených na planéte v tejto dobe.
„Keď vidíte tisíce a tisíce klientov, ako Ja ako terapeutka a poradkyňa, začnete vidieť spoločné vlákno tiahnúce sa cez veľa z prípadov. Skôr bolo zvykom, že každý by išiel späť do minulého života a Ja by som tam našla niektoré z odpovedí a potom by som skúmala zdroj všetkého poznania, aby som odpovedala na všetky ich otázky a vykonala liečenie. Len v posledných piatich rokoch alebo tak som začala vídať klientov, ktorí nešli všetci do minulého života na Zemi. Začala som zisťovať že na Zemi neboli nikdy predtým a že sem prišli priamo z Boha, zo Zdroja, z iných planét, iných dimenzií, kde boli svetelnými bytosťami. To je spoločné vlákno, ktoré som našla a z toho som odvodila teóriu o troch vlnách dobrovoľníkov.“
Teória Dolores navrhuje, že skupiny duší cestujú z iných planét a dimenzií, aby pomohli Zemi v tejto dobe. Mnohé z týchto duší, ktoré majú vyššiu vibráciu ako domáce Pozemské duše, sa vteľujú na planéte prvý krát. Potvrdzuje, že duša, ktoré strávili veľa životov prevteľovaním na Zemi, uviazli v karmickom cykle, opakujú rovnaké vzorce a chyby a lekcie, čo v konečnom dôsledku vedie ku zničeniu planéty. A tak bolo vyslané volanie pre čistejšie duše, aby prišli na Zemi očistiť a zvýšiť vibráciu planéty.
Ale teraz v tele tí ľudia nemajú žiadne spomienky na to prečo prišli, „Prišli a na človeka zostúpi strata pamäte, stratia spomienku prečo sú tu. Ale táto skupina má energiu, ktorú musia vysielať. Je to láskyplná energia, ktorá zmení zmýšľanie tu na Zemi. Už len to že sú tu zmení dejiny.“
Prostredníctvom ciest svojich klientov Dolores objavila, že Zem je jedna z najhustejších planét v celom vesmíre. Duša, ktorá sa tu vtelí je považovaná za statočnú, pretože prísť do života na Zemi je veľmi náročná skúsenosť, hlavne pre duše prichádzajúce z vyšších ríš a planét vyššej vibrácie. Predsa však všetci jej klienti majú rovnakú odpoveď keď sa ich pýta na dôvod ich príchodu na Zemi, jednoducho „vypočuli volanie.“
Zem prechádza veľkou premenou, o ktorej klienti Dolores vyhlasujú že sa nikdy predtým nestala. Po prvý krát celá planéta posúva svoju vibráciu do novej dimenzionálnej frekvencie. Mnohé duše alebo skupiny duší zažili podobný posun v minulosti (napríklad Mayovia) ale nikdy sa neposunula celá planéta naraz. Preto, vysvetľuje Dolores, má celý Vesmír miesta v prevej rade na jednu z najväčších šou aké boli kedy videné. Avšak je potrebná pomoc, pretože človek znečistil planétu vibráciami tak hustými, že to ohrozuje prežitie planéty ako celku. Dolores odhaľuje, že ak planéta vybuchne, bude sa to ozývať naprieč vesmírom a ovplyvní a naruší to všetky bytosti. Preto bolo vyslané volanie o pomoc, a duše rýchlo naskočili na vagón aby pomohli.
(pokračovanie...)
 

Dolores Cannon Hovorí o našej súčasnej Paradigme
Jeff Roberts, 19-Február-2014

V knihe Tri Vlny Dobrovoľníkov a Nová Zem Dolores vysvetľuje tri rôzne triedy duší, ktoré sa vteľujú na Zemi:
Prvá Vlna: Teraz sú 40ici až skorí 60ici, títo dobrovoľníci sú rozrušení násilím, hnevom a nenávisťou, ktoré zažívajú na Zemi. Bolo pre nich najťažšie prispôsobiť sa životu ľudí mnohí z nich sa pokúsia spáchať sebevraždu.
Druhá Vlna: Teraz sú 20nici až 30nici, títo dobrovoľníci sa cítia pohodlnejšie v telác a hovorí sa že sú majáky alebo kanály energie, ktoré môžu ovplyvniť druhých už len tým, že sú v ich blízkosti. Ich poslanie je zdieľať ich energiu s inými, to znamená že nemusia nič robiť len byť.
Tretia Vlna: Nové deti, z ktorých mnohé sú teraz -násťroční, majú všetko potrebné poznanie pre existenciu na planéte potom ako nastane dimenzionálny posun a premena. Ich DNA je pokročilejšia a najväčšia výzva, ktorej čelia je, že sú nepochopení ľuďmi, že majú syndróm ADHD (hyperaktívna porucha nedostatku pozornosti), ktorú je nutné liečiť.


Čo je zaujímavé, Dolores prostredníctvom mnohých sedení svojich klientov tiež písala rozsiahle o stratenej civilizácii Atlantída. Objavila, že bolo veľa civilizácií ako Atlantída, ktoré boli v minulosti zničené.(Pozn. Iv-zmínil jsem se mimo jiné i zde: http://energieupramene.blogspot.cz/2014/07/civilizace-pred-nami.html „Zakaždým keď sa ľudia dostanú do bodu kde používali energiu zlým spôsobom a nedokázali ju ovládnuť, museli byť zastavení. A zakaždým bolo všetko na planéte vynulované. Civilizácia sa vrátila do primitívnych fáz a začala všetko odznova. Preto nechcú aby sa to stalo tentokrát. Nechcú začať s planétou odznova a začať život pre ľudstvo ešte raz.

Počas sedenia hypnoterapie išla žena späť do Atlantídy a hovorila mi hlavný dôvod prečo bola Atlantída zničená. Bolo mi povedané, že tam boli vedci v čase Atlantídy. Boli tam ďalší, ktorí sa pohrávali s tým čo nazývali Temná Hmota. Bolo povedané, že to je tá istá vec, čo robia vedci teraz keď sa pohrávajú s tým čo nazývame Anti-Hmota. Povedali, že to musíme vedieť, pretože vedci teraz robia tú istú vec.

Experiment Veľký Hadronový Urýchľovač vo Švajčiarsku je tá istá vec. Rýpu sa do Anti-Hmoty. Vedci, ktorí sa teraz pohrávajú s experimentom Urýchľovač nemajú vôbec predstavu čo skutočne robia a je to veľmi nebezpečné.

Keby tie experimenty v čase Atlantídy pokračovali, rozbilo by to mriežku planéty, čo by spôsobilo implóziu (prepad do seba) Zeme a to by sa ozývalo do bodu kde by to rozbilo mriežky v celom Vesmíre. Ale boli zastavení skôr ako sa to dostalo do toho bodu, ale nastalo ničenie.“

Keď sa jej pýtajú na kritiku jej práce, Dolores hovorí, že nachádza humor v poznámkach ľudí, že je „veľká spisovateľka science fiction“.
„Nie je možné že by som si tieto veci vymyslela. Mám tam vonku teraz [17] kníh a všetko to prišlo cez prípady, s ktorými som pracovala s priemerným človekom, ktorý prišiel z ulice. Nepoznala som týchto ľudí až kým neprešli dverami mojej kancelárie, s každej oblasti života, ktorú si dokážete predstaviť: Generálni riaditelia spoločností, profesori na univerzitách, kňazi, šamani a mnohí bežní ľudia. Nenašla som nikoho kto nemal minulý život. Keď som začala písať sériu "Zavinutý Vesmír", bola som zvedavá či tam vonku je niekto, kto by to dokázal pochopiť, pretože som povedala, že kniha je pre ľudí, ktorí chcú ohnúť svoje mysle ako praclík. Ľudia keď ju čítajú hovoria, "Ja to viem a neviem ako to viem, ale viem to a viem že to je pravda."“
V záverečnej časti jej rozhovoru s The Edge Dolores dostala otázku či sú nejaké záverečné myšlienky, ktoré by chcela ľuďom zanechať ohľadom posunu vo vedomí.
„Prechádzame do novej frekvencie, novej dimenzie kde to bude Nová Zem a bude to mimoriadne krásne. Popísali to v knihách – krásne farby, že všetko je úplná láska.

Odchádzame z negativity Starej Zeme a bude to úplná otočka, neuveriteľná, a ideme tam teraz. Nová Zem je miesto kde to všetko je. Biblia v Knihe Zjavení hovorí o Novom Nebi a Novej Zemi. Je to tá istá vec, ktorú tu teraz máme. Ide len o to, že Sv. Ján keď mal víziu na Ostrove Pathos si neuvedomoval že to potrvá ďalších pár tisíc rokov než sa to stane.

Najzaujímavejšia vec je, že žijeme v najdôležitejšej dobe v dejinách Vesmíru a je veľmi dôležité tu byť. Sú tisíce duší, ktoré tu chcú byť a zažiť to – aj keď tu môžu byť len na niekoľko hodín. Hovoria aj keď sa narodia a hneď umrú, môžu povedať "Bola som tam keď sa to stalo." Také dôležité to je pre celý Vesmír. Takže žijete vo veľmi úžasnej dobe, ktorá sa nikdy nebude opakovať.“


sobota 12. července 2014

Yellowstone – rozpouští asfalt


Oficiální sdělovací prostředky nám hlásí, že se v Yellowstone  nic neděje a vše je v normálu, tato hlášení známe i z Černobylu. Nedávno prchala zvěř z místní oblasti, asi si nechtěli kopytníci nahřívat kopyta a přírodního kováře nechtěli přijat, média konstatovala, že se stěhují za potravou, když to bouchne, opravdu nebude co „žrát“, většinou zvěř dovede předvídat, no uvidíme.
10.7.2014  vydal National Park varování o uzavření jedné z cest a to z důvodu extrémně teplého podloží pod touto cestou, kde se začal tavit asfalt, zatím jen asfalt. „Furt“ se nic neděje, vsjo charašó, tyto děje nepostupují náhle, ale pozvolna do určitého stupně a pak se většinou zpustí lavina, před kterou nic neunikne, karma je „svině“, ale co to je? Vždyť to neexistuje.


Navíc pro naše čtenáře ještě jedna informace, pro některé hloupá, pro ty, co zde chodí, přínosná. Výsledky nejnovějších studií nasvědčují tomu, že změna klimatu (rozhodně ne díky lidské činnosti) má nyní velký vliv na lidské zdraví a souvisí z našimi předešlými články: http://energieupramene.blogspot.cz/2013/12/merlinova-zpoved.html   Nyní nastává a bude dále pokračovat období veder a sucha, jižní Morava je tím zářným příkladem, kdy za těchto tepelných podmínek se zvyšuje tvorba ledvinových kamenů. Ironicky podotýkám, že pro ně přispějete koupí balených vod, jež jsou produktem mrtvé esence, ale když na to máte, tak si ji kupte. Při průměrné teplotě jež se zvýší nad 10 st. C je riziko tvorby ledvinových kamenů velmi velké. Samozřejmě mimo národy, které jsou na tyto extrémy zvyklé. Ano vyšší teploty zvyšují riziko dehydratace, což vede k vyšší koncentraci vápníku v moči a dalších minerálů, které jsou základem pro tvorbu ledvinových kamenů. Pokud si kupujete vodu balenou, jste na „správné cestě“ tohoto systému, je nás přeci již na planetě moc miliard. Doporučuji pramenitou na pitný režim a problémy nebudou. Každý zná ve svém okolí, kde voda pramení a je jen na nás i třeba jej obnovit a na kafíčko nebo čajíček si do butylky nabrat, je to jen o pohodlnosti s kterou právě Systém počítá.
Starší odkazy na podobné téma:  http://energieupramene.blogspot.cz/2013/08/jak-prezit-vedra.html
http://energieupramene.blogspot.cz/2011/10/jiaogulan-petilisty-zensen.html
Pozoruji nyní kolem plno přetvářky, herectví a hraní si na něco, co není, toto vám nepomůže v nastávajících časech, jen vnitřní pravda bez herectví. Je to jen na vás, to je ta svobodná vůle.

Civilizace před námi

Lidstvo stále provokuje Atlantida a staré zaniklé civilizace, které jak se zdá, byly pokročilejší než dnešní. To,že původ člověka je z opice, už dnes tady ani nebudeme rozebírat, jsou to pohádky a věc přiznání si oficiální vědy, vyprávěné  v dnešních školních učebnicích.
Pokud jde o ztracenou Atlantidu, je velmi pravděpodobné, protože ještě ji nikdo oficiálně nenašel a se vší pravděpodobností je stále hlavní centrum ještě pohřbeno pod ledem Antarktidy, kde podle starých Slovanských véd by se měla nacházet centrální oblast této civilizace.  I to je možné a protože v těchto místech než se posunula zemská osa byla teplomilná vegetace, vše tomu odpovídá. Nedávné studie, provedené odborníky v Americe a Evropě  pomocí moderních technologií, odhalily přítomnost na  jižním  pólu ledové čepičky tři pyramid, a mnohem více starší než egyptské. Vrstva ledu nad objekty je asi 20 m a dostat se na povrch pyramidy je velmi obtížné, ale připravuje se expedice, pro získání podrobnějších informací o tomto objevu a příprava je stále v plném proudu. Jedna z pyramid je již přístupná možnému průzkumu, zatímco další dvě jsou 16 km od pobřeží  a přístup k nim je špatný.


Je pravděpodobné, že tyto tři pyramidy nejsou jedinými objekty, které skrývá nedostupná Arktida. Tato země  nebyla kdysi pokryta  ledem, ale bujnou vegetací, rovněž zde byly nalezeny i pozůstatky dinosaura . A pokud tady kdysi překypoval život, je pravděpodobné, že byl kdysi obýván neznámými lidmi, a pozůstatky těchto civilizací mohou být ve skutečnosti uloženy v hlubinách tohoto světadílu. Díky změnám klimatu se jistě brzy dozvíme zajímavé věci, jak předvídal Edgar Cayce a zjistíme v blízké budoucnosti, že my nejsme první vyspělá civilizace tady na Zemi. Pak je možné se i poučit z historie, pokud však nám ji nezatají.

pátek 4. července 2014

Piktogramy, energie, vývoj
V této době jako každý rok se objevují na naši Zemi různé obrazce a to ve větší míře, než jindy. Tyto obrazce jsou více a více složitější a přitom i nádhernější. Samozřejmě by bylo i divné, kdyby některé skupiny se nesnažily tyto objekty bagatelizovat a v nejlepším i zdiskreditovat. Není to dlouhá doba, kdy i za některé nevysvětlitelné jevy a schopnosti jedinců se společnost rozhodla upalovat je. Vždyť u lidí vždy strach z neznámého vytvářelo hrůzu a u některých skupin pak vytvořilo koordinované útoky, protože obavy z odejmutí jejich moci bylo tak stimulující, že co nešlo vysvětlit, bylo považováno za pavědu a podvod a tak se zbavovat těchto pro ně nevysvětlitelných jevů a lidí. To se děje i dnes, ale jen chytřejší formou, základní element však a to je manipulace veřejným míněním, zůstává stále stejná.
Podle všech znaků archeologických nálezů, tak i pověstí, předávaných ústní formou, vše nasvědčuje tomu, že naše civilizace zde na Zemi není první a před námi zde existovala vyspělá civilizace, kterou zatím nemůžeme pochopit naším vědomím a ani znalostmi.Po celém světě jsou na povrchu planety rozesety různé nevysvětlitelné objekty, které se teprve nyní objevují i díky satelitním systémům a mezi ně patří například i stavby pyramid, o kterých se chci zde zmiňovat a jež hrály v historii planety velmi důležitou roli. Starší články o pyramidách zde: http://energieupramene.blogspot.cz/2012/02/pyramida-jako-hyperkomunikacni-zarizeni.html


Do nich můžeme zařadit i silná energetická místa na povrchu, jež pak byla rovněž zneužita a zabráněno jejich vyzařování do prostoru stavbou např. kostelů na jejich místech. Tak se dosáhlo přerušení vzájemně se prolínajících energetických sítí, které měly  svůj záhadný, ale velmi silný vliv na vývoj Země a její evoluci.

Objevující se piktogramy mají svůj význam a to nahrazující záměrně zničená energetická místa, jež byla v minulosti velmi důležitá a dnes ony nahrazují jejich deficit funkčnosti. Piktogramy se většinou rozdělují na dva druhy. Jeden druh piktogramů jsou sdělující nám nějakou informaci.
Informační piktogram

Druhou skupinou jsou piktogramy, které mají za úkol nahradit deficit zničených energetických míst svým vyzařováním a tak urychlit propojení energetických linek po celé Zemi. Tyto většinou pak pracují jako náhradní zářiče a nenesou žádnou konkrétně sdělující nějakou informaci, ikdyž se o to mnozí pokoušejí, pracují však jen jako zářiče.


Piktogram jako zářič

Proto také je snaha jistých skupin tyto co nejrychleji odstranit, ale podle zkušeností, tyto místa pak stejně vyzařují ještě nejméně šest měsíců dále do prostoru, na jaře při obnově vegetace poznáte, kde piktogram ležel, i jeho tvar, protože tam je vegetace od okolí vždy bujnější.

Dnes přichází na Zemi mnoho silného záření, souvisejícího nebo přímo reagující na biopole všech živých forem a prostoru – realitu, v tom má i velmi důležitou roli Sluneční portál, tedy Slunce. Starší články o Slunečním portálu zde: http://energieupramene.blogspot.cz/2011/10/slunecni-portal-aktivni_21.html 
http://energieupramene.blogspot.cz/2011/11/slunecni-portal-aktivni-ii.html Energetická hodnota našeho prostoru se poslední dobou velmi rychle zvětšuje a jsou i tendence následného prolínání  okolních paralelních realit. Naše současná věda nemá zatím žádný měřící přístroj na tento energetický náboj a nazývá jeho měření jako pseudovědu. Je to například stupnice Bovis , ale toto zde nebudu popisovat, základní vědomosti z pohledu současné vědy zde: http://en.wikipedia.org/wiki/Bovis_scale  V Rusku však již existuje reálný přístroj, který potvrdil reálnost tohoto záření. Navíc se začínají i aktivovat energetická místa, kde stojí pyramidy a je i viditelný výron energie do prostoru, se současným rychlým nárustem této energie zde na Zemi.Chtěl jsem našim čtenářům trochu nastínit současné dění okolo nás a kdo  něco ví, nemůže být překvapen a tedy i paralyzován současnými ději. Někde jsem četl na webu v komentářích, jeden velmi zajímavý příspěvek, životem zkušeného člověka, který celou problematiku velmi dobře vystihl. Přirovnal dnešní dobu k okamžiku, před výbojem blesku, prostor se tak nabíjí až do okamžiku ionizace, která pak umožní vodivou cestu náboji  a dojde k vytvoření blesku.


středa 2. července 2014

V.M.Zaznobin – záměrné ničení lidskosti

 
Na YouTube se objevilo video s panem Zaznobinem, který velmi trefně vysvětluje dnešní směr vývoje lidské společnosti, jenž je záměrně veden určitým směrem. Video je dosti dlouhé, ale pokud se zajímáte o skutečnosti jím uváděné, stojí zato reportáž shlédnout až do konce. Možná to mnohým i pomůže v celkovém pohledu na dnešní dění.
Touto cestou chci poděkovat panu Hox z přáteleného webu http://leva-net.webnode.cz/   
za překlad celého videa a uveřejnění na You Tube.