čtvrtek 29. prosince 2011

Tajemství evoluce – úvaha.
Evoluce je především energeticky řízený proces a to na základě působení fotonů, tohoto skrytého nástroje Vesmíru.  
Fotony se vesmírným prostorem pohybují tak dlouho, dokud nejsou pohlceny některou hmotou a přeměněny na jinou formu energie – hmotu.   Vezměme v úvahu, že foton například tvoří jádro všech atomových částic, z nichž se skládá veškerá hmota. Pokud foton začne zvyšovat své vibrace, tedy začne měnit svou základní frekvenci, zvětší se vlastně i vibrace hmoty, řekněme, že došlo ke kvantovému skoku hmoty, k něčemu velmi podobnému dochází i ve velmi malém měřítku u spořiče UFka. Nevyvíjí se jen živá hmota, vyvíjí se veškerá hmota, tedy i neživá.  Myslím si, že k této změně postupně již dochází a konečná změněná frekvence fotonu bude ukončena roku 2013 – kanál se uzavírá. Základní vibrace hmoty, jež tvoří v původní formě vlastně fotony, mají základní vliv na strukturu hmoty. V tomto případě kvanta mohou být považována jako vibrační, odpovídající jisté frekvenci, tedy i barvě – rozdělení spektra barev, kam která patří je velmi pěkně definováno na čakrách u člověka, v podstatě se všemi projevy i ve hmotě. Toto je důležitý bod,  kvanta jsou prostě balíčky energie na sub-atomární úrovni. Takže každá hmota je postavena z velkého balíčku energie s vlastní atomovou / molekulovou vibrací jádra a tyto vibrace odpovídají určité barvě. Tak se dá přetransformovat veškerá hmota v tomto prostoru a to i živá.
Proč hodně lidí dnes onemocní např. na rakovinu, je to převážně zdroj negací, negativních myšlenek v živém organismu, ty se telekineticky projevují změnou základní frekvence fotonů ze zelené, na negativní – červenou, která v dnešní době už k nám neproudí ze Zdroje a Slunce, tímto způsobem je pak tato hmota z našeho prostoru vytěsňována – nemá zde již místo, Ze Zdroje a Slunce k nám již delší dobu proudí frekvence vyšší – zelená.
Jednoduše řečeno, v našem prostředí se pak vše vyhrocuje na maximální možnou míru, vidíme to například dnes denně, propast mezi bohatými a chudými se náhle dramaticky zvětšuje, i mezi lidmi ostře začínáte rozlišovat  kdo kam patří, v této době tato aktivita se bude velmi radikálně stupňovat.

Nyní si uvědomíme i ten fakt, že když tyto frekvence mají vliv na vše hmotné, mají vliv tedy i na vnitrozemské jádro. Tato skutečnost má vliv na zvýšení teploty zemského jádra a nejen zemského, toto se děje v celé naší sluneční soustavě, kdy se zvyšuje následně teplota na povrchu všech našich oběžnic tedy tkzv. globální oteplování, jejíž maximum by mělo být od 2011 – 2013. Toto se děje na všech okolních planetách a bez přičinění nějaké lidské činnosti – je to kvantový skok. Až dosáhne maxima, začne se čas jako vektor možná hroutit do singularity, tomu odpovídá i výzkum  Dr. Sergeje Smelyakova, který toto časově umístil na konec roku 2012. Vibrační charakter fotonů dnešního materielního prostředí se již pohybuje ve spektru zelené a  je  plně aktivováno  v období 2011-2013.   
Nejsme sami.

7 komentářů:

 1. Žeby toto video bylo důkazem přeměny hmoty? Konkrétně planety na hvězdu?
  http://www.youtube.com/watch?v=pmcxkClRNxE&feature=player_embedded

  OdpovědětVymazat
 2. Smím se zeptat jaká je pane Iv Vaše úvaha, co se bude dít s hmotou u nás na Zemi jak budeme čím dál více pronikat do tzv. fotonového pásu ve středové rovině naší galaxie?
  Už jsem se na toto téma tady ptal někdy před čtvrt rokem, ale bez odpovědi (nebyla zřejmě ještě ta správná doba). Četl jsem totiž teorii, že bude docházet k naprosté změně struktury atomů, tudíž hmoty. Prý bude docházat k přechodům erlektronů na vyšší valenční vrstvy a tím k zvětšování atomů. Co by to udělalo s molekulami, tudíž s výsledným tvarem a chováním hmoty si neumím ani představit.
  Podle mne se ale nic tak absurdního dít nemůže, protože vemu-li, že doba oběhu naší soustavy kolem středu galaxie činí cca 250 milionů let a během této doby středovým (fotonovým) pásem projdeme víckrát, pak by na Zemi nemohli existovat archeologické nálezy hmoty (třebas zkamenělin oživočichů) v podobě, jak jí známe. Muselo by dojít za oněch čtvrt miliardy let k několika "evolučním skokům" hmoty. Jediným vysvětlením by bylo, že po opuštění této zóny by docházelo naopak k opačnému trendu evoluce, což mi taky nesedí.
  Zkrátka k čemu asi tak mohlo dojít v posledním průchodu sluneční soustavy tímto prostorem a co se může dít v blízké budoucnosti.
  Ještě podotázečka: Má něco průchod touto oblastí společného s Dnem Svaroga, je to tentokrát jen shoda okolností nebo dojde k součtu účinků obou jevů?

  OdpovědětVymazat
 3. To Michal
  Omlouvám se, že jsem nezareagoval, i to se stává, ale asi jsem opravdu neměl chuť se do toho veřejně pouštět, tak aspoň teď zkusím zatím opatrně a zkráceně osvětlit, jsou to „úvahy“ pro mnohé nestravitelné.
  V první řadě se mýlíte v tom, že archeologické nálezy tomu neodpovídají. Podle tohoto klišé se to ale vůbec nedá posuzovat, uvedu příklad: raketa letí světelnou rychlostí, v této lodi lidem bude jejich hmotné prostředí v kterém jsou připadat a taky bude stále stejné, ale z pohledu pozorovatele zvenku bude tato hmota jako světelný shluk. Chci jen říci, že hmota tvoří prostor, samozřejmě s dalšími průvodními poli ( ale v podstatě jsou to taky fotonová kvanta) a hmotu v podstatě tvoří foton, před miliardami roků, kdy nám byla Země předána, tyto základní částice kmitaly rovněž na vyšší frekvenci, ale byla to stále hmota se svými protony, neutrony, elektrony a jádrem, jen měla vyšší základní frekvenci stavebního prvku, tedy fotonu. Pak Země přecházela do prostoru s nižšími vibracemi, tato období jsou popisována i ve starých Slovanských védách a Sumerských spisech, tak taky tato hmota ve své podstatě – fotonu, začala kopírovat frekvenci nižší – doba temna – ale ta hmota zde zůstala ve vnější podobě stejná i se svými zkamenělinami. Stále to byla tato zde hmota, se svým jádrem, protonem, neutronem a elektronem. Nyní toto období již skončilo.
  Co tvrdíte o přechodu elektronů na vyšší valenční vrstvy, je stav nestabilní pro hmotu, můžeme toto použít jen pro naše technické prostředky, ale opět tvrdím, že toto není stabilní stav pro hmotu a tato teorie je velmi nepravděpodobná. Ale proč vše měnit tak násilně a nestabilně, moje "úvaha" nabízí stabilitu i se změnou. Aspoň zatím tak zkráceně, více ani nechci.

  OdpovědětVymazat
 4. Děkuji,
  na Cimrmanův krok stranou :-) (pohled pozorovatele) jsem zapomněl a byla to základní chyba. Dá se tedy předpokládat, že si mnohých změn na naší "raketě" a jejích pasažerech ani nemusíme běžnými způsoby všimnout právě z důvodu, že sedíme uvnitř.

  OdpovědětVymazat
 5. to Michal
  Ale všimnem, hmota s nízkými frekvencemi, třeba myslící živá hmota, ty rozdíly budou velmi velké i v myšlení, uvažování atd. nebo konečné vytěsnění z tohoto prostoru - nemoc,úmrtí atd. dále i oteplování třeba jádra, i když to se také na konec ustálí. Ty rozdíly v lidech už dnes musíte vnímat.

  OdpovědětVymazat
 6. Zdravím, no já jsem absolutně nevědecký typ, jen mně se zdá, že zatím se věci popisují tak, že bude ten poslední den, datum. No a co potom? To po tom datu to začne jako když se zapne lampa?
  Mně to vychází selským rozumem že v kosmických měřidlech je rok jakoby nic, a tedy očekávat, že celý rok nic, nic, a pak BUM a KONEC je nepravděpodobné.
  Něco jako např.. když se dostanu při jízdě autem za nějaký čadící nákladní vuz. Ze začátku nic, pak stále větší a větší smrad, tedy čím se k němu více a více přibližuji, pak když ho oběhnu, tak ten smrad pomalu z kabiny vozidla vyprchá, tedy ani tam to není skokové, ale postupný nárůst, vrchol, a pak postupné klesání na normální úroveň.
  Takže si myslím, už by se neco mělo dít, ale zatím su tu jenom panika bankéřských, politických a tzv. elit o svou existenci.

  OdpovědětVymazat
 7. Jak píšete: a pak BUM a KONEC....jste řekl Vy, zde se to neřeklo, je to konec jisté periody, i když pro mnohé to bude jako konec v jejich pohledu na svět. Jinak tady Vás nikdo o ničem ani nebude přesvědčovat, máte na to svůj pohled, je Váš, každý je sám svým učitelem. V tom je velký rozdíl,nikdy neosočujem, nepřesvědčujem, oproti jiným skupinám, které si myslí, že mají vždy neměnnou pravdu, tak ať si to myslí, je to jejich problém, ne náš, každý je zodpovědný sám za sebe.

  OdpovědětVymazat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.