pátek 31. května 2019

Zpětný ráz v magii

O tomto fenoménu se zmiňuje většina autorů, kteří alespoň trochu fundovaně píší o magii. Dnes je velmi „moderní“ se tímto  oborem zabývat a čarodějnictví přibývá jak houby a lidé si myslí, že tímto něco získají, věc je však velmi nebezpečná. Je jedno, zda provádíte magii černou nebo bílou, jak si toto lidé rádi omlouvají, je to prostě magie a vždy narušuje zákony Univerza pomocí živlů a nebo nyní tak populární obor Satanismus. Nejprimitivnější je čarodějnický zákon trojnosti: „Cokoli učiníš, třikrát se ti vrátí.“jak v dobrém, nebo zlém. Většinou se už neřeší jak a proč, ale tak nějak se předpokládá, že samo Universum má tendenci magické činy jejich aktérům oplácet, protože narušují proud událostí daný Univerzem.

Ani toto nejjednodušší pojetí netvrdí, že když se někomu pokusíte přičarovat bradavici, do rána budete mít tři. To ne. Jde prostě o to, že když vyšlete nenávist a šíříte vůli škodit, ubližovat, nějakým způsobem se vám to dříve či později (u jednorázově sesílaných kouzel s „okamžitou platností“ spíše dříve, resp. téměř ihned) vrátí a to hlavně použité proti lidem, kteří jsou Vědomí, tedy znají zákony Univerza a používají ve svém životě Sílu, o které jsem zde mnohokrát psal. Velmi pravděpodobně jinou formou (pravděpodobně však pro vás obzvláště nepříjemnou), ale způsobem, který bude stejného principu (zloba, nenávist, agrese, násilí...). Trojka je číslo v magii, a zejména v čarodějnictví, velice populární a nesoucí mnoho významů, symbolicky zde však znázorňuje, že to s vámi zamete víc, než byste zřejmě  vámi provedeného původního aktu čekali.

O něco pokročilejší pojetí jsou, že v Univerzu mimo lidskou společnost existují přímé zpětně vazebné mechanismy, jejichž principem je lidská etika či morálka dána od Univerza(Boha). Zpětný odraz berte spíše jako ozvěnu, resp. skutečný „odraz“ energie, má-li se od čeho odrazit a to od Vědomých lidí většinou vždy. Tvrdím, že zpětný odraz existuje a je možný pouze tam, kde se vyslaná „energie“ má od čeho odrazit, od Vědomých lidí, znající zákony Univerza. Vždy však čarováním narušujete rovnováhu danou Univerzem pro každého tvora zde na Zemi obzvlášť, který se má zde vždy z něčeho poučit a vzdělávat se.


neděle 26. května 2019

Pro potěchu Duše

V jarních měsících je v přírodě se na co dívat a potěší většinu Duší, jež souzní s přírodou a nevnímají politické oblbování lidí.

čtvrtek 9. května 2019

Kvalita zeleniny dnes


Připravte se na šok. Současná kvalita zeleniny v Česku.
Limity na dusičnany za socialismu a dnes.
V současné době nás oficiální média informují o tom, že limity dusičnanů „nejsou překračovány.“ Zdálo by se, že vše je v pořádku. Pojďme se podívat, co se skrývá pod pojmem limity „nebyly překročeny“.

Zrušení limitu na dusičnany u většiny ovoce a zeleniny jsou dnes zrušeny.

Zde je přehledně zkrácená tabulka limitů tak, jak se měnily v čase. Vidíte v ní původní, velmi přísné normy platné za socialismu (sloupec rok 1986), přes částečné uvolnění těchto norem po změně režimu (sloupec rok 2002) až po současnou dobu, kdy jsme v EU, a kdy byly limity většinou zrušeny (sloupec 2012).

Z malé tabulky je patrné, že vše je podřízeno co nejvyšším výnosům, tedy masivnímu používání hnojiv.  Jde o peníze, zdraví populace nikoho nezajímá.

Kojenecká výživa na bázi zeleniny a ovoce

do 4 měsíců věku                                              50mg/kg-1(1986)  zrušeno/2002    200/2012

Kořenová zelenina                                            500mg  (1986)  700/2002                2012-limit zrušen
Košťálová zelenina                                           600mg(1986)    700/2002                2012-limit zrušen

Brambory                                                          200mg (1986)    500/2002               2012-limit zrušen

Závěr

U většiny ovoce a zeleniny nejsou limity vůbec stanoveny. Limity byly proti roku 1986 několikanásobně zvednuty.

Původní normy platné za socialismu jsou běžně překračovány o stovky procent.

Fakticky se přestaly dusičnany kontrolovat –  za celý rok 2012 se kontrolovalo pouze 99 vzorků zeleniny. Nekontrolují se základní druhy zeleniny, jako jsou papriky a rajčata.


neděle 5. května 2019

Vibrace lidstva se kloní k negativitěTemné vyhlídky

Dnešní svět je daleko od ráje na zemi - přinejmenším podle obyvatel planety.

Nedávno analytická společnost Gallup sdílela výsledky globálního sociálního výzkumu, který byl proveden za účelem určení emocionálního pozadí ve světě. Jejich zpráva uvádí, že v dnešní době se lidé stávají smutnějšími, se vzrůstem Ega a nespokojenějšími ve srovnání s dostupnými údaji z minulých dob, které mohou mít dalekosáhlé důsledky pro globální zdravotní péči.

Smutek a srdce sténání

V rámci svého výzkumu se odborníci Gallupu dotazovali na více než 151 000 dospělých žijících ve více než 140 zemích. Respondenti byli dotázáni na pocity, které měli den předtím, například, zda se smáli a usmáli se, nebo cítili smutek nebo hněv.

Bylo zjištěno, že počet lidí, kteří hlásili hněv, se zvýšil o dvě procenta oproti předchozímu roku, zatímco úzkost a smutek vzrostly o jedno procento, což byl nový rekord pro všechny tři negativní emoce.

Fyzická zátěž

Výzkumníci poznamenali, že negativní pocity mohou ovlivnit fyzické zdraví člověka - studie spojily hněv se zvýšeným rizikem srdečního infarktu a mrtvice, zatímco chronická úzkost a smutek mohou být příznaky úzkostných poruch a deprese, což znamená zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Dlouhodobý dopad negativních emocí na lidi může vést svět k budoucnosti, ve které zůstane jen velmi málo zdravých lidí, a to je velmi znepokojivý trend.

Pokud bude identifikovaný trend pokračovat, svět může očekávat budoucnost, ve které bude jen velmi málo zdravých lidí - a tato situace může mít alarmující vedlejší účinky.Z článku je cítit, že v naší společnosti je něco špatně a lidstvo jde špatnou cestou. Vidíme kolem sebe, jak mnoho lidí se odstřihuje od přírody, jež jsou nedílnou součástí, špatné stravovací návyky (mnoho těžké masné stravy), špatná politika (sociální bezpečí individua), hrozba válečných konfliktů atd. Lidé pak přecházejí z jednoho extrému do druhého, stávají se Sluníčkáři a tím si myslí, že vyrovnají v sobě tento negativní vliv okolí a že to je ta správná cesta, rovněž to platí i třeba pro extrémní směr, kdy nastupuje zejména agresivita. Rovněž pak vzrůstá zájem o různé esoterní nauky, kdy se většina lidí ani neumí orientovat a tak se přiklání dokonce na magii a je jedno, jak ji omlouvají, že je bílá, pořád je to magie živlů a ta se vždy vrací na jeho tvůrce, je toho více, ale aspoň ty nejzákladnější jsem vypsal a tak se v kolektivním vědomí ( Protonace) stupňuje agresivita, kdy je pak jen otázkou času, kdy se dosáhne její kritické hladiny a spustí se lavina akcí vyrovnávání.

Iv.
Role naivního komunisty a role popřevratových naivních obětí novodobé ideologie