neděle 31. července 2011

Vesmír je harmonická vibrace-Solfeggio frekvence


Celý Vesmír se skládá z vibrací a to i slyšitelných tonů. Dnešní hudba založená na základním tonu A 440 Hz vytváří nezdravé efekty, jako je asociální chování ve vědomí člověka a jiné negativní proudy,  disharmonii celého organismu, pak tedy následně jeho onemocnění. Pro správnou harmonii s Vesmírem je Fibonacciho  hudební škála, u níž je základní kmitočet 432 Hz oproti kmitočtu 440 Hz. 
 Audio skladby se základem 432 Hz se zdají, že vyplňují prostor přímo ve Vás, zatím co skladba znící v dnešním tonu 440 Hz většinou vynechává spojení s vědomím. Budeme-li zkoumat dvacet roků kolektivní vědomí, ovládané a používáné 440 Hz a to nejen u hudby, zjišťujeme nárust negativního sociálního chování. Tato informace byla velmi dobře známá již více než sto let Rudolfu Steinerovi, který varoval lidstvo při používání negativních tonů, které mohou přinést chamtivost a jiné negativní projevy, jak jsme toho dnes svědky. Bohužel, většina západní hudby je stále naladěna na nepřirozený základ 440 Hz, je to zanedbatelný rozdíl oproti 432 Hz, jen 8 cyklů, ale velmi znatelný rozdíl pro vnímání lidského vědomí a jeho reakce.
Kmitočet 432 Hz vibruje na principech přirozených harmonických vln a spojuje vlastnosti světla, času, prostoru, hmoty, gravitace a magnetismu se vším živým, rovněž působí na DNA a vědomí. Když si uděláte jednoduchý pokus,  poznáte ten velký rozdíl vjemu použité Vaší skladby.
Pocity rozdílu si můžete velmi dobře vyzkoušet sami. Potřebujete si jen stáhnout program Audacity, který je free a v češtině: http://audacity.sourceforge.net/

Pak si po nainstalování programu nahrajete do Audiocity jakoukoliv skladbu, kterou máte rádi, protože je Vám k duši nejblíže ( nemusí to být jen speciálně relaxační hudba)a emociálně na Vás působí nejvíce. Po nahrání si otevřete ve vrchní liště sloupec „Efekty“ a vyroluje se Vám nabídka a dole u rozdělující čáry je označení „Změnit výšku“ a nastavíte na 432 Hz. Potvrdíte a máte hotovo, poznáte sami ten diametrální rozdíl, když si obě skladby porovnáte reprodukcí. Někdy je možné, že původní skladba bude mít velmi jiný kmitočet, v tom případě přistoupíte na změnu výšky, že základní kmitočet 432 Hz vydělíte, nebo vynásobíte lichým číslem, většinou třemi a k tomuto výsledku harmonické přiřadíte volbu výšky skladby. Pokud je výška skladby velmi rozdílná, stačí v Audiocity nastavit na snížení výšky - 2 %.

Ještě navíc zde uvedu tabulku kmitočtů, které je možno použít na speciální úkony, ale to je opravdu navíc.
DO-396 Hz - Osvobozující pocit viny a strachu (198+198)  (9)
RE –417 Hz - Vracení situace a usnadnit změny (208,5+208,5)(3)
MI –528 Hz - Transformace a zázraky (DNA oprava) (264+264) (6)
FA –639 Hz - Připojení / vztahy (319,5+319,5) (9)
SOL –741 Hz - probuzení intuice (370,5+370,5) (3)
LA –852 Hz - Návrat k duchovním hodnotám (426+426) (6)
Čísla v závorce jsou levý a pravý kanál, pokud chcete mít efekt výraznější u stereo signálu s použitím sluchátek.Ale podle mých zkušeností Vám postačí změnit základní kmitočet celé skladby na popisovaných 432 Hz.
Nikola Tesla říkal, a zde cituji: “Kdybyste jenom znali úžasnost čísel 3, 6 a 9, měli byste v rukou klíč k vesmíru. Ještě stále nic ???
Přeji příjemný zážitek a s tím i obnovu Vaší harmonie.
Odkaz na pěkné relaxační video.
https://www.youtube.com/watch?v=_lcAoMNEgoI
Dnes je většina hudby západního světa naladěna na A 440Hz, protože Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) schválila v roce 1955, po předchozím doporučení (1939) nacistické strany mluvčím Josephem Goebblesem, proč, se můžeme jen dohadovat s různými teoriemi, ale výsledek je dnes velmi známý, působí disharmonicky a to na celou lidskou společnost. I potom přes petice více než 20 000 hudebníků ve Francii, ISO schválilo zase základní kmitočet pro hudbu A 440 Hz v  roce 1955 a tak disharmonie ve světě nabírá vrcholu.  Co provede s tělem a myslí např. metal hard - rock  raději pomlčím, každý jde svou cestou a nemám právo někomu násilím měnit názor, je to jeho život, jen nesmí omezovat druhé, nechat žít se dnes nenosí, ale bude jinak....
Zkuste mrknout i zde: http://www.rkm.sk/432hz.asp

Pro opravdové zájemce jsem připravil balíček pečlivě vybíraných skladeb "Harmonizace" kde je zvuk upraven na 432 Hz. Tato zvuková bomba vás nabudí do nádherné euforie radosti ze života, odstraní momentální vaše psychické problémy. Nejsem přívržencem standardní relaxační hudby, vždyť život je POHYB, střídání emocí a tak stačí narazit na uši MP3 přehrávač při chůzi, při lehké práci, kdykoliv kdy máte chuť se napojit na celý svět a tím se i napojit na Zdroj, držím palce a taky můžete sdělit i mně své dojmy,děkuji.
 http://uloz.to/xYhkZDzx/harmonizace-hudbou-rar

pondělí 25. července 2011

Pohansko u Břeclavi

Vřele doporučuji návštěvu krásného rovinatého kraje, vhodný celodenní výlet s poučením o našich předcích, opravdových předcích, ne Keltů, jak je dnes "IN" a vzdejme hold našim prapra-dědům a poučme se.

Pohansko u Břeclavi řadí odborníci k nejvýznamnějším raně středověkým památkám na území slovanských národů.
Počátkem 9. století, v souvislosti se vznikem Velké Moravy, zde bylo vybudováno jedno z největších středověkých hradišť ve střední Evropě. Centrální část hradiska měla úctyhodnou rozlohu 28 ha a byla obehnána dřevěno-hlinitou hradbou s čelní kamennou zdí o délce až 2 200 m.K poznání Pohanska přispěl především rozsáhlý archeologický výzkum, který se zde provádí již od roku 1958. K nejvýznamnějším místním archeologickým nálezům patří velmožský dvorec a celokamenný křesťanský kostel zdobený freskami. V okolí kostela bylo odkryto velké pohřebiště s více než 400 hroby. V území byly dále nalezeny četné zlaté a stříbrné šperky, menší dvory se stopami řemeslnické činnosti (kovářství, tkalcovství), pozůstatky středověkých domů a zemědělských budov, jako jsou chlévy, stodoly, sýpky, obilnice a mnohé další.
Díky jedinečným archeologickým nálezům a vysoké historické hodnotě území, bylo Pohansko vyhlášeno v roce 1965 za archeologickou památkovou rezervaci.


Lovecký zámeček Pohansko a archeologická expozice

 Na jižním okraji hradiště Pohansko stojí stejnojmenný empírový lovecký zámeček, který zde nechal v letech 1811 až 1812 zbudovat podle plánů architekta Josefa Hardmutha kníže Jan I. z Lichtenštejna. Zámeček má mohutné postranní arkády a zdobí jej plastické reliéfy s loveckými scénami a výjevy z antické mytologie.


V zámečku je umístěna archeologická expozice Velkomoravské Pohansko s exponáty pocházejícími z doby velkomoravské říše. K vidění je množství archeologických nálezů, jako jsou zemědělské a řemeslnické nástroje, keramické výrobky, jezdecká výstroj, zbraně, ale také zlaté a stříbrné náušnice, prsteny, typické velkomoravské gombíky a mnohé další. V blízkosti zámečku se nachází archeoskanzen Pohansko. Rovněž po cestě k zámečku narazíte na stará opevnění  z druhé světové války,  kluci si přijdou na své.


Ještě bych chtěl poděkovat moravskému muzeu Brno, jež velmi pěkně provedlo výstavu a  nádherná poučná videa.
Také bych si i posteskl na město Břeclav, jehož jméno je odvozeno od Břetislava, v jehož areálu města je stejnojmenný hrad, který je bohužel v hrůzném stavu a ještě z venku natřen vápnem, vápnem se malovaly chlívky, to není dobrý vztah k našim kulturním památkám, zvláště když na náměstí se honosí moderní stavba kostela asi za několik milionu, opravdu je vidět, jak si zdejší lidé cení  toho, z čeho vzešli, asi klér je zde důležitější než historie a pravda. O přilehlých historických budovách sladovny a mlýnu raději pomlčím( údajně je radní raději chtějí zbourat), je z toho smutno na duši, hlavně že ve městě je každá ulička pod placeným parkováním ( asi jsme již cizinci ve své zemi ), že by šli penízky do kasičky kléru na odpustky za tento hřích podrazu na historii? Nevím a hlava mně to nebere, že se radní nechali podvést majitelem benzínové pumpy za povolení stavby s tím, že ten za to opraví zámek, když stavbu povolí, tak asi provedli a majitel po postavení benzinky změnil logo firmy a bylo vymalováno -  vápnem !? Odpustky jsou "výborný" vynález, jenže  na "konci" se nepočítají a neplatí.Rovněž doporučuji i procházku hraničními loukami, kde je dnes volný přístup po celém území, nádherná krajina, zvláště mystická atmosféra vyzařuje odpoledne z okolních luk a starých dubů, některých i již uschlých, ale krásu okolní přírodě neubírající.Termín: otevřeno každý den mimo pondělí od 10:00  do 18:00 hodin, duben - říjen
Možnost malého občerstvení na místě u zámečku, posezení u jezírka , včetně grilovaných buřtů. Vstupenky na zámeček dostanete v kiosku a na dotazy Vám ráda odpoví jeho obsluha.

pátek 22. července 2011

Asynchronní motor jako zdroj el. energie.


Asynchronní motory se nejčastěji používají jako generátory např. u vodních elektráren. Je možné pro dobré kutily tyto motory použít jako zdroj elektrické energie a to jak k stávající rozvodné síti, nebo jako i samostatný generátor (ostrovní režim) tj. kdy není na blízku žádná distribuční síť.
Dávám to zde pro časy budoucí, kdy se někdo bude chtít osamostatnit od energeticko-finančních zlodějů a použije třeba k pohonu tohoto generátoru plynový(bioplyn) motor, motor poháněný směsí vodíku s benzínem atd..

Jako asynchronní generátor lze bez úprav použít téměř každý asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko. Elektromotor, je-li použit jako asynchronní generátor pracuje při otáčkách nad asynchronních. Musí mít tedy vyšší otáčky, než je uvedeno na jeho štítku a to většinou vám bude stačit 70. otáček a to v případě, že budete generátor připojovat k již stávající síti. Pokud generátor bude pracovat jen v ostrovním režimu, přidání otáček již nehraje tak velkou roli. O kolik je štítková hodnota otáček motoru nižší než příslušné synchronní otáčky odpovídající počtu pólů a frekvenci v síti, o tolik bude potřeba motor přetočit, má-li fungovat jako generátor a dodávat jmenovitý výkon.
Lze vycházet z následující tabulky:
Štítek motoru, otáčky –      690..740       910..990  1350..1490    2250..2950
Magn.poly,                                  8                   6                4                   2
Synchronní otáčky,                  750             1000           1500            3000

Např.:
Elektromotor s otáčkami 1430 ot./min. má být použit jako asynchronní generátor. Jeho otáčkám jsou nejbližší synchronní otáčky o hodnotě 1500 ot./min. Rozdíl mezi oběma hodnotami je 70 ot./min. Toto číslo je nutné k synchronním otáčkám přičíst. Získaný výsledek je 1570 ot./min. které musí generátor točit, aby do sítě dodával jmenovitý výkon uvedený na štítku.
Většinou si řeknete, že použijete motor s nízkými otáčkami, např. 400 – 750 ot./min., jenže tyto stroje jsou drahé a rozměrné a navíc při takových otáčkách se špatně chladí vestavěným ventilátorem. Takže bych doporučoval s otáčkami 1000 – 2000/min., dají se chladit dobře a navíc lépe vydrží i krátkodobá přetížení.
Asynchronní generátor pracující paralelně s distribuční sítí, nemá potřebu připojení kondenzátorů jak je nutné při ostrovním provozu, jelikož si jalovou energii je schopen vzít přímo ze sítě pro tvorbu magnetického pole.


Pokud vaše zařízení bude pracovat jako ostrovní systém, tj. bez připojení na veřejnou síť a jako samostatný systém, je třeba provést jisté jednoduché změny v zapojení na výstupu motor-generátoru. Je potřeba zapojit do každého vinutí u zapojení do hvězdy kondenzátor, o kapacitě 24 uF na napětí aspoň 360V střídavého.

    


Takže to jsou rozdíly připojení asynchronních motorů, pracujících velmi jednoduchým způsobem jako generátory střídavého proudu. U generátoru s ostrovním režimem bude stačit pracovat s otáčkami dle štítku, aby se dodržel kmitočet vaší soukromé sítě. Při napojení generátoru na váš jakýkoliv spalovací motor, nebo motor na stlačený vzduch, páru, prostě na to, čeho máte přebytek, získáte svou vlastní soběstačnost. Jistě, že by se dal celý systém z automatizovat, ochrana proti podpětí a pod., ale nejsem zastáncem cpát elektroniku zbytečně třeba i do kladiva, které vám ukáže hodnotu síly úderu – v případě nouzí je to pak jen ke vzteku.
Článek je součástí přípravy na možnosti využití VE v časech příštích.
První generátor na VE v ČSR : http://energieupramene.blogspot.com/2011/09/prvni-generator-ve-v-csr.html
Jinak detailně zde: https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=9101

pátek 15. července 2011

Voda se začíná vařit?Došlo mně pár mailů, které jsem se rozhodl otisknout.

Číslo 1.
Totalitu nechceme! – manifest studentů « Indymedia Česká Republika http://imcmedia.cz/?p=615
Indymedia Česká Republika
Totalitu nechceme! – manifest studentů
by indymedia
Categories: aktálně
Comments: No Comments
Published on: 13.6.2011
My nespokojení obyvatelé České republiky si již nenecháme líbit naprosté pohrdání námi ze strany vládních představitelů. Proto vyzývám občany, kteří souhlasí, šiřte tento manifest, pod názvem Totalitu nechceme, dále mezi své přátele, známé, spolupracovníky a spoluobčany.
Vážení občané, vážení poslanci, vážená vládo, naše země je v dezolátním stavu. Veřejnou správu ovládá mafie, která si dosazuje na volitelná místa kandidátek své lidi. V konečném důsledku je tedy jedno, koho volíme, jelikož vždy volíme stranické kmotry. V 90. letech se u nás rozprodaly velké, často i strategické, podniky. Spadly do rukou zahraničních společností, které je vysávají do poslední kapky. A to hovoříme o té „šťastnější“ části. Spousta našich, kdysi slavných, podniků byla vytunelována. Na tomto období mají svůj zásadní podíl pánové Klaus, Havel a spol.
Od dob privatizačních začal, v dosud nezadlužené republice s přebytky, stoupat veřejný dluh. Horních několik tisíc úspěšných privatizátorů bohatne a nyní má majetky v miliardách či stovkách milionů. Ti ostatní jen čekají, co, kde a za co budou muset opět zaplatit, aby se těm nahoře žilo dobře. To vše za čím dál hlasitější podpory vlád.
Naše média nám lžou! V současné době se do Evropy dostaly revoluční nálady z arabského světa. Když už nám něco řeknou, většinou to má podobu špatných demonstrantů a hodných policistů. Na celém českém internetu je minimum článků, většinou jen informativního charakteru, o těchto věcech. Dostáváme zprávy o „vražedných“ okurkách, ale to podstatné nám zamlčují. Připomíná to praktiky komunistického režimu.
Dále tu máme vládu. Vládu, která je jak z pohádky o princezně Koloběžce I. Vládne, nevládne. Uplácí, neuplácí. Zdražuje, nezdražuje. Vláda rozpočtové odpovědnosti se rozhodla dát v době tvrdých úspor a utahování opasků přes 100 miliard církvím. Na druhé straně se musíme připravit na zvýšení DPH, které ohrožuje základní lidské potřeby člověka i jeho vzdělanost, placení ve zdravotnictví, ve školství, odchod do důchodu v nestanoveném věku. Ano, každá vláda bude moci upravit odchod tak, jak se jí to zlíbí. Nebude pevně stanovená hranice věku pro odchod do důchodu. Budeme tak evropským unikátem.
Státní dluh, i přes tato opatření, roste. Vládní činitelé napříč spektrem nechápou, že jsou potřeba změny, ale změny systémové, nikoliv parametrické. Máme tu bankokracii. Zahraniční bankéři ovládají veškeré státní finance a tím i stát.
Soukromé ratingové agentury určují, jak se bude žít občanům, kde bude bankrot a kde jen zdvižený prstík. Proč si USA mohou zvyšovat dluh, kam se jim zachce a Řecko ne? A pokud ti bankéři způsobí krizi, tak on to občan zaplatí.
Naši otcové a dědové bojovali za společný a samostatný stát. Ten se nám hroutí pod rukama. Jsme opět závislí na rozhodnutí německé vlády. Když zruší jádro, zdraží se nám, jednomu ze dvou vývozců, elektřina. Evropská unie nám zlikvidovala cukrovary, mnohaletou chloubu českých luhů a hájů. Nyní kupujeme stále zdražující se cukr a ještě před pár lety jsme zásobovali Evropu. A tak bych mohl pokračovat dále.
Nezaměstnanost stoupá. České školství klesá na úrovni. A to nevyřeší státní maturity. Absolventi neseženou zaměstnání a dlouho dopředu to vědí. To má za důsledek ztrátu motivace. Inteligence státu pak, jak v dobách pobělohorských, utíká do zahraničí. Do Německa, Rakouska, USA nebo jinam. Zhoršuje se kvalita života v zemi. Lidé ztrácí naději, stejně jako za komunismu. Kupní síla občanů v okolních zemích stoupá. A u nás? Přesně naopak. A naše politické elity nám říkají, že není potřeba zvyšovat kupní sílu, ale dále šetřit. To ještě nepochopili, že je to cesta do pekel?
Vrcholem všeho byl zákaz konání stávky odborových svazů v dopravě a následné vyjádření premiéra o omezení práva stávkovat. Toto je naprosto bezprecedentní krok, který vrací Českou republiku do období politických procesů v 50. letech 20. století, možná ještě dál, do doby Protektorátu Čechy a Morava.
My, nespokojení obyvatelé České republiky, proto vyzýváme vládu Petra Nečase, aby se za své prohlášení veřejně omluvila, neprodleně podala demisi do rukou presidenta republiky a zařídila vypsání předčasných voleb. Pokud tak nezačne činiti do středy 15. 6. 2011, vyzýváme předsedu ČMKOS, pana Jaroslava Zavadila, aby připravil všechny náležitosti a vyhlásil časově neomezenou generální stávku.
Pane premiére, my se zotročit nenecháme!!!
Zdroj: http://adamkotrbaty.blog.idnes.cz/c/195866/Totalitu-nechceme.html
Share
© 2011 Indymedia Česká Republika
1z1 13.6.2011 22:00Číslo 2

Zdeněk Zbořil, politolog

Zdeněk Zbořil: Lidé svrhnou vládu na podzim
<< EXKLUZIVNĚ >> Politolog Zdeněk Zbořil tvrdí, že stávka odborů může probíhat v napjaté atmosféře, ale výrazný zvrat nepřinese. 
14.červen 2011 - 22:00
K daleko radikálnějšímu vystoupení veřejnosti  dojde podle jeho slov až na podzim.  Připravovaná stávka v dopravě bude prý mít  poklidný průběh, pokud například nedojde k vyprovokovaném incidentu. "Pokud se v průběhu stávky nestane mimořádná událost, domnívám se, že proběhne v klidu.  Umím si třeba představit jak před ministerstvem financí vystartuje na Kalouska nějaký psychopat a dojde k násilnému incidentu.  Kalousek se totiž stal symbolem skandálů a stal se nepřítelem č.1. Může dojít i k nějaké provokaci. Uvidíme co se bude odehrávat. Může dojít ke konfliktům odborářů s rozčilenými lidmi, kvůli zastavené dopravě, " řekl Zbořil  v rozhovoru pro Prvnizpravy.cz.

Politolog  uvedl, že České pravděpodobně čeká velmi bouřlivý podzim. Podle jeho slov dojde k mohutným demonstracím v celé zemi. "Jsem přesvědčen o tom, že  až na podzim dojde k daleko radikálnějšímu vystoupení české veřejnosti a zasáhne celý stát.  Věřím tomu, že se občané konečně zvednou a půjdou do ulic. Je cítit, že by se lidé chtěli zúčastnit velké protestní akce už nyní. Ten mobilizační tah tady už je. V současném okamžiku ale nemají osobnost, která by je vedla. Chybí jim onen pověstný prvek sjednocení," uzavřel politolog.

Zdeněk Zbořil jako první z politologů, předpověděl v únorovém rozhovoru pro Prvnizpravy.cz (Rozzuření lidé jednou vyjdou do ulic pozn.red.), že ve společnosti se začínají odehrávat radikální pohyby. Svoje vyjádření tehdy z části vyslovil jako varování pro českou politickou reprezentaci, když prohlásil, že korupční skandály vyvolávají ve společnosti enormní nervozitu a napětí.  ""Je evidentní, že parlament se před lidmi uzavřel do skleníku a věří, že v této izolaci přežije. Politici prostě dělají, že se v Česku nic neděje. V Českých zemích se revoluce vždy rodila pomaleji než jinde. To ovšem neznamená, že jednoho dne nevyjdou lidé do ulic v okamžiku kdy věci překročí únosnou mez. Nyní je situace taková, že mezi lidmi panuje obrovské napětí, strach a nervozita," řekl politolog. "Množství skandálů ve společnosti vyvolává jistou apatii. Pod povrchem ale doutná zloba a v určitém okamžiku se může stát, že frustrovaní lidé dají průchod nahromaděným negativním emocím. Už nyní se při cestách po republice stále častěji setkávám z dotazy když už konečně dojde k první defenestraci. Někdo se tomu může pousmívat. Já ovšem tvrdím, že jde o velmi nebezpečné signály," varoval v únoru politolog.  


Můj dodatek:
Musím se usmívat nad netečností dnešní  generace ( jak které, viďte Issová a Mádle), týká se to jejich budoucnosti a jejich potomků. Na Islandu to udělali nejlepším způsobem   http://media.memy.cz/2011/06/co-se-deje-na-islande/, ale tady se v médiích mlčí a nebo zkresluje. Např. by stačilo uzákonit  zodpovědnost našich politiků za jejich hospodaření, vy když něco v zaměstnání zničíte, taky to musíte zaplatit a nebo Vás vyhodí. Proč se bít v ulicích ? Ne, vždyť stačí pár dní zůstat všichni v domovech ( to by nesměly být v českém národě vlezdoprdélky) a pořádkové svazky by se mohly v ulicích honit navzájem, stačil by týden bez energie, dopravy, pohonných hmot  a znárodnit i banky, jak na Islandu a následně uzavřít hranice na určitou dobu, aby se ti zloději dali pochytat- to se dá vydržet a bylo by vymalováno, dluh, stejně by s těmito politiky stoupl. Jen úvaha.

Kosmický termojaderný generátor.Boeing staví vesmírný generátor elektrické energie. Tato firma byla jmenována ministerstvem energetiky ( DOE), aby vytvořila nové napájecí systémy pro budoucí mise na Mars a průzkum vesmíru.


Boeing Rocketdyne Propulsion se spojil s Teledyne Energy Systems pro rozvoj nových zařízení pro výrobu elektřiny pro meziplanetární mise.
Nový kompaktní napájecí systém je založen na radioizotopu s kombinací termoelektrického generátoru, jenž by měl poskytnout jedinečný zdroj jak v prostoru vesmíru, tak i na povrchu zkoumané planety. Tento zdroj by měl být v provozu v roce 2013.
Tento generátor by měl dodávat el. energii pro zařízení na komunikaci, tak i pro vlastní nosič, bude mít životnost 14 let a tři roky by měl fungovat na povrchu Marsu.
Generátor by měl mít výkon 110Wattů a nebude závislý na slunečním svitu, jak dnešní solární napaječe. Boeing pracuje také na několika souvisejících technologií, aby se dosáhlo ještě větší účinnosti.
Realizace těchto pokročilých systémů, by mohla výrazně zkrátit dobu letu a umožní prozkoumat více cílů na jedné cestě vesmírem. Tyto technologie jsou součástí projektu NASA Prometheus, jenž má za úkol vytvořit nové, schopnější zdroje energie a pohonné systémy.

Informace čerpány ze Space Daily.

čtvrtek 14. července 2011

Rosa coeli

-->
Kdo má rád historické památky, doporučil bych navštívit Rosa coeli v Dolních Kounicích.

Dýchne na Vás historie, původně románská stavba ze 12. století a přestavěna ve 14. století ve slohu lucemburské gotiky.


Zřícenina kláštera Rosa coeli se nachází v údolí řeky Jihlavy, přímo pod hradním kopcem. Klášter se řadí nejvýznamnějším středoevropským církevním stavbám vrcholné gotiky. Spolu s hradem tvoří harmonický celek, nemající v našich zemích obdoby. Mohutné zdivo klášterního chrámu a přilehlých staveb upoutá snad každého návštěvníka svou nevšední monumentalitou.Rozsáhlý komplex budov kláštera částečně obklopuje středověká kamenná zeď. Do areálu se vstupuje gotickou hrotitou branou přes bývalý hospodářský dvůr. Vlastní část kláštera tvoří konventní kostel Panny Marie dochovaný v obvodovém zdivu, křížová chodba s rajským dvorem a přilehlá kapitulní síň. K těmto budovám směrem k řece přiléhají obytné objekty, jimž dominuje barokní budova bývalého konventu.
Nejmohutnější stavbou kláštera je kostel stojící na půdorysu kříže. Z vnější strany kostel podpírá systém opěrných pilířů. Hlavní vstup do kostela se nachází v západním průčelí podélné lodi. Kvůli klenbě chóru řeholnic z vnitřní strany je posunutý mimo osu kostela. Svým pojetím i sochařským provedením patří vstupní portál k ojedinělým dílům tohoto typu u nás. Hrotitý oblouk portálu je ve své zešikmené špaletě bohatě profilován, jeho tympanon spočívá na konzolkách v podobě lidských hlav nesoucích kružbový trojlist.


Otevírací doba:
    2.4.-30.10. So, Ne, státní a ostatní svátky (dny pracovního klidu) 10:00-17:00 (průvodce si vyžádejte v pokladně v tištěné formě)
    25.6.-4.9. Út-Pá 10:00-17:00 (průvodce si vyžádejte v pokladně v tištěné formě).
     

neděle 10. července 2011

Egregory – Dravci


Toto je pokračování mého originál článku:
  http://energieupramene.blogspot.com/2011/09/egregory - kyvadla.html
  
Nebudu zde popisovat egregory, které si většinou vytvoří naše bytosti, jako energetické shluky, vyrobené buď lidskou magií, nebo našim chtěním, zlem, láskou, náboženstvím atd., prostě jednoduše našimi emocemi.
V tomto článku bych chtěl upozornit na velmi silné egregory – dravce, jež jsou zde na Zemi z jiných temných oblastí Vesmíru a dnes vyúsťuje v konečný boj mezi Světlem a Tmou. Tito Dravci nad námi mají již velmi dlouhou dobu moc a vnutili nám svoje jednání, významným sluhou těchto Dravců bylo a je křesťanství jako jim sloužící egregor a vůbec všechna zkomolená náboženství po éře Pohanů. Ovládli nás, protože jsme jejich potrava. Bezohledně nás vysávají, protože se tím sami udržují při životě naší emoční energií. Dravci nám vnutili naše pověry, představy o dobru a zlu, naši sociální morálku. To oni nám dali zbabělost, chtivost a proradnost. Dravci nám vnutili rutinní chování, naše neustálé stesky a posedlost sebou samým, přesně tak, jak se nyní naše společnost chová. Věnovali nám nepozorovaně jejich mysl, Dravčí, plná protikladů, nevrlá a hlavně stále plná strachu z objevení. Prostřednictvím mysli, která je vlastně jejich myslí, promítají dravci do lidského života všechno, co jim vyhovuje. Tím si zajišťují určitý stupeň bezpečnosti, kterým se zajišťují proti svému strachu z objevení.
Dravci nám pojídají zářící obal vědomí, který je vně světelného vajíčka, které máme od narození. Pojídají jej v průběhu celého našeho života. Je to vlastně energetický kokon. V dospělosti z něj pak mnoho nezbude a proto jen živoříme a nežijeme. To, co nám zbude, je tenký proužek vědomí, který je epicentrem sebereflexe, ve které je člověk beznadějně chycen. Dravci působí na tuto sebereflexi tak, aby vyvolali záblesky vědomí, které pak bezohledně jako pravé šelmy požírají. Dravci jsou létavci, bytosti stínů. Jsou velice chytří a metodičtí. Systematicky mění lidi ve zbytečné bytosti. Malé děti je vidí.
Jsme energetické sondy vytvořené Vesmírem. A protože vlastníme energii, která je schopná vnímání, představujeme prostředek, kterým vesmír vnímá sám sebe.
Teď bych Vám okrajově nastínil, jak tito Dravci systematicky pracují.
Jednou mně můj přítel požádal o pomoc, je to spíše bojovník světla, i se svými člověčími negacemi, ale převážně ovládanými, bylo samozřejmě již jen otázkou času, jak se situace vyvine a pro mne velmi vynikající studijní materiál. Tento člověk velmi intenzívně zasahoval ve svém okolí svým chováním a vystupováním síly Temna.V jeho okolí po určitém časovém období najednou nastala situace, kdy byl vysloveně obklíčen lidskými bytostmi, jež byly zjevně lehce manipulovatelné těmito Dravci a používali je pro svůj boj, proti tomuto nebezpečnému pro ně zdroji Světla.
Dravci používají vždy nejůčinnější taktiku a to taktiku trojúhélníku, při boji s opačnou polaritou, se záměrem ji zničit.

                    

Na obrázku pozitivní element je vyznačen jako X (žlutě). Body A,B,C a D jsou nově nastěhované bytosti v poměrně krátké době, většinou po úmrtí původních majitelů.
Je rovněž velmi obdivuhodné, jak tito Dravci (egregory) vzájemně spojují vlastnosti jednotlivých lidských elementů (široké spektrum inteligence) pro možný útok, se záměrem zničení a tím i ukončení možnosti, pro ně nežádoucího ovlivňování okolí.
Vysvětleme si základní charakteristiky těchto sluhů (sociálních parazitů).
Bod A) Bytost fanaticky oddaná náboženství a přesvědčená o správnosti své víry a ideálním stavu  dneš společnosti ( křesťanství je jeden velký egregor, sloužící těmto Dravcům – tedy ideální služebník). Pro společnost navenek „řádný“ občan.
Bod B) Bytost milující dredy, tetování, techno (tato hudba velmi silně negativně ovlivňuje lidskou auru a na duši působí velmi destruktivně), pijatiku, hlučnost, sprostotu a neúcta k okolí. Zde není potřeba žádného komentáře.
Bod C) Bytost navenek intenzívně pracující pro blaho své a několik dětí z rozvedeného manželství a dalších dětí s novou partnerkou (neuzavřen svazek manželský), navenek vystupování velmi decentní a velmi inklinující k bytosti B
Bod D) Bytost za totalitního režimu jako agent STB, pod jistou přezdívkou, hrajícího a udržujícího si určitý standard, ovšem k partnerce, jako manželce chování řeznického psa, včetně používání všech „vyňatých“ slov.
Dravci vždy pracují ve smyslu trojuhelníku, kdy na jeho vrcholu je vždy cílová oběť a základna se skládá ze dvou bodů, které obsahují velmi širokou škálu lidských  vlastností. Tedy schéma bude A + B = X, B + C = X, C + D = X, D + A = X. Tyto lidské bytosti se vždy spojují dle tohoto vzorce proti, pro ně vetřelci a to tedy velmi širokým spektrem charakteristik a i jejím množstvím, tedy v tomto případě čtyřmi dvojicemi, tvořícími na vrcholu vždy oběť. Boj na obranu je jedině možný už jen tím, že si toto člověk musí vždy za každou cenu uvědomit, že jsou to jen Dravčí provokace a snažit se emočně nereagovat, možná je i reakce hloupé radosti, ale boj nikdy, jen ignorance a uvědomnění si těchto skutečností. Davidova hvězda je stejné schéma.

sobota 9. července 2011

Vypínání XP


Dost často se stává, dle různých dotazů na forech, že jsou problémy s vypínáním operačního systému XP. Na forech však většinou je nějaký původní dotaz, v tomto případě na vypínání systému, jenže na konec se problém stočí díky jiným dotazům na jiná témata a původní otázka nebyla zodpovězena.
Většinou nevypínání XP má na svědomí nějaký prográmek, který se nechce vypnout a tím se systém neuvede do vypnutého stavu. Aby jste nemuseli zasahovat do registrů, uděláte si jednoduchý prográmek:
1)      Otevřete si poznámkový blok
2)      Do něj napíšete v jednom řádku:   shutdown -s -t  0 -f
3)     Pak poznámkový blok zavřete a na dotaz uložíte na plochu, s názvem souboru jako   down.bat  a ještě musíte nastavit jako typ souboru:   všechny soubory

Pak již máte prográmek, který vám bude 100% vypínat systém známým standardním způsobem ( Start- vypnout počítač – vypnout) a to velmi rychle. Můžete i kliknout na ikonku dotyčného prográmku a výsledek bude stejný, to si musíte vyzkoušet, která varianta bude pro Vás lepší.

čtvrtek 7. července 2011

Kdo by nejvíce doplatil na zhroucení dolaru.

Jednoduchá odpověď – ti, kteří založili tento kořistnický systém, včetně náboženství, které bylo stvořeno pro to, aby ochraňovalo jejich zájmy a udržovalo lidi v pokoře a oni mají stále málo. Doporučuji shlédnout film "Agora" kde je dost odvážně vyslovena pravda jak vše začalo a proč byla snaha vybít  Pohany a tedy i Slovany, kteří byli nejvíce věrni odkazu svých předků.Zásluhou Říma začala největší doba temna, tam to začalo a tam to taky skončí. http://www.uloz.to/agora+2009

                                                                      
Západní civilizace je postavena na moci peněz a vesměs zvrácená. Základní hodnoty vyspělé civilizace jsou deklarovány jen veřejně na oko, ale ve skutečnosti je to naopak. Zlo a lež je pravda a pravda je lež. Společnost velmi zvrácená ve svých hodnotách a to vždy směřuje k jejímu rozkladu, příklady v dějinách jsou, např. říše Římská atd.
Pokud se zhroutí  finanční sektor, zhroutí se i tato zvrácená civilizace, božsky opěvovaný dolar, na kterém vše stojí. Tato politika je nyní neudržitelná a bude mít své následky.

Nejvíce na to doplatí Izrael, jenž byl vytvořen Anglo-američany za mocné podpory Rothschildů. Pokud se dolar zhroutí, budou mít Američané co dělat sami se sebou doma. Tento malý proužek země, obklopen ze všech stran muslimy neustojí svou existenci, aby mohlo zásobovat svoje obyvatelstvo potravinami, pohonnými hmotami, tento stát se ekonomicky zhroutí.

Další nebezpečnou oblastí bude Anglie, lidé tam si zvykli na určitý pohodlný standart a v případě nastalých ekonomických potíží bude lid vinit okamžitě jejich „Elitu“. Co se stane, když najednou bude tento ostrov odříznut od potravin a pohonných hmot? Vzpomeňte si na výtržnictví při fotbalových zápasech, jenže to pak už nebude jen na stadionu.

To stejné se bude týkat i USA v jejich velkých městských aglomeracích, jako je New York, Washington. Vzpomeňte si na hurikán Katrin, kdy americká vláda nebyla schopna rychle reagovat a bylo dlouho bezvládí. Za nynější situace je to ještě horší, jelikož se tento agresivní systém pustil do dalších válek ve světě a nebude mít sílu ochránit své vlastní území.

Takže, pokud to shrneme, lidé v těchto vyjmenovaných oblastech si žili většinou nad standart a v této době kolapsu dolaru to budou velmi nebezpečná území. Když se rodí nová doba, bude to i bolet, jenže většina lidí dávno trpí a ostatní se nacpávají kaviárem, mysleli si, že budou vládnout do nekonečna, jenže už jsou v cílové pásce a vítá je nápis ENDE. Politika se nezměnila, i za totality se na palubě zpívalo a pěly oslavné ody, rovněž i tento systém dnes dělá to samé a loď se potápí. Budou mít Máyové a jiná proroctví ve světě pravdu? Přemýšlejte!
Aktualizace 10.8.2011:  odkazuji i na článek  "Největší erupce na Slunci" poslední odstavec.

A nejnovější:http://orgo-net.blogspot.cz/2012/09/cina-chysta-novou-svetovou-menu-krytou.html

středa 6. července 2011

Klíšťata a léto.


Ze všech stran se na nás sypou informace se sdělovacích prostředků o nebezpečnosti trávení volného času v přírodě a hlavně v lese. Už mně to připadá jako záměr, který se velmi dobře uchytil, v lese, nebo na turistických stezkách dnes potkáte velmi zřídka pěší turisty. Když je houbová sezona, tak tam uvidíte pár šíleně pobíhajících rádoby houbařů, s povykem germánských hord, vniknuvších do našich lesů a hájů, kdy všechna zvěř v okolí utíká od pomateného lidského plémě, hlouběji do lesů. Navíc na cestách potkáte tuzexově vyzbrojené cyklisty, rychle hltající kilometry a většinou si vynucující přednost takovým způsobem, že raději skáčete do okolních příkopů jak němci za války.
Přesto můžete chytit klíště, hlavně když je pěkně vlhko, kdy se jim daří a to nejen v trávě, ale potvůrky na vás mohou spadnout i z listů keřů a stromů, mají dobré infravidění.

Pokud se stane a máte na sobě zabodlého tohoto parazita, nepropadejte zoufalství, velmi účinná pomoc i obrana je v MMS1. Než přijdete domů, nesnažte se klíště odstranit. Doma v klidu si pokud máte MMS1 vezměte lahvičku s tímto minerálem a kápněte kapku na klíště, pak kápněte kapku kyseliny citronové pro reakci a nechte působit cca ½ minuty. Pak vezmete plochou pinzetu a opatrně vytáhněte klíště, ono se po tomto roztoku samo pustí a navíc máte i poraněné místo ošetřené důkladně a bez obav můžete pokračovat třeba zase návštěvou lesů a hájů. Jsou to vlastní zkušenosti, nenechte se ovládat strachem, je to váš život a jednejte svobodně. Jak jsou někteří zmanipulovaní, zrcadlí tento hovor, co jsem zaslechl: půjdeš o víkendu ven? Phe, co bych tam dělala, ještě chytnu klíště!! To je logika !!!! Ano, cvičeného opičáka!! Vždyť to říkali "exkluzívně" v televizi, jak je to nebezpečné! Bu Bu Bu !!!!

Koloidní stříbro - domácí výroba

Koloidní stříbro je jak už znáte, velmi dobrý prostředek na léčení proti virům, patogenům atd. tedy jako velmi dobrá pomůcka na uzdravení. Pokud jste si někdy všimli ve zpravodajských kanálech, proč mají američtí vojáci ve výbavě pohárky ze stříbra ??? Že jsou lesklé asi NE !!

Potřebujeme vyrobit elektrolýzou roztok koloidního stříbra, s co největším obsahem nejmenších částic stříbra. Velké částice totiž moc tělu neprospívají. Pro použití koloidního stříbra v humánní medicíně potřebujeme částice stříbra jako samotné jednotlivé ionty stříbra, tedy co nejmenší. Pokud se Vám náhodou podaří vyrobit roztok s nějakým závojem, ať do barvy „rezavé nebo medové“, je to roztok s většími částicemi a tedy nevhodný. Prosvítíme-li např. laserovým ukazovátkem sklenici s koloidním roztokem ve tmě a světelná stopa je jemná, pak nám to ukazuje, že převážná část vyrobených částic, jsou malého rozměru a tedy vhodné pro použití. Čím menší částice jsou, tím se rychleji pohybují celým organismem a je koloid z těla rychleji vylučován všemi prostředky naší tělesné soustavy. Když se roztok nepovede, nemusíte jej vylévat, ale můžete jej použít na zevní ošetření, např. na plíseň.

Při výrobě koloidního stříbra by jste měli dodržet aspoň pár základních bodů:
1)     Voda musí být co nejčistší, tedy destilka z lékárny.
2)     Důležitá je hodnota proudu.
3)     Pak čas zpracování.
4)     Co nejčistší stříbro na elektrody, nejlépe s čistotou 99,94.(od kolegy odkaz: f.Safina, odbyt stříbra, tel.: 241024272)

Po každé výrobě je pak nutné vždy elektrody vyčistit do lesku, jelikož se na elektrodách usazuje při elektrolýze kysličník stříbra.
Nejvhodnější proud je od 5 mA do 10mA. Elektrody rovněž při každé nové výrobě střídat. Jelikož používáte destilku, tak bude delší dobu trvat, než se elektrolýza spustí. Dá se tomu pomoci, že do destilky nalijete trochu koloidního stříbra z minula. Doba výroby by neměla přesáhnout 1. hodinu.Nikdy nic jiného do roztoku nepřidávejte.

Ti znalejší oboru elektro si mohou pomoci třeba čtyřmi devítivoltovými bateriemi za sebou a obyčejně regulovat přívod proudu třeba drátovým potenciometrem se zapojeným měřičem proudu a dodržovat hodnotu 5 – 10mA. Vydrží Vám dost dlouho.

Pro fajnšmekry jsem si dovolil použít schéma z WM magazínu od mého přítele, spisovatele J. Wojnara. Podle těchto nákresů, by nebyl problém vyrobit i nějaký kousek pro neznalce elektroniky.


                                             Pozor: pin č.4 a č.8 nutno propojit(není zakresleno)Ať jste zdrávi!