úterý 31. května 2022

Připravuje se hon na nacisty

 

Připravuje se hon na nacisty

 

Vedenie Doneckej ľudovej republiky oznámilo svoj zámer uskutočniť medzinárodný proces s ukrajinskými vojnovými zločincami. Keďže zločiny boli spáchané na obyvateľoch Donbasu, je to DĽR spolu s LĽR, ktorí vypracúvajú chartu medzinárodného tribunálu. Účastníkom tohto tribunálu sa podľa plánu stane okrem Doneckej a Luganskej ľudovej republiky aj Ruská federácia.

Nadchádzajúci medzinárodný proces bude nielen historickou udalosťou, ale bude slúžiť aj ako medzinárodný precedens. Jeho rozsudky sa stanú právnym základom pre odsúdenie nacizmu v iných štátoch. Nejde teda len o odsúdenie jednotlivých zločincov, ale celej nacistickej ideológie, nacistického štátu ako takého. Hovoríme o zničení nacizmu raz a navždy. Preto musia byť všetky postupy, vrátane prípravných, čo najpresnejšie, maximálne zdôvodnené.

Právnym základom pre vypracovanie štatútu Norimberského tribunálu sa stali štatúty Krasnodarského, Krasnodonského a Charkovského tribunálu. Materiály sovietskych procesov (v rokoch 1943-1946 sa ich uskutočnilo celkom 11) boli predložené Medzinárodnému vojenskému tribunálu v Norimbergu a ním uznané. Slúžili ako jeden z podkladov pre verdikt Norimberského tribunálu.

V dôsledku toho sa klauzula odsudzujúca nacistický štát a NSDAP nedostala do konečného rozhodnutia Norimberského tribunálu. Jona Nikitčenko mohol k rozsudku pripojiť iba samostatné stanovisko, v ktorom vyslovil nesúhlas s takýmto rozhodnutím. Sovietsky zväz, tvárou v tvár neistote voči jadrovej hrozbe, nemohol urobiť viac.

Dnes vznikajú priaznivé podmienky na odsúdenie nacizmu. Rusko má rovnaké postavenie ako USA v oblasti jadrových zbraní. Rusko nie je viazané žiadnymi záväzkami voči západným krajinám. Republiky Donbasu môžu viesť súdne procesy podľa právnej, a nie politickej logiky.

Zdroj: https://cz24.news/tribunal-na-donbase-musi-odsudit-nielen-nacistov-ale-aj-ich-sponzorov/

https://sk.news-front.info/2022/05/30/tribunal-na-donbase-musi-odsudit-nielen-nacistov-ale-aj-ich-sponzorov/

 

pondělí 30. května 2022

Co na to OSN a WHO?

Co na to OSN a WHO?


 

UKRAJINA/NĚMECKO/RUSKO: Web nazvaný WWIII.news přinesl zajímavý článek Ethana Huffa o objevu německých laboratoří na Ukrajině. Protože mainstream pochopitelně a jako vždy mlčí, bude jejich úlohu opět suplovat Myšpule Svět.

Gennadij Gatilov, stálý zástupce Ruska v kanceláři OSN v Ženevě, říká, že na Ukrajině byly objeveny nebezpečné vojenské biologické zbraně financované Německem.

Podle Gatilova tak německé ministerstvo zahraničí a německé ozbrojené síly financovaly na Ukrajině projekt, který měl prozkoumat potenciál takových smrtelných nemocí, jako je třeba krymsko-konžská hemoragická horečka, a to, jak se dá rozšířit mezi lidmi, ačkoli veřejnost o tom vůbec nic nevěděla.

Na plenárním zasedání Konference o odzbrojení v Ženevě 31. března Gatilov požadoval, aby byl tento program, spolu s mnoha dalšími podobnými, jen financovanými Spojenými státy, plně prošetřen. Gruzie a Velká Británie, dodal, jsou do případu rovněž zapojeny.

Zdá se totiž, že právě současná Ukrajina je tím místem, kde země NATO outsourcují většinu svých programů výzkumu biologických zbraní. Ukrajina je svým způsobem takové hřiště, kde se „elity“ zabývají nejrůznějšími kriminálními aktivitami, které by jim v jiných zemích nemusely vůbec projít

Nyní však s naprostou jistotou víme, že Německý institut pro tropickou medicínu se spiknul s ministerstvem zdravotnictví na Ukrajině, aby tam provedl experimenty s použitím vzorků krve odebraných mezi různými slovanskými etnickými skupinami. (Když si v tomto kontextu připomenu podivné nápisy „odběrové místo Covid“ tak mě z toho skutečně mrazí) Němečtí specialisté dokonce pravidelně navštěvovali ukrajinské nemocnice v Kyjevě, Charkově, Oděse a Lembergu, aby se zapojili do sporného výzkumu s použitím těchto vzorků.

V mnoha případech se zdá, že se nemoci uvolnily v rámci místní populace a studovaly se zde z hlediska jejich infekčnosti a přenosnosti a také závažnosti. Do výzkumu byly zapojeny také biolaboratoře provozované v USA, ale třeba také veterinární Institut Friedricha Löfflera pro zdraví zvířat.

Jsou USA a NATO zapojeny do etnického válčení a využívají Ukrajinu jako své testovací místo?

Podle Gatilova se více než 30 amerických biolaboratoří na Ukrajině podílelo na výzkumu, který byl masivně financován americkými daňovými poplatníky prostřednictvím Pentagonu . Mezi další zúčastněné strany patří Black and Veach, Metabiota a CH2M Hill.

Ústřední roli v tomto výzkumu sehrál také Hunter Biden z kriminálního rodinného kartelu Bidenů. Zdá se, že on a jeho otec Joe si v tomto procesu dokázali vytvořit poměrně velké zisky, ostatně stejně jako mnozí další američtí politici.

„Hlavním bodem amerického výzkumu byla možnost šíření zvláště nebezpečných infekcí způsobených vysoce patogenní chřipkou H5N1, patogeny hemoragické horečky, [koronaviry atd.,“ uvedl web Newspunch .

„Bylo izolováno šest rodin virů a tři typy patogenních bakterií. Ty se vyznačují svoji mimořádnou odolností vůči lékům a také svým rychlým šířením ze zvířete na člověka. Také mají své přirozené zdroje jak na Ukrajině, tak v Rusku a jejich umělé rozmístění a šíření lze poměrně snadno maskovat jako jejich přirozené ohnisko,“ řekl dále Gatilov.

Gatilov také varoval, že výzkum biologických zbraní na Ukrajině byl podle všeho ušit na míru určitým etnickým skupinám . To je evidentní na slovansko-centrických krevních vzorcích, které byly odeslány do Walter Reed Army Research Institute v Marylandu pod záminkou testování léků a léčby na koronavirus.

„Ukrajina tak za dobré peníze umožnila Spojeným státům proměnit svou vlastní zemi v testovací pole pro výzkum extrémně nebezpečných biologických zbraní,“ uvedl k tomu Newspunch .

„Gatilov řekl Spojeným státům, že rozhodně nejde o ‚ušlechtilou pomoc‘, ale že jde ve skutečnosti o cynické využívání cizího území a jeho lidí pro nebezpečný výzkum, který Washington z logických důvodů nechce provádět na své vlastní půdě.

Tyto projekty byly údajně zahájeny již v roce 2016, ačkoli je USA ani Ukrajina nikdy nezmínily v žádné ze svých zpráv o opatřeních na budování důvěry podle Úmluvy o biologických zbraních (BTWC). To silně naznačuje, že došlo k jejímu porušení, a proto je vše drženo v tajnosti.

Rusko již léta vyzývá k posílení režimu BTWC, aby se tento druh činnosti zastavil. USA však posledních 20 let spíše bojují proti těmto snahám Ruska.

„Člověk si pak logicky musí položit otázku, zda Spojené státy skutečně nemají co skrývat,“ píše Sean Adl-Tabatabi.

Connecting the Dots: Ukrajinské biolaboratoře byli většinou pod zemí; DOD, Big Pharma sbírající ruskou krev – Brighteon.TV

„No, od poloviny 90. let jsem věděla o DOD [ ministerstvo obrany ] a farmaceutických společnostech odebírajících ruskou krev.“ A jasně, že jejich skutečným záměrem byl nějaký druh genocidy,“ řekla Dr. Juliette Engelová moderátorovi Danu Happelovi 12. dubna letošního roku během vydání „Connecting the Dots“ na Brighteon.TV . (Související: ODhaleno: Pentagon plánuje použít ukrajinské biolaboratoře k útoku na Rusko.)

„Je to tam skutečně zajímavé.“ Putin měl pro svůj příchod na Ukrajinu a speciální vojenskou operaci několik jasných důvodů. A myslím, že částečný důvod toho, proč tak otálel s pomocí Donbasu, spočíval právě ve shromažďování informací o ukrajinských biolaboratořích, protože mnoho z nich je umístěno v podzemí,“ řekla Engelová, která se v roce 1990 přestěhovala do Moskvy a založila tam Andělskou koalici pro boj proti obchodování s lidmi. , většinou bohužel s dětmi.

„Jsou to podzemní a sklepní stavby, většinou docela hluboko pod zemí,“ A to už jen tak snadno neodpálíte, je to totiž plné potenciálních jaderných výbuchů a také možností kontaminace. Mohli by tedy vypustit docela snadno celý oblak radioaktivního materiálu,“ dodala Engelová, která se narodila do rodiny agentů tajných služeb a její otec ji pak prodal do tajného programu Monarch Ústřední zpravodajské služby USA (CIA).

To by podle Engelové mohlo znamenat jediné.

„Nevyhodili je do povětří, a to jen proto, že přesně věděli, jak se dostat dovnitř, a také přesně věděli jak dostat nebezpečný materiál ven. Protože každá z těchto laboratoří je jiná. A je jich 30 , o kterých Rusové dnes referují,“ řekla Engelová, bývalá odborná asistentka radiologie na Washingtonské univerzitě .

„A některé z nich byli umístěny dokonce ve školách.“ Jedna byla ukrytá v garáži a dokonce i v obchodním centru. Takže jsou všechny skryté, utajené a každá byla jiná.“ Umístění vojenské biologické laboratoře ve škole jasně svědčí o charakteru a morálce dnešního „demokratického“ západu.

Geneticky zaměřený biologický materiál nalezen poblíž ruských hranic

Všechny tyto biolaboratoře byly navrženy tak, aby vytvářely geneticky upravený materiál poblíž ruských hranic.

Engelová, která má síť svých přátel jak v Rusku, tak i na Ukrajině, se také domnívá, že Rusové zajali nebo zabili americký personál při jejich „úklidových“ operacích po provedených náletech.

„A všude, kam šli, zajali nějaký americký personál.“ A myslím si, že ve skutečnosti zabili docela dost amerického personálu, protože všichni zajatci jsou teď tak nějak shromážděni v této dlouhé ocelově vyztužené budově, kam přesunuli všechny biologické nebo aktivní materiály, a ta je nyní úplně v obležení Ruska. A oni velice dobře vědí, že je tam spousta amerického personálu.“

Proto, řekla Engelová, ruská armáda provedla určitou taktickou změnu v průběhu svých útoků na Ukrajině

Nejprve Rusové sestřelili vrtulníky, které tam vyslala Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a Spojené státy, aby dostaly americký a evropský personál z Ukrajiny. A pak změnili strategii: Rusové čekali, až se helikoptéry naplní těmito lidmi, než je definitivně sestřelili.

Engelová shromáždila také informace o tom, že Rusové našli v jejich troskách vysoce postavený americký vojenský personál.

Podle Engelové, která byla v době dospívání vyškolena v umění svádění, fyziky, ariozofie, kybernetiky a genocidy na Stanfordském výzkumném institutu, řekla, že takovéto popsané incidenty „všechny původně pocházejí z ruských blogů a je na nich velice pravděpodobně docela dost pravdy. Ale nelze to bohužel tvrdit s naprostou jistotou.“

Ruští blogeři, řekla Engelová, také dosti často zmiňují, že americký personál je ukrytý v tomto jednom extrémně dobře ukrytém bunkru.

Pokud to Rusové sami neřeknou, tak Engelová tvrdí, že:

„Musíme počkat a uvidíme. Koho tam skutečně vlastně najdou, se už asi nikdy nedozvíme. Ale jsou tam každý den. Oni to vše dokumentují. Uvolňují stále více takových materiálů. A kdokoli může přejít na ruské zpravodajské servery a kliknout na přeložit a přečíst si je.“

Abychom zjistil pravdu o tom, co se skutečně děje na Ukrajině, radí Engel lidem, aby hlavně přestali sledovat mainstreamová média, protože se téměř vždy a často záměrně mýlí, a raději šli na ruské zpravodajské servery. Přečtěte si sami, co říkají, protože to vše zkrátka dává smysl – zejména to o ukrajinských biolaboratořích.

Zdroj: https://cz24.news/v-podzemnich-ukrajinskych-biolaboratorich-objeveny-nemecke-vojenske-biologicke-zbrane-geneticky-zamereny-biologicky-material-nalezen-pobliz-ruskych-hranic-mainstream-mlci/

  


 

 

 

 

 

 

 

Anglosasové jsou jen 1/4 světa a ostaní na ně ... takže žádné NWO, dříve nebo později se s touto realitou budou muset vypařádat. 

středa 25. května 2022

Děsivé důsledky západní kultury

 

Děsivé důsledky západní kultury

Prof. Peter Staněk CSc. - Chudoba, psychopati a ztráta lidskosti.

 Otázky a odpovědi  

Veškeré změny nastávají od doby 21.12.2012 a křivka Zero time  začne opět stoupat, ale v opačné polaritě a tak "vládnoucím elitám" už čas nezbývá a nejde to zvrátit, zákony Univerza nejde obejít. Toto jsme popisovali ve starším článku:http://energieupramene.blogspot.com/2012/04/casova-vlna-nula-timewavezero.html

úterý 24. května 2022

Silná meteorická bouře

 

Silná meteorická bouře

 


Pokud se předpovědi naplní, pak 31. května můžeme očekávat vzácný meteorický záblesk z málo známého meteorického roje, dosahující tisícovky meteorů za hodinu ... nebo neuvidíme vůbec nic. Vítejte v úžasném světě předpovědí a předpovědí meteorických rojů.

Klíčovým datem a časem pro sledování možného vypuknutí Herculidu v roce 2022 je úterý ráno 31. května kolem 5:00 UT nebo 1:00 ET EDT. V časných ranních hodinách bude radiant pro pozorovatele na severní polokouli vysoko na obloze, což je další plus. Měsíc je také daleko od nás, když dosáhl novu právě den předtím, 30. května.

Očekávejte, že všechny Tau Herculidy, které uvidíte, budou pomalé a majestátní, pocházejí z radiantu poblíž kulové hvězdokupy Messier 3, asi ve třetině cesty mezi jasnou hvězdou Arcturus a koncem rukojeti asterismu Velké medvědice.

Věřte, že meteorický roj, jehož rychlost se blíží tisícovce meteorů za hodinu, je nezapomenutelný pohled; právě takovou Leonidskou bouři jsme kdysi v roce 1998 pozorovali z temných pouští Kuvajtu. Jistě, Tau Herculidi z roku 2022 mohou oslepit nebo spálit... ale opravdu chcete riskovat, že tuto událost promeškáte? Nastavte si budík na ráno 31. května (nebo buďte dlouho vzhůru), pokud bude jasná obloha... nikdy nevíte, co můžete vidět.

 

pátek 20. května 2022

Odchod z tohoto světa

 

Odchod z tohoto světa

Co se stane, když zemřete? Úplnou odpověď na tuto otázku mohou dát pouze ti, kteří skutečně zemřeli. Ale zatím s nimi nemáme žádné spojení, takže se musíme spolehnout na svědectví těch, kteří zemřeli, a „vrátili se“ zpět.

Mnoho lékařů se setkalo s fenoménem, ​​kdy člověk, který se nacházel ve stavu klinické smrti, vypráví o podivných vizích, zvucích nebo dokonce vůních (dle prostoru, v kterém se ocitne, nevíce zapáchá Astrál), které viděl, slyšel nebo cítil v těch chvílích, kdy už byl považován za mrtvolu.

Odborníci tomu říkají zážitek blízký smrti. Bohužel, ale většina lékařů to všechno považuje jen za „rysy umírajícího mozku“.

Naštěstí existují lékaři, kteří věří, že zde existuje něco tajemnějšího než agónie neuronů. Patří mezi ně i doktorka Katherine Mannixová, která se specializuje na paliativní medicínu (péče o nevyléčitelně nemocné a umírající lidi).

"Podle jejich skromných zkušeností není smrt pravděpodobně tak děsivá, jak byste očekávali. Smrt, stejně jako narození, je jen proces (tak nevím co se tohoto života tak držíte? Ti co nedodržují zákony Univerza, se ocitají v prostoru pachů a bolesti ze svých činů ubližování druhým a to v jakékoliv podobě a zůstávají v prostoru nejblíže hrubohmotném – Astrálu. Např. i ti lidé, co dnes hlídají dezinformace - Cemper-elfové atd. a mají za úkol formovat násilně lidské myšlení, se dopouštějí jednoho z největších narušení zákonů Univerza. Správně by měli i postihovat přeci všechna náboženství, to je taky podle nich přeci DEZINFORMACE. Myslím, že lidé nejsou tak hloupí, aby si neudělali svůj osobní pohledy na situaci, zvláště v dnešní době internetu a proto musí tito pasgráti pracovat, protože by Systém ztratil moc.). V průběhu let se lidé prostě více unaví, více spí a zůstávají vzhůru," říká Mannix.

Nedávno vydala knihu With the End in Mind: Dying, Death and Wisdom in an Age, ve které hovoří o tom, co se děje s umírajícími lidmi, a snaží se prolomit tabu na toto téma, které se ustálilo v moderní společnosti.

Podle Mannixové na základě své zkušenosti většina lidí, kteří mají zkušenost blízké smrti, prochází pěti hlavními „stadii“ smrti. Osobně vyzpovídala stovky pacientů, kteří měli zážitky blízké smrti, a byla také u smrti téměř 2000 lidí.

V první fázi člověk zažívá náhlou změnu stavu. V mžiku zmizí všechna jeho bolest, zmizí všechny úzkosti, strachy, všechen hluk, který ho obtěžoval. A teď má jen mír, mír a milost. Někteří hlásí pocit radosti.

Druhou fází je tzv. mimotělní prožitek, kdy má člověk pocit, že se pohybuje nahoru a své tělo vidí dole, ležící na posteli nebo nosítkách.

Třetí stadium je pocit pohodlí a blaženosti, zažívá ho asi 98–99 % lidí, ale asi 2 % pacientů toto stadium naopak přineslo těžké nepohodlí – slyšeli hrozné zvuky, cítili odporné pachy a viděl hrozná stvoření.

Ve čtvrté fázi pacienti často popisují, že vidí „světlo v naprosté tmě“ a cítí se „teplo, světlo a pohodlně“.

A konečně jen asi 10 % těch, kteří zažili klinickou smrt, dosáhne pátého stadia. To jsou asi ti, kteří byli „hozeni“ nejdále do tunelu mezi životem a smrtí.

Tito pacienti viděli něco jako ráj - slunečné louky s květinami, slyšeli krásnou hudbu a cítili se zaplaveni bezpodmínečnou Láskou.

 

středa 18. května 2022

Co ovládá dnešní většinu

 

 

Co ovládá dnešní většinu

 

 
Zaujal mně článek o Archontech o kterých jsme již na stránkách několikrát psali: http://energieupramene.blogspot.com/2019/11/doba-zuctovani.html 

a další, které si vnímavý čtenář u nás  zde najde.

Archonti jsou posedlí smrtí, což vychází přímo z jejich samotné podstaty, kterou je převrácení života naopak. Proto je jejich projevení v naší fyzické realitě morbidní, negativní a je spojeno se satanisty a černými mágy, kteří jsou taktéž posedlí smrtí. Trápení a mučení lidských i zvířecích obětí je "pocta" tomuto "bohu" či bohům. "Náboženské rituály" jsou prováděny často v podzemních kryptách, na hřbitovech a v kostelích obklopených hroby. Smrt je pro tyto bytosti posilující energie a má svou vlastní frekvenci. Všechny války, masové vraždy, úmrtí, hladomory, epidemie, kterým se dalo normálně zabránit, jsou záměrem a dílem globálního archontského kultu smrti. Ten tajně řídí lidskou společnost a generuje obrovské množství negativní, nízkofrekvenční energie, kterou se tyto entity živí. Uplacené, jimi infiltrované, zhypnotizované a zmanipulované lidstvo vytváří tuto energii jako "na povel". Archontský systém jim našeptává, co a jak, uplácí, korumpuje, vydírá, zastrašuje a ovlivňuje zejména vysoce postavené politiky a všechny ty, kteří mají vliv na co největší část populace. Ovládnutí a s nimi spolupracující jedinci provádí za ně "špinavou práci". Zpronevěřují se své přirozenosti, staví se proti své duši i svému živočišnému druhu – lidstvu. Svou slabostí, naivitou a zoufalstvím naplňují archontskou agendu, aniž by si uvědomili, že to oni nakonec ponesou zodpovědnost na "karmické úrovni" za své jednání, protože se tak stávají přímými vykonavateli zla, které jim vnukli a podstrčili Archonti.
Převrácení slov "evil" a "live" není náhodné. Slova představují frekvenční stavy a ty odpovídají různým stavům vědomí. V "Nekonečné realitě" je rovnováha zažívána jako láska v nejryzejším slova smyslu, evokuje radost, laskavost a soucit. Tyto lidské hodnoty nás velmi intenzivně osloví a zase se navrátí, jakmile archontský virus uvolní naše spojení s naším Nekonečným vědomím. To bude konec válek, vykořisťování, zosnovaného utrpení, nenávisti a zneužívání všeho druhu. V současnosti je morálka, etika a celý lidský život pokřiven archontským virem a mnozí lidé to bohužel přijímají jako normu. Sem patří chování mnohých lidí, které je bez intuice, jakoby bez duše, svědomí a bez napojení na Nekonečné vědomí. Nechápou, co se kolem nich odehrává, jsou zmatení a nejsou schopni vidět probíhající události v širších souvislostech.
Gnostici vždy tvrdili, že Demiurg a Archonti nemají žádnou duši ani přímé napojení na Nekonečný Zdroj a jednají z pozice skryté Umělé inteligence. Stojí za manipulací, kterou se snaží neustále ovládat a věznit lidstvo. To je prováděno pomocí fantomového "Já", v těle obdařeného "myslí", a okolního vyfabulovaného Matrixu. To, co vidíme kolem sebe, vychází z úsilí těchto parazitických bytostí, proměnit nás ve své kopie. Je nejvyšší čas, aby se všichni neprobuzení velmi pozorně podívali na cílovou metu transformace, ke které nás všemi prostředky strkají tyto odporné bytosti. Máme se postupně zbavit veškeré lidskosti, přeměnit se a nakonec se stát také Archonty. Vakcinace již tento přerod na úrovni hmoty a DNA odstartovala...
Totální ovládnutí lidstva pomocí transhumanismu, je transformace – přeměna lidí na strojové lidi či počítačové terminály. Transhumanismus plánuje velmi úzké propojení lidských bytostí s Umělou inteligencí – s archontským virem a jejich totální duchovní smrt. Nedovolme to! Vzepřete se tomu, máte svobodnou vůli – základní právo Vesmíru!

Zdroj: https://celostnivzdelavani.cz/vyraz-pro-zlo-dabla-je-evil-coz-je-pozpatku-po-archontsku-live-zivot

 A ještě něco o Síle, o které jsme zde již několikrát psali a je to záchrana pro mnohé lidi.

 

Existují teorie o tom, že všechny lidské bytosti mají mimořádnou moc. Jediný problém je v tom, že si jí málokdo uvědomuje, nebo ji neumí přirozeně aktivovat. (Foto: Flickr)

Mnoho lidí navíc není připraveno takovou skutečnost pochopit natož přijmout. Přitom jak se zdá, že základy těchto teorií dokazuje například kvantová fyzika nebo samotná Bible, či objevené svitky z Mrtvého moře.

Napříč celým vesmírem existuje matrice energie, která propojuje vše, co existuje. Tato stejná matrice je přítomna v nás samotných, v našem těle, mysli i duši. V této souvislosti můžeme hovořit klidně i o božské matrice. Tato tvrzení potvrdil v roce 1944 Max Planck, otec kvantové fyziky, když prohlásil, že celý vesmír a existence jako taková je pouhá energie a vše kolem nás je jen iluze.

Podle výzkumníka Gregga Bradenak, který tyto principy studuje více než 20 let, odhalil důkazy podporující teorie o matrici energie, o které hovořil Planck. Ten ji popisoval jako součást úplně všeho, hvězd, hornin, naší DNA a všeho co je kolem nás. Nejde o žádnou fyzickou věc, která by se dala pozorovat například mikroskopem. Spíše než to, jde o vibrace, které jsou výsledkem síly energie. Žijeme ve vesmíru plném vibrací i naše těla jsou tvořena jejich energií, kterou my samotní také vysíláme dál.

Zdá se, že tato mocná energie je jako pevně tkaná síť, která spojuje veškerou hmotu a současně nás podstatně ovlivňuje prostřednictvím našich vlastních vibrací. Experimenty prokázaly, že největší sílu mají například frekvence lásky a životní prostředí ve kterém se nacházíme. Vědecké experimenty dokázaly, že naše DNA se mění v závislosti na vibracích, které vytváříme. Nenávist, chamtivost a další negativní pocity vedou k nemocem. Máme v sobě sílu, která nás dokáže uzdravit, ale která nám dokáže i uškodit.

Prostřednictvím těchto vibrací, které člověk vyzařuje navíc může změnit průběh reality kolem sebe. Vše vlastně záleží na tom, jak přemýšlíme nebo vnímáme věci kolem nás. Abychom mohli realitu ovládat a upravovat k obrazu svému, vyžaduje to specifické meditační a modlitební techniky. Už Ježíš o těchto zákonitostech hovořil, ale nezanechal žádné pokyny k tomu, jak dosáhnout toho, abychom vlastní realitu přeměnili v to, co si přejeme.

Skryté tajemství ve Vatikánu

Katolická církev tyto znalosti zakazuje a skrývá již stovky let. Vše se ale změnilo v roce 1946, kdy rolník v jeskyních Kumrán objevil Svitky od Mrtvého moře, jejichž součástí byly i biblické texty, komentáře k biblickým knihám. Našli se tam ale také zlomky biblických textů, které pocházejí od lidí, kteří z různých důvodů nechtějí, aby se v křesťanské texty v Kumránu našly.

V Kumránu se také našel sedmimetrový svitek dnes známý jako Kniha Izajáš, která popisuje rituály a modlitby k dosažená změny vlastní reality. Text byl napsán před více než 2000 lety a popisuje kvantové teorie, které byly objeveny teprve před 100 lety. Najdeme tam informace o existenci mnoha realit a světů, které lze vytvořit za pomocí velice soustředěné mysli.

Mnoho lidí se domnívá, že jde o velmi důležitou knihu pro celé lidstvo, které momentálně spí a je ve spárech různých duchovních sil, jež nás manipuluje ve svůj prospěch. Ve zmíněné knize tak má být modlitba, pomocí které se probudíme a zbavíme se řetězů nevědomosti, kterou na nás uvalila vláda a církev.

Rukopis dále vysvětluje, jak si můžeme vybrat budoucnost, kterou chceme svědomitě prožít, a odhaluje klíče k tomu abychom se stali tvůrci naší reality. Mezi těmito vodítky jsou i ztracené modlitby, pomocí kterých můžeme uzdravit naše tělo, přinést trvalý mír a zabránit velkým klimatickým tragédiím, kterým může lidstvo v krátké době čelit. Ovšem dostat se k rukopisu je nemožné.

 

úterý 17. května 2022

NĚKTEŘÍ LÉKAŘI BOJUJÍ ZA PRAVDU

 

NĚKTEŘÍ LÉKAŘI BOJUJÍ ZA PRAVDU

 
17 000 LÉKAŘŮ VYHLÁSILO VÁLKU SION-GLOBALISTŮM WEF A STRŮJCŮM FALEŠNÉ PANDEMIE

  1. Prohlašujeme, že data potvrzují, že experimentální injekce genové terapie COVID-19 musí být zastaveny.
  2. Prohlašujeme, že lékařům nesmí být bráněno v provádění život zachraňujících léčebných postupů.
  3. Prohlašujeme, že národní stav nouze, který podporuje korupci a šíří pandemii, musí být okamžitě ukončen.
  4. Prohlašujeme, že lékařské soukromí nesmí být již nikdy znovu porušeno a všechna cestovní a sociální omezení musí být zrušena.
  5. Prohlašujeme, že roušky nejsou a nikdy nebyly účinnou ochranou proti vzdušnému respiračnímu viru v komunitě.
  6. Prohlašujeme, že musí být zavedeno financování a výzkum škod způsobených očkováním – úmrtí a utrpení.
  7. Prohlašujeme, že by neměly být odepřeny žádné příležitosti, včetně vzdělání, kariéry, vojenské služby nebo lékařské péče jen proto, že se člověk není ochoten nechat očkovat.
  8. Prohlašujeme, že porušování Prvního dodatku a lékařská cenzura ze strany vlád, technologických a mediálních společností musí být zastaveny a Listina práv musí být dodržována.
  9. Uvádíme, že společnosti Pfizer, Moderna, BioNTech, Janssen, Astra Zeneca a jejich zástupci zadržovali a záměrně vynechali informace o bezpečnosti a účinnosti  pacientům a lékařům a měli by být okamžitě obviněni z podvodu.
  10. Prohlašujeme, že vlády a zdravotnické agentury musí být pohnány k odpovědnosti.

Zdroj: https://globalcovidsummit.org/news/declaration-iv-restore-scientific-integrity

 

pátek 13. května 2022

Karma zdarma

Karma zdarma


 

Všechny sankce proti RF se vrací jak Australský bumerang a pokud není pozorný lovec, dostane po palici. Paní von Leyenová (v češtině exkrement - nevím kým byla zvolena do čela EU) už dnes přemýšlí o svém útěku z Evropy  do náckovského území v jižní Americe za Merkelovou. Rusové si topí a svítí za nejnižší ceny, zemědělství vzkvétá a Rubl stoupá na max. hodnotu. Čína se chystá nastolit na Tchajwanu svou demokracii a v USA se chystají pouliční boje – stoupl prodej nábojů střeliva.

EU/RUSKO: Nedávno sme informovali, že keď budeme čeliť skutočným, brutálnym následkom svojej protiruskej hystérii, falošný jednotný front Európy okamžite praskne.

A stalo sa. Niekoľko európskych kupcov plynu už potichu platí za dodávky plynu v rubľoch, presne ako to požadovalo Rusko, teda v rozpore s bruselskými sankciami.

Tiež sme predpovedali, že čoskoro prakticky každý v Európe pôjde v ich stopách a podobným spôsobom obíde sankcie Európskej únie.

No a naše predpovede pred chvíľou potvrdil jeden z najmocnejších ľudí v Európe – bývalý partner banky Goldman Sachs, bývalý šéf Európskej centrálnej banky a súčasný taliansky premiér Mario Draghi.

Draghi si s platbami v rubľoch ťažkú hlavu nerobí

Počas tlačovej konferencie vo Washingtone po stretnutí s Joeom Bidenom Draghi povedal, že európski dovozcovia plynu si už v Gazprome (ruský dodávateľ plynu) pootvárali účty v rubľoch.

Taliansky premiér odpovedal na otázku, či si je istý, že Taliansko bude schopné platiť za plyn bez porušenia sankcií, a teda tok plynu do Talianska nebude ovplyvnený.

„V skutočnosti som v tomto dosť sebavedomý, ale z hlúpeho dôvodu. Neexistuje totiž žiadne oficiálne vyhlásenie o tom, čo znamená „porušenie sankcií“. Nikto nikdy nepovedal nič o tom, či platby v rubľoch porušujú sankcie alebo nie a ako by mali byť tieto platby realizované. Takže je to taká šedá zóna.“

V skutočnosti to vôbec nie je šedá zóna – 27. apríla 2022 predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová konkrétne varovala spoločnosti, aby nepodliehali požiadavkám Ruska platiť za plyn v rubľoch.

„Spoločnosti s takýmito zmluvami by nemali pristupovať na ruské požiadavky. Bolo by to porušenie sankcií, čo pre dané spoločnosti predstavuje vysoké riziko,“ povedala von der Leyenová.

Inými slovami, Draghi si buď vôbec nie je vedomý aktuálnej reality najpálčivejšej témy dnešného sveta, alebo nehorázne klame a zároveň tým demonštruje, že celý „zjednotený európsky front“ proti Putinovi je len jedna obrovská fraškovitá fasáda.

Následne Draghi vyslovil úžasný záver:

 „V skutočnosti si v Gazprome väčšina dovozcov plynu už otvorila rubľový účet.“

Draghi tak ohromujúco odhalil, že v zákulisí Európa naďalej aktívne platí Rusku miliardy každý deň a dokonca to robí podľa Putinových podmienok, čím pomáha posilňovať hodnotu rubľa!

Na nasledujúcom grafe si môžete pozrieť hodnotu amerického dolára voči rubľu. Rubeľ po invázii na Ukrajinu najprv silno oslaboval, no neskôr začal rovnako prudko rásť a dostal sa na vyššiu úroveň, ako bola pred inváziou:

Záver

Je však aj celkom možné, že Draghi je senilný, čo by vysvetľovalo, prečo povedal, že diskutoval s Joeom Bidenom o vytvorení globálneho kartelu kupcov ropy. Teda podobne ako je OPEC kartel vývozcov, tak oni by vytvorili kartel dovozcov ropy.

Zopakujeme to, pretože to stojí za zopakovanie: Draghi a Biden si sadli, obaja zúfalo túžili po rope za akúkoľvek cenu a uvažovali o vytvorení kartelu kupujúcich ropu.

Necháme to tu bez ďalšieho komentára, pretože akékoľvek pokusy o pochopenie tejto epickej hlúposti by viedli k scéne priamo z filmu Scanner.

Zdroj: https://cz24.news/zerohedge-sankcie-eu-v-ruinach-vacsina-importerov-plynu-uz-ma-rublove-ucty-tvrdi-taliansky-premier/

 

 

 

 

 

čtvrtek 12. května 2022

Upozornění!

 

Upozornění!


 

Vážení a milí přátelé těchto stránek, chci Vás upozornit , kdyby náhodou, aby jste věděli, k čemu může dojít. Nechtěl jsem Vás otravovat zde na stránkách vedlejšími invektivami některých lidí, kteří jsou nenávistní a jejich rozumová stránka je na úrovni opičáka, chtějí manipulovat s ostatními, kteří mají jiné pohledy na život, ikdyž naše Ústava zaručuje svobodný projev myšlenek. Pokud se tak stane, dle výhružného komentáře, svoboda projevu je zničena a ústavní práva daná každému z nás jsou definitivně odebrána, stačí jeden pomatenec a vše je hotovo. Uvidíme jak zareagují Systémové orgány, které berou názor pomatenců za důležitý aspekt, snad se to nestane. Měl jsem místní osazenstvo rád, ale pokud se web zablokuje, je vidět, že nám zde vládnou ty nejnižší struktury, které tato planeta nosila.Tito lidé dnes chtějí rozhodovat o našich životech a vláda jim tuto možnost dala. Díky takovým lidem za okupace odešlo velké množstí lidí do koncentráku, fuj. Tito o nás rozhodují: https://www.facebook.com/KTV-101121541604286/videos/jan-cemper-a-manipul%C3%A1to%C5%99i/377260724340797

 DEZINFORMAČNÍ WEB PSYCHOPATA ENERGIE U PRDELE NAHLÁŠEN NA POLICII ČR I NA MINISTERSTVO PRO DEZINFORMACE.BUDE ZABLOKOVÁN KONEČNĚ!!!!!!! JAN DRÁPAL.

 Tito lidé si neuvědomují všechny souvislosti, které jsou naznačeny i zdehttps://www.michalapetr.com/mip-36-letosni-zdrazovani-je-uz-24-prumerny-obcan-letos-zaplati-o-60-000-vice-nez-loni-vlada-se-ale-lidem-za-to-smeje/

 

úterý 10. května 2022

Změna volebního zákona

 

Změna volebního zákona

Došel mně velmi „pěkný“ komentář, který mně velmi pobavil.

Ty budeš tedy pěkně vypatlaný magor,komu chceš ty hňupe blbý odvádět daně a makat jako otrok pro tento zvrácený systém a stát ty ujetý debile!!!!!Naučte se vy hlupáci vystrašení soběstačnosti,vypadněte do přírody na venkov a tvořte vy kokoti rozumářští!!!!

 Sice bez podpisu, ale plný nenávisti a arogance, přesná reakce na větu v článku http://energieupramene.blogspot.com/2022/05/proc-se-nechaji-lide-stale-manipulovat.html „proč se nechají lidé manipulovat“ a to věta: Volební právo bych těmto mladým odebral a povolil až začnou být výdělečně činní a začnou odvádět státu daně, pak mají právo volit.

To značí, že byla trefa do černého, kdyby tento zákon byl a vřele bych doporučil, protože tím by Sorošovská škola byla ihned odstřihnuta od svého vlivu, hlavně na vysokých školách, kde mladým lidem vštěpují i přes různé politické neziskovky nesmysly a manipulují s jejich názory. Lidé, kteří nezažili v životě pravý život a jen být na mamahotelu, to se pak vykřikuje podle notiček vysokoškolských profesorů a nikdy by volby u nás nedopadly jak dopadly a směr naší republiky by se hnul úplně jiným směrem. Snažte se obrátit na své poslance ve svém bydlišti, aby se tento zákon prosadil, je jednoduchý a logický, nemusím vůbec rozepisovat proč. Ano, různé neziskovky budou ječet jak podsvinčata, protože by jim byla upřena možnost něco ovlivňovat, tak jak dnes vidíme mladé s vlajkami žluto-modré řvát „Sláma u kravína“

K panu dotyčnému, autoru komentáře, kdyby si náš Web pořádně prostudoval, tak by zjistil, že zde jsou zastoupeny všechny obory ( i jak odstranit uhlíkovou stopu a ušetřit palivo v automobilu a jiné i včetně přírody, aby byl okruh uzavřen, jenže oni vše ví a znají) a většinou moje originály a hlavně zdarma a to mnohým velmi vadí (měl jsem odposlechy, kdy se vyjádřili, že penězmi jej nepodplatíte, to si pište, že  ne). Znovu vyzývám lidi, snažte se prosazovat: Volební právo bych těmto mladým odebral a povolil až začnou být výdělečně činní a začnou odvádět státu daně, pak mají právo volit.

 

sobota 7. května 2022

Proč se nechají lidé stále manipulovat?

 

Proč se nechají lidi stále manipulovat?

Potřebujete nějaké politiky? Musíte je poslouchat? Nechat se manipulovat? Nepotřebujete, stejně vás vláda nechá na holičkách, viz prohlášení Pekarové – stát se nebude starat o lidi! Tak se nestarejte o ně a začněte se starat jen o sebe a své nejbližší, začněte hrát stejnými pravidly, jak hrají Oni. Gates má asi křišťálovou kouli, že ví, že na podzim bude nějaká další pandemie a nikdo jej nepopotahuje za falešné zprávy, asi je dobrá vědma. Lidi, proč stále hrajete na jejich strachy, pandemie, Ukrajina, hladomor, energetická krize, proč se necháte tak manipulovat, tak co, umřete a budete mít klid, ale ti Nosatí se budou muset pak postarat sami o sebe a to oni neumějí, takže nakonec chcípnou, ne umřou, ale chcípnou, protože umírá jen lidská bytost s Duší a tu oni nemají! Proč se stále klepat strachem, který Oni vám vnucují, Univerzum a Síla je s Vámi a ona vždy nastaví proměnné algoritmy tak,o kterých se jim ani nesnilo, jen je potřeba jít s proudem Síly Univerza a Nosatí jako údajně "vyvolení" pojdou, vždyť i Ježíše nakonec přibili na kříž. Uplně vypatlané mozky viz zde: https://www.facebook.com/RaptorTV.cz/videos/studentsk%C3%A1-st%C3%A1vka-za-klima-v-praze-652022/718942105900796/  Ještě že ty komentáře u videa  jsou většinou normální.

Nafta, plyn jsou přírodní produkty a pokud chtějí tito jít do středověku, tak prosím, ale bez normálně smýšlejících lidí. Tito tvorové musí nakonec dřít rypákem v zemi a nebo odejít z tohoto světa a neotravovat zbytek populace svými schizofrennímy názory. Přeji této generaci, aby neměli co jíst, aby neměli el. proud a museli se sami starat o svou pouhou obživu. Jak se chovají, tak je  dnes učí na VŠ, mamánci. Debilismus, zakrývaný Klima, atd. konec této civilizace, kéž by to už bylo a hlavně utíkat na booster, aspoń se to urychlí. Tito lidé ještě nic nedokázali, ale poučovat arogantně umí a neznají všechny souvislosti Univerza. Přeškolili je pěkně a Nosatí se smějí, už aby poslední zhasl a Nosatí taky odešli i s tím póvlem. Život smrtí nekončí a debil musí znovu projít tímto obdobím. Je to zde samý Oxford. Učte se raději české dějiny a češtinu. Poslední zhasne. Něco v životě dokažte a pak se zviditelňujte, jinak zalezte a UČTE SE! Takový smrad kdyby mně přišel domů a zjistil, že se účastnil, tak dostene facana z leva a z prava, že udělá díru do zdi a o prázdninách si půjde vydělat na školu. Bojujme za naše děti, jen lempl toto může říct, ať si svou budoucnost vyrobí oni sami, ale bez nás. Volební právo bych těmto mladým odebral a povolil až začnou být výdělečně činní a začnou odvádět státu daně, pak mají právo volit.

 

 Španělský web OrwellCity zveřejnil zajímavý článek o diskutovaných černookých miminkách objevujících se v době post kovidové.

Vizuální záznamy dětí naočkovaných rodičů s přibývajícími měsíci doby post kovidové dále přibývají.

Nedávno bylo do La Quinta Columna zasláno další, nové video narozeného miminka s černýma očima, které navíc vykazuje určité neobvyklé rysy zrychleného stárnutí.

Jak již uvedla Dr. Viviane Brunet , španělští vědci se shodují na tom, že tato miminka s podivnými vlastnostmi jsou produktem různých podivných nanomateriálů a složek , které dosud ještě stále nebyly objeveny ve vakcínách proti COVID.

Další podrobnosti o tomto novém případu jsou uvedeny výše v novém videu, které Orwell City připravilo: (přepis videa do češtiny)

Ricardo Delgado: Uvidíme video, které nám bylo zasláno, o dítěti údajně naočkovaných rodičů. Jak vždy říkáme, bereme to s rezervou, protože v dnešní době je mnoho takových podvrhů… Pravdou ale je, že to dítě vypadá skutečně velmi zvláštně. Mnoho aplikací v mobilním telefonu však může dnes tak snadno změnit třeba rysy obličeje, mimo jiné. Takže to co vidíme, vypadá jako dítě s černýma očima a starým vzhledem. Ve skutečnosti ale opravdu má starou tvář. Pojďme se na to podívat. Přitahuje to pozornost.

Žena: Alexi, kamaráde. Alexi.

Ricardo Delgado: To je ono. Už to dlouho nevydrží, ale jdu si to zahrát znovu.

Vidíte, že má velký nos, že? Jako by mělo zestárlý obličej. Metabolismus… A černé oči také nejsou normální.

Dr. Sevillano: Ano, je to tím, že také vidíte ty velké černé oči. Říkám ti to. Ale to už víme. Když jsem viděl, co vše tam je (ve vakcínách)… A mimochodem stále ještě skutečně nevíme, co všechno tam je.

Vrátím se a dám pod mikroskop další kapku, abych zjistil, jestli to, co vidím, je kontaminace nebo něco jiného protože už mám nejspíš halucinace ze všeho, co tam vidím. To je působivé. Jak by se něco takového nemohlo stát? Představte si, že je to viditelné pouhým okem. Myslím, že si dokážete představit na molekulární úrovni, co tam může být, co může mutovat a dělat tohle všechno .

Chci říct, už mě nic nepřekvapí. Už nás nic nepřekvapí. Koho to všechno ještě překvapuje, tak, upřímně řečeno, ještě vůbec nic neslyšeli a neviděli.

Odkaz na starší článek u nás zde: http://energieupramene.blogspot.com/2013/12/cerne-oci-black-goo.html

 

 

úterý 3. května 2022

Tak to je nářez

 Ještě věříte dezinformačním mainstrémovým médiím a politikům?

 

Hej Satanáš!

Co zde děláš?!

Seber se a vypadni,

svou sebranku odtáhni!

Zdar a Sílu dáme míru!!

Smrt fašismu!