středa 30. listopadu 2011

Kvantová levitace


Na tenký keramický materiál se nanese povlak supravodiče (~ 1μm silná), složeného z materiálu II. stupně pro supravodivé materiály, jež jsou baryum, yttrium a oxid měďnatý. Keramická vrstva nemá žádné zajímavé magnetické nebo elektrické vlastnosti při pokojové teplotě. Pokud tento materiál ochladíme pomocí tekutého dusíku pod teplotu -185 C ( -301 F), stává se z něj supravodič. Supravodič vede elektřinu bez odporu, tedy bez ztráty energie.
Supravodivost a magnetické pole se nemají rádi navzájem. Pokud to bude možné, supravodič bude vypuzovat všechny magnetické siločáry ven . Jedná se o Meissner účinek .

Na ukázkách video supravodičů si můžeme všimnout, že omezení vířivých proudů se vztahuje na relativní změny magnetického pole, nikoliv na pohyb supravodiče. Pokud se supravodič v poli magnetů pohybuje tak, aby se jeho intenzita podél vzorku neměnila, žádný vířivý proud se v něm neindukuje a dokáže se po něm pohybovat lehce bez viditelného tření.
Celý vzorek je obalený do fólie a následně zalit tekutým dusíkem, to slouží jako rezervoár kapalného dusíku a navíc celý vzorek tepelně izoluje. Na ukázce je vidět, jak vzorek obíhá magnetickou dráhu a názorně demonstruje, jak supravodič uvězňuje magnetické siločáry, takže se do magnetického pole doslova zapíchne. Díky tomu že celý vzorek je velmi tenký, magnetické pole nevytěsňuje ven, ale jím prochází. Supravodiče tzv. druhého typu totiž umožňují vniknout magnetickému poli dovnitř, zatímco nízkoteplotní supravodiče I. typu ho prostě vytěsňují a tak po magnetickém poli sklouznou.
V tenké vrstvě supravodiče i nepatrný pohyb, vyvolá nadkritickou hustotu vířivých proudů a proto se taková vrstvička v magnetickém poli nepohupuje - ale visí v něm bez pohybu. 

neděle 27. listopadu 2011

Chemtrails - Nechemtrails

Příroda-vítězí-chraňme ji!
Chtěl bych zde otevřít myšlenku, jež by měla lidem pomoci v dnešních pochmurných a dlouhotrvajících  mlžných oparech. Nastínit spíše dobrou náladu a potvrdit, že ti co si myslí, že budou manipulovat s lidmi a navíc i možná počasím, tak jsou opravdu malými pány zde na Zemi.
Pokud jste si všimli, celý konec léta a podzimu se vyznačoval suchem, jestli někde, zvláště u nás něco spadlo, tak to byl pomalu zázrak, jedině tak někomu kastrol v kuchyni na zem.
Nyní jsme svědky, kdy již skoro měsíc se nám zde válí mlhy a nad nimi je jasná obloha. Příroda je mocná čarodějka a chrání se přirozeně a má na to prostředky a v možném zásahu lidstva si do toho „kecat“ dlouho nenechá a utvoří proti-reakci. Jestli někdo uměle způsobil sucho v minulých měsících, nebo ne, nebudu rozebírat, je ale pravdou, že tento stav na konci léta a průběhu podzimu se zde nevyskytoval jak prohlásili meteo-srandisti za 206 let. Pokud by se situace opakovala i příští rok, je jasné, že něco není v pořádku.

foto Orgonet
Nebudu zde zdlouhavě popisovat výpar, zvaný “klimatologická výparnost“ a podobné jevy, od toho jsou specialisté a ani nechci dělat nějakou přednášku.
Myslím však, že příroda nyní reaguje velmi geniálně, aby zabránila vypařování dalšímu zbytku vlhkosti co ještě zbyla a ještě si udržuje v mlze teploty kolem nuly(námraza) aby nic nezanedbala. Obalila se vrstvou přízemní oblačnosti (mlhy), z posledních zbytků půdní vlhkosti, aby znemožnila dalšímu nebezpečnému odpařování, protože jak víte, nad touto přízemní mlhou se vyskytuje již velmi dlouho jasná obloha a Slunce, pokud by nebyla tato mlha, by vypařilo i ten poslední zbytek vody, který zůstal. Myslím, že je to projev geniality přírody, živé přírody ve svém celku a jejich zákonů, které jsme ještě ani nepochopili, i když si mnozí myslí, že ano, ale opak je pravdou.
foto Orgonet
Vypůjčil jsem si z Orgonetu tyto dvě fotografie, kde je pěkně vidět tento ochranný obal. Navíc si nemohu odpustit konstatování, že umělecká hodnota snímků je vynikající a dotyčnému fotografovi držím palce. Mějme rádi přírodu a dejme ji šanci, pak pochopíme my ji. Svět je živý a pokud ho budeme chránit, bude chránit i nás, věřte, že s těmi druhými si poradí a pokud  HAARPáci  mají prsty v suchu v minulých měsících, tak teď mají moc těžkou hlavu, jak je příroda přečůrala.

sobota 26. listopadu 2011

Sousedská magie - polarizace

Pokud se člověk touží naučit ovládat realitu, je přinejmenším nutné, aby pochopil mechanizmus jejího vytváření a odprostil se od naučených klišé ve většině esoteriky. Každý jedinec zcela bezprostředně modeluje vrstvu svého světa. Většinou ovšem netuší, jak se to děje a praktikuje staré dokola omílané, že kladné přitahuje kladné a záporné zase záporné. Už jsem o tom psal v článcích " Pravda o životě trochu jinak". Každý z nás usiluje o to, prosadit si svou. A tak se na svět většinou snažíme aplikovat nekomplikovaný princip: musím přece jet tam, kam právě mířím! Jenže svět se z nějakého důvodu odmítá přizpůsobit. Ba co víc, zatímco jdeme jedním směrem, cosi nás odnáší na úplně opačnou stranu.
Byl bych rád, aby jste se vážně zamyslili nad tím, jestliže se realita chová takto neadekvátně, zřejmě je něco špatně a nesouhlasí to z naukami. Život podléhá totiž opravdu docela jiným zákonům.
Ovšem člověk se nechce zastavovat a rozhlížet se a tak i nadále umíněně kráčí po své dráze, navíc když vyšlo tolik literatury. Výsledkem takové tvůrčí činnosti je vrstva světa, kde nic není tak, jak to dotyčný chtěl. Naopak spousta věcí se děje přesně tak, jak si to nepřeje. Ta realita je nějaká podivná, vrtošivá a nepřístupná, viďte.
Nezřídka pak lidé získávají pocit, že svět se tak chová schválně. Jako by nějaká nevysvětlitelná síla nepříjemnosti přitahovala. Nebezpečí se naplňují, nejhorší očekávání se uskutečňují. Záležitosti, k nimž právě nechováme náklonnost a jichž se chceme vyvarovat, nás neodbytně pronásledují a drží se nás jak klíště.
Proč?
Pokud něco z celého srdce nenávidíte, nebo se něčeho bojíte, buďte si jisti, že vám to vnější záměr vše v nadbytku nadělí. Energie myšlenek, které zplodila jednota duše a rozumu, potenciální možnosti ztělesňuje ve skutečnosti. Jinými slovy, sektor prostoru variant odpovídající parametrům myšlenkového vyzařování se materializuje, pokud se pocity duše shodují s myšlenkami rozumu. To však není jediná příčina realizace negativních očekávání. Normu obecně představuje život bez problémů. Vše plyne dobře a snadno, pokud se člověk pohybuje podle proudění variant a nenarušuje rovnováhu. Příroda vždy nerada plýtvá energií nadarmo a nemá zapotřebí strojit úklady a vždy se snaží vše vyrovnat.
Nežádoucí podmínky a události nastávají jako důsledek toho, že naše nadbytečné potenciály vnášejí zkreslení do energetického obrazu okolí a vztahy závislosti situaci ještě prohlubují. Nadbytečné potenciály vznikají, jestliže nějakým vlastnostem přisuzujeme příliš velký význam. Vztahy závislosti se mezi lidmi formují, jakmile se dotyční navzájem začínají srovnávat, staví se do opozice a kladou podmínky typu, pokud ty takhle, tak já taky. Nadbytečný potenciál sám o sobě ještě není tak hrozný, pokud zkreslené hodnocení existuje samo o sobě a nenabízí se mu možnost přirovnání. Jakmile se však uměle navýšené hodnocení jednoho objektu dostane ke srovnání s jiným objektem, dochází k polarizaci, a ta aktivuje rovnovážné síly, jež usilují o odstranění vzniklé polarizace a jejich působení bývá většinou namířeno proti jejímu původci.
Pro příklad uvedu několik neškodných potenciálů: miluji tě, mám se rád, nenávidím tě, nesnáším sám sebe, jsem dobrý, ty jsi špatný. Vzhledem k tomu, že uvedená hodnocení se nezakládají na srovnání, ani na opačném tvrzení, musí si vystačit sama.
A nyní vyjmenuji příklady potenciálů, které jsou vystavěny na vztazích závislosti: mám tě rád za podmínky, že ty mě máš ráda; mám se ráda, protože jsem z vás nejvyšší; jsi
špatný, poněvadž já jsem lepší; jsem dobrý, protože ty jsi špatný; připadáš mi odporný, jelikož nejsi jako já. Rozdíl mezi první a druhou skupinou je propastný. Hodnocení založená na srovnání vždy produkují polarizaci, načež rovnovážné síly tuto nestejnorodost odstraňují cestou střetu protikladů. Přesně tak se navzájem přitahují opačné magnetické póly a nenadělá s tím nikdo nic, ani nynější esoterické nauky.
Účinek polarizace zvláště výstižně ilustruje příklad sousedů, kteří ostatní štvou. Bez ohledu na to, jak běžně se s tímto jevem setkáváme, se daná otázka bezprostředně váže k oblasti metafyziky. Problém představují někteří lidé, již ostatním brání v poklidném žití. Ale proč?!
Proč se vždy a všude najdou nějací zlí strýčkové a tety, kteří nedopřejí klid těm dobrým? Co to vlastně znamená? Že jsou lidé rozděleni do dvou táborů? Jenže pokud uspořádáte anketu - „Do jakého tábora patříte?" - jen málo odvážných přizná, že k těm špatným. Vaši sousedé jsou většinou normální lidé jako vy.
Onen dojem vzniká kvůli existenci rovnovážných sil, jež jsou nasměrovány k nepříjemnostem, přičemž jejich směr se řídí celkem darebáckým heslem: vše, co se vám nelíbí, bude s vámi. Mohli byste namítnout: „O jakých rovnovážných silách tu, prosím Vás, mluvíte? To lidé ztratili svědomí a o ničem jiném tu dále nemusíme filozofovat. Nyní vám však dokážu, že se nejedná o žádné plytké filozofování. Řekněme, že vám sousedé pijí krev. A vy je neštvete? Nejspíše ne. Proč? „Protože oni jsou takoví a makoví prostě špatní, zato my takoví nejsme," odpovíte. Jenže na světě zkrátka neexistují lidé, kteří by byli pouze dobří, nebo špatní. Každé hodnocení se k něčemu vztahuje, vzniká totiž na základě nějakého srovnání nebo porovnávání s něčím. Proč si myslíte, že sousedy neobtěžujete? Moji odpověď byste zřejmě nečekali: neštvete je, protože se na vás mohou vykašlat. „To a ono," odpovíte, „proto jsou špatní, protože vůbec nemají svědomí."
Jestliže jste si k sousedům vytvořili tento vztah, spustili jste polarizaci jako elektromagnet, jenž k vám budepřitahovat všechny nové úklady z jejich strany. Zato oni zůstávají v pohodě, protože je nezajímáte. Ani je nenapadne, aby se s vámi srovnávali, tedy aby se mezi nimi a vámi zformoval nějaký vztah závislosti. V tomto smyslu jim můžete být ukradení - nepřisuzují vám větší význam ani vás nezačleňují do vrstvy svého světa, a proto ani netrpí. Dokud se starají o sebe a vlastní záležitosti a nevěnují vám zvláštní pozornost, polarizace ve vztahu k vám nevzniká. Jenže postačí, aby vašemu sousedskému soužití přisoudili jistý význam a začali se s vámi srovnávat, a v tu ránu se ukáže, že nejste stejní jako oni. Jestliže je to popudí, vznikne mezi vámi vztah, kdy jeden bude obtěžovat druhého. Z dobrých sousedů se změníte v ty špatné.
Situace se pak bude neuvěřitelně nebezpečně vyvíjet dále. Začnete sousedům působit nepříjemnosti a přitom by vás ani nenapadlo, že to, co děláte, by mohlo někomu vadit. Budete sousedy dopalovat, aniž byste si toho byli vědomi. Stejně jako by v tuto chvíli ani je nenapadlo, že zlobí oni vás. Na první místo mezi aspekty ovlivňující soužití bych zařadil například zvukové efekty. Čím více se vám nelíbí, tím urputněji vás pronásledují. Přitom optimální pro vás, ale i pro vaše sousedy je ticho a klid, neboť tak se energie rozcházejí nejméně. Narušení klidu vždy představuje anomálii, která nikdy nevzniká ve vzduchoprázdnu. Kde se tato energie bere?
Zvuky linoucí se od sousedů vás vyvádějí z rovnováhy, takže je začínáte potichu (nebo nahlas) nenávidět. Vaše rozčilení funguje jako zdroj energie a formují se vztahy
závislosti, jež vyvolávají polarizaci. Divoké pocity typu: „Nesnáším ty hlučné sousedy!" vytvářejí silný magnet, který k vám bude přitahovat veškeré nové dráždící podněty.
Zároveň začnete zjišťovat, že i další nájemníci tíhnou k hlučnému způsobu života a další sousedé si třeba pořídí motorovou sekačku, jako by speciálně zrovna vás mínili naštvat.
Dále je nutno vzít v potaz, že sousedé vašich sousedů také vnášejí do situace jistý příspěvek a pokud se všeobecně znaky vůči narušitelům klidu shodují, jejich efekt
se násobí.
Přátelské sousedské vztahy se přirozeně nerozházejí jen kvůli nějakému rámusu. Potom záleží na tom, k čemu všemu pociťujete odpor. Můžete být zavaleni jejich smetím, dusit se nepříjemnými pachy od nich, nebo mohou sousedé pomalovat stěny v průjezdu a tak dále. Ještě citelnější následky v podobě vytopení či požáru pak přináší hluboké nepřátelství k sousedům jakožto k lidskému pokolení obecně. Analogicky funguje ve všech ostatních případech jistý zákon nevědění. Předmět či vlastnost, kterým se přisuzuje zvláštní význam, k sobě přitahují objekty s protikladnými kvalitami. Jak dobře víte, jestliže srovnáváme, či věci stavíme do protikladu, zesilujeme jejich význam. Pokud tímto způsobem vytvoříme jeden pól, musí se k němu vždy najít i druhý. Vzápětí polarizace vytváří magnet pro nepříjemnosti, a tak přitahuje vše, co je vzbuzuje. Z toho důvodu nás pronásleduje vše, co nás rozčiluje, a děje se to, co je pro nás krajně nežádoucí. Nemá v tom prsty žádná mystika - vše je zákonité. Polarizace zkresluje energetický obraz a vyvolává na pomoc rovnovážné síly přírody, takže realita se odráží nesprávně, jakoby v pokřiveném zrcadle. Člověk nechápe, že tento patologický jev představuje následek narušení rovnováhy, a tak se snaží s okolním světem bojovat, namísto toho, aby odstranil polarizaci. Přitom pouze stačí si dopřát být sami sebou a totéž umožněte i ostatním. Začněte se na sousedy těšit, na jejich sekání trávy ve večerních hodinách, na jejich mjůzik párty a jednoho dne vám i zmizí z očí - není co vyrovnávat a egregory si taky nemohou přijít na své.
Je nutné, abyste svět ve všech ohledech uvolnili. Povolte stisk. Čím tvrdohlavěji budete trvat na svých přáních a požadavcích, tím silněji bude magnet přitahovat jejich pravý
opak. Doslova dochází k tomu, že držíte svět pod krkem a on odporuje, protože se snaží osvobodit. Vy vlastně utlačujete svět nebo na něj moc naléháte, to je pak marné - situace se pak ještě umocňuje. Naopak je naprosto žádoucí, abyste vědomě změnili svůj vztah k aktuální situaci. Například se byť jen na chvíli pokuste vyhnat sousedy z hlavy, přestaňte je soudit a tvařte se, jako by zkrátka neexistovali a nebo se na ně i jejich hluk vědomě těšte a že Vy by jste si toto nedovolili - srovnávací potenciál.

středa 23. listopadu 2011

Hledání práce II.


Pohovor
Konečně vás pozvali na pohovor. Zvláště důkladně byste nyní měli sledovat, kam se orientuje váš záměr. Jestliže budete myslet na to, co práce v daném podniku poskytne vám, budete mít jen úzkoprsý vnitřní záměr, to není ono, zatímco koncentrace myšlenek na to, co mu dáte vy sami, budou záměrem vnějším. Vnější záměr je důležitý, ten je nejaktivnější. Nastal čas, abyste z hlavy teď vyhnali cílovou vizualizaci, kterou jste si tento okamžik - realitu přitáhli, při pohovoru se odvrátili od sebe a zcela se soustředili na potřeby zaměstnavatele – zajímejte se v tento moment výhradně o jeho vnitřní záměr.
Z reklamních prospektů si zjistěte co nejvíce o příslušné společnosti a definujte si, na co jsou v ní zvláště pyšni a jaké rozdíly podtrhávají ve srovnání s konkurencí. Dobře si to ujasněte a určitě se o tom na pohovoru zmiňte, protože každá společnost, stejně jako každý egregor, má svou rezonanční frekvenci. Tato frekvence je charakterizována množstvím různých parametrů a proto definujte podstatu dotyčné firmy a zjistěte si, jaká etika v ní funguje – pevně stanovená, či volná? Pokud to jde, zjistěte si, jak fungují mezilidské vztahy – jsou ryze pracovní a oficiální, nebo přátelské? Co se ve vztahu k práci cení víc – entuziazmus a iniciativa, nebo disciplína a výkony; kolektivní práce, či individualita a tvůrčí pohled? A tak dále – to všechno jistým způsobem ovlivňuje spolupracovníky, vymezuje styl jejich chování a dělá z nich členy kolektivu. Pokud se vám podaří uchopit ducha společnosti, budou vás již na pohovoru přijímat jako jednoho z vlastních řad.
Před pohovorem si dopřejte shovívavost ke svým nedostatkům a hlavně k absenci jistých kladů, ty ukážete později, po přijetí. Jestliže víte o nějakých svých nedostatcích, jež by mohly zabránit tomu, abyste práci dostali, a tušíte-li, že postrádáte určité znalosti a zvyky, smiřte se s tím, ale nedávejte to najevo. Přijměte se takoví, jací jste. Přijměte u sebe vše, co byste jindy chtěli skrýt, a klidně se vydejte na pohovor. Ideální kandidáti neexistují, stejně jako neexistují ideální zaměstnavatelé, a tak lze směle odhodit vnitřní i vnější důležitost. Před sebou se z ničeho ospravedlňovat nemusíte, natož pak před ostatními. To nicméně neznamená, že na svých nedostatcích vůbec nemusíte pracovat. Ovšem v okamžiku pohovoru je naprosto nezbytné, abyste si ony nedokonalosti dopřáli.
Všichni víme, že na pohovoru nesmíme být nervózní, a proto se mnozí snaží silou vnitřního záměru se vzrušením bojovat. Jenže i když se budete přesvědčovat, jak moc jste klidní, a budete se přemlouvat, že se vůbec nevzrušujete – všechno bude na nic. S nervozitou se vám nepodaří vyrovnat, pokud neodstraníte její příčinu. Budete-li s ní zápasit, může vás natolik ochromit, že si budete připadat jako mumie egyptského faraóna. Nervozity se lze zbavit jediným způsobem: včas se smiřte s porážkou – o co jde, hlavu vám tam přeci neutrhnou – určitě se rychleji zklidníte, než kdyby jste s tím bojovali.
Přání být přijat vytváří nadbytečný potenciál, takže čím větší význam připisujete úspěšnému výsledku a čím je pro vás důležitější, abyste danou práci získali, tím menší šance vám zůstane. Je nutné, abyste záměr očistili od přání. Jdete na pohovor nikoli proto, aby vás přijali, nýbrž proto, abyste absolvovali pohovor. Nikoli jím projít, ale skutečně jej podstoupit. Nesoustřeďujte se na cíl, ale na proces!!!!! Žijte průběhem pohovoru a užívejte si jej. Nikdo tam nikoho neuštkne, nemáte co ztratit! Jen se uvolněte a uklidněte se; nalaďte se na něj. Je to přece úžasná příležitost představit se v nejlepším světle, tak si ji dopřejte. Zapomeňte na chmurné myšlenky, že zase šlápnete do bláta. S porážkou jste se již smířili, což znamená, že nemáte o co přijít.
Všechny myšlenky uchazeče se většinou orientují na to, aby se ukázal v co nejlepším světle, což odpovídá vnitřnímu záměru, ale to není ono. Jak se můžete prezentovat ještě lépe? Pomocí vnějšího záměru, který obrací upřímný zájem na problémy zaměstnavatele, poněvadž pouze v jejich světle se můžete ukázat lepšími, ne ve vašem.
Při zodpovídání dotazů tedy debatu neustále vztahujte ke kontextu problémů zaměstnavatele, ovšem zároveň zřetelně odpovídejte na zadané otázky, aniž byste vedli plané řeči a odbočovali od tématu. Zaměstnavatele značně roztrpčuje, jestliže uchazeč na otázky neodpovídá konkrétně a namísto toho se pouští do rozvláčných vysvětlování. Jakmile se však naskytne příležitost, dotkněte se témat ve smyslu, čím se zabývá společnost zaměstnavatele, na co je hrdá nebo jaké má potíže. Pohovor je třeba vést pouze na této platformě tak, aby vaše klady byly uvedeny ve světle problémů společnosti. Pohovořte se zaměstnavatelem o jeho obtížích, jakož i o tom, jak svými profesionálními schopnostmi dokážete pomoci s jejich řešením. To je vnější záměr, ten je v tomto případě nejdůležitější. Pokud se vám podařilo navést hovor do řečiště problémů zaměstnavatele, počítejte s tím, že hra se již děje podle vašeho scénáře a máte zaměstnavatele na své straně.
Koneckonců nepodaří-li se vám vybranou práci nakonec získat, znamená to, že nešlo o tu pravou. Ještě nevíte, jakých problémů jste se tak snadno a šťastně vyvarovali. Klidně čekejte na jinou, vhodnou práci a dostanete ji. Stane-li se, že vás bohužel přijmou na cizí práci, očekávejte problémy. Proto raději vyhledejte nějakou vlastní práci, což už umíte – především myšlenky na ni ve vás nesmějí vyvolávat ani sebemenší duševní diskomfort. Pak budete chodit do práce jako na svátek.


úterý 22. listopadu 2011

Hledání práce I.V dnešní době, bych rád mým zde čtenářům pomohl aspoň v dalším důležitém aspektu, který je dnes velmi aktuální a to, jak si obstarat práci. V předchozích pracích jsem Vás seznámil v kapitolách http://energieupramene.blogspot.com/2011/06/pravda-o-zivote-trochu-jinak.html a jejich dalších následujících dvou dílů, jak své vědomí a vaše vnitřní Já sjednotit a to jako první krok pro váš aktivnější život.
V této kapitole pro Vás milí čtenáři bych rád demonstroval principy vizualizace, včetně ladění se na situaci na jedné příkladové úloze, která se jistým způsobem dotýká každého z Vás. Určitě jste se již v různých zdrojích dočetli o tom, jak byste si měli připravovat životopis a vůbec jak se chovat na pohovorech, přesto možná na základě níže uvedených informací dokážete snadno vytvářet vlastní nové užitečné závěry.
Pro začátek si musíte vyjasnit, jaká práce je ta vaše. Pouze mějte hlavně na mysli, že skutečně disponujete právem si vybírat a že možnosti výběru jsou omezeny pouze vlastním záměrem a úrovní důležitosti. Když si hledáte vhodné zaměstnání, nepřemýšlejte o jeho prestiži, prostředcích dosažení a svých nedostatcích, nýbrž pouze o tom, zda takovou práci skutečně potřebujete.
Řekněme, že jste zapochybovali, že se vám podaří najít ve zvolené profesi volné místo. Měli byste vědět, že v takovém případě vám egregory o kterých jsem hovořil ve článku: http://energieupramene.blogspot.com/2011/09/egregor-clovek-ve-svem-zivote-potrebuje.html připraví všechny podmínky k nespokojenosti, rozčarování, a dokonce zoufalství. Toto si musíte uvědomit a neustále se přesvědčovat, že máte právo vybírat si, a pokud jste si zadali objednávku, dříve či později se vyplní.
Ve spánku funguje váš záměr okamžitě na rozdíl od skutečné materiální realizace, která je inertní, táhne se jako smůla, a proto je potřeba čas, trpělivosti. Takže doporučuji použít následující vizualizaci: sami provádíte výběr a určujete, jakou práci budete mít, ale kde se volné místo najde a jak, se vás netýká. Vy si pouze musíte vybrat a mít pevný záměr, že objednávku obdržíte. V prostoru variant existuje vše! To se jen kyvadla snaží vnutit rozumu něco jiného.
Pokud ovšem nemáte možnost čekat, musíte se spokojit s tím, co máte v daný okamžik, což je, doufám, pochopitelné. Ale získáte-li zaměstnání, které vám zajišťuje aspoň životní minimum, můžete si zadat objednávku na to nejlepší místo, jaké si můžete přát, a klidně čekat na její naplnění.
Jestliže se vám práce líbí, a přesto pociťujete jakousi duševní strnulost, nosíte v sobě vizualizaci s tím, jak dobře děláte tuto práci jakou spokojenost a zadostiučinění vám poskytuje. Pokud se toto nervózní ochromení s postupem času nerozplyne, znamená to, že se jedná o duševní diskomfort. V takovém případě byste měli vyzkoušet jiné varianty.
Jakmile si přidělíte vhodnou profesi, začněte si v hlavě přehrávat vizualizaci a zároveň samozřejmě nesmíte sedět s rukama v klíně, nýbrž plnit to, co se od vás vyžaduje. Ale než si začnete sestavovat svůj projev a připravovat se k debatě, je třeba, abyste svůj záměr obrátili ideálním směrem.
Bylo by chybou soustředit se na cíl být přijat do zaměstnání. Naopak, cíl musí být v myšlenkách přítomen jako diapozitiv, kde vy jste již přijati, zatímco ostatní poněkud zaostávají. Jestliže totiž přemýšlíte o tom, zda vás přijmou nebo ne, nevědomky plánujete scénář porážky- stane se ten opak, jak jsem vám říkal.
Vypracováváte-li si životopis, uvádějte vše, co umíte, ale poukazujte pouze na jednu činnost, již upřednostňujete. Z různých důvodů: za prvé, jestliže se snažíte ukázat, že jste ochotni pracovat na jedné věci, druhé, ba i třetí, tímtéž poukazujete na svou nejistotu a riskujete, že vzbudíte nedůvěru zaměstnavatele, který si bude myslet, že přijmete jakoukoli práci. Za druhé, pokud si před sebe stavíte hned několik cílů, jako byste se rozpouštěli do široka a váš záměr se z kompaktního jádra měnil na amébu. Za třetí, nakládáte-li si na sebe příliš mnoho, hromadíte kolem sebe nadbytečný potenciál, takže ve výsledku nezískáte v podstatě nic. Vybírat lze, avšak na jeden pokus přináleží výběr pouze jedné věci. Když vybíráte hračku, tak přece také nepožadujete, aby v sobě skloubila vlastnosti panenky, stolní hry a zbraně?
Určete si, kým ve skutečnosti chcete být a jaká funkce právě vám sedne nejlépe. Nemusíte se ostýchat, protože práci si vybíráte vy, a navíc pamatujte, že o místo pod sluncem nemusíte bojovat– máte právo vybírat si. Neslevujte ze svých požadavků a nenechejte se znepokojit tím, že takové práce je snad nedostatek. Pokud si dopřejete něco mít, získáte přesně to, co chcete, a vůbec vás nemusí zajímat, jak se to uskuteční – tuto starost klidně přenechejte vnějšímu záměru.
Jestliže píšete životopis, vnitřní záměr má v úmyslu ukázat, jak vynikající jste specialista, kdežto vnější záměr se soustřeďuje na to, co míní získat zaměstnavatel. Vnímáte ten rozdíl? Výtečné experty samozřejmě potřebují všude. Pokud jste však na poli hledání práce nováčkem, zřejmě vás dostane do absolutních rozpaků, jestliže zaměstnavatel upřednostní sice znamenitého odborníka, jenž ovšem nedisponuje tolika přednostmi jako vy.
Soupeř vás předstihne především proto, že jeho parametry přesněji zapadají do představ zaměstnavatele o jeho povinnostech. Ale vždyť i vy jim odpovídáte, a dokonce ještě více! A v tom je ten háček – ono ještě více vytváří situaci, kdy lepší je nepřítel dobrého: zaměstnavatel je zcela pohroužen do svého vnitřního záměru vybrat odborníka odpovídajícího parametrům, které sám určil, a nyní naráží do okna, aniž by o kousek dál viděl onu širokou a otevřenou branku v podobě vaší osoby.
Vzhledem  k tomu, že rozum nedokáže přání zaměstnavatele předpovědět, bude se vás snažit předvést jako mistrovské dílo. Jenže trh diktuje zcela jiná kritéria. Usilujte tedy o to, abyste se prezentovali v tom nejlepším světle, ovšem bez přehánění, a zároveň všechny své myšlenky a motivy nasměrujte na problémy zaměstnavatele. Neustále se sami sebe ptejte, co od vás míní získat, co potřebuje. Postavte se na jeho místo. Místo můžete získat docela jednoduše. Prohlédněte si volná místa ve svém oboru, vytvořte si seznam schopností a požadovaných kvalit kandidátů a přesvědčíte se, že se v mnohém opakují. Vypíchněte vše, co se vás týká, vylaďte schopnosti a vlastnosti, a získáte to, co chce ve vašem životopisu vidět zaměstnavatel. V podstatě byste do něj mohli veškeré požadavky doslova okopírovat. Snažíte-li se něco přikrášlit, vyjadřujte se nikoli vámi vymyšlenými frázemi, ale jazykem, kterým hovoří sám zaměstnavatel.
Představte si, že práci nehledáte, ale jste zaměstnavatel, jenž sestavuje životopis pro ideálního zaměstnance. Díky tomu bude váš životopis odpovídat nikoli vašim, ale jeho kritériím. Prohlédněte si proto dostatek inzerátů o volných místech a vžijte se do kůže těch, kdo je podávají. Je možné a také potřebné ukázat vše co umíte, avšak zvláště byste měli podtrhnout a vyzdvihnout právě to, co je žádáno. Váš životopis musí vynikat zřetelným souzněním s potřebami zaměstnavatele.
Ještě než životopis umístíte například na internet, postavte se na místo zaměstnavatele a vyhledejte životopisy odborníků ve vašem oboru. Slibuji, že se dopátráte docela dost informací, a tak získáte obrovskou převahu. Jde o to, že většina uchazečů, kteří se řídí pouze vnitřním záměrem, jde rovnou do rubriky hledání volných míst a tam připíchnou svůj životopis. Vyzkoušejte pro začátek vyhledat životopisy expertů, již se ucházejí o vaši funkci, a představte si, že to vy vybíráte kandidáty. Uvidíte všechny klady i zápory konkurentů, pochopíte, co cítí zaměstnavatel, když tyto životopisy pročítá, a uvědomíte si, co byste měli v tom svém změnit.
Když životopis sepíšete, lze jej rozeslat do různých společností. Do jejich dveří se nemusíte dobývat, nechť se vám samy otevřou. Prezentujte se bez naléhání a jednejte tak, aby si vás vybrali sami. Nezahrnujte svět svými přáními a snahami, ale z hledám zaměstnání přesuňte těžiště aktivit na inzerování své přítomnosti na trhu práce. Pokud možno dovolte práci, aby si vás našla. Nikdy nezasílejte jeden a tentýž životopis dvakrát. Je třeba si sám sebe vážit a znát svou cenu, a proto jste-li exkluzivním expertem, rozešlete životopis do pracovních agentur a klidně vyčkávejte na úlovek. Nepočítejte s okamžitou odezvou, dokonce možná budete muset na splnění objednávky čekat docela dlouho. To závisí na čistotě vašeho záměru. Pokud vaše přání hoří jasným plamenem – moc chcete, rovnovážné síly vám budou klást všemožné překážky. Často se objednávka vyplní teprve tehdy, když se naděje již vytratí. Čím lhostejnější vztah chováte ke své objednávce, tím rychleji se vyplní. Absence přání vám poskytuje volnost, díky níž se můžete soustředit na záměr jednat namísto toho, abyste jenom přežívali i kvůli možnosti neúspěchu.Samo-pumpovací pneumatika

Pro naše neoprénové přátele na kolech, jež jsou na silnicích největší moderní nešvar a rovněž jako invazní jednotky v přírodě,  je vyvíjena pneumatika, jež má samo-pumpovací efekt.
Nebudou muset sebou vozit ruční pumpičku, protože pneumatika bude současně sloužit jako kompresorek. Kolem obvodu celého pláště je zabudováno vlastně potrubí jež díky valivému pohybu kola stlačuje prostor dutiny a dochází k pumpování kola. Podobný princip mají vlastně moderní čerpadla ve zdravotnictví pro čerpání krve atd..


Nová pneumatika je zatím jako prototyp a bude se vyrábět ve dvou různých modelech. Na ventilku je našroubován nastavitelný tlak a ten bude udržovat při jízdě tlak nastavený. Jestli se tento vynález uskuteční je zatím neznámou.
Dovedu si však představit skupinu cyklistů na vozovce, jež budou už zdálky slyšitelní díky přepouštěcímu ventilku syčivým zvukem, nemluvě na prašných cestách s oblakem prachu z přepouštěcího ventilu. Připomíná mně to dobu, kdy začala křemíková éra, a tam se začala elektronika montovat málem do smetáku, kladiva, prostě tam, kde ani nemusela být – ale zase to zaměstnalo aspoň hodně lidí.pondělí 21. listopadu 2011

Volná energie, studená fúze opět potvrzena – E-Cat systém II.


Dnes druhé pokračování  o volné energii, o studené fůzi od objevitele Sergio Focardiho a jeho přítele, jenž celý projekt dává do provozu i přes posměšné články některých slovutných "větců", Andrea Rossiho.


Na ověření byl přítomen i předseda Švédské skeptické organizace, jež je přímým ekvivalentem našeho klubu skeptiků Sysifos a i člen Švédské akademie věd Hanno Essén a Sven Kullander. Jaké jsou poměry a vztahy mezi dnešní vědeckou elitou nasvědčuje i to, že pan Essén vykonával funkci předsedy skeptiků do doby, než navštívil experiment, po této návštěvě v Itálii byl rychle zbaven předsednictví, jelikož je přece jasné, že se nehodí, aby skeptik ověřoval něco tak nevědeckého jako je studená fůze. Nyní se ukazuje, že nejhlasitější oponenti studené fůze jsou řadu měsíců podezřele zticha!


Z fotografie vidíte jak toto tajuplné zařízení ( komora) zbavené alobalové izolace vypadá a jak jednoduché to doopravdy je. Dnes se již ani nemusíte divit, té negaci, kdy se ztratí možnost energetických monopolů a někteří ortodoxní vědci budou muset jít do starého železa, včetně nebezpečných jaderných elektráren. Na obrázku vidíte, že komory tvoří vyhřívané nerezové trubky s měděným chladícím pláštěm, kde je komora naplněna práškovým niklem a napuštěna určitým malým množstvím vodíku. Tady vidíte, že výroba i v domácích podmínkách nebude problém i přes různá nařízení jež se okamžitě vyskytnou, se bude toto jistě stavět doma, díky vyhnaným cenám energetických monopolů, jež si podřezávají vlastní větev a to nemluvím o decentralizované výrobě, tedy v každé domácnosti, jež má nepředstavitelné bezpečnostní výhody při jakýchkoliv nehodách, ať vojenských nebo přírodních!!!!!  Vodík potřebný pro reakci lze v domácích podmínkách snadno vyrobit elektrolýzou vody, již velmi dobře známe. Ze studie vyplývá, že každý tento reaktorek obsahoval asi 50 g práškového niklu a 0.11 g vodíku ( nic snazšího), tyto komůrky byly vyhřívány příkonem 300 W na provozní teplotu a generovaly 4.7 kW výstupního výkonu (15x větší energetický výtěžek) po dobu nejméně šesti hodin (25 kWh / 50 cm³ vylučuje použití jakékoliv známé chemické reakce). I složení katalyzátoru není nikterak složité, z původních studií Focardiho (již z roku 1992) vyplývá, že reakce by měla naběhnout i na svépomocí galvanicky poniklované železné trubce.

Graf na obrázku znázorňuje průběh teploty výstupní vody. Zde ohřátí vody z teploty 20°C na 60° C vyžadovalo devět minut (což v podstatě odpovídá použitému příkonu 300 W), po naběhnutí reakce další ohřátí z 60° C na 97.5 °C trvalo už jen čtyři minuty (viz zlom na teplotní křivce). Je tedy zřejmé, že rychlost reakce je velmi dobře regulovatelná tím, že probíhá jen v určitém teplotním rozmezí a je tedy použitelná i přímo v domácnostech bez velkých úprav. Malá nerezová trubka s jednorázovou náplní vodíku, může běžet celé týdny bez dozoru, v případě potřeby se reakce zastaví ochlazením nebo tím, že se vodík vypustí. Z výsledků hmotnostní atomové spektrometrie vyplývá, že vstupní prášek tvoří prakticky čistý nikl, zatímco katalyzátor po reakci tvořila směs niklu a cca 11% železa a 10% mědi (ve směsi dvou izotopů Cu63 a Cu65, což je neklamným důkazem toho, že v reaktoru probíhala jaderná reakce). Podle mého, je malá příměs Cu asi tou tajnou příměsí, protože Cu pod vlivem slabého gama záření vznikající při rozkladu vody vytvoří určitý rezonanční systém.

Přes tyto jasné kladné výsledky, všechna hlavní média (jako Fox News, CNN, MSNB, BBC atd.) zachovávají důsledné mlčení. A divíte se, v energetické politice je propletených příliš mnoho vlivných lidí, kteří jsou velmi úzce propojení s vládními zakázkami a kterým jakákoliv změna v této oblasti je připraví o neskutečný dnešní výdělek a kaviár ke snídani. Vzhledem k tomu, že naše země si už dvacet let udržuje svou ekonomickou bilanci vývozem energie do zahraničí, nás jistě nepřekvapí, když bude patřit k těm nejzatvrzelejším oponentům i naše vláda, naproti tomu o využití studené fůze má enormní zájem např. Japonsko, hlavně z bezpečnostního hlediska decentralizace zdrojů s poznatkem nedávného zemětřesení. Je tedy možné, že komerční využití této reakce bude u nás ještě několik let pod nejrůznějšími záminkami blokováno - na druhé straně si zlatý český ručičky měly snadno poradit samy, protože od této chvíle vlastně všichni platíme nejen za energii, ale i její distribuci včetně dalších poplatků. Patentová bariéra, která může průmyslovému využití studené fúze bránit, může naopak paradoxně pomoci drobným spotřebitelům.


Pomocné informace: http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3144827.ece


Aktualizováno 11.2.2012
Dnes mně došlo vyjádření k dalšímu dění E-Cat a proto ho otiskuji i zde:
 www.ecatenergy.sk patrí mojej spoločnosti.Poteším všetkých tým,že cena sa má pohybovať v rozmedzí 400-500 USD,za 10KW home jednotku.
Náplň asi 100g niklového prášku bude stáť asi 10 USD a vydrží asi 180 dní v nepretržitej prevádzky.

Cena za jednotku bude v podstate pevná na celom svete,z rozdielom prepravy.Moja spoločnosť zastrešuje servisnú distribučnú a obchodnú stránku v stredoeurópskom regióne.

O zdravie ing.A Rossiho sa obávať skutočne nemusíte,preto že sa už dávno postaral o to sám tak,že v prípade nešťastnej náhody,úrazu,či nehody,bude jeho know how zverejnené.
P.S.Děkuji za spolupráci - Iv


neděle 20. listopadu 2011

Egyptská žárovka
Jak je vidět z dávného reliéfu na stěnách egyptského chrámu Hathor v Dendarah, Faraonovi kněží, byli stejně znalí jak ve vědě, tak i v náboženství a pravděpodobně museli znát tajemství elektřiny. Tento reliéf ukazuje lidské postavy stojící vedle „žárovky“ ve tvaru protáhlé baňky. Reliéf ukazuje něco, jako vlnu-pohybu uvnitř tohoto objektu. Má toto vše symbolizovat elektrické výboje? Tyto vlnící se křivky vycházejí z centrální špičky lotosového květu vpravo. Rekonstrukce z fyzikálního hlediska je vlastně lotosový květ místo, kde je největší intenzita pole. Takže by jsme mohli lotosový květ interpretovat jako objímku, připojenou přes kabel. Celá konstrukce je podepřena izolačními sloupy. Egyptologové však tuto verzi nepřipouští a vztahují tento reliéf ke kultovnímu zobrazení, aniž by znali jejich původní tak proklamovaný kultovní význam.Tyto názory egyptologů jsou v příkrém rozporu se studiem elektrotechnika Ing. Waltera Garna z Vídně. Projektový manažer velké průmyslové skupiny studoval reliéfy a došel k závěru, že tato ilustrace, jako jsou tyto, by nebylo možné zakreslit bez základních znalostí elektrotechniky, je zde totiž příliš mnoho technických detailů. Inspirován těmito objevy, inženýr Garna postavil pracovní model o velikosti 30cm, provedený podle tohoto starověkého egyptského nákresu. Garna popisuje:. "Pokud odstraníte vzduch ze skleněné baňky, která má uvnitř dvě kovové části, výboje se začnou vyskytovat při nižším napětí a tlaku 40 torr (40 mm Hg = jednotka měření rtuťového sloupce) přesně tak, jak ukazují obrazy v podzemní komoře v chrámu Hathor.
Myslím si však, že oni velmi dobře znali influenční ( statický) náboj a dovedli ho využívat, kdežto naše civilizace tyto statické náboje ignorovala a nevěnovala jim dostatečnou pozornost.
Navíc, když někdo tvrdí, že svítili loučemi, musím oponovat, nikde se nenašli stopy sazí a to by jich muselo být, nebo hypotézy kladek při stavbě a co dokonalá opracování velkých kvádrů, opravdu úsměvné hypotézy, které z velmi vyvinuté civilizace, která šla jiným směrem, byla duchovně vzdělaná a dovedla tyto přírodní síly využívat, tato tech. civilizace z nich dělá blbce, opak je pravdou, tak jak další, jako Sumérové, jež znali dokonale naši sluneční soustavu a NASA teprve dnes s úžasem potvrzuje, že měli pravdu, takže z nestranného pohledu, kdo je tady blbec? Ona influenční elektřina totiž není P=U.I, ta je úplně o něčem jiném i s jejími gravitačními anomáliemi, trochu blízko jsou Liftery a Heimova práce.

sobota 19. listopadu 2011

Vše slyším, slyšíme


Upozorňuji, že tento článek nemá navodit nějakou náladu beznaděje, spíše naopak, upozornit na různé možnosti, čeho je dnes technický svět schopen. Již jsem naznačil v článku:
http://energieupramene.blogspot.com/2011/08/psychofyzicke-zbrojni-kontrolni.html co je dnes možné a na čem se pracuje. Jen blázen by si myslel, že je to naopak a sází na slušnost institucí, jež mají kontrolovat pořádek a poslušnost. Komunikace jsou dnes tak rozšířeny, že je skoro všude možné se dostat do vašeho soukromí, pokud si to neuvědomíte, někdy tomu lidé napomáhají sami, zvláště na sociálních sítích internetu, mobilech a hlavně svými projevy tam, kde by měli být zdrženliví. Na komunikačních sítích pak pracují týmy vyškolených pracovníků a systém si pak dovede vyhodnotit v jakém stavu je společnost i třeba v té „blbé náladě“ a pak následně zapojí sdělovací prostředky s určitými články, zprávami, jež mají za úkol buď tuto „blbou náladu“ odstranit a nebo vygradovat, dle účelu. Pro odpoutání pozornosti se vytáhne něco, co 100% lidi přenese na jinou „vlnu“. Pokud se chce brojit proti zkušeným lidem, objeví se ve větším množství články, jak tam a onde důchodce někoho přetáhl holí. Když se chce brojit proti rodině, vyjde množství článků jak jsou v domácnostech týrány děti, když se zjistí, že se nám rodí nyní více nemocných dětí, začnou vycházet články, že jsou to hyperaktivní, nebo Indigové děti, ale vždy si všimněte, že pak něco v tomto směru následuje, prostě se připravuje půda a záměrně se mění pohled společnosti, aby navrhované zákony a nařízení prošly s nejmenším odporem. A provádí se to opakovaně v sinusoidách, aby to nebylo nápadné. Když pročítám některé diskuze ve zpravodajstvích, tak se jim to obvykle daří. Než se však k těmto navrhovaným zákonům a nařízením přistoupí, pracuje mnoho týmů na pohledu do „duše“ národa, prostředky různých odposlechů a šmírování.
Dnes si to uvědomuje (spíše nechce) velmi málo lidí jak jsou manipulováni a ovlivňováni právě tím, co slyším, slyšíme. Jedním takovým možným způsobem jsou naše obyčejné mobily, dokáží určit přesně vaši polohu i co si povídáte není dnes nikterak těžké i při vypnutém přístroji.
Tady uvedu velmi jednoduché schéma, kde se dá použít reproduktor vašeho telefonu jako mikrofon i ve vypnutém stavu, pokud nevytáhnete baterii.
Uvedené schémátko (v principu je jedno jestli je to tranzistor, nebo integr. obvod) má velmi dobrý dosah pro zvuky a pokud je pak napojeno na vysílací obvod v úsporném režimu ve vašem telefonu, i když ho máte vypnut, rozsah a množství převaděčů čmuchalovi zajistí dobrý příjem. Mikrofonky se dají použít i na pouliční sloupy osvětlení, kde se po běžné síti po jisté úpravě dá tento signál vést, tak jak vám známé impulsy v síti pro přepínání na zapnutí vytápění. Článek rozhodně nemá vyvolat pesimismus, naopak, když víte nebo tušíte, je z toho pak legrace a můžete u sebe naopak na veřejnosti velmi dobře cvičit své reakce, myšlení a mluvu. Výborné cvičení. A víte co, nejlépe je v přírodě pod stromem, tam vás může maximálně šmírovat veverka, pokud vám nenarvou do hlav klíšťovou invazi, sluneční záření, vzteklinu a pod. nesmysly, jen aby vás měli pod kontrolou a vy jim to zbaštíte. Pohyb a práce v přírodě nikdy nikomu neublížila, naopak, jenže když se ovečky rozprchnou, Bača má pak tolik práce, že nestíhá.

čtvrtek 17. listopadu 2011

Češi na dně kanálu.

lev sv. Václava

Dnes byl svátek naší státnosti, myslel jsem, že tento národ má svou hrdost a vždy projeví svou nespokojenost, i když mu to chvíli vždy trvá. Dnes už mohu jen konstatovat, že tento národ je ztracen. Je to národ egoistů, strašpytlů, nevšímavých a pokorných ovcí. Bude mít co chtěl.

Převážně mladí lidé 17.11.2011


V Budějicích se sešlo jen asi 150 lidí.

Převážně starší lidé 17.11.2011


Myslím, že je již zbytečné něco dál psát, jen to, že Češi jsou na dně největší žumpy, tma, sliz, kdo s kým, moje, kde co urvat a tak si tam rochní jak prasata a je jim dobře. Plnou hubu světla, dobro přitahuje dobro, tma přitahuje tmu, lásky (ke svému Egu), kecy, výsledek se dostavil.

Ti co zůstali svoji a vědí co jsou a kam patří, těm držím palce a posílám velkou ochranu, Vy si to zasloužíte. 
Temno jednou se prosvítí až Slunce zasvítí.
Tvary temna konec potká,
až se Světlo s nimi utká.
Bezduché Tvary záchranu hledat budou,
jenže oni hlavu budou mít dutou.
Lásku, cit a soucit k druhým ztratili,
protože se zbláznili,
do věcí a peněz, tak Tvare k Bohu již nelez.
Iv
A tak se slavil státní svátek – Den Nezávislosti - v Polsku 11.11.2011. Média mlčí a nebo ukazují bitky vyvolané záměrně provokatéry a u nás? Tolik mladých lidí, prostě všech, spontánní.

Když se mají házet vajíčka, rajčata, to je na Faceboku hned domluveno. Budou si doma lebedit, jak je tu všude kolem díky privatizaci všechno krásně ziskové a efektivní, jak už ve volbách díky bohu není skoro o čem populisticky rozhodovat, protože státu už opravdu, ale opravdu nic nepatří? Takových blbů je tu dost. Podle českých statistik jde o „osoby mladší, s vyšším příjmem a vyšším vzděláním“. Dnešní švejkové nejsou vůbec ničím nápadní. Jako by nebylo co převracet. Ve světě, kde se předstírá infantilita. Kde infantilita je dospělost. Hlavně že v IKEA nebo jinde bylo něco zlevněno.

Hrdý národ, díky Poláci!

středa 16. listopadu 2011

Keelyho zvuková dynasféra v praxi.


Dnes si trochu povíme o zvukových vlnách. Mnoho lidí již pochopilo, že celý Vesmír je založen na kmitání i zvukových vln nevyjímaje. Největší objevitel a propagátor byl Keely, s jeho „Hudební dynasférou“, kde vypracoval základy pro práci se zvukovými vlnami. Jeho práce, která předběhla velmi jeho dobu, se však nesetkala s pochopením u tehdejší vědecké elity. Stále stejné reakce tak jak dnes, nic se nezměnilo, což svědčí o zakrnělosti většiny vědecké elity a sama se svým chováním připravuje o prestiž a úctu, kterou většinou již ztratila. Jsou však i vyjímky a těm patří dík.

Jedny z nejnovějších přístrojů odvozených z akustiky si uvedeme např. akustické kompresory .

Akustický kompresor se skládá z rezonanční dutiny vhodného tvaru a ústrojí pro
transport plynu. Uvnitř rezonanční dutiny se pomocí vibračního stolku (lineárního motoru) vybudí stojatá zvuková vlna dostatečně vysoké amplitudy. V okamžiku kdy se v užší části rezonanční dutiny sníží tlak (první půlperioda cyklu), ventil vstupní komory se otevře a plyn je nasáván do rezonanční dutiny. Tato situace je naznačena na obrázku vlevo. Oblast nižšího tlaku je vyznačena modře, oblast vyššího tlaku červeně.
Během druhé půlperiody dochází v užší části rezonanční dutiny ke zvyšování tlaku
(obrázek vpravo), otevírá se výstupní ventil a plyn je transportován ven z rezonanční dutiny. Rezonanční dutina je tvarována s ohledem na potlačení nelineárních jevů způsobujících nežádoucí zvýšenou disipaci akustické energie. Transportní mechanizmus je umístěn v užší části rezonanční dutiny, neboť zde je dosahováno největšího poměru maximálního a minimálního tlaku. Ventily jsou zde realizovány kovovými membránami, pracovní kmitočet je obvykle v rozsahu 100-500 Hz. Kompresory pracující na tomto principu neobsahují žádné rotující součásti, kluzná těsnění a nevyžadují žádné mazání.
Akustické kompresory mohou dokonce pracovat i bez ventilů. Díky nelineárním
procesům dochází podél rezonanční dutiny ke změně statického tlaku, který u užšího konce dosahuje vyšších hodnot než u konce širšího. Budou-li čelní stěny opatřeny otvory, rezonanční dutinou začne proudit pracovní médium (např. vzduch).


Další pozoruhodný přístroj je „akustický "laser" .

Akustický "laser" je velice jednoduchý demonstrativní termoakustický stroj se stojatou zvukovou vlnou, který si může vyrobit téměř každý. Jakožto (čtvrtvlnný) rezonátor zde slouží zkumavka, nebo nějaká trubice s uzavřeným jedním koncem, pak následuje tepelný výměník, který je tvořen nějakým keramickým tělískem, jenž prostě odolává teplotám a s podélnými kanálky, používají se například při výrobě automobilových katalyzátorů.
Výměník je na jedné straně (u uzavřeného konce - spodního) elektricky ohříván topným drátem, chlazení je na straně druhé zajištěno prouděním vzduchu u otevřeného konce trubice. Po připojení topného drátu k baterii začne zařízení po chvíli vydávat hlasitý tón s vlnovou délkou odpovídající zhruba čtyřnásobku délky trubice. Co má toto zařízení společného s laserem? Stejně jako v případě laseru obsahuje rezonátor, "čerpání" je zde zajištěno tepelným výměníkem a stejně jako v případě laseru produkuje monofrekvenční koherentní vlnu. Ale na rozdíl od laseru se zde jedná o vlnu zvukovou.

foto z ČVUT-FEL

Ani netušíte, co je toto za mocný nástroj a velice jednoduchý. Proti tomuto zvukovému laseru je HAARP, "letadýlka",  orgonity, octování, slabým odvarem čaje. V případě použití tohoto zařízení odstavíte jakékoliv snahy HAARPu, letadýlka co vyrábí „kondenzační páry“ a efektivně rozpustíte jakoukoliv natlačenou oblačnost a v případě nebezpečí povodní s bouřkami ji rozložíte na příjemný déšť až jasno. Jen stačí tento jednoduchý vynález založený na vibracích zvuku vyrobit ve větším měřítku a rouru nasměrovat k obloze na vytčený cíl. Tyto zvukové koherentní vlny jakoukoliv oblačnost, jež se skládá z vodních par a možných jiných sloučenin (o to je větší účinnost, díky těmto tělískům) rozkmitají a oblačnost rozpustí a nejen to i kondenzační páry atd. Chce to jen zapáleného šikovného a ne jen plakat, to v tomto systému nikam nevede, musíte být chytřejší. Za zkoušku to stojí, pokud jste o krok vpřed, vždy vyhráváte.


Jen dodatek?? Zvuk je přijímán i povrchem těla, tak např. i když kůň má ucpané uši proti plašícím zvukům a zapískáte u něj silně ultrazvukovou píšťalkou, dotyčný kůň díky svým receptorům po celém povrchu pak divoce odcválá pryč i s tím Hujerem, co na něm sedí ??????? Buďte chytří, když budete slepí, vždy vás chytnou!!!!!!!!