pátek 28. srpna 2020

Sdělení „L“ v bodech

 


1)    Vyskytnuvší pandemi Covid-19, jež chtějí využít Temné síly pro nastolení NWO zeslábne v září 2020 na minimum (počet umírajících klesne na minimum).

2)    Temné síly již tímto časově nestihnou ekonomický Reset.

3)    Zemědělství má problémy, jelikož léto 2020 nastoupilo velmi pozdě a rostliny neměly svou vegetační dobu na uzrání, včetně častého krupobití.

4)    Veškeré obilniny a zeleniny bude nedostatek a jejich ceny stoupnou a bude nedostatek.

5)    V rámci pohybů vesmírných těles a přibližujícího se tělesa,  inteligentně řízeného (3000km dlouhého a 800km širokého, označení P7X), jež využívá i zákonů nebeské mechaniky zákrytu planet Jupitera a Saturna, způsobí mezi lidmi mnoho nemocí, ale už ne vymyšlených.


6)    Lidstvo musí obnovit svůj imunitní systém, kvalitní potraviny a omezit zabíjení zvířat a poškozovat přírodu, ale ne podle Bruselského zeleného projektu – končí.

7)    Nejhorší období pro lidi, kteří nefungují v symbioze s přírodou a správných mezilidských vztazích nastane od prosince 2020 a nejhorší v březnu 2021, bez vyjímek, jaké kdo má postavení, padni komu padni.

8)    Lidstvo musí začít i ve vědě pracovat na Kvantové kosmologii, jež by byla pro vývoj moderní fyziky, která stále nezná spojení mezi kvantovou mechanikou a gravitací, nebo nebeskou mechanikou.

Manuál pro Covid:

https://www.facebook.com/jan.rasputin.7/videos/772826523499136/


 

středa 26. srpna 2020

Padlí lidé se reinkarnují, vědomí stoupají

 Mnozí se domnívají a nárokují si evoluci s každou reinkarnací, ale to není skutečný vývoj!

Po tisících existencí, navzdory „dočasnému manipulativnímu učení“, stále většina trpí stále stejným způsobem, nadále umíráme stejným způsobem a stejným způsobem se vracíme zpět do „prachu“.

Pokud lidstvo nadále trpí, je to proto, že se stále mýlí. A pokud se utrpení zvětšilo v celosvětovém měřítku, je to proto, že chyba se také zvýšila, ve stejném poměru(vyrovnání energií), bez skutečného vývoje. Smrt se nevyvinula ani nezměnila a utrpení zůstalo stejné jako vždy.

Duše zůstává připoutaná k tomuto kruhovému proudu zvanému čas a iluze (Metrixu).
Ve skutečnosti a ve své podstatě se nevyvíjel. Jednoduše běží ve velké iluzi času zvané Maya.

Po tisíciletí reinkarnací v lidské civilizaci většina dnes nedorazila nikam, někdy i jsou zde záměrně Duše spojené z Astrálem, netrpěli méně nebo neumírali lépe než dříve. Smrt vše vypíná a jasně ukazuje, že se stále většina vrací do výchozího bodu.

Reinkarnace je podřadný zákon uvalený na padlé duše(ať se vám to líbí nebo ne), protože skutečně vyvinuté bytosti ve vesmíru již nemusí zemřít nebo reinkarnovat se, aby si uchovaly existenci ve stálosti rostoucího světla(vyšších frekvencí)!

Přesto osvícení lidé neztráceli čas svým učením o reinkarnaci ve své krátké sezóně na Zemi, a to rovnou k věci: revoluce a transcendence pravdy, která osvobozuje od kola směrem k nesmrtelnosti, což je zastavení kola a skutečná svoboda , když skutečná evoluce začíná mimo časové souvislosti a materiální scénáře, ve školách mnohem vyšší úrovně, na které nikdo nemusí dále umírat a být znovuzrozen tisíckrát, aby se něco naučil a hodně vzrostl!

Reinkarnace není evoluce, je to opakování, je to kolo a vlastně propadnutí ročníku.
Staří mistři nás naučili rozbíjet kolo, ne konzervovat ho. Časové domy pouze zažívají, ale ne ke zralosti, jen se starají o své egoistické potřeby.
Někdo může opakovat chybu tisíckrát a nikdy se rozhodnout je změnit, aby se této chyby zbavil.
Čas zde není automatický.
Může to být didaktické, ale nikoho nevzbudí ke svědomí.
Jen změřte historii civilizace za šest tisíc let. Všechny války na Zemi, které dnes jsou, byly stejné jako ty, které začaly od začátku civilizace, jen se změnily prostředky.
Sloužilo šest tisíc dlouhých válečných let k „vývoji“ tohoto lidského chování válek?
Ne.
A nevidíme lidi stále více a více násilné a v otevřené válce a plné nenávisti na sociálních sítích a jiných médiích?
Co se tady vyvinulo za šest tisíc let?
Horší je, že se zapojili ... protože v minulosti lidé bojovali s holemi a meči.
Nyní je to s digitálními nástroji.
Monstrozní ego zůstává na stejném místě ... reinkarnace vás vůbec nevychovávala. Válka byla klíčovým bodem této civilizace od jejích počátků a 6000 let reinkarnačních zážitků neodstranilo moderní muže a dnes i feministky z válek o centimetr!

Protože skutečná evoluce začíná, když je kolo znovuzrození přerušeno, jen od toho dne přestává cesta Duše být kruhová, aby se stala vertikální, zvaná Vzestup.
 
Protože současné plemeno nebude trvat věčně. 
Obzvláště proto, že jsme již v dobách konečného soudu, sériové reinkarnace.

Mrtví už nebudou povoláni k reinkarnaci. A po Velkém soudu (jelikož čas na učení již vypršel) budou definovány jejich osudy.
A budou jen dvě cesty: dolní domov (Astrál) nebo výstup do vyšších světů.
Neexistuje žádná třetí možnost: vtělit se znovu na Zemi a ani ne v jiných světech.

Pouze nemateriální světy, v nižších dimenzích (Astrál). Nechtěl jsem dát peklo, aby se někdo nebál ... ale termín peklo(Astrál) znamená Dolní, jako Limbo, Thanatos, Duat, Orco a tolik definicc ve všech starověkých kulturách.

Příbytek mrtvých a tito budou čelit druhé smrti, strašné druhé smrti.

Ale každý může svobodně uvěřit tomu, co chce ... protože konec učení (poslední soud) se v každém srdci ozývá.
A nikdo to nemůže sdílet s nikým.
Pravda vstoupí do srdcí, která pro ni byla připravena. Zbytek bude nadále snít o jejich výhodném přesvědčení o nebi, ráji a hvězdných příbytcích.

Vidět daleko za volantem zvané reinkarnace

Reinkarnace je jako opakování ročníků ve škole - propadnutí. Vy se nevyvíjíte, protože se nenaučíte nic nového a většina ani nechce. Vrací se pouze ke starým lekcím, které jste se dosud nenaučili. Vyvíjí se pouze ti, kteří se učí něco nového. A nové věci njejsou v učebních, osnovách reinkarnace, pouze vzestupu těch, kteří jsou osvobozeni Pravdou – tedy rozšířeným Vědomím. Jak se může vyvinout někdo, kdo se právě točí na kole zvaném TEMPO, nahamtat, být nejlepší mezi druhými, ten se vždy vrací na stejné místo a na stejný výchozí bod?
A kdo ví víc? Student, který složil všechny stupně ve škole nebo student, který opakuje tentýž rok po desáté?

Skutečná duchovní evoluce se točí a navždy se vrací ke stejnému výchozímu bodu. Evoluce je přestat se otáčet, reinkarnovat se, předpokládat vyšší existenciální úrovně, kde smrt, což znamená opakování roku, přestává existovat. Bohužel jsme byli obklopeni lživou doktrínou, která nedokázala pochopit pravdy nad cyklem narození a smrti, a mnoho jich bylo uvězněno v tomto mentálním žaláři s omezeným přesvědčením.

Je mi líto těch, kteří si vybrali falešné učitele, ty, kteří neučí své vrstevníky Pravdě a ještě chtějí za své bláboly peníze, tito žáci chtějí pouze věci, které by chtěli slyšet, podle jejich pohodlí.
Poznejte pravdu a osvobodte se! O Síle jsme učení zde již dali a opakujeme to znovu a znovu, jen se na ni spolehnout vědomě.
A ta Pravda k nám přišla s velkou nabídkou: zachránit nesmrtelnost a vstoupit do skutečného života v přítomnosti Univerza. Protože umírání a reinkarnace tisíckrát pod utrpením a smrti není evoluce.
Je to vězení. Je to peklo, které vás nutí neustále čelit smrti.

Nevěřte, že spiritismus a další ezoterické blafy jsou poslední slovo, protože ne.
Ve skutečnosti Vám neřekly ani slovo k vašemu vývoji. 
 
Nejste ohromeni množstvím lží, které spící svět dole(Astrál) stále věří v pouhé pohodlí svých materialistických a zbabělých eg.

Je čas probudit se a hledat Pravdu na vlastní oči.
Protože následovat slepé průvodce znamená skončit v propasti se všemi nevědomými, kteří své potřeby většinou zakrývají pod humanitou – nevěřte jim.

 

neděle 23. srpna 2020

Pro potěchu na srpen 2020

 Pro potěchu našim čtenářům posílá dcerka Terfry, jenž vytvořila video pro Vás zde všechny a navíc si zvolila hudební doprovod, který milujeme.

Video s názvem "Blízké Duše drží vždy při sobě".

středa 19. srpna 2020

Humbuk jménem Covid

Nedávno bylo na přetřesu oteplování se záminkou utvořit uhlíkové daně, letos jejich oteplování i s nedostatkem vláhy se vypořádala příroda sama. Vždyť jaro začalo skoro měsíc po „zmrzlých“ zahrádkáři potvrdí též. Nyní zase je nastolen humbuk s Covidem. Jak dlouho si toto omezování lidé nechají líbit?

Zde máte pár videí pro vaši informaci a utvoření svého pohledu.

 

Sajbábo(žid nemá nikdy dost) a mafiánská tchýně, nesaháte mu ani po kotníky, zadlužili jste stát a jeho občany na několik generací, styďte se! Občanská neposlušnost-doporučuji, partyzánská válka, nemohou vás pochytat.

neděle 16. srpna 2020

Uvedení oblačnosti do rezonance

 

 

Uvedení oblačnosti do rezonance

Příroda je dnes ve stavu obnovy, ale stále zde působí jisté aspekty, které ovlivňují někdy záměrně negativně naše počasí a to má většinou devastující vliv na vše okolo nás. Někdy se používá třeba octování, jehož účinnost není tak velká, ale díky zato, ikdyž mnozí na tuto technologii nevěří, ale opak je pravdou.

Pracuji dál na nových technologiích, které jsem zde uveřejnil již v roce 2011, jejichž podstatu již kdysi poznal i p. Tesla. Náš prostor je plný energií se svou výměnnou mezi reálnými prostory.

Dnes jsem pro vás připravil další ověřenou tuto novou technologii, která by měla zabránit třeba i škodám uměle řízeného počasí, devastujícím bouřkám, chemtral a vůbec zesynchronizovat region, kde toto zařízení bude fungovat.

Nebudu zde popisovat něco, co už jsem dávno popisoval zde na stránkách, ohledně zařízení UF5, dám vám zde jen nákres zařízení a každý s otevřeným vědomím hned celé pochopí jak jej vyrobit. Zařízení je např. vyfoceno i na úvodní stránce tohoto webu v pravo, ale umístěné na Menhiru,  proto již tehdy fotografie měla název "Síť", vytvoření štítu jako Tesla.

Souvísející s tímto článkem je technologie výroby základní trubice zde:

http://energieupramene.blogspot.com/2012/05/uf5-ii-snizeni-spotreby-automobilu.html

http://energieupramene.blogspot.com/2012/08/uf5-ii-jeho-cesta-mezi-lidi.html

http://energieupramene.blogspot.com/2012/06/prirodni-koloidy.html

http://energieupramene.blogspot.com/2011/06/snizeni-spotreby-automobilu.html

Nákres:

 Kulový kondenzátor můžete nahradit hliníkovou nádobou od nápojů.

pondělí 10. srpna 2020

Přišla doba falešných proroků

 

Přišla doba falešných proroků

To co se nyní děje na alternativních webech mně přimělo znovu připomenout článek již z prosince 2018, nezdá se vám, že jsme tyto informace dali v dost velkém předstihu? Není čas vše stále omlouvat. Používejte SÍLU, kde zde na stránkách máte taky návod.

http://energieupramene.blogspot.com/2018/12/cakry-vynalez-reptilianu.html

středa 5. srpna 2020

Pro potěchu

Nádherný snímek Kruhu v obilí z 4.8.2020, každý ať si udělá svůj úsudek. Strom - život, čtyři kruhy - živly jež tvoří celý náš Vesmír a časově za den se promítající energie atd.  Pokud přičteme k datu 4.8. čtyři dny vyjde datum 8.8. kdy v Astro tvoří planety velký trigon v době, kdy budeme mít nad hlavami v nočních hodinách souhvězdí Velké Labutě, může a nemusí to být nějaké významné datum. Průběžné pozorování přílivu energie ze středu jsou v těchto dnech na velmi vysoké úrovni a má velký vliv na lidstvo, aniž si to mnozí uvědomují.

Aktualizace 8.8.2020 Tak jak jsme předpokládali, objevil se 8.8. tento nový kruh s molekulární stavbou.CO3H6

pondělí 3. srpna 2020

Možná mimozemská struktura.

Stále se hovoří o Anunácích v alternativních webech, ale nikde se nehovoří o původních, jak říkám Labuťácích, kterým celý projekt Anunáci znetvořili v prospěch Anunáku, abychom byli jejich energetická potrava. Objevila se však nyní nová informace a každý si to může přebrat po svém.

Astronom z Penn State University Jason Wright má důkazy, které zveřejňují hlavní objev řady mega struktur nalezených na hvězdě velmi blízko Mléčné dráhy, nazvané KIC 8462852.

V rozhovoru s renomovanými britskými novinami The Independent, Jason Wright řekl: „Nerozumím tomu a to je to, co dělá toto zajímavým, opravdu cool. Je to, jako by to ani nedávalo smysl. “

Ve zprávě pro Atlantik Dr. Wright dodal, že mimozemšťané musí být poslední uvažovanou možnou hypotézou, ale strukura se zdá být něčím, co postavily bytosti z jiných planet. „Fascinovalo mě to tak šíleně, že to opravdu tak vypadá,“ řekl astronom.

Jiní astronomové, zapojení do výzkumu uvedli, že shluky objektů ve vesmíru vypadají jako něco, co byste očekávali, že bude postaveno mimozemskou civilizací.

„Nikdy jsme nic podobného neviděli,“ řekla Tabetha Boyajian z Yale University. „Je to velmi divné. Mysleli jsme si, že to může být chyba informací v počítači nebo nějaký pohyb ve vesmíru, ale všechno bylo zkontrolováno. “

KIC 8462852 se nachází mezi souhvězdími Labutí a Lyry, těsně nad Mléčnou dráhou. Poprvé to bylo zaznamenáno v roce 2009, kdy jej Keplerův dalekohled identifikoval jako objekt podobný Zemi, protože měl planety obíhající kolem planet blízkých planetě Zemi.

Ale KIC 8462852 vyzařovala podivný vzor světel, na rozdíl od kterékoli jiné hvězdy v Keplerově pátrání dalekohledu po obydlených planetách.

Keplerův dalekohled pracuje tak, že analyzuje světlo na vzdálených místech ve vesmíru a hledá změny, ke kterým dojde, když se planety pohybují před svými hvězdami, což bylo vidět ve více než 150 000 hvězdách současně. Parametry KIC 8462852 se však pro planetu nezdají být normální.

Poté, co Keplerův dalekohled shromáždil spoustu informací, potřebovala nastoupit lidská logika a poznání, kterou nemohl dělat současný počítačový program, a díky tomu se astronomové projektu rozhodli vytvořit Planet Hunters , program, který umožňuje amatérským vědcům zkoumat vzorce emitované hvězdami z pohodlí svého domova. Od té doby bylo nalezeno mnoho hvězd klasifikovaných jako „zajímavé“ a „bizarní“.

Zdroj: https://tonocosmos.com.br/astronomos-descobrem-mega-estrutura-alienigena-no-espaco

Související článek http://energieupramene.blogspot.com/2017/07/reptiliani-versus-humanoidi.html