pátek 30. března 2018

ČR lepší jak GB, Italie, FrancieAlianz Euro Monitor, která každoročně hodnotí stabilitu ekonomik evropských států přišla s překvapujícími výsledky hodnocení, od veřejně propagovaných „směrnic“. Podle jejich průzkumu a vyhodnocení je Česká republika nejlepší, předčí dokonce Německo a Nizozemsko. Náš stát byl vždycky na předním místě i v době RVHP, kdy náš stát byl nejvyspělejší z východního bloku. Žádné dluhy, ekonomika a sociální zabezpečení nejlepší.
V žebříčku z 28 sledovaných zemí Česká republika získala nejlepší rating 8,2 bodu. Hlavními aspekty tohoto úspěšného umístění jsou velmi nízké poměry dluhu v soukromém a veřejném sektoru a pozitivní aspekt na trhu práce.
Slovenská republika se umístila na 16. z 28 sledovaných zemí s ratingem 6,9 bodu a potvrdila rovněž status dobrého průměru našich bratří.
Poslední místa obsadily takové „vyspělé“ ekonomiky jako je GB, Itálie a Francie, které nedosáhli ani šesti bodů.
Zde je jasně vidět, že politika EU a tím i jejich členských států je špatná. Západní země vykazují dlouhodobě nadhodnocení svých dat. Typickým příkladem je jejich zadluženost k nadhodnocenému HDP a zdroje pro dotace z EU fondů budou dále rychle vysychat ruku v ruce s dalším zadlužením a tím i jeho kolapsem. No proč pro němce jsme byli vždy hrozbou a „revoluce“ vlastně jen oddálila pád jejich ekonomiky? Protože kdybychom jako Česká republika se dostali na stabilní ekonomiku v letech RVHP (bez dluhů) tak by se dnes češi měli o hodně lépe a užívat si života ve své vlasti.
Co se týče GB, ta je dnes vyspělá jen mainstrémově, protože za dob kolonializmu to snad pravda byla, ale dnes je to zaostalá feudální země, v čele s nějakou královnou a nevolenou „šlechtickou“ horní komorou parlamentu. Z toho vidíme, jak země jako Německo, nebo Anglie třeba využívají jako zahraniční investoři výhod naší krajiny a základ měn by se měl co nejdříve změnit, tak jak BRICS již začíná fungovat, kdy dolar jde rychle do „kopru“ https://cz.sputniknews.com/svet/201803277041437-Cina-konec-dolar-juan/  a tím následně i euro.


pátek 23. března 2018

Jak na klíště

Začíná jaro a začnou se objevovat klíšťata a měli by jste vědět, jak se jich perfektně zbavit. Jeden návod máte zde ve videu. Vedle peprmintu můžete ještě použít i MMS, také se pustí. Takže jste připraveni na toulky přírodou a nemusíte se obávat mainstrémového strašáka, kdy vám tlučou do hlav nebezpečnost klíšťat, ale s mírou.
 

středa 14. března 2018

Ignorujte Systém - používejte Sílu
Vše co utiskuje člověka v tomto světě, počínaje dotěrnými myšlenkami, agresívními emocemi, konče úsilím egoisty spotřebitele Systému, to je výsledek výběru člověka usměrňováním Boží Síly, soustředěné i v člověku v solar plexu. Systémový člověk má oddělenou osobnost, osobnost není v Duši, je mimo tělo, ale jeho Síla je směrována přes Septonové pole, které tento typ člověka  krmí silou svých myšlenek, tedy směrováním Síly. Septonové pole je vlastně systém (Archontský i svět egregorů) který vykořisťuje lidstvo. Pak nastává to, že myšlenky (pozornost) které jen směřují k materiálnu se stávají potravou Septonového pole (Archontský i svět egregorů). Septonové pole a jeho bytosti provokují a stimulují egoistické myšlenky lidí, kteří vlastně dobrovolně a často nevědomky pak krmí tento „svět“.

Aby jste změnili a nepodporovali tento Systém a toto septonové (Archontské) pole, je třeba začít pouze od sebe a ignorovat dnešní Systém, který dává jen důraz na materiálno. Stačí pro začátek, aby člověk nepodporoval zlo, nenávist a neposiloval tento spotřebitelský systém, viz různé reklamy, že toto musíte mít - nemusíte. Lidé jsou do tohoto Systému úplně lapeni, jen si vzpomeňte na některé slevy v marketech, kdy by se lidé navzájem udupali, to je člověk zvířecího typu, s oddělenou osobností, bez propojení se svou Duší. Držet se aspoň trochu duchovně mravními hodnotami, citem, empatií, které jak pozorujete jsou zde v tomto Systému zašlapávány záměrně. 
Spojujte svou Osobnost se svou Duší vědomě myšlenkami (v Solar Plexu) a vaše Duše bude sílit a ta už pak ví, jak zapojit pomocí božské Síly body realit, pro váš spokojenější život.
Poválečný odsun němců z ČSR Proč toto se dnes už neučí na školách a v médiích to nezazní?
To vymyslela skutečně Anglie (odsun) Chamberlein, který přesvědčil vlády USA a SSSR. A ty to akceptovaly jako výhodné řešení. Píše se tam i o náhradách škod. Zajímavý protokol. Podívej se na něj.
Odsun Němců po 2. světové válce (doposud málokdo z nás ví): Přeposílám všem tento náramně důležitý email, ze kterého je vidět, jak neznalost důležitých faktů z dějin svého národa z nás dělá opravdu možná úmyslně neinformované a tedy hloupé a poddajné občany. Myslím, že by Vás to mohlo zajímat. Nevím proto, proč se tak důležitá fakta musí šířit jen po internetu! Mělo se to pokaždé povinně objevit v tisku hned po všech těch kecech a omluvách našich vrcholových politiků Němcům, aby už navždy zavřeli zobák zejména revanšisti a aby bylo o odsunu sudetských Němců všem Čechům, ale i Sudeťákům už konečně vše naprosto jasné a nezvratné! Základní myšlenku k nucenému odsunu tzv. sudetských Němců totiž nevymyslel prezident Beneš, ale vznesl a také prosadil Neville Chamberlain za tehdejší Anglii.
Právě Chamberlain totiž navrhl, aby po válce byly odsunuty do Německa všechny německé menšiny z tehdejšího Československa a Polska, aby se tento etnický problém vyřešil už jednou pro vždy, tak jak se to předtím stalo mezi Řeckem a Tureckem. Anglická konzervativní strana tuto jeho myšlenku přijala a také ji pomohla plně prosadit u spojenců.
Britská vláda totiž přesvědčila vládu USA i SSSR o 2 výhodách tohoto řešení a výsledkem byl pro všechny závazný Protokol Postupimské Konference z 2. srpna 1945.
Nucený odsun byl proveden právě na jeho základě. Tehdejší náš prezident Beneš by nebyl vůbec nic docílil, kdyby zde nebyla primární vůle hostitelské britské vlády. Návrh odsunu Němců byl výlučně z její vlastní iniciativy. Jinými slovy, bez britské vlády by se prezident Beneš v tomto směru namáhal asi zcela marně. Je totiž zcela samozřejmé, že Československo nemohlo Němce jen tak z vlastní vůle vyhostit, poněvadž je museli přijmout tehdejší spojenci, kteří jako vítězné mocnosti tehdy okupačně vládli jak v Německu, tak v Rakousku.
Samotný odsun logisticky připravila právě jejich Mezispojenecká Komise v Německu.
Němci byli postupně a plánovitě odsunuti do americké a ruské zóny, podle přesného a závazného plánu převážně během roku 1946. Československo odsun vůbec nenavrhlo a tedy ani nezpůsobilo. Nemá tedy za něj logicky ani žádnou právní a hmotnou odpovědnost.
Odsun se konal pod přísným dohledem Mezispojenecké Komise a Československu se tehdy dostalo dokonce veřejného uznání za jeho humánní a kompletní provedení.
Jakékoliv nároky ohledně odsunu by tedy německá vláda a skutečně poškození Němci měli předložit a uplatňovat tehdejším vítězným mocnostem = USA, Velké Británii a Rusku. Vládní kruhy v Německu a Sudeťáci ovšem nejsou naivní a tak periodicky vznáší své domnělé nároky vždy jen na Českou republiku. Ovšem vždy pouze prohlášeními německých politiků, nikoli normální úřední a soudní cestou. Předpokládají zřejmě, že Češi si z neinformovanosti nechají snadněji cokoliv namluvit a budou tak zbrkle jednat dokonce proti vlastním zájmům. 
O to se asi z naprosté neinformovanosti pokusil jak Havel, tak Nečas i Schwarzenberg. Co když ale to nebylo z neinformovanosti ale úplně z jiných postranních zájmů? Německo a Němci totiž právě na základě oné dohody vítězných mocností nemají už možnost vznášet žádné hmotné, ani finanční nároky plynoucí z nuceného vysídlení, poněvadž Německo je doposud stále vázáno smlouvou mezi ním a spojenci z 26.května 1952, doplněnou a později ještě ratifikovanou v Paříži 23. října 1954 (Convention on the Settlement of Matters Arising out of the War and Occupation, signed at Bonn on 26, May 1952, as amended by Schedule IV to the Protocol; on the Termination of The Occupation Regime in the Federal Republic of Germany, signed in Paris on 23. October 1954) 332UNTS 219. Podle kapitoly 6, článku 3, této smlouvy Německo nemůže už nikdy uplatnit námitky proti spojeneckým státům ani jednotlivcům vzhledem k trvalému zabavení německého majetku, který převzali spojenci či jednotlivci jako reparace, nebo jako přímý následek jimi vyvolané války. Podle kapitoly 8, článku 1 této dohody němečtí příslušníci nemůžou už nikdy uplatňovat žádné hmotné ani finanční nároky proti spojencům a jejich občanům a takové nároky nemohou být už nikdy projednávány ani německými soudy. Podle článku 3 téže kapitoly, Německo, nebo jeho příslušníci nemůžou už nikdy uplatňovat žádné nároky proti spojencům a jejich příslušníkům, které vznikly z jakýchkoliv jejich činů nebo opomenutím mezi koncem války od 5. května 1945 až do nabytí ratifikační platnosti této smlouvy 5. května 1955! Jak je tedy jasně patrno z uvedené smlouvy, veškerý majetek německé vlády a jednotlivých Němců na území Československa přešel do plného vlastnictví Československa a jeho občanů jako povinná splátka na reparace za všechny válečné škody způsobené právě Němci. 4


Skutečné válečné škody způsobené Československu Německem přitom vysoko přesahují zmíněný zabavený německý majetek.
Německo navíc dodnes nezaplatilo Československu jakoukoliv náhradu za tyto škody navíc a je tedy dodnes obrovským dlužníkem České i Slovenské republiky, nikoliv naopak. http://energieupramene.blogspot.cz/2016/01/merklova-je-bohata-pro-migranty-proc-cr.html Prof. Dr. George E. Glos J.S.D. (Yale) http://www.lidice.cz/obec/historie/komentar.html Co právě o tom všem svým občanům už tehdy nedlouho po válce jasně kladl na srdce právě prezident E. Beneš: Vážení spoluobčané, v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest, dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939. Vědom si neblahých zkušeností národa, zejména z této druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před všemi možnými dalšími požadavky za znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu na základě nejen mých dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety vydané právě z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, že se najdou "čeští vlastenci", kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte. Hitlerové odchází, avšak snaha o znovu ovládnutí Evropy Německem stále zůstává. Mohou se najít i vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka a spoluzakladatele M.R.Štefánika. 
Vedlo by to k zániku obou našich národů. Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce ať je to kdokoliv a v kterékoliv době. Váš dr. Edvard BENEŠ, Praha, květen 1947

sobota 10. března 2018

Naše mládež – katastrofaTito lidé pak dostanou volební právo a rozhodují o naší budoucnosti. Takový „chytráky“ vychovává naše školství. Hlavně, že umí anglicky ! To se už nedivme, že se nechají zmanipulovat k účastem na kdejaké demonstraci, kde papouškují to, co jim předloží a často i sami profesoři je zneužívají. Jsou však i vzácné vyjímky.

Solární teplovzdušné kolektory CZ
Velmi mně zaujal níže uváděný produkt českého výrobce, který velmi hospodárně a bez dalších nákladů umožňuje být velmi šetrný ke svým nemovitostem a přitom vlastně i udržuje zdravé prostředí uvnitř interiéru.


čtvrtek 1. března 2018

Vyjímečný český národ


Pro naše mladé, aby byli hrdí na svůj původ a co se záměrně skrývá. Byli jsme a jsme vyvolený, hrdý národ a proto z nás má západ takový strach, záměrně nám nyní zničili naše hospodářství, aby si sami polepšili a oddálili svůj krach.

Každý odkaz si rozklikni!

"Zpátky, ni krok" je původně sokolské a legionářské heslo <http://vlast.cz/zpatky-ni-krok-je-puvodne-legionarske-heslo/>
Antonín Holý významně přispěl k léčbě AIDS. <http://vlast.cz/antonin-holy-vyznamne-prispel-k-lecbe-aids/
>
Čech Jan Jánský objevil, že krev se dělí na čtyři skupiny. <http://vlast.cz/bratranci-veverkovi-vynalezli-ruchadlo/>
Čech průměrně vypije 17l tvrdého alko ročně, díky tomu jsme první v evropském žebříčku. <http://vlast.cz/cech-prumerne-vypije-7-piv-tydne-i-diky-tomu-jsme-prvni-ve-svetovem-zebricku/>
Čechy a Morava byly během více než tisíciletí oddělené jen 19 let. <http://vlast.cz/cechy-a-morava-byly-behem-vice-nez-tisice-let-oddelene-jen-19-let/>
Čechy a Morava byly za První republiky jedním z nejvyspělejších zemí na světě <http://vlast.cz/cechy-a-morava-byly-za-prvni-republiky-nejvyspelejsim-uzemim-na-svete/>
Češi byli po Američanech a Sovětech třetím národem v kosmu. <http://vlast.cz/cesi-byli-po-americanech-a-sovetech-tretim-narodem-v-kosmu/>
Češi byli za první světové války zdatnými ponorkáři. <http://vlast.cz/cesi-byli-za-prvni-svetove-valky-zdatnymi-ponorkari/>
Češi patří mezi nejlepší jezdce na koloběžkách na světě. <http://vlast.cz/cesi-patri-mezi-nejlepsi-jezdce-na-kolobezkach-na-svete/>
Češi se v roce 1939 bránili. <http://vlast.cz/cesi-se-v-roce-1938-branili/>
Češi vynalezli kontaktní čočky. <http://vlast.cz/cesi-vynalezli-kontaktni-cocky/>
Česká republika je největší výrobce gramofonů v Evropě <http://vlast.cz/ceska-republika-je-nejvetsi-vyrobce-gramofonu-v-evrope/>
Česká republika je v současnosti největším producentem gramodesek na světě <http://vlast.cz/ceska-republika-je-v-soucasnosti-nejvetsim-producentem-gramodesek-na-svete/>
Česká republika se může pochlubit nejstarší potrubní poštou. <http://vlast.cz/ceska-republika-se-muze-pochlubit-nejstarsi-potrubni-postou/>
Česká socialistická republika měla stejnou vlajku jako Polsko. <http://vlastcz/ceska-socialisticka-republika-mela-stejnou-vlajku-jako-polsko/>
Česká tisícikoruna vydaná v roce 2008 byla nejlepší bankovkou světa <http://vlast.cz/ceska-tisicikoruna-vydana-v-roce-2008-byla-nejlepsi-bankovkou-sveta/>. <http://vlast.cz/ceske-pristroje-letely-opet-do-vesmiru/>
České přístroje letěly do vesmíru <http://vlast.cz/ceske-pristroje-letely-opet-do-vesmiru/>
České země na rozdíl od Polska či Slovenska existovaly přes tisíc let. <http://vlast.cz/ceske-zeme-na-rozdil-od-polska-ci-slovenska-existovaly-pres-tisic-let/>
České židle TON získaly nejprestižnější ocenění za design. Zná je celý svět <http://vlast.cz/ceske-zidle-ton-ziskaly-nejprestiznejsi-oceneni-za-design-zna-je-cely-svet/>.
Česko je 10 let v EvropsKÉ unii <http://vlast.cz/cesko-je-10-let-v-evropske-unii-co-nam-clenstvi-dalo/>. <http://vlast.cz/cesko-je-nejvetsim-vyrobcem-maku-na-svete/>
Česko je největším pěstitelem máku na světě. <http://vlast.cz/cesko-je-nejvetsim-vyrobcem-maku-na-svete/>
Česko je světovou špičkou ve výzkumu a výrobě nanovláken. <http://vlast.cz/cesko-je-svetovou-spickou-ve-vyzkumu-a-vyrobe-nanovlaken/>< /strong/>
Česko má nejhustší turistickou síť v EU a jednu z nejpropracovanějších na světě <http://vlast.cz/cesko-ma-nejhustsi-turistickou-sit-v-eu-a-jednu-z-nejpropracovanejsich-na-svete/
>
Česko má nejhustší železniční síť na světě <http://vlast.cz/cesko-ma-udajne-nejhustsi-zeleznicni-sit-na-svete/>
Československo mělo do roku 1920 stejnou vlajku jako Polsko. <http://vlast.cz/ceskoslovensko-melo-do-roku-1920-stejnou-vlajku-jako-polsko/
Československý tank LT-38 je považován za nejlepší lehký tank druhé světové války. <http://vlast.cz/ceskoslovensky-tank-lt-38-je-povazovan-za-nejlepsi-lehky-tank-druhe-svetove-valky/
Český lyžařský svaz je nejstarší na světě. <http://vlast.cz/cesky-lyzarsky-svaz-je-nejstarsi-na-svete/>
Čeští lékaři úspěšně vyhrávají nad zákeřnou leukémií. <http://vlast.cz/cesti-lekari-leukemie/>
Čeština dala světu slova robot, pistole, dolar, houfnice nebo chřipka. <http://vlast.cz/cestina-dala-svetu-slova-robot-pistole-dolar-houfnice-nebo-chripka/>
Chuck Norris natočil reklamy o českých Vánocích z úcty k tradicím. <http://vlast.cz/chuck-norris-natocil-reklamy-o-ceskych-vanocich-z-ucty-k-tradicim/>
Do zpěvníků světa se dostala česká píseň Škoda lásky. <http://vlast.cz/do-rady-zpevniku-se-dostala-ceska-pisen-skoda-lasky/>
Evropská unie chrání české výrobky jako špekáčky, hořické trubičky nebo sýrečky. <http://vlast.cz/evropska-unie-chrani-ceske-vyrobky-jako-spekacky-horicke-trubicky-nebo-syrecky/>
Ferdinand Porsche se narodil v severních Čechách. <http://vlast.cz/ferdinand-porsche-se-narodil-v-sevrnich-cechach-u-liberce/>
Hokejové puky z Česka byly i v Soči. <http://vlast.cz/hokejove-puky-z-ceska-budou-i-v-soci-objevily-se-tam-zahadne/>
Hřídel Londýnského "oka" byla vyrobena v České republice. <http://vlast.cz/hridel-londynskeho-oka-byla-vyrobena-v-ceske-republice/>
Identifikační značka "OK" je tím nejcennějším na Českých aeroliniích. <http://vlast.cz/identifikacni-znacka-ok-je-to-nejcennejsim-na-ceskych-aeroliniich/
Jan Lucemburský je v zahraničí známější jako Jan Slepý. <http://vlast.cz/jan-lucembursky-je-v-zahranici-znamejsi-jako-jan-slepy/>
Jednotka nadzvukové rychlosti se jmenuje podle rodáka od Brna <http://vlast.cz/jednotka-nadzvukove-rychlosti-se-jmenuje-podle-rodaka-od-brna/>
První skladba, která zazněla na povrchu Měsíce, byla Dvořákova "Novosvětská". <http://vlast.cz/jednou-z-prvnich-skladeb-ktere-zaznely-na-povrchu-mesice-byla-dvorakova-novosvetska/>
Karel Klíč vynalezl hlubotisk. <http://vlast.cz/karel-klic-vynalezl-hlubotisk/>
Karel Loprais si jako jeden z nejlepších závodníků vysloužil přezdívku Monsieur Dakar. <http://vlast.cz/kde-lezi-geograficky-stred-ceske-republiky/>
Kde leží geografický střed České republiky <http://vlast.cz/kde-lezi-geograficky-stred-ceske-republiky/>
Kdybyste si chtěli koupit nejdražší obraz českého autora, potřebujete přes 50 milionů korun. <http://vlast.cz/kdybyste-si-chteli-koupit-nejdrazsi-obraz-ceskeho-autora-potrebujete-pres-50-milionu-korun/>
Kostka cukru je český vynález. <http://vlast.cz/kostka-cukru-je-cesky-vynalez/>
Legendární "Slovenskou strelu" od Tatry trumflo až Pendolino. <http://vlast.cz/legendarni-slovenskou-strelu-od-tatry-trumflo-az-pendolino/>
Lodní šroub je český vynález. <http://vlast.cz/lodni-sroub-je-cesky-vynalez/
Mezinárodní den studenstva vznikl kvůli zavření českých vysokých škol nacisty v roce 1939. <http://vlastcz/mezinarodni-den-studenstva-vznikl-zavreni-ceskych-vysokych-skol-nacisty-v-roce-1939/>
Nacisté popravili jen jednoho předsedu vlády - Čecha Aloise Eliáše. <http://vlast.cz/naciste-popravili-jen-jednoho-predsedu-vlady-cecha-aloise-eliase/>
Náš rozhlas vysílal jako první v kontinentální Evropě. <http://vlast.cz/nas-rozhlas-vysilal-jako-prvni-v-kontinentalni-evrope/>
Nejznámější českou knihou je Haškův Švejk. <http://vlast.cz/nejprodavanejsi-ceskou-knihou-je-haskuv-svejk/>
Nová česká lokomotiva je držitelem prestižního certifikátu. <http://vlast.cz/nova-ceska-lokomotiva-je-drzitelem-prestizniho-certifikatu/>
Otto Wichterle vynalezl silon <http://vlast.cz/otto-wichterle-vynalezl-silon/>
Podkarpatská Rus se chtěla v 90. letech k Československu znovu připojit <http://vlast.cz/podkarpatska-rus-se-chtela-v-90-letech-k-ceskoslovensku-znovu-pripojit/

Podle "Ř" poznáte češtinu. <http://vlast.cz/vedle-cestinyje-jedinou-reci-uzivajici-pismeno-r-luzicka-srbstina/>
Pojem expresionismus vytvořil český historik <http://vlast.cz/expresionismus-vytvoril-cesky-historik/>. <http://vlast.cz/polaci-povazuji-cechy-za-jejich-nejoblibenejsi-narod/>
Poláci považují Čechy za svůj nejoblíbenější národ. <http://vlast.cz/polaci-povazuji-cechy-za-jejich-nejoblibenejsi-narod/>
Pozdrav "čest práci" vymyslel Baťa. <http://vlast.cz/pozdrav-cest-praci-vymyslel-bata/>
Pozdrav "nazdar" vznikl v roce 1851. <http://vlast.cz/nazdar-vzniklo-v-roce-1851/>
Prezident Kennedy chválil roli Sokola v Americe <http://vlast.cz/prezident-kennedy-chvalil-roli-sokola-v-americe/>. <http://vlast.cz/prvni-zachytka-vznikla-v-cesku/>
První "záchytka" vznikla v Česku. <http://vlast.cz/prvni-zachytka-vznikla-v-cesku/>
První Československá republika byla největším výrobcem a vývozcem zbraní na světě. <http://vlast.cz/prvni-ceskoslovenska-republika-byla-nejvetsim-vyrobcem-a-vyvozcem-zbrani-na-svete/>
První rozhlasová hlasatelka byla Češka <http://vlast.cz/prvni-rozhlasova-hlasatelka-byla-ceska/>
První železnice v kontinentální Evropě byla v Čechách. <http://vlast.cz/prvni-zeleznice-v-kontinentalni-evrope-vznikla-v-cechach/>
Prvorepubliková armáda čítala během mobilizace na jeden milion mužů <http://vlast.cz/prvorepublikova-armada-citala-na-jeden-milion-muzu/
Rumunsko se zastalo Československa v roce 1938 i 1968. <http://vlast.cz/rumunsko-se-zastalo-ceskoslovenka-v-roce-1938-i-1968/
Škoda-Auto je třetí nejstarší automobilkou na světě. <http://vlast.cz/skoda-auto-je-nejstarsi-automobilkou-s-neprerusenou-tradici-na-svete/

Slavné "angličáky" se inspirovaly krabičkami od sirek ze Sušice <http://vlast.cz/slavne-anglicaky-se-inspirovaly-krabickami-od-sirek-ze-susice/
>.
Slovo Česko je známé minimálně od roku 1777. <http://vlast.cz/slovo-cesko-je-zname-minimalne-od-roku-1777/
Nejčastěji vařený druh piva byl vynalezen v Plzni, a proto se nazývá "plzeňské". <http://vlast.cz/snad-nejcasteji-vareny-druh-piva-byl-vynalezen-v-plzni-a-proto-se-nazyva-plzenske/
Svisle pověšená česká vlajka musí mít bílou barvu vlevo. <http://vlast.cz/svisle-povesena-ceska-vlajka-musi-mit-bilou-barvu-vlevo/>
Tatra je druhá nejstarší dosud existující automobilka světa <http://vlast.cz/tatra-je-treti-nejstarsi-dosud-existujici-automobilka-sveta/>
. <http://vlastcz/tatra-vyrabela-kdysi-i-letadla/>
Tatra vyráběla kdysi i letadla. <http://vlastcz/tatra-vyrabela-kdysi-i-letadla/>
V České republice je nejstarší palírna na světě. <http://vlast.cz/v-ceske-republice-je-nejstarsi-palirna-na-svete/>
V České republice máme také mumie <http://vlast.cz/v-ceske-republice-mame-take-mumie/>. <http://vlast.cz/v-cesku-vznikl-prvni-mezinarodni-park-tmave-oblohy/>
V Česku vznikl první mezinárodní park tmavé oblohy. <http://vlast.cz/v-cesku-vznikl-prvni-mezinarodni-park-tmave-oblohy/>
V naší zemi žije přes 1 100 stoletých lidí. <http://vlast.cz/v-nasi-zemi-zije-pres-1100-stoletych-lidi/

To koukáš kolik je zajímavosti kolem nás...Národní přírodní rezervace ČR, klikni na červený bod.....http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=mapaNPR&site=default_cz <http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=mapaNPR&site=default_cz

A to není všechen výpis, jako vynález hromosvodu(Prokop Diviš, nejlepší zemědělství(vynález pluhu - bří.Veverkové), český Edison - Erich Roučka, turbíny Viktor Kaplan, Otakar Brenner (*1886,+1975) a Josef Volejník (*1929)  jsou autoři geniálně jednoduchého a vysoce efektivního Systému chovu včel, který je přitom pro včely přirozený  a vůči nim velice šetrný.   atd.