sobota 26. září 2015

Čína nastupuje vojensky pomáhat RF v Sýrii


To co rozpoutaly USA ve světě, chaos, bezvládí, nerespektování smluv a diktát je již do nebe volající. Tomuto záměrně vyvolanému chaosu již musí být udělán konec a nyní je to i poslední kapka  trpělivosti, zvláště v mazaném plánu USA s vytvořením ISIL a imimigranty do Evropy, na její zničení. Že by nastupovalo vyplnění proroctví od Sybily http://energieupramene.blogspot.cz/2015/08/sibyla-dnesni-doba.html  kdy Rusové mají začít dělat pořádek, protože ostatní svět to nezvládá?  Díky vojenské spolupráci RF s Čínou je dnes již čínský vojenský kontingent na cestě do Latakie a za dva dny dorazí do syrského přístavu. Uvedl to  zdroj almasdarnews.com.

Toto potvrdil i velitel syrské armády. Vojenské začlenění Číny do bojů v Sýrii proti jednotkám ISIL a nastolení pořádku v této oblasti je nečekaným důležitým krokem a konečně také konec koníčku ISIL, stínání hlav a pod. zvěrstev v XXI. století. USA končí tímto jako představitel „světového policajta“ a jen dnešním našim politikům, kteří jako jejich nochshledi sklánějí hlavu to zatím nedochází. Myslím, že se brzy dočkáme toho, že se budou muset i naši politici zodpovídat ze svých činů ohrožení státnosti ČR a to nejen bezduchým povolováním staveb mešit na našem svrchovaném území, ale i za to, co spáchali pod vlajkou NATO ve světě.

Rovněž náměstek ministra zahraničí Hossein Amir Abdollahiyn Iránu uvedl, že i jejich armáda bude spolupracovat s těmito vojenskými kontingenty v Sýrii. Bude to široká vojenská koalice. Toto vše je reakce na návrh Putina o vytvoření společné fronty v boji proti uměle vyvolanému terorismu. To, že se i Čína zapojuje do této koalice, překračuje všechna myslitelná očekávání, hlavně u USA a v neposlední řadě i západu, který tato koalice může jen zachránit, protože Evropa není schopna reálné dnešní nebezpečné situace vyřešit a USA zájem nemá, protože toto vše rozpoutala ona sama. Mění se tím významně rovnováha sil a to ve prospěch Moskvy. Už se těším, jak se jednoho dne, budou naši politici zodpovídat za zradu našeho národa.
Tajné služby RF mají seznam všech členů ISIL a to i v Evropě, ale i obyvatel Evropy, jež se do tohoto chaosu zapojili a napomáhají mu. RF již předložila Německu tento seznam, ale ta jej zatím odmítla, že by tam byla uvedená i Merkelová, nebo náš Sobotka? 
Další pozitivní zpráva, že jednotky ISIL se začínají hromadně vzdávat:
http://www.hlavnespravy.sk/vojaci-islamskeho-statu-sa-zacali-hromadne-vzdavat/682015

Sílo znič všechno temné zde na Zemi! Sílo znič všechny nástroje Satana zde na Zemi!
 Dnešní ruský fotbal. Evropo, udělejte taky jedenáctku, aby se kapitán nedřel sám. Bude ti o mnoho lépe.

Ruská policie, versus imigranti, žádný štráchy a do práce (stavební práce) pěkně pěšky a udržovat rozestupy.

pátek 25. září 2015

Sílo, znič všechno temné zde na Zemi II. ……


K tomuto článku zde, mně přiměl tento komentář:
 Ahoj lidi,
víte co mě štve? Většina petic je proti něčemu. Boje jsou proti něčemu. Proč to nenazvou "Petice za něco, Boj za něco". Jednou jsem se to snažil vysvětlit redakci Protiproudu. Nešlo to. Dualitu nepochopili. Začal jsem si teda vybírat co podepíši, ale toho co bojuje za něco je málo, takže už nepodepisuji. A tak alespoň vím, že jsem svoji energii neodevzdal druhé negativní straně. Mělo by se to těm lidem co takové názvy volí aby takovou formulaci nepoužívali, mě se to nepovedlo. Nadruhou stranu vysvětlit něco takového pánbíčkáři (pánbíčkář nemá se Zdrojem - Bohem nic společného) je asi nemožné. Jak to vidíte Vy?

Sílo znič všechno temné zde na Zemi!
Sílo znič všechny nástroje Satana zde na Zemi!

Df

Komentář velmi dobře odkrývá podstatnou a důležitou část toho, jak se bránit účinně nynějším negativním atakům, tvořených dnešní realitou.

Pohled na současnou situaci je tře brát z Globálního pohledu a uznání reality, jak pozitivní, tak i negativní a naučit směrovat Sílu tak, aby fungovala jako protiváha a to tou nejpřirozenější cestou, tj, cestou vývoje za pomoci Síly.

Pokud chcete z dnešní reality odstranit něco negativního, např. dnešní politické kotrmelce, nebo v tichosti odsouhlasené imigrační vlny do Evropy, za účelem zničení států ekonomicky i kulturně, nepomůžou žádné petice, které vás nabádají třeba proti něčemu, co už je a bylo vytvořeno v minulosti.

Svým vztekem, zlostí, i podpisem jen přidáváte energii do již existujícího vzniklého „ Egregoru imigrace“ a svým vlastně chováním ho ještě podporujete, prostě tato věc už existuje, byla vytvořena v minulosti a její realizace se již uskutečnila a neexistuje žádná kouzelná hůlka, jež by mávnutím toto odstranila a nebo hned zničila. Musíte jednat z Globálního pohledu, tedy uvažovat tak, aby jste dokázali vytvořit nové podmínky reality(vytvořit nový egregor), který ten minulý, negativní v průběhu časové osy reality může odstranit.

Změnu událostí můžete vytvořit jen tak, že budete tvořit za pomoci Síly nové. Například pomocí petic za vystoupení z EU, tím již může Síla za pomoci všech vás pracovat na odstranění stávající překážky, přílivu imigrantů a pak třeba i následné vyhoštění. Nebo petice na uzákonění „Referenda“ ve všech otázkách změn státních struktur, pak mohou lidé požadovat i vystoupení z NATO a tak dále. Pokud lidé bojují proti něčemu, co již existuje a má to již velké rozměry(má hodně energie), svou negací naopak tento „Egregor“ ještě více přiživují.

Ne, vy musíte najít Síle novou myšlenku, která ve své realizaci nakonec zničí již stávající v minulosti utvořený „Egregor, třeba i té migrace“. Musíte jej přebýt novou věcí, která vaší podporou dostane tolik Síly, že přemůže ten starý, v minulosti vytvořený  „Egregor“.Jinak chytáte jen "kočku za ocas", místo toho, aby jste ji neumožnili podmínky pro její reje v této realitě.

Tím, že směrujete Sílu:

Sílo znič všechno temné zde na Zemi! Sílo znič všechny nástroje Satana zde na Zemi!…pomáháte Síle v současném dění čistit nagativitu zde v reálu a zabraňujete vytváření nových negativních aspektů. Snažte se vždy i vytvořit něco nového, co může zničit stávající aspekt, vyrobený již v minulosti, který na nás všechny rozumně uvažující doléhá nepříznivě.


středa 23. září 2015

Sílo, znič všechno temné zde na Zemi……


Boží oko


Sílo, znič všechno temné zde na Zemi. Sílo znič všechny nástroje Satana zde na Zemi. Toto zde uvádíme velmi často, jako možnost uchopení Síly, pro její nasměrování, protože člověk je jediný tvor v Univerzu, jemuž byla dána schopnost tuto Sílu řídit a nasměrovat ve své zodpovědnosti , poznání a co je jeho srdci nejblíže, tedy jeho přirozeného zařazení. Možná si to mnoho lidí ani neuvědomuje, ale muslimové se modlí k Álahovi, jenže vážení, Álah je v překladu Síla. Už si to uvědomujete ti, co nám říkají, že „Sílo znič všechno temné zde na Zemi. Sílo znič všechny nástroje Satana zde na Zemi “ je nějaká Mantra a podobné názory, které o těchto pisatelích vypovídají jen to, že princip Univerza je jim cizí a ve své realitě se cítí falešně nadřazeni nad ostatní. Není, je to nasměrovávání Síly, která námi prochází, tvoří náš svět, realitu a oživuje naše těla. To je chytré, viďte, a muslimové to znají podvědomě a díky jejich nejvyšším náboženským představitelům jsou tak také směrováni. 
Mnohým se to bude zdát jako např. “ tady už vám jebe“, i to jsem zažil, ale kdo aspoň trochu zná zákony Univerza, tomu je už jasné, co tím myslíme. Víte, ono je to o kritickém množství, tak jak znáte historku o sté opici, tak to také funguje. Meditace, které jsou stanoveny na přesný den a hodinu, nemají takovou účinnost, jako vnitřní poznání a soustředění na: Sílo znič všechno temné zde na Zemi. Sílo znič všechny nástroje Satana zde na Zemi, často opakující u jednotlivců a tak nasměrovávají a hromadí Sílu Univerza tím správným směrem. Pumpujete do informačního pole tuto informaci více a více a ona tím směrem taky pak zapůsobí. Toto jsou poznání tajných nauk, které proti nám často používá ta druhá strana, která si jich střeží jako oko v hlavě a nechce, aby široká veřejnost toto vědění znala a začala používat. 
Síla je velmi inteligentní a dovede jisté události navléci tak, že by jste její průběh nedokázali nastavit ani na nejmodernějším počítači světa. Dokáže vše a někdy i plíživě a nenápadně, to si najednou uvědomíte, až je věc hotova. Čím nás bude více, jak říkají materialisti „pobuchů“ a vnitřně se vždy jen usmívám, překročíme tu magickou hranici „Sté opice“ neboli Kritické množství, dějí se pak věci v náš prospěch ve smyslu těchto dvou vět: Sílo znič všechno temné zde na Zemi. Sílo znič všechny nástroje Satana zde na Zemi. 
Mnozí materialisti se jen pousmějí, ale vy se také pousmějte, protože víte, jak fungují základní zákony Univerza, které nás stvořily a nechtějí a ani nemají zájem, abychom trpěli a vymýšleli na omluvu nějaké poučky o Karmě, Vývoji, nebo Sluníčkaření a podobné zhovadilosti. Vždyť je to náš Tvůrce a nikdy nikdo svým dětem nebude přát muka a nebo nějaký „očistec“, vždy jen to nejlepší, i tímto způsobem se dá vyvíjet, ne jen pod tlakem jistých skupin, které chtějí to nejlepší jen pro sebe, na úkor těch ostatních, díky fyzikálním znalostím zákonitostí Univerza. Tak to nikdy nebylo vytvořeno, bylo to vytvořeno v rovnovážném stavu a my jsme tuto rovnováhu neporušily. Díky tomuto nasměrování Síly se svět mění a ani si toho většina není vědoma, hlavně ta mainstrémová, přece toto je blbost, si řekne. Všimněte si, že mnoho lidí zde na stránkách toto směrování začíná používat, je to nyní dost velké množství, když si uvědomíme, že na tyto stránky chodí denně kolem 1 500 čtenářů. To už je dost velká energie podvědomí a mysli, pro nasměrování Síly, rozhodně je to, to kritické množství. Používejte Sílu k odstranění našich problému hlavně s lidstvem, to ostatní pak přijde rovněž automaticky.

Podívejte se, co se nyní děje strůjcům negativit, tj. té temné straně, do jejichž představitelů patří například John Forbes Kerry, který byl střelen nedávno do nohy a tato událost jej odhodila na úplně vedlejší kolej tak, že již nemůže světu škodit. To stejné se událo v současnosti, kdy „madam“ Nulandovou postihla mozková mrtvice a nemůže mluvit. Nebude mluvit, protože svými řečmi rozpoutala na Ukrajině a vůbec ve východní Evropě jen chaos a násilí, o tom se ani v mainstrému nedozvíte, protože jej ovládají temné složky, ano, Temné, nic víc a nic míň, bylo by to jejich veřejné přiznání porážek a tím větší naši Sílu. Už nebude nikdy štvát národy proti sobě, uveřejnit by bylo přiznávat si porážku. A tak to bude pokračovat dál. To že se zjevil silný vůdce Slovanů, jako Putin, není také náhoda, jen je nyní nutno se ještě vypořádat se sionisty v Izraeli a vládnoucí elitou USA, jako zdroj všech negativních problémů světa, i na to brzy dojde, jen si všímejte a zapojujte tuto Sílu od našeho Tvůrce, který si nikdy nepřál, abychom žily v chaosu a otroctví.

Je to jen na Vás, bratři.

úterý 22. září 2015

Zatmění Měsíce 28. září 2015Pro naše čtenáře malé nahlédnutí pod pokličku budoucích událostí, věřte nevěřte, toť vaše osobní rozhodnutí.


Zatmění Měsíce 28. 9. 2015 dělá ze září velmi vlivný měsíc. Vidíme nyní stále kolem sebe velký boj negativních a pozitivních sil v našich životech i realitě. Energie tohoto měsíce nás vyzývá, abychom byli velmi pozorní a každý poznáme sám pak smysl tohoto zatmění a hlavně si uvědomili, jak bude potřebné spojit úsilí vetšího a většího množství lidí, kteří jsou ochotni dělat pro pozitivní věci v naší realitě a ne bojovat proti ní a držet se starých zamrzlých ideologií.
Tento 36. letý cyklus začal v roce 1989 a bude zakončen kvadraturou Saturna a Pluta. Budeme silně pociťovat rozdíly mezi pravdou a lži, jež nám do hlav vkládají dnešní mainstrémová média. Bude sdělována veřejnými prostředky úplně jiná realita, než jaká opravdu existuje. Někteří, jež se drží starého žití, využívání druhých ve svůj prospěch budou najednou pociťovat oddělenost a naopak ti ostatní se budou sjednocovat a pociťovat jednotu i s Univerzem. Naše poznání i přesvědčení se u mnohých bude dostávat pod velký tlak a nebudou chtít změnit svoje pohledy, tak jako naši politici, kteří pro své výhody nechtějí měnit své veřejné postavení i názory a to jen proto, protože si uvědomují, že tímto jejich přístupem jen ničí svůj lid a jejich „práce“ není ničím.
Mnoho ikon uznávaných lidmi za pomoci mainstrému se zhroutí a budou poraženi a tím v našem vědomí si začneme uvědomovat nám sdělovanou lež a pravdu, tím začneme probouzet svá srdce a touhu po spojení v pravdě s ostatními. Bude to cesta našeho sebepoznávání i jako národa a kam vlastně patříme. Nebudeme potřebovat nám sdělovaná falešná dogmata a sami vycítíme co je pravda. Je to období vyvrcholení hmotařského názoru na svět a nyní jeho transformace směrem do našeho středu, naznačují duchovní a kulturní povznesení našeho národa, možná i díky imigračním vlnám. Zde poznáváte, že oni sami, co se nám snaží velet, s největším nasazením pracují na vlastním zničení.

pondělí 21. září 2015

Červené trenýrky na hraděTak jak jsme psali v článku: http://energieupramene.blogspot.cz/2015/09/normal-0-21-to-vy-chcete-zni-c-it.html  co se děje na naší vnitropolitické scéně za asistence velvyslance USA, můžeme myslím i přidat extempore s vyvěšením trenýrek na pražském hradě.
Pana prezidenta toto vůbec nevyvedlo z míry a to je dobře. Jeho popularita naopak ještě více stoupla a ti, co zhanobili naši zástavu se naopak vyčlenili mezi ty nejposlednější autcajdry lidské spodiny, která by prodala i svou „matku“ a k národní hrdostí i politickému nadhledu má velmi daleko. Naopak svým činem pomohli jeho popularitě a náš stát se tak neřadí jednoduše k vlezřítělcům, ale snaží se jít svou cestou.
Demokracie není bordel ani anarchie, kterou předvedli vyvěšením trenýrek na hradě. Za hanobení státních symbolů by měli aktéři nést zodpovědnost a ne toto jakoby zesměšňovat.
Je legrační, že navzdory soustředěnému negativnímu mediálnímu útoku v České republice stoupá popularita jak Zemanova, tak i Putinova. Téměř polovina obyvatelstva jejich politiku schvaluje. Kdyby se dnes konaly volby, Zeman by je vyhrál s ještě větším náskokem než v roce 2013. Kavárníčkáři - "jen tak dál".

sobota 19. září 2015

Americká namyšlenost


To vy chcete zničit Evropu! Americký velvyslanec rozzuřil kandidátku na primátorku

6. 9. 2015   21:41

Nela Lisková, která v komunálních volbách kandidovala za stranu NS-LEV 21 na primátorku Ostravy, se zostra pustila do velvyslance USA v Česku Andrewa Schapira. Ten v rozhovoru pro server Týden.cz vyjádřil názor, že nenávist vůči islámu je snad v Česku jen ojedinělá. Tím Liskovou bezmála rozzuřil.
Foto: Vít Hassan
Popisek: Setkání s velvyslancem USA Andrew H. Schapirem na Právnické fakult
ě UK v Praze

Velvyslanec Schapiro, jehož maminka prchala z Československa před Adolfem Hitlerem, v rozhovoru doufal, že nenávist vůči islámu je v Česku jen ojedinělým jevem. Sám vnímá českou společnost jako přátelskou a jako Američan navíc ví, že přistěhovalci mohou svou novou domovinu pozvednout. Ve Spojených státech ostatně přistěhovalci dominují už staletí a svou „novou vlast“ dokázali pozvednout do role velmoci.

Lisková mu ovšem vmetla do tváře, že si Spojené státy neumějí poradit s vlastními migranty, o čemž svědčí fakt, že stavějí zdi na hranici s Mexikem. A aby toho nebylo málo, ještě má prý tu drzost jako velvyslanec poučovat svrchovaný český národ.

 „Vy a vaše vláda, která nás do problému s imigranty uvrhla, protože to přesně zapadá do vašich plánů na zničení Evropy, vy, kteří napadáte suverénní a fungující státy a rozpoutáváte konflikty po celém světě, protože toto je váš velmi výnosný byznys, nám nemáte právo cokoli radit a kritizovat! Takže vážený, většina našeho národa vámi pohrdá na nejvyšší možnou míru a už jen například vaše podpora a účast na Prague Pride byla jasným signálem, jaké hodnoty uznáváte. Nemám osobně nic proti 4% menšině, ale zásadně jsem proti těmto okázalým a nechutným akcím,“ udeřila autorka.

Slované si jsou prý na rozdíl od Američanů dobře vědomi toho, jaké riziko islám představuje, neboť ctí tradiční rodinu, nikoli zvrácené hodnoty. Své velmi ostré prohlášení pak neúspěšná kandidátka na primátorku uzavřela vtipem. Poznamenala, že Spojené státy jsou jedinou zemí, v níž nemůže dojít ke státnímu převratu, protože tam nenajdeme žádnou ambasádu USA.

·       Celý text najdete zde

·    Nela Lisková: Kvůli slovům velvyslance USA se mi vaří krev v žilách

·       6. 9. 2015 20:19

·       Po vyjádření velvyslance USA v ČR pana Schapira, kdy vyzývá český národ, abychom nebyli nenávistní vůči islámu a že tyto reakce jsou pouze ojedinělé, se mi vaří krev v žilách. Dále se vyjadřuje ve smyslu ekonomického přínosu imigrantů, a že v USA mají s imigranty po všech stránkách nejlepší zkušenosti. Toto je lež roku! Takže vážený pane "protektore" Schapiro!

·       Vy, který aktuálně taháte v naši zemi za provázky a naše vláda podle toho panáčkuje, dovoluji si za dobrých 80 % našeho národa oponovat a zásadně s vámi nesouhlasit. Jak si vůbec můžete ze své pozice "hosta" v naši zemi dovolit kritizovat náš národ, potažmo našeho pana prezidenta! Prezidenta, kterého jsme si sami demokraticky zvolili a kterého náš národ ve většině respektuje, obdivuje a přeje si, aby byl znovu zvolen našim prezidentem.

·       Toto vám ovšem nehraje do karet a vymyká se to vašim dalším odporným, zvrhlým plánům s naší zemí. Vaše červené karty a partička tupých hlupáků z pražské kavárny, kterým jste dal pár drobných, a bezmozci z neziskovek, které štědře sponzorujete, aby vystupovali proti našemu panu prezidentovi a vůbec proti lidem v naší zemi, nás jako pevný slovanský národ nemůžou rozeštvat. Navíc vaše akce typu demonstrace síly formou přejezdu konvoje přes naše území jsou jedno velké trapné divadlo a těch pár zaplacených, mávajících hlupáků vás nevytrhnou.

·       My jako národ dobře víme, oč vám jde.  Je vaší chybou, že nás tak podceňujete. Vám nepřísluší cokoli v naší zemi kritizovat, protože vy sami jste v USA nezvládli imigrační problém s Mexikem. Jako řešení jste postavili  několika tisíci kilometrový plot na hranici s Mexikem.

·       A nás tady budete poučovat a kázat nám, jak se máme chovat  k imigrantům ve své vlastní zemi? To snad nemůžete myslet vážně!

·       Jediné, co vy můžete ze své pozice je z povzdálí přihlížet a mlčet, případně radit u vás doma, protože tam máte problémů víc než dost.

·       Vy a vaše vláda, která nás do problému s imigranty uvrhla, protože to přesně zapadá do vašich plánů na zničení Evropy, vy, kteří napadáte suverénní a fungující státy a rozpoutáváte konflikty po celém světě, protože toto je váš velmi výnosný business, nám nemáte právo cokoli radit a kritizovat!

·       Takže vážený,  většina našeho národa vámi pohrdá na nejvyšší možnou míru a už jen například vaše podpora a účast na Prague Pride byla jasným signálem, jaké hodnoty uznáváte. Nemám osobně nic proti 4% menšině, ale zásadně jsem proti těmto okázalým a nechutným akcím.

·       My, Slované, ctíme rodinu, tedy matku, otce a děti. Nevnucujte nám tedy vaše zvrácené hodnoty a islám a nepodceňujte intelekt našeho národa. My velmi dobře víme, co je islám a jaký negativní dopad by měla jeho tolerance. Takže vás zklamu, ale tolerance islámu v naší zemi je nepřípustná.

·       A na závěr na odlehčení, ale taky k zamyšlení vtip, který už dlouho koluje po sociálních sítích:  "Víte, ve které zemi nemůže nastat státní převrat ? Jedině v USA, protože tam není americká ambasáda..."

 Pozn. Tito "frajeři" chtějí kázat našemu národu jak se má chovat a co má dělat? Je to neskutečná arogance amerických úředníků, zapomínají, že náš národ má delší a větší historii, i jiné hodnoty , které upředňostňuje. Za celé období si našlo hodnoty, které jej dovedly vždy udržet a nezahynout a to nikdy. Manipulace v podobě velvyslanectví s národem je nehorázná a ponižující a snad jen politickým vlezřítělům vyhovující, ale většině našeho národa není akceptovatelná. Byly jsme vždy sice malý národ a dokonce se jim jej podařilo bez souhlasu lidí rozdělit na Slovensko a Čechy, ale vždy jsme k sobě patřili a patřit budem. Naši lidé předčí americkou populaci skoro ve všem i vědecké týmy. Náš národ se vždy vyznačoval např. i na vědeckém poli velkými objevy. Mohu jen zmínit např. radar TAMARA, který ve své době dovedl identifikovat americká neviditelná letadla, úspěchy na poli zdravotnictví, kosmonautiky, kdy jsme dokázali vytvořit kosmické přístroje, které velmi dobře pracovaly v kosmu, zbrojní průmysl Zbrojovka, letecký průmysl a optika (Meopta). A tito aucajdři nám dnes chtějí kázat, národu, který má daleko větší zkušenosti a zrovna tomu národu, že kdo je pánem Československa, je pánem Evropy. Ano, jsme národ, kterému to trvá déle, ale o to pak promyšleněji funguje. Ano máme také nedostatky, nejsme "svatí", ale nejsme tak zaostalí v myšlení, že ani nevíme, kde, jak se ptali řadových američanů,  že to Česko je, umístili jej do Čečenska a takový národ nám chce kázat. Státní elity USA jsou v koncích a ještě při svém pádu chtějí strhnout ostatní svou falešnou arogancí, tak toto si vážení američané nepřejeme a starejte se o sebe, o vaše rady a názory zde v této zemi většina nestojí.
Pane prezidente Zemane, máte povinnost i právo takové šašky pokárat a nasměrovat je tam, kam patří. 
 Brusel velmi lehkomyslně naložil s periférií, jejíž stabilita je pro Evropu velmi důležitá z hlediska geopolitického. NATO se za souhlasu EU zabývá tím, že si měří síly s Ruskem v Pobaltí a na Černém moři, jako kdyby byla Třetí světová válka už na prahu, místo aby poslala vojska tam, kde jsou nejvíce potřebná: na syrsko-tureckou hranici a do oblastí s kurdským obyvatelstvem, kde Islámský stát bez překážek zničil celá města. To, že se pí Merklová dočista zbláznila, je věc německého obyvatelstva, jako národa, ale Čechoslováci, jako Slované toto divadlo hrát nikdy nebudou, mimo pár nemocných politiků, kteří národ zrazují a provádí říťolezectví, bez ohledu na pocity a pohled národa.

USA řve, jak koplá husa. 
Další dobré čtení zde: http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/1952-velky-podraz-na-obzoru-mnichov-cislo-2-vlada-nam-lze-vetrelcum-zavre-dvere-aby-je-vtahla-oknem-prinutime-ji-k-referendu-nebo-novym-volbam.htm

čtvrtek 17. září 2015

Ahoj templáři III. díl, kapitola 4 - 74.  kapitolaA Renet je teď v Southamptonu. Ale dlouho se neozvala. Co je s ní? Začínám o ni mít strach. Narazil jsem totiž na text Platona Lukaševiče, ve kterým se zabejvá kmenem, jemuž říkáme Sasové, tedy dnes už spíše jen Anglosasové. Ten byl podle jeho výzkumů produktem genetickýho šlechtění na území dnešní Číny, kde tomuto kmeni bílý rasy byl implantován gen nenávisti vůči Slovanům. Když jsem to prvně četl, tak mi to připadalo na palici. Proč tu byl vůbec úmysl části Slovanů implantovat nenávist k bratrům?

Ale když jsem se začal zabejvat tím, co o tomto tématu bylo z různejch zdrojů napsáno, začalo mi to dávat smysl. Nejprve tu byl onen dávnej masakr prováděnej programově tak říkajíc zevnitř bílý rasy geneticky „šlechtěnými“ Sasy. Lukaševič uvádí, že tyto infikovaný saský kmeny putovaly z Číny euroasijským kontinentem vždy po územích Árijců. Což je logický, protože to ani jinak díky tehdejšímu rozložení slovanskýho obyvatelstava nebylo možný. Všude za sebou nechavali spoušť. Jejich konkrétním cílem byly dnešní britský ostrovy. Tam vyhubili mužskou část slovanskejch Britů, při čemž ženy, dívky a děti podrobili selekci a nechávali na chov. Slyšíte, na chov! Tedy eugenika v akci. A v duchu tatínka i jeho současnýho synka, pánů to Gatesovejch. Opět zrůdně, ale krasopisně modelovaná čistě slovanská záležitost. To je sranda, co? Kdo za tímhle může stát? Podle mě je to opět to, čemu dnes říkáme Globální Prediktor.

Pak přišla další genocida uvnitř bílý rasy prováděná Araby. Kteří zabrali obrovská území až k Samarkandu a Buchaře, což tehdy byla území Velký Rassénie. Podobný se dělo v prostoru Arabského poloostrova, Přední Asie a v severní Africe. A toto se pak převalilo jako tsunami na jihozápad a jih Evropy. Konečným důsledkem „arabizace“ bylo i zahrnutí Balkánu a rovněž i území dnešního Turecka.

Tehdejší vrcholnou fázi sv. trojice genocid uvnitř bílý rasy, počítající se na stovky milionů mrtvejch, zorganizovalo a provádělo západní, již odrodilý, ale rovněž původem slovanský křesťanstvo. Odehrávalo se to na územích Velký Rassénie, Přední i Malý Asie a v celým zbytku Evropy. Bylo to v duchu recipročního vrácení „Velký Facky“ Rassénům, Arabům, Konstantinopolcům, Akvitáncům a všem jimž nezavoněl římskej katolicismus. A víme o tom svý i my Češi s Moravany! A na tomhle dění se velmi aktivně podílely světský i křesťanský rytířský řády, včetně templářů. 

 Toto všechno velmi připomíná provádění podobnýho plánu, jenž se kdosi snaží „ a zdá se, že zatím úspěšně“ realizovat i dnes! Jak vidíte nic novýho pod sluncem. Tohle vše tehdy a rovněž i ve žhavý současnosti působí obrovskej zmatek, ve kterým se potácí celá planeta. A takový stav pozemskejch věcí jistě nevznikl náhodně.

Práce Platona Lukaševiče také zdůvodňuje i nedávnou historii a vysvětluje skutečnej smysl poštvání Germánů v první a druhý světový válce proti Rusům. Opět to bylo vyvoláno Anglosasy! A v obojím případě se znovu jedná o využití bratrovražednýho boje P-rusů a Sasů vůči Rusům, Čechům, Polákům, Slovákům, Srbům, atd.. Tedy opět a zas tu stojí Slovan proti Slovanům ve válce klanů, který zapomněly na svůj původ a zdroj. Byl jim zamlžen výchovou, či pomohla i genetika? Ať už to bylo jakkoli, tak tyhle zrůdný plány vznikají v intelektuálních dílnách s výrazným nedostatkem svědomí.

Proč ale Árijskej GP provádí tyto nelidský manipulace a zásahy uvnitř bílý rasy? Je to konání pořád jenom pod dominací uplatňování moci, či spíše jen nezbytná a pravidelná redukce přelidňující se bělošský populace? Něco na způsob projektu současnýho Guide Stones? Že by snad tyhle genocidy prováděný znovu a znovu uvnitř Slovanstva pouze naplňovaly smysl ozdravění, hygieny, očisty a „růstu“? Zní to paradoxně, co? Růstu čeho a koho?

 Mně osobně tenhle program implantovanej Sasům připadá jako něčí realizace predátora, kterej byl poslán začistit Árijský regiony od nežádoucího a přebytečnýho obyvatelstva. Nojo, ale to je opět v praxi uplatněná negace svědomí. Tedy pokud je GP produktem bílý rasy, tak se velmi brzo s touto lidskou kategorií rozešel. A co tedy tam na-Hoře zůstalo? Ufiknutá pyramida na dolarovce. A ne-lidskost!

No, a pak už je téměř jasný kdy, proč a jak se jedno z významnejch manipulačních center GP „sladká to Anglie“ potkalo s dvěma ze svejch mnohejch názvů. Jeden pocházel od vzpomínky saskejch kmenů na správce energie Inglia a jejích strážců, Inglingů. A druhej byl vyzdvižen z hrobů vyhubenejch, slovanskejch Britů. Opět to čistě naše slovanská záležitost.

Že by Inglingové jako kasta vzdělanců a vědců měli „fakt?“ co do činění s GP? Inteligencí a znalostmi by tomu odpovídali. A je tu i jistá paralela k výlučnosti slov Žid a Židé, jež rovněž vyjadřují nesmlouvavou odlišnost od ostatních, „méněcenných“ sekcí bílý rasy. Což by mohlo směřovat i k výlučnosti části Inglingů. Protože i mezi nimi se jistě mohli vyskytnout bytosti posedlý mocí, kterou chtěli mít možnost realizovat.

Ale každopádně dle Lukaševiče si slovanskou identitu v tomhle regionu Evropy z části a jenom načas zachoval pouze slovanskej kmeny pastevců, tedy Skotové. Měla být i tato výlučnost za čas zužitkována jako výsada pro budoucí zednářstvo skotskýho ritu? Jako opět jedný z mnoha hybnejch pák bez-strukturního GP?

A myslím, že všechny ty výše uvedený zrůdnosti musí nezbytně souviset i s atraktivitou slovansko Árijskejch žen. Proč ony byly a stále jsou velmi žádaným zbožím na trhu s otroky? Protože jenom ženy jsou zdrojem posvěcenejch, tedy matkou doloženejch pokrevních linií bílý rasy. Jen se podívejte, jakým rodokmenem (pokud je zveřejněné pravdou) se honosí např. Obama? Zvláštní, co? Stačí pár bílejch žen v rodokmenu a ochota plnit něčí příkazy. Pak se i z vás může stát p-resident USA. A dokonce můžete pocházet odkudkoli.

A při týhle příležitosti se mi v hlavě zároveň se starostí o Renet ihned vynoří nejenom GP, ale i sasko-kobursko-gothajská dynastie pocházející z okolí Hannoveru. Ta která je od časů Jířího V. zvána Windsory. A ihned mi na mysli vytane jejich krutost spojená s tužbou po světovládě. Jež nakonec způsobila faktický vytvoření obrovskýho, koloniálního imperia, který cílevědomě začal budovat už jeho předek Jiří IV. Tuhle krutost, nenažranost a zavilost měli, a podle svýho chování stále mají i současní Windsorové v genech. A to nejenom od saskejch předků. Ale i přes Marii z Tecku, bábinku to královny Alžběty II.! Což bylo příbuzenstvo i z literatury velmi známýho valašskýho knížete Vlada III.

Ten vešel ve známost jako Dracula (syn draka), či Drac (čert). Po otci byl členem Dračího řádu, kterej r. 1408 založil uherskej král Zikmud Lucemburskej. Vlado se v karpatský kotlině a okolí paradoxně etabloval zároveň jako patriot Valachů (která po bitvě u Moháče r. 1526 na dalších skoro tři sta let patřila k Turecku), ale i jako panovník, poskytující mocnejm nejvyšší úrovně mnoho jimi využitelnejch možností. A proto zde byl manipulován kde kým. Nejenom díky svejm vlastnostem, ale hlavně proto, že tato území na kterejch se osobně vládou podílel jako kníže Valachů... obývaly vzdělaný, spořádaný a pracovitý kmeny jeho soukmenovců, Slovanů. A ty bylo potřeba zapřáhnout, zotročit a do budoucna z nich učinit mnohá stádečka poslušnejch a tupě věřících křesťanů.

Vlado byl odvážnej, šikovnej a neslitovnej válečník. Nedělal rozdíl mezi Turky a Slovany. Možná proto, že jako příslušník elitního, rytířskýho Řádu Draka věděl, jak to s pojmen bílá rasa a jejími různými kmeny v pravdě je. Ale ten člověk měl ne příliš obdivuhodnou zálibu. A tou bylo po bitvách hodovat uprostřed kůlů, na kterejch byli naraženi jeho poražení nepřátelé. Traduje se, že byl za svoji neobyčejnou krutost na čásek „zašit“ králem Jiříkem z Poděbrad na Budíně. Toť však pouze historickej střep o jehož věrohodnosti toho příliš nevíme...

A já toto Lukaševičovo mordýřsko-geograficko-geneticko-mocenský téma záměrnýho odcházení a návratů bílý rasy sem a tam po mnoha kontinentech, a rovněž od Veduň a Vedunů se svědomím až po lidi typu Drákuly, Bandery, Jaceňuka a Porošenka shrnu tímto nádherným podobenstvím, jež Lukaševič uvádí. Cituji:Po mořském břehu se vlekl vyčerpaný poutník, a kdykoli se ohlédl, spatřil v písku pouze cestičku vlastních stop. Už začal ztrácet vědomí, když v tom si povšiml, ještě další dlouhé řady stop. Zvedl oči a vedle sebe uviděl Boha, jenž mu řekl: „Neztrácej naději, nikdy tě nenechám samotného. V každém okamžiku tvého bytí, dokonce i v těch nejtěžších chvílích budu stát při tobě“.

Minul celý poutníkův život, přičemž se šedovlasý a vyčerpaný dál trmácel po pobřeží oceánu času. Když se naposledy ohlédl zpátky, spatřil, že se občas obě cestičky stop překrývají a zůstává za ním pouze jedna, která představuje jeho osamění v těch nejtěžších životních chvilkách. V onen okamžik poutník zakřičel na Boha: „Pane, jsi lhář, nechal jsi mě tu samotného, jen se podívej na ty nejnebezpečnější dny v mém životě, a tam jsou pouze a jen moje stopy.

Bůh tiše odvětil: „ Můj milý, pleteš se, nejsou to tvoje stopy, ale moje, neboť v nejtěžších okamžicích tvého života jsem tě nesl v náručí“.Toto je přeci obrazný a téměř něžný, ale už pozdějším pravoslavím pokroucená forma příběhu zotročení bílý rasy. A to od dávnejch dob kontinetu Mer, přes následnej výsadek v Bělovodí. Pak dál a dál přes děje výše popsaný až do našich dnů.

Symbolem je tu vyčerpanej poutník opouštějící potápějící se Mer. Později pak přelidňující se Bělovodí. Dnes jím jsou migranti ze západem rozbombardovanejch a dočista rozvrácenejch zemí Blízkýho Východu, Afriky, Afganistánu a rovněž z rozeštvaný Ukrajiny. Proč toho ucaprtanýho jedince podpírá bůh? A proč on ani nikdo jinej nepodpírá současný migranty? Je snad v tom prvním případě přítomna jen ona „lícová“ věky zasutá vzpomínka na vesmírný Asy? Či v tom druhým je zas nespravedlivě vložena pouze ona „rubová“ realizace fatálních trestů za minulá, současná i budoucí provinění lidskýho rodu?Bůh však tiše odvětil:

„Můj milý, pleteš se, nejsou to tvoje stopy, ale moje, neboť v nejtěžších okamžicích tvého života jsem tě nesl v náručí“...

 

5.  kapitolaJo, Renet může mít ve Windsor-landu problémy všeho druhu. K sakru, kde mám zas telefon? Anglie už dnes nevítá přicházející s otevřenou náručí, jako po druhý světový válce. Aha, tady seš, ty techno-potvoro! A proč se ten mrňavej krám válí na záchodě a ke všemu pod umyvadlem?

Matěji, zajeď do Anglie, ozve se mi v hlavě.

Do Anglie, jo? A kdo vlastně seš, rado? To se musíš, Amadeo, ozvat zrovna teď, když přemejšlím o tom, jak zvládnu let do Ang…? A slyším známej, temnej smích: Ale já nejsem, Popleto, Amadea. Já jsem Renet!

No teda, ty taky, Brute? A takhle na dálku vnímáš moje myšlenky? To se asi bavíš, co?

Ha, ha, ha, ha. Žádný myšlenky, Matěji, ty sis asi hrál s mobilem, že? A podařilo se ti nechtíc mě prozvonit. A když jsem zvedla telefon a uslyšela tu tvoji samomluvu, začala jsem se chechtat.

Ale jakto, že tě slyším, Renet, dyť nemám telefon u ucha? A přeci víš, že jsem trochu-dost, rockově i symfonicky na uši slabší.

No to je, Matěji, jednoduchý, asi si telefon z nervozity žmoulal a mimovolně jsi aktivoval po vytočení čísla i funkci reproduktoru. A proto mě slyšíš.

Copak ten zasranej krám má i reproduktor?

S tebou je fakt, Popleto, docela sranda. Jo, a posranej může klidně bejt, ne? Dyť si před chvilkou lamentoval, že se povaluje na záchodě!

A jak víš i tohle? A nech toho chechtání!

Matěji, ještě, že je ve škole přestávka a zrovna teď tady na chodbě nikdo není. Protože by si mysleli, že jsem nejenom Češka, ale dokonce i trávou zkouřený individum chechtající se nějaký ve svým rauši vzniklý fantastmagorii.

To už po pár měsících studia myslíš na Mgr.?

Proč?

To je přeci titul, ne? Tady u nás ho má teď kdejakej osel! Teda pardon, Renet.

Matěji, v Anglii je to s titulama jinak, víš?

Nevím. Copak v tom zázračným Windsor-landu není magor, titul?

Hele, na to, abych tohle posoudila, jsem tady krátce. Ale je štěstí, že třeba nejedu autem. Protože začít se v autě takhle chechtat, tak o něj ségra přijde.

Proboha, voni se ve Windsor-landu řidiči nesměj chechtat?

Jo můžou, ale ne Češka, víš.

No teda? To slyším fakt prvně. Třeba naši cikánští utečenci si tam stěžovali na kdeco, ale že by se nesměli chechtat v autě, tak to jsem fakt nezaregistroval.

To není ouřední zákaz, Matěji. Jak víš, tady se jezdí vlevo. A kdybych se přitom chechtání nesoustředila, tak by ségra fakt o to vozítko přijít mohla, víš?

To by jí ho policajti za tvý chechtání zabavili?

Ne, Matěji, já bych jí ho nejspíš, chechtaje se, rozbila!

No teda, ta Anglie je fakt na palici! Už jenom to jejich výstřední ježdění vlevo, co?

Někdy trochu jo.

Tak mám teda letět, Renet?

Jo, ale žádný šulení s astrálem, jak jsi o tom uvažoval. Chci tě, Matěji, naprosto kompletního, chápeš, a s kufříkem!

Jak to prosím tě myslíš? Kompletní a s kufříkem... Vo tom nic astrální teorie nehovořej. V tom stavu přeci nelze bejt kompletním Matějem. Protože pak by se moje tělo muselo povalovat v Podmoklanech, ne? A ten kufr by mi v tom přeci činil nepohodlí.

Proto ti, člověče, znovu opakuju: žádný pokusy o astrál!

Žádnej astrál, jo... A k čemu je nutnej ten kufřík?

Matěji, řekla sem jasně, letadlem a výhradně s kufříkem.

Hm? A co do něj mám dát?

No, třeba ponožky, trenky a pyžamo.

Ale já žádnej kufřík nevlastním.

Tak aspoň pingl, člověče! Vlastníš ty vůbec pingl? A dej do něj cokoli, voni by tě bez zavazadla možná už ani na Ruzyni do odbavovací haly nepustili.

A proč?

Protože by tě mohli vyhodnotit jako ne-solventa.

Co to je zas za demokraticky-ekonomickou pitomost? Ne-solvent!

To je, Matěji ten, kterej nemá čím solit.

Copak já budu v Anglii něco solit?

To je jenom jako! To je slangově platit, víš?

Aha platit. Hm, snad si ty vyčůraný ex-kolonialisti nemyslej, že zrovna ten můj pingl bude samý prachy?

No, Matěji, voni by tady v Anglii byli nejrači, kdyby jima byl přímo nadupanej.

A proč? Přeci nenadupu prachama pingla. Dyť by pak nemohl obsluhovat!

Já myslela pingl na zádech, člověče!

No právě, copak je normální přihrnout se ke sv. Havlovi na Ruzyň s nějakým číšníkem na zádech?

Prosím tě, Matěji, už někam toho pingla polož...

A prosím tě kam?

Třeba na trávník.

Ty jsi ve Windsor-landu s tím jejich Golf-proudem snad úplně a dočist zblbla. Já ho ponesu po schodech ven a tam s ním snad majznu do závěje. Uvědom si že v Čechách na Vysočině je ještě zima. A trávník je pod závějí, ženská! Ty seš fakt asi posedlá nějakým divným pinglem nadupaným prachama. Copak je to normální?

Dobře, Matěji, promiň. Tak tedy ani kufřík, ani pingl, ani číšník. Já to s tím nadupaný pinglem prachama myslela obrazně. Jako že... když má někdo kufr nadupanej penězma, tak by do tý Anglie klidně mohl přilítnout v letadle sám.

Sám?

Neskákej mi do řeči, člověče! Jo, v letadle, který by bylo tvoje, chápeš?

Tak tohle by se jim šiklo, anglánskejm Sasům, co? A soukromý letadlo? To je nejspíš víc než kredit v bance, že? Copak jsem nějakej Krejčíř, nebo ten současnej řepka-financ-Babiš? Ale, Renet, dyť já se letadlem bojím.

Aha, ale jak už jsem řekla. Kompletní Matěj! A výjimečně jen s pinglem, trenkama, ponožkama a pyžamem. Čao!

Celá Renet. Aspoň že mi povolila toho zatracenýho a kruci, proč zrovna jeho? A kam mu mám nacpat ty trenky, ponožky a dokonce pyžamo.
6.  kapitola

Komplet! A nikoli s číšníkem, ale pouze s pinglem jsem skutečně dorazil do Londýna. Ale to moje putování z Londýna do Southamtonu by se asi nejspíš vůbec neuskutečnilo, kdyby...?!?
Moji angličtinu totiž tvoří akorát ha, ha, ha, my name is Matěj, a good morning. A v Londýně zrovna teď nebylo kromě mne nic k smíchu. Taky tu nebylo žádný ráno, ale podvečer! Proto zde byla nulová šance na důkladnej jazykovej ranní tréning. No vidíte, další slovíčko, tréning, ale zas nikde v dohledu žádnej stadion. Stál jsem před letištěm jako pitomec a tajně jsem zadoufal, že třeba kolem pojede nějakej autobus s obrovským nápisem Southampton - Renet. Já za ním tryskem poběžím a na jeho první zastávce do něj houpnu a bude to. To víte, to jsou moje návyky ze vsi na Vysočině, kde ještě dneska je možný stopnout někde na okresce místní autobus.
Ale představte si, najednou mi někdo poklepe na rameno. Honem dělám, že mám moc na spěch a chci prchat. Ale ono se ozve česky, ty vole, kam bys zdrhal? Otočím se a proti mně stojím já, a lautr sám. Pak huronskej smích a vidím, naprosto už popletenej, za svým levým ramenem chechtající se svou dávnou kamarádku, která už nejmíň padesát let žije tady v Londýně.
Ženská, co blbneš, já myslel, že to jsou nějaký ezoter-London-kejkle! A ihned jsem dostal pusu jako Brno.
A jak to, Hipi, že jsem tě při otočení neviděl celou, ale jen tvou nejspíš „trochu“ uťatou hlavu pověšenou za mým ramenem?
To ses lek, co? To tady ty prdlý Angláni nainstalovali nějaký pitomý laser zařízení se zrcadly, aby každej buran z venkova byl udivenej tím jejich protivným, suchým cherry humorem. A nebo je to součást sledovacích programů, co nám tady už lezou do postele i doprdele.
Jo?
A nelekl ses spíš stařenky?
Jo, stařenky, hm? Dyť ty ženská odjakživa a to i dnes... „koukněme se“ vypadáš furt jako nějakej hipík? A všichni hipíci jsou přeci mladý, mladší a mlaďounký, ne?
Jo? A pak už jen mrtvý, Matěji! Ale ta košilatá, květinová a dlouhovlasá vyobrazení, co tak milujou na svejch nezralejch vlastních parte, jsou fakt milá a k poblití.
Hipi, jak tě tak poslouchám, ty seš furt stejně prdlá a pravdu-říkající. A soudruh předseda s tajemníkem národního výboru z tebe byli vždycky tak vyjevený, že honem mazali do místní putiky na těch svejch deset souprav. Rum-pivo, rum-pivo, rum...! A jak víš, byli to sice soudruzi, co ovšem netušili, že maj na čele neviditelný znamínko trockistů, tedy šibenici.
Jo, to teď rádoby levičáci přetřásaj i po londýnskejch kavárnách. Dřív byl trockista tak nanejveš duševní úchylkou a dneska je to sakumprásk ideologie. Zvláště po tom průseru na Ukrajině.
Hm? To je fakt, od nich po víc než padesáti letech velkej informační skok. A jak ses právě k tomuhle tématu dostala, Hipi?
Ale, Matěji, na takovouhle pitomost teď nemáme čas.
A proč?
Protože je konec února a ty si dnes konečně dorazil k Témži.
Hele, Hipi, když už zmiňuješ tuhle „významnou událost“, nezapomnělas, že vždycky, když jsi přijela do Studence z toho vašeho zázračnýho kapitalismu, tak jsi mi říkala: No, zase ses u mě nestavil a už nám brzo bude dohromady skoro sto let. A já ti vždycky odpovídal našim aktuál-součtem. Neboť jak jistě víš, od svý tety učitelky, tak jsem byl už od první třídy velmi proslulej svým zvláštním matematickým počínáním a výpočtama. Nevím proč, ale nikdy nebyly v souladu s tvrzením tvý tety. A tak když se prvně konečně, „čirou náhodou“ potkáváme v Londýně, tak ti musím sdělit, hele krásko, dneska už nám je dohromady skoro, hm? Moc let! Chápeš?
Není to sice nijak přesnej údaj, ale právě proto má účinnost absolutna, že? „Krasavče!“
Jasně, krásko!
A doufám, že přespíš u nás?
To by teda bodlo! Ale zejtra musím bejt v Southamptonu.
A co na tý vsi propánajána chceš dělat?
O jaký vesničce to mluvíš, Hipi?
No, Southampton! Dyť tam prej chcíp pes a veverky dávaj dobrou noc.
Hele krásko, a dávaj tam i dobrý ráno? Já totiž do Southamptonu jedu za ženskou, víš?
Za ženskou? A do Southamptonu, copak seš snad teď teplej, Matěji? Dyť tam prej jsou jenom samý tento, zpocený, smradlavý, vožralý a furt páku dávající námořníci.
Hipi, ty kecáš, vid!
No, možná. A kolik mu prosím tě je, Matěji?
A komu?
No tomu mariňákovi.
Dvacet dva. Studuje tam a jmenuje se Renet.
Tý vogo! Renet, von je Francouz, jóóó?
Žádnej Francouz, ale vona. Herečka, zpěvačka a tanečnice, víš?
Já se z toho picnu, člověče! To tě snad ani nesmím vzít s sebou domu. Dyť bys mohl tomu mýmu staříčkovi ublížit. Von má velkej problém z tý svý intelekt-sedavý a furt na prdeli práci, tedy homeroidy, víš?
Neboj, Hipi, Renet je fakt ženská.
No, já teda nevím, jak vy z toho „hm?“, druhýho břehu to máte rozdělený, ale není na tebe přeci jenom moc mladej? Dvaadvacet!
Víš, Hipi, on je opravdu ona. To sem jen reagoval na ten tvůj kec vo Southampton-sailors and sea-man, či jak je titulujete? Ona je fakt mladá, krásná ženská a kolegyně z pár mejch autorskejch čtení loni v létě, víš? Vystupovala se mnou, čtouc part Amadey v našich templářskejch forbínách. A když pak mezi četbou hraju a zpívám písničky, tak ona improvizuje. Tancuje, zpívá a dělá šou, víš?
No, to mě trochu utěšilo! Ženská? A fakt dvaadvacítka, Matěji? Dyť tě to dítě zabije, člověče!
Ale já s ní mimo ty čtení a touhu ještě nikdá nic neměl!
A proč za ní teda jedeš do Anglie? A v zimě? A jak tě znám, tak určitě na blind, žejo?
No, úplně na blind ne. Tedy datum a čas jsme si nedohodli.
To seš celej ty! A co když zrovna nebude mít volno nebo v tom pitomým přístavu vůbec nebude? Vždyť jsi říkal, že studuje a maká, ne?
To mě teda nenapadlo. Tak jí zavolám, ne?
A máš s sebou telefon, člověče?
K čemu? Copak tu nejsou budky?
Víš, tady už dávno žádný budky nejsou. Protože je barevný natruc bílejm vždycky rozmlátili.
Hipi? A nebylo to obráceně?
To je fuk!
Neříkej...
Matěji! Ty nevíš, že právě tohle bylo tím nejzávažnějším důvodem, proč byly vynalezeny ty mrňavý, vlezlý, mobilní šmejdi? A každej normální Anglán těch krámů má několik.
Hm? Ale v Podmoklanech jedna budka furt je, Hipi.
A je obrněná?
Dyť víš, že u nás mimo slušnejch Červeňákovejch a Bílejch žádný barevný nejsou.
Nojo, Matěji! Teď už chápu proč se ti evropští a USA-multikulturalisti tak vztekaj. Vy totiž asi nechcete tu jejich upřímně míněnou nadílku z jihu přijímat, co? A to je pro ně velká drzost!
Ale, Hipi, neutíkej z tématu! Ty mobil máš?
Mě do toho nepleť!
Musím, kdo jinej by mi teď a tady toho šmejda půjčil? Když jste rozmlátili ty telefon-budky.
A co když ti řeknu, že ten krám s sebou nemám?
To by ses usvědčila ze lži. Protože jako panička Anglána, jich musíšm mít po kapsách habaděj, jak jsi někde výše neprozřetelně uvedla.
Tak jo, Matěji. Já ten krám mám, a dokonce u sebe. Ale můžeš mi říct, co tý Renet hodláš oznámit?
No, že jí miluju!
Ty letíš do Anglie říct jí, že jí miluješ?
Nejspíš jo.
A co myslíš, že ona na to?
To nevím. Ale proto se do Southamptonu na to jedu zeptat, chápeš?
A to ses jí nemohl rovnou a bez zbytečný ztráty času zeptat doma a zadarmo?
Mohl. Ale já se styděl. A navíc jsme spolu strávili pouhejch pár hodin.
No právě. Von se chudáček „celejch pár hodin styděl“? Ty seš vopravdu Matěj!
Asi jsem fakt vyfasoval přiměřený jméno, co?
Jo, ty jedno přiměřený jméno. Hele, támhle za rohem mám auto a zejtra si s tebou ráda udělám vejlet do Southamptonu. Beztak jsem tam nikdy nebyla. A ty, jak na tebe koukám, ty bys tam určitě netrefil. Umíš vůbec něco žbleptnout anglicky?
Yes, I am just, českej, kdysi hipík a good morning. Pak to dorážím slovem tréning a to vše vždy se zářivým šklebem ala Jack Nicholson.
To je fakt moc pěkný, zářivej šklebe! Ale co, konečně jsi do Londýna dorazil.
A představ si krásko, že až do tý starý - a jak se říká, prej furt dobrý - Anglie.
Víš Matěji, vona tahle země už dávno není tou starou dobrou Anglií. A myslím, že jí ani nikdy nebyla! Tou jí pro nás v Čechách dělala pouze „Lady železná opona“.
Jóóó?
A pak už jenom ona lepší úroveň chechtajících se liber pro místní i pro nás tehdejší přistěhovalce. Železná opona byla sice pitomost, ale řekni, kdo z lidí občas nechce skočit přes plot? Ovšem teď v poslední době si tady tuhle zeď kolem sebe začínaj znovu stavět nejenom bohatý, ale už i obyčejný lidi. A víš proč? Je tu pře-cizincováno a dokonce pře-etnikováno a jak víš „všeho moc škodí“. A taky lidi konečně přestávaj věřit mediálním kecům o zázraku jménem „multikulturalismus“. A proč? Protože už nevěřej lautr ničemu. Tedy, když přestali věřit mediím.
No vidíš, Hipi, tohle tvoje sdělení na úvod pobytu tady, od skoro místního, a navíc znajícího i poměry v Čechách, by měl slyšet každej pro-západník lačnící po instalaci Windsor-landu-praktik v Čechách. Škoda, že tohle nezaslechla před časem Renet, která se sem hnala s touhou se tu učit a žít.
Učit, Matěji? Copak ona ještě neví, že zvláště Anglie je jednou ze zemí, kde tyhle kejkle o stádu a pastýřích promejšleli a vytvářeli ti, co odjakživa vládli světu? A do toho samozřejmě patří i pedagogický teorie a školní osnovy. A ty odjakživa podporujou tupost, blbosti a nikoli harmonii. Protože když tě nenaučej doma a ve škole tvořit, tak už máš nárok dostat pouze a jen diplom „Kopíranta“. A celičkej svůj život budeš jen a jen ušmudlanej od kopíráku! Je pravda, že se tu dá dobře naučit jejich řeč. Jenomže oni z tohoto jazyka chtěj vytvořit jeden z nosnejch pilířů novýho světovýho řádu. Ale Renet už jistě na tyhle svinstva narazila sama.
Hipi, tebe už taky bacil nějakej kolem letící konspirační vir, co?
Ne, Matěji nejsem načnutá, ale jen votrávená tím fuj-tajbl vlezavým stavem současný globální reality...

7.  kapitola

Po týhle zvláštní „Hipi-tirádě ve Windsor-landu na Windsor-land“ vám musím popsat něco, při čem jsem se tak trochu znovu narodil. A co mi paradoxně pomohlo vyrazit za Renet do Anglie.
Odehrálo se to v trochu opomíjeným teritoriu panování matičky Země, tedy mezi nerosty, půdou a říší rostlin rovnou za mojí chalupou, což je souhrnně první, hmotná triáda našeho bytí.
Možná si budete myslet, že se Matěj už úplně zbláznil, když téměř až na pár výjimek ztratil kontakt s jevem Amadea. A teď ke všemu na nějakou dobu už i přímý spojení s Renet. Jistě, do určitý míry je to tak! Ale já si myslím, že jsem se úplně nezbláznil. A jen naprosto v reálu vylezl po odpolední siestě z postele, a jda do vlhkýho, větrnýho a příliš teplýho únorovýho podvečera na stráň za chalupou, jsem nejspíš potkal svýho prvního, opravdu i fyzicky zažitýho déva. Nebo snad potůčkovou vílu, či škádlivýho skřítka? Říkám to takhle zdlouhavě proto, že se v nich ještě nevyznám.
Ale proč to vlastně popisuju? Protože při tý siestě jsem usnul jako špalek. A zdál se mi sen ne-Sen. Copak se lidem běžně zdaj sny o tom, čemu vědátoři říkaj energetickej a informační prostor? No, to fakt vypadá, jako že se ten postarší pán už úplně zbláznil, že?
I když ten chlápek si furt říká, a to ještě i teď, když to sepisuju, že nezblbnul, ale snad i trochu zmoudřel. Protože se konečně s chutí a cíleně uvelebil v hologramu jedný nádherný rostliny a toho, co vytváří její životní prostor.
Doputoval jsem k tomu docela pozdě, protože mi bude 68 let, a klíďo si přidejte i fórek, „no konečně a doslovně“ je dědek tam, kam furt mířil a patří“. Tedy do kytek a půdy. Jo, máte absolutní pravdu! Jsem konečně tam, kde se měl tenhle retarda za normálního okolností vývoje a vzdělání ocitnout už jako děcko, nanejvejš jako puberťák. 
A co, že se mi vlastně zdálo?
Jo, zdálo se mi o poušti. Místy písečný a místy kamenný. Sem tam nějakej ten kaktus a pichlavý křoví. Pak bodlák, ano vážení bodlák, ale s nejkrásnějším květem, jakej jsem kdy viděl. A s tak úžasnou vůní, že bylo lehoučký pochopit tu povídačku o Marii, která vždy, když vyprala Ježíškovi plínky, tak je chodila věšet a sušit ne na plot či na šňůru, ale na úžasně vonící bodláky...
Pak jsem najednou viděl a přímo v nejvyšší přírodní kvalitě i slyšel tu scénu. V tom snu si povídaly kameny s křovím a prach s pískem. Křoví zas hovořilo s pavučinou, ona s bodláky a tihle všichni dohromady vedli rozhovor se sluncem. Vítr pod nimi lehounce pohyboval jejich stíny, kde se schovávala ještěrka a malinkej hádek. Všichni voněli tu božskou vůni bodláků a občas s gustem stále větších znalců mrkli na ten nádhernej květ a vzájemně i na sebe. Čekali. Všichni čekali. Protože nebylo kam spěchat. Celej svět čekal. A vlastně na co?
No přeci na déšť. Chápete lidi? Sice jsem to tam někde nahoře pitomě nazval energetickým a informačním tento! Ale ve skutečnosti, vážení, to bylo takhle prostý...

Autor: Matěj
 

Kdo si chce zakoupit zde uváděnou knihu, může objednat za 49,- Kč i s DPH zde: http://www.bezvydavatele.cz/book.php?Id=861