sobota 29. září 2012

Západ nemá zájem o Volné energie
Nadace Keshe  nabídla zdarma do všech zemí světa jejich  plazmovou technologii, která by poskytovala výhody ve všech směrech oborů a to i cest do vesmíru. Tyto technologie by již nemohly způsobovat války o ropu pod různými zástěrkami.
Zbytečnost

Jelikož tato nová technologie byla použita podle pana Keshe v Iránu, pro  zachycení a neutralizování amerického výzvědného dronu, byl pan Keshe klasifikován  jako terorista  pro USA. Toto hodnocení velmi omezuje možnosti západních  vědců ověřit a využít těchto technologií, tím se i popírá přínos pro lidi všeobecně.
Pan Keshe začne uvolňovat tuto technologii  v Sierra Leone v říjnu 2012. On říká, tato technologie  patří všem lidem  na světě a proto musí prezident Obama uvolnit všechna omezení týkající  se možnosti poznání těchto technologií vědcům.

Jak to dopadlo u našich představitelů víte:… jsme v účasti na  íránských vědeckých projektech a jiných aktivitách zdrženliví.
S pozdravem,
Velvyslanectví ČR
Když začne prohrávat Pátá kolona skeptiků, nasadí se politika. To je holá skutečnost, ne blaho lidí, ale vojensko-politická klika, chtějící jen moc.
Aspoň jedna dobrá zpráva: panu Rossimu u E-CATu se podařilo zvýšit stabilní výkon zařízení na 600 C a více, čímž bude umožněna i přímá přeměna na výrobu el. energie. Čekáme všichni nedočkavě, ještě že pan Rossi není z té druhé strany, o to je to trošičku lepší. 

pátek 28. září 2012

Údržba systému
Vážení občané, nikdy prosím nepřemýšlejte svou vlastní hlavou, vše za vás vyřídí odborníci a předpisy. Nesmíte uveřejňovat nikde své myšlenky a nápady, nedej bože nějaké nové alternativní metody, které nejsou schváleny vědeckou obcí. Váš život je pro systém velmi důležitý, pokud platíte daně, pokud je váš odchod z tohoto "cirkusu" nezvratitelný, bude vám umožněn rychlý a odborný odchod za pomoci všech známých institucí a odborníků v oboru, které živíte svými daněmi. Vašim pozůstalým bude i odborně vysvětlen váš odchod, aby jste se radovali z toho, že vše proběhlo v rámci systému, který si platíte. Buďte pochváleni za vaši důvěru ve všechny instituce, které se o vás tak dojemně starají.
Pokud budete více originální a začnete o životě přemýšlet a používat svůj rozum, bez ohledu na vštěpované názory odborníků a mainstrémová média, stanete se totiž okamžitě nebezpeční pro své okolí jako rušivý element,  a představitelé systému začnou vyhrožovat zodpovědností za to, že lidi začnou něco kopírovat od vás a ne od systému.
Prosím Vás, pro vaše zdraví a bezpečnost, používejte jen farmaceuticky uznávaná patentovaná léčiva,  vynikající zdravotnickou péči, která v celé nám známé galaxii nemá konkurenta,  žádná svá kutilsky vyrobená zařízení, protože by jste mohli přijít k úrazu, nic si nepěstujte na zahrádce, protože dostanete v obchodech velmi kvalitní zeleninu, ve své velikosti nekonkurenční, díky nejnovějším technologiím pěstování v hydroponii a většinou umělém osvětlení - slunce je škodlivé. Pijte nejlepší balenou vodu, která je kvalitně skladována  ve skladech od do  a je v ní uchována celá škála energie pro váš organismus. Ne aby jste si alkohol vypalovali v obecních pálenicích ze svého ovoce, které nebylo zkontrolováno a uznáno. Kupujte alkohol v obchodech, tam máte zaručený obsah alkoholu, včetně metylu. Zrak se vám rozjasní a rodina bude radostí bez sebe pokud odejdete, protože nemusí již krmit ochlastu doma.


Ne aby jste si vyráběli čaje z bylinek, vždyť jste blbí jak troky, oproti vašim vzdělaným přírodovědcům, kteří na to studovali roky, nevíte ani jak vypadá kopřiva, jen používejte zakoupené bylinky a čaje řádně chemicky ošetřené. Ne aby jste doma pili mléko od své kozy, nebo kravičky, protože při vypití tohoto plnotučného nápoje by jste si dnes  již nadělali mnozí  do gatí. V obchodě dostanete kvalitní mléko, z kterého již nevyrobíte tvaroh, ale krásnou modrou voňavou vodičku,  jejíhož pachu  využijete pro vypuzení všech živých nájemníků domu.
Dále prosím nelezte do přírody, mohli by jste chytnout v lese nebezpečné klíště a od lišky obecné vzteklinu a to by bylo zejména nebezpečné, protože národ je již dost vzteklý a toto by určitě lidi probudilo z apatie. V lese nesbírat žádné houby, jedině za odborného doprovodu mykologa, který Vám určí, zda se nejedná o houbu jedovatou, jste v tomto nesvéprávní. Jste hloupí jak troky a bez uznaných vědeckých klišé můžete ohrozit jak zdraví své, tak i milované tchyně a to by byla tragedie a vaše vina. Ne aby jste se koupali v přírodních vodních nádržích, kde by jste mohli spolknout čolka, navštěvujte jen řádně ošetřená koupaliště za jistý peníz, kde je chemicky upravena voda chlorem a jinými ingrediencemi, vhodná pro vaše zdraví. 

Na obloze se o vás rovněž staráme, aby jste nepřišli k úpalu od sluníčka, které je rakovinotvorné. Vitamín D si obstaráte v lékárnách za nízký peníz odborně připravený naším farmaceutickým průmyslem.  Snažíme se vás ochránit od tohoto pronikavého záření vytvářením nebeského oparu a doplněním do vašeho organismu stopovými prvky kovů, které vám tak moc schází, i přes velké finanční náklady vidíte, jak se o vás staráme.

Veškerá porušení tohoto systému a uvádění nějakých nových myšlenek, které nejsou schváleny systémem (tedy osobami na to určenými) hlaste státním orgánům, které mají velký zájem, aby jste byli zdraví a  byli plátci daní tomuto systému, aspoň do důchodového věku, v tomto vašem období důchodce se již systém postará snížením příjmu aby jste dlouho netrpěli.
Kreslené vtipy -Renčín
Kreslené vtipy -Renčín


Napsala: Parodie

čtvrtek 27. září 2012

Blogspot.cz – divná doména
Začátkem tohoto roku Google začal přesměrovávat své stránky na stránky domén příslušného státu, jež jsou domovem autora. V Česku tedy převzala doménu Blogspot.com česká doména Blogspot.cz . Tyto stránky Energie u pramene jsou provozovány na doméně Blogspot.com a přebírá je u nás tedy doména Blogspot.cz . Od tohoto okamžiku začalo docházet  k zajímavým úkazům, jež nebudí velkou důvěru v provoz  na  této doméně  Blogspot.cz.
Připravil jsem pro vás i několik snímků, aby bylo vše naprosto jasné. Ikdyž jsou to Vaše soukromé stránky, kde jste autorem,  přesto může na nich docházet k velmi podezřelým nesrovnalostem.
Obr. 1
Obr. 2 
První a druhý snímek obrazovky vám ukazuje, jak na domovské doméně Blogspot.com v editoru pracují všechny funkce, které si zadáte. Vlevo nahoře vidíte domovskou adresu  s příponou .com. Rovněž vpravo nahoře vidíte funkční gadget „Nejnovější komentáře“. Všechno tedy funguje jak má, i gadget stálých čtenářů stránek, zakroužkovaný dole.
Obr. 3
Obr.4
Třetí a čtvrtý snímek Vám již ukazuje stav stránek, které přebírá česká doména Blogspot.cz. jehož adresu máte vyznačenu vlevo nahoře v červeném rámečku. A zde vidíte již velké rozdíly v nefunkčnosti dost důležitých gadgetů pro běžné stránky. Nepracují „Nejnovější komentáře a ani „Stálí čtenáři“ a je uváděno nesmyslné vyjádření, protože adresa URL měněna nebyla.
Obr. 5
Obr. 6

Pátý a šestý snímek Vám ukazuje již další v řadě velmi zajímavé a podezřelé chování stránek na adrese Blogspot.cz.  V editoru na domovské stránce Blospot.com máte nahoře uveden správný  název příspěvku – který je vaším článkem a jste jeho autorem. V tomto případě je název „ Vodík, palivo budoucnosti“
A ejhle na obrázku č.6 vidíte v přebírající doméně Blogspot.cz úplně jiný název, nějaká  „omluva“ a můžete měnit název jak libo, stále zůstává tento falešný název, který se vzal asi z nebes. Tak pozor, když nebudete kontrolovat své stránky a věřit přebírající doméně, se  vám mohou objevit bez vašeho přičinění a vědomí dokonce různé názvy a nechci ani pomyslet na úpravy v článcích, bez vašeho vědomí. Zajímavý úkaz, viďte!!!úterý 25. září 2012

Odstranění toxických látekZde je slíbený postup, jak se zbavit toxických látek v našem těle. Tyto postupy jsou tedy opět zařazeny do oboru Volných technologií , které se zde na stránkách uveřejňují a současně, aby nemohli být zneužity jinými pro vlastní výdělek a to od data uveřejnění zde.
Zde je postup jak se účinně bránit nejen proti všudypřítomnosti toxického hliníku, ale i ostatních toxických látek, kterými jsme dnes doslova obklopeni. Co si vyberete a co Vám nejlépe půjde pod nos bude opravdu jen na Vás.

Autor píše: Všem říkám - nevěřte mi ani slovo. Všechno si ověřte sami. Nejlepší je osobní zkušenost.  Jen je třeba vědět jak. Je to v podstatě velmi jednoduché. Přimkněte se k naší Matce Přírodě.
Až si vše přečtete, budete to vědět.  A pak, jděte a vše si ověřte sami na sobě. 
Ať je to přístupné co největšímu počtu lidí, kteří jsou schopni a ochotni vzít odpovědnost za své Zdraví do svých vlastních rukou.
A to, že v tomto příběhu hraji jistou, byť důležitou roli, to není podstatné. Proč? Protože to není můj způsob. Je to především přírodní způsob. Způsob, postup, metoda naší matky Přírody. Mě se pouze dostalo té úžasné cti tento systém, způsob, postup, metodu (ať už to budeme nazývat jakkoli)  poznat a dát dohromady.
Sv. Jiří


Bioaktivní látky - FYTOLÁTKY

Když moderní vědci konečně začali chemicky analyzovat rostliny, zjistili to, co východní i evropští lidoví léčitelé věděli již tisíce let - a totiž, že řada rostlin dokáže utužovat zdraví a obnovovat vitalitu. Většina západních vědců však ještě dlouho odmítala připustit, že by nějaká rostlina mohla mít preventivní, či snad dokonce léčivé účinky. Situace se však změnila, když byly v celé řadě rostlin exaktně definovány a izolovány určité chemické látky s prokazatelně léčivým působením. Tyto léčivé rostlinné substance dostaly souborný název fytolátky (phyto je řecké označení pro rostlinu).
Rostliny využívají těchto sloučenin k vlastnímu přežití. Mnohé z nich působí v rostlinných tělech jako hormony, enzymy, barviva, nebo regulátory růstu. Bez těchto fytolátek by se rostliny nedokázaly bránit proti volným radikálům, parazitům, bakteriím, virům, hmyzu, nebo poranění. Naštěstí pro nás dokáže lidské tělo mnohé z těchto vlastností využít, pokud přijímáme rostlinnou stravu, nebo pravidelně užíváme rostlinné potravní doplňky. V padesátých letech se vědci domnívali, že objevili všechny základní složky potravy. Mýlili se, neboť fytolátky si teprve nyní získávají uznání, jaké zasluhují. Přestože vědci tyto substance v posledním desetiletí systematicky a aktivně zkoumají, většina z nich odhaduje, že devadesát devět procent fytolátek teprve čeká na své objevení a využití při prevenci a léčbě celé řady chorob. Nyní si vysvětlíme, v jaké formě se fytolátky - především minerály a kovy - v našich rostlinných produktech vyskytují.

Koloidní fytominerály

Jako koloidy označujeme mikrokrystalické komplexy přírodních látek v iontové formě, která je pro lidský organismus maximálně vstřebatelná a nejlépe využitelná (až z 98%). Většina multiminerálních preparátů na našem trhu obsahuje tzv. chelátovou vazbu, přičemž vstřebatelnost jejich složek pro organismus je asi 45%. Nejlevnější formy těchto synteticky vyráběných přípravků obsahují účinnou látku v anorganické (nerostné) formě a jsou pro lidský organismus prakticky bezcenné. Např. preparát Dologran, propagovaný jako skvělý a bohatý zdroj kalcia a magnézia, je v podstatě pomletý minerál dolomit a jeho vstřebatelnost je sotva 4%. Půdní mikroorganismy přeměňují anorganické částice do formy využitelné rostlinami. Ty je absorbují svým kořenovým systémem a pomocí fotosyntézy je mění v organickou koloidní formu. Rostlinami vyprodukované koloidní částice mají rozměry kolem 1 nm, což se rovná 1/600 velikosti červené krvinky.  Koloidní částice z rostlin tedy velmi snadno pronikají buněčnými membránami a pomáhají tak tělu udržet dokonalou bioelektrickou rovnováhu, což je nesmírně důležité pro udržení zdraví. Mikroskopické koloidní komplexy jsou naším organismem dokonale využívány. Zvyšují např. vstřebatelnost řady živin i vitamínů a aktivují tvorbu enzymů. Koloidy také napomáhají regulovat činnost endokrinních žláz a hrají velmi důležitou roli i při syntéze RNA a DNA. 
Veškeré fytolátky obsažené v zelených nápojích, jsou přítomny pouze v koloidní formě.
Tím je garantována téměř 100% využitelnost všech přítomných složek, hlavně vitamínů a minerálů. A právě koloidní forma minerálů v našich produktech by si určitě zasloužila poněkud více pozornosti. Ve všech našich výrobcích najdeme nejen minerály, které jsou pro zdravé tělo nezbytné a prospěšné - tzv. biogenní prvky-organicky vázané minerální látky a stopové prvky - např. vápník. hořčík, železo, fosfor, draslík, sodík, síru, jód a jiné, ale také celou řadu prvků - především kovů, které jsou ve své anorganické (anorganické) formě pro lidský organismus škodlivé, či dokonce toxické - např. hliník, rtuť, kobalt, nikl, arzen, kadmium, titan, molybden, baryum a jiné. Tyto minerály jsou však v podobě koloidních částic pro naše tělo nejen neškodné, ale dokonce nesmírně prospěšné. Velmi důležitou, ale i zajímavou vlastností koloidních minerálů je jejich schopnost vylučovat z těla anorganickou (kovovou) formu téhož prvku. Např. koloidní, organicky vázaný hliník vytěsňuje z organismu kovovou (metalickou, anorganickou) formu hliníku, koloidní arzen vytěsňuje jedovatou kovovou formu arzenu apod.  Z uvedených příkladů je jasně patrné, že všechny koloidní minerály působí v těle výrazně detoxikačně a tím podstatně snižují zátěž organismu především těžkými kovy, které jsou často hlavní příčinou řady závažných onemocnění - např. kovová (anorganická) forma hliníku (Al) je právě přímo zodpovědný za lavinovitě rostoucí počet lidí postižených Alzheimerovou chorobou.


Fytominerály


Objev indiánů, který ovlivnil historii
Stovky let před tím než se objevil bílý muž, indiáni kmene Paiutů z centrálního Utahu podnikali cesty k legendárnímu posvátnému prameni, známému svými výjimečnými uzdravovacími vlastnostmi.
V roce 1920 byl těžce nemocný rančer Thomas J. Clark k tomuto prameni doveden jedním z posledních náčelníků kmene Paiutů Letícím Orlem (Soarning Eagle) předtím, než byl kmen přesunut do rezervace. Krátce potom, co začal používat vodu, se dostavilo zázračné zotavení. Povzbuzen tímto výsledkem, umínil si, že odhalí tajemství tohoto záhadného pramene. Když se vydal proti proudu zpět do okolních hor, narazil na usazeniny neobvykle vypadajícího materiálu, z nichž pramen vytékal. Později se zjistilo, že se jedná o zbytky dávného deštného pralesa, unikátně uchovaného v originální rostlinné formě přes 100 miliónů let.

Analýza tohoto materiálu prokázala, že obsahuje neskutečně velké množství více než sedmdesáti různých minerálů a stopových koloidních prvků. Po měsících experimentování vyvinul T. J. Clark proces, kterým bylo možné přírodní cestou vyluhovat a posléze koncentrovat tyto minerály pouze za použití pramenité vody. Začal rozdávat tuto „zázračnou tekutinu“ svým přátelům a sousedům. Od nich a dalších nadšených uživatelů obdržel mnoho děkovných dopisů, mnoho z nich opravdu pozoruhodných.

Později dokonce i státní úřad USA potvrdil, že jde o jedinečné ložisko. Minerály byly uchovány v unikátní formě za dosud neobjasněných okolností, zřejmě díky sopečné činnosti. Pokrytí ložiska dvaceti až třiceti stopami štěrkopísku se ukázalo jako jeho dostatečná ochrana, ale nezabránilo vysokým teplotám a tlakům, které mohly měnit formu minerálů. Na dně ložiska je velmi tvrdé hlinité lože, které umožňuje minerály soustředit a ochránit před rozptýlením a jednoduchou ztrátou v zemi.

Tom Clark II, který byl tímto produktem fascinován, prováděl další výzkum, aby zjistil, proč má výrobek tak pozitivní vliv na lidské zdraví. Věřil mimo jiné, že má i neobvyklé elektrické vlastnosti. To bylo později potvrzeno Dr. Fritiz-Albert Poppem, jedním z nejznámějších německých biofyziků (tento muž byl nominován na Nobelovu cenu za biofyziku), jenž provedl měření vlnových délek. Testy ukázaly, že prehistorické rostlinné deriváty koloidních minerálů jsou naprosto netoxické a zvyšují životní (elektrickou) energii buněk. Minerál má přírodní záporný náboj, čímž je známý jako koloidní bioaktivní minerál.

Tradice výroby přírodních koloidních minerálů v rodině T. J. Clarka pokračuje už čtvrtou generaci a navrací zdraví desítkám tisíc lidí po celém světě. Dnes jsou minerální pozůstatky deštného pralesa těženy originálním způsobem, mokrou cestou. Dále se přípravek zkoncentruje na požadovanou hustotu. V konečné fázi je propouštěn přes řadu speciálních filtrů, které propustí pouze koloidní minerály. Získá se tak silný koncentrát v sterilní tekuté formě.


Objevme očistnou sílu fytominerálů!

Naše tělo potřebuje minerály a stopové prvky

Organicky vázané minerální látky a stopové prvky jsou zárukou dobrého zdravotního stavu, vysoké výkonnosti a krásy. Upravují svalovou a srdeční činnost, aktivizují nárůst kostní hmoty, umožňují vstřebávání vitamínů a dokonce ovlivňují dobrou náladu.
MINERÁLNÍ REGENERACE ORGANISMU
V současné době trpí velmi mnoho osob na nedostatek minerálů a stopových prvků. Výzkumy amerických vědců prokázaly, že každému člověku chybí minimálně jeden stopový prvek, což může v konečném důsledku vést k poruše činnosti celého organismu. Proto také stále více osob pociťuje problémy se srdcem a kostmi, dochází ke snížení fyzické a intelektuální výkonnosti, objevují se příznaky anémie. Minerály se většinou podávají ve formě syntetických tablet, což podle lékařů a vědců není právě ten nejlepší způsob doplňování nedostatku těchto důležitých látek v organismu, a to především s ohledem na nízkou vstřebatelnost. Lidský organismus totiž nejlépe přijímá koloidní minerály, jejichž vstřebávání se blíží 100%, tzn. že je dvacetkrát vyšší než u tabletové formy.
KOLOIDNÍ FORMA JE VHODNĚJŠÍ
Nejvíce minerálů a stopových prvků získává člověk z rostlin především v koloidní formě (roztoky s příslušnou koncentrací a elektrickým nábojem). To znamená, že rostliny přijímají z půdy neorganické minerální sloučeniny a transformují je na sloučeniny organické, které jsou svou strukturou příbuzné tělním tekutinám. Krev nebo buněčná tekutina jsou rovněž koloidní roztoky, proto lidský organismus tak úspěšně přijímá právě minerály v koloidní formě, kterých je bohužel v poslední době v potravě stále méně. Je tedy zásadní otázkou, odkud získat koloidní minerály umožňující regeneraci lidského těla.
PREHISTORICKÁ LOŽISKA ROSTLINNÉHO PŮVODU
Ve 20. letech minulého století těžce onemocněl americký farmář v horách státu Colorado, jehož nakonec uzdravili tamější Indiáni, kteří mu doporučili pít vodu z pramene nazývaného již dlouhá staletí "pramenem života". Zvídavý farmář se posléze rozhodl prozkoumat tajemství vody, která jej uzdravila a tak nalezl ložiska zkamenělých prehistorických rostlin, bohatá na koloidní minerály. Pramenitá voda tyto minerály rozpouštěla, a díky tomu nejen dodávala organismu výživné látky, ale navíc jej zbavovala mnoha chorob. Koloidy z Colorada obsahují nejen důležité minerály jako je vápník, fosfor, draslík, sodík a hořčík, ale jsou také zdrojem mnoha cenných a vyhledávaných stopových prvků, jako je zinek, selen, měď, mangan, železo, chróm a dokonce koloidní jód. Proto má každodenní podávání 1 lžičky (nebo více) tohoto preparátu tak velké regenerační účinky na organismus. Koloidní minerály vyživují všechny buňky v těle, obnovují správnou látkovou výměnu, posilují a dodávají energii. Díky nim se lépe vstřebávají příslušné vitamíny, což je zárukou zdraví a dobré kondice. V současné době trpí téměř každý člověk nedostatkem minerálů, a proto může být každodenní podávání koloidních minerálů prospěšné doslova každému.

Organicky vázané minerální látky a stopové prvky  se doporučuje užívat zvláště:
- při celkovém oslabení, ztrátě energie, snížené odolnosti, cukrovce, nedostatku železa a anémii,
  chorobách dásní a paradentóze
- při křečích v nohách a bederních bolestech.
- pro zlepšení paměti, při depresích a neurózách
- při problémech s hormonálním systémem a trávicím ústrojím
- osobám trpícím předčasným šedivěním nebo vypadáváním vlasů
- ženám s výraznými projevy premenstruačního syndromu a klimakterickými potížemi
- při nemocech kardiovaskulárního systému, snížené výkonnosti srdečního svalu
- při svalové ochablosti, zánětech kloubů, osteoporóze a oslabení kostí
- jako prevence ztráty pružnosti pokožky a předčasného vzniku vrásek
- při zánětlivých stavech bakteriálního a mykotického původu (některé ionty stopových prvků, např.
   měď nebo zinek, mají antibakteriální, antimykotické a dokonce antivirové účinky)

 
Prospěšnost přírodních látek a minerálů

Organické kyseliny: Kyselina octová, která vzniká kvašením červeného vína, urychluje spalování tuků a využívá se stejně jako jablečný ocet při cévních chorobách, plísních v organismu a pro snadnější rozpouštění některých ledvinových, močových a žlučových kamenech a písku.
Sírany: Napomáhají odbourávat žlučové kameny a tuky, a to zvýšením produkce žlučových kyselin. Redukují obsah tuku v játrech. Vedle vylučování žluči podporují sírany sekreci enzymů slinivky břišní, jako jsou amyláza a lipáza, které se rovněž starají o to, aby trávení dobře fungovalo. V homeopatii je síran hlavním lékem na akné.
Fluoridy: Snižují kazivost zubů a zvyšují pevnost kostí.
Fosforečnany: Fosfor dodává sílu, energii a je důležitou stavební látkou. Účastní se přenosu energie ze živin. Je obsažen v molekulách kyseliny adenosintrifosforočné (ATP), které se neustále tvoří ve všech tělesných buňkách. Bez nich by neexistovala činnost svalů ani tělesné teplo, vnímání, ani růst. Fosfor též slouží jako stavivo dědičné informace uvnitř buněk a podporuje rychlé srážení krve (řecky světlonoš).
Chloridy: Chlor se vyskytuje v těle společně se sodíkem. Podílí se na aktivitě některých enzymů, jež urychlují určité chemické reakce. V žaludku tvoří součást kyseliny chlorovodíkové, která zde likviduje všechny možné druhy bakterií.
Síra: Je podstatnou součástí laterálních řetězců aminokyselin cysteinu a methioninu. Ty jsou zase součástí bílkovin, jako je keratin. Podporuje výživu rohovky, kůže, nehtů, vlasů a dalších tkání. Zvyšuje jejich pevnost.
Křemík: Omlazuje všechny tkáně včetně stařecké pokožky. Nedostatek způsobuje rychlé a předčasné stárnutí všech buněk a tkání, rychlé vyčerpání, ubývání tělesných a duševních schopností, dále zvýšené množství kyseliny močové, stařecké svědění, tenkou kůži připomínající pergamen a vředy na kůži, přecitlivělost na vnější podněty, otoky žláz a lymfatických uzlin, chronické hnisání, páchnoucí výměšky, slabou vazivovou tkáň (v tomto případě podporují pevnost tkání ještě obsažené fluoridy vápníku). Omezuje vypadávání vlasů, lomivost nehtů a vznik zánětů vazivové tkáně. Vyskytuje se v organismu ve všech buňkách vazivové tkáně, ve vlasech a nehtech. Kyselina křemičitá způsobuje, že tkáně jsou pevné a "drží". Obsah kyseliny křemičité závisí na stáří tkáně. Křemík a jeho sloučeniny se označují také jako "lék proti stárnutí".
Chrom: Společně s inzulinem reguluje metabolismus cukru v krvi.
Kobalt: Je součástí vitaminu B12 a podporuje vstřebávání železa ze střev. Je vylučován ledvinami. Nedostatek se může projevit anemií.
Molybden: Brání žluknutí látek ve stěnách buněk. Jinými slovy - molybden nedovolí, abychom ,,zrezivěli". Svým účinkem připomíná vitamin E. Působí jako prevence proti dně.
Jod: Podporuje činnost štítné žlázy a činnost hormonálního systému.
Sodík: Zabraňuje vysušování kůže a reguluje příjem cukru. Ovlivňuje funkci buněčných membrán.
Vápník: Je součástí kostí, zubů a snižuje alergické reakce těla. Hraje důležitou roli při srážení krve. Zevně podporuje hojení ran a zklidňuje pleť.
Draslík: Energetická výživa buněk, eliminuje otoky a podporuje činnost srdce.
Hořčík: Výrazně se podílí na metabolismu bílkovin, tuků a cukrů, a tím je nepostradatelný pro celkové energetické hospodářství. Je potřebný pro činnost srdce, odbourává stres, omezuje vznik křečí a poruch srdečního rytmu. Napomáhá správné funkci enzymů. Ochraňuje před tvorbou močových kamenů.
Železo: Organická forma je vynikajícím prostředkem při chudokrevnosti. Zbarví tváře dorůžova. Má schopnost urychlovat biochemické procesy. Bez železa by nebyl možný přenos kyslíku z plic do nejrůznějších orgánů těla, jako jsou srdce, svaly, játra a mozek. Štítná žláza, ústřední nervová soustava, udržování tělesné teploty a obrana proti mikroorganismům bez železa nefungují. Je důležité pro některé mozkové funkce (schopnost učení). Předchází vyčerpání. Prospívá kůži, vlasům a nehtům. Nedostatek se projevuje bolestivými ústními koutky, drsnou kůží, zbrázděnými nehty, trvalou únavou, bolestmi hlavy, nespavostí, nervozitou a polykacími potížemi, častým bušením srdce anebo dušností. Vitamin C podporuje vstřebávání železa, proto je dobré Diocel biominerál míchat do sklenice čerstvého citrusového džusu.
Mangan: Je důležitý pro stavbu kostí, zubů a vaziv. Pomáhá při metabolismu sacharidů a v játrech zajišťuje odbourávání jedů z prostředí dříve, než uškodí organismu. Tím podporuje obranyschopnost těla. Má důležitou úlohu při alergiích a promlouvá do tvorby faktoru srážlivosti krve.
Měď: Zkrášluje kůži a vlasy a posiluje imunitní systém. Účastní se tvorby červených krvinek, železo se bez mědi nemůže do hemoglobinu ukládat. Nedostatek vede k chudokrevnosti, špatnému využívání vitaminu C. Je nezbytná pro metabolismus bílkovin a pro stavbu zvláštních tukových látek v mozku. Má dezinfekční účinky a v těle je součástí mnoha protilátek proti původcům mnoha chorob.
Nikl: Ovlivňuje nebo posiluje funkci různých hormonů, například inzulinu. Má stabilizační účinek na krvácivost a aktivizuje řadu enzymů metabolismu sacharidů a energetického hospodářství. Podporuje vstřebávání železa a tlumí účinky stresového hormonu adrenalinu.
Selen: Posiluje imunitní soustavu a ochraňuje organismus před volnými radikály. Působí proti chemickým alergenům, zvyšuje plodnost, zlepšuje funkci buněk, jater, svalů a slinivky břišní. Slučuje se s těžkými kovy a tím je neutralizuje. Má protirakovinné účinky.
Zinek: Hned po železe je váhově druhým nejčastějším prvkem v lidském těle. Máme ho 2-4 g.Vysoké množství je v očních tkáních a v Langerhasových ostrůvcích (buňky slinivky břišní, které produkují inzulin), v mužských pohlavních orgánech a kostech. Nedostatek se projevuje častěji než u ostatních prvků. Bez zinku je narušeno hojení a zhoršeno vidění. Může dojít k onemocnění kůže, padání vlasů nebo nedostatečnému růstu. Dalšími příznaky jsou narušení citlivosti čichu a chuti, bílé skvrny na nehtech, neplodnost a psychické poruchy. Nedostatek oslabuje imunitu. Nedostatek se vyskytuje u lidí, kteří trpí záněty střev, jako je colitis ulcerosa nebo Crohnova nemoc. Dědičná kožní nemoc acrodermatitis anteropathica se vyznačuje narušením příjmu zinku. Podáváním zinku zde dojde ke spontánnímu zlepšení. Spolu s mědí působí na hodnoty cholesterolu. Při diabetu a prostatických potížích je potřeba hodně zinku.

Fytominerály zpomalují stárnutí, celkově vyživují tělo, eliminují riziko vzniku osteoporózy, chudokrevnosti a nedostatečné minerální výživy tkání.

Použití, princip harmonizace těla a reverze:
Zelené nápoje mají výrazné posilující bioinformační účinky a působí na živé organismy v několika úrovních současně. Díky širokému spektru obsahových látek rostlin  harmonizují meridiány a prostřednictvím biorezonance ruší energetickou příčinu disharmonie v informačním poli člověka. Hluboce jej detoxikují, zásobují fytominerály, biolátkami a napomáhají jej rychle regenerovat jak po stránce fyzické, tak i psychické.

Člověk si sám dokáže - díky zeleným nápojům - oživit svoje samoregenerační schopnosti a následně svoje tělo uvede do harmonického stavu.
Vše se děje přes vyvolání větší nebo menší reverzní reakce organismu, kdy může dojít k přechodnému zhoršení stavu. Jestliže není tato reakce příliš silná, je pouze pozitivní stránkou spuštění samoregeneračního procesu.
V případě nepřiměřené reakce organismu snižte dávkování na minimum. Případně dočasně přerušte užívání, dokud reverzní příznaky neodezní. Zejména léčíte-li se na nějaká chronická onemocnění, užívejte v počátku pro posílení organismu pouze malé dávky.


Získejte svěžest, vitalitu a zpomalte stárnutí!


 

Zelené nápoje

Šest klíčových vlastností zelených nápojů


1. Zelené nápoje sytí i čistí organismus zároveň. Jsme složeni přibližně ze 70 biliónů buněk. Každá buňka stejně jako celý organismus potřebuje hodnotnou stravu a dokonalé vylučování. Zelené nápoje buňky sytí i pročišťují zároveň. Čištěním a zásobováním organismu prodlužujeme biologický věk. Mezi věkem "chronologickým"a "biologickým" je výrazný rozdíl. Chronologické stáří je definováno datem narození. Je to počet let, která jsme již prožili. Tento věk ale nic neříká o tom, kolik let je před námi. To naznačuje věk "biologický". Je to věk reálný, který vyjadřuje míru opotřebení organismu. Dvěma lidem je čtyřicet let a jeden vypadá a cítí se na třicet. Druhý, chronologicky stejně starý, vypadá na padesát a cítí se na sto. To je reálný, biologický věk. Je určován genetikou, psychikou, vnějšími okolnostmi a životním stylem, jehož podstatnou částí je výživa. Nejvíce pro své zdraví v této oblasti uděláme změnou obsahu našich talířů. Proti této změně stojí ale dvě mocné síly - nedostatek vůle a rychlá doba. Soudný člověk pohlédne na svůj talíř a odpoví si, zda je vše v pořádku. Pokud nikoliv, nejlepším řešením jsou zelené potraviny a zelené nápoje. Ty zhodnotí všechny potenciálně prospěšné složky našeho jídelníčku a zneškodní složky potenciálně škodlivé. Tím náš imunitní systém nastaví na vyšší výkonnost. Zelený nápoj neničí viry ani bakterie. Nepromazává klouby a neotupuje akutní bolest. Není, a přece JE "všelékem". Povzbudí a posílí přirozenou imunitu a s problémy si stejně nikdo neporadí lépe, než ona sama.

2. Zelené nápoje jsou komplexní a přirozené. Jejich fytolátky působí souvztažně a jejich účinek nelze srovnat s žádnou umělou kombinací. Látky jsou propojeny a posilují se. Dohromady tvoří chemickou reakci, podobnou "dominovému efektu". Postavte články domina, vynechejte jediný kousek uprostřed a hra končí. I život je chemickou řetězovou reakcí, která končí ztrátou byť jediného prvku. V rostlinách bylo např. identifikováno přes 600 různých karotenů. Syntetika ale obsahují karoteny maximálně 3! Při norské studii podávali kuřákům preparáty s beta karotenem. Přestali s tím. Riziko onemocnění rakovinou plic vůbec neklesalo. Naproti tomu "obyčejná" mrkev snížila riziko o 40 %. V izolovaných preparátech prostě chybí spojovací látky, které účinky zvyšují. Američané za izolované látky utratí nejvíce peněz, přesto jsou až na 25. místě v žebříčku dlouhověkosti. Hans-Günter Berner v knize "Hladovění nad plným hrncem" vykresluje človíčka, který se cpe, tloustne, ale přesto umírá na nutriční podvýživu. Zdravotní problémy souvisejí i s nedostatkem minerálů. Vyčerpaná půda živí plodiny, ty sytí nás, a proto i přes plná břicha umíráme hlady. Co myslíte, chybí našemu tělu minerály jako například železo či vápník? Ano, chybí. A chybí nám na talíři? Nechybí! Naopak jsme jimi přejezeni jako žádná generace před námi! Žádná generace před námi se tolik necpala masem, sýrem a mlékem, které těmito látkami přetékají. Nižádná generace se "neucpávala" sušenkami obohacenými vápníkem a vitamíny. A přesto žádná generace tolik netrpěla nedostatkem těchto látek, kterými se my krmíme od rána do večera. I kdybychom se vápníkem opravdu krmili od rána do večera, bez fytolátek a bez pohybu nám pouze zanese ledviny. Bez zásaditého prostředí a vazeb na fytolátky nám železo pouze zabetonuje stolici a tím potrhá konečník.Mnozí se úzce zajímají jen o nutriční hodnoty, ale nerozumí tomu, že fytolátky účinkují v přirozeném prostředí 1000x silněji. Proto pozitivní reakce vyvolá již malinká dávka správné stravy.

3. Zelené nápoje mají vysoký obsah chlorofylu. Jestli o kvalitě benzínu vypovídá výše oktanového čísla, tak o kvalitě zelené stravy vypovídá množství chlorofylového pigmentu. Už v roce 1940 přinesl chirurgický časopis "Journal of Surgery" zprávu o 1200 nemocných, kterým chlorofyl urychlil hojení ran. Chlorofyl se podle Barbary Simonsohnové chová jako "kondenzátor sluneční energie". Dr. Swopeová o něm říká že "zelenou krev rostlin mění v našem těle na červenou". Proč? Je pozoruhodné, že hemoglobin, naše krevní barvivo, má podobnou chemickou strukturu jako chlorofyl. Rostliny díky chlorofylu žijí a my lidé dýcháme. Chlorofyl nám zlepšuje krevní obraz, urychluje hojení ran, popálenin a brání zánětům a infekcím. Díky němu dochází k lepšímu přenosu kyslíku, což zvyšuje výkon a brání vzniku infekčního prostředí. Zajímavý je i názor léčitelů. Ti tvrdí: V zeleném barvivu je koncentrováno sluneční světlo a energie, která nám předává moudrost a lásku. Zelená hraje roli i při léčbě barvami, uklidňuje, harmonizuje a léčí tělo i duši. Zelená je barvou srdeční čakry, centra naší energie, a zelené potraviny tuto čakru posilují. Zelené nápoje obsahují mj. také tryptofan, ze kterého se tvoří serotonin, hormon radosti a štěstí. Bez něj hloupneme a ztrácíme vyrovnanost a pocit štěstí. S poklesem hodnoty serotoninu přijde deprese a únava. Večer tělo přemění serotonin na melatonin a my lépe usínáme. Pozoruhodná shoda vědy a intuice, že? Chlorofyl je ale pouze jedním z řady dalších rostlinných barviv. V trávě se nachází i alfa a beta karoten, zeaxanthin a řada xantofylů. Ty ale nejsou vidět, protože je chlorofyl všechny překryje.


4. Zelené nápoje jsou enzymaticky aktivní. Všichni se rodíme s jakousi "enzymatickou bankou", jejíž vyčerpání znamená smrt. Tepelně zpracované jídlo sice chutná, ale zároveň se chová jako pijavice. Vysává naše enzymatické zásoby. Život z vlastních zásob připomíná příběh cesty kolem světa za 80 dní. S větrem o závod pluli cestovatelé za velkým cílem. Došlo uhlí, odtrhali dřevo z trupu lodi a nakonec spálili i drahocenný nábytek z podpalubí. Cíl byl důležitější než vybavení. A tělo funguje obdobně.
Ideální strava organismus nevysává, ale vyživuje! I proto zelené nápoje pijí lidé, kteří sahají na hranice svých možností. Vrcholoví sportovci jako kulturista David Hawk, maratónec Jerry Dunn či profesionální golfová legenda Arnold Palmer jistě vědí, co dělají, když pravidelně pijí zelené nápoje.5. Zelené nápoje jsou zásadotvorné. 98 % populace trpí nemocemi zubů. A jaká je příčina zubního kazu? Překyselení organismu. Nevěřte zázračným zubním pastám! Jistěže na kratičko osvěží dech a strhnou zubní plak, ale zuby se nekazí proto, že je málo čistíme, ale potřebujeme je čistit proto, že špatně jíme. Zelená strava působí zásadotvorně a to drží na uzdě rakovinotvorné látky žijící z překyselení. Nejdramatičtějším příkladem je krev. Ta prostě musí mít zásaditost okolo 7,4. To je otázka života a smrti. Jestliže hrozí celkové překyselení, organismus poměr kyselosti a zásad nerovnoměrně rozloží, aby nedošlo k ohrožení životně důležitých center. Obrazně řečeno, přelije zásaditost z míst, kde nás ztráta ideálního prostředí tolik neohrozí. Třeba z ústní dutiny, tenkého střeva a z močového ústrojí. Nejprve si "půjčí" od úst. Důsledkem je zvýšená kazivost zubů, zubní plak, krvácivost dásní, parodontóza a např. zápach z úst. Ještě horší je, že kyseliny naruší chuťové pohárky, čímž zvýší chuť na cukry, tuky a sůl. Zelené nápoje kyselost vyrovnávají. Ústní problémy pak přirozeně mizí. Zdraví není žádný zázrak! Být zdravý je normální. A co na to diabetici? Regulace zásaditosti upravuje průchod cukrů skrze střevní stěny. Tím se postupně normalizuje hladina cukru v krvi. I toto se děje zcela přirozeně! Je to funkce řádné stravy.

Problém překyselení je učebnicovým příkladem vztahu: příčina - nemoc - léčba. Jen v Německu se za léky proti překyselení a pálení žáhy utratí 3 miliony euro ročně! Tyto "léky" na několik hodin neutralizují žaludeční kyseliny. Když ale kyselinu potřebujeme na trávení, máme smůlu, není. Nestrávená potrava putuje střevy a stane se jedovatou.
Antacida potlačí i kyselost, které je nezbytná. Pamatujme, překyselená těla potřebují "průplach" zásaditou stravou, jinak vzniká prostředí, ve kterém se nemoci líhnou jako kuřata v inkubátoru. Nemoc je parazit. Žije z nás. Sytí se námi. Nemoc si krmíme jako domácího mazlíčka, který se zvrhne v nezvládnutelnou bestii. Medicína je pouze "management krize". Léky té námi vykrmené hyeně sice nasadí náhubek, ale jediným řešením je jíst zelenou stravu, která vývoj nemocí ruší. Přínos pro děti: Šťáva z mladého ječmene má stejné pH jako mateřské mléko. Se zelenými nápoji začněte co nejdříve po odstavení od prsu. Mladý ječmen vytváří přirozené prostředí lépe než pasterizované kyselinotvorné ovocné džusy obsahující cukr. Navrhuji - udělejte pokus. Zalijte své pokojové rostliny Coca-colou. Za dva dny odumřou z překyselení. U dětí můžete limonádami vyvolat osteoporózu už v jedenácti letech. Nezvykejte děti na sladké, vyrostou z nich slaboši!
Učte je alespoň 1x denně pít "zelené mléko". Trochu vykompenzujete zlozvyky, se kterými prohráváte a možná již ani nebojujete.


6. Zelené nápoje mají vysokou přirozenou antioxidační aktivitu. Pokud neužíváme zelené antioxidanty, pleť trpí a stárne i přes sebedražší kosmetickou péči. Klaus Oberbeil říká: "Bez antioxidantů pleť při opalování žlukne stejně jako máslo ponechané na slunci". Ministerstvo zemědělství v USA v doporučení z r. 1995 uvádí: "Antioxidanty v potravinách rostlinného původu snižují riziko onemocnění rakovinou a chronickými chorobami." Zelená šťáva brání před rentgenovým i jinými druhy záření. 


Vyrobte si

zelený nápoj pro zdraví


Zelený nápoj je ve vodě rozmixovaná směs čerstvých bylin a využívá nejen léčivých vlastností jednotlivých rostlin, ale především zeleného listového barviva, chlorofylu.

Zelený chlorofyl v nápoji:
-          podporuje krvetvorbu
-          zlepšuje krevní obraz
-          působí hojivě - urychluje hojení ran, popálenin
-          brání zánětům, infekcím
-          má silné detoxikační a desinfekční účinky
-          výrazně zlepšuje přenos kyslíku, tím zvyšuje výkon orgánů a brání vzniku infekcí.

Zelený nápoj navíc organismu dodává velké množství biologicky aktivních látek.
Konkrétně - životodárných enzymů, vitamínů, organicky vázaných minerálních látek a stopových prvků, bioflavonoidů, polyfenolů, antioxidantů a esenciálních (nepostradatelných) aminokyselin. 

Zelený nápoj  čistí (detoxikuje) organismus a zvyšuje jeho obranyschopnost organismu.

Zelený nápoj má mimo výše uvedených vlastností mimořádně silný energetický potenciál radiovitality a jedná se z tohoto pohledu o potravinu na samém vrcholu energetických možností s mimořádným přínosem pro energetiku organizmu.

Zelený nápoj  je zásadotvorný a působí proti překyselení organismu organizmu, což má pozitivní vliv při kožních i kloubních onemocněních, kdy se organismus většinou dlouhodobě nachází v acidóze.

Příprava:
Lze jej připravit z jakékoli zelené natě sebrané z čisté lokality. Nejčastěji se do zeleného nápoje trhá např. jetel luční, vojtěška lucerka, kopřiva dvoudomá,  smetanka lékařská, řebříček obecný, kostival lékařský, jitrocel kopinatý, třezalka tečkovaná, brutnák lékařský. Byliny opereme je pod tekoucí vodou. Byliny odšťavníme v pomaloběžném odšťavňovači (např. OmegaJuicer 2006). Čerstvá šťáva je koncentrovaná, čistá, přírodní  organická a pro naše tělo ideální  tekutina – tekutá výživa. Ta je po naředění vodou připravena k pití. Drť zalijeme vodou (nejlépe destilovanou) a necháme v chladničce několik hodin vylouhovat. Poté z drti získáme tzv.“druhák“  tím, že ji přecedíme přes síto. Nejprve přes hrubé a potom přes jemné sítko. Zelený zázrak nikdy neslaďte cukrem, pouze  medem. Tím získáte dokonalý zdroj pro své trvalé zdraví. Uchováváme jej zásadně ve tmě, v uzavřené lahvi a v ledničce maximálně do druhého dne. Nápoj má mít jasně zelenou travní barvu a pokud se barva oxidací změní na olivovou již jej nekonzumujeme. Poté je vhodný třeba na omývání některých vnějších neduhů nebo do koupele.  Byliny můžeme sbírat většinou od jara až do konce listopadu. Chuť zeleného nápoje můžeme upravovat vzájemným poměrem bylin. Jetel a kostival je sladký, kopřiva a kontryhel neutrální, řebříček trochu hořkokyselý, pampeliška hořká, šťovík kyselý. 

Dávkování je individuální podle toho, co kdo snese. Při chronických onemocněních je vhodné začít menší dávkou a postupně zvyšovat.


Detoxikační zelený nápoj - „Hloubkový čistič.“

Syrová strava je prospěšná tím, že má všechny biologicky aktivní látky - enzymy, vitamíny, aminokyseliny, organicky vázané minerální látky a stopové prvky neporušené a to spolehlivě podporuje, zlepšuje a usnadňuje trávení.

Nejlepším způsobem, jak začít den, je vypít zelený nápoj-detoxikační koktejl „Hloubkový čistič“, který je silnou kombinací živých, syrových zelených potravin:

okurka
celer (řapíkatý)
petržel
koriandr
zázvor
citron

Tato kombinace je navržena tak, aby alkalizovala vaše tělo, pomohla k očistě orgánů, očistě jater a vaší krve. Detoxikuje, proto se nazývá „Hloubkový čistič.“
Je to pro lidi nejsnazší způsob, jak začít mnohem zdravější životní styl. Vždy je budeme podporovat, aby ráno začali zdravým zeleným koktejlem. Je to něco, co je pro vaše tělo dobré, nastartuje vás a pomůže vám začít čistit vaše tělo. Každá složka je zvolena ze zcela konkrétního důvodu.
Okurky patří k nejúčinnějším druhům zeleniny. Kombinace okurky a celeru dokáže spoustu věcí. Jednou z nich je úžasný zásaditý efekt – tato zásaditost je nejdůležitější. Většina vaší stravy je kyselá, proto se všichni snažíme vést lidí k zásadité stravě. Tyto dvě věci dohromady jsou velmi zásadité.
Celer je jednou z nejvíce podceňovaných potravin na planetě. Všichni si prostě myslí, že celer je jen vláknina a voda. Ve skutečnosti celer obsahuje 18 aminokyselin. Z celeru a okurky můžete dostat 18 aminokyselin a máte kompletní bílkoviny.
To je velmi důležité, mimo jiné to pomáhá vyrovnávat hladinu cukru v krvi a podobné věci. Dále tam máte petržel, která je skvělým čističem krve. Koriandr, který napomáhá vašemu tělu v nakládání s těžkými kovy a toxiny(podmínkou použití koriandru je nepřítomnost amalgámových plomb v ústní dutině). Protizánětlivý zázvor a opět citron, zásaditý, a také pomáhá čistit ledviny.

Skutečně to chutná skvěle. Jak dlouho trvá příprava? Ranní příprava zabere pouhých pět minut.
Takže je to velmi jednoduché, velmi rychlé, velmi bohaté na živiny a je to skvělá snídaně.

Tento koktejl si můžete několika různými způsoby. Buď v mixeru, jako koktejl, který ponechá všechna vlákna neporušená, nebo pomocí odšťavovače jako džus. Na zeleném koktejlu nebo šťávě je dobré to, že vystačíte s velmi jednoduchými surovinami. Nemusíte někam chodit a shánět a kupovat drahé suroviny. Většina lidí má už tyto suroviny doma nebo na zahradě. Snažte se to mít tak jednoduché, jak je to možné.

Video přípravy:


Chlorofyl - terapeutické využití 
Chlorofyl je pigment absorbující světelné záření v každé zelené rostlinně. Nachází se na membránách chloroplastů. Chlorofyl je velká molekula složená z vodíku, uhlíku, kyslíku, dusíku a hořčíku (magnesia). Jeho úlohou je iniciovat fotosyntézu, komplexní biochemický proces, během kterého se přetváří voda a oxid uhličitý (CO2), za pomoci sluneční energie, na sacharidy a kyslík. Tyto pigmenty působí jako receptory a transformátory světelných kvant. Na fotosyntéze je závislá každá forma života na Zemi. Základní struktura chlorofylu je tvořena porfyrinovým prstencem uspořádaný na centrální atom - hořčík. Tato struktura je téměř shodná se strukturou hemoglobinu až na centrální atom, který je v případě hemoglobinu železo (hemoglobin je krevní barvivo, součást červených krvinek uskutečňující přenos kyslíku). 

Konzumace a účinky chlorofylu
Již v roce 1940 bylo zjištěno, že konzumace chlorofylu zvyšuje schopnost těla produkovat hemoglobin a tak zvyšovat efektivitu přenosu kyslíku. Je to látka podporující celkovou regeneraci a rychlou tvorbu krve (jako pro býložravce tak člověka). Enzymy v chlorofylu jsou schopny rozkládat a neutralizovat volné radikály a tím zpomalují proces stárnutí. Hořečnatý kationt v chlorofylu je důležitý pro aktivitu enzymů a pro správnou srdeční činnost. Chlorofyl je nejlepším zdrojem minerálů (zejména železa, vápníku, hořčíku a draslíku), vitamínů (A, B, C, E). Alkalizuje tělo a zvyšuje elektrický náboj krve. To má vliv na lepší rozpustnost krve, díky které se pak lépe vylučují odpadní látky. Pomáhá při vylučování těžkých kovů a jiných chemikálií. Bylo zjištěno, že ani ve velkých dávkách se chlorofyl "nevybarvil" jako toxický nebo alergický.

Zdroje chlorofylu
Mezi běžné zdroje patří zejména zelenolistá zelenina: špenát, všechny druhy salátů, všechny druhy kapusty, zelí, petrželová nať, brokolice a řapíkatý celer. Avšak vydatným zdrojem nejkvalitnějšího chlorofylu jsou některé mořské a sladkovodní řasy (mořský salát, chlorella a různé druhy algae) a zejména všechny divoké byliny (např. třezalka tečkovaná, kopřiva dvoudomá, brutnák lékařský, smetanka lékařská - pampeliška, jitrocel kopinatý, řebříček lékařský, kozlík lékařský, andělika lékařská, lopuch, bodláčí a jiné).

Tip k využití
Zelené listy rostlin jsou zásobníkem energie ze Slunce. Šťáva z nich je velmi vydatný a dostupný zdroj organických minerálů, vitamínů a aminokyselin. Je to ta nejdůležitější složka potravy na kterou bychom neměli zapomínat! Zejména čerstvě vylisovaná šťáva z divokých bylin znamená pro tělo doslova transfuzi. Pokud chceme být silní, musíme konzumovat zejména potravu bohatou na chlorofyl! Konzumace zelených plodin působí proti tělesným pachům a také vyvažuje příjem kyselinotvorných potravin (ořechy, semena, avokáda, česnek).

Chlorofyl a jeho terapeutické využití
Chlorofyl (chlorophyllum) je přírodní látka, způsobující zelené zbarvení rostlin. Molekula chlorofylu má jedinečnou schopnost přeměňovat sluneční energii na energii chemické vazby prostřednictvím fotosyntézy. Takto zelené rostliny vyrábějí sacharidy, základní zdroj energie pro další biochemické a biologické procesy na Zemi.
Již dávno před objevem chlorofylu a fotosyntézy byly zelené části rostlin ceněny jako přírodní léčiva.
Jedinečné vlastnosti chlorofylu způsobily, že byl jednou z nejdříve vědecky zkoumaných přírodních látek za účelem terapeutického využití. Moderní medicína "objevila" tento prostředek v první polovině 20. století, dnes se v medicínské praxi využívá především jako prostředek pro podporu hojení ran a v oblasti ústní hygieny.
Hojení ran bez ohledu na jejich původ a druh probíhá ve třech fázích, které se navzájem časově překrývají a prolínají. Každá fáze se vyznačuje specifickými buněčnými procesy, kterých se účastní různé enzymy, cytokiny a další látky.


První fáze je exsudativní (čistící, zánětlivá). Její základní složkou je fagocytóza, zajišťovaná především makrofágy a neutrofilními granulocyty, které se přesouvají do místa zánětu, fagocytují celulární detritus, patogenní mikroorganismy a cizorodé látky. Zároveň tyto buňky secernují cytokiny, mediátory zánětu a růstové faktory, které aktivují další typy buněk, potřebných k hojení. Neutrofily a makrofágy produkují proteolytické enzymy, které rozkládají poškozenou, devitalizovanou tkáň.
Druhá fáze hojení je fáze granulační (proliferační). Během ní se tvoří granulační tkáň, zásobená cévami. Fibroblasty a buňky cévního epitelu jsou stimulovány cytokiny a růstovými faktory. Fibroblasty produkují kolagen a proteoglykany, novotvořené cévy prorůstají granulační tkáň a vzniká tak podklad pro následnou epitelizaci.
Třetí fáze je epitelizační. Zahrnuje migraci, dělení a diferenciaci buněk epitelu pod vlivem růstových faktorů. Buňky bazální vrstvy cestují z okraje rány k jejímu středu a zároveň k povrchu rány. Míra epitelizace závisí na stupni granulace. V průběhu této fáze dochází k přestavbě epidermis s restituováním všech vrstev a funkcí. Vytváří se jizevnatá tkáň.
Pro omezení komplikací a usnadnění jednotlivých fází hojení se používají antiseptika a látky podporující granulaci a epitelizaci. Tradičně se jako epitelizancia využívají například kyselina pantothenová (resp. panthenol), azulen, obvazy s obsahem polysacharidů (pektin) či želatiny. Látkou s významnými antiseptickými a epitelizačními účinky je chlorofyl.

 

Biologické účinky chlorofylu

Za prokázané lze považovat:

·         deodorační účinky, a to jak po místním, tak i celkovém podání

·         antibakteriální (bakteriostatické) účinky

·         podpora granulace a epitelizace tkáně při hojení ran

·         protiradiační a chemoprotektivní účinky

Jednotlivé účinky chlorofylu se vzájemně doplňují a kombinují.

 

Deodorační účinky chlorofylu

Deodorační účinky chlorofylu byly vědecky potvrzeny ve 40. letech minulého století. V následujícím desetiletí následoval obrovský boom v oblasti výroby hygienických prostředků s obsahem chlorofylu. Objevil se toaletní papír, dětské pleny, prostěradla, žvýkačky, zubní pasty a mnoho dalších produktů s obsahem chlorofylu. V období této "chlorofylové hysterie" byla ale také provedena řada seriózních výzkumů, které potvrdily pozitivní význam obsahu chlorofylu jako lokálního deodorantu

 

Antibakteriální účinky chlorofylu

Chlorofyl je bakteriostatický až mírně baktericidní prostředek. Působí především tak, že vytváří prostředí nevhodné pro růst bakterií. Zvláště účinný je proti anaerobním bakteriím.

 

 

 

Chlorofyl a hojení ran - klinické studie

Klinické studie účinků chlorofylu a jeho derivátů byly zahájeny v USA ve 40. letech. Bylo potvrzeno, že aplikace roztoků s obsahem derivátů chlorofylu podporuje hojení ran a snižuje nepříjemný zápach u různých typů hnisavých lézí. Ve více než 400 případech hnisavých poranění a onemocnění, léčených ve Winter General Hospital v USA, topická aplikace Cu-chlorofylinu způsobila rychlé vyčištění rány a odstranění zápachu, provázejícího hnisání. Stimulovala také granulaci a epitelizaci tkání lépe než v jiné té době používané prostředky. Terapie Cu-chlorofylinem byla úspěšná v řadě klinicky popsaných případů nehojících se chronických kožních lézí, většinou vředů, které vzdorovaly konvenčním léčebným metodám. Chlorofyl také snižuje svědění, bolest a lokální dráždění spojené s povrchovými poraněními. Významné zlepšení a zhojení spojené s úlevou od svědění a pálení bylo při terapii Cu-chlorofylinem pozorováno v řadě dermatologických případů včetně spálenin,. V řadě klinických studií byl prokázán potenciál Cu-chlorofylinu jako tkáňového stimulantu a rány hojícího prostředku při léčbě širokého spektra popálenin, dermatologických potíží a poraněních kůže i dásní.
Metody hodnocení účinnosti Cu-chlorofylinu, využívající srovnávací terapie s jinými prostředky (indikovanými v podobných případech) u pacientů s dvojnásobnými srovnatelnými poraněními většinou prokázaly, že Cu-chlorofylin je účinný jako prostředek pro podporu hojení ran.

Na druhé straně Lam a Brush ve své studii zjistili účinnost chlorofylu a při léčbě poranění laboratorních zvířat, nikoli však v klinických experimentech. Další práce indikovala pouze tendenci ke zlepšení stavu rány po aplikaci Cu-chlorofylinu.
Použití chlorofylu má pozitivní vliv i na popáleniny způsobené teplem, chemikáliemi a radiací, a to jsou-li či nikoli infikovány. Kladnou stránkou terapie chlorofylem (na rozdíl od většiny ostatních prostředků) je, že po jeho opakovaném podávání se zvyšuje citlivost tkáně na jeho hojivé účinky. Collings zjistil, že doba hojení povrchových poranění je kratší při terapii chlorofylem než při použití penicilinu, vitaminu D, sulfanilamidu nebo žádné léčby.
Chlorofyl omezuje vznik otoků snižováním syntézy fibrinu. To je příčinou mírných antikoagulačních, heparinu podobných vlastností chlorofylu, které mohou podporovat lokální imunitní odpověď tkání., Protiradiační a chemoprotektivní účinky chlorofylu První poznatky o ochranných účincích chlorofylu, resp. podávání zelených rostlin proti záření se datují do 50. a počátku 60. let minulého století. Protiradiační ochrana byla tím větší, čím vyšší obsah chlorofylu měly použité rostliny. V současné době je v oblasti ochrany proti různým typům záření a chemickým kancerogenům soustředěna převážná část výzkumu účinků chlorofylu. Výsledky experimentů a poznatky týkající se této problematiky jsou dnes už poměrně obsáhlé. Vyplývá z nich, že chlorofyl a jeho deriváty mají preventivní antikarcinogenní účinky. Vzhledem k jejich v podstatě nulové toxicitě při terapeutických dávkách představují zajímavý potenciální prostředek v prevenci nádorových onemocnění. Řasa chlorella pyrenoidosa ze zelených potravin TOP, má nejvyšší obah chlorofylu ze všech známých na chlorofyl bohatých potravin.

 

Nejvíc je hořčíku (Mg) obsaženo v chlorofylu zelených rostlin

 

Zelené potraviny a chudokrevnost - anémie

V každém lidské těle koluje 5,5 - 6 litrů krve. Jednou z nejdůležitějších funkcí krve je přenos kyslíku. Bez něj není života. Ten se naváže na červené krevní barvivo - hemoglobin a červené krvinky jej pak transportují po těle. V důsledku nedostatku hemoglobinu dochází k poklesu zásobování orgánů a svalů kyslíkem (Hypoxie).
Tělo pak na tento nedostatek odpovídá zrychleným dechem a srdeční frekvencí, což způsobuje vyčerpání a únavu.

·         nedostatek železa, vitamínu B12 a kyseliny listové - toto způsobuje poruchu tvorby červených krvinek

·         tělo likviduje krvinky, které v sobě nesou špatné krevní barvivo

·         krvácení - jak vnější tak skryté (nejčastěji do zažívacího traktu)

Projevy:

·         výrazná bledost, únava, zrychlený dech a srdeční frekvence

·         nechutenství, obtíže při polykání, zácpa či průjem, u žen slabší menstruace

·         horší hojivost ran

·         snížená tělesná výkonnost a mohou se vyskytnout i známky srdečního selhávání

 

Možnost léčby:

V první řadě samozřejmě vypátrání a odstranění příčiny. Pokud nelze vyvolávající příčinu odstranit, či než dojde k dosažení uspokojivého stavu, je vhodné organismu pomoci:

·         doplnit železo - dospělý člověk 200-300 mg denně, děti 5 mg/ 1kg váhy

·         doplnit vitamín B12 a kyselinu listovou

·         doplnit tyto potřebné látky prostřednictvím zelených potravin. Pokud se podíváte na

·         následující chemické vzorce, můžete vidět stejnou stavbu hemoglobinu a chlorofylu. Jediným rozdílem je centrální prvek - železo - hořčík.Zelené rostliny vám mohou s problémem chudokrevnosti pomoci.
Chlorella pyrenoidoza, Chlorella Kessleri obsahují mimo jiné vitamín B 12, chlorofyl a železa dokonce 20-30krát více než špenát. Zelené nápoje z léčivých rostlin obsahují kyselinu listovou a železo v organickém vázaném stavu, které na rozdíl od redukovaného železa (v anorganické formě) nepůsobí zažívací potíže. 

dlo základ života

Obezita a nadváha hýbe světem, ale přitom je většina lidí podvyživená.
Nyní na jídle opravdu záleží víc než kdy jindy. Příroda vždy lidem nabízela to, co potřebovali, navíc lidské organismy byly na tuto stravu navyklé.
Dnešní doba ovšem nabízí hromadu lákadel ve formě cukrů, škrobu a nekvalitních bílkovin jako menšího zla, umělých sladidel, konzervantů, přepáleného tuku a syntetických léčiv ve formě zla většího.
Jedinou cestou ven je pak neúčastnit se toho, této módy poslední doby, poslouchat své tělo a investovat do vlastního zdraví spíš formou kvalitní prevence, než obcházením nemocnic.

"Zdraví lidé mají mnoho snů - ale nemocní mají jen jeden sen - být zdravý"

Zelené potraviny jsou řešením.

Zelené potraviny jsou řazeny mezi tzv. superpotraviny.
Jedním z důvodů, proč se na ně je stále více se rozšiřující názor na to, že naše strava by měla obsahovat velký podíl rostlinné složky ideálně v syrovém stavu.
Jedině tak mají potraviny možnost si zachovat dostatek vitamínů, minerálů a enzymů.

Pokud je šťáva ze zelených potravin čerstvá, nutriční hodnoty jsou nejvyšší!
Šťávu ze zeleniny lze dále velmi snadno zkvalitnit využitím možnosti znásobení síly čerstvé šťávy např. z celeru, červené řepy, mrkve a jiné kořenné zeleniny,
Ovoce a zeleninu ničím nenahradíš. Nalezneme v nich vitamíny, minerální látky, vlákninu a mnoho dalších biologicky aktivních látek. Ty všechny nás chrání před řadou onemocnění včetně rakoviny a také dodávají elán do života.


Cena Vašeho zdraví a Vaše odvaha
vzít odpovědnost do vlastních rukou !

Věnujte jednou v životě svůj čas něčemu, co má velký význam pro Váš život a pro Vaše zdraví ! Pomozte si sami, zkuste to ! Nemáte co ztratit....
Možná namítnete tohle všechno již dávno víme..., podstatnější je jestli se Vám podařilo změnit trvale svoji stravu?
Zelené nápoje a potraviny
= řešení, které je naším lékem.

Proč užívat zelené potraviny

Pokud jste dětství prožívali před více než třiceti lety, možná si také ještě pamatujete na  „kult vitaminu C". Samozřejmě že už tehdy znala věda i ostatní vitaminy, k obyčejným  lidem se však informace o jejich významu příliš nedostávaly. Zato „céčko" bylo vnímáno málem jako nejdůležitější živina. Děti od rodičů i učitelů poslouchaly historky o ubohých námořnících postižených kurdějemi a každý večer poslušně cucaly kyselé vitaminové tabletky.
Dnes ovšem víme, že přínos tabletek pro zdraví nebyl příliš významný. A dokonce se ukazuje, že tělu nijak zvlášť neprospějeme, ani když budeme polykat všechny známé vitaminy, o minerálech nemluvě. Navzdory pokroku vědy se totiž znovu a znovu ukazuje, že člověk není chytřejší než příroda a sebedokonalejší multivitamin nikdy nedokáže nahradit živiny, které nám poskytuje přirozená, zvláště pak rostlinná strava.

Když se podíváme například na zmíněný vitamin C, samozřejmě zjistíme, že jeho význam je mimořádný. Je důležitý pro řadu tělesných funkcí a mimo jiné i pro zdraví pojivových tkání - je například prokázáno, že jeho nedostatek ve stravě několikanásobně zvyšuje riziko vzniku některých kloubních onemocnění. Když ale vědci v roce 2004 podávali vysoké dávky samotného „céčka" morčatům trpícím artrózou, zjistili překvapivou věc: nejen že se stav jejich kloubů nezlepšil, on se dokonce výrazně zhoršil!
Rostliny totiž obsahují nejen vitaminy a minerály, ale i stovky dalších látek. A mezi nimi stále existuje dost takových, o jejichž významu mají vědci jen velmi mlhavé tušení. Tyto živiny navíc nejsou jen souborem izolovaných látek, ale fungují společně, jako soukolí dokonalého stroje. Některé navzájem zvyšují svoji účinnost či podporují vstřebávání, jiné se zase chrání před zničením při průchodu kyselým prostředím v žaludku...

Stále více odborníků na výživu se proto shoduje, že pestrý jídelníček, který obsahuje vysoký podíl syrové rostlinné stravy, je jednou z nejlepších věcí, které pro své zdraví můžeme udělat.

Zvláště výjimečné místo při tom zaujímají zelené potraviny. Jak už jejich název napovídá, jde o zelené rostliny, většinou výhonky obilovin, luštěnin či zelené řasy, které představují mimořádně bohatý a účinný koktejl živin - vitaminů, minerálů, bílkovin, enzymů, chlorofylu a dalších. Konzumují se ve formě čerstvě připravených šťáv k přípravě nápojů nebo se přidávají do jídla. Protože jsou zhotovené z léčivých rostlin, obsahují všechny živiny v ideálních poměrech nutných pro jejich správné vstřebávání a využití. Díky tomu mají zcela unikátní vliv na lidské zdraví a představují jak vynikající součást prevence, tak i vhodný doplněk léčby mnoha nemocí.

Zelené nápoje a zelené potraviny jsou dokonalé, protože jsou připraveny pro naši výživu samotnou Přírodou, naší Matkou přesně tak, jak potřebujeme a můžeme nejlépe využít. Jedna látka podporuje druhou aby mohla ještě lépe působit, být využita naším organismem.
Představují svým mohutným antioxidačním působením hráz proti spoustě nemocí s rakovinou v čele. Jsou lehce uchopitelné, jednoduché na přípravu, ideální do dnešní doby.
Lidé se dnes rádi vracejí k naší Matce Přírodě, do lesů, luk a strání. Poctivě užívají přírodních darů, které jsou schopny optimalizovat naše tělesné funkce a vytvořit tak prostředí pro náš dlouhý a zdravý život. Zelenými nápoji a zelenou stravou můžeme nahradit klasická (tepelně upravovaná) jídla a tím pádem zdravě hubnout, a přitom nestrádat. Jejich účinek na organismus směřuje především k harmonizaci činnosti všech orgánů a systémů a k úpravě jejich funkcí k normálu.
Zelené nápoje jsou komplexní tekutou výživou, což v praxi znamená, že obsahují v ideálním poměru takřka všechny živiny nutné ke správné funkci našeho těla:

-         vitamíny (např. beta-karoten s ochrannou funkcí proti škodlivým účinkům slunečního záření)
-         minerály
-         stopové prvky
-         aminokyseliny,vč.velkého množství lyzinu podporuje léčbu infekcí oparem (herpes simplex) 
-         nukleové kyseliny, enzymy
-         fytolátky (např. chlorofyl, který má protizánětlivé účinky a odstraňuje tělesné pachy)
-         jedinečný růstový faktor (CGF)
-         přírodní antibiotikum Chlorellin
-         vlákninu (ta se uplatňuje v procesu detoxikace a je nejlepší prevencí nádoru tlustého střeva)
-         vysoký obsah kyseliny listové
  
Detoxikační schopnosti zelených nápojů a zelené syrové stravy 
Způsob, jakým zelené nápoje a zelené potraviny detoxikují náš organismus:.
-Mají schopnost vázat na strukturu své buněčné stěny nebezpečné látky a odvádět je z těla. Jedná se především o těžké kovy (např. rtuť či kadmium, hliník, barium), zbytky léčiv apod. Nestravitelná část vlákniny navíc mechanicky podporuje očištění střevní stěny od usazených nánosů, zlepšuje střevní peristaltiku a pomáhá předcházet zánětlivým procesům.  Zelené nápoje obsahují také obrovské množství přírodních antioxidantů, které vychytávají volné radikály (volné kyslíkové molekuly).
Volné radikály hrají významnou roli v rozvoji mnoha dalších chorob. Zelené nápoje snižují kyselost vnitřního prostředí a tím významně podporují růst správné střevní mikroflóry a naopak potlačují rozvoj plísní a kvasinek, se kterými se často setkáváme např.podávání antibiotik. Zelené nápoje rovněž posilují imunitu organismu a mají významné  protizánětlivé účinky.Ovoce a zelenina

Ananas
·         Ananas původně rostl jen v Jižní Americe
·         Ananas obsahuje mimo biotinu a vitamínu B 12 a E všechny vitamíny a 16 různých minerálních látek a stopových prvků.
·         má mimořádně vysoký obsah bromelainu – enzymu, který štěpí bílkoviny (bromelain níčí ve střevech cizopasníky, ale proniká také kůží - ananasová šťáva zesvětlí nebo i zcela odstraní pigmentové skvrny na kůži)
·         ananas obsahuje 70 – 88% vody, 8 – 18% cukrů, 0,3 – 0,8% kyselin, 0,2 – 0,5% bílkovin, 0,25% minerálních látek, asi 12mg vit. C
·         zlepšuje prokrvování, snižuje krevní tlak a rozpouští usazeniny v cévách
·         působí protizánětlivě, uvolňuje svalové napětí a lokální svalové křeče
Léčivé účinky ananasu
·         podporuje metabolizmus bílkovin v těle
·         odvodňuje, odbourává otoky (hromadění tekutiny v tkáních)
·         pomáhá při střevních poruchách a průjmech
·         odstraňuje pigmentové, tzv. stařecké skvrny
·         pomáhá k redukci nadváhy

Banány
·         lehce stravitelné - vhodné pro výživu dětí i pro lidi v rekonvalescenci
·         jsou bohaté na sacharidy (cukry) a proto snadno a zdravě zasytí
·         obsahují sodík a draslík důležité pro transport živin do všech buněk
·         jsou mimořádně bohaté na vitamíny A, C a vitamíny skupiny B
Léčivé účinky banánů
·         působí preventivně proti vysokému krevnímu tlaku
·         odstraňují otoky a pomáhají snižovat tělesnou hmotnost
·         zbavují organismus toxických látek
·         léčí zanícené žaludeční sliznice
·         snižují hladinu cholesterolu, posilují imunitní systém
·         pomáhají při poruchách spánku a uklidňují nervy

Borůvky
·         pochází původně z Přední Asie a jsou zvlášť bohaté na karoten
·         obsahují tanin, třísloviny, která působí proti zánětům a hojí sliznice
·         antokyan spolu s železem a vit. C příznivě ovlivňuje krvetvorbu, regeneruje zrak a zlepšuje vidění při špatných světelných podmínkách
·         látky z borůvek se rychle vstřebávají, omlazují a dávají životní energii
·         jsou „lékem” proti stresu - účinné biolátky borůvek uklidňují nervy.
Léčivé účinky borůvek
·         pomáhají při průjmech a jiných střevních potížích
·         snižují hladinu cholesterolu a tuku v krvi
·         působí preventivně proti infekcím a posilují imunitní systém
·         chrání tělesné buňky proti volným radikálům

Grapefruity
·         strom grapefruitu pochází ze Střední Ameriky
·         obsahují velké množství léčivých a ochranných účinných látek, zejm. vitamínu C
·         jsou takřka ideální pro děti v období růstu
·         dužina je bohatá na bioflavonoidy (až 20-ti násobně zvyšují účinnost vitamínu C)
·         obsahují velké množství kyseliny listové (vitamín skupiny B nezbytný pro růst buněk)
·         hořký glykosid naringin podporuje trávení, enzymy povzbuzují látkovou výměnu
Léčivé účinky grapefruitů:
·         pomáhají při žilních onemocněních, křečových žílách, hemeroidech
·         posilují imunitní systém, podporují produkci hormonů
·         preventivně působí proti infekcím a nachlazení
·         čistí střeva a stabilizují střevní flóru
·         aktivují látkovou přeměnu v buňkách a růst buněk
·         pomáhají k redukci nadváhy
Jablka
·         pravlastí jablka je střední Asie
·         téměř neobsahuje bílkoviny a má málo sacharidů
·         obsahuje mnoho vody a malé množství mastných kyselin ve slupce
·         skýtá velké bohatství vitamínů a stopových prvků
·         při růstu se tvoří vysoké mnoho vit. C a bioflavonoidů, které brání jeho oxidaci
·         obsahuje až 30% pektinu, účinné vlákniny, která snižuje hladinu cholesterolu a váže na sebe toxické látky jako je olovo nebo rtuť
Léčivé účinky jablek
·         snižují krevní tlak, hladinu cholesterolu a krevních tuků
·         posilují imunitní systém, srdce a krevní oběh
·         stabilizují hladinu cukru v krvi a posilují cévy (především slabé žíly)
·         mají velmi pozitivní vliv na metabolismus (látkovou výměnu) a čistí střeva
·         obsahují nenasycené mastné kyseliny, hořčík, karoteny a železo
·         jablka jsou bohatá na draslík, který je nezbytný pro hospodaření s vodou, pro přenos nervových podnětů, funkci ledvin a činnosti svalů.
Jahody
·         obsahují téměř 90% vody, jsou ideálním ovocem pro očistnou kůru
·         jsou dárcem životní síly, energie a přitom výborně chutnají
·         žádné tuzemské ovoce není tak bohaté na mangan, stopový prvek zasahující do celkového metabolismu - posiluje kosti a krev, vyživuje nervy a mozek, podporuje libido, zásobuje pigmenty vlasy a kůži, povzbuzuje činnost hormonů
·         koncem zrání jahody získávají antokyany, červené barvivo bohaté na karoten
·         působí protizánětlivě a antibakteriálně a vážou jedovaté těžké kovy ve střevech
·         pomáhají proti trávícím obtížím (plynatost a průjmy)
·         jsou bohaté na kyselinu listovou (důležitá pro krvetvorbu, růst buněk), vitamín C a draslík (odvodňuje, snižuje krevní tlak)
Léčivé účinky jahod
·         zbavují střeva jedovatých látek, zmírňují trávící potíže
·         posilují imunitní systém a látkovou přeměnu
·         působí krvetvorně a podporují růst buněk
·         odvodňují a snižují krevní tlak
·         posilují kosti, vlasy a kůži
·         zvyšují sexuální touhu

Mrkev
·         rané odrůdy karotka jsou kvalitnější obsahem cukrů i chutí
·         celulóza chrání živiny, proto se mrkev může pěstovat po celý rok
·         mrkev obsahuje betakaroten – provitamín vitamínu A (rekordní obsah) (pomáhá při šerosleposti, světloplachosti a únavě očí)
·         jediná mrkev obsahuje stejně vit. A jako velká tableta z lékárny
·         obahuje selen (stopový prvek odvádějící z těla volné radikály) vitamíny D,E,K
·         éterické oleje, vlákninu, mnoho glukózy, lecitin, draslík, vápník, hořčík, železo, měď, fosfor, jód a kobalt
Léčivé účinky mrkve
·         chrání proti volným radikálům
·         posiluje sliznice v těle
·         aktivuje látkovou přeměnu v buňkách
·         zastavuje proces stárnutí a omlazuje
·         podporuje růst vlasů a nehtů a pečuje o hezkou pleť
·         posiluje tělesnou imunitu
·         zlepšuje vidění, pomáhá při šerosleposti
·         posiluje srdce a krevní oběh


Pomeranče
·         pomerančovník pochází z teplých částí Asie a jižní Číny
·         velmi bohatý na vitamin C
·         podporuje vitalitu, duševní svěžest a štíhlost, aktivuje žlázy
·         výborná ochrana proti chřipce
·         obsahují vitamíny skupiny B zejm. biotin (B7 pro kůži a vlasy)
·         mnoho kyseliny pantothenové (pro buněčnou energii, barevnou stálost vlasů)
·         kyselinu listovou
·         zhruba 50 mg. vápníku (posiluje výstavbu zubů a kostí)
·         obsahuje mnoho hořčíku (pro srdce a činnost svalů)
·         patří k nejlepším zdrojům selenu (antioxidant k odbourávání volných radikálů)
·         i jediný pomeranč může mít velmi stimulující a energetizující účinek pro organismus
·         dužina obsahuje velké množství bioflavonoidů
·         pomeranč o váze 180 g obsahuje přibližně 70 mg. vitamínu C, což odpovídá celodenní dávce u průměrného člověka
Léčivé účinky pomerančů
·         uvádějí do chodu látkovou přeměnu v buňkách a dodávají životní energii
·         povzbuzují ducha, odstraňují nedostatek soustředění
·         aktivují všechny tělesné žlázy, posilují libido a potenci
·         posilují imunitní systém a krvetvorbu
·         zlepšují vzhled vlasů a posilují vazivové tkáně
·         zastavují krvácení z dásní a působí proti krvácení z nosu
·         podporují redukční diety

      Autor: Svoboda Jiří   sv.jiri@centrum.cz
Pozor: článek berte jako informaci, ne jako návod na léčení.

Jen moje malá poznámka. Pokud opravdu se pustíte do zelených nápojů, uvědomte si, že rostliny rostou v přítomném stavu, osvětleny dnešním spektrem Slunce a  rostliny se velmi dobře adaptují na veškeré změny zde na Zemi, proto jejich přítomné užívání ve formě zelených nápojů Vám zaručí aktuální zdraví i za všech negativních problémů i umělých a adaptaci na dnešní dobu. Iv
Tyto technologie - poznatky,  jsou  určeny autorem Sv.Jiří , jen pro volné použití lidem -  jako Volné Technologie, ze všech oborů, které tyto stránky uveřejňují.
Tento návod je vyjímečně dovoleno přetiskovat do jiných webů s odkazem na tyto stránky, jako prvního výhradního distributora těchto poznatků pro pomoc široké veřejnosti.
Iv 
Odkaz na článek předcházející tomuto tématu:
http://energieupramene.blogspot.cz/2012/09/tak-jak-je-to-otazka-pro-vedecke-elity.html

Zde ještě otiskuji jeden zajímavý komentář jednoho čtenáře a aby se upřesnění neztratilo, raději je dám zde pod článek. Tím považuji  věc za vyřízenou, zde prosím nejde o pření se, kdo má pravdu, ale o podání co nejvíce  přístupných informací. To by se tady dohadovalo do příštího Silvestra, třeba za deset let věda ještě více pokročí a všechny naše dnešní informace budou najednou taky bludy, dle autora komentáře.

Anonymní XXX 27. září 2012 9:35
Spousta informací v článku je zajímavá a pravdivá. Ale jsou tam i bludy a zavádějící informace. Nechci vypisovat všechno, ale. Např.
1.Podávat dítěti po odstavení namísto mateřského mléka zelený ječmen? Šílenost!!! Ječmen je povahy chladné a zraní dítěti trávení. Viz. stravování dětí podle čínské medicíny- dítě má přijímat stravu mírně teplou a kašovitou- jen tak se může tvořit krev a podporovat růst!!!
2.Dávky železa pro dospělé 200 - 300mg?!? To vás nejspíš za čas zabije. Rozhodně dítě při dávkování 5mg/kg váhy!!! Max. denní dávka je u dospělého 18mg, u dětí polovina a méně.
3."Vědci v r. 2004 podávali vysoké dávky vit. c a namísto zlepšení výrazné zhoršení". -Kteří vědci, komu, jak vysoké? To je zavádějící. Vysoké dávky vit.C vyžadují vysoký příjem vit. B1. Při cca 2 000mg denně to je asi 200mg thiaminu (B1), dále je třeba dostatek hořčíku a pít hodně vody. Ledaže by pisatel chtěl tvrdit, že bádání Linuse Paulinga a dalších tehdejších rozumných vědců je nesmysl!!! Než něco přijmete za pravdu, přečtěte si ještě nějaké jiné studie.
Dalo by se ještě pokračovat.
Resumé: zelené potraviny ANO. Ale ne pro všechny. Tyto výrobky- zvláště chlorella ochlazují. Takže zauvažujte, jestli jsou vhodné pro vás v tu kterou chvíli. Jinak si zničíte trávení- tzv. slezinnou Qi.
A ještě drobnost. Koloidní minerály- zvláště od pana Walacha jsou podfuk. Vaše tělo potřebuje např. jen hořčíku denně 300 - 500mg. A to i při 100% vstřebatelnosti koloidních minerálů NIKDY nedosáhnete. Toto je pouze reklama, bylo by zajímavé, čím se pisatel živí. ;-)
A chelatované minerály mají vstřebatelnost až 65%, nikoliv 45.
Snad vám tyto informace ušetří zdraví i nějakou tu korunu.
Lidé bádejte namísto slepého přijímání polopravd.
A nenazývejte toho člověka sv. Jiří. To je zavádějící!!!


A tady je odpověď autora článku  pro pana XXX – později jako Radim:

Děkuji za zaslání první části reakce pana XXX.
Využiju této příležitosti k tomu, abych na to opět co nejpoctivěji a nejsmysluplněji reagoval.

Především jsem rád, že jsem se dověděl, co onen pán XXX považuje za bludy a zavádějící informace.


K bodu 1,, 2. a 3.
Je zřejmé, že pan XXX je velmi sečtělý a velmi dobře informovaný. Setkám-li se s někým takovým, vždy si toho opravdu vážím. Jen jsem toho názoru, že je poněkud zbytečné vnímat vše absolutně a dogmaticky. Dávky, obsahy, miligramy, předpisy,…
K ničemu z toho, co jsem zveřejnil, není třeba takto přistupovat. Co je na mnou zveřejněných informacích nejcennější je to, že se jedná o přírodní a přirozené principy výživy, které nám mohou (pokud chceme a máme dostatečně pevnou vůli) pomoci k Zářícímu (trvalému) Zdraví.  
Nemám sebemenší potřebu zpochybňovat výsledky seriózních výzkumů a už vůbec ne výzkum v oblasti podávání dávek vit. C (viz. Linus Carl Pauling (*1901,+1994), nositel Nobelovy ceny z r.1954), ale ani naopak - nic glorifikovat.
Všimněte si jedné důležité skutečnosti. V tom, co jsem uveřejnil nikdo nikomu nic nepředepisuje, nepřikazuje. Stačí si jen poctivě přečíst vše, co tam je napsáno, vnímat to pouze  jako dobře míněné rady, vyzkoušet si to a naslouchat přitom hlasu svého srdce, svému Vnitřnímu hlasu, hlasu naší Přirozenosti, naší přirozené Mysli, hlasu naší Matky Přírody a dostane se Vám toho největšího dobrodiní, jakého se Vám kdy ve Vašem životě dostalo.
A nic, skutečně nic se tomu nevyrovná.

A ještě musím dodat, že nezáleží na tom, co děláme občas, někdy nebo mimořádně, ale na tom, co děláme každý den. V tomto souhlasím s Daisie Adelle Davisovou,  když říká „As I see it, every day you do one of two things: build health or produce disease in yourself”
(Denně děláme jednu ze dvou věcí: buď upevňujeme své zdraví nebo podporujeme nemoc).
A dodržováním zveřejněných přírodních principů lze bezesporu upevnit své Zdraví.   

Ještě považuji za vhodné doplnit, že neupřednostňuji nic. Ani Chlorellu, ani Koloidní minerály od pana Dr. Joe Wallacha MVDr., ani žádného výrobce,
ani dodavatele výživových doplňků. Co mám osobně ve veliké úctě jsou divoce rostoucí léčivé rostliny, které si může každý nasbírat sám v přírodě,
kde za to nemusí nikomu a nic platit. Stačí jen udělat si na to čas a dát si s tím tu práci. Odměna za toto úsilí je neuvěřitelně radostná a úžasná.
Přeji to všem lidem, kteří mají tu vůli převzít odpovědnost za své Zdraví do svých vlastních rukou a vydat se na cestu k zářícímu (trvalému) Zdraví.

 Pozn.
Zkratka Sv. Jiří neznamená svatý Jiří, ale pouze Svoboda Jiří.
Nikdy jsem nebyl a ani nejsem svatý, ani dokonalý. Jsem pouze člověkem, kterému se dostalo té veliké cti dosáhnout určitého stupně Poznání a nyní i možnosti zpřístupnění jeho nepatrné části širší veřejnosti (díky panu lv) jako poselství našich moudrých předků.
Jedním z mých předků byla i moje prababička Alžběta Tvrdá-Latislavová, která byla svého času známou bylinkářkou a léčitelkou.

JS