pátek 18. srpna 2017

Slovanská Únie

Zde je video, co by se stalo při spojení Slovanů do jednoho celku. Nejsme tak slabí a teď už víte, proč mají strach z nás. Všechno zničit u nás, rozpustit armádu, zničit školství, zemědělství, strojírenství a jiná odvětví, v kterých jsme byli u nás samostatní.

neděle 6. srpna 2017

Reptiliáni versus Humanoidi - odhalení
1) Světlana Levašov v Knize „Odhalení“ uvádí, že na Zemi působil slovanský bílý volchva Radomír, jehož příběh měla církev upravit k  obrazu svému včetně datace 0 - 33 n.l. a nazvat jej Ježíšem Kristem……..  Tento  Princ  Radomír  měl  být  popraven  ukřižováním cca před 1186 léty v Konstantinopoli – městě tehdejší nejvyšší moci Říma, a to z důvodu  působení mezi židovským národem k jeho potřebné duchovní proměně. Učení Radomíra a jeho ženy Marie má být  zcela odlišné od křesťanského učení z  Nového zákona Bible….., a mělo se zachovat v písemné podobě.

2)  V diskusích k  informacím uveřejněným o princi - mágovi Radomírovi  s n a d  z  „Iránu“ pak zazněl postřeh, že by se mohlo jednat o shodného Radomíra…..

Sarkofág s posledně zmíněným Radomírem zřejmě nebyl nalezen v Iránu, a tudíž se Radomír (s přibližnou datací jeho stáří v době nálezu cca 850 let….) nemusel vzbudit z  anabiotického spánku právě tam….. A nemyslím si, že by se kdy kdo předčasně dozvěděl, kde je Radomír v současnosti M.A..


3) Ivo Wajsner v předposlední kapitole své knihy „V lénu Bohů“ uvádí, že z Lože světla — Agarthy (možná spíše z  Asgadu – Antizemě M.A.) bylo v roce 1977 předáno toto poselství pro Československo:

„Opět k vám promlouvám z onoho velebného klidu, odkud jsem již dříve promlouval v osudových chvílích této planety. Jak jsem již předešle řekl, váš národ je původem předků slunného Orientu, ze Země, která leží pod Střechou světa. Proto znám dobře váš národ i jeho poslání, jelikož pouta utkaná předivem věků stále trvají. Vraťme se ještě jednou do minulosti vašeho národa a sledujme nit dějin, jejichž události, které nás poučily o tom, že jste vyvoleni k velikému úkolu v dějinách světa. Váš malý nárůdek v moři nepřátel procházel vždy kritickými údobími svého vývoje a procházel utrpením a to proto, aby uzrál pro svůj příští vedoucí úkol v kultuře ducha. Již několikrát byl na pokraji záhuby, byl zničen, avšak jinak bylo psáno v knize osudu a neměl zahynout, protože má své předurčení. Nezahyne, protože jméno Praha, pocházející z indického slova Pragaja Déva Pragaja — znamená Setkání Bohů, a tak Praha se má stát střediskem obrodného hnutí světových dějin ve smyslu duchovního vývoje.
A tak první válka zrodila vaši samostatnost, druhá očistila vaši zemi od zrádných cizáckých živlů. Dnešní doba, kterou prožíváte, má sloužit k rozpoznání kladů i záporů světového názoru i vlasteneckých kvalit a současně ke krystalizaci ryzích charakterů ve vašem národě. Ale otevřete oči a pozorně se dívejte. Zachovejte naprostý klid a důvěru v příští dny. Ať postihne tuto planetu jakákoliv přírodní katastrofa, zůstaňte tam, přesně na tom místě, kam vás vaše karma postavila. Neutíkejte nikam. Vaše karma ví nejlépe, kde jste v bezpečí. Civilizace se žene nezadržitelně vpřed a nastane doba, kdy žádnou prestiž té či oné strany, té či oné velmoci, ale láska a úcta k člověku budou vládnout a duchovní hodnoty budou zdobit hlavy vašich hodnostářů. V šíři příčin se vynořil Višnův (Kristův) – znamená osvícení M.A. rok a spěje ke své realizaci. Procesem pročišťování a prověřování se připraví váš národ do příští éry — éry slovanské. Tímto očistným procesem prochází v současné době i váš největší východní bratr, který se v nejbližších letech přetvoří v nejčistší demokracii světa. Buďte silní a klidní, současně i opatrní i před nejlepšími přáteli, neboť lidská slabost není vzácností.
Idea, za kterou šli vaši velikáni, a kterou hlásal i jeden z vašich synů největších, spěje ku svému uskutečnění. Je to idea čistého lidství, osobní i duchovní svobody, osvobození ženy i muže ve spolupráci a soužití, pak teprve pochopíte pravý význam bratrství.
Jste národem, který je z nejbohatších na duchovní hodnoty v celé Evropě, a proto musíte růst, protože oči celého světa budou na vás upřeny jako k duchovnímu srdci. To je zákon! (Jaká síla drží prozatím uprchlíky, že se naší zemi vyhýbají a tudíž u nás ve velkém nedochází k prznění krve Slovanů ???? M.A.)
Buďte klidní. Na hodinách světa se ručička blíží k hodině dvanácté a ve vzduchu se rýsuje katastrofa. Tato planeta však nesmí být zničena, jelikož by její zánik ohrozil celou sluneční soustavu (to byla i má úvaha…. M.A.). Nebude však ušetřeno její duchovně choré lidstvo, které usiluje o její zničení atomovou zbraní. A tak se země otřese jako kůň, který ze své srsti smetá hejna komárů. Vliv Říma zcela zanikne, protože katolická církev znečistila původní učení Ježíšovo (tedy zřejmě spíše Radomírovo, ale o tom lidé ve velkém zatím nevědí… M.A.). Nový zákon bratrství a  demokracie se zaskví v plné čistotě a jasu. Zachovejte k celému světu lásku! Přejte všem lidem klid a mír, o který jsou zatím lidé ochuzení. Přejte všem hladovějícím nasycení, a těm kdo hynou z nedostatku práce, přinášejte pomoc. Vašemu úkolu žehnají ti, kdo bdí — vaši bratři z Himálají (Pole informací N. Levašova je na Zemi stálá základna těch, kteří s jedním z posledních velkých osazení naší Země člověkem, a to z  mnohých jiných slunečních soustav, započali cca před 40 tis. léty. Jednalo se o 3 rasy bílou, žlutou a černou. Tato základna se nachází v odlehlých oblastech Tibetu. Lidé jí pojmenovali Šambala. M.A.)
Až uslyšíte různé zprávy ze světa, buďte klidní a vyrovnaní. Vše, co přichází a přijde, přijímejte tak, jak to přijde, a snažte se vše řadit do souvislostí s nutným vývojovým procesem pro růst duší.
Pokoj s vámi!“

Toto poselství zjevně nepochází od pseudobohů Anunnaki, kteří Slovany nenávidí. (Jinak s mnohými informacemi z  díla Ivo Waisnera nesouzním M.A.).

Volchvové jsou našimi předky. Jedná se o vysoce vyvinuté duchovní entity, jejichž vědomí dosáhlo úrovně, kdy se stali tvůrci. Jejich, pro nás paranormální schopnosti, jsme schopni zařadit pouze jako vysokou magii a označovat je za bohy, což oni o sobě nikdy neřekli…. Dokáží svým vědomím ovlivňovat přírodní živly jako je zemětřesení atd., ale i další tělesa našeho kosmu. Již v dobách 800-600 tis. let používali Vajtmany a Vajtmary (létající stroje pro pohyb na Zemi, v našem slunečním kosmu, ale i pro mezigalaktické lety. Někteří Zemi navštívili přímo z vrcholu stromu života tj. ze souhvězdí Labutě. Ale před cca 40 tis. léty to byl Perun a další, kteří pocházeli ze souhvězdí Lva a Orla. Tato souhvězdí se nachází těsně pod souhvězdím Labutě. Proto má Velká Tartárie ve svém znaku sfingu lva a orla. Takže už můžeme dovodit, jak asi původně vypadala hlava velké sfingy v Gíze a zřejmě i její ocas… Již bylo odhaleno, že stáří této sfingy je cca 800 tis. let.
Levašov

Vypracovala pro Energii u pramene: Míla A.