pátek 30. září 2011

Technický pokrok není pokrokem civilizaceVývoj lidstva se pohybuje ve dvouch rovinách. V rovině duchovní, zahrnující rozvoj morálky, dobra a kvality mezilidských vztahů, o nichž dnes nemůžeme ani mluvit, protože se tyto hodnoty ze společnosti skoro vytratily a v rovině rozumové, zahrnující vědu, techniku a racionální  poznávaní světa okolo nás, kdy tato rovina je dnes společností upřednostňována  na maximální míru a přitom zapomíná, že jedině souhrou obou těchto rovin se může společnost vyvinout k vyspělé civilizaci.

Mezi těmito dvěma rovinami vývoje naší společnosti - s civilizací tato nemá zatím co dočinění, však existuje obrovská propast, protože když rozumové poznání kráčelo velmi rychle v před, v rozvoji morálky, všeobecného dobra a kvality mezilidských vztahů došlo k stagnaci. V této oblasti totiž lidstvo vůbec  nepokročilo a je stejné, jako před stovkami roků. Jako příklad uvedu při procházení internetu ukázkový příklad střetu těchto dvou rovin. Na jedné straně jsou to stránky „Osud.biz“ a na druhé straně stránky „Orgonet“. Nebudu zde nadržovat ani jedné straně, snažím se být nestranný, ale je tam jenže. Orgonet se zabývá změnami podnebí a ani se mu nedivím, jelikož se podnebí velmi výrazně mění a přímo nabízí k různým teoriím a to makovým a nebo onakým. Je to však v pořádku, na svých stránkách si mohou otisknout přeci jakékoliv hypotézy, je to vývoj a hlavně reakce na dnešní média, která podávají nevyvážené informace a dost často informace překrucují k obrazu i užitku svému. Tyto stránky nikdy nekritizovaly zmíněné stránky „Osud.biz“, kdežto o těchto stránkách to nelze říci. Mám na mysli hlavně příspěvky jejich čtenářů, většinou plivajících velmi  nevybíravě na hypotézy v „Orgonetu“. Je to právě tato druhá rovina, skupina lidí, jež nepřipustí možný druhý názor a arogantně vystupuje proti všem jiným názorům a myslí si, že jen oni mají pravdu. Toto je typický obraz naší společnosti – ne civilizace, k té má velmi daleko svými zákony, jednáním, kdy lež je pravdou a pravda je lež a hlavně podtrhující jen materiální stránku života.

Zákon silnějšího, který je v podstatě zákonem džungle, by měl být při zdravém, harmonickém vývoji naší společnosti už dávno minulostí. Bohužel, opak je pravdou a tento zákon zůstává i nadále neblahou realitou i takzvané "moderní" současnosti. Jediné, co se změnilo je jeho forma! To znamená, že otevřené vojenské a násilné uplatňování zákona silnějšího bylo přetransformované do podoby hospodářského a ekonomického podmaňování, ovládaní a profitování ze slabších. A když přijde na to, nakonec se přece jen nepohrdne ani válkou a násilím.

Zjednodušeně a nezaobaleně řečeno, morálně jsme zůstali stát v době kamenné a to, co nazýváme  rozvojem civilizace, je ve  skutečnosti  jen rozvoj rozumových schopností. Nic co by se nevešlo do pouček a okrádání bližního svého zde nyní neplatí, jen pozice silnějšího ať ve finanční sféře a nebo ve většinovém názoru, vše to druhé je špatné a nebo dnes moderní název, konspirační, ano konspirační pro tento systém, držící se zuby nehty svých pozic, nabytých podvody a rozumovými spekulacemi.

Co pozitivního však mohou přinést výdobytky vědy a techniky člověku s úrovní etiky, dobra a kvality mezilidských vztahů z doby kamenné? Podle zákona silnějšího, kterým se neustále řídí, jich jenom zneužije k tomu, aby jejich prostřednictvím násilí prosadil svoje mocenské zájmy tak, jako to dělal po celá století.

Velmi výrazným svědectvím nesmírné propasti mezi duchovní úrovní lidstva a vědecko - technickým pokrokem je minulé, 20. století, které co se týká vyvražďování, zvěrstev a nelidskostí, nemá v dějinách společnosti obdoby. Je svědectvím toho, kam až může dojít chladný rozum bez ducha, či-li bez elementární etiky, dobra a citu.

Vědecké poznání bez odpovídajícího morálna - duchovního protipólu není tedy žádným úspěchem společnosti, ale naopak, její kletbou, která v dnešních časech nabývá naplnění a musí zákonitě dojít k vyrovnání porušené rovnováhy Vesmírem, jehož zákony jsou neúprosné a neohlíží se na dosažené postavení druhu člověka a smete tento typ tak, aby byla nastavena rovnováha, jež byla porušena. Je zajímavé jak technokratická společnost je alergická na nějaké prognozy, týkající se změny řádu a ani si ji nechce v koutku mysli (ne duše – o té nemají ani většinou ponětí) připustit.

To, co v této chvíli potřebujeme nejvíce, je právě přednostní pozdvihnutí, po celá století zaostávající, duchovno - etické úrovně a to ve všech oblastech života společnosti. Když tak neuděláme a nepřekleneme, vyšší vzpomínanou propast, stanou se nám i ty nejúžasnější vědecké objevy více prokletím, než požehnáním. Mohu uvést platební karty a jiné obsahující veškerá vaše data a následně vaši finanční stránku, včetně vašich oblíbených nákupů, nemluvě o mobilech, kdy si mohou zjistit vždy vaši polohu. Tomu říkáte svoboda? Stroje na volnou energii existují, ale jejich rozšíření by dnes znamenalo opět  v této společnosti jen výhodu i když již jen částečnou určité skupině, která by zase chtěla jen profitovat na skupině té slabší a to nemůžeme připustit, je třeba nejdříve zkompromitovat tuto společnost za pomoci vyrovnávacích energií, jež nastolí opět porušenou rovnováhu lidstva a celé planety.

Autor ve svém článečku upozorňuje na urychlovač v CERNu. Cituji: Do tejto kategórie patria napríklad i na verejnosti tak vyzdvihované pokusy v urýchľovači častíc LHC, pri ktorých sa iba na rozumové poznanie orientovaní vedci, neschopní vnímať hlbšie, duchovné súvislosti bytia, ako je to žiaľ v dnešnej dobe bežné, idú ľahkomyseľne a dobrodružne zahrávať so silami, ktoré môžu mať nepredvídateľné a doslova katastrofálne spätné účinky na celé ľudstvo. S touto větou úplně nemohu souhlasit, právě naopak, poznání tyto vědce přivede k šílenství a uvědomění si svých špatných názorů na svět a Vesmír jako takový a šok společnosti bude takový, jaký dnes zažívají ti lidé, kteří se nemohou vyrovnat s dnešním tlakem této společnosti. Jen si přeji, aby bylo při tomto zlomu co nejméně bolesti, ale bez ní to nejde, sama společnost si ji zvolila a ti co ji vedou, si ani neuvědomují svou zodpovědnost a její následky, nechtěl bych být v jejich kůži.

Cesta skutečného, harmonického a zdravého vědeckého pokroku je však úplně jiná! Je neodlučitelně spojená se všeobecným rozvojem morálky, dobra a kvality mezilidských vztahů. Ruku v ruce s takto rostoucím etickým rozvojem se bude potom zodpovídajícím způsobem prohlubovat i míra průniku do poznání omnoho zásadnějších tajemstvích stvoření, než jakého jsou schopní čistě materialističtí vědci s jejich hlubokým deficitem citového a etického přístupu k životu. Deficitem, který se nepříznivě odráží v jejich osobním živote, tak i v jejich  vědeckém bádaní.

Skutečné a převratné objevy jsou proto ještě před námi! Jejich přijetí a využití však bude umožněné jen skutečným a pravým lidem, harmonicky stojících ve stvoření. Harmonicky, tedy v rovnováze citově - morálních a rozumových schopností. Takovými se musíme stát, když chceme po těchto objevech sáhnout a mít z nich užitek všichni a bez vyjímek. Současní, citově vyprahnutí a vírou v rozum doslova omezení, takzvaní vědci, nemají v tomto směru absolutně žádnou šanci. Samozřejmě, čest těm pár nemnohým výjímkám.

Hlavní zdroj: http://kusvetlu.blog.cz

pondělí 26. září 2011

CERN-Einsteinovy bludy konečně vychází najevo.Fyzikové v Evropské organizaci pro jaderný výzkum ( CERN ), Mezinárodní centrum jaderného výzkumu u Ženevy, Švýcarsko, říkají, že provedli experiment, ve kterém se paprsek neutrin vyslal 500 mil od CERN do laboratoře v Itálii a ukázal se poměrně ohromující výsledek.

Konkrétně odborníci zjistili, že částice se tam dostaly rychleji než je povolená rychlost světla.
To není jen jednorázový experiment, tyto výsledky byly pozorovány po dobu tří let.


Dalším důsledkem je, že cokoli bude cestovat rychleji než světlo, jde také zpět v čase. To by bylo v rozporu s dalším základním principem, a to nejen fyziky, ale i našich základních filosofických pochopení toho, jak funguje svět.
Vrátíme-li se v čase, porušuje se princip kauzality, který říká, že příčina musí předcházet účinek. Bude nutné, aby si hlavně ti ortodoxní vědci svobodně přiznali, že Enstein udělal chybu a přestat klábosit jejich neměnné fyzikální zákony, na to je v ČR kápo Sisyfos.  Sice neutrina překonaly jen rychlost světla nepatrným zlomkem, ale překonaly. 
Pokud je výsledek správný, musíme předpokládat, že se objevilo něco opravdu mimořádného a poučky Einsteina půjdou k ledu, jen to budou podávat po kapkách, aby neměli ortodoxní vědci velkou ostudu, ale nechme je v klidu, ono toho bude víc a víc, obracejíc se jak korouhvička ve větru a bít se v prsa, že to předpokládali a na jejich arogantní výpady proti lidem s novými hypotézami i pokusy rychle zapomenou a budou dělat hodné.​
Pokud to bude možné cestovat rychleji než světlo, vesmír je úplně něco jiného, než předpokládá dnešní fyzika . Poučky, knihy, vše se bude muset předělat, ortodoxní vědci si budou trhat vlasy, celé jejich kariéry založené na bludech padnou a bude se muset konečně začít jinak a ne jen materialisticky, ono je to stejně k tomu přinutí.

První fáze reakcí bude zdiskreditovat měření, pokud se toto nepodaří, bude se hovořit, že vlastně o nic nejde a na Zemi se vejdem do limitů a v praxi se dlouhodobě nic nezmění.
Třetí fáze bude zdiskreditovat zařízení v Cernu a že je to jak slýcháme  vždycky od ortodoxních vědců – podvod.
Jenže s tím přijdou následně a rychle další objevy a zůstane jen „Těleso ponořené …...“ nemluvě o Maxwellovi a Newtonovi .
Pokud takto budou někteří oponovat novému dalekosáhlému objevu, nastoupí samozřejmě konspirační teorie, vždyť tomu dávají sami svými reakcemi impuls a ještě se diví.
info převzato: bellenews.com
Na toto téma novější: http://energieupramene.blogspot.com/2011/10/enstein-nahradil-eter-matematikou.html

Aktualizováno 18.3.2012

Dnes sdělovací prostředky uveřejnily na Novinky.cz  http://www.novinky.cz/veda-skoly/262134-einsteinova-teorie-plati-dal-nejrychlejsi-je-svetlo.html?ref=boxE
článek: Einsteinova teorie platí dál, nejrychlejší je světlo.
Cituji:
Definitivně tak byla vyvrácena nedávná domněnka, že světlo mohou ještě překonat menší částice, zvané neutrina.

Myslím, že definitivně bych nic netvrdil a je to stejně otázka jen a jen času. Na nějakou dobu se patriotské vědě podařilo jen něco oddálit. Časem přijdou nové objevy, i ty, které potvrdí systémy, rychlejší než světlo.

neděle 25. září 2011

Chudoba v Americe – co Vám tady neřeknou.Amerika je stále chudší. Americká vláda právě vydala spoustu nových statistických údajů o chudobě v Americe. Podle zvláštní zprávy z amerického sčítání lidu Bureau, 46,2 milionu Američanů nyní žije v chudobě. Počet lidí žijících v chudobě v USA vzrostl o 2,6 milionu jen za posledních 12 měsíců, a to je největší nárůst, který jsme kdy viděli, protože vláda USA začala výpočet hodnoty chudoby v roce 1959.  Průměrný příjem domácností klesá . Celkově lze říci, střední domácí příjem ve Spojených státech poklesl celkem o 6,8%. 
Od roku 2000, 11,3% všech Američanů žila v chudobě. V současné době 15,1% všech Američanů žije v chudobě. Taková hodnota byla tak vysoká v roce 1993.
Snižující se počet pracovních míst
Nezaměstnanost je na denním pořádku a počet dobrých pracovních míst se neustále zmenšuje, to tlačí velké množství Američanů do chudoby.
Dnes je tam méně mzdové práce, než bylo v roce 2000. V roce 1969 bylo 95 procent všech mužů ve věku mezi 25 až 54 zaměstnaných. Míra nezaměstnanosti je teď přibližně 23 procent.
Pokud jste byli nezaměstnaní po dobu nejméně jednoho roku, je 91 procentní šance, že nebudete moci najít nové zaměstnání v příštím měsíci.
Počet chudých pracujících.
Počet pracovních míst s nízkými příjmy, se zvyšuje, zatímco počet pracovních míst s vysokým příjmem klesá. To vytváří situaci, kdy se počet "chudých pracujících" zvětšuje v Americe raketovým tempem. Miliony Američanů pracuje tak tvrdě jak mohou a přesto si nemohou dovolit životní styl střední třídy.
Od roku 2000 ztratili asi 10% pracovních míst pro střední třídu. Ještě v roce 2000 tam bylo asi 72 miliónů míst pro střední třídu, ale dnes tam je jen asi 65 miliónů pracovních míst pro střední třídu.
V roce 1980 bylo méně než 30% všech pracovních míst s nízkými příjmy. Dnes, více než 40%.
V letech 1969 až 2009 se průměrné mzdy, vydělané americkými muži ve věku mezi 30 a 50 se snížily o 27 procent po zohlednění inflace. Podle zprávy vydané v únoru z národního projektu zákon o zaměstnanosti, vyšší mzdy průmyslových odvětví tvoří 40 procent pracovních míst v Americe, ale jen 14 procent růstu počtu pracovních míst. Nižší mzdové účetnictví pro průmysl je jen 23 procent pracovních míst, ale potřeba je 49 procent pracovních míst. Polovina ze všech amerických dělníků dnes vydělávají 505 dolarů či méně za týden. V loňském roce 19,7% všech dospělých v USA měli práci, která nebyla dostačující uživit čtyřčlennou rodinu a jsou na hranici chudoby, i kdyby pracovali na plný úvazek a po celý rok.
Bezprecedentní závislost na vládě
Vzhledem k tomu, že nemohou získat dobré zaměstnání, která by jim umožnila podporovat sebe a své rodiny, miliony Američanů, kteří pracovali a přispívali do společnosti, jsou nyní závislí na vládních milodarech. Téměř každé jednotlivé opatření vlády je zničující a neexistují žádné známky toho, že věci by se obrátili v dohledné době k lepšímu.
Jeden z každých šesti Američanů je nyní zapsán na nezaměstnaneckém programu.
Téměř 10 milionů Američanů nyní dostává podporu v nezaměstnanosti. Toto číslo je téměř čtyřikrát větší, než tomu bylo v roce 2007.
Více než 45 milionů Američanů je nyní na potravinových lístcích. Počet Američanů závislých na poukázkách na potraviny se zvýšil na 74% od roku 2007.
Přibližně jedna třetina všech obyvatel Alabamy je nyní na potravinových lístcích.
Více než 50 miliónů Američanů je nyní na Medicaid.
Dusivé náklady na zdravotní péči
Miliony amerických rodin jsou finančně ochromeny náklady na zdravotní péči. Zdravotní péče v USA je hluboce, hluboce zlomená a Obama se chystá udělat ještě horší. Zdravotní péče je jedním z hlavních důvodů, proč se americké rodiny, tlačí do chudoby. . Zdravotní pojišťovny se nebudou starat o vás a budou se snažit vykroutit ze svých povinností v době, kdy je potřebujete nejvíce. Mluvíte-li s lidmi, kteří prošli bankrotem, většina z nich řekne, že účty za lékařskou péči jsou alespoň částečně za to odpovědné.
V Americe dnes existuje 49,9 milionu Američanů, kteří nemají žádné zdravotní pojištění. Jedno lékařské ošetření může snadno odčerpat zbývající finance většiny těchto lidí. Jen 56 procent Američanů je v současné době zaměstnavatelem kryto poskytováním zdravotního pojištění. Podle výboru hospodářské analýzy, náklady na zdravotní péči představovaly jen 9,5% veškeré osobní spotřeby v roce 1980. V současné době představují přibližně 16,3%.
Více dětí, které žijí v chudobě
Míra chudoby dětí žijících ve Spojených státech vzrostla na 22% v roce 2010. To znamená, že dnes více než jedno z pěti dětí v USA žije v chudobě. Dnes, jedno ze čtyř amerických dětí je na potravinových lístcích. Předpokládá se, že přibližně 50 procent všech dětí, v USA bude závislá na stravenkách v určité fázi svého života, dříve, než dosáhnou věku 18 let. 314 okresů ve Spojených státech, kde se nejméně 30% dětí potýká s nedostatkem potravin. Odhaduje se, že až na půl milionu dětí mohou být v současnosti bezdomovci.
Inflace
Rostoucí inflace snižuje rozpočet průměrné americké rodiny, jako nikdy předtím. Předseda Federálního rezervního systému Ben Bernanke tvrdí, že inflace je stále nízká, ale buď ano a nebo klame. Některé společnosti se snažili skrýt tyto vyšší ceny tak, že zmenšují velikost balení. Ale to nic neskryje, stejně přijde bolest na peněženku, jakmile se zaplní košík tím, co je potřeba pro nakrmení rodiny.
Během uplynulého roku, globální ceny potravin vzrostly o 37 procent, a to posunulo přibližně 44 milionů lidí na celém světě do chudoby. Američtí spotřebitelé utratí cca 491 miliard amerických dolarů na plyn v tomto roce. To bude zbrusu nový rekord všech dob. V současné době je průměrná cena galonu benzínu ve Spojených státech 3,649 dolarů. To je 94 centů více než 12 měsíců dříve, a to je zbrusu nový rekord pro tuto roční dobu.
Závěr
Amerika se zásadně mění. Byli jsme národ, který měl největší střední třídu v historii světa, ale teď se stáváme národem, který je hluboce rozdělen na bohaté a chudé.
Možná, že jste stále v pohodě. Ale nemyslete si, že ekonomické katastrofy by nemohly zasáhnout i vás. Každý den tisíce dalších Američanů přijdou o práci, nebo se objeví velký zdravotní problém. Každý den přibývá tisíce Američanů, kteří ztratili svoje domovy, nebo budou nuceni přijmout snížení platu.
Pokud máte stále teplý, pohodlný domov pro spaní, měli byste být vděční. Chudoba je velmi záludný nepřítel, a že může udeřit kdykoliv. Pokud nejste opatrní, můžete skončit spánkem v autě, nebo žít ve stanovém městečku.
Je snadné ignorovat několik statistik, ale opravdu ignorovat velké množství důkazů, uvedených výše?
Je nepopiratelné, že Amerika je stále chudší. Chudoba se šíří a beznaděje,  zoufalství roste. To je důvod, proč miliony Američanů jsou v hluboké depresi, a chtějí nějaké řešení.
Bohužel se zdá, velmi nepravděpodobné, že by hlavní politické strany mohly nabízet reálné řešení v dohledné době. Takže věci jsou takové, že to bude stále horší a horší a horší.
To, co děláme teď nefunguje. Jsme uprostřed dlouhodobého ekonomického poklesu. Obě hlavní politické strany jsou zásadně špatné, o ekonomice ani nemluvě. Je na čase si to přiznat.
Budeme-li pokračovat v nastoupené cestě, chudoba v Americe bude pokračovat a bude to mnohem horší. Miliony rodin budou rozděleny a miliony životů, bude zničeno.
Ameriko, prosím probuď se!
Čas se krátí.
Přepsáno od Michael Snyder, 
a to jsem nepsal raději vše, tak kam Evropo? Do sedinky pane Havel.....budou Vás strašit nezaměstnaností ............ Bla, Bla a pan Nečas dostává vyznamenání, tak už tušíte, kam to vede.


pátek 23. září 2011

Historie německého letadla UFO – 1945 ?Tento článek uveřejňuji se svolením svého dobrého kanadského přítele z jeho stránek.

Příběh historie této fotografie začíná na jaře roku 1945, u samého konce 2. světové války. To bylo vyfotografováno v Praze těsně po válce.
Pokud chcete číst dál, tak upozorňuji, že příběh dnes je  již falešný. Ve spodní části článku najdete odkaz na něco jiného. 

Byla to doba, kdy německá armáda prchala z dnešního Polska a nakonec i z českého a moravského protektorátu před Rudou armádou. Rudá armáda šla po Wermachtu tvrdě a nemilosrdně, avšak ne dostatečně rychle, aby zabránila speciálním jednotkám SS zachránit to, co si Němci cenili. SS jednotky drancovaly a cenné poklady jako je zlato, staré obrazy nakládali a odvážely do Německa a přitom stačili pálit veškeré usvědčující důkazy. Rovněž uklidily veškeré dokumenty technologického výzkumu i jejich výsledky, které i podle dnešních technických měřítek byly velmi neobvyklé.
Podle mého zdroje, tato fotografie byla pořízena některým pracovníkem firmy, jež při opravě střechy této budovy byl přítomen. Pravděpodobně nikdo již nezjistí jak se mu povedlo propašovat fotoaparát kolem stráží SS a zhotovit tento záběr, svědčí to o jeho velké odvaze.
Tento snímek se dostal do rukou tehdejší prozatímní vlády České republiky krátce po 9.5. 1945 a nakonec do archivu kontrašpionáže. Tam tato fotografie zmizela pro příští desetiletí. Ale v kontrarozvědce jsou vždy lidé hodně zvědaví, ale také ne vždy všechny osoby bývají plně oddány svým pánům, nebo zaměstnavatelům a nebo režimu. Jedna taková osoba nakonec narazila na tento snímek a jak se říká si ho přivlastnila. Faktem však je, že tato fotografie je v současné době v soukromé sbírce většinou neobvyklých předmětů, dokumentů a obrázků všeho druhu.

Tady opět padal prach na tuto fotografii několik desetiletí, aniž by někdo věděl o její existenci až do dne, kdy tato osoba, trávicí již delší dobu v důchodu mně jako můj internetový fanoušek tuto ukázal. Provedla se kopie a obrázek opět přešel do jiné soukromé sbírky na několik desetiletí.

Příběh aktualizován  20. února 2003

"Někdo" mi poslal další verzi stejného foto, kolem půlnoci v noci, což je zřejmě původní snímek z dotyčného fotoaparátu. Tento snímek je již v lepším rozlišení a zobrazení budovy ukazuje, kam světlo dopadalo a proč dva sloupy na levé straně nemají žádné stíny. Tady snímek:


Druhá fotografie je i v knize napsané Nick Cook „ Pátrání po nulovém bodu“


No a nakonec se příběh mění v realitu:

Rob Arndt
Iv - zde jsou fotografie poválečného disku Rene Couzinet (1952 RC-360) a nemá nic společného s Němci, navíc fajnšmekři uvidí takové pohony, o kterých se jim ani nezdálo, Coandův princip, Laserový pohon atd. aspoň oficiálně ne: http://www.laesieworks.com/ifo/lib/VTOLdiscs.html#couzinet

čtvrtek 22. září 2011

Co nám napovídají hvězdy

Na říjen 2011- pro zábavu, nebo poučení, ber, nebo nech být.

Nespokojenost lidu bude nabírat na energii, ve světě budou vznikat ohniska nespokojenosti, která v budoucnosti již nezvládnou ani  represivní složky. Společenský systém začíná doutnat.

Ze začátku silný a úspěšný zásah vlády proti jeho nepřátelům, pak zmatky ve vládních kruzích.

Příznivé období pro stavby, nákup realit a domů.

Stále možnost požárů, vzrůst dopravních nehod, ztráty dopravních společností, krize bude nabírat na otáčkách.

Snížení mravnosti, nesnáze a komplikace v parlamentních kruzích, neoblíbenost vlády bude stoupat.

Vyšší duchovní energie budou provokovat nižší materialistické energie s jejich přívrženci a jako pud sebezáchovy  ty se budou snažit ničit a bourat nové vyšší přicházející energie hrubou silou.

středa 21. září 2011

Egregory - kyvadlaČlověk ve svém životě potřebuje sebejistotu, sebedůvěru, vnitřní sílu, schopnost realizovat své plány..., splnění svých přání, tužeb, cílů...

Žijeme v době existence velkého množství egregorů, které velkou měrou ovlivňují náš život - svobodu. Mnohé jsme si stvořili my sami a mnohé jsou také stvořené cizími inteligencemi, entitami.
Egregor je sjednoceným energetickým polem stejných a podobných myšlenek lidí, bytostí..., jejich energií a energetických struktur. Je energetickou strukturou, systémem, který funguje na základě vlastních zákonů a principů. Jeho systém je založený na hierarchii lidí, bytostí, které jsou jeho součástí. V čele je jeden či skupina lidí, bytostí, která vytvořila jeho zákony, pravidla a normy, řídí jeho existenci a fungování.
Ostatní lidi, bytosti, jsou součástí jeho různých úrovní, někteří jsou protěžovaní, rozmazlovaní, jiní jsou potlačování a sloužící.
Láska má v jednotlivých egregorech rozmanitou formu a kvalitu. Někteří lidé, bytosti (v rámci egregoru) používají pro dosažení svých cílů jenom lásku nižších vibrací – manipulující, využívající, zneužívající, ubližující..., jiní zase používají Lásku vyšších vibrací, do které však zamíchávají podmínky, žádosti, očekávání, vnucení se někam a někomu, další se řídí dokonce Láskou nejvyšších vibrací, které jsou schopni, avšak nejsou prosti jemných manipulací, vnucení se někomu, ovlivňování druhých, řízení života druhých vědomě, nevědomě, záměrně nebo skrytě..., nejsou prosti emocí a energií své nadřazenosti, vycházející z pocitu své duchovní pokročilosti či vyššího postu ohledně vyšší vědomosti... Ostatní lidi či bytosti si vůči sobě samým podřizují, podřazují je vzhledem ke svému poznání, vědění a kvalifikují se do role duchovního učitele, znajícího velkou část Pravdy (ač z ní znají zatím jenom malé střípky). Milující Láskou vysokých vibrací považují svou formu Lásky za nejvyšší (dosažitelnou, existující) bez pochopení, že kromě podmínečné existuje i Láska Bezpodmínečná, která je prosta sebemenšího ovlivňování či vyzvedávání svého vědomí a poznání nad ostatní, prosta jakékoliv, i nejmenší, manipulace vůči druhým i vůči sobě samým. Tyto bytosti považují svou formu Lásky za nejdokonalejší a nejvyšší, iluzivně zastírajíc před sebou samými různé formy svých jemných až skrytých manipulací. Svou jemně manipulující Lásku iluzivně považují za Bezpodmínečnou, o čem se snaží přesvědčit jiné bytosti, včetně lidí na Zemi. Iluzivně tedy žijí Láskou Bezpodmínečnou, která je ve skutečnosti jenom podmínečnou.
Vůdcové jednotlivých egregorů staví svůj systém na různých kvalitách vibrací Lásky, od čeho se odvíjí i jejich charakter a celková kvalita.
Kvalita vibrací Lásky člení egregory na hodně, středně nebo jemně manipulativní. Bezpodmínečně Láskyplné nejsou však ani jedny, protože i ty s nejjemnějšími, nejvyššími vibracemi Lásky (dle dosažitelné představy) používají manipulace. I v nejvyšších rovinách duální reality jsou manipulace, byť jsou už jenom nevědomé, skryté, činící je však podmínečnými. Kvalita Bezpodmínečnosti tady bývá často jenom iluzí. V dimenzi Bezpodmínečné Lásky neexistují egregory, bytost, člověk je čistý, svobodný, samostatný, schopný realizovat sebe sama, plně si věří, je si jistý sebou samým a Bezpodmínečnou Láskou, nepotřebuje jiné bytosti, aby mu suplovaly či dodávaly Lásku, seberealizaci, sebejistotu, důvěru v sebe, radost, spokojenost...
K egregoru se toužebně a závisle upíná ten člověk, který postrádá tyto sebe kvality, není schopen si je dát sobě samému (má bloky, pro které tyto kvality nedokáže čistě a Láskyplně realizovat). Je závislý na tom, kdo mu je dodává, potřebuje je dodat z cizího zdroje, aby se nepropadl ve svém životě až na dno, aby nějak přežil... Z důvodu své neschopnosti být soběstačným se upíná k vnějším zdrojům - egregorům. Takový člověk je naplněn důvěrou v cizí bytost (místo důvěry v sebe sama a své schopnosti), je překrytý vnější jistotou (z egregoru), vnější radostí, Láskou, emocemi... i cizí ochranou místo toho, aby dokázal chránit sebe sama prostřednictvím Bezpodmínečné Lásky... Automaticky, z pozice sebe jako slabšího, nadřazuje vůči sobě vnější egregor a z důvodu pocitu své neschopnosti se mu podřizuje. Egregor se zase opačně staví do role vůdce a diktátora. Mezi člověkem a egregorem vzniká tedy vztah slabšího, neschopnějšího k silnějšímu, schopnějšímu, mocnějšímu...

Egregor je forma, založená na menší či větší míře nadřízenosti a podřízenosti,
nadřazenosti a podřazenosti, manipulace, ovlivňování a spoutávání druhého nebo až otroctví. Už pouhá kvalita nadřazenosti a podřazenosti kvalifikuje egregor do roviny podmínečné lásky, čili kvality Bezpodmínečnosti jsou jenom iluzí či přáním...
Cíle egregoru jsou dané potřebami jejich vůdců, tito mají vše, co potřebují, chtějí, ostatní se podřizují jejich záměrům, které vychází z jejich potřeb. Podřízená role člověka, bytosti ho předem předurčuje k plnění příkazů vůdce (i skrytých), čímž se stává z něho energetický zdroj samotné existence egregoru a jeho vůdců...
Taktika egregorů
V určitých úrovních hierarchie egregoru jsou lidé, bytosti, kteří plní jeho cíle, záměry, úkoly a podle zásluh jsou i odměňovaní. Ti nejpilnější, bez jakéhokoliv odporu či odmítnutí, až fanaticky ho podporující a důvěřující, dostávají od něho darem splnění svých přání, různé odměny a někdy i zázraky. Nikoliv však bezplatné dary...
Méně pilný, občas se bouřící člověk, dostává méně darů a odměn. Je ním občas i trestán za neposlušnost, rebelování tím, že viditelně nedostává to, co ti druzí, nebo je mu případně částečně odebráno to, co má rád a co potřebuje. Může být eventuálně vtlačený do nepohodlných situací, aby si uvědomil svou neposlušnost a navrátil se do jeho systémového řádu.
Egregor si uplácí člověka tím, že mu posílá dary, kterými si ho k sobě připoutává. Člověk v domnění, že něco dostal z Boží vůle, euforicky, nadšeně a s emocemi přijímá tyto dary, avšak zapomíná rozpoznat odkud přišly a komu se případně zavazuje jejich přijetím. Kdo mu vlastně splnil jeho přání - egregor nebo Bezpodmínečná Láska? Protože něco potřeboval či si přál, vrhá se na dar jako na spásu, jako hladový na jídlo, kterého se mu dlouho nedostalo. Nevnímá však, protože je emotivně rozrušený darem, je ve vytržení, že bude muset zaplatit svými životními energiemi prostřednictvím svých energetických kanálů, které vedou od něho k egregoru.
Za splnění úkolů egregor odměňuje i tím, že člověka překryje vnějšími energiemi radosti, lásky, štěstí..., které jsou však skutečně vnějšími, cizími... Iluze spočívá v tom, že jsou vnější, povrchové a dodané, nepochází z nitra člověka, nejsou výsledkem lidské vnitřní čistoty a schopnosti je trvale tvořit. Čím více je egregor manipulativní, tím více jsou tyto darované energie fiktivní, zinscenované, stvořené za určitým účelem. Je-li egregor založen na vyšších vibracích Lásky, jsou skutečnější a pravdivější. Nejsou však Bezpodmínečně Láskyplné, obsahují ještě pořád určité podmínky a skryté manipulace. Bezpodmínečná Láska by egregor zrušila...
Překrytí člověka, bytosti se egregoru realizuje velmi snadno, protože člověk tyto pocity, jako trvale vlastní, velmi postrádá, často si je nedokáže vzhledem ke stavu své bytosti (přítomností bloků lásky, radosti a štěstí)... dát. Dostává je tedy jakoby darem, aby se cítil co nejlépe a zůstal v egregoru napojený – vděčný, zavázaný...
V tomto případě člověk příchozí energie považuje za své a nevnímá, že je to pouze iluze, že nejsou výsledkem jeho vlastního vnitřního stavu. Dary a energie považuje za znamení či potvrzení (které cíleně vyhledává a očekává), že kráčí správným směrem. Otázkou je však jak svobodným směrem doopravdy kráčí...? Dostal sice očekávané potvrzení, ale ve skutečnosti se zavázal a připoutal k egregoru nebo se vysvobodil?
Člověk, žijící či snažící se žít Bezpodmínečnou Láskou, neočekává, nevyhledává či se nespoléhá na potvrzení správnosti své životní cesty zvenčí. Plně si věří, důvěřuje, je si jistý sebou samým a vnitřně se cítí plně sebejistý. Jednoduše ví, že kráčí správně. Nevěří-li člověk vnitřně plně sobě samému, pořád hledá venku souhlas, jestli žije správně. Očekává zvenčí potvrzení... Stává se, že ho sice dostane, ale nemusí být bezúplatné a Bezpodmínečně pravdivé, prospěšné...
Postupem času, stálým přijímáním energií egregoru, je člověk překrytý i jeho identitou, pod kterou se jeho vlastní doslova ztrácí, uzavírá dovnitř. Stává se jiným člověkem, než kým původně byl. Podřizuje se egregoru, jeho energiím, cílům, plánům a otrocky plní jeho záměry.
Mnohdy se stane až fanatikem, který všude hlásá jeho ideje a přesvědčuje druhé, aby se k němu přidali. Navenek ho nenazývá egregorem, ale názvem, který byl společensky vytvořený. Láká tedy druhé vstoupit do egregoru různých skupin, mnohdy skrytě založených i na magii, do četných organizací, zaměřených třeba na veřejný život či pomoc druhým, které přináleží některému pozemskému či mimozemskému egregoru, do různých sekt, směrů, škol...
Egregor láká k sobě člověka sliby. Energeticky mu slibuje, že bude šťastný, spokojený, bude mít vše co potřebuje, bude moci třeba léčit, pomáhat lidem jeho prostřednictvím... a dělat třeba i zázraky. Jeho vůdčí bytosti, s různými vibracemi lásky/Lásky, se dokážou přímo nebo v převlecích zjevovat v meditacích, ve snech, vizích... Člověk se prostřednictvím svých přání, tužeb a chtění k němu připojí, ale zároveň upadne i do iluzí. Ztratí Láskyplné prociťování Pravdy a nechá se překrýt jeho energií, kterou považuje za svou. Stane se jeho energetickým vazalem, který musí velmi často za možnosti a zázraky, které dostal k dispozici, zaplatit svou životní energií. Ne všechny tyto dary jsou Bezpodmínečně Láskyplné.
Důsledky neposlušnosti vůči egregoru
Silný egregor, mající na sobě navázané velké množství lidí, dokáže člověka, který chce odejít, odpojit se a vysvobodit, vehnat i do smrti – pomstít se mu (nemějme však z toho předem strach, na vše je lék!). Jeho silné energie, procházející přes na něho navázané, nepřejícné lidi (kteří odsuzují, kritizují, pomlouvají a mají v sobě energie a programy msty), se můžou zmanifestovat do událostí, které odchozímu člověku můžou způsobit tragickou nehodu, nemoc či jiné potíže. Záleží na tom, jak se včas konkrétní člověk dokáže vyčistit a vysvobodit od jeho energií. Neudělá-li to důkladně, může skutečně na ně doplatit různou formou.
V historii se najde mnoho lidských příběhů, kterých snahy se osvobodit, kráčet Láskou, se nevydařily. Byli nakonec třeba setnutí, oběšení, upálení či ukřižovaní..., protože je egregor nechtěl propustit. V současnosti je egregor může přitáhnout třeba do nebezpečných životních situací, ve kterých stačí jenom krůček, aby přestoupili hranici zdraví a nemoci, života a smrti, štěstí či neštěstí... Tímto způsobem se egregor snaží pomstít za „zradu“ vůči němu a případnou smrtí jim nedovolit se realizovat jinde. Také se jim tímto způsobem mstí/mstil za to, že ho nechtěli následovat...
Rozdílné, vzájemně neprovázané, nepříbuzné egregory mezi sebou bojují o vítězství, snaží se člověka přetáhnout na svou stranu. Pokud se rozhodne dát do služeb protichůdného egregoru, původní se ho může snažit zničit prostřednictvím na sebe navázaných lidí a bytostí, kteří vykonají jeho vůli, příkaz...
Egregor se dokáže mstít prostřednictvím svých lidí, těch, kteří danému člověku velmi znepříjemní život. Můžou mu něco vzít, okrást ho, znemožnit mu úspěch, dosažení cíle... Opět záleží na něm, jak je karmicky čistý vůči všem potenciálně škodícím lidem, prostý všech (v něm se nacházejících) podobných a stejných principů, programů (které mají i spojenci egregoru...). Přítomnost těchto programů ho činí totiž více či méně zranitelným.
Je-li prost, nedokážou ho tito lidé zničit. Není-li prost, může se potýkat se ztrátou. Přijde třeba o licenci, právo Láskyplně působit ve prospěch lidí, právo veřejně vystupovat, mluvit, nabízet informace, může utrpět případně ztrátu materiální nebo společenskou či psychickou ujmu...
Svoboda či otroctví - prohra je pouze v našich rukou, je výsledkem práce na sobě - zpracováváním (odstraněním) či ukládáním toho, co není Bezpodmínečnou Láskou...
Cesta ven z egregoru
Jakékoliv zastrašování a hrozba egregoru, však neznamenají, že je člověk bezmocný. Východiskem z ohrožení je pojmenování všech vazeb a pout k němu, všech v sobě přítomných programů, vzorců, přesvědčení, emocí..., které s ním jakkoliv souvisí. Je důležité vrátit všechny dary darované egregorem, splatit mu je Bezpodmínečnou Láskou a vyvázat se ze všech dluhů vůči němu.
Taktéž je velmi prospěšné vyvázat se ze všech vazeb s lidmi, kteří jsou s ním propojení, se kterými má člověk osobní (stará) karmická a principiální pouta. Tohle je třeba za všechny životy pochopit, vyčistit, odpustit a vyvázat se prostřednictvím Bezpodmínečné Lásky.
Tehdy člověk nebude mít v sobě nic, co by trest zvenčí přitáhlo. Bude prostřednictvím Bezpodmínečné Lásky plně v bezpečí. Vyváže se z egregoru, který už nebude moci útočit, zastrašovat či ovlivňovat skrze nikoho.

Několik poznámek k problematice egregoru .
 • egregor: typická astrální záležitost; mentální síla vržená do prostoru, obsahující informace a mající za úkol zpětně působit;
 • egregor je projevem tradice
 • pro vytvoření egregoru a jeho udržování je třeba uctívačů, kteří dodávají tomuto astrálnímu útvaru energii prostřednictvím vykonávaných rituálů
 • slábnutí egregorů je skutečně pomalé; pro uchování egregoru stačí jen znát jeho jméno a vyslovit ho (tím je i např. učení se řeckých mýtu na základních a středních školách)
 • oslabení a následné odstranění egregoru: likvidace stěžejního nositele a udržovatele egregoru a pak egregor vytlačit jiným silným egregorem
 • egregor může být vázaný prostorově, nebo též personálně
 • z hlediska magie se egregorů používá pro prosazení a realizování čehokoliv ve hmotné úrovni; pro věci vyšších sfér se ho nevyužívá - adept nepracuje s egregorem, ale s inteligencí! - evokuje božstvo, nikoliv egregor - adept nedělá obřadníka pro lid; při kontaktu, napojení se na egregor dochází k tzv. uchvácení egregorem - omezení vnitřní svobody, jakési vystavení zdí, bariér omezující rozhled člověka, jeho poznání a vnímání symbolickými hranicemi egregoru - nezaplétat se, nespojovat se!
Několik krátkých úryvků z přednášek dr. Jana Kefera, jak je stenograficky zachytil pan Málek

"… Jak se tvoří duchovní egregor? Definice: Egregor je vědomá živá myšlenka jednoho nebo více lidí. Tedy sejde-li se několik lidí v určitý čas, na určité místo, stejně myslí a stejně jednají, vytváří myšlenkového egregoru a tato bytost stále roste. Zde je důležitost určitého rituálu. To je skutečně magické tvoření." (10.10.1938)
"… Můžeme vytvořiti národ úplně hmotně, trvá to však staletí nebo tisíciletí. V magickém světě vytvoříme egregora a ten si najde cestu, jak uskutečniti ve hmotě národ." (17.3.1938)
"… Chceme-li vytvořiti nějaké kolektivum, vytvoříme magicky egregora a ten si najde cestu k uskutečnění ve hmotě sám. Egregora vytvoříme magicky za tři měsíce a tentýž výsledek docílí se organizací za 30 let. Když se odvrátíme od organizace hmotné a budujeme organizaci astrální, je průběh rychlejší a účinek čistší."
V roce 1991 vydalo nakladatelství Trigon skvělé dílo J. Kefera "Syntetická magie". Závěr knihy je doprovázen velice pěkným a zajímavým doslovem "Náš život nepatří nám" z autorského pera D. Ž. Bora (str. 489-494). Uvádíme z něj několik pasáží…

    Když se roku 1938 stahovala nad Evropou černá mračna, komentoval Jan Kefer při jedné z přednášek světové dění slovy:

"Všechno, co lidi dělí, je tento nacionalismus. Evropa bude nacionalistická - zase hrubá síla. Pro nás jediná autorita je autorita duchovní, koruna svatováclavská. Řeknete, že je to autorita jako každá jiná! Je to autorita, která v astrálu existuje tisíc let. Víte, co je to egregor živený tolika bitvami! A nyní se tomuto egregoru mohl rouhat kdejaký uličník…Jsou tu hlasy: dejme to všechno Hitlerovi, nebo zase: dejme to všechno Rusku. Je to řeč nějakého rozumného člověka?…Mluvíme o dědictví svatováclavském, ne z politických důvodů. Tenhle egregor je dosud nesmírně mocný, bojí se smrti a dělá všechno možné, aby se udržel. Musíme míti prostředníka mezi tímto egregorem a námi. Tisíciletým mocným egregorem magickým možno zvládnouti celou Evropu. Kdo vládne v demokracii? Tajný činitel, ten lid volí zdánlivě. Politická moudrost našeho lidu je bulvární plátek. Ideál vlády skutečné je moc velekněžská. Dokonalý člověk, vyrovnovážený, naprosto mravný je zárukou celku…Český národ je pevný, jeho země je zvána srdcem Evropy, ať lidé říkají ´doleva nebo ´doprava´ - obojí je nesmysl. Jediná záchrana je zde silný egregor českého lva a silný egregor svatého Václava."
(3. 10. 1938)
Keferova slova reagující na podepsání mnichovské dohody. Byl zklamán vývojem situace a zbabělostí vlády:
"Podívejme se na současný stav. Kdybychom evokovali magického egregora našeho národa, tak bychom viděli příšerného démona zbabělosti. To je to nejstrašnější, co člověk může míti … Máme historicky výjimečné dějiny: co dějiny dějinami jsou, žádný stát se nezachoval bídněji než my. Nikde v dějinách nemáte příkladu, aby národ takovým způsobem se zřekl všeho, že nebude žít. Ona by byla válka, ono by tam těch lidí padlo! Z hermetického hlediska: nikdo neumře dřív, než splní svůj životní úkol a dříve, než zemříti má … Musíme si uvědomit, že každá naše koncentrace, myšlenka, práce je obrovská síla. Takováto moc, takováto síla, nemá-li člověka zničiti, musí být vložena jen do královských rukou … Magik se má považovati za sesazeného krále (Lévi). Opakuji znovu: Evropa bude zničena, nevyvstane-li zde velký duchovní proud, armáda lidí, kteří dělají víc, než je jejich povinnost. A kteří dávají oběť. Tento duchovní proud se musí postaviti proti nynějšímu barbarství."
V den podepsání mnichovského diktátu na přednášce říká:
"Vzpomeňte, když se blížilo české vojsko k hranicím, stačil pouhý jeho chorál, aby nepřátelé utekli. Pamatujme, že to nejdražší co máme, je jeho koruna a jejím jménem můžeme reklamovati svoje panství. To není dědictví dobyvatele nebo kořistníka, ale sv. Václava. Buďte ujištěni, že tento velký egregor je tak silný, mocný a krásný, že nedá zahynouti nám ani našim dětem, kterým dá plnost života."
Ale situace se vyvíjela stále černěji. Těsně před tím, než vznikl Protektorát Čechy a Morava, zaznívají na jeho přednášce myšlenky, které už před ním pronesl Ladislav Klíma:
"Každý národ ke své škodě nenávidí, cokoliv je vyššího". Lid, národ potřebuje mocného egregora. V astrálu existuje Mistr Jan Hus, nikoliv historický, ale astrální: je to syntéza, ve které existuje duch táboritský. Egregor svatého Václava je však nesmírně mocnější a krásnější. Národ český v době své samostatnosti jím pohrdal; důsledky se dostavily."
Není bez zajímavosti, že čeští fašisté velmi dobře věděli, co tento egregor představuje. Proto také poškozovali jeho sílu tím, že nechali vyrazit pro kolaboranty jako vyznamenání svatováclavskou orlici.

Ach národe český, nepřipomíná ti to něco ze současné doby, hrdost se nám vytratila, jen čtěte dál, třeba trochu sebereflexe pomůže, i proto jsem to dal na tyto stránky, možná to mnohým pomůže.

KYVADLO = BYTOST

Kyvadlo je egregor = myšlenková forma – bytost, která byla vytvořena skupinou lidí. Má zvláštní astrální útvar. Je to energoinformační struktura (myšlenková energie více lidí).

Těží z člověka jeho energii. Když není žádný člověk, z kterého by těžilo, kyvadlo zaniká. Těží z negativních pocitů, ale i z nadmíru pozitivních.

Skupina stejně smýšlejících lidí sjednocuje myšlenkovou energii a vzniká tak energetické kyvadlo. Je to samostatná energetická struktura, která začíná žít svým životem a lidi, kteří ji uvedli v činnost, podvoluje svým zákonům.
Čím více má přívrženců, tím více se rozhoupává. Každé kyvadlo má svoje vlastní kmity – rezonanci. Pokud příznivci odcházejí, kyvadlo se zastavuje. Tak fungují hejna ryb, kolonie baktérií, stádo nebo mraveniště.

Kyvadla jsou většinou destruktivní, protože odebírají energii svým přívržencům a vytváří si nad nimi moc. Cílem je získat energii přívržence (tak postupoval Napoleon, Hitler, Stalin). Nezajímají se o blaho přívrženců. Odvádějí člověka od drah, kde by našel štěstí. Agresivně skrze přívržence kritizuje ostatní, kteří se nepřidají. Spolky je tak vlastně napájejí.

Destruktivní kyvadla odnaučila lidi vybírat si vlastní osud. Pohyb kyvadla udržují i jeho odpůrci, kteří jsou aktivní.

Co podporuje kyvadlo:
- strach, komplex méněcennosti, přílišná láska a touha, hlad, sledování TV, pocit viny....
To vše chce uchvátit naši pozornost. A dále to jsou všelijaké zvyky – zlozvyk se rozrušovat, znepokojovat se, reagovat na provokaci. Chceme raději staré zvyky a věci, protože jsou předvídatelné.

Naším cílem je nedodávat negativnímu kyvadlu naši energii.

Kyvadla nás provokují nežádoucími informacemi, při kterých se zlobíme, bojíme se, bouříme. Aktivně tak vyzařujeme kyvadlu energii. Potom se přenášíme na životní dráhu, kde se právě to, čemu se chceme vyhnout, nachází v nadbytku. Kyvadlo nás tak chytí do své smyčky.

Loutky kyvadel:
- lajdáci, nerozhodní, důležití, houževnatí, ti, co moc plánují.... 

Ti všichni vytváří nadbytečný energetický potenciál.

Vytváří prostředí pro silnou polarizaci, jejímž cílem potom bude odstranění nadbytečného potenciálu.

Pocity povinnosti a nutnosti patří mezi vynálezy kyvadel.

Energetičtí upíři jsou:
 1. vtíraví a lísaví lidé
 2. manipulátoři – přes pocit viny, problém
 3. provokatér
Nepotlačujme emoce:
-      Zlost
-      Podrážděnost
-      Vinu
-      Smutek
Ty potřebují kyvadla (ne my). Toto uvědomění je 1.krok.

2.krok= zřekněme se utrpení, přestaňme trpět! Negativa, která máme zakódována v genetice nebo výchovou, zpracujme ve sportu.

Když přijde emoce, sledujme sami sebe. Duše je naštvaná, ale rozum bude klidný. Potom není jednota duše a rozumu a tím narušíme a oklameme vnější záměr.

Kyvadla nás nutí do spánku při bdění a do negativismu.

EGOISMUS:
Jestliže člověk cítí, že na někoho musí pracovat nebo sloužit ve prospěch něčeho, znamená to, že mu v hlavě sedí mikročip, který tam vložila kyvadla. Tento čip představuje POCIT VINY, ať už je vědomý nebo zahrabaný hluboko v podvědomí. Manipulátorům se hodí, aby jim dotyčný seděl na vodítku a pokud se osmělí jen pomyslet na vlastní blaho, ihned ho obviní z egoismu.

- dokud bude mít čip v hlavě, bude se cítit vinen a vinu se bude snažit napravit

Zapamatujte si:
 1. nemáme pocit viny
 2. nemáme pocit dluhu, ale odpovědnosti
Pojem egoismus existuje jedině díky kyvadlům, která vymyslela heslo „cele se oddej něčemu nebo někomu“

Někdy je pro ego nepohodlné pobývat se sebou samým. Potom se rozhodne samo sebe popírat. Mít rád sebe je pak špatné a je potřeba mít rád ostatní – zaměřujeme se na ostatní, hledáme v nich oporu. Tak ale popíráme sami sebe a jsme potom agresivní.

Obraťme se k sobě, přijměme se takoví, jací jsme, dopřejme si být sami sebou, chopme se práva mít pravdu.

- využijme kyvadla k dosažení svých cílů

Jak se zbavit kyvadel? Udělat něco nečekaného, rozbourat stereotyp. Uvolněme stisk, kterým držíme ostatní.

Podívejme se na sebe objektivně z nadhledu. Potom zemřeme spíše smíchy než strachy.

Bůh jako egregor.

Je veřejně známo, že skupina lidí může pomocí usilovného myšlení a víry vytvořit astrální bytost známou jako egregor a to jak vědomě, tak i nevědomě.

Proto si myslím, že v náboženství(křesťanství,islám atd.) kde existuje víra v boha, takový egregor musí zákonitě vznikat.
Např. v křesťanskou víru věří několik milionů lidí po celém světě, kteří usilovně věří, že tam někde nahoře existuje bůh.
Tento egregor vlastně vznikl už před 2000 lety, takže musí být dost ″silný″ a vzhledem k postoji lidí k němu(tj. že nad nimi má moc a je všemohoucí) by se musel určitě od moci lidí(svých stvořitelů) dávno odprostit a z lidí se tak stávají otroci astrální bytosti(k čemuž může dojít i s obyčejným elementálem), a pokud mu lidé přisuzují(a tím vlastně jakoby dávají) vlastnosti jako je všemohoucnost, všudypřítomnost atd., potom by se opravdu mohl stát takovým ″skoro″ bohem.
Stejně tak např. v satanismu. Ten kdo chápe Satana jako přírodní sílu(jak popisuje A.S. LaVey), ten takový problém pravděpodobně nemá, ale takoví ti jednodušší satanisté, kteří věří, že někde v pekle běhá kozel s obráceným pentagramem na čele, také vytvářejí skupinového egregora.

Nechci tady nikoho urážet ani jeho víru vyvracet, ale nebyli by potom věřící pouze otroci myšlenek a iluzí?

Magický egregor
Ve dvacátých letech minulého století existovala v Německu tajná společnost Thule, nazvaná podle mytického ostrova na dalekém severu, kde se prý zrodila populace starých Germánů. Členem společnosti byli mág Dietrich Eckhardt a dále architekt a pozdější říšský ministr zahraničí Alfred Rosenberg. Oba dva se podíleli na zasvěcování Adolfa Hitlera do svého magického učení. Zjistili, že je to právě on, který by byl vynikajícím egregorem. Co znamená tento pojem? Název používají okultisté pro vůdce stáda, či lidské pospolitosti, Indové pak takové schopné osobnosti nazývají Duší stáda. Živí tvorové, tedy i lidé mají určité vlastnosti. Utvoří-li se houfec bravu, skinhedů, anarchistů, straníků, u sportovního družstva, či vojenského tělesa, k čemuž kromě formálního přístupu může dojít i na základě instinktu - pak dochází ke gregarismu. V praxi to znamená, že individuum se do zmíněné skupiny začlení jako buňka do organismu. Stádo, či politická strana se chová jako nový celek, nikoliv jako suma jednotlivců. Mizí strach a bázeň jednotlivců a individuální instinkt je přehlušen stádním instinktem, který ovládá Egregor. Duše = Psýcha stáda se soustřeďuje do silného jedince. Historie popisuje řadu známých Egregorů. Vzpomeňme Čingischána, Johanku z Arcu, Jana Žižku, Napoleona Bonaparte, Gándhího, Rasputina, J.V. Stalina, A. Hitlera a další. Bergier uvádí, že Hitler k tomu byl připravován tajnou sektou. Schopnost egregora řídit masy je natolik závažná, že je s podivem, že v odborných kruzích a o veřejnosti ani nemluvě, se o tom zarytě mlčí! Vždyť i v demokratické společnosti se i politických představitelů mohou nekontrolovaně zmocnit lidé s temnými úmysly, viz nástup A. Hitlera. I my jsme měli koncem minulého století svoje malé egregory. Vzpomeňme Letenskou pláň, kde Václav Havel v krutém větru a mrazu fascinoval milión promrzlých lidí! Vzpomeňme na návrat našich hokejistů z Nagana, když tisíce fanoušků vzývali jedním dechem „boha" Dominika Haška. A do třetice - připomeňme si davovou psychózu fanynek skupiny Beatles a dalších zpěváků, kterak, v neuvěřitelném kolektivním transu si svlékaly provlhlé kalhotky a házely je jako obětinu svým „bohům" ...
Je to jev starý od samého úsvitu lidstva, který se nazývá gregarismus. Sám Egregor je jejich neomezený pán, kterému je dav vrcholně podřízen. Tento jev je natolik všeobecný, že je jistě projevem dosud nepoznaného biologického zákona, navazující na poslední výzkumy hlubinné psychologie. Navíc je zajímavé, že Vůdce nabírá v tomto stavu i jiné vlastnosti, než jaké míval jako samostatný jedinec. Jakmile však přestává být Vůdcem, tak se z něho stává nevýrazná a vyčerpaná osobnost. Německý spisovatel Konrád Heiden o tom píše v kultovní knize: „Od Mojžíše k Leninovi" v pasáži, kdy Eckhardt zasvěcoval A. Hitlera. Uvádí: „Na podzim r. 1923, když Eckhardt umírá, říká: „Následujte Hitlera, bude tančit, ale hudbu jsem napsal já. Dal jsem mu prostředky, jak vstoupit ve spojení s Nimi... Nelitujte mě, ukáže se, že jsem zapůsobil na dějiny více, než kterýkoli jiný Němec."
Tak a teď to máte na stříbrném podnose, lépe jsem už to nemohl Vám tady podat, možná se někomu rozsvítí i za toho jednoho budu rád, ale nikomu nic nevnucuji, cesty jsou dány každému jeho vývojem a ten se nedá uspíšit ani darovat a možná si i uvědomíte všechny souvislosti tohoto dnešního společenství.Dodatek:
Tento článek jsem vypracoval jako originál pro naše čtenáře stránek Energie u  pramene a je skládačkou výtažků z mnoha informací z dřívější doby a studia, dal jsem to zde na stránky pro váš velký zájem o tuto problematiku a poučení.
Na toto téma článek i zde: http://energieupramene.blogspot.com/2011/07/egregory-dravci.html