úterý 31. ledna 2023

Dnešní kolektivní debilismus

 Podíl člověka na změnách životního prostředí je tři až pět procent, podle posledních studií, žádných 90 procent, Volby rovněž potvrdili kolektivní debilismus obyvatel, které se nechávají ohlupovat ve školství, rádoby elitami, aspeňáky, WHO,NWO atd. No oni to přeci neříkali v televizi...

Velká kometa míří ke Slunci

 

Kometa 96P o průměru 6 kilometrů míří ke Slunci. 

 

Tato kometa je velmi neobvyklá a to jak složením, tak chováním, takže přesně nevíme, co se může stát. V souladu s tím spouští speciální pozorovací program SOHO, takže přenos dat z veřejného koronografu se omezujeme na několi dní.
Kometa 96P/Machholz míří ke Slunci, aby se přiblížila k dráze Merkuru. Toto není obyčejný průlet komety. Většina komet, které dopadají na Slunce, je malá (asi 10 metrů) a rychle se vypařují.

Kometa 96P je jiná. Při průměru 6 kilometrů je dostatečně velká, aby přežila v těsné blízkosti Slunce. Perihelion (nejbližší přiblížení ke Slunci) je 31. ledna.

Někteří výzkumníci se domnívají, že 96P může být mimozemšťan. Chemicky se liší od ostatních komet ve sluneční soustavě, protože postrádá obvyklé množství uhlíku a kyanogenu.

Má také zvláštně nakloněnou dráhu, díky které je velmi blízko Slunci. Před kometou se nedávno objevily podivné úlomky; výzkumníci si nejsou jisti, jak vznikly.

 

středa 18. ledna 2023

Chazaři - Nefilim

 

Chazaři - Nefilim


Hostitelé Nefilimů

Podle doktorky psychologie Laury Sanger, PhD., Kazaři jsou dobrovolní Hostitelé Nefilimů. Nefilimové jsou podle Židů záhadní tvorové, napůl lidé, napůl duchové. Kdysi to byli obři, údajně hybridní potomci andělů, vyhnaných z nebe. To, že tito vypuzení andělé jsou ve skutečnosti ďáblové, to určitě víme.

Laura Sanger je toho názoru, že ti, které nazývá Hostiteli Nefilimů jsou běžní lidé, kteří se spojili s temnými silami, s Nefilimy, aby jim pomohli uvést v platnost jejich plán na ovládnutí světa. Tomu plánu se říká Nový světový řád (NWO), nebo Great Reset a jinak. Být Hostitelem Nefilimů není to stejné jako posedlost; posedlí lidé neví o spirituálních bytostech, které je ovládají, kdežto Hostitelé je na sebe přijali dobrovolně.

Plán Nefilimů

Jejich plán je založen na vytvoření hybridní rasy a s její pomocí svrhnout Boží vládu. Předně se jedná o to, zbavit nás lidství, což se úspěšně děje skrze tak zvané „očkování“ proti COVIDu, a také testování na COVID, kdy je měněno naše DNA, takže přestáváme být lidmi. Další podmínky pro vytvoření hybridní rasy jsou nastolení násilí bez výčitek svědomí, navyknutí lidstva na pohlavní úpadek a nemorálnost, nepoctivost v obchodě a v jednání s druhými a také zotročením druhých, včetně dětí a jejich prodávání k pochybným účelům.

Hostitelé sami jsou velmi zdatní v hanobení druhých a v nejrůznějších podvodech. Ruský President Vladimír Putin se jim vymknul, když v r. 2006 splatil celý dluh bývalého Sovětského svazu bance IMF (International Monetary Fund). Je to Rothschildy ovládaná banka a protože Rothschildové jsou také Kazaři a stejně tak Hostitelé a ještě ke všemu vedoucí Kazarské Mafie, tak ho od té doby nenávidí, protože jim tím unikl z jejich chapadel. A dokonce se ještě postavil proti Kazarům-Hostitelům, kteří dnes vedou Ukrajinu.

Stejně tak tato Kazarská Mafie nenávidí Rusko samotné a to kvůli tomu, že v dobách americké revoluční války poslal ruský car Alexander II. své námořnictvo na pomoc tehdejšímu presidentovi Lincolnovi a ten pak válku vyhrál. Tito lidé nikdy nezapomínají a vždycky se mstí. Tehdy vydali kletbu, podloženou krví proti Rusku. Proto měli Rusové komunismus snad toho nejhoršího druhu. To byla součást nikdy nekončící msty Mafie.

  1. Zrušit všechny národní vlády;
  2. Zrušit soukromý majetek;
  3. Zrušit možnost dědictví;
  4. Zničit vlastenectví;
  5. Zničit křesťanství;
  6. Zničit rodiny;
  7. Vytvořit jednu, celosvětovou vládu a Nový světový řád podle svých představ.
Jejich plán byl prvně zveřejněn v r. 1776. Je to ten stejný plán, jaký má dnes Evropská unie a také WEF (World Economic forum) Klause Schwaba.

Myšlenky autora: https://www.amazon.com/stores/Laura-Sanger-Ph.D./author/B08R44HV8X?ref=ap_rdr&store_ref=ap_rdr&isDramIntegrated=true&shoppingPortalEnabled=true

Volně zpracováno od J.Kaufmana

P.S, Proč si myslíte, že v době voleb v ČR jsou likvidovány slepice - běžná oběť židovských satanských rituálů. Jistě kvanta slepic při likvidaci dávají do svého informačního pole strach a výsledek je, že i mnoha chovatelům v tuto dobu jejich drůbež přestala snášet vejce............. 

pondělí 9. ledna 2023

Jak se napojovat na Sílu a bránit se

 

Jak se napojovat na Sílu a bránit se.

 Na našem webu jsme otiskli již dávno články o Síle http://energieupramene.blogspot.cz/2013/01/sila-jeji-uchopeni.html

http://energieupramene.blogspot.cz/2012/05/jak-se-napojit-na-silu.html

http://energieupramene.blogspot.cz/2014/07/spolehejte-na-silu.html

aby vám v těchto těžkých časech pomohla proplout těžkým obdobím, které se dnes na nás valí, zejména od institucí, které nerespektují Univerzální zákony Univerza. Tyto instituce naopak vyrábí ve společnosti záměrný strach, nenávist, zlobu aby vás záměrně odpojili od základní energie Univerza (Boha) a nemohli s ní komunikovat a tak z vás udělali jen loutky, které si netvoří svou realitu – svůj život. A Oni toto tajemství znají a mají strach z toho, že se dozvíte o tvořící Síle a nebudou si moci vás manipulovat a zneužívat ji proti vám. 

 

Síla, kterou jsem v článcích popisoval, je vlastně kvantové pole, procházející všemi stvořenými vesmíry, které stvořilo Univerzum (Bůh) a má od něj zakódováno vše, co je potřeba pro stvoření všeho. Vám jen zbývá naučit se komunikovat s tímto kvantovým polem (Sílou). 

Toto pole, propojuje všechny jevy ve vesmíru, hmotné a duchovní, pole, jehož jsme součástí, a které nás spojuje navzájem se všemi dalšími bytostmi, událostmi a úkazy ve vesmíru, od nejmenších k největším. 

Jazyk, kterému toto pole rozumí a odpovídá, jsou naše POCITY a to je jazyk našeho srdce (třeba i  to, aby tato vláda táhla na smeťák, čím vás bude víc, tím silnější). Energetické pole našeho srdce je asi 5000 krát silnější než naše myšlenka v mozku (Ego), proto je tak důležitý POCIT pro napojení na Sílu (kvantové pole). Pole odráží informace, přicházející ze srdce a okamžitě na ně reaguje. Přitáhneme do naší reality jen a pouze to, co rezonuje s našim srdcem. Na základě informací, které naše srdce vysílá kvantovému poli, pole synchronně mění materiální realitu a vytváří ji v našem prostředí. Síla už si pak najde prostředky v poli možností, jak naši lepší realitu uskutečnit. Pak se současně i začnou vyskytovat ve vašem životě jisté synchronicity, které vám i budou napovídat jak postupovat dál. Synchronicity mají uvnitř procesu vytváření reality funkci nasměrovat naše chování k dosažení požadovaného výsledku. Výchozím bodem jsou tedy vždy naše pocity, které komunikují s polem. Pole obdrží informace a na jejich základě změní realitu. Pro posílení procesu je proto důležité věnovat pozornost synchronicitám, dokonce i těm zdánlivě banálním. 

Zmařte to, co se na nás valí a co nechcete vědomě a s CITEM, bez nechání se mlátit pendrekem, bojovat s lidmi, napojenými na Černou nitku, pokažte jim to vědomě, Síla (kvantové pole), vyzařující ze Zdroje (Boha) na tom bude pracovat.  Pokud budeme netrpěliví, úzkostlivý nebo se budeme bát, že nedostaneme to, co chceme, můžeme zablokovat proces, proto na nás útočí strachem, aby jste byli odpojeni (nemohli tvořit svou realitu) od této tvůrčí energie, která vám byla dána Univerzem (Bohem) hned od Vašeho narození!

Pro nerozhodnuté voliče na prezidenta něco zde: http://energieupramene.blogspot.com/2023/01/otevre-moskva-archiv-po-r-1989.html

pátek 6. ledna 2023

Lidi, už se probuďte!

 "Skutečně Organizace spojených národů propaguje ty krásné idee, které ovšem byly krásné při vzniku OSN, při vzniku VTO, WHO, Mezinárodního měnového fondu nebo Světové banky? Paradoxní je jedna věc. Například Mezinárodní měnový fond v minulém roce vydal zásadní zprávu, ve které varoval před růstem moci transnacionálních korporacích. Oni to dokonce vyčíslují. Je to 7000 korporací, které ovládají 90% obchodu, výrobky, službami a vším. Varují, že to může vést ke katastrofě. Nikdo ovšem neslyší.

středa 4. ledna 2023

Otevře Moskva archivy po r. 1989 ?

 Otevře Moskva archivy po r. 1989 pro ČSR? Proto ten strach a nenávist politiků? Zajímavé informace ala Sudeťácká Danuše aj.

 

A něco z druhé strany i z archivu: https://www.youtube.com/watch?v=jc6iNI8gDwU

 

Horoskop na p. Baštu v době voleb nevypadá špatně. Má tranzitující Slunce v trigonu na nativní Slunce, tedy může nastat nějaký úspěch. Bude podpora a ocenění, ikdyž situace může být obtížná (Saturn kvadratura Slunce), ovšem Saturn dělá trigon na jeho nativní Uran, kdy by se mohla prokázat životaschopnost jeho rozhodnutí stát se prezidentem. Podpora lidí bude nečekaná. Podle horoskopu je to člověk jednající velmi nezávisle a kladoucí důraz na svobodnou vůli s racionálním a nezávislým myšlení. Pokud zde za nějakou dobu nechceme mít opět SUDETY a vysoké DANÉ, je to člověk na pravém místě.