pondělí 30. března 2015

Neznámé struktury na Marsu


V nedávné době NASA pořídila satelitní snímky na Marsu, kde se objevily dvě neznámé struktury. První objekt je ve tvaru diskové konstrukce, kde jsou na jeho přední starně dva snad průzory, nebo okna. Objekt je nepřirozeně posazen na úpatí svahu. Druhý objekt vypadá jako starověká struktura, silně zanořena do terénu. Možná to může být i kosmická havarovaná loď a nebo nějaký optický klam, ale ten je dost výrazný. Je evidentní, že kolem nás je mnoho zajímavých věcí. Kdyby je vědecká společnost komentovala a se svými možnostmi plně prozkoumala a sdělila veřejnosti, jenže proč tyto věci lidem tají. Kolem je tolik nových neznámých věcí, které nezapadají do školních osnov a vědecko-společenského klišé, že je to až k neuvěření. Slova jako Faké, podvod už dnes pro tyto věci neobstojí, jen tento Matrix zde snese naplno tento název – velký podvod na lidi, pro udržení moci vládnoucích elit. 

sobota 28. března 2015

PLZEŇ 1945-američané v akciDostal som pred časom mailom zaujímavý dokument.

Sprvu som nevedel, čo s ním. Pripadal mi príliš zaujímavý, aby som ho len tak preposlal. Tak som ho odložil; veci sa niekedy vyskladajú samy.
V priebehu týždňa mi prišlo čosi, čo k dokumentu prilieha ako leginy na stehno.

Co se tajilo a o čem se nehovoří....? Konec války 1945 v Plzni...

30. 4. 1945 americké jednotky dosáhly Chebu, Aše, potom směřovaly do Stříbra, Klatov, Domažlic… Pražské povstání proti německým okupantům 5 5. 1945 působilo velmi rychle i mimo Prahu. Ve stejný den v Plzni české síly získaly silné pozice. Němečtí starostové Wild a Sturm byli zajištěni našimi vlastenci. 6. 5. 1945 v 9 hodin ráno vstoupil do Plzně americký vojenský oddíl »B« 16. pancéřové divize pod velením plukovníka Nobleho. Ten měl nařízeno zastavit se na předměstí Plzně, ale vida příležitost, rozkázal svému oddílu, aby obsadil Plzeň. (Archiv JNV Plzeň, -7-1. plk. Noble). Revoluční národní výbor v Plzni zveřejnil 6. 5. 1945 výzvu »Na pomoc bojující Praze«. Občané Plzně na výzvu reagovali bleskově. Velení USA bylo z české strany požádáno o zapůjčení automobilů pro přepravu dobrovolníků do Prahy a také o některé zbraně. Velení americké armády nejenže takovou žádost odmítlo, ale odjezd dobrovolníků na pomoc Praze zakázalo. Ukazovalo se, že zájmy USA jsou jiné než českých občanů - bojovníků proti německým okupantům. Počínání Američanů v Plzni bylo podivné a vedlo k narůstání pochybností, o co jim vlastně jde. Po příchodu vojenských jednotek USA do Plzně zrušilo jejich velení Revoluční národní výbor v Plzni. Občané Plzně velmi tvrdě tento čin kritizovali a neuznali jej. Američané museli nakonec ustoupit, ale jejich počínání se nezměnilo. Všimněme si některých kroků, které americké vojenské velení v Plzni nařídilo a realizovalo:
Jen americký velitel má právo určovat strukturu města Plzně. 
- Ulice musí být vyklizeny, obyvatelé mohou do ulic jen v rozsahu dvou hodin za den.
Bylo zakázáno vydávat a rozšiřovat české noviny a české informační letáky.
 - Američané plzeňským bojovníkům proti německému fašismu zabavili vysílačky, zbraně, fotoaparáty, a dokonce zabavili i zbraně československým důstojníkům a policistům.
Veškerá písemná povolení, žádosti, stížnosti… prostě veškeré písemnosti musely být napsány v českém i anglickém jazyce.
 - Americké velení neustále opakovalo a kontrolovalo své nařízení, že německým důstojníkům se nesmí nic stát, protože jsou pod americkou kontrolou.
Občané Plzně se mohli vzdalovat z města jen do vzdálenosti šesti kilometrů… Americké velení zakazovalo činnost Národních výborů jako orgánů nové lidové moci. To omezovalo naši suverenitu a poškozovalo plnění Košického vládního programu, který byl schválen 5. 4. 1945. Americké pojetí svobody prozrazoval také politický obsah vyhlášky amerického velitelství ve Strakonicích ze dne 9. 5. 1945 (č.j. 6684). Okresní hejtmani »budou provádět všechna nařízení amerického vojska a to do té doby, dokud nová česká vláda nebude uznána vládou USA…«. Přitom vláda ČSR byla v Košicích 5. 4. 1945 uznána všemi antifašistickými velmocemi a dalšími zeměmi.
Americké bombardování Plzně
Tento nepřátelský akt nesmí být nikdy zapomenut. Tak to diktují fakta a historická pravda. Americkému velkokapitálu šlo hlavně o zničení významného centra naší ekonomiky - Škodových závodů v Plzni a v dané oblasti. Fašistické Německo v březnu 1939 tyto závody zabralo a využívalo je pro svůj válečný zbrojní program, a to až do konce války v roce 1945. 17. - 18. 4. 1945, čtrnáct dnů po přijetí Košického vládního programu,
americký velkokapitál, vojáci a zbrojaři vedení vztekem a nervozitou z toho, že uvedené centrum naší ekonomiky nebudou ovládat, přistoupili ke zničení závodů v Plzni. 25. 4. 1945 se uskutečnilo poslední masové bombardování Škodovky. Bylo to současně poslední bombardování v Evropě. 500 bombardérů USA svrhlo na uvedený závod 5000 tříštivých, fosforových a zápalných bomb. 29 objektů Škodovky bylo totálně zničeno, 21 těžce poškozeno… nebyl elektrický proud, komunikační a celková infrastruktura byla zničena.
Americký zločin - bombardování Plzně - neměl žádný strategický význam z hlediska dokončování válečné porážky fašistického Německa. Byl to cílený nepřátelský záměr proti nové osvobozené Československé republice, proti její vládě a proti strategické orientaci na SSSR v poválečném období. Američanům šlo o rozbití průmyslové a ekonomické základny ČSR. USA bombardovaly ještě Nové Zámky, Nitru, Pardubice, Zlín, ČKD-Praha 25. 3. 1945 a další místa. 17. 4. 1945 bombardovaly dělnické čtvrti Škvrňany a Karlov. Bylo zabito 624 Čechů, 453 jich bylo zraněno. Američané zničili 505 budov, seřaďovací nádraží a další objekty. Americký generál Patton, když si prohlížel ruiny Škodovky, prohlásil: »Dobrá práce, jsem spokojený!
« Tajemství čtvrté brány.
 V této části zničené Škodovky »pracovaly« dva týmy Američanů ze strategické rozvědky. Zajímaly je výrobní a technologické plány. Prototypy nových německých zbraní, které nebyly použity na frontách. Hledaly archiv závodu, ale ten byl zničen při americkém bombardování. Části archivu a plánů v některých výrobnách nám však přesto Američané ukradli. Náhradní válečný německý archiv nových zbraní a komponentů se ale Američanům nepodařilo odcizit. 22. července 1945 se skupina Američanů převlečených do uniforem důstojníků československé armády zmocnila československých odborníků na odstředivé lití dělových hlavní a unesla je do Mnichova. Americký lup ve Škodovce mohl být ještě větší. Naši vlastenci a nové bezpečnostní orgány ČSR tomu zabraňovali. Pohled do jednoho policejního hlášení Pod č.j. 400 pres./1945 bylo uváděno mj. toto: »Po obsazení Plzně americkou armádou vznikla řada nesnází, které se postupem času vyvinuly v problémy. Vojáci obsazují samovolně opuštěné byty bez ohledu na jejich zajištění, vnikají do nich i násilím… na otevřených táborech německého vojska v okolí Ejpovic naskýtá se týž obraz. Zde byly národnímu hospodářství způsobeny milionové škody, hlavně na motorových vozidlech, na kterých se přijela vzdát německá armáda, ustupující od Prahy. Američané velkou část vozidel zničili.
A pokračuje se dále:
U Ejpovic Američané zničili velké zásoby prádla a potravin. - Za starou hrnčírnou v Plzni do obrovské jámy svážela americká nákladní auta velké zásoby potravin, konzerv, nábytku… to polévali benzínem a zapalovali… - V Chebu zničili Američané velké sklady látek, psacích strojů, radiopřijímačů, konzerv a automobilů… - V Kraslicích zničili vojáci USA sklady hudebních nástrojů.
Na zámku Pozorka u Kladrub bylo velké skladiště hlídáno československými
hlídkami. Američané hrozící zbraněmi naše hlídky vytlačili, skladiště polili benzínem a zapálili. - Z Aše bylo do Mnichova uneseno pět odborníků na výrobu technického porcelánu. - Z tachovského muzea zmizely cenné památky - olejomalby, staré zbraně vykládané stříbrem. S tím vším zmizel také major armády USA Hoower. - Ve Stodě se americké vojenské velitelství zmocnilo násilím 40 vagonů látek, zabavených Němcům, tyto zásoby Američané spálili. - Národní výbor v Chebu 14. 5. 1945 oznámil, že americké vojenské velitelství nařídilo odvézt 45 vagonů obilí do Německa… Fakta a některé údaje jsou použity z textů K. Bartošky a K. Pichlíka »Pokus o hospodářskou kolonizaci ČSR«, Praha 1969, str 11 a další.
Připravil J. GROUŠL 
Dnešní vojenský americký konvoj je ukázkou zaostalosti USA- jen železný šrot. 
Zahraniční politika USA ukázala, že nemůže nabídnout nic jiného, kromě vojenské síly".
Demonstrovat místo velkých myšlenek obrněné automobily je strategie včerejšího dne. Zahraniční politika, která se hýbe výhradně s pomocí vojenské síly, jako v USA, je záležitostí minulého století.

 

čtvrtek 26. března 2015

Skákající „Smraďoši“Možná humorná, pro někoho poučná
K tomuto článku mně přiměl komentář od našeho čtenáře „OL“.Psal: Přijde mi, jakoby tihle smraďoši byli různě "poschovávaní", sice nevím jak to dělaj, ale vím že jsou vidět, obzvlášť večer a nejvíc tam kde jsou děti. Vypadaj ale různě, někdy jen jako tmavej "flek" v prostoru co náhle zmizí, vypaří se jakmile ho spatřím, někdy je vidět i "postavička" (jen ty obrysy maj rozmazaný), vesměs to vidím jako takový malý smrady či "trpaslíky" - jak tomu tuším říká Iv. Furt ale utíkaj, tím se spolehlivě prozradí. Taky je občas vidím kus od psí boudy, zmetky, by mě zajimalo jak to mají zvířata - jestli je taky mohou vidět.
Pod postele dětí jsme dali větší drůzy ametystu, křišťálu, svíčky jsou vlastně na každonočním pořádku, dost to zabralo, po jistých ... zkušenostech, ale stejně ty Smraďochy oba vidíme.
...teď jak to píšu, přišel synek i s plácačkou na mouchy jakoby hned poznal, tak mu ještě říkám ať je klidně zaplácne a pak nakopne do zadnice, hned věděl a předvedl to.

 Ano, někdo z vás tyto entity zahlédne a malé děti je také vidí. Nejlépe jsou na tom zvířátka a to pejsci. Někdy se divíte, proč ten váš pes tak vyvádí a přitom zdánlivě v okolí je klid. Oni je vidí, tak jak vidí i Dušičku, odcházející z těla, jejich zrak je v tomto momentu odpoutání vidí a dají to i někdy zvukově (zamručením, štěknutím, pohledem) najevo. Smraďoši nesnášejí lidský pohled, zvláště těch, s vyššími vibracemi, jejichž zrak je spaluje a mají evidentní vztek, když je někdo vidí a skáčou pryč, jak němci do krytu. Jak říkám, nesnášejí „průvan“ jak rád dělám, výměny energií. Libují si v „zatuchlém“ prostředí, myslím tím nehnuté energie, které jsou vždy na nízké frekvenci. Říká se větrejte, ale to má i svůj význam, protože když je slunečno, vzduch nasycený slunečními paprsky je rovněž zabíjí. Musel jsem se pousmát, jak „OL“ popisuje malého chlapečka, jak jej sekl plácačkou na muchy – dobře mu tak. Ale ještě lepší je pěkně prosvítit všechny vaše kouty v domě, kde není výměna energií tak dostatečná. Já tomu říkám „Meč na Smraďochy“.  Stačí vzít baterku a před ní položit větší křišťál a všechny tyto kouty prosvítit a je od nich vymalováno. On totiž křišťál nemá sám o sobě tak velkou razanci, je tak dobrý na čakry, ametyst zase jen podporuje myšlení, takže na tyto „srandisty“ běžně neůčinkuje, jen v případě prosvícení ano.
Co se týče Orgonitů, nechci moc kritizovat, ale podle mých praktických zkušeností závisí jejich účinnost na mnoha faktorech a navíc jsou i drahé. Účinností se však kuželové pyramidě nevyrovná. Materiál je skoro zdarma, zhotovení trvá max. 15. minut a vyrobená z archu A4 papíru má aktivní energetickou bublinu v průměru 1,2 metru, dvě vedle sebe skoro 2,5 metru.

Další výbornou pomůckou jak tyto negativní „potvory“ vystrnadit, je třeba kuželová papírová pyramida, jež má krásnou kruhovou rotaci záření. Pokud si ji umístíte pod postel, celý organismus se dostává v noci do harmonizace a každý zadráplý „Smraďoch“ se pustí a zdrhne. To nejlépe poznáte u dětí, které jsou někdy trochu „neposlušné“, v noci vykřikují ze spaní jak rádio Svobodná evropa. Po umístění kuželové pyramidy se vám dítě začne sklidňovat a začnou do popředí vystupovat jeho kladné povahové vlastnosti – zkuste to, dáte mi za pravdu.


Jinak proč říkám „Smraďoši“. Není to nějaký můj plezír, je to ověřený fakt a jako pomůcka pro ty, co tyto „negativní potvory“ nevidí. Při jednom pokusu s panem Sídrisem http://laskyplnysvet.cz/   se usmíval nad názvem „Smraďoši“ a pak rovněž zkonstatoval, že je to pravda a ještě víc se pak smál. Někdy je můžete cítit, jako závan puchu, nevětraného prostoru, někdy i hůře. No a pokud někoho potkáte a pro vás smrdí jako „Smraďoch“, berte raději roha a nezdržujte se, než se jeho jednotka „Smraďochů“ zadrápne vám pod „kůži“ a budou se vám dít naschvály.


Kdo má zahrádku a může si postavit na prostranství nějaký Menhir, který pak rezonuje s ostatními meridiány Země, také vyčistí prostor od „Smraďochů“ a je nyní už jedno, jestli nad některýma místama Sil postavili kostel, nebo ještě lépe kryptu. Ničte životní prostředí „Smraďochů“ a snažte se okolí harmonizovat, Terra vám za to bude vděčná a možná i vaše zahrádka bude mít nejlepší zeleninu v okolí. 
Žádám Sílu o zničení všeho temného zde na Zemi.
Žádám Sílu o zničení všech nástrojů Satana zde na Zemi.


středa 25. března 2015

Znovu smutné výročí - Protektorát
 Naše média v těchto dnech nepřipomínají  historickou zradu západních mocností a následnou okupaci. Tato skutečnost se nehodí do krámu.
Od 15. března 1939 byly nacistickým Německem ilegálně okupovány Čechy a Morava. Dne 16. března 1939  vznikl protektorát Čechy a Morava . Tento protektorát byl vytvořen na území českých zemí, zbylém po vynuceném odstoupení Sudet Německu 29.září 1938.
Z německého pohledu šlo o autonomní součást Velkoněmecké říše, obsazenou na základě společného prohlášení československé a německé vlády a v důsledku toho, že Československo byl uměle vytvořený stát, vnitřně neschopný existovat a představující ohnisko nestability, ohrožující evropský mír. Nepřípomíná vám to nyní něco?
Vzpomeňte si! Je to historická pravda.

úterý 24. března 2015

Slunovrat 2015 a SÍLA


18. března jsem psal o významném okamžiku zde na Zemi http://energieupramene.blogspot.cz/2015/03/slunovrat-2015.html?showComment=1427199344811#c7766477020903926111  a mnoho lidí zde pochopilo množství souvislostí a kterým směrem jít dále. Dnes bych trochu dál rozvinul celý úkaz tak, aby ti, co začínají chápat všechny souvislosti toho využili nejen pro dobro své, ale i ostatních vám blízkých.Při Slunovratu, současně se zatměním nastala ta nejlepší chvíle pro usměrňování Síly, aby se zvrátil proud Síly manipulovaný Temnými, kteří tuto nejvíce sbírali vytvářením strachu a tak ji používali pro své záměry. Oni ji znali ze starých původních rukopisů z kolébek civilizací jako je Irán a Irák, kde také i dnes loupí muzea se starými artefakty. Oni nikdy nechtěli, aby ostatní lidé znali pojem Síly, která proudí tady vším a má tu vlastnost danou nám od Zdroje, že ji můžeme svým myšlením, citem a chtěním ovládat, oni ji ovládali vždy jen pro svůj osobní prospěch na úkor ostatních. Dnes již víte jak ji uchopit, když ji ani neuvidíte, ale je tady, prostupuje vším a vy máte právo ji ovládat a spolupracovat s ní, pro dobro své i ostatních.

V době Slunovratu ani vědecká společnost nečekala tak velké porušení geomagnetického pole a nemohla její množství vysvětlit. Ti co se zabývají Bovisy také zjistili, že jejich přítok začal kmitat a tak taky začalo kmitat geomagnetické pole Země. Všechny okolnosti byly nastartovány tak, aby se lidstvo konečně vzchopilo a co největší většina šla jiným směrem a žádala Sílu:

Žádám Sílu o zničení všeho temného zde na Zemi.
Žádám Sílu o zničení všech nástrojů Satana zde na Zemi.

Zlo samo nikdy neodejde dobrovolně a je potřeba i jeho prostředí měnit tak, aby bylo pro něj nepříjemné, zbavovat se strachu, beznaděje, zoufalství, to jsou všechno energie potřebné pro podhoubí Temných. Máte dnes také znalosti Síly a vždy vám budou i pomáhat Rodoví příslušníci. Nemusíte znát všechny Rodové příslušníky, stačí máma, otec, prostě koho jste znali z rodiny a je nyní na „jiném břehu“. Oni jsou všichni provázaní s vámi a dalšími předky, které ani sami neznáte, stačí jen si vzpomenout s úsměvem  a radostí a to i když se mohl chovat pro vás nebo okolí nepříjemně, oni již své chyby poznali a vyrovnali se s nimi se Zdrojem a chtějí nyní vám pomáhat, stačí jen je požádat, i oni čekají aby mohli pomáhat. Dostali jsme po RESTARTU velkou příležitost vše zvrátit, ale musíme to chtít a stát si za tím s pomocí Síly.

Musí se z nás stát „Bojovníci Síly“, ne ustrašený báby a nebo lidé, kteří měří svůj život dle konta v bance. Země – Terra si již vystála tolik utrpení, že vám bude vše na Zemi vděčné (i všechny ostatní bytosti Země, pokud na ně věříte) za pomoc ( Schumanova frekvence Země se již zvýšila) a dostanete se do synchronizace se Zemí – Terrou a nikdy tak nebudete sami. Energie čištění tak bude mohutnět ve všech směrech, až pro Temné zde nebude možné existovat.

Nedejte „Smraďochům“ možnost aby nás otravovali, už pro ty děti, aby žili na čisté Zemi a nemohli se krmit naším strachem a zoufalstvím, tady není jejich domov.
Ať Vás provází Síla.

"Smraďoch v akci"

pátek 20. března 2015

Rozděluj, panuj

Dnes vám přinášíme video, kde George Friedman sděluje veřejnosti pohled USA na dnešní krizi v Evropě. Jeho cinický pohled si vychutnejte, nezajímá jej, že  touto politikou trpí a umírá zbytečně mnoho lidí, že krysy tloustnou a ti druzí umírají. Hlavní věcí však je, že odhalili svou politiku rozeštvávání a z toho následné využívání, nechtějí záměrně, aby nastala  spolupráce mezi jednotlivými národy. Zde jasně řekl, že eventuelní spolupráce mezi Německem a Ruskem je pro ně velkou hrozbou, udělejte si však sami svůj názor a to jistě neřekl vše. Vše se perfektně odhaluje i cinická politika USA.

středa 18. března 2015

Slunovrat 2015


Dne 19. až 21. března nastává v astronomii jarní rovnodennost, my jsme to v anketě nazvali trochu jinak „ Jarní slunovrat“, ale mnozí z vás toto pochopili a sami svým vnitřním citem a poznáním podle toho hlasovali. Otázka byla určena, zda dojde po tomto datu k výraznějším změnám v této realitě. Mnoho z vás odpovědělo „Ano“. Tedy většina z vás,  kdo se trochu zajímá o dění nejen v reálu a připouští i jiné vlivy na rovinu naší reality, cítí, že jde o období změn tady na Zemi a tyto změny již začaly od roku 2012 i v okolí Země a to hlavně v jiné rovině bytí.


Tam byly nastartovány změny zničením základen Temných, zejména v rovině změn astrální matrice, aby se tak mohla projevit materiální matrice 3D, která má pro svou realizaci vždy nutně jisté zpoždění. Od roku 2012 začal v blízkosti země válečný konflikt, jež mnoho lidí zde na Zemi nevnímá a ani nechápe. Vše je zde navzájem propojeno v časoprostoru a většina klíčových událostí již byla od tohoto data spuštěna. 


Pokud chcete titulky v CZ, najeďte na film v YouTube. Klikněte na „Nastavení“, objeví se políčko „Titulky“ , klikněte na „angličtinu“ a otevře se vám roláda s jazyky. Tam úplně dole klikněte na „Překlad jazyka“ a zvolíte „CZ“, pak jen „OK“ a máte překlad.

Byly spuštěny časové brány a energetické portály, aby se mohly uskutečnit události, to začalo i v těchto chvílích pulsováním (např. Bovis-energ. jednotky) ze Slunečního portálu, jehož pulsace je o hodně účinnější a budou mít vliv na budoucí reálný svět zde na Zemi. 
Nastávají nyní velké rozdíly mezi lidmi více duchovními a materiálními. Reptiliáni utvořili kolem Země energetický štít nejen pro svou ochranu, ale aby působil  i na zpomalení růstu vědomí lidí, jedním faktorem byl i např. chemtrail.

Velmi důležitou úlohu v boji s reptiliány hraje nyní Sluneční portál, tak jak jsme stále upozorňovali zde na stránkách, včetně i proletu ISONU kolem Slunce. Sluneční paprsky nejsou jen světlo a teplo, ale jsou schopny nést informace pro DNA , tedy vše živé na Zemi a vyšší frekvence, důležité pro změny. Výrony sluneční plazmy rovněž působí destabilizaci geomagnetického pole Země a tím se odstraňuje i uměle vytvořené obranné bariéry reptiliány kolem Země, včetně uvedených chemtrail a tím docílit proniknutí žádaných energií, jež působí na reptiliány destruktivně a pro část lidstva pozitivně. Ano, reptiliáni oddělili svět lidí zde na Zemi od vyšších světů stíněním. Tato galaxie však nyní vystoupila ze zóny kontrolované temnými silami(2012) a tma mezi Slunečním portálem a Zemí bude zničena. V těchto dnech vidíte značný nárust činnosti Slunečního portálu.
Aktuální stav k 18.3.2015

Logika reptiliánů je, že zvířata, běsi i lidé jsou ti nejhanebnější a nacházejí vlastně společné body – sociální Darwinismus. Lidé si nejsou schopni poradit (války - Ukrajina), tak proč by se mělo jim dovolit jít výše.
V těchto časech Slunce jako portál hraje nejdůležitější úlohu pro lidstvo, kdy Egregoři i reptiliáni nebudou moci zde žít a mohou být zničeni spálením, protože ti, co ještě neodešli, budou mít deportační portály již zavřeny pro možný únik. Zatmění slouží jako Restart, po němž začne proudit nově modulovaná energie ze Slunečního portálu, která bude na Světlé lidi působit blahodárně, na Egregory a zbytek lidí, inklinujících k Temné straně života bude portál působit spalujíce a škodlivě, tak začne očista prostoru – znovuzrození. Lidé s „anglosaskou tváří“ se nebudou chtít ještě změnit, protože oni nemají dar rozlišit rozdíl mezi dobrem a zlem a také se ho nikdy nenaučili, nebyli schopni, ti zde skončí.

V těchto dnech bylo narušeno geomagnetické pole velmi vysoko, na čtvrtém stupni z možných pěti stupňů a sítě i komunikační pracovaly dobře, bez nějakých výkyvů nebo dokonce výpadků. Temná strana chce využít tohoto Restartu pro vytvoření strachu a zvrácení nastupujících událostí, takže v případě možných výpadků bych toto vše přičetl k umělému vypnutí a nastolení záměrného chaosu. Ten, kdo je informovaný, může zůstat v klidu a své myšlenky bude směřovat k jedinému:

Žádám Sílu o zničení všeho temného zde na Zemi.
Žádám Sílu o zničení všech nástrojů Satana zde na Zemi.

Staňte se bojovníky Světla, Temní nikdy dobrovolně neodejdou do svého domova, je to vaše povinnost a pomoc těm, kteří za námi stojí a nebojí se zničit to, co by zničilo a nebo uvrhlo zpět celý Vesmír.

úterý 17. března 2015

Prvé kvietky


Náš čtenář Vojtěch K. nám zaslal fotografie prvních kvítků jara, až ze Slovenska. Děkuji a rád uveřejním pro naše čtenáře na pohlazení Duše, zvláště nyní, při jarní rovnodennosti, podmalovaném zatměním Slunce, abychom si sami uvědomili, jak je nový život důležitý a začíná opět jeho nová cesta. 
foto Vojtěch K.

foto Vojtěch K.

pondělí 16. března 2015

Krym. Cesta domů

Dokumentární film o skutečných událostech na Ukrajině můžete shlédnout zde. Zatím jen v ruštině, doufáme, že se někdo ujme překladu. Velmi zajímavé a někdy i velmi strhující záběry, hlavně řádění fašistů, vám otevře oči.

Zatykač na Sorose


V těchto dnech rusko vydalo mezinárodní zatykač na Soroze a myslím, že brzo dojde i na další jako Rothschild, Rockefeller a doufám, že brzy dojde i na jejich pomahače, mainstrémová média, jež záměrně šíří lži a nejsou objektivní. http://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/20150304/30303.html

Rusko tak přinutí USA zamyslet se nad tím, co této zemi a celému světu provedli Rothschildové. Takže mějte na paměti, že až zase uvidíte protesty proti Putinovi, nejspíše jde o rotschildovskou propagandu s cílem ovládnout Rusko a tím v závěru  uskutečnit NWO.


Putin totiž vydal mezinárodní zatykač na finančního teroristu George Sorose!

Ruská inteligence poukázala na Sorose a jeho úpravy švédského a dánského měnového kurzu za účelem napadnout ruskou burzu.

K tomu Soros používal lucemburské banky.

Putin chce osvobodit Rusko od těch, kteří se snaží způsobit ekonomický a společenský kolaps, nebo se o to aspoň pokusili.

Putin je Rusku velmi loajální a udělal by cokoli, aby ochránil jeho lid. Proto vydal tento zatykač a tím způsobil, že má pan Soros minimum prostoru pokračovat ve své špinavé hře ve spolupráci s Rothschildy / Rockefellery, kteří by zdevastovali celosvětový finanční systém.

Mělo by se vědět, že Soros využíval lucemburské banky, což je zakázané, po uzavření smlouvy s EU nazvané “Basel II“.

Jak Mezinárodní měnový fond, tak i EU upozornili Interpol nejen na zatykač proti Sorosovi, ale také proti Marcu Richovi a jeho firmě situované ve Švýcarsku.

Putin tak bude moci začít lov na další kriminálníky a ostatní komplice, Rothschilda a Rockefellera.

Původní zdroj: http://csglobe.com/russia-issues-international-arrest-warrant-for-rothschild-soros/
Zaoceánští psychopaté ztrácejí nervy a měli by začít prosit za odpuštění.

Spojme se a držme v myšlenkách v těchto časech stále jedno:

Žádám Sílu o zničení všeho temného zde na Zemi.
Žádám Sílu o zničení všech nástrojů Satana zde na Zemi.

Již se dějí věci a buďme rádi, že SÍLA začala realizovat v matrici reálu 3D, pokud nás bude více, rychleji se zničí tento Systém, založený na sociálním Darwinismu. Na den 20.3.2015 (zatmnění a slunovrat) ať na to myslí co nejvíce lidí, je to totiž i svátek Satanistů pro jejich rituály, jež zde na Zemi už zničili skoro vše dobré, tak bude tato Síla působit přímo na zdroj Temna jako zničující. Opakuji, myslete na SÍLU v těchto dvou větách a Vaše energie nasměrované SÍLY bude na tyto působit smrtelně. Ať se účastní více a více lidí, tím se dospěje rychleji ke kritickému bodu změn, které si tak uvnitř srdce přeje mnoho Světlých lidí a přejí si změny k lepšímu nejen pro sebe, ale i pro celou Zemi.

O Síle a jak se na ni napojovat a pracovat s ní, máte popsáno v dřívějších článcích a zdarma i pro vás samotné, stačí jen zadat "Síla" do vyhledávače na stránkách(ve sloupci vpravo).


sobota 14. března 2015

Udajný kolaps el. sítě


Na webech se objevily články o údajném možném kolapsu elektrické sítě dne 20.3.2015 z důvodu většího zatmění Slunce v evropské části  http://www.power-blackout.info/

Články zdůvodňují tento kolaps nedostatkem slunečního záření, kde v evropských zemích je dnes na distribuční síť napojeno větší množství solárních panelů, které by údajně pak nemohly pokrýt poptávku el. energie a došlo by ke kolapsu sítě.

Uveřejnění těchto prognóz nějak nesouhlasí s možnostmi propojené elektrické evropské distribuční sítě a nastává zde otázka, proč toto zveřejnění. Kdo na tom vydělá a komu tato zpráva může pomoci, ale v zásadě bych hledal v tomto možnost financí a nebo test veřejnosti, na jejich reakce při nějakých budoucích možných katastrofách. Tuto druhou část bych preferoval spíše, protože je nutné vědět, jak bude obyvatelstvo reagovat při kritických záležitostech a připravit se na udržení stávajícího Systému.

Po technické stránce obavy z výpadku el. sítě jen kvůli zatmění Slunce je opravdu jen zavádějící. Rovněž si můžete přečíst na toto téma i zde  http://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/12427-zatmeni-slunce-a-fotovoltaika
Jednoduchý argument a pro mnohé i logický je ten, že v noci, tedy v nočních hodinách rovněž nesvítí Slunce a síť funguje bez problémů, i v zimním období, kdy většina západních krajin má rovněž zvýšenou spotřebu, už jen kvůli vytápění atd. Evropská síť je spolu vzájemně velmi dobře propojena a jednotlivé země mezi sebou v případě lokálního nedostatku si vypomáhají, to se týká i České republiky, jež má dosti výkonné atomové elektrárny a i my dodáváme do této sítě. Případný kolaps by mohl eventuelně nastat jen tehdy, kdy by byl takový nárust spotřeby, že by síť neudržela kmitočet sítě a tím si ona automaticky vždy jednotlivé regiony v rozvodnách okamžitě odpojí, aby se nedopustilo zhroucení sítě. Tak se může stát eventuelně, že v nějaké oblasti nepůjde el. proud maximálně na nutně omezenou dobu, což v zimním období při kalamitě je normální, ale ne na zhroucení celé evropské sítě. Tak jak jsem hned na začátku zdůrazňoval, vždyť i v noci nesvítí Slunce a síť funguje bez závad i v zimních obdobích, kdy je slunečního svitu nedostatek a nejen při zatmění Slunce.

Tak jak jsem výše uvedl, proč toto vše vzniklo. Spíše bych v tom viděl menší oživení financí spolu s testem obyvatel, jak budou reagovat v kritických obdobích. Každé zatmění představovalo i v dřívějších dobách začátek nějakých změn stávajících poměrů a dnešní doba nasvědčuje těmto změnám, které jsou na spadnutí. Vidíte sami, jak se západní Systém hroutí, jenž dosáhl svého vrcholu a není již schopen se dál vyvíjet a potřeboval by válku, aby svět uvrhl o několik desetiletí zpět a tím nastartoval opět svou životaschopnost, založenou na okrádání a devastaci, ale nakonec tento Systém by za nějakou dobu opět dosáhl svého konečného vrcholu a situace by se opět opakovala. Prostě tento Systém ukončil svou evoluci a lidstvo již nemůže pokračovat ve svém vývoji dle pravidel Sociálního Darwinismu. 
20.3.2015 je současně několik astronomických událostí, které zdůrazňují nastávající změny, tak jak jsme již naznačili v anketě. V ten den má být velké zatmění Slunce a současně nastupuje jarní rovnodennost – začátek nového probouzejícího se života a odpoutání se od starého a to nemluvím o tom, zda opravdu šplouchne do Atlantického oceánu větší „šutr“ z vesmíru a způsobí záplavové tsunami střední Ameriky, hluboko do vnitrozemí, jelikož vlna na pobřeží by měla dosahovat až 1 000 metrů s následnými vulkanickými otřesy. To vše mohou některé vládní instituce zatajovat, včetně NASA a tímto článkem mohou i testovat obyvatelstvo, jejich chování a reakce.No uvidíme, informovaní však vždy stojí pevně a dění kolem berou s nadhledem a ani se nenechají zneužít. Podle satanského kalendáře je datum 20.3. svátkem sexuálního a krvavého rituálu-sabat, kde oni potřebují využít energie strachu lidí pro své účely, čím více energie, tím lepší materializace pro jejich záměry, tak se nenechte a užívejte si radosti návratu jara s pocitem nových a dobrých věcí. Tím je odříznete od šňůry vaší energie.


pátek 13. března 2015

Sodoma


Zakázaný ruský film, který poukazuje na záměrně vytvářený postoj tak, aby přírodní defekt byl veřejností brán jako norma. Je to porušování základních morálních zásad s jedním záměrem, vytvářet chaos v myšlení, kde pravda je lež a lež je pravda. Většina lidí k tomuto tématu se ani nevyjadřuje z důvodu nějakého strachu, nebo nevšímavosti. Je to plíživé jako mor.
 

středa 11. března 2015

Co na to elektrotechnici?


V Srbsku žije muž, jménem Biba Struja, jenž si pohrává s elektřinou, jako se svým přítelem.

Od svých 17. roků si hraje s elektřinou, nechá ji sebou proudit, akumuluje ji, dovede se od ní izolovat a nebo ji generuje. Je to medicínský fenomén, ale zároveň podléhá zákonům fyziky.

Pár pokusů předvedl mladým lidem i ve výzkumném centru pro mládež, aby si vyzkoušeli jeho přírodní schopnosti. Podívejte se vlastně sami na přiložené video a úsudek si udělejte sami.pondělí 9. března 2015

Přesun USA armády v Estonsku.


Toto v mainstrému u nás neuvidíte, tak se podívejte pro vaši informovanost zde, jak se v noci přesouvají americké ozbrojené jednotky v Estonsku. Pravděpodobně vyrazili na medvědy, protože tak zastaralá plechárna, včetně těch OTČek(těžiště vozu je hodně vysoko) může být účinná tak maximálně na eskymáky. Podle videa se asi jednalo o přesun ženistů(bigošů) o kvantitě tak pouze tří rot, se čtyřmi kuchyněmi, ještě že za nimi nejel MacDonald.
Odkaz na další souvísející článek: http://energieupramene.blogspot.cz/2014/10/rusko-predbehlo-zapad.html


Nechci vidět, jak by dopadly americké a Nato jednotky. Pravděpodobně po přeletu pouhých ruských stíhaček, které mají na palubě elektromagnetické a elektronické zbraně http://energieupramene.blogspot.cz/2014/10/rusko-predbehlo-zapad.html, by se celá armáda sesypala, byl by to jen železný šrot a vyvěsila bílé spodky. Amíci jsou opravdu nepoučitelní. Tímto končí éra otevřených vojenských agresí.
 Anastasia, Rusko od pohromy zachrání postupně celý svět bez toho, že by si dělalo nárok na nějaké či další země. Rusko má zájem žít v míru. Až lidé jednou poznají pravdu, kdo jsou skutečně Němci, Germane, Tadesko- thiudiscí, nebudou věřit svým uším. Pravda je krutá ale osvobozující. V tomto případě velice konstruktivní.....
V tomto pochmurném světě říše, která pokládá sebe samu za Bohem vyvolenou a nenahraditelnou, jste tím, čím jste: outsiderem, užitečným blbcem v lepších časech, ale když změní USA své priority a nebo ztratí o vás zájem, budete jim na obtíž.

pátek 6. března 2015

Ani prase to nežereZkuste se v Hamé nad sebou zamyslet. V hovězí konzervě chybí kusové maso, sádlo i rosol, místo toho je uvnitř nějaké pyré neznámého původu, kdepak maso.

   
K videu „Ani prase to nežere“ se hodí podívat na práci studenta, naočkovaného „Sociálním Darwinismem západu“. Otřesné! Výchova mladých parazitů v žumpě fekálu. 
PRÁCE STUDENTA GYMNÁZIA 
Znám jedno řešení ! Např. aby důchodci byli solidární! 
Student gymnázia, maturant, 20. 2. 2014. 
Kdyby stát nevynakládal šílené částky na důchody důchodcům, nebo je aspoň danil, mohl by z těchto ušetřených peněz investovat do rekvalifikací nebo podpory zaměstnání. Důchodci jsou dnes nejlépe zajištěná nepracující třída.90 % důchodců každopádně. Jdeš do obchodu, fronta důchodců, jdeš k lékaři, fronta důchodců, jedeš MHD, hafo důchodců, jenom běhají, samý stres, hrabou a hrabou, protivní, otravní, drzí, hulvátští, plivou a chrchlají po okolí, žádná hygiena, pořád brečí a důchody přes 20 táců. Děsí mě představa, že je budu muset jednou z platu podporovat. Budu využívat každou skulin ku, jak si ulevit na daních a ty Kauflandové Dallasy boys and girls nesanovat. Další skupina, asi 2/3 nezaměstnaných jsou totální lenivé [á] netáhla, kterým vyhovuje se povalovat doma a pobírat dávky a podpory. Jsou líní se stěhovat, prodat nemovitost, byt a koupit si jinde jiný, raději budou čekat s otevřenou hubou, až jim tam stát něco hodí, pak se oblíznou a zase s hubou otevřenou civí!!! Dále tito lidé ztratili absolutní sebereflexi, mj. co se i hygieny týče, když za nimi někde stojíš, smrdí, potí se, neupravení, samé levné hadry, boty z tržnice, žádné deodoranty, v létě kardinální smrad, jinak pouze chlast, cigára, ovary, bůček, z kultury pouze TV NOVA a Blesk. Zaostalí a negramotní! Když tady [sem] přijedou mí známí z USA a Kanady, tak se doslova štítí, jak tato netáhlovská svoloč smrdí ! A stydí se za to, že nás jejich země podporovaly v boji proti komunismu a jeho svržení. A jet v MHD s těmi upocenci, no za trest ! Jsem si raději s přispěním otce koupil nový vůz, než jezdit s lopatami. A přitom je práce dost. Už jako student si mohu vybírat např. mezi softwarovými firmami. Kdyby ty [ta] nepracující netáhla nebyla lenivá a vzdělávala se, nemusela by čekat na práci rukama a lopatu. Prostě si zvykejte, že doba přeje zdravým, schopným a dravým. To jsou zákony přírody, které tady narušil pouze komustický režim, který zasel to vše zlé min. 100 let dopředu. Bohužel ti líní a neschopní se budou muset vézt, ale už za jiných podmínek. Pouze to nutné, to vám stát dá Jinak se starejte o sebe, stát není dojná kráva. To, jak se žilo do ro ku 1989 byla jedna odporná, hnusná nesvobodná zvůle KSČ bez možností projevit názor, cestovat a podnikat. Jedněm vzali, co léta budovali a druhým netáhlům dali. Jako mladý se stydím, že mezi námi ještě žijí ty nomenklaturní kádry před 1989, stydím se za současné; komunisty a soc.demáky. Nemáte řešení, jenom řvete a kydáte populistické tlachy!. 

Po přečtení těchto řádků mě doslova zamrazilo. Takto smýšlí dnešní mládež? K takovýmto názorům je vychovávána svými rodiči, školou, společností? Jsem sama matkou dvou, dnes již dospělých synů. Pokud by jeden či druhý měl takovéto smýšlení, nejprve bych se zamyslela sama nad sebou, jak jsem je to probůh vychovala, a pak je zřejmě i přes jejich dospělost seřezala, že „by je vlastní máma nepoznala“! Byla jsem vychovávána v úctě k autoritám. K úctě ke stáří. K soucítění se slabšími a k povinnosti těm slabším pomáhat. Zřejmě jsem byla vychována špatně! Ta pravá výchova je přece: Buď dravý, bezohledný, arogantní, bez soucitu. Ale hlavně! Buď po celý svůj život mladý, zdravý, a zcela jistě se živ pouze ústy, maximálně u nějaké softwarové firmy. Kdo peče chléb, staví dům, vyrobí pro tebe vůz, ušije ti značkové oblečky, botky, uplete In ponožky, o toho se nezajímej! To je zaostalé, negramotné netáhlo, nepoužívající deodorant, živící se bůčkem a pokleslou kulturou, a tvojí povinností je dělat vše proto, aby, až toto netáhlo po celoživotní práci odejde do důchodu, tak abys Ty, mladý, zdravý a určitě moudrý, se vyhýbal povinnosti těmto netáhlům přispět svoji prací na důchod. Ježíš, co to píšu, ty práce se štítící maturante?! Toto je ta pravá krize společnosti... 

Poznámka důchodce: 
Mladý blbečku, opravil jsem ti několik gramatických chyb, abys mohl být alespoň Čechem, co umí česky a nemusel žvatlat lámanou angličtinou. Potom. Spatlal jsi pravdu se lží, kterou u tebe považuji v mladém věku za katastrofální nedoučenost životem. Ano, mnoho důchodců je líných (myslet), ale mnozí už víc nemohou. A potom, nevím, kolik důchodců bere 20.000 Kč/měsíc, ale u mne to dělá 9.500 Kč + 150 Kč, co mi milostivě letos přidali jako člověku s vysokou školou. A jak jsou na tom asi ti s tou nižší školou? Jinak, pokud jsi tak choulostivý na to, že ti starší nestihnou všechny finesy nynějšího IMAGE, tak tě upřímně lituji. Napudrovaní Amerikáni u mne nevzbuzují obdiv a vůbec mne nefascinují, možná tolik nesmrdí zvenčí, ale zato pořádně páchnou zevnitř. To, co provedli naší zemi, že ji rozkradli pomocí svých monopolů, budeš muset napravovat ty, a ne my, my jsme naši zemi do roku 1991 nerozkradli. A ta mladší svoloč těm monopolům ochotně pomáhala. Jen u nás rozkradli důchodový fond, na kterém bylo 30 miliard Kč, které ukradl mladý pán Topolánek a nikdy nevrátil. Na co je asi potřeboval? Aby záplatoval díry, které nám naši američtí "bratři" uštědřili při přechodu na zlodějský kapitalismus? Myslím, že takoví mladiství páni, jako jsi ty, nepotřebují nic menšího než zkušenosti života, a to jako prase drbání, pokud vůbec víš, jak se drbe prase. A to ti píše někdo, kdo vůbec nikdy nebyl komunistou, abys mne náhodou nepodezříval ze zaujatosti( zde jsem opět spadl smíchy ze židle, jak pan důchodce vypíchl naučenou mladými poučku). Zdravím tě, mladý ubožáku, vůbec neznáš ty pravé hodnoty života a bude tě to stát mnoho utrpení a možná i slz, než na ně přijdeš a pochopíš je, obzvláště, budeš-li se chtít zařadit mezi ta tvá kýžená táhla. Měj se, mladý dravče, a dej pozor, aby nějaká větší šelma, než jsi ty sám, a s větším táhlem, tě nezadávila při tom tažení dřív, než dozraješ do věku, kdy budeš schopen pravdu života strávit, a oceníš zralost úsudku starší generace. ZJ. Filosofická připomínka: Ten komunismus není výplodem Ruska nebo KSČ, ani naší republiky, ale pana Marxe z Německa a pana Rothschilda a Shiffa z Ameriky. Ti ho implantovali v roce 1917 do Ruska. Chce to znát dějiny.

úterý 3. března 2015

Zdravé chili papričky
Pokud se vyhýbáte chili papričkám, protože pálí, děláte velkou chybu. Tyto jsou totiž nejen zdravé, ale mají mnohé léčivé účinky, navíc dokážou zlepšovat náladu a fungují i jako lehké afrodiziakum. Toto věděli už před mnoha tisíci lety jihoameričtí indiáni.

Budete se divit, co obsahuje jedna chili paprička.

V jedné této papričce se skrývá tolik vitamínu C, jako ve dvou velkých pomerančích. Najdeme v ní však i velké množství vitamínu B6, D a vitamínu A a to více než má mrkev.

Největší pálivost má v sobě takzvaná placenta, která uvnitř plodu drží semena. Jsou to světlé blány známé i v obyčejných paprikách. Pálivost způsobuje alkaloid nazývaný kapsaicin, který způsobuje podráždění tkání a sliznic, vnímané pak jako ono pálení. Kapsaicin je rozpustný v tucích a alkoholu, což je důležitá informace jak zahnat někdy nepříjemnou pálivost. Vodou žár v ústech neuhasíte, jen mlékem a nebo alkoholem. Já používám trochu kuchyňské soli, nasolit si do úst a máte po „hoření“, nebo škytání.

Látky z papriček pomáhají u léčby srdečních chorob. Zvládají naředit krev účinněji než aspirin a bez vedlejších účinků. Rovněž zabraňují ukládání tuku v cévách a pomáhají proti vzniku křečových žil. Povzbuzují krevní oběh a snižují hladinu krevního cukru.

Jsou účinné při léčbě zánětů kloubů a zabírají proti bolesti. Působí jako lehké afrodiziakum a jako prevence proti rakovině prostaty. Při pojídání chili se v těle uvolňuje endorfin, jež způsobuje uvolnění a dobrou náladu. Taktéž způsobuje lepší stravitelnost pokrmů v žaludku, ničí škodlivé bakterie v potravinách a spalují tuky, takže jsou ideální při hubnutí.

Pomocný pramen: Svět na dlani 
 
Od našeho stálého čtenáře "Obyčejní lidé" doplním ještě z praxe, že sušené nadrolené papričky ve skleničce(práškové chili) lze v případě nežádoucí rýmy zatřepat, otevřít a malinko čichnout, všechna rýma zmizí během 13 minut, doslova.

No a kdo chce být zdravý podle Systému, nedočkat se vysokého věku, plnit ordinace lékařů, ten ať si baští hamburger Mcdonaldu a ostatní IN potraviny. "Pokud chcete rovněž udělat ze svých dětí " imunitní mrzáky", naklušte k lékaři a nechte je naočkovat co největším počtem vakcín". "Systém bude mít radost a odvděčí se vám dokonalou zdravotní péčí, společně s Havrany, že mají kšeft"!