čtvrtek 31. října 2013

Tání v Arktidě zvyšuje srážky v Evropě 
Nová studie nabízí vysvětlení neobvyklých deštivých letních sezón, která jsou pozorována ve Velké Británii a severozápadní Evropě mezi lety 2007 a 2012. Studie zjistila, že tání arktického mořského ledu ovlivňuje pohyby vzdušných proudů směrem na jih, což vede ke zvýšení letních srážek.Tání ledu v Arktidě by mohlo vést k ovlivnění množství srážek v létě v severozápadní Evropě.


Dr. James Screen z University of Exeter použili počítačový model, aby prošetřili, jaký význam má tání mořského ledu v Arktidě a jak ovlivňuje letní počasí, které je velmi důležité pro zemědělství a hospodářství jako celku. James Screen vytvořil počítačový model, který spojuje tání ledu se změnou proudění vzduchu. Tyto simulace ukazují nárůst srážek v Evropě, který se shoduje s pozorováním.Studie ukazuje, že tání mořského ledu má nejen dopad na životní prostředí a volně žijící zvířata v Arktidě, ale má i dalekosáhlé důsledky pro lidi žijící v Evropě i mimo ni.

Silné proudění vzduchu se pohybuje ve výšce kolem 10 km a většinou řídí klima a srážky. Obvykle v létě za silného proudění vzduchu se pohybuje koridorem ze Skotska a Islandu. Když je tedy léto, toto proudění se pohybuje  na jih, k Velké Británii a severozápadní Evropě a tam dramaticky roste množství srážek, které mají negativní dopad na odvětví cestovního ruchu a zemědělství.

Změny srážek v severozápadní Evropě mají i  vliv na ostatní okolní regiony. Zejména v oblasti Středomoří prší méně než naopak. Kromě toho, že je možný a předpokládaný vliv i na klima v Severní Americe.

V současné době v Arktidě taje každých 10 let asi půl miliónu čtverečních kilometrů ledu, což je asi velikost jak dvakrát oblast Spojeného království. Studie těchto modelů byly použity pro posouzení budoucího obrazu tajícího ledu, ale vědci věří, že pokud bude současný trend pokračovat,  množství srážek v severozápadní Evropě poroste.


úterý 29. října 2013

Těsně vedle 
S nejhlubším soucitem...ačkoli jste opravdu měli dávat pozor.28.10.2013 došlo na Slunci k  větší erupci a výron minul Zemi těsně. Na přiloženém videu je zobrazena i poloha Země. Třeba příště bude trefa a Slunce vyzkouší tuto civilizaci. Unikátní záběry a ticho po pěšině.

Jinak v noci na sobotu 26.10.2013 došlo k výbuchu na Sicílii sopky Etna. Vzpomínám si na předpověď Caycyho, že po výbuchu Etny do dvou měsíců přiletí k Zemi "vlasatice" a události naberou na razanci. Uvidíme, nebo už vidíme? Myslím, že další rozebírání jsou již jen zbytečné lidské myšlenkové výplody o ničem.?

25.10.2013 rovněž došlo k výbuchu vulkánu Županovskij na Kamčatce, který již 56 roků byl v klidu.

26.10.2013 na ostrově Sumatra došlo k výbuchu sopky Sinabung.

O Yellowstone (supervulkán) na severu rezervace USA  ani nebudu mluvit, protože vše skryly, aby nedocházelo k panice.Zajímavé úkazy za říjen 2013. Následující video zachycuje jen některé z extrémních meteorologických jevů, "změn Země, jakož i jiné podivné jevy.
 Odkazy na starší články: http://energieupramene.blogspot.cz/2012/08/slunce-planeta-x-proroctvi.html
http://energieupramene.blogspot.cz/2012/02/antizeme.html
http://energieupramene.blogspot.cz/2011/11/slunecni-portal-aktivni-ii.html
http://energieupramene.blogspot.cz/2012/03/divne-zabery-okolo-slunce.html
http://energieupramene.blogspot.cz/2011/10/slunecni-portal-aktivni_21.htmlstředa 23. října 2013

Člověk - bestie - 666
Slunce má velký vliv na rozpad radioaktivních prvků na Zemi. Tím se dokazuje, že působení Slunce na Zemi má mutující vlivy. Jedná se hlavně o základní a nejrozšířenější prvek a to uhlík, avšak nejporozuhodnější je prvek C14. Tyto objevy byly velmi znepokojivé pro dnešní vědu a nesou tedy známky evoluce našeho prostředí, tiché, nepozorovatelné.  Nejrozšířenější formou prvku ve 3D je uhlík 12(C12).  
Někdy jste svědky známého čísla 666, tedy Bestie, nenapadlo Vás, že toto číslo přísluší právě člověku, v jeho základní struktuře bytí, tedy bez dalších aspektů vývinu jak technického, tak duchovního a to ve správném poměru 50 : 50. Ano, je to izotop uhlíku, 6 protonů, 6 elektronů, 6 neutronů, tedy 666. Však znáte staré pořekadlo, „ kam vstoupí lidská noha, tam 100 let tráva neroste“. V tomto případě se jedná tedy o základní výtvor, tedy člověka, zabývající se převážně jen hmotou. Dnes již také víme, že C12 je jedním z pěti prvků, které rovněž jsou součástí lidské DNA. Slunce tedy přispívá k transmutaci C12 v lidské DNA a o těchto věcech vědí moc dobře chemtraldi, protože oni vědí, že pak veškerý technologický pokrok, založený na byznysu po mutaci DNA bude na nic a ztratí moc nad ostatními. Je to jen na čase a dnes mnoho lidí tuší, že se něco děje a děje i uvnitř jich. Ano, někdo namítne, že uhlík7 (C7) je dosud neobjevený izotop uhlíku a je hmotným ekvivalentem síly známé jako Kundaliny.  Tento izotop má schopnost udržet kolem sebe magnetické pole, myšlenkové pole, dimenzionální pole myšlenek. Vytvoření tohoto izotopu má schopnost lidský organismus při duchovním vzrůstu vyspělejších bytostí, sama sebe a je jeho projev pak znám jako známá záře třeba kolem hlavy.

Je to vlastně nadbytek elektronů, vytvořených z C12 na C7. Tento izotop se rychle rozpadá a vznikají pak již jen stabilnější formy. Proto není tak jednoduché detekovat tento izotop uhlíku C7 přímo v lidském těle. Všechny tyto skutečnosti byly zahaleny záměrně v esoterické literatuře do nespočtu nauk a knih a dnes na tom hlavně postaven jejich byznys v této sféře, ale hlavním cílem bylo pomýlení mas, které se chtěly dostat ve svém poznání dále. Byl vymyšlen Astrál, kde se zapasovalo z této tématiky kde co. Duchovní vzestup se zapasoval do Astrálu jako něco, co vyjadřuje duchovní poznávání. Omyl, ale to dnes zde nebudu probírat. 
Nyní jsme v období, kdy začalo dlouhodobě docházet ke změně DNA a vůbec všeho živého na naší planetě a celé naší sluneční soustavy. Je to období, kdy se pomalu, ale velmi razantně zesiluje naše mysl s tím, aby se protnula naše spirituální aktivita více s materiálnem. Vidíte sami, jak se aktivita Slunce zesiluje a dobře vychází jeho periodické aktivity do tohoto období po roce 2012. Slunce je tedy primárním zdrojem naší evoluce, jak jsem stále upozorňoval ve svých předešlých článcích z minulých let a málo lidí tomu přikládalo důležitost. Je to vše v časové linii a došli jsme do okamžiku, kdy se mění vše kolem nás, potichu, nenápadně, skrytě.


Toto video dostatečně odhaluje celý problém toho, co se dnes děje na Zemi. S některými výroky nemusíte souhlasit, ale podstata tu je nastíněna velmi dobře.Plánovaný zákaz domácích osiv-petice II.
Od 21. října 2013 kdy jsme otiskly článek na pomoc proti plánovanému zákazu domácích osiv a tak i pomohli našim osivářským podnikům. Od tohoto data stoupl graf podpisů a  našim čtenářům moc a moc děkujeme, že jste se postavili proti této zhovadilosti. Udržme si standard kvalitních semen a tedy i potravin.

 


Ke dnešnímu dni 23.10.2013 je již 14 500 podpisů, tedy 73 %, proto Vás ještě prosíme ty ostatní, zapojte se.

Bližší informace i v tomto článku:

Ahoj, do konce října nezbývá moc času, je potřeba sehnat ještě necelých 3000 podpisů, proto prosím šiřte, jak jen můžete! Jde o svobodu pěstovat si vlastní jídlo z vlastních semínek, jinak budeme v područí velkých osivářských společností a budeme za každý semínko platit jak mourovatý. petice tu - dole (pravý horní roh dát: "Select language" - vybrat jazyk a pak kliknout na Czech, zbytek Vás už navede). https://www.openpetition.de/petition/online/rozmanitost-osiv-v-ohrozen-proti-narzen-eu-o-osivech-ve-prospe ch-osivrskeho-prumyslu#googtrans(de%7Ccs
Milí přátelé, už brzy může být v celé EU trestné, když zasadíte semínka nebo sadbu, které jste sami sebrali z rostlin v předchozím roce, nebo které vám dal soused. Nesmysl? - Kéž by ... Evropská Komise nyní pracuje na návrhu zákona zakazujícího šíření osiva mezi drobnými zemědělci i běžnou populací. Každé semínko vsazené do země bude muset být podle návrhu registrováno. Zemědělci i spotřebitelé se tak stanou závislými na velkých osivářských firmách. Podle zveřejněného pracovního návrhu nařízení musejí všechny odrůdy splňovat požadavky pro průmyslově šlechtěné uniformní odrůdy. Star& eacute; krajové odrůdy a odr ůdy pro ekologické zemědělství nebudou splňovat požadavky pro registraci. Přitom právě rozmanitost odrůd plodin je dědictvím a velkým bohatstvím, jelikož lépe odpovídají místním podmínkám daného místa. Odhaduje se, že v zemích EU zmizelo za poslední století 90% odrůd kulturních plodin. Uniformní odrůdy budou v nepříznivých místních podmínkách vyžadovat zvýšené dávky hnojiv, pesticidů, ... Ve skutečnosti však jde o omezení potravinové suverenity jednotlivých států, regionů a skupin. Čili o kontrolu nad potravinami jakožto stěžejního bodu kontroly obyvatelstva ve prospěch velkých nadnárodních osivářských firem. Více než polovi nu světového trhu s osivy dne s ov ládají pouhé 3 koncerny! Blíže jednak na http://biospotrebitel.cz/clanek/konec-zahradkaru-v-cechach-aneb-nove-narizeni-eu-o-osivech a také v přiloženém souboru bioZpravodaj 9/2013. Posílám tuto informaci proto, že kdybyste chtěli vyjádřit nesouhlas s tímto připravovaným nařízením, můžete tak učinit zadáním svých nacionále na internetovou petici za udržení rozmanitosti osiv, která běží v řadě států EU. Z ČR je třeba do KONCE ŘÍJNA sebrat 5 tis. podpisů. V tuto chvíli je jich necelé 2000, jelikož lidé o tomto přip ravovaném nařízení nevědí. Věřím, že s Vaší pomocí se podaří potřebného počtu dosáhnout. Tato petice na na stránce https://www.openpetition.de/petition/online/rozmanitost-osiv-v-ohrozen-proti-narzen-eu-o-osivech-ve-prospech-osivrskeho-prumyslu#googtrans(de%7Ccs). Do 4 okének je třeba zadat celé jméno, PSČ a město, ulici a číslo domu a nakonec e-mail. V okénku pod jménem pak vyberete stát (Česká republika je skoro na konci seznamu!). No a pak vpravo ťuknete na žluté okénko Podepsání. Pokud byste nechtěli, aby Vaše jm&eacute ;no bylo uvedeno na webu petice, zaškrtnete Registrace Anonymní vedle státu. Pokud by se Vám kolonky zobrazovaly německy, ťukněte na okénko a objeví se vysvětlující text, který se po chvilce střídá český a německý. Podobné nařízení už pár let platí v USA. Semena tam dnes používaná v zemědělství jsou už jen genticky modifikovaná - přírodní osivo se nesežene. Kdo by pěstoval z přírodního osiva, které si sám uchoval z předchozí úrody, je považován za zločince (http://www.magnificat.sk/2013/05/geneticke-sialenstvo-alebo-kto-upravuje-a-pri vatizuje-prirodu/). Navíc genetická modifikace osiva zahrnuje i fakt, že ze semen těchto GM rostlin v 2. generaci už nic nevzejde. Proto si zemědělci musejí kupovat toto osivo každý rok nové právě od osivářský ch koncernů. Cena osiva je samozřejmě výrazně vyš&sc aron;í Jedním z těchto nechvalně proslulých koncernů je firma MONSANTO produkující geneticky modifikované plodiny a světoznámý prý "neškodný" herbicid ROUNDUP, který zničí všechno kromě jejích GM plodin, jež jsou vůči němu imunní. Firma byla usvědčena z úplatkářství na vládní úrovni v různých částech světa (např. http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=494). Přikládám i krátký článek o první (!) dlouhodobé studii za 15 let, kdy byly na trh uvedeny geneticky modifikované organismy. Potkani byli po dobu dvou let krmeni geneticky modifikovanou kukuřicí a část z nich navíc ještě o&scaro n;etřenou Roundupem. Výsledky studie jsou šokující - polovina těchto potkanů zemřela předčasně, měli obrovské nádory mléčných žláz a těžké poškození jater a ledvin. Odkaz na jiné výzkumy uvádí, že Roundup ve 3. generaci laboratorních zvířat způsobil neplodnost. Tato studie probíhala v utajení - když včelařští výzkumníci poukazovali na neblahý vliv Roundapu na včely, firma Monsanto tyto výzkumné včelařské ústavy skoupila, aby vědci bádali jiným směrem ... Tato první dlouhodobá studie o vlivu GM plodin a Roundupu byla dělána stejnou metodikou jako ty předchozí prováděné firmou Monsanto, které v& ;sca ron;ak žádný negativní vliv neukázaly. Sledov&aacu te;ní totiž probíhalo vždy jen po dobu 3 měsíců! Zadáte-li si do internetového vyhledavače Monsanto, vyjede vám spousta zajímavých odkazů.

 


Děkujeme.


Odkaz na původní článek: http://energieupramene.blogspot.cz/2013/10/planovany-zakaz-domacich-osiv-petice.htmlpondělí 21. října 2013

Magna-Děti v nouzi


Došel mně mail s tímto upozorněním, nevím zda se zakládá na pravdě, ale raději otiskuji pro přehled informací.


Ak sa rozhodnete poslať SMS-ku na podporu detí kdesi v Afrike, ktorú reklamujú v TV, pod názvom: " MAGNA DETI v núdzi" za 3EUR,  očakávajte spätnú SMS, že vám budú KAŽDÝ MESIAC stŕhané 3Eurá !!!                                                                                                                                                                                                                                              A nedá sa s tý m nič robiť !!!!!!!!                                                                                                                                                                                                                                                                          Prosím pošlite to svojim známym, čo ich čaká  za ochotu niekomu pomôcť. Prepošlite čo najviac ľuďom !!!

Plánovaný zákaz domácích osiv-petice
Máme již jen pár dní na to, aby jsme se zasadili proti této zhovadilosti. Prosíme naše čtenáře, aby rovněž pomohli podepsáním petice, proti tomuto chystanému nařízení, děkuji.

V současné době je v Bruselu navrženo nové nařízení o osivech. Pokud je přijme Ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele, mnohé ze starých a vzácných odrůd ovoce, zeleniny a obilovin zmizí z trhu. Pokud bude těmto rozmanitým odrůdám a odrůdám vhodným pro ekologické zemědělství byrokraticky bráněno v šíření, dojde k dalšímu posílení korporativního zemědělství.
Text nového znění nařízení EU o osivech, který je v současné době k dispozici, umožňuje soustředit trh s osivy do rukou malého počtu osivářských průmyslových korporací. To není akceptovatelné. Nové nařízení EU o osivech musí umožňovat rozmanitost odrůd; odrůd pro hospodaření v malém a zaměřených pro ekologicky adaptované šlechtění. Rozmanité odrůdy musí být dostupné nejen v genových bankách, ale rovněž na otevřeném trhu bez jakýchkoli byrokratických restrikcí. Proto požadujeme: žádná povinná registrace!

Kromě toho, současná kritéria pro registraci musí být – kvůli jejich rozmanitosti - změkčena pro odrůdy vhodné pro ekologické zemědělství, aby naše zemědělství bylo schopno adaptovat se na klimatickou změnu, nové škůdce a choroby stejně tak i kvůli přátelštějšímu chování vůči životnímu prostředí.

Současný zákon EU o osivech, ani v současné době dostupný předložený návrh, nenaplňují legální výměnu. Ohrožují rozmanitost osiv a tak společné bohatství lidstva. Rovněž tak ohrožují udržitelné potravinové systémy jen proto, aby sloužily agrochemickému průmyslu.

Žádáme Vás Komise EU, Parlamente EU a Rado EU, abyste odmítly jakýkoli návrh, který nenaplňuje výše uvedená kritéria.
Konec s likvidací rozmanitosti zemědělských a zahradnických osiv v Evropě!

Šlechtitel semen - genetický majstr


Zdroj a bližší informace pro petici :pátek 18. října 2013

Ahoj, templáři! 2 část- kapitola 8 - 9


  
8.  kapitolaAmadeo, jsem smutnej a je to už dlouho, co jsi odjela. Chybí mi tvoje vůně, fóry a celistvej svět. Chybí mi všechno, co já nejsem a ty jo. Můžu se vydávat za strom? Když hodně zamhouřím oči, můžu se vydávat za strom. Zacpu-li si nos i uši, tak za moře, a dokonce i sluncem můžu bejt. A když sevřu pěsti, je ze mě hora. Když je otevřu, tak pole a hlína. Můžu úplně všechno, jenom ne bejt tebou.

Myslím, že tohle není to, čemu mudrci říkaj lpění. Chci se jen dotknou, přivonět a stulit jak malý hádě na tvým bříšku. Poslouchat srdce, dech a slova. Ponořit se do tmy tmoucí uprostřed škádlení jantarovejch ostrůvků tvejch očí. A ochutnat to, čemu já říkám lidství…

Matěji, nepřeháníš to?

Co co, co… co bych měl přehánět, ženská? A kde vlastně seš? A proč jako normální lidi nepoužíváš telefon?

Protože sis ho nejspíš zapomněl, či je asi vybitej, nebo dokonce vypnutej!

A jak to víš?

Já se z tebe pominu. Protože ho nebereš!

Aha, a kde tedy vězíš?

No, uprostřed tebe, člověče.

Necudo!

Tak to teda upřesním: vyjíždím právě z Vídně směr Znojmo. Je nad nulou a na silnicích sucho. Tak valím a za tři hodinky jsem v Rybný. Pa!

Pa, pa, pa… a je to!

Je to první ženská v mým docela už dlouhým životě, která vždycky říká pouze důležitý věci a dostaví se všude přesně včas. Telepat jeden popletenej. Ani jsem se nestačil leknout. No jo, dřív mě tohle fungovalo naštěstí jenom s tetou. A teď mě už i ona bude vodit na šňůrce.

Matěji!!!

Co prosím? Doufám, že máš dobrý zimní gumy, abys nerozmlátila Šakti ciferník.

Matěji?

Příjem prosím.

A na můj ciferníkem jsi nepomyslel?

Jo, taky. A máš fakt dobrý gumy?

Co to ty mrňavej tantriku furt meleš vo gumách?

Vo gumách, vo gumách melu, protože tady na Vysočině je letos furt ještě sníh a to už je konec března.

Víš, já mám na Šakti takový zimní gumy, že jsou dražší, než celý to tvý nový starý auto.

Nojo, MUDr., jen se pochlub chudýmu penzistovi. Kolipak jsi pohřbila za ty dva měsíce, co jsme se neviděli, pacientů?

Já je nepohřbívám, ale léčím. Víš, on mrtvej pacient je prostě mrtvej a nevymámíš z něj ani liru.

Neříkej, že ti v Itálii pořád platěj těma bachratejma kytarama. Dyť už tam máte euro, ne?

Hele, Matěji, mě euro netankuje, já si to furt a s gustem budu jako česko-italskej vlastenec přepočítávat na liry a basta fidli! A o jakejch tlustej kytarách jsi to vedl řeč?

No přeci o těch, co ještě nezhubly, ne?

Jóó, ty myslíš lyry, aha? Ale ty jsou s dvěma tvrdejma y. Já ovšem hovořím o lirách, který patřily a pro mě furt budou patřt k Itálii a tam je to první -i- měkký, víš?

Nevím a jak bych to mohl, ženská, vědět. Lira i lyra zní úplně stejně a navíc jsi mi nikdy v tý Itálii nedovolila koupit ani rohlík, tak jak bych to, ženská, mohl vědět?

Nedovolila, nedovolila, copak je tobě, ty poletenej muzikante, možný svěřit nějaký peníze?

Nějaký peníze, nějaký peníze… A ten tvůj finanční zmatek emočních přepočtů lze snad považovat za platidlo? To by si nikdo, ani Italové s tou tvou metodou „doma“ nedokázali koupit ani knoflík.

Ty možná ne, ale oni jo!

Dyť prej kdysi do krámu vozili peníze v dodávce a nákup domu odnesli v kapse.

A komu to, Matěji, vadilo? Italům rozhodně ne. Vadilo to těm, co pletli světovej fiskální bič na neposlušný národy.

No vidíš, Amadeo, a každej z těch neposlušnejch Taliánů vlastně teď ušetřil za nákup dodávky, tak těm pánům z Bruselu buďte vděčný. A vůbec, poděkoval jim někdo za takovou úsporu?

Jo, italští mocipáni, jako třeba Berlusconi a tak. A prosil se je o to někdo? Neprosil! Víš, tady v Itálii můžou bejt do třiceti sekund mo-cní ne-mocnejma.

Hm, to by byla krása, MUDr.,žejo? Bohatá, potlučená a churavá klientela, to by se bachratý kytary jen hrnuly, co? A to slovo sekunda, cos použila a v Evropě používaj, je taky pěkně blbý, víš? My tady v Čechách furt říkáme vznešeně vteřina, a proto na protest proti tomu pitomýmu slovu „sekunda“ z tý unie vystoupíme jako první! Už jenom proto, že nás nějaký sekundy a blbý eura s nafoukanejma bruselskejma, krajkovejma límečkama nezajímaj!

No fajn, Popleto. O tom se domluvíš s každým normálním Taliánem. Ale je fakt, že už jich je “na tom jejich dlouhým rohu“ čím dál míň.

Voni snad Amadeo nějak moc prudce vymíraj? Čímpak to asi je MUDr.?

Vymíraj furt, naprosto běžně a téměř jako vždycky, člověče.

Já se z toho MUDr. pominu, co to je vymírat furt, naprosto běžně a téměř jako vždycky? Kdyby tohle jen zaslechla ta partička, co patří k Hórově lóži, jako Rada tří, tedy lady Windsor, Rockefeller a Rothschild … tak je tu rázem instalovaný NWO, chápeš?

Nechápu! Ale původně asi před hodinou ses ptal, kolikže pacientů jsem za ten měsíc pohřbila. A já ti teď konečně odpovídám, že je nepohřbívám, ale léčím.

Jo, to u nás doktoři taky říkaj, a lidi kapou jako švestkovej prát v destilátoru. Hlavně tedy v důsledku oněch geniálně vymyšlenejch patentních léčiv. Až to vypadá, jakoby měli nějakou exclusiv-dohodu s pohřebními ústavy, za kterou si pak nakupujou třeba ty předražený zimní gumy, kterejma se chlubíš chudýmu staříkovi z Podmoklan nad hrobem.Podmoklany
Ale, Matěji, vždyť víš, že já patentní léčiva používám pouze v urgentních a neodkladnejch případech, kdy jsou fakt naprosto nezbytný.

Jasně, nezbytný a vůbec? Musím vytlačit tu mojí novou, starou, černou, šestiválcovou potvůrku z kůlny. Dát do ní baterii a rovněž vyrazit do Rybný. A nesmím jí zapomenout říct, ať se připraví, že zejtra dáme v Pustejch kopcích na sněhu závody s tradičně zadním bavoráckým pohonem. Aby ta česko-italská doktorka konečně pochopila, kdo je tady Němcem!

Kdo je tady co, Matěji?

No, těš se, MUDr. to něco uvidíš ...9.  kapitolaŽelezné hory

Pokud pojede Znojmo, Jihlava, H. Brod, Hlinsko, tak můžu v klidu na její průjezd čekat ve Ždírci na křižovatce u Lázničků. A až s tou bílo-modrou bestií profrčí směrem na Kohoutov, tak už na kopci do ní můžu zezazadu strkat. Podobně jak to kdysi Frantovi Štastnýmu, kterej jel svým socialistickým auťákem devadesátkou do Brna na Velkou cenu, začali v nizoučkým supersporťáku provádět jeho slavnější, ne však rychlejší kolegové Mike Hollywood s Johnem Surteesem. A Šťastnej, celej vyděšenej si říkal, „co se to děje? Dyť ta popelnice dneska jede už přes kilo. Dokonce stočtyřicet, stopadesát, stošedesát… snad jsem si propánakrále v Praze nesedl do sousedovýho tuzex-auta?“ No a když tam byla už skoro dvoustovka, aniž by vůbec měl nohu na plynu, protože spíš ze zoufalství začínal brzdit, tak se konečně pořádně kouknul do zpětnýho zrcátka a těsně za zadkem škodovky uviděl vršek něčeho lesklýho, co se najednou odpojilo, a když už to bylo celý vidět, tak na předním vokně za ním jedoucího auta uviděl o přední sklo rozplácnutý dva uřechtaný ksichty svejch kapitalistickejch kolegů, Hollywooda a Surteese. Oba to pak s oblibou stejně jako Franta Šťastnej dávali všude k dobrýmu, jak si to českej auťák maže k Brnu dvoustovkou a navíc s téměř nulovou spotřebou.

Jenomže dneska tady mrzne a na autech už nejsou dávno bytelný železný a vysunutý nárazníky. Já taky nejsem Mike Hollywood a zkoušet teď tenhle manévr by mohlo bejt zrovna tak drahý, jako jsou dohromady obě naše už skoro archivní, i když furt super rychlý auta.

No, čekal jsem a čekal. Byl jsem už zmrzlej jako preclík a najednou fííííííííí, bílo-modrý Schnitzru Z3 profičel kolem hospody u Lázmičků aspoň stopade a byl na kopci, dřív než jsem nastartoval. A tyhle ušlechtilý šestiválcový BMW motory holt maj rádi správný přiměřený teplíčko, a já než to zabzdím, tak si ta potvora bude v Rybný u kachláčů už dávno hřát záda, škodolibě se šklebit a říkat, holt, co byste chtěli? Už je to pouze hm, starej ex-opelich závodník.

No a co? Přeci kvůli tomu nezničím ten nádhernej motor!

Ale že teda byla rozjetá! Nojo, bodejť by nebyla, dyť už jede z Itálie štreku dost přes tisíc kilometrů. A jestli si někde dala párhodinovýho šlofíka, tak teď je právě v rauši. A to už člověk v sobě má ten správnej drive a rytmus a určitě i chuť si zazávodit.

Ale třeba mě v tom fofru přehlídla? Hochu, nic si nenamlouvej, víš přeci, že ona není zrovna normální ženskou…!

Až do Hlinska nic, byla prostě v čudu. Viditelnost pod psa, silnice suchá i na brzdy a směrovou stopu. Ale asi kilometr za Čertovinou na mě zezadu dost tvrdě začalo najíždět nějaký světlý, možná snad i bílý auto s blikajícími světly. No, Hlinskem jsem nejel zrovna podle předpisů. Že by v tomhle rozplizlým, docela nanicovatým počasí policajti? Teď tam mám tak stošedesát, rači tedy zvolním. A oni za mnou rovněž? A proč, blbci, blikaj dálkovejma a rači nepustěj to přiblble modrý, točící se fízlsvětlo? Jedu už předpisovejch devadesát a oni, pitomci, začali dokonce troubit. Vyváděj, jako bych snad něco ztratil. Či dokonce ukradl! Ale auto funguje, takže nic neupadlo, drží stopu, brzdí, tak vyhodím pravej blinkr a pomalu přistávám u krajnice! Když už skoro stojím, oni za mnou šílenci roštujou jak pominutý a dávaj plnej! A kolem mě se jako blesk ve smyku přežene znovu ta bílo-modrá bestie, kterou nebylo možný v tom fofru ve zpětným zrcátku a mlíčným počasí rozpoznat! A když jsem uviděl, jak se ta mrcha do bočního okénka chechtá, tak jsem si fakt připadal jako tehdy Franta Šťastnej v tý příhodě se slavnejma Anglánama.

Tak jo, potvoro, řekla sis o to! Auto je akorát zahřátý, jen mi proti ní chybí tak 100 kw. Ale co, dyť je to jen ženská, ne?

Jo, je to ženská, ale se sílou pořádnýho ouřezka a navíc, když chce, tak s ďáblem v těle. Dělám fakt, co můžu a umím, auto taky. Točíme pro začátek režim 4000 otáček - a ona se vzdaluje. Točím v režimu 4500 otáček a sjíždím kopeček ke Krouný. Málinko zvolňuju před křižovatkou a nakládám. Za vsí prolítnu přes nechráněnej přejezd skoro dvoustovkou a teď nás tu čekaj dlouhý rovinky. Točím 5000ot. Při režimu už 5500 otáček se blížím na vrchol kopečku, kde je odbočka na Proseč, musím tedy zvolnit, kvůli křižovatce.Cesta do HudčeJe v čudu a je tu vidět přes dolík dost daleko. Divný… Blížím se k esíčku se stoupáním a přede mnou se objevujou zadní světla. Točím čtyřku na 6000 ot., vejš nepůjdu, začíná to trochu klouzat. Projedu esíčkem a na horizontu, čtyřku už jenom na necelejch 5000 ot.! Pak pětka jen 4500 ot. a přeženu se kolem nějakýho džípu.

Nebyla to Amadea. Kde ta šílená holka je? Sjíždím z kopce k dalšímu nechráněnýmu přejezdu těsně před Borovou. A ty jsou tady ponurý a pověstný! Je to v dolíku a nerad bych přes koleje skákal, nemám auto ještě v hrsti a zvlášť teď na náledí. Tak rychle a opatrně podřazuju. Pak 3.4. do kopce, nahoře už jenom 3500 ot., pak 5. 3000 ot. a přes to v dlouhý zatáčce těsně před Borovou auto plave. Opatrně podřazuju a jsem vděčnej za jemňounký brzdy a snad prvně v životě i za perfektně nastavený ABS. A samozřejmě dobrý zimní gumy, uf!

No a co to u kostela nevidím? Ách jóóóó, bílo-modrá krasavice v protisměru. Opatrně dobrzďuju a koukám jako blázen. Ta šílená holka tu přes ten led gumovala a asi se taky dost točila, ale jako vždycky má mrcha kliku a určitě velmi schopnou partu sehranejch andělů strážnejch, protože stojí krásně v prostředku, naštěstí úplně prázdný silnice. Stopnu u krajnice a rychle ven, než se přivalí ten vašnosta v džípu. Mávám na něj ať brzdí. Skoro něžně zastavil a ptá se, zdali nechcem pomoct. Ne a děkujem, pane, za ochotu. To už zvládnem sami. Tak jo (pak dlouhá pomlka), a když si dostatečně bedlivě prohlíd mý šedivý vlasy, tak s gustem dodal... m l á d e ž i ! Příště jeďte trochu voparnějc! Je to tady, jak už jistě chápete, docela nebezpečný!

 Zmůžu se pouze na ANO, pane. Teď už to dokonce i víme. A ještě jednou díky, pane, a šťastnou cestu.

Tak co, Amadeo?

No co? Byl tanec!

Tak to otoč a namiř do vsi, kouknem, zda je Šakti v pořádku.

A prvně, co ji znám, se plačtivě a jako holčička s krabičkou místo ksichtu, pokorně ptá a co já, Matěji?

Jo, tebe si, ženská, taky prohlídnu.

Autu nebylo lautr nic, ale z Amadey byla najednou hromádka čistě krásnýho, naprosto nefalšovanýho, ženskýho neštěstí a navíc jsem ji prvně viděl se třema prstama strčenejma v puse!

Jo, to si musím bez jejích komentářů vychutnat. Ale přeci jenom jsem koutečkem ucha zaslechl její už zas typický bla bla bla! Železné hory
Pak jsme pěkně „dvoutisíckovali“ až na statek do Pustý Rybný. A já si na starý kolena říkal fuj, my jsme ale výstavní blbci! Ten pán v džípu měl vystoupit a oběma nám dát pěknejch pár po hubě. Měl na to plný právo. A to i kdyby byl puberťákem, navíc třeba v ukradeným to autě…Matěj
Čeljabinský meteorit - Jiný pohledPřes sto kilogramů úlomků meteoritu vyprostili potápěči ze dna jezera Čebarkul v Čeljabinské oblasti, kam letos v únoru spadl kosmický poutník. Stáří kosmického tělesa odhadují odborníci na 4,5 miliardy let.

„Životopis“ meteoritu ale nezajímá jen vědce. Někteří jsou přesvědčeni, že obsahuje poselství, které Bůh posílá soudobému lidstvu.

To, co se stalo 15. února nad Čeljabinskem, nebyla náhoda. Právě u Čeljabinsku objevili archeologové před deseti lety nejstarší osadu – Arkaim. A Hospodin poslal právě sem záměrně zvláštní informační „balík“, na který lidé čekali celá staletí, je přesvědčen představený nové Církve čeljabinského meteoritu Andrej Brejva:

-Dnešní svět se značně změnil a další změny jsou nezbytné. Někdejší duchovní poznatky jsou už vyčerpány. V meteoritu jsou zaznamenány jak nové vědecké poznatky, tak i sbírka mravních a právních norem, které lidem umožní, aby žili lépe. Hlavní je, že od nynějška se musí stát duchovní a vědecké poznatky jedním celkem.

Podle slov Andreje Brejvy pocítil spolu s několika dalšími lidmi ještě několik měsíců před výbuchem nad Čeljabinskem a pádem meteoritu do jezera Čebarkul, že dojde k projevu Boží vůle:

-Připravoval jsem se na to celý život, věnoval jsem se duchovnímu hledání a projevily se u mne senzibilní schopnosti. Na celém světě dnes žije 12 lidí, kteří dokážou pochopit, dešifrovat a vyložit informaci, kterou meteorit obsahuje. Já jsem jedním z nich. Před pádem meteoritu na Zem jsem byl dlouho nemocný. Ale v okamžiku, kdy meteorit spadl, jsem se začal cítit mnohem lépe. Tehdy jsem pochopil, že moje duchovní hledání je u konce, že jsem našel to, co jsem hledal.


Prozatím je mezi přívrženci Církve čeljabinského meteoritu jen asi tak 200 lidí. Ale už v nejbližší době hodlají postavit chrám, pokračuje Andrej:

-Od úřadů především požadujeme, aby postupovaly šetrně při vyprošťování meteoritu a pak ho předaly do ruskou naší církve. Chceme postavit chrám, kde bude uložen. Chrám má mít podobu meteoritu padajícího na Zemi.

Z jezera Čebarkul se úlomky meteoritu vyprošťují od 10. září. Předpokládá se, že právě do jezera spadl největší úlomek o váze asi tak 500 kg. Andrej Brejva operaci pozorně sleduje. V kapse neustále nosí několik zrníček meteoritního prachu a po tom, co potápěči vyzvedli ze dna jeho menší úlomky, Andrej se jich honem dotkl.

Přístroje neustále ukazují v místě, kde se vyprošťuje meteorit, určitou anomálii. Vyzvednutí velkého úlomku nebeského návštěvníka ovšem komplikuje silná vrstva jílu, kterou se už téměř měsíc snaží proniknout potápěči.


Odkaz na náš článek se stejnou informací, ale již psaný 19.února 2013   http://energieupramene.blogspot.cz/2013/02/meteory-na-obloze.htmlčtvrtek 17. října 2013

Ruská konkurence iPadu míří do Česka

Zapomeňte na předsudky vůči ruské elektronice. Z Ruska přišla na český trh solidní konkurence drahým tabletům.
Že posledním ruským úspěchem na poli výpočetní techniky byl dřevěný sčjot? Ani omylem! Ruská společnost Alkotel začala na českém trhu prodávat své tablety a „chytré“ mobilní telefony pod značkou teXet. Navíc chce Česko využít jako odrazový můstek pro expanzi do dalších evropských zemí.
Petrohradský Alkotel je jedním z nejrychleji rostoucích ruských výrobců spotřební elektroniky. V loňském roce prodej produkce její značky teXet v Rusku vyrostl o více jak 60 procent. Zároveň dlouhodobě patří do první trojice lídrů na ruském trhu v segmentech čteček elektronických knih, kamer do aut nebo MP3 přehrávačů.
Nyní se ruský výrobce poohlíží po evropském trhu. Alkotel se na něm plánuje prosadit s levnými tabletami s operačním systémem Android. Tak jako se mu to podařilo v Rusku. Začít chce v České republice.
V listopadu 2012 byly v Česku podány všechny dokumenty na registraci akciové společnosti teXet Global SE. V červnu 2013 v Česku a na Slovensku byl zahájen prodej produktů značky teXet. Od srpna začaly být produkty dodávána do Německa, Polska, Maďarska, Rumunska a Srbska. Od září 2013 si budou moci produkty teXet zakoupit zákazníci v Bulharsku, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku a Makedonii, a také v Pobaltí a Skandinávii. Plánujeme postupně navyšovat odbyt jak ve východní, tak západní Evropě,“ uvedl pro Hlas Ruska Alexandr Pavlov, ředitel evropské divize teXet Global SE.
Podle slov Pavlova by společnost k roku 2016 měla tržit ročně z prodeje tabletů teXet půl miliardy dolarů. Pokud elektronická zařízení ruské značky budou používat zhruba 2 procenta evropské populace, jsou takové tržby údajně zcela reálné.
Alkotel z tohoto důvodu chce přenést část výroby tabletů blíž k novým potenciálním zákazníkům. V polovině letošního srpna proto teXet Global SE podepsal dohodu s čínskou společností Foxconn, jež vlastní závod v Pardubicích. Foxconn, jako třetí největší exportér v Česku, pomůže ruskému partnerovi s výrobou v samém srdci Evropy.
V současné době je hlavní výroba soustředěna na různých závodech v Číně. V Česku pro nás Foxconn začne montáž několika typů tabletů, a také bude do Evropy dodávat a provádět dodatečnou kontrolu kvality všech zařízení teXet, které míří na evropský trh. V budoucnu plánujeme rozšířit seznam výrobků k montáži a plné výroby s použitím výrobních a inženýrských kapacit Foxconnu v Česku a v Číně,“ vysvětluje Pavlov.
Volba, podle ruského manažera, padla na Česko záměrně. Ačkoliv je samotná výroba v Číně levnější, do konečné ceny se ještě promítne doprava, certifikace a nákup patentů. A to zvyšuje náklady. Výhodnější je proto vyrábět pro evropské zákazníky v Evropě. Podle Pavlova je zároveň Česká republika ekonomicky přitažlivá.
V současné době česká ekonomika zaznamenává růst, konkrétně díky ruským obchodním značkám a financím, jako je Gazprom, Severstal, Sberbank, Rosatom a další. Mnoho továren v Česku vyrábí pro Rusko hnací jednotky (ABB), automobily (Škoda, Kia, Hyundai), lokomotivy a vagony (Škoda a Siemens), a další výrobky pro ruský trh. Velké továrny, takové jako je Foxconn, mají zájem o poskytování služeb silným partnerům, zejména známým na trzích Ruska a SNS, snažící se k zvýšení počtu pracovních míst ve svých továrnách a závodech. Česká vláda zároveň aktivně podporuje výrobce na území České republiky,“ uvádí ředitel teXet Global SE.
Zahraniční obchod České republiky s Ruskem se v posledních letech pomalu zvyšuje. V loňském roce český vývoz do Ruské federace dosáhl 97,4 miliard korun. Import se těsně přiblížil k 155 miliardám korun.
Jak zároveň letos v květnu prohlásil český prezident Miloš Zeman, uvítal by, kdyby v nejbližších letech objem ruských investic v zemi byl na úrovni dvou až čtyř procent celkového zahraničního kapitálu v Česku.