neděle 30. srpna 2015

Ahoj templáři III. díl – kapitola 4, 5


Pozn. Iv - vřele doporučuji přečíst hlavně zajímavou kapitolu 4. , která pojednává o tom, co nikde běžně nemáte k mání, ani na Leva -netu, nebo Slovansko-árijských védách.in4.  kapitolaA Renet je teď v Southamptonu. Ale dlouho se neozvala. Co je s ní? Začínám o ni mít strach. Narazil jsem totiž na text Platona Lukaševiče, ve kterým se zabejvá kmenem, jemuž říkáme Sasové, tedy dnes už spíše jen Anglosasové. Ten byl podle jeho výzkumů produktem genetickýho šlechtění na území dnešní Číny, kde tomuto kmeni bílý rasy byl implantován gen nenávisti vůči Slovanům. Když jsem to prvně četl, tak mi to připadalo na palici. Proč tu byl vůbec úmysl části Slovanů implantovat nenávist k bratrům?Ale když jsem se začal zabejvat tím, co o tomto tématu bylo z různejch zdrojů napsáno, začalo mi to dávat smysl. Nejprve tu byl onen dávnej masakr prováděnej programově tak říkajíc zevnitř bílý rasy geneticky „šlechtěnými“ Sasy. Lukaševič uvádí, že tyto infikovaný saský kmeny putovaly z Číny euroasijským kontinentem vždy po územích Árijců. Což je logický, protože to ani jinak díky tehdejšímu rozložení slovanskýho obyvatelstava nebylo možný. Všude za sebou nechavali spoušť. Jejich konkrétním cílem byly dnešní britský ostrovy. Tam vyhubili mužskou část slovanskejch Britů, při čemž ženy, dívky a děti podrobili selekci a nechávali na chov. Slyšíte, na chov! Tedy eugenika v akci. A v duchu tatínka i jeho současnýho synka, pánů to Gatesovejch. Opět zrůdně, ale krasopisně modelovaná čistě slovanská záležitost. To je sranda, co? Kdo za tímhle může stát? Podle mě je to opět to, čemu dnes říkáme Globální Prediktor.

Pak přišla další genocida uvnitř bílý rasy prováděná Araby. Kteří zabrali obrovská území až k Samarkandu a Buchaře, což tehdy byla území Velký Rassénie. Podobný se dělo v prostoru Arabského poloostrova, Přední Asie a v severní Africe. A toto se pak převalilo jako tsunami na jihozápad a jih Evropy. Konečným důsledkem „arabizace“ bylo i zahrnutí Balkánu a rovněž i území dnešního Turecka.

Tehdejší vrcholnou fázi sv. trojice genocid uvnitř bílý rasy, počítající se na stovky milionů mrtvejch, zorganizovalo a provádělo západní, již odrodilý, ale rovněž původem slovanský křesťanstvo. Odehrávalo se to na územích Velký Rassénie, Přední i Malý Asie a v celým zbytku Evropy. Bylo to v duchu recipročního vrácení „Velký Facky“ Rassénům, Arabům, Konstantinopolcům, Akvitáncům a všem jimž nezavoněl římskej katolicismus. A víme o tom svý i my Češi s Moravany! A na tomhle dění se velmi aktivně podílely světský i křesťanský rytířský řády, včetně templářů. 

 Toto všechno velmi připomíná provádění podobnýho plánu, jenž se kdosi snaží „ a zdá se, že zatím úspěšně“ realizovat i dnes! Jak vidíte nic novýho pod sluncem. Tohle vše tehdy a rovněž i ve žhavý současnosti působí obrovskej zmatek, ve kterým se potácí celá planeta. A takový stav pozemskejch věcí jistě nevznikl náhodně.

Práce Platona Lukaševiče také zdůvodňuje i nedávnou historii a vysvětluje skutečnej smysl poštvání Germánů v první a druhý světový válce proti Rusům. Opět to bylo vyvoláno Anglosasy! A v obojím případě se znovu jedná o využití bratrovražednýho boje P-rusů a Sasů vůči Rusům, Čechům, Polákům, Slovákům, Srbům, atd.. Tedy opět a zas tu stojí Slovan proti Slovanům ve válce klanů, který zapomněly na svůj původ a zdroj. Byl jim zamlžen výchovou, či pomohla i genetika? Ať už to bylo jakkoli, tak tyhle zrůdný plány vznikají v intelektuálních dílnách s výrazným nedostatkem svědomí.

Proč ale Árijskej GP provádí tyto nelidský manipulace a zásahy uvnitř bílý rasy? Je to konání pořád jenom pod dominací uplatňování moci, či spíše jen nezbytná a pravidelná redukce přelidňující se bělošský populace? Něco na způsob projektu současnýho Guide Stones? Že by snad tyhle genocidy prováděný znovu a znovu uvnitř Slovanstva pouze naplňovaly smysl ozdravění, hygieny, očisty a „růstu“? Zní to paradoxně, co? Růstu čeho a koho?

 Mně osobně tenhle program implantovanej Sasům připadá jako něčí realizace predátora, kterej byl poslán začistit Árijský regiony od nežádoucího a přebytečnýho obyvatelstva. Nojo, ale to je opět v praxi uplatněná negace svědomí. Tedy pokud je GP produktem bílý rasy, tak se velmi brzo s touto lidskou kategorií rozešel. A co tedy tam na-Hoře zůstalo? Ufiknutá pyramida na dolarovce. A ne-lidskost!

No, a pak už je téměř jasný kdy, proč a jak se jedno z významnejch manipulačních center GP „sladká to Anglie“ potkalo s dvěma ze svejch mnohejch názvů. Jeden pocházel od vzpomínky saskejch kmenů na správce energie Inglia a jejích strážců, Inglingů. A druhej byl vyzdvižen z hrobů vyhubenejch, slovanskejch Britů. Opět to čistě naše slovanská záležitost.

Že by Inglingové jako kasta vzdělanců a vědců měli „fakt?“ co do činění s GP? Inteligencí a znalostmi by tomu odpovídali. A je tu i jistá paralela k výlučnosti slov Žid a Židé, jež rovněž vyjadřují nesmlouvavou odlišnost od ostatních, „méněcenných“ sekcí bílý rasy. Což by mohlo směřovat i k výlučnosti části Inglingů. Protože i mezi nimi se jistě mohli vyskytnout bytosti posedlý mocí, kterou chtěli mít možnost realizovat.

Ale každopádně dle Lukaševiče si slovanskou identitu v tomhle regionu Evropy z části a jenom načas zachoval pouze slovanský kmeny pastevců, tedy Skotové. Měla být i tato výlučnost za čas zužitkována jako výsada pro budoucí zednářstvo skotskýho ritu? Jako opět jedný z mnoha hybnejch pák bez-strukturního GP?

A myslím, že všechny ty výše uvedený zrůdnosti musí nezbytně souviset i s atraktivitou slovansko Árijskejch žen. Proč ony byly a stále jsou velmi žádaným zbožím na trhu s otroky? Protože jenom ženy jsou zdrojem posvěcenejch, tedy matkou doloženejch pokrevních linií bílý rasy. Jen se podívejte, jakým rodokmenem (pokud je zveřejněné pravdou) se honosí např. Obama? Zvláštní, co? Stačí pár bílejch žen v rodokmenu a ochota plnit něčí příkazy. Pak se i z vás může stát p-resident USA. A dokonce můžete pocházet odkudkoli.

A při týhle příležitosti se mi v hlavě zároveň se starostí o Renet ihned vynoří nejenom GP, ale i sasko-kobursko-gothajská dynastie pocházející z okolí Hannoveru. Ta která je od časů Jířího V. zvána Windsory. A ihned mi na mysli vytane jejich krutost spojená s tužbou po světovládě. Jež nakonec způsobila faktický vytvoření obrovskýho, koloniálního imperia, který cílevědomě začal budovat už jeho předek Jiří IV. Tuhle krutost, nenažranost a zavilost měli, a podle svýho chování stále mají i současní Windsorové v genech. A to nejenom od saskejch předků. Ale i přes Marii z Tecku, bábinku to královny Alžběty II.! Což bylo příbuzenstvo i z literatury velmi známýho valašskýho knížete Vlada III.

Ten vešel ve známost jako Dracula (syn draka), či Drac (čert). Po otci byl členem Dračího řádu, kterej r. 1408 založil uherskej král Zikmud Lucemburskej. Vlado se v karpatský kotlině a okolí paradoxně etabloval zároveň jako patriot Valachů (která po bitvě u Moháče r. 1526 na dalších skoro tři sta let patřila k Turecku), ale i jako panovník, poskytující mocnejm nejvyšší úrovně mnoho jimi využitelnejch možností. A proto zde byl manipulován kde kým. Nejenom díky svejm vlastnostem, ale hlavně proto, že tato území na kterejch se osobně vládou podílel jako kníže Valachů... obývaly vzdělaný, spořádaný a pracovitý kmeny jeho soukmenovců, Slovanů. A ty bylo potřeba zapřáhnout, zotročit a do budoucna z nich učinit mnohá stádečka poslušnejch a tupě věřících křesťanů.

Vlado byl odvážnej, šikovnej a neslitovnej válečník. Nedělal rozdíl mezi Turky a Slovany. Možná proto, že jako příslušník elitního, rytířskýho Řádu Draka věděl, jak to s pojmen bílá rasa a jejími různými kmeny v pravdě je. Ale ten člověk měl ne příliš obdivuhodnou zálibu. A tou bylo po bitvách hodovat uprostřed kůlů, na kterejch byli naraženi jeho poražení nepřátelé. Traduje se, že byl za svoji neobyčejnou krutost na čásek „zašit“ králem Jiříkem z Poděbrad na Budíně. Toť však pouze historickej střep o jehož věrohodnosti toho příliš nevíme...

A já toto Lukaševičovo mordýřsko-geograficko-geneticko-mocenský téma záměrnýho odcházení a návratů bílý rasy sem a tam po mnoha kontinentech, a rovněž od Veduň a Vedunů se svědomím až po lidi typu Drákuly, Bandery, Jaceňuka a Porošenka shrnu tímto nádherným podobenstvím, jež Lukaševič uvádí. Cituji:Po mořském břehu se vlekl vyčerpaný poutník, a kdykoli se ohlédl, spatřil v písku pouze cestičku vlastních stop. Už začal ztrácet vědomí, když v tom si povšiml, ještě další dlouhé řady stop. Zvedl oči a vedle sebe uviděl Boha, jenž mu řekl: „Neztrácej naději, nikdy tě nenechám samotného. V každém okamžiku tvého bytí, dokonce i v těch nejtěžších chvílích budu stát při tobě“.

Minul celý poutníkův život, přičemž se šedovlasý a vyčerpaný dál trmácel po pobřeží oceánu času. Když se naposledy ohlédl zpátky, spatřil, že se občas obě cestičky stop překrývají a zůstává za ním pouze jedna, která představuje jeho osamění v těch nejtěžších životních chvilkách. V onen okamžik poutník zakřičel na Boha: „Pane, jsi lhář, nechal jsi mě tu samotného, jen se podívej na ty nejnebezpečnější dny v mém životě, a tam jsou pouze a jen moje stopy.

Bůh tiše odvětil: „ Můj milý, pleteš se, nejsou to tvoje stopy, ale moje, neboť v nejtěžších okamžicích tvého života jsem tě nesl v náručí“.Toto je přeci obrazný a téměř něžný, ale už pozdějším pravoslavím pokroucená forma příběhu zotročení bílý rasy. A to od dávnejch dob kontinetu Mer, přes následnej výsadek v Bělovodí. Pak dál a dál přes děje výše popsaný až do našich dnů.

Symbolem je tu vyčerpanej poutník opouštějící potápějící se Mer. Později pak přelidňující se Bělovodí. Dnes jím jsou migranti ze západem rozbombardovanejch a dočista rozvrácenejch zemí Blízkýho Východu, Afriky, Afganistánu a rovněž z rozeštvaný Ukrajiny. Proč toho ucaprtanýho jedince podpírá bůh? A proč on ani nikdo jinej nepodpírá současný migranty? Je snad v tom prvním případě přítomna jen ona „lícová“ věky zasutá vzpomínka na vesmírný Asy? Či v tom druhým je zas nespravedlivě vložena pouze ona „rubová“ realizace fatálních trestů za minulá, současná i budoucí provinění lidskýho rodu?Bůh však tiše odvětil:

„Můj milý, pleteš se, nejsou to tvoje stopy, ale moje, neboť v nejtěžších okamžicích tvého života jsem tě nesl v náručí“...


5.  kapitolaJo, Renet může mít ve Windsor-landu problémy všeho druhu. K sakru, kde mám zas telefon? Anglie už dnes nevítá přicházející s otevřenou náručí, jako po druhý světový válce. Aha, tady seš, ty techno-potvoro! A proč se ten mrňavej krám válí na záchodě a ke všemu pod umyvadlem?

Matěji, zajeď do Anglie, ozve se mi v hlavě.

Do Anglie, jo? A kdo vlastně seš, rado? To se musíš, Amadeo, ozvat zrovna teď, když přemejšlím o tom, jak zvládnu let do Ang…? A slyším známej, temnej smích: Ale já nejsem, Popleto, Amadea. Já jsem Renet!

No teda, ty taky, Brute? A takhle na dálku vnímáš moje myšlenky? To se asi bavíš, co?

Ha, ha, ha, ha. Žádný myšlenky, Matěji, ty sis asi hrál s mobilem, že? A podařilo se ti nechtíc mě prozvonit. A když jsem zvedla telefon a uslyšela tu tvoji samomluvu, začala jsem se chechtat.

Ale jakto, že tě slyším, Renet, dyť nemám telefon u ucha? A přeci víš, že jsem trochu-dost, rockově i symfonicky na uši slabší.

No to je, Matěji, jednoduchý, asi si telefon z nervozity žmoulal a mimovolně jsi aktivoval po vytočení čísla i funkci reproduktoru. A proto mě slyšíš.

Copak ten zasranej krám má i reproduktor?

S tebou je fakt, Popleto, docela sranda. Jo, a posranej může klidně bejt, ne? Dyť si před chvilkou lamentoval, že se povaluje na záchodě!

A jak víš i tohle? A nech toho chechtání!

Matěji, ještě, že je ve škole přestávka a zrovna teď tady na chodbě nikdo není. Protože by si mysleli, že jsem nejenom Češka, ale dokonce i trávou zkouřený individum chechtající se nějaký ve svým rauši vzniklý fantastmagorii.

To už po pár měsících studia myslíš na Mgr.?

Proč?

To je přeci titul, ne? Tady u nás ho má teď kdejakej osel! Teda pardon, Renet.

Matěji, v Anglii je to s titulama jinak, víš?

Nevím. Copak v tom zázračným Windsor-landu není magor, titul?

Hele, na to, abych tohle posoudila, jsem tady krátce. Ale je štěstí, že třeba nejedu autem. Protože začít se v autě takhle chechtat, tak o něj ségra přijde.

Proboha, voni se ve Windsor-landu řidiči nesměj chechtat?

Jo můžou, ale ne Češka, víš.

No teda? To slyším fakt prvně. Třeba naši cikánští utečenci si tam stěžovali na kdeco, ale že by se nesměli chechtat v autě, tak to jsem fakt nezaregistroval.

To není ouřední zákaz, Matěji. Jak víš, tady se jezdí vlevo. A kdybych se přitom chechtání nesoustředila, tak by ségra fakt o to vozítko přijít mohla, víš?

To by jí ho policajti za tvý chechtání zabavili?

Ne, Matěji, já bych jí ho nejspíš, chechtaje se, rozbila!

No teda, ta Anglie je fakt na palici! Už jenom to jejich výstřední ježdění vlevo, co?

Někdy trochu jo.

Tak mám teda letět, Renet?

Jo, ale žádný šulení s astrálem, jak jsi o tom uvažoval. Chci tě, Matěji, naprosto kompletního, chápeš, a s kufříkem!

Jak to prosím tě myslíš? Kompletní a s kufříkem... Vo tom nic astrální teorie nehovořej. V tom stavu přeci nelze bejt kompletním Matějem. Protože pak by se moje tělo muselo povalovat v Podmoklanech, ne? A ten kufr by mi v tom přeci činil nepohodlí.

Proto ti, člověče, znovu opakuju: žádný pokusy o astrál!

Žádnej astrál, jo... A k čemu je nutnej ten kufřík?

Matěji, řekla sem jasně, letadlem a výhradně s kufříkem.

Hm? A co do něj mám dát?

No, třeba ponožky, trenky a pyžamo.

Ale já žádnej kufřík nevlastním.

Tak aspoň pingl, člověče! Vlastníš ty vůbec pingl? A dej do něj cokoli, voni by tě bez zavazadla možná už ani na Ruzyni do odbavovací haly nepustili.

A proč?

Protože by tě mohli vyhodnotit jako ne-solventa.

Co to je zas za demokraticky-ekonomickou pitomost? Ne-solvent!

To je, Matěji ten, kterej nemá čím solit.

Copak já budu v Anglii něco solit?

To je jenom jako! To je slangově platit, víš?

Aha platit. Hm, snad si ty vyčůraný ex-kolonialisti nemyslej, že zrovna ten můj pingl bude samý prachy?

No, Matěji, voni by tady v Anglii byli nejrači, kdyby jima byl přímo nadupanej.

A proč? Přeci nenadupu prachama pingla. Dyť by pak nemohl obsluhovat!

Já myslela pingl na zádech, člověče!

No právě, copak je normální přihrnout se ke sv. Havlovi na Ruzyň s nějakým číšníkem na zádech?

Prosím tě, Matěji, už někam toho pingla polož...

A prosím tě kam?

Třeba na trávník.

Ty jsi ve Windsor-landu s tím jejich Golf-proudem snad úplně a dočist zblbla. Já ho ponesu po schodech ven a tam s ním snad majznu do závěje. Uvědom si že v Čechách na Vysočině je ještě zima. A trávník je pod závějí, ženská! Ty seš fakt asi posedlá nějakým divným pinglem nadupaným prachama. Copak je to normální?

Dobře, Matěji, promiň. Tak tedy ani kufřík, ani pingl, ani číšník. Já to s tím nadupaným  pinglem prachama myslela obrazně. Jako že... když má někdo kufr nadupanej penězma, tak by do tý Anglie klidně mohl přilítnout v letadle sám.

Sám?

Neskákej mi do řeči, člověče! Jo, v letadle, který by bylo tvoje, chápeš?

Tak tohle by se jim šiklo, anglánskejm Sasům, co? A soukromý letadlo? To je nejspíš víc než kredit v bance, že? Copak jsem nějakej Krejčíř, nebo ten současnej řepka-financ-Babiš? Ale, Renet, dyť já se letadlem bojím.

Aha, ale jak už jsem řekla. Kompletní Matěj! A výjimečně jen s pinglem, trenkama, ponožkama a pyžamem. Čao!

Celá Renet. Aspoň že mi povolila toho zatracenýho a kruci, proč zrovna jeho? A kam mu mám nacpat ty trenky, ponožky a dokonce pyžamo...Autor:  MatějKdo si chce zakoupit zde uváděnou knihu, může objednat za 49,- Kč i s DPH zde: http://www.bezvydavatele.cz/book.php?Id=861


pátek 28. srpna 2015

Čína předvede novou zbraň


Zkouška přehlídky


V září 2015 provede Čína vojenskou přehlídku u příležitosti 70. výročí Vítězství a předvede na ní některé nejpokrokovější zbraně.

Jedna z nejmodernějších zbraní, která byla pravděpodobně vyvinuta za spolupráce s RF bude raketa, označená Dongfeng 21D (DF-21D).

V první řadě je také nazývána jako „ Vrah letadlových lodí“, je to protilodní balistická raketa, jež se ukázala na zkoušce přehlídky. Tato raketa nyní tvoří základ čínské strategie spolu s ruskými ozbrojenými silami, které nyní provádějí v této době společné námořní cvičení http://cz.sputniknews.com/svet/20150821/964634.html
Je určena k zahrazení přístupu nebo blokování pásma, tedy vytvoření i velkého elektromagnetického pole, současně i s jeho pulsem o velkém poloměru a pak tedy vyřazení všech elektronických i elektrických obvodů z činnosti a tím z něj udělat nefunkční železný šrot. Z působnosti této oblasti se nedostane nikdo a vojenská technika bude nepohyblivá. Z pomocí těchto zbraní, kterou vlastní Rusové a nyní i Číňané mohou radikálně změnit eventuální průběh vojenského konfliktu.

Starší články na podobné téma:

neděle 23. srpna 2015

24.8.2015 satanisti slaví
Podle satanského kalendáře 24.8.2015  http://energieupramene.blogspot.cz/2014/09/matache-chavala-padli-andele.html  ilumináti a všichni Temní na této planetě oslavují „Velký sabat, ohňový festival“ , který je současně paralelně vždy využíván s křesťanským svátkem „Den svatého Bartoloměje“ jenž vychází na toto datum.
Bartolomějská noc označuje masakr hugenotů ve Francii v roce 1572. Násilnosti a hromadné vraždění vypukly 24. srpna 1572, tedy opět na toto dnes podezřelé datum dle satanistů a Temných „Velký sabat, ohňový festival“ . Dokonce papež Řehoř XII. vydal upomínkovou medalily, jež oslavuje vraždění hugenotů a navíc král Karel IX. ještě obdržel za rozpoutání vraždění od papeže „Zlatou růži“.  Takže toto vraždění bylo vlastně posvěceno Vatikánem, jako doposud všechny nástroje zabíjení až do dnešních dob, takže koho je tato instituce, nechám na našich čtenářích.

V současné době, pokud se budeme držet uvedeného datumu, přichází nám na mysl rozpoutání nějakého vraždění opět ve Francii ale místo hugenotů to mohou být imigranti, kde pořádkové síly jsou již neschopné udržet v zemi pořádek. Tyto možné nepokoje, kdy by vzala spravedlnost do rukou domobrana, by se mohla rozšířit po celé Evropě.


Rovněž je zajímavé, že na toto datum připadá státní svátek, den nezávislosti Ukrajiny, kde na hranicích s DLR a LLR je naskládáno velké množství vojenské techniky Ukrajinou.

V tuto dobu je potřeba si všímat okolního dění ze všech možných dostupných zdrojů, protože hegemonie a role četníka světa jako USA je na konci své působnosti a budou se snažit ze všech sil destabilizovat celý okolní svět do jeho střetu, aby si sám zachránil kůži. Jen doufejme, že všechny státy jichž se to týká, mají tajné služby v pohotovosti a i případná obranná účinná zařízení.
Ještě jako zajímavost si tato data můžeme "hodit" do energetické úrovně podle Numerologie. Datum 24.8.1572 nám vychází na energetickou hodnotu z numerologie 2. kdy došlo k výše uvedenému vraždění.
Datum 24.8.2015 je energetické číslo 4, takže předpoklad něčeho zde je. 
Velký sabat - ohňový festival možná začal v noci z 23 na 24. 8. zde?
 

pátek 21. srpna 2015

Ukrajina hlásí ztrátu dvou letadel TU – 95MS
Kyjev 19.srpen 2015 došlo k záhadné ztrátě dvou strategických bombardérů TU – 95MS, jejichž zmizení je velmi znepokojující v dnešní době. Tyto letouny mohou nést jaderné zbraně a samozřejmě ukrajinská prokuratura  zatím neví, kam tyto letouny zmizely.

Tato letadla nejsou ani kolo, motorka a navíc se k nim ztratila i průvodní dokumentace, náhradní části a další dokumenty s jejich opravami.

Jen doufejme, že satelity ruské strany i tajné služby vše registrují a zatím mlčí. V opačném případě se naskýtají domněnky o záměrném odcizení. Pak není problém přemalovat poznávací znaky a sehrát lidstvu divadlo o útoku ruské strany a tak rozpoutat 3. světovou válku. Byly jsme v dějinách již svědky několikrát těchto divadel, jako zapálení Říšského sněmu, 11. září atd. 
Těmto vojenským frakcím není nic svaté, i třeba bombardování pod falešnou vlajkou vlastní území USA, nebo Ukrajiny a prohlásit napadení. Možných variant je samozřejmě více, ale zde jde nyní hlavně o to, aby celá veřejnost o tom všem byla informována. V době, kdy se provádí různá velká cvičení s USA na evropském kontinentě, včetně průjezdu vojenského šrotu USA v září přes naše území, směrem na východ je opět v tuto dobu alarmující. Je potřeba intenzivně tyto informace šířit mezi obyvatelstvo a tak zabránit možným divadelním kouskům válečných štváčů.

středa 19. srpna 2015

Sibyla a dnešní doba
V dnešní době bych chtěl poukázat na některá proroctví Sibyly, která v jistých bodech velmi dobře zapadají do dnešních časů. Ano, dnes se upozorňuje na mnoho novějších proroků, ale po přečtení zde, snad pochopíte, na co chci upozornit a jak se věci mění a tím i mnohá proroctví. Budu zde uvádět jen ta proroctví Sybily, která vystihují dost přesně dnešní dobu.

Na tyto dnešní problémy Evropy upozorňovala Sybila velmi přesně.


Nastane doba, kdy Evropa bude raněna slepotou.

To dnes vidíme na každém kroku, kdy EU vedená z Bruselu, pomalu a jistě vydává mnohdy nesmyslná opatření pro členské státy tohoto společenství, až rozum zůstává stát. Ničí státnost a suverenitu jejich zemí i jejich tradice a tím degraduje tyto národy. Svým včleněním do NATO tyto státy jsou vtahovány místo do obranného celku, do celku útočného a hospodářsky záměrně je poškozuje, místo spolupráce i jiné nečlenské státy a provádí štvavou politiku.


 Jen pár jednotlivců zůstane na stráži a budou zmírati hladem, nemohouce najít práci a chleba si vydělati. Ti, kteří budou mít chléb i zlato, tedy moc, začnou řváti na všechny strany – vlast je v nebezpěčí. Je nutno poraziti nepřítele a pak budeme míti pro vás chléb a zlato, nepřítel je tomu vinen.

Vidíme dnes denně, kdy mainstrém uvádí dnešního nepřítele, jen aby odpoutal pozornost od hlavního problému, nenažranosti jisté „kolony“, která se snaží tahat za nitky dějin a to vždy jen a jen ve svůj prospěch.


Lid bude mít v mnohých zemích úplnou svobodu, která mu však nedá najíst, práce (hlavně manuální)  nebude ceněna, jak by měla být. Pravda se stane lží a lež pravdou.

Kvete lichva a záměr jak nad druhým vyzrát a vytěžit pro sebe co nejvíce, prostě jenoduše, jak toho druhého nejlépe okrást. U soudů vám pravda nepomůže, ta se stane nepravdou a zloděj, vrah i politik, platící dobrého právníka bude v „právu“. Běžný hon na pravdu jako nějakou čarodějku a její zadušení je v této době moderní.


 Evropu zaplaví žluté plémě.

Zde je většinová interpretační chyba, kdy mnoho lidí si myslí, že Evropu zaplaví Číňané, jako žluté plémě. Omyl. Jsou to Asiaté, Arabové a lidé z Afriky. Dnes jsme svědci přílivu lidí těchto národů do Evropy ve velkém množství a Evropa není dnes schopna, možná i záměrně toto odstranit a sama se tak dostává do své vlastní pasti.


Největší a poslední válka přijde do Evropy, kdy datum letopočtu obsáhne číslo sedm bez zůstatku.

V roce 2014 v letních měsících jsme prošli pravděpodobně tímto bodem, kdy na Ukrajině se schylovalo k rozpoutání válečného konfliktu, do kterého měla být vtažena celá Evropa. Díky reálně uvažujícímu Putinovi se nepovedlo zatáhnout Rusko do válečného konfliktu a tím i zachránit Evropu od jejího konce. Ne nadarmo byl Putinovi udělen titul od papeže „Anděl míru“, který tyto souvislosti znal a věděl, že svět prošel bodem, kdy se rozhodovalo o bytí a nebytí celého světa. Tato válka by byla největším Satanovým úspěchem nad lidstvem. Proto je nutno Satana dnes dorazit, aby již nikdy nemohl škodit a XXI století se stalo dobou pro zrození nového a svobodného člověka, jak toto období nazvala i Sybila.


sobota 15. srpna 2015

Zeman jako záruka státnosti ČR
Prezident České republiky Miloš Zeman se rozhodl jet do Číny na vojenskou přehlídku k příležitosti ukončení Druhé světové války. Zeman jasně ukazuje, že zahraničně politická rozhodnutí České republiky jsou udávána v Praze a ne v Bruselu nebo ve Washingtonu. Toto konstatoval i profesor Ruské univerzity Vadim Truchačev. Zeman jasně řekl, že postoj EU je nekonstruktivní a nehodlá se mu podřizovat. Dokázal, že je nezávislý politik a snaží se světu ukázat nezávislost zahraničně – politická rozhodnutí České republiky.

Tento trend však nepodporuje Český parlament, který povolil opět jak americký pejsek druhý průjezd amerického vojenského šrotu přes jeho území. Rovněž si většina parlamentu ani neuvědomuje, že pozice USA dnes končí, kdy se předpokládá krach americké burzy do konce roku 2015 a vlastně držení USA Čínou pod krkem. Toto vše zatím málo politikům i u nás dochází a pozice nového vývoje se bude přesouvat k Rusku a Číně. Sankcemi naopak Rusko posiluje, vývoj obranných zařízení jde mílovými kroky ve spolupráci hlavně s Čínou, kde se naskýtá možnost velké spolupráce a nového rozvoje. Myslím, že reálně uvažující češi si váží toho, že jejich země, kterou v minulosti dělili a ničili bez jejich vědomí, prosazuje poměrně nezávislý kurz v zahraniční politice.

Zde ještě video z poslední cesty prezidenta Zemana do Číny, kde s ním jednali a vzdali čest nejen mu, ale i našemu národu, jako suverénnímu státu Evropy i se svými historickými daty, se kterými se nemohou chlubit všechny národy Evropy a hlavně jsme nikdy nepřinesli světu žádnou válku. A pokud se setká Zeman na přehlídce s Putinem, je to jasný signál USA a jeho noshledům co se děje na světovém jevišti. Jako prognoza se v USA schyluje k občanské válce, kterou doposud oni exportovali mimo své území, nyní se bumerang bude vracet zpět, k místu prvního vrhu.čtvrtek 13. srpna 2015

Ahoj templáři III. díl – kapitola 2, 3

 
2.  kapitolaV jednom z našich posledních rozhovorů mi Amadea sdělila, že mi někoho pošle. I stalo se.

Volal jsem před prázdninama do čajovny Čajka ve Vysokým Mýtě, kde jsem parkrát vystupoval se svojí tehdejší kolegyní skvělou kytaristkou a zpěvačkou Ivet. Tentokrát jsem však nenabízel poesii, ale tuhle svoji subverzní templářskou prózu. Vysvětloval jsem majitelce, o jakej druh literatury se v tomhle případě jedná, a když jsme domlouvali termín prvního čtení, zeptal jsem se jen tak na blind, neví-li o nějaký dobře vypadající, asi tak čtyřicetiletý ženský, která má zkušenosti s divadlem a jež by měla zájem tenhle druh literatury ve formě forbín se mnou číst a hrát v nich roli Amadey. Ona mi z fleku sdělila, že takovou ženu zná, protože k nim občas chodí ze Šemberova divadla posedět. A protože věděla, jak jsem starej, tak s pořádnou dávkou ženský ironie dodala, jestli mi náhodou nebude „příliš vadit“, když její věk obnáší pouhejch dvaadvacet roků. Ale „bohužel“ se nedá říct, že vypadá dobře, je totiž velmi krásná a jmenuje se Renet. A pokud teď hned řeknu, že tyhle dvě položky zkousnu, tak mi obratem pošle její mail, adresu i telefonní číslo.

A bylo to. Náhoda, nebo synchronicita? Ale pro mne osobně jistě vražedná, či přesněji sebevražedná kombinace.

Vytočil jsem číslo ještě v autě. Ozval se příjemnej, nepatrně výš posazený alt.

Prosím?

Já mu vysvětlil, co chci a on řekl, jo.

JO! Už o tom vím.

Náhoda, nebo sychronicita?

Pak mi vypadla na čtení v chrudimský čajovně Luna jiná Amadea, tak jsem Renet, protože to má blízko, zavolal, že v pátek navečer v sedm čteme v Chrudimi. Ona mi odpověděla, že jo, a abych pro ní přijel tak ve čtyři, aby se mrkla na text.

Hm, náhoda? Bydlí kousek od Chrudimi v malinký vsi, do který jsem se díky českýmu silničnímu značení za nic na světě nemohl trefit. Dorazil jsem tam nervozní a vzteklej pozdě. Než jsem se doptal, kde bydlí a zabouchal na vrata jejich statku,  bylo skoro pět a nikde nikdo. Pak jsem zabouchal ještě několikrát a už se chystal znovu se jít sousedů přeptat. A v tom se vrata otevřely. Můj vztek byl rázem v čudu a fakt mi vypadly oči z důlků. A když jsem začal jako správně popletenej komediant hrát etudu na téma vypadlejch očí z důlků, uslyšel jsem její nádhernej temnej smích. A ještě na kolenou mi hlavou blesklo, hm, tak tohle asi nebude žádný vořezávátko.

Jo, krásná, vysoká, štíhlá bruneta, jako Amadea. Podala mi ruku, řekla já jsem Renet, a když jsem čuměl dýl, než bylo vhodný, tak prohodila jdeme na to, ne? „Máme trochu zpoždění“.Jasně! A já si ihned s touhle její „špičkou“ vzpomněl a v duchu začal hned porovnávat její vzhled s krásou, vůní i smyslem pro humor jedný jí velmi podobný dívky. Potkával jsem jí denně někdy kolem roku 1975 na ztracený pláži kousek za městečkem Sv. Štefan v Černý Hoře. Chodila tam kolem poledne trávit svojí siestu na velikej kámen s prohlubní. Byl to spíš takovej malej útesík vystupující asi metr nad hladinu moře. Kolem tohoto zvláštního kamene byla k jihu situovaná malilinká písková plážička. Ta byla směrem k pevnině skrytá za obrovskou hradbou skalisek velkejch jako domy. Ta prohlubeň při větších vlnách nabírala a zadržovala vodu, která pak byla mnohem teplejší než ta v okolním moři. A co myslíte, že bylo hlavní předností toho přírodního lavůrku, kterej jsem díky ní nazval Afroditiným kamenem? No přeci jeho skalisky kolem zaručovaný soukromí a prostůrek tak akorát pro dva lidi s výhledem na do nekonečna otevřený moře a v něm roztroušený červený skaliska. Jo, nádherný září v Monte Negro... A téměř přírodní dívka. Neboť byla pasačkou kozího stádečka a rovněž nositelkou zvláštního jména, Neret.

A při tom jsem si rovněž uvědomil, že touhle přírodní scenerií jsem po smrti Amadey končil druhej templářskej díl, jehož poslední čtvrtinu jsem pak díky tomuto neštěstí musel celou přepsat. 

Ano, teď je tu Renet. A kdysi dávno před čtyřiceti lety, Neret? Nejsou snad ony dvě... jednou duší? Zní to sice dost blbě, že? Ale lze v tom s trochou fantazie vystopovat i znaky ne-militantního templářskýho dvousicu. Tedy jeden kůň, přímořskej to lavůrek, dva jezdci a dvě brašničky na jídlo.V Chrudimi jsme pak zaparkovali auto na parkovišti pod hradbama. Vylezli jsme s Renet nahoru, sedli na parkán, podal jsem jí její part a začal číst prolog, aby si zvykla na můj rytmus řeči. Když přišel na řadu její part, přidala se a reagovala jako žádná jiná Amadea předtím. Vůbec jí nevadilo, že kolemjdoucí udivovala gestikulace postaršího chlápka, kterej se tady s papírem v ruce nejspíš hádá s mladou holku v podivně znějících replikách o slovanský historii a globální chronologii jakýhosi Skaligery a Petávia. Toto konání mohlo kolemjdoucím opravdu připadat velmi absurdním, provokujícím a mohlo zavonět i jistou dávkou pikantérie. Zvláště proto, že se děj té scény odehrával na divoký nudapláži kdesi u Sutivanu. Tohle divadýlko mohlo opravdu v Chrudimi na hradbách vypadat dost bláznivě, že? A nejspíš to byla situace zralá nejmíň na přivolání sanitky a psychiatra s několika ramenatými hochy.

Po pár minutách tohoto pro mě šťastnýho blbnutí Renet, jako správnej rejža řekla, to stačí! Ne? A zabalili jsme krám, přesně ve chvíli, kdy se lidi opravdu už začali srocovat. A my dva komedianti pak s omluvami šupajdili tím podivně až vyjeveně se tvářícím špalírem do čajovny Luna. Tam jsme si  díky souznění v týhle předscéně na hradbách povídali tak, jako bychom se znali už od dětství. A já nikomu předtím o sobě za takovou chvilku nevykecal víc než jí. No, co byste chtěli, holt synchronicita.

Ale to ještě není všechno. I konkrétní začátek čtení byl pro mne nečekanej a z její strany režijně úžasně zvládnutej. Jen si představte, když jsem začal hrát a zpívat úvodní písničku, Renet se pomalounku jako kočka zvedla a začala v tom malinkým prostoru zahrádky čajovny Luna tančit. Za chvilinku jsem měl pocit, že ten prostůrek díky energii, která z ní vycházela, exploduje. Náhodou, jako by to kocouři tušili, šlo kolem pár mladejch kluků, co si všimli krásný tančící holky. Opět snad synchronicita. Copak tihle mladí pivaři a kuřáci „trávy“ dnes chodí do čajoven? A dokonce na autorský čtení nějakýho pomatenýho subverza? Myslím si ovšem, že ti kluci toho určitě nelitovali. Bylo totiž zřejmý, že se po celou dobu její produkce nemohli ani pořádně nadejchnout. Dokonce tam pak dřepěli v polštářích až do začátku debaty. Pak všichni dojednoho zaplatili nápoje a dokonce i vstupný, hm! No vidíte, co dokáže, tedy... když chce jedna jediná ženská...

A taky musím říct, že teprve s Renet jsem si po všech předešlejch vystoupeních s různejma partnerkama, tedy až na jedno čtení s Amadeou, uvědomil, že tahle kočka dokáže tato čtení povýšit na zvláštní typ rezonance mezi ženou a mužem. A to přesně v onom správným tantrickým pořadí, který odráží důležitost řazení smyslu, ale i obraznejch významů ukrytejch ve slovech! A tohle se tu na place celou dobu odehrávalo, ať už se ve čteným textu objevila jakákoli témata. Nojo, člověk je fakt kompletní pouze a jen v páru. I když v našem případě, tedy v případě krásný mladý holky a obstarožního pána? Kdo ví?

Když čtení skončilo, přišly otázky a jako vždy na mnoho z nich jsem neměl odpověď. Ale jednu odpověď jsem měl, a to na její otázku, kterou mi položila u naší pozdní večeře v zahrádce jedný hospody na chrudimským náměstí, když se zeptala:

Co si myslíš o mým výkonu, templáři?

Ú ž a s n ý...
     
3.  kapitolaJenomže těch pár prázdinovejch čtení odeznělo a já zbabělej a nerozhodnej idiot jsem v těch několika desítkách hodin s ní strávenejch nenalezl odvahu zeptat se, třeba ve smyslu fóru: „Renet, nemám u tebe jako chlápek šanci?“ Ale to bych si ještě před tím, než jsem tohle neudělal, měl položit otázku, proč vlastně ona do mýho života vstoupila. A pokusit se na ní odpovědět. A opět tu má místo ono pořadí smysluplnýho kladení slov. Neret, Amadea, Renet!

Neret jsem potkal asi před čtyřiceti lety v zemičce bojovnejch slovanskejch Černohorců. Tehdy to ještě byla součást Jugoslávie. Černá Hora, Monte Negro. Zní to moc dobře v obou jazycích, co? A stejně tak dobře ta země i vypadá. Jaderský moře? Část to středozemní laguny, jak se někdy říká Středozemnímu moři. V minulosti oblasti zásadního vlivu obojích templářů. A proč jsou pro mne s touhle částí Evropy spojeny všechny ty moc zvláštní jevy?

Možná proto, že jméno dnešní Renet je vlastně přesmyčkou Neret. A proč Neret pocházela zrovna z vesničky položený až na druhý příbojový brázdě obrovskýho pobřežního valu tyčícího se nad Sv. Štefanem? Náhoda? Proč je odtud Nereto i Civitella dell Tronto za zvláštních přírodních podmínek vidět? Taky náhoda?

Proč tato místa jsou jen pár desítek námořních mil od sebe? A v části Evropy, kde Itálie představuje svojí geografickou polohou milenku maskulinního Balkánu. A proč zde byla na začátku 17. století inkvizicí odsouzena k upálení ústřední postava týhle knížky Amadea? Opět náhoda?

Vždyť tyhle ženy jsou přeze mne – tehdy v Neretu pomocníka kata, kterej byl před tím po polovině 10. století n. l. v Myteuře jedním z průvodců veduna Radomíra při jeho misii do Konstantinopole – propojeny až do časů Velký Rassénie. Kde v duchovním centru My-te-u-ra (my-děti-světla) se rovněž v 10. století n. l. potkala Merovejka Magdalena s Radomírem a vzniknul tam první devítkovej řád rytířů Templu.

A taky je moc zajímavou otázka, proč jsme se v současnosti my dva s Renet poznali až potom, co se rozhodla odejít žít, studovat a makat k sestře do Anglie? Jakej to mělo a má smysl? Jde pořád o onu úpornou, zdánlivě ne-příliš logickou migraci všech a všeho od nikud nikam kontinety, státními, náboženskými, ekonomickmi i ideovými konstrukty. Proč nešla študovat a makat do pro mě přijatelnější Francie, kde má rovněž vdanou sestru. A to kousíček od ostrůvku s mystickým klášterem St. Michael? Maj však tyhle otázky nějakej smysl? Jo! Otázky vycházející z některejch slov smysl mít musí. Zvláště když ta slova jsou postupným pořadím jmen. Neret, Amadea, Renet!

Neret zahynula v roce 1991 ve válce, kterou vyvolala zvůle západního světa, jež  měla za úkol rozbít a rozdělit funkční multi-národní jugoslávskou federaci, která dle nich zabírala strategicky i ekonomicky příliš velkou část Balkánu. Navíc pro Západ s nepřijatelně levicově orientovanou doktrínou. Byť již léta obsahovala rozumnou míru tržního hospodářství a rovněž i kurz politiky otvírající se celýmu světu. A tenhle zrůdnej konflikt byl jen a jen generální zkouškou na parcelaci tehdy ještě poměrně pro nás hlupáčky kompaktně se tvářícího SSSR, jenž byl následníkem Velký Rasénie a Velký Tartárie. Toho SSSR, který po Stalinově zavraždění byl už vydán všanc pátý koloně trockistů, kteří tam v Gorbově perestrojce a pak za Jelcina v devadesátejch letech v klídku připravovali ono vytoužený „konečný řešení“ pro tenhle obrovskéj stát. Tedy jeho rozdělení a pak vejmaz z historie i z map. Přesně to, co se přihodilo dávnejm výše uvedenejm státním útvarům a rovněž i Jugoslávii!

Amadea, centrum pořadí jmen zahynula v roce 2013.

Živá Renet je zatím v Southamptonu.

Proč se Renet narodila v roce 1991+22 /léta jejího života/ = 2013. Snad ne jenom pro takovou pitomost, abychom spolu po těch dvaadvaceti letech, tedy v r. 2013 přečetli v čajovně Luna pár kapitol z templáře? Že by to fakt byla jen taková srandička? Letadlo s Amadeou se v témže roce ztratilo nad Indickým oceánem a to už vskutku sranda nebyla...Autor:  MatějKdo si chce zakoupit zde uváděnou knihu, může objednat za 49,- Kč i s DPH zde: http://www.bezvydavatele.cz/book.php?Id=861


pátek 7. srpna 2015

Volná diskuze – téma také volnéBrána do reality - zkus štěstí

Od 7.8.2015 na pár dní vám zde otvírám volnou diskuzi k jakémukoliv tématu, které si vyberete. Budu se snažit vaše příspěvky i trochu modertovat, aby jste neztratili kontakt s myšlenkami. Pokud budu moci, budu i odpovídat na Vaše dotazy v rámci volného času a to zejména našim stálým čtenářům. Samozřejmě, že výpady a jak říkám „výkřiky do tmy“ moc tolerovat nebudu, nejsme fórum, ale seriozní stránky, které budou vždy dodržovat lidskou tolerantnost, zde se lišíme od zvěře. Bude to bez moderování, Tak do toho.

Umělý Měsíc?


Existují i teorie, že žijeme v duté Zemi, ale na nejbližší satelit, náš Měsíc se zapomíná. Jeho struktura by mohla přispět vlastně k odhalení našeho původu a k radikální změně historie lidského rodu a jeho civilizací. Tím by se i potvrdilo, že naše civilizace není n Zemi první a vyvrátila i slavnou Darwinovu teorii o původu člověka z opice.
NASA nechala v roce 1969 záměrně dopadnout na povrch Měsíce modul, jehož dopad se rovnal síle jedné tuny TNT a pracovníci NASA zjistili nárazové vlny, Měsíc zvonil jako zvon.
Jediný úder sondou způsobil vibrace, které trvaly 30 minut. Pak použili raketu a její síla jedenácti tun TNT dopadu opět znovu reagoval Měsíc jako zvon a jeho vibrace se ozývaly ještě po dobu 3 hodin a 20 minut a to do rekordní hloubky až 40 km. Vypadalo to, jako by měl Měsíc v sobě ohromné hydraulické tlumiče. Pracovník NASA, Dr. Gordon MacDonald řekl, že se zdá, že Měsíc je spíše dutý, než plná koule. Tyto pokusy naznačily děsivou teorii pro dnešní vědce, že Měsíc by mohl být dutý a vytvořený zevnitř. Pokud ano, nasvědčuje to jedinému, že Měsíc je vlastně  umělé těleso. To co se v nedávné době objevovalo kolem Slunce, neznámé objekty, by mohlo nasvědčovat podle jejich rozměrů, že pro vyspělé civilizace není problém postavit tyto objekty.
Mnoho dnešních vědců je v klidu a s arogantním úsměvem sledují hypotézy a pokusy na Měsíci a ve své arogantnosti stále věří starým zavedeným poznáním, že měsíc je kus vesmírného „balvanu“. Ano, věří, že je to jen kamenná koule, ale pak přišli fotografie, které NASA rychle odstranila a na nich se objevily staré stavby s neznámými mechanismy a základnou mezihvězdných lodí.
Nakonec ze všech aspektů se ukázalo, že Američané byli pod plnou kontrolou mimozemšťanů. Pokud byli opravdu Američané na Měsíci, tak jejich rozhovor, zejména Neila Armstronga jež zachytili radioamatéři, by možná potvrdil, že na něm byli. Pokud ne, tak nám mažou med kolem úst a svědčí to o umělém divadle. Věta Armstronga: „ Co je to? Co to sakra je? Chtěl bych znát pravda, co to je?“ Tady jsou velké objekty, obrovské! Ó můj bože! Tady jsou i jiné vesmírné lodě, stojí na druhé straně kráteru a pozorují nás.
Myslím, že naší dnešní civilizaci dali jasně najevo, že Měsíc je obsazen a my, nevyspělá civilizace, živící se kapitalismem tam nemá co dělat. Údajně proběhly i nepřátelské akce a byli vypakováni z Měsíce. Hlavní člen tohoto programu Wernher von Braun po návratu expedice řekl zajímavou větu: „ Existují mimozemské síly, které jsou mnohem silnější, než jsme čekali. Pak najednou byla doba programu „Apollo“ předčasně zkrácena a tři další připravené rakety zůstaly nevyužity. Najednou nebylo na Měsíci nic zajímavého a obě velmoci na něj zapomněly na desítky roků. Existuje pozoruhodná kniha od George Leonarda, vydaná v roce 1970 s názvem „Na našem Měsíci je ještě někdo jiný“ kde dotyčný uveřejnil fotografie z programu Apollo od NASA, kde bylo zobrazeno mnoho tajemných staveb a lodí.
Celý náklad jeho knihy najednou zmizel z pultů obchodů, jeho kniha byla skoupena naráz aby se nemohla masivně rozšířit.


středa 5. srpna 2015

Jak nás dlouho budou „Dusit“ !Docent a tajemník Ruského fyzikálního institutu v Sankt-Petěrburgu Sergej Sall vypráví v přiloženém videu historii nových technologií, které by měly pomoci lidstvu v jeho pokroku. Zejména hovoří o studené fůzi a jiných nových technologií a hlavně stále toto omezování  pokračuje na celém světě i za nevědomé pomoci současných ustrnulých lidí, kteří podporují svými negacemi tuto nebezpečnou příšeru v podobě globálního prediktora a státních elit.

Film má české titulky – zapnout.