pátek 30. listopadu 2018

Západ a Slované
Reptiloidní frakce je energeticky svázána na některou lidskou větev, především známou např. jako Rothschildové, Rockefellerové atd. všem další větve dnes již známé a které musí dodržovat přísná pravidla pro spojování těchto rodů a to tak, aby se neporušil ještěří genom, protože oni jsou přece ti „vyvolení“ . Nejvíce rozšířený tento genom  je v anglosasských zemích, včetně Ameriky. 


Ve Slovanských zemích je tohoto genomu minimum. Reptiloidní rasa není schopna dlouhodobě přežívat v našem fyzickém prostředí 3. dimenze, proto docházelo zde na Zemi v minulosti k vytvoření takové lidské bytosti, která by měla v sobě jejich genom a tak vznikala vládnoucí a kontrolující skupina zde na Zemi. K existenci v našem prostředí potřebují poměrně velké dávky energie, které získávají prostřednictvím jistých typizovaných skupin lidských jedinců – vládnoucí třídy. Reptiloidní koncepce jejich DNA je naprogramovaná takovým způsobem, že tyto bytosti jsou bezmezně přesvědčeni o tom, že oni jsou jedinou dominantní rasou ve Vesmíru. Zcela postrádají citově emoční faktor.

Na Slovanském území se začalo pracovat na studii virů proti reptiloidním (hadům a ještěrům), jež jsou velmi účinné na tento typ „živočichů“. Zejména se jedná o Ranaviry, jež jsou spojovány u ještěrů s kožními změnami,hepatitidou a náhlým úhynem.

Rovněž Reoviry patří (vedle adenovirů) k nejčastěji prokazovaným virům u ještěrů a hadů a dávají rovněž dobré výsledky ve svém působení. Dobrým mutačním materiálem jsou rovněž Ferlaviry. Západ velmi dobře tuší odkud hrozí nebezpečí likvidace jejich světové expanze.


Sci-fi povídka.neděle 25. listopadu 2018

Český kněz - prof. Piťha
K příležitosti odhalení a posvěcení sochy sv. Václava si mons. Petr Piťha připravil projev. Měl zaznít 23. září 2018 italském městě Arco. Ale jak se v textu píše: „Tato promluva nebyla přednesena z diplomatických důvodů našich zastupitelů v Itálii“. V kázání se Piťha otírá opravdu o mnoho současných témat. Armáda, společnost, vzory, v tom všem se prý Česko řítí do pekel. „Není za tohoto stavu pokrytecké klást věnce k hrobu hrdinů?“ ptá se Piťha neboť Arco se nachází nedaleko místa, kde bojovali a umírali českoslovenští legionáři. Celý projev je na stránkách Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském.


Jedno veřejné kontroverzní kázání má mons. Piťha již za sebou. U příležitosti svátku svatého Václava v katedrále sv. Víta pronesl projev, za který ho Česká ženská lobby zažalovala. Zazněly v něm věty jako „Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní,“ nebo tvrzení, že rodiny budou roztrženy a rozehnány. „Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž,“ prohlásil Piťha v kázání, které rozvířilo českou mediální sféru.

Kvůli Piťhovi pak aktivistka v podprsence Aneta Petani s trnovou korunou na hlavě poklekla před oltář v katedrále svatého Víta, čímž narušila mši kardinála Dominika Duky. Vadila jí reakce Duky, který se postavil za Piťhovo kázání.

Projev, který je k dispozici na stránkách Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském, předchází kontroverzní projev z katedrály sv. Víta, ale nese se ve stejném duchu. Jako první v něm chtěl Piťha pozdravit přítomné jménem kardinála Duky, který ho vyslal jako legáta a kterému plný rozvrh zabránil v tom, aby byl vysvěcení přítomen. Připomenul výročí konce 1. světové války, kvůli kterému se shromáždili. Jako o první se Piťha lehce otřel o československou církev husitskou. „Vzpomínáme na hrdiny, kteří byli příslušníky všech možných církví, ale ani jediný z nich nepatřil k československé církvi husitské, která se zrodila dík vzniku Československa. Je dobře, že je tu s námi biskup této církve, protože se k ní přihlásilo také mnoho hrdinů, kteří válku přežili. Co se padlých týče, nemají s Československou církví husitskou společného doopravdy nic,” prohlásil kněz.

První otázka, kterou ve svém nepředneseném projevu mons. Piťha uvedl, byla otázka vzorů. „Hodně se dnes mluví o nedostatku pozitivních vzorů. Nemáme vzory! Není to pravda, protože nějací ti zpěváci, modelky a sportovci by se našli. S tím ovšem nevystačíme. Položme si otázku, proč vzory nemáme,“ vyzývá kněz. „Máme velké národní hrdiny. Všechny a každého zpochybníme. Kdyby se někdo nový měl objevit, znemožníme ho ihned. Voláme po vzorech, ale nechceme je, protože nám nastavují zrcadlo. Řídíme se novým náboženstvím konzumismu s jinou hierarchií hodnot,“ sepsul naši společnost Piťha a dodal výbušná slova: „Na špici dokonalosti stanul bohatý podvodník, který úspěšně uniká před zákonnou spravedlností. Není za tohoto stavu pokrytecké klást věnce k hrobu hrdinů?“ ptá se Piťha.

Piťha se také vyslovil k obraně státu. „Jsme zde, abychom uctili muže, kteří při ní položili život. Byli to vojáci. My dnes vojáky máme, jsou stateční, rozkazy do písmene plní, mnozí položili život. Ale vojáky nejsme,“ stojí v Piťhově projevu. Prý proto, že jsme v duchu konzumismu zrušili základní vojenskou službu. „Máme hodně generálů, plukovníků, početná Ministerstva obrany, ale málo mužstva. Nepočítal jsem to, ale i s generalitou, lékaři, kuchaři a hudbou to bude ani ne dva vojáci na kilometr ohrožených hranic. Zdraví muži sedí v lenoškách doma, rozčilují se, když obrana nějak selhává, protože přece řádně platí daně, což je jediná občanská povinnost,“ kritizuje českou pohodlnost Piťha. A opět se ptá, zda není pokrytectví klást věnce k hrobům hrdinů.
A jako třetí se Piťha v projevu věnoval krizi identity. Prý „exponenciálně vzrůstající“. Že problémem je migrace, na tom se podle Piťhy shodneme. „To je vážný, ale zcela povrchový jev něčeho jiného,” míní kněz. Podle něj za migrací stojí nesmiřitelný fanatismus islamistů. Ale nápory migrantů jsme si prý způsobili sami. Rozložili jsme se dlouhodobým blahobytem, tvrdí. „Prvé migranty jsme pozvali z lenosti sami a další láká málo zalidněné území společnosti, která z lenosti vymírá,“ konstatuje. A dodává, že trpíme ztrátou identity, protože jsme otevřeli brány ideologii multikulturalismu.
„Tvrdit, že jsem Čech, protože jsem Evropan, je očividný nesmysl. Jsem Evropan, protože jsem Čech. Z tohoto uzákoněného nesmyslu vyplývá, že zanikají, dokonce jsou trestné, pojmy vlast a národ,“ píše mons. Piťha a dodává, že mluvit o nacionalismu je od porážky nacismu téměř zakázáno. Podle něj však byl nacionalismus v 19. století ušlechtilým hnutím. Zastává se jak Friedricha Schillera, tak Richarda Wagnera, kteří podle něj rozhodně nacisty nebyli, pouze jimi byli zneužiti. „Co tedy máme hájit? Evropu, která navíc sama nemá žádnou ideu, protože se zřekla své identity dané křesťanstvím?“ ptá se Piťha.

Další pasáž bude těm, kteří znají Piťhovo kázání ze svatovítské katedrály, povědomá: „Poslední smrtelnou ranou pro identitu jsou již přijaté a navržené zákony genderismu. Identita se projevuje schopností zodpovědět otázku, kdo jsem? Kdo jsem, když nevím, k jaké patřím kultuře, k jakému národu, co je moje vlast? A nejnověji k jaké rodině patřím, když má být rozbita a postavena mimo zákon? Když nemusím vědět, kdo je můj otec a dokonce ani moje matka? Nemusím vědět, zda jsem žena, muž či hermafrodit, resp. mohu to libovolně a opakovaně měnit?“ A do třetice se Piťha táže: „Není při tomto mravním debaklu společnosti pokrytecké vzdávat vojenskou a státní poctu padlým hrdinům?“sobota 24. listopadu 2018

Nebezpečná zloba, nenávist (čarování)

Nenávistný nesouhlas, zloba, pomluva, nenávist a další znaky agresivního negativismu jsou jako čarování, které jsou tak nebezpečné, že možné důsledky tohoto počínání si lidé ani neuvědomují a následky toho většinou svádí na náhody, na okolí, ale nikdy většinou si neuvědomí, že je to vlastně zpětný ráz(zrcadlo) toho, co vytvořili a vrací se jim zpět co vysílali dlouhou dobu do okolí a proti něčemu. To samé se děje i při nedokonalém vědění různých znalostí a někteří i praktikování tkzv. čarování. Je to v podstatě nepochopení učební látky a ustrnutí na nějakém stupínku, většinou na takové úrovni, kdy je to jen a jen z důvodu vlastního osobního prospěchu. Nepochopení těchto věcí je pak skrytou nebezpečnou věcí  jak pro ně samotné, tak i pro jejich okolí, které často vyhledává tyto pomůcky. Ti lidé, kteří znají dobře nějaké tyto znalosti, pro dobro ostatních ani vám nikdy vše neřeknou a jen naznačí a dotyčný, pokud na to dorostl používat toto vědění, tak k těm závěrečným informacím se dostane a Síla jej tam zavede. Tesla rovněž všechny informace nedával světu, z prostého důvodu, že lidstvo ještě nebylo zralé na tyto informace a použilo by je nesprávně a ke své škodě. To je základní aspekt "Vědění", který se sobectvím nemá nic společného, že si informace nechá pro sebe, ale pro ochranu jiných, těch, kteří neznají dokonale následky svého počínání.

Dnes často vidíme kolem sebe zlobu, závist (čím víc závidíte, tím více se dotyčný má lépe –předáváte mu svou energii) , nenávist, odplatu a podobné vnitřní emociální negativní pohnutky, které jsou většinou stejně zrcadlovým obrazem jich samých, kteří se tak chovají. Tito lidé nikdy nepřipustí nějakou svou chybu, ale budou obviňovat jen ty druhé a tím na sebe přitahují ještě více těchto negativních náporů, zvláště pak, když je v jejich hledáčku někdo, kdo těmto zákonům Univerza aspoň trochu rozumí a dovede je používat. Pak se vše vrací zpět ke zdroji násobně zpět a o to více pak ještě „sekají“ kolem sebe a když  náhodou se v realitě uskuteční zpětný ráz jejich činnosti, ani si to nespojí s tím co dělají, protože v realitě má zpětný ráz trochu většinou zpoždění v prostoru realit. Msta, nenávist apod. kdy se dotyčný negativně napojuje na někoho jiného je tak nebezpečný počin, zvláště když údajná oběť zná zákony Univerza, si ani ve snu nedovede představit následky svého počínání, zvláště když je děláno vědomě, vše se vrátí ke svému zdroji negace zpět a v tomto případě mnohonásobně zesílené. Většinou lidé, na které je negativita směrována okamžitě vycítí z informačního pole, že se něco děje špatného a dovedou většinou  zaměřit i zdroj tohoto vysílání, nebo ještě horší věc, nějakých čarodějnických úkonů. Rozvibrovaná ochranná energie cíle proti neg. je pak tak silná (získává jejich Sílu na svou stranu), že dotyčný jenž se pokusil útočit a třeba i pomocí někoho jiného(tedy „Neznalého“) je většinou sražen a musí začít zápasit sám se svými problémy a někdy dochází i k tomu nejhoršímu, pokud se vše již opakuje několikrát. 

Lidé si často neuvědomují své počínání, protože nemají „Vědění“ ale to (Nevědění) mají často záměrně, protože by jinak byli nebezpeční v opačném případě sobě i okolí a tak jak to udělal i Tesla. Ano, mohou studovat a nějaké informace mohou dostat, ale pokud si dotyčná osoba neuvědomí celek, jak vše na sebe navazuje jak v realitě i prostoru realit a i v Univerzu, citem a logikou, protože tyto věci musí být v rovnováze, používají něco, co je k jejich škodě, oni mají přeci svou pravdu a oni jsou v právu- špatně!
Dobré video na toto téma je zde:  

úterý 20. listopadu 2018

Kauza Babiš... JE-LI TOTO PRAVDA, tak to ……
Došel mně mail, který otiskuji zde, tím se nezastávám p. Babiše, protože můj pohled na politiky je jasný, zakázat je všechny by bylo nejideálnější, ale proto, že toto, jak se někteří chovají je lidský Hyenismus a mnoho lidí dnes jej podporují.

K tématu Babiš, ačkoli je to nechutné a stydím se za polovinu českého národa, tak jenom pro ty co řvou proti Babišovi. Bohužel pro Vás, měl dnes ve zprávách pravdu... Německý tisk se zabýval tou tkzv. vyvolanou kauzou a podivil se nad nesedícím datem pořízeného videa. Podivil se i nad tím, jak byla reportáž vůbec pořízena i nad tím, co bylo zveřejněno.
1) reportáž je měsíc stará
2natáčení bez souhlasu je v Německu trestným činem a trestá se automaticky odnětím svobody nepodmíněně až na 10 let!!! s automatickou pokutou ve výši od 50.000 do 1.500 000,-€!! Ve Švýcarsku je 10 let a pokuta až desetinásobná!!!
3) tisk se pozastavil i nad tím, jak byli politici v ČR doslova připraveni na tento bezprecedentní útok

4) pozastavil se i nad zvukovou stopou, která byla trochu upravena, podle znalců až ze 60 ti procent
5) podivil se nad tím, že i video bylo tkzv. fušérsky sestříháno a zveřejněno, ačkoli podle časových stop trvalo 22min33sec!!! Kde je zbytek?
6) Švýcarské zastupitelstvo oznámilo, že bude požadovat zákaz pobytu a pohybu těchto redaktorů v jejich zemi
7) Švýcarsko podalo žalobu na tyto redaktory, protože Babiš - syn je švýcarským občanem a tudíž byli porušeny jeho práva a teď se držte na ochranu osobních dat a práv, a to v přímé linii zdravotní - ve Švýcarsku se tyto údaje nesmí jakkoli zneužívat.
8) Švýcarský tisk se podivuje nad tím, jak je možné, že policie v České republice ví o pobytu a švýcarské úřady plně spolupracují s touto policií i s danou osobou, že unikli informace ze spisů, které jsou brány jako Secret neboli tajné
9) 
Ministr spravedlnosti Švýcarska vydal příkaz k okamžité ochraně Babiše ml. a jeho matky, a vydal tkzv. příkaz k dočasné imunitě obou zmíněných občanů Švýcarska - matka se synem byli odstěhováni dnešního dne na jiné místo aniž by sdělila adresu českým policistům a justici.
Tudíž mám dojem, že si to Česká policie posrala úplně. Německo nabídlo součinnost Švýcarsku a to v plném rozsahu!!! To znamená, že tito švýcarští občané mají na území Německa stejná práva daná jim ve Švýcarsku včetně imunity a plné policejní ochrany, vzápětí se přihlásilo Rakousko, Itálie, Francie a Maďarsko.
A ještě jednou! Světe div se, ale o reakci tisku v zahraničí, jako prasata z Čech, co si říkají novináři a ještě jiné narážky v ČR ani tečka. Spousty novinářů to komentovala slovy STYDÍME SE ZA NĚ. A já také. zrušil jsem prohlížeč seznam, email, všechno, co jen zavání seznamem.cz. Nejsem jediný... Pokud i ředitel seznamu vypustí obhajobu za tyto novináře, mám dojem, že už není nezávislý na politickém klimatu v ČR.


neděle 18. listopadu 2018

Přijetí politiků do funkcí
Každý zvolený politik by měl absolvovat školení v přijetí do politické kariéry tímto způsobem, aby se z něj vyhnala blbost, kariérismus, hrabivost a nesnášenlivost. Prošel bych tak i pražskou kavárnu a jim podobným, co vidí vše jen červeně. Žádné léčení migrény, ale politické blbosti, je to nemoc.


 
Překlad:

Budu politik a nic nebude mé,mé,mé. Opakuj po mně!

Budu sloužit lidem do roztrhání těla a nic nebude mé,mé.

Budu politik a budu dodržovat Boží zákon a lumpárnám se budu vyhýbat na hon.

Nechtěl souhlasit !!!!! 
Po tomto školení musí pak zatančit tanec sv. Víta
 

středa 14. listopadu 2018

Cirkus kolem Babiše
Proč se nyní mainstrém pustil do Babiše a snaží se tohoto pána sesadit je jasné z tohoto článku. Lidem vkládají nějaké informace, ale ten pravý důvod je zde:Babiš: Temelín a Dukovany se dostavovat nebudou, odsuneme to o 10 let a provedeme jen modernizaci za desetinu ceny


Premiér Andrej Babiš šokoval i Miloše Zemana a Pražský hrad, když uvedl, že není pro výstavbu nového bloku v Dukovanech a raději by ji odložil o 10 let [6]. Místo toho by se měly Dukovany jen modernizovat za pouhou desetinu ceny ve výši 20 miliard korun, více zde. Přitom jen několik měsíců předtím Andrej Babiš tvrdil, že je pro dostavbu energobloků, že je to dobrá investice do budoucna. A najednou se něco stalo. Jen 2 dny po návštěvě amerického ministra obrany v ČR Jamese Mattise v Praze k výročí 100 let založení republiky totiž došlo k obratu, Andrej Babiš otočil, že není vhodné teď dostavovat bloky, stačí jen modernizace. Pouhé dva týdny po tomto výroku přichází v ČR pokus o státní převrat v době, kdy je Andrej Babiš v cizině. Víme, k čemu došlo!

Andrej Babiš se dostal do bezvýchodné situace. “Konsorcium Rosatom je jediným kandidátem, který může dostavět Dukovany.” Toto se píše v utajované zprávě, kterou má naše redakce k dispozici. V dokumentu se uvádí, že technologie použité v Dukovanech nejsou kompatibilní s americkými, ani francouzskými technologiemi, situace je mnohem horší, než je Temelín. Dukovany jsou starší a výstavba nového bloku jinou než ruskou technologií by znamenala de facto postavit vedle Dukovan novou elektrárnu, protože naroubování nového bloku na velín a kontrolní ruské systémy starých Dukovan by bylo nejen těžké, ale dokonce nebezpečné. Zpráva doporučuje neuvažovat nad jiným dodavatelem, než je Rosatom, a to z bezpečnostních důvodů. Tato informace je naprostá bomba!