sobota 28. dubna 2012

Neuronové sítě Vesmíru


Někteří současní vědci, kteří používají hlavy otevřené, ne věda jako instituce, začínají  přicházet na to, že nám známá hmota tvoří méně než 5%  z celého vesmíru. Z 25% a více se vesmír skládá z toho neviditelného aspektu – říkejme tomu „temná“ hmota.  Astronomové objevili rozsáhlou síť z vláken, jež se skládá z temné hmoty. Pomocí satelitní observatoře NASA X-ray nalezli tyto vlákna miliony let daleko v prostoru a prochází i naší galaxií. Tato neviditelná vlákna temné hmoty byla zjištěna díky jejich tendenci hromadit a kondenzovat v nich přitažlivost, tedy gravitaci, v níž je pak možno pozorovat i elektromagnetické záření, které jak už víme, úzce souvisí s gravitací a díky tomu tuto strukturu vědci mohli změřit.


síť vesmíru
Z toho dnes již s jistotou můžeme usuzovat na to, že galaxie ve vesmíru nejsou izolované, ale vzájemně propojeny informačními vlákny. Na Evropské jižní observatoři ESO, kde jsou hlavy otevřené, potvrdili při počítačových simulacích i ranného vesmíru, že tyto mají jednu společnou odpověď: první rozsáhlé struktury, které se tvořili v „mladém“ vesmíru jsou propojeny navzájem těmito vlákny a vypadají jako nervová - neuronová vlákna mozku člověka.

Abych vám to ulehčil, tak začneme u neuronové sítě v lidském mozku.
Lidský mozek má asi kolem 100 miliard neuronů. Neurony jsou podobné jako u jiných buněk v lidském těle, jen je tam zásadní rozdíl, neurony mozkové mají  specializované rozšíření o axony a dendrity, které jsou právě určeny k získávání a šíření nějakých informací. Raději to zde celé nebudu rozebírat, abych vám nepletl hlavu zbytečnými detaily. Donald Hebb vysvětluje paměť jako proces obnovování stejného vzorce neuronů, které byly aktivovány v době první zkušenosti, ale i tento náhled je myslím dost zastaralý.
Nyní přejděme k objevené neuronové síti v kosmickém plazmatu.
Podle teorie plazmatu temné hmoty ve vesmíru jsou vlákna výsledkem dynamiky plazmatu. To znamená, že proudy nabitých částic temné hmoty tvoří tato vlákna, podobná jak neuronová síť v mozku. Lidský mozek obsahuje hlavně  chemické synapse s několika elektrickými.  Signalizace na elektrických dráhách jsou mnohem rychlejší než chemické. Ty jsou potřeba jako nejrychlejší odpověď při např.obranných reflexech a tedy můžeme předpokládat, že neuronové sítě v temné plazmě vesmíru pracují rovněž na elektrických impulsech.

neuronová síť mozku
Kolektivní vědomí Země.

Kolektivní vědomí lidských bytostí vyplývá z interakce lidských myslí zde na Zemi a je zvětšováno – obohacováno  všemi lidskými bytostmi. Tato vlákna, rovněž neuronové sítě Země, byla rovněž identifikována , nám nejvíce známá jejich uzly, jako posvátná místa a nebo portály v obecné metafyzické literatuře. Stejně jako v kosmickém mozku, zemský mozek (kolektivní vědomí) poskytuje vhodnou infrastrukturu pro rychlé  kódování  vzpomínek. Tmavá plazma, na rozdíl od běžné plazmy, jež musí být stále krmena , aby se udržela, tato má dlouhou životnost a to i při pokojové teplotě a jeji ionizační energie je mnohem nižší. Je potvrzeno, že asi dvě hodiny před nárazem letadel do dvojčat, kolektivní vědomí zaznamenalo velké výchylky v projektu RNGs, jež zaznamenává po celém světě hlavní zpravodajské události. To vyjadřuje důkaz předtuchy, což naznačuje, že lidský mozek se dotýká většího mozku, který zpracovává čas jiným způsobem, tedy existují velmi silná neviditelná propojení mezi lidskými mozky, kolektivním vědomím a řeknu to naplno – Vesmírem,  i když jsou mezi sebou  zdánlivě pro současníky odděleny. 
Tajemství modlitby.
Ať se Vám to líbí nebo ne, vyslyšení modlitby pracuje na jiném principu, ne na nějakém Bohu – i když i toto je uměle vybudovaný neuronový bod sítě Kolektivního vědomí. Když se člověk modlí, jsou jeho signály z mozku vysílány do různých částí Kolektivního vědomí, podle toho, čeho se týká. Je-li současně zaměřena např. na nám známé „božstvo“ které bylo vytvořeno pomocí lidských mozků v průběhu věků, byl i vytvořen v Kolektivním vědomí neuronový uzel, odpovídající zmiňovanému Bohu, bude tento aktivován, navíc i osobami se stejným zaměřením přání na stejný cíl a Kolektivní vědomí navenek bude energeticky posilovat záměr – tedy splnění přání v čase, jenže podřízen i vesmírné neuronové síti, jako nadřízené a tím i podmíněno splnění, nebo nesplnění  přání. Rovněž musím upozornit i na další důkaz, tohoto napojení a to, že někdo má např.  poškozen mozek a podle vědců by neměl ani přemýšlet, jenže někdy se tento poškozený mozek napojí na Kolektivní vědomí, jež toto používá k vyrovnání deficitu vlastního mozku. Jenže o tom věda raději ani nepíše.
Můžeme tedy ze všech uvedených poznatků soudit na vzájemné propojení, komunikaci neuronové sítě tmavé hmoty Vesmíru, se všemi sítěmi, představující společnou komunikaci v celém Vesmíru navzájem – propojením všeho, nejsme odděleni,  např. když vám média něco zatajují, stejně pravda - realita je myšlenkově posílána těmi co lžou po této neuronové síti do příslušného střediska, které se aktivuje a zpětně vyšle zesílený signál, který nakonec stejně odhalí pravdu v čase, protože se porušila energetická rovnováha  neuronových uzlů a ty musí být nakonec energeticky vyrovnány. Kdyby nebylo myslících  bytostí (nemyslím jen lidí na Zemi), jež mají vlastnost svými myšlenkami oživovat tyto sítě, nedocházelo by k nerovnováze a celý Vesmír by "usnul" a  nakonec  by si Vesmír musel utvořit něco nového, protože on chce rovněž žít, tvořit a poznávat i skrze myslící, tvořící bytosti.


pátek 27. dubna 2012

Osud, svobodná vůle


Došla mně o Michala jedna úvaha, kterou zde rád otisknu pro Vás všechny, nebudu záměrně do toho zasahovat, ani vyjadřovat svůj pohled, který jsem zde v článcích mnohokrát nastínil, ale chtěl bych, aby jste se vyjádřili se svým názorem sami.
 
Úvod
Párkát se o tom tady již mluvilo, ale osobně v tom mám více nesrovnalostí než pocitu pochopení. O co jde? O svobodnou možnost volby každé živé bytosti. Dopředu nevím kam se při psaní až dostanu, neboť prostě v tom plavu. Možná jsem jediný, kdo to nechápe a budu rád, když mě někdo nasměruje. A možná je vše, co nám naše smysly zprostředkovávají, úplně jinak, nebo to není vůbec, ale k tomu se možná dopracuji.
Nevím, kde začít, tak zkusím takto:
Doba, kdy jsem si myslel, že vše se odvíjí tak nějak náhodně, bez předem dané linie, vzala za své. Každý okamžik v „teď“ nám v danou chvíli většinou přijde jako celkový součet jedné či mnoha náhod, ale pokud se někdy v budoucím „teď“ v myšlenkách otočíme zpět do minulosti (k současné náhodě) mnohdy zjistíme, že to prostě náhoda být nemohla. Nelze to dokázat, jen to prostě cítíme - vnitřně víme. Čím zásadnější se to v pozdějším životě jevilo, tím více jsem přesvědčen, že nešlo o náhodu. Většinově se tomu říká osud.
Iv se tu párkát zmínil o tzv. energetických bodech. Nevím přesně oč jde, ale já to vidím tak, že jde o pevně dané okamžiky v prostoru a čase, kdy se něco stane, ať se rozhodneme jakkoliv. Tyto body se buď týkají nás samotných, nebo většího počtu bytostí, případně všech. Dále tu zaznělo a když si dávám 1+1 dohromady, tak je to logické, tyto energetické body - události máme již od narození zapsány v DNA. Mezi tyto pro jednotlivce zásadní okamžiky života určitě patří datum a místo(rodiče) narození, doba a okolnosti úmrtí, těžké nehody, nemoci, setkání s klíčovými lidmi, jež ovlivní následující běh života a mnoho dalších okamžiků. (Vše co píšu asi později vyzní jako jdoucí proti sobě. Uvidíme). Takže s narozením všechny bytosti mají nahrubo daný směr životem a tyto události nelze nikterak významně (možná vůbec měnit). Je pak jasné, že hledání elexíru věčného života je nesmysl :-)
Z tohoto tedy vyplývá, že tvrzení co se má stát, stane se, je pochopitelné. Jenže, kde je hranice mezi důležitými okamžiky a těmi méně důležitými. Lze vůbec takto třídit rozhodnutí, která děláme? Je jediný pohyb rukou důležitý okamžik? Samozřejmě, že když v té ruce držíme třeba pistoli, tak asi ano, ale já myslím „prachobyčejný“ pohyb ruky třeba při chůzi, nebo pootočení hlavou. Pokud vezmu jen sám sebe jako jedinou bytost, tak pro mne ten pohyb neznamená pro další běh života vůbec nic. Jenže já nejsem izolovaná soustava (jak bláhově tento termín používají vědátoři ve svých pokusech). Nic takového v celém vesmíru neexistuje a vše působí na vše. Představme si situaci, že si takhle jdu, rukama si hýbu do rytmu chůze a hlavou otáčím, kam se mi zlíbí. Pro mne tyto pohyby již za vteřinu nemají žádný další význam pro následující život. Ale co když otočím hlavu od střechy, kde právě hluchoněmý klempíř ztratil rovnováhu a drží se jednou rukou za okap a nikde není nikdo jiný, kdo by mu mohl pomoci? Díky mému, jeden by řekl nicotnému pohybu hlavou, onen člověk spadne a zabije se. Já měl možnost volby koukat se nalevo, napravo, dolů, nahoru atd., ale zvolil jsem si právě tu volbu, díky které někdo jiný přišel o možnost záchrany. 

Teď by někdo mohl namítnout, že to on měl v DNA - že dnes spadne ze střechy a zabije se. Měl jsem tedy já možnost volby? Vždyť když bych si zvolil jinak, mohl bych ho zachránit. Aby došlo k naplnění klempířova osudu, já vlastně neměl možnost volby ani v tak nicotné záležitosti, jako jediné pohnutí hlavou.
Těmito pár řádky jsem chtěl říci, že i to sebemenší rozhodnutí může a dozajista má ohromné následky na lidi kolem mne a skrze ně pak na celý svět. Je to jako ve sci-fi, kdy cestovatel v čase v minulosti zašlápne jednoho motýla a po návratu do své doby zjistí, že celý svět je naprosto odlišný.
Naše každé rozhodnutí má v konečném důsledku nějaký vliv na vše ve vesmíru. Když by všechny bytosti měly možnost volby, tak v každém okamžiku, kdy se každá nějak opravdu svobodně rozhodne, musí docházet k ovlivnění a pozměnění osudů ostatních bytostí.
Pokud by měly být osudy všech bytostí dodrženy, vychází mi, že by pak žádná z nich nemohla udělat nic, co by nebylo v jejím osudu a to do posledního pohnutí prstu.
Vyvstává mi tu tedy paradox. Buď platí možnost svobodné volby, pak ale nemohou být naplňovány žádné osudy a nic není dané, nebo vše je dopředu dané do posledního puntíku a pak nevím proč tu vlastně jsme. Obyčejně vycházím z toho, že nikdy není jen jednička nebo nula (černá nebo bílá atd.), ale nekonečná škála možností mezi nimi, ale i mimo ně.
V tomto případě však nenacházím nic mezi, protože pokud by bylo možné občas něco pozměnit (ona možnost svobodné volby) musely by se od toho okamžiku pozměnit i osudy. Pak by ale osud nebyl tím osudem, za který je vydáván – osud = pevně daný, neměnný.
Chtěl jsem s tímto mluvit i o dalších věcech, na které v této souvislosti narážím (jako  cestování v čase, o čase jako takovém, prostoru ad.), ale zmíním tu jen jednu. Prozatím mi  vychází tzv.Cimrmanův krok stranou :-)
Jediné logické vysvětlení by bylo v tzv. hologramu, to jest, že nic co bereme jako realita kolem nás neexistuje. Neumím si to nikterak vizuálně představit a ani to ve své podstatě nejde, protože vizualizace je založená na vjemových zkušenostech z oka a pokud vše co vidíme neexistuje (vlastně ani to oko), pak skutečná pravda se nedá vizuálně představit. Snad jen v hlavě jako čistá existence. Existence ve své základní formě. Nic než existence. Vyvstávají tu pak otázky co nebo kdo a proč by onen hologram vytvořil. A z čeho? Ale to už je o notný kus dál od původního směru mé dlouhatánské otázky, která shrnuto zní:
JE SVOBODNÁ VŮLE? JE OSUD? MOHOU BÝT ZÁROVEŇ A POKUD ANO, JAK?
 

Michal

 

středa 25. dubna 2012

Hra na slepou BábuPozoruji bedlivě cvrkot na scéně a velmi pozorně monitoruji i mezilidské současné vztahy. Jedni si hrají na svém písečku, obklopili se neviditelnou bariérou, druzí nechtějí přečnívat a tak pochodují v rotě jak vojáci, ze strachu vzniknuvších možných problémů, další skupina věří všemu, co jim sdělovací prostředky nakukají a vše si tedy chválí, pak je skupina, která záměrně boří nové myšlenky, jen aby nevznikl průvan, protože mají rádi zatuchlinu a své posty a jejich hloupoučtí  přisluhovači, jež napomáhají  skoro nevědomky těmto negativistům a to jakoukoliv formou stálé kritiky na nové věci. Těch skupin je samozřejmě více, je to tak rozmanité, jak celá příroda, ale vyjmenoval jsem aspoň ty nejzákladnější.
Jenže to je jen malá část celého spektra dnešní systémové společnosti, která v současné době zápasí o přežití tohoto systému, který je v agonii. Krize? Žádná krize, jen umělé divadlo finančníků, jak se dostat ke všemu, obchodovat, vydírat a udržovat „stádo“ ve strachu. Uvědomme si, že politikové nedělají politiku, jen využívají stávající čas pro hrabání a zajištění svých členů rodin pro svůj užitek. Kdo tahá za nitky, kam má směřovat svět, je jen pouhých 10% a do nich zejména patří finančníci, vojensko průmyslový komplex – tedy jejich majitelé, zpravodajské služby, propojené s touto elitou, s jejich nenormálním přístupem ke všemu, co zde může existovat.
Psal jsem v některém z článků, že nyní bude možná aktuální vyhlášená invaze mimozemšťanů. Nebojte, tato invaze tady již dávno byla a byla dohodnuta spolupráce za našimi zády, jenže s entitami negativními, které nás vůbec neberou jako sobě rovné.
Čas se velmi urychluje a je legrační pozorovat manévry těch 10%, co vládnou skrytě. Ještě chtějí na poslední chvíli rozpoutat nějaký konflikt a ono se jim to už nedaří, najednou jsou vypnuta jaderná zařízení, odpálené střely ve vzduchu explodují, na obloze se prohánějí kolegové z Vesmíru a radary i jejich "moderní" vojenská „éra“ jsou pacifikována, naopak, jednou už se chystali páni vojenští piloti odpálit řízenou střelu, ale pilot měl smůlu, jelikož energie myšlenek byla rychlejší než to zmáčknutí  prstem a byl o to rychleji doma, odkud sem přišel. Kolegové z Vesmíru si vesele monitorují jaderné elektrárny, raketová sila,  základny a naši tkzv. mocní v těch 10% jsou hrůzou bez sebe, svou bezmocností, protože oni moc dobře vědí, že kdyby "ONI" měli potřebu nás zničit, udělají to tak, že ani nemrknem, s jejich technikou, těmto 10% jisté zákony Vesmíru o nezasahování nic neříkají, protože oni se ani jimi řídit neumí a zákony si udělali pro sebe a porušují všechny způsoby lidské pospolitosti a vůbec všeho živého, tedy mimo ně.
Když se objeví obrazce na polích, anglické vojenské letectvo má „manévry“ v oblasti výskytu s vrtulníkovou letkou a uzavře celou oblast. Viděl jsem jedno video takových „manévrů“ kdy jedna helikoptéra začala pronásledovat „světelný  bod“ pohybující se v oblasti. Při tomto snímku jsem se tak „řehonil“ jak si z nich tento objekt utahoval svou rychlostí a manévrovací schopností.
Ano, podvedli vás, vojenské technologie byly vyměněny za možnosti experimentů negativních entit zde na Zemi a tkzv. vláda, jež má sloužit nám, tu to nezajímá, protože měli dohodu. Přichází nová doba, a tyto negativní entity zde již ani nemohou žít, jelikož stávající prostředí je již velmi nevyhovující a musí se jít prostě nakrmit emocemi někam jinam a nebo nejlépe sami od sebe, jenže oni emoce nemají, jen je „žerou“. Nyní 10% půjde o „kejhák“, tak možná aby si udělali lepší  imič vám slavnostně začnou odhalovat tyto „Mnichovské“ smlouvy, ale nebude jim to nic platné.
 

Koho si vyberete za přítele? Toho Šediváka, nebo tu příjemnou bytost? To už nechám na Vás, na vašem cítění a inteligenci.

Kam až to dotáhla tato společnost, je zřejmé na tomto vtipu, snad mně to pro jednou prominete:
Bezdomovec v USA si maže na chleba hovno.
Jde kolem Obama a říká: Panebože tady máš 100 dolarů a běž se najíst,
snad na tom nejsme tak špatně.
Bezdomovec v Rusku stejně tak, ale jde kolem Putin a říká:
To není možný, tady máš stravenky na celej měsíc a jdi se
najíst,tak špatně na tom nejsme!
Český bezdomovec sedí, taky maže hovno a kolem jde Nečas. Podívá se
zblízka a říká: Ty vole, takovou vrstvu??!

Model na nulový bodDost lidiček podle počtu přečtení se zajímalo o článek zde na stránkách o získávání energie z nulového bodu. V článku byla aplikována teorie, jak získávat energii z nulového bodu, tedy zápornou energii a to pomocí cívky. Dnes bych poukázal na možné konkrétní ověření tohoto jevu v praktické části. Jedná se o Newman motor, jenž tohoto jevu velmi výrazně využívá ve své cívce motoru, společně s rotujícími magnety a jeho rotujícím magnetickým polem, ale v zásadě je to stejný princip, jak nasávat zápornou energii.

Pro ověření jsem tedy sestrojil malý model, abych zjistil možné a nemožné aspekty tohoto směru získávání energie.
Vyrobený model neměl mechanické zatížení na hřídeli, potřebné vstupní napětí pro pohon motoru bylo  7,2 V s odebíraným proudem  50 mA, tedy potřebný výkon se pohyboval  na  0,36 W pro překonání mechanického tření a Joulových  ztrát. Cívka byla vyrobena z drátu CuS 0,5 mm s pár závity, takže její ohmický odpor byl nepatrný cca 7 ohmů.  Komutátor jsem vyrobil z kotouče pertinaxu umístěného na hřídeli motoru, z jehož středu na okraj kotouče byl umístěn jeden pol komutátoru formou slabého telefonního odizolovaného drátu, u komutátoru je důležité, aby kontakt netrval příliš dlouho, jen na krátký impuls. 
 Při zapojení a zkoušení, kdy se údajně mluví o tom, aby komutátor jiskřil a tím se dostalo více záporné energie do obvodu mně podle měření dost nesedělo a baterie pohánějící zařízení  ubývala s časem na „síle“. Víme , jak jsem již nahoře naznačil, kde jsem v článku o získávání energie z nulového bodu psal, že záporná energie se vyznačuje krátkým časovým aspektem, malým proudem, ale velkým napětím, tato energie v obvodu nebyla dostatečná pro vyrovnání stávající potřeby modelu motorku.  
Proto jsem přemostil komutátor baterií sériově zapojených elektrolytů na vyšší napětí 380-400V o kapacitě 320 uF. Tím vzniklo dostatečné jímací zařízení na zápornou energii a model motorku zvětšil otáčky (synchronizaci), snížil se odběr a veškerá energie z jiskřiště byla využita. Poslední zkoušení modelu bylo od 16:00 hod. do 24:00 hodin a napětí na zdroji  stále bylo udržováno na hodnotě  7,24 – 7,35 V za stálého chodu motorku. Tyto faktory jsou velmi pozoruhodné, když vezmeme v úvahu, že motorek musí spotřebovat na svůj točivý moment nějakou energii, včetně ztráty v mechanice – tření. Dokonce Naudin se zabýval mechanickou účinností tohoto zařízení  http://jnaudin.free.fr/html/nwmechts.htm    a vyšla mu také překvapivě dobrá účinnost. Myslím, že je to dost na zamyšlení, i když motor odebírá nějakou energii, stále vychází konstrukce velmi pozoruhodně.

pondělí 23. dubna 2012

Záznam Egelyho na výstavě Biostyl - Ecoworld

Zde je film s Egelym Georgem  v Praze, který byl přítomen na výstavě Biostyl - Ecoworld. Opět byl dán políček těm ctihodným, co vše vědí, kritizují a říkají nám, co není možné.
http://www.volneenergie.cz/aktualne-ezoterika-dr-egely/dr-george-egely-zivotopis/ 

Video, kde je George Egely v pořadu Jaroslava Duška - Duše-K je tam  pokus i s  mikrovlnkou.
Kdyby se to nezobrazilo správně, tak je to záznam z archivu ze 20.4.2012
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000034-divadlo-kampa/video/
Jen dodatek: Velmi, velmi slušný, skromný, inteligentní  člověk, vymykající se dnešním tkzv. vědeckým "elitám" v myšlení a názorech, není divu, že prochází problémy, tak jak Pan Rossi, osočování, pomlouvání a v prvé řadě závist. Držím mu palce,  stejná životní praxe i náhled na život a současnou politiku  -  dal však světu něco, co už se nikdy nemůže ztratit, ano pomluv a jedu, to bude na vagony, možná i bludný balvan, rozhodně bych však nechtěl být dnes v pozici těchto autsajdrů, co nám kážou co je a není možné, svět jede už po jiné koleji.Odkaz na starší článek: http://energieupramene.blogspot.com/2012/04/biostyl-ecowordl-veletrh.html

Přišel mně sem jeden komentář a rád ho zde otisknu a rovněž se otevřeně k němu vyjádřím.
To čo sem v tejto veci napíšem a ak to bude samozrejme zverejnene asi "pár ludí" z tohto blogu nepoteší, Ak si dáte tú robotu a naozaj s nadhladom si prejdete videa na ktorých pán Rossi prezentuje "svoj vynález", nebude pre Vás velký problemom nájsť tam až príliš veľa spoločných bodov s prezentáciu "vynálezu" pána Perendeva ktorý mimochodom momentálne "sedí" za podvod v súvislosti s obchodovaním s jeho "vynálezom". Je mi naozaj uprimne lúto a to nie len pána Dušekeka ktorý taktiež najpravdepodomnejšie nevedomky naletel "agentovy". Ten kto tomu neverý že veci v tejto veci sa maju momentálne noaozaj tak, tak nech sa sám vo vlastnom záujme pokúsi (net, literatúra, súkromne zdroje atď. atď.) dohladať aspoň jeden jediný v reali funkčný kus tohto "vynálezu" pana Roosiho ktorý by bol kdekolvek vo svete aspoň raz predvedený verejne v realnej prevadzke... . Hunter

Moje vyjádření k příspěvku Huntera
Pokud je příspěvek psán v dobré víře Vašeho přesvědčení a není motivován ironicky, nevidím důvod ho neuveřejnit. Vaše obavy chápu, protože na veřejnost se dostane velmi málo vynálezů, jež by měli pomoci většině lidem a pak jsou často i uměle prezentovány na veřejnosti jako podvod. To stejné proběhlo u Perendeva, musím Vás zklamat, ale motor je funkční, první série byla dodána armádě dle smlouvy, ale plně nepokryta finančně ze strany armády, takže bych vůbec nebral to, co Vám média naservírují , největší chybou bylo, že jisté detaily (shodou okolností vím které) si nechal pro sebe, pokud jde po penězích, pak je to jeho problém a nahrává těm, co nechtějí, aby nové věci šli ven a tím ztratili monopol. Nebudu tady rovněž polemizovat o panu Rossim  a nebo Egelem, myslím, že jsou to velice chytří pánové a nemám právo kritizovat jejich zatím velmi dobrou práci, myslím že stojí za to jít tímto směrem a ne klasickou jadernou fyzikou – proč jsem již o tom psal v některém z článků. Ani se nikdy nesnížím k tomu, abych vyjadřoval kritiku na něco, co ještě není v rukou běžných spotřebitelů. Až bude např. výrobek spuštěn do sítě a prokáže jisté výhody, pak mohu polemizovat jak jej vylepšit, ale kritizovat zatím rozhodně právo nemám a myslím, že nikdo ze soudných lidí také.  Čas ukáže buď ke spokojenosti obyčejné většiny, ale k jisté nespokojenosti té menšiny. Zde na stránkách nic nenabízíme, jen informujem o dění kolem nových věcí, tedy i pana Rossiho, navíc jeho směr byl rovněž potvrzen v NASA. Ke kritice něčeho o čem většina lidí nemá ani páru, abych je tím negativně ovlivňoval, je vlastně určitým druhem podvodu, k tomuto projevu  se nikdy nesnížím- je tu vždy presunkce neviny  a u těchto  pánů, jak u  Rossiho, Egeleho  zejména, nemám na to  právo, i kdyby se to vymykalo všem nám známým kterým  fyzikálním zákonům – počkáme si a uvidím, to je opravdu nejlepší cesta a snažím se pomáhat novým věcem, které v dobré víře nyní považuji za možný dobrý přínos pro lidstvo.
Mně osobně to nezklamalo, jen potvrdilo jistý negativní trend, se záměrem poškodit, aniž by se "dítě" ještě narodilo.
Iv

neděle 22. dubna 2012

Zničili civilizaci a nepoučili se .....!!

Znáte zákon odrazu, co esoterika i každý rozumný člověk ví, že vše se ve Vesmíru vyrovnává. V Americe zničili velkou civilizaci, považovali ji za brutální a nevyvinutou, ve své namyšlené aroganci. Že by v tuto dobu vracel dotyčným  Vesmír zpětný úder, těm, co tuto civilizaci okradli a zničili?  Uvidíme! Vždyť stejně se i dnes chová jistá skupina, která tvrdí, že nic mimo „vědu“ která něco nepotvrdí neexistuje. Tímto způsobem se chovají úplně stejně, jak tehdejší dobyvatelé. Až dnes si někteří otevření vědci uvědomují, že nám staré civilizace ponechaly poselství.
Myslím, že tento snímek je velice dobře podán, i když je staršího data, ale v nadcházejících časech více a více aktuální. Koho to bude bolet? Zde je realita, kterou oficiální věda ani nechce vnímat a uchyluje se ke starým praktikám udržení nevědomosti. Naštěstí dnes již jisté skeptické společnosti nemají takový vliv, jak před roky, kdy se jim podařilo dokonce zastavit pořad Detektor v ČT, když slyší jméno Tesla, tak je jímá hrůza a přitom by v naší kotlině  měli být hrdí na tohoto člověka, jako Slovana, dnes již jen  zoufale bojují o svou ztrácející moc.


Asymetrická polarizace Slunce


Přibližně každých 11 let se magnetické pole na Slunci obrátí - severní magnetický pól se přepne na jih a naopak. Je to, jako magnet, který pomalu ztrácí své magnetické pole a získá zpět své mag. pole, ale  v opačném směru, takže pozitivní strana se stává negativní. Ale samozřejmě, že Slunce není jednoduchý magnet a příčiny přechodu, v celém jedenáctiletém cyklu, nejdou snadno zmapovat.
Cyklus se odehrává na zdánlivě pravidelné časové ose, cca za 11 let.  Otevření vědci novým věcem zdůrazňují, že tento proces je vlastně asymetrický. V současné době se zdá, že polarita na severu Slunce, se blíží k nule,  ale polarita na jihu teprve začíná klesat. 
 "Právě teď je tu nerovnováha mezi severem a jižním pólem," říká Jonathan Cirtain, vědec Marshall Center NASA Space Flight v Huntsville ve státě Alabama, který je také NASA vědecký pracovník projektu japonské sluneční mise, s názvem Hinode. "Sever je již v procesu transformace před jižním pólem,  který je zatím opožděn a nechápeme proč."

V dnešních modelech se předpokládá, že sluneční severní a jižní polarita se přepne ve stejnou dobu a to je dnes asi špatný závěr.
Severní pól je vždy v dostatečném předstihu přepolování,  před obecnou starou předpovědí. Konečně přímé Hinode výsledky také ukazují potřebu přehodnotit používané dnešní solární modely.
Nedávné mapy ukazují reálný obraz. Nejen že jsou skvrny magnetismu menší a slabší, ale teď tam je hodně pozitivní polarity. To, co kdysi poukázalo na silně negativní severní pól, je nyní slabě magnetizovaný, spíše smíšený pól, který bude neutrální - to se dostaví po slunečním maximu.
Tato pozorování jsou nesmírně důležitá pro pochopení toho, jak sluneční magnetismus generuje sluneční cyklus.
Dnešní většina vyvinutých modelů nezahrnují.  Pokračující studie těchto rozdílů za použití nejlepších observatoří i nové techniky pro analýzu, pomůže rozšířit a zlepšit naše porozumění pro děje na Slunci, jeho 11-roční cyklus, a velkých výbuchů, k nimž dochází na jeho povrchu. Takže shrnuto, dnešní věda moc nezná mechaniku Vesmíru a opravdu jen tápe, i když si hraje na všeznalé, pokora by vždy neměla chybět.

Pomocný zdroj: Space News

sobota 21. dubna 2012

Tajemství Puma Punku


Velmi mne zaujal tento film, který předkládá archeologům jiný pohled na historii.
Doporučuji shlédnout, titulky v češtině.

středa 18. dubna 2012

Energetická pole

V dnešní době techniky zatím byly ignorovány jisté fenomény, které se občas vyskytují, většinou se vědecké elitě do těchto problémů moc nechce, protože nejsou tak lehce opakovatelné. Navíc příčinou tohoto stavu je přesvědčení, že věda musí  být prezentována tak, jak je dnes tradováno na školách.
Přírodní energie kolem nás většina ani nechce chápat z obavy nařknutí ze šarlatánství, tak je to v nás zakořeněno, jenže staré civilizace tyto energie využívaly a dnes jsme ve stavu, kdy tyto poznatky ztratil čas. Trochu nastíním podstatu, aby čtenář byl co nejrychleji v „obraze“.
Představme si naše lidské tělo, je složeno z buněk a ty jsou složeny z buněčných membrán. Tyto membrány zastávají velmi důležitou roli v těle, pracují jako kondenzátory, které mají vlastnost jímat elektřinu. Mozek vysílá malé elektrické impulsy např. když chceme zdvihnout ruku a tyto kondenzátory impulsy vedou až do svalu, jenž příslušně reaguje. Biofyzika říká, že kapacita membrán buněk je cca 1uF/cm2 a teď si představte jak je kapacita lidského těla ohromná. Už vás asi napadá, že se objevují jevy samovznícení těla a přitom oděv zůstává nedotčen. Většinou se to stane tím, že dojde k anomálii, tedy nabití tohoto množství kondenzátorů v těle, až dojde k průrazu a neštěstí je hotovo. Ale to zde nyní řešit nechci.
Do přírodní elektřiny můžeme počítat jak influenční elektřinu, tak mnohými vysmívaná  Aura živého organismu ( teď už víte, že buňky si uchovávají náboj) a vysmívaná jen proto, že věda zatím nenašla příslušné možné měřící zařízení a esoterici vědí, že na tato pole zatím používají virguli, co by jsme dali za to, kdyby ctihodná věda pracovala na těchto zařízeních, nejen vojenské odvětví a nebo náš profesor Rejdák, který se tomu velmi věnoval, buď mu věčná sláva.
Kdo umí, ne se stoprocentním nástrojem pracovat jako je virgule (zatím nemáme nic lepšího, mimo nějakého vynálezu jednoho maďara) může si změřit auru člověka a pak ať porovná nabitý elektrolit o vysoké kapacitě a  nabí
jen na plné napětí. S překvapením zjistí, že tato pole jsou shodná, no bodejť ne, když buňky zastávají rovněž funkci kondenzátorů. A kdo opravdu umí manipulovat s virgulí, může si vyzkoušet změnu velikosti pole při změně nabití elitu. Velice citlivé osobnosti na tato pole reagují velmi výrazně, protože pole kondenzátoru se s polem člověka zvětšuje, sčítá se! Osoby od přírody, nebo cvičením a duchovním růstem, mají pole automaticky kolem člověka zvětšené a je často dosti velké. Materialisti mají vždy pole minimální a proto ani v jejich blízkosti se nikdy nic takového nemůže dít a když jim tato fakta řeknete, dívají se na vás přes prsty. Při interakci s novodobými přístroji, jež obsahují elektrolity se toto pole násobí a někdy může docházet v jejich blízkosti k různým anomáliím, většinou však to odnášejí právě technická zařízení. Z toho je i poznání, že kdo má malou energii ( nízkou auru), se může v blízkosti velkých kapacit nabitých na  napětí kolem 300V jeho aura velmi zvětšit, ale prosím nezkoušejte, při dlouhodobém pobytu by mohlo docházet i ke zdravotním potížím, horkost, nervozita, brnění, nechte vše přirozeně, Sluníčko má přirozenou energii a tělo si vezme samo kolik potřebuje. Zde i vidíte, že pobyt pod VN vedením není nikterak zdravý a buňky se pak chaoticky nabíjejí a může dojít ke zdravotním anomáliím. Kdyby toto naše věda věděla, jistě by byla dále i ve zdravotnictví – bohužel. Další poznání o kterém se málo ví je,  že tato pole u kondenzátorů se dají modulovat, nebudu to zde však ventilovat, může to být zneužito a co víte o vojenském výzkumu těchto věcí a najednou celý národ má většinou nějaké shodné symptomy jako únava, vzteklost, nebo si vezměme stadion při utkání, kde jsou lidé namačkáni a jejich aury (tedy kondenzátory) se sčítají a nějaký chytrák může použít modulaci i ovlivnění sadou elektrolytů jistým směrem, raději dost  atd…….. !!!
Naše věda je ohromná, ale proč odumírají lesní porosty zvláště na severu Čech moc jí neleží v patě. Když si všimnete energetických map, velké množství vedení vede právě těmito územími a pak srovnáte největší výskyt onkologických onemocnění, tak to na sebe pasuje jak se říká lidově – zadek na hrnec. Vysoké napětí, hlavně kolem 400kV velmi ionizuje i vzduch, tím je porušena rovnováha oblasti,  lesy odumírají a navíc v těchto oblastech je onkologických onemocnění jak máku.
Potvrzení, že staré civilizace s těmito přírodními energiemi pracovali a znali jejich podstatu velmi dobře vám mohu rovněž uvést příklad. Byly jsme s muzeem na jedné neznámé lokalitě kelstkého sídliště dělat pár sond. Vše probíhalo dobře a našli jsme i hrob druida, nakonec jsme vše zmapovali, zakreslili a odebrali pár vzorků na další výzkum, zjistili jsme, že toto sídliště bylo násilně zničeno. Při odchodu do domovů jsme však s kolegou zjistili, že naše tehdy moderní digitální hodinky zkolabovaly, display zčernal jak uhlí. Ale to nebyl konec, po příchodu domů jsem pár relikvií v podobě střepů a kamenů uložil a to se začaly dít věci. Elektrika vypínala, mobil zvonil, včetně dálkového zvonku, který hlásil velmi často návštěvu – nebyla a jiné věci, které zde nebudu popisovat. Ráno volám kolegovi a on na mně to stejné a tak hned ráno jsme mazali tyto relikvie uložit zpět. Tyto věci byly tak nabité energií, že způsobili všechny tyto anomálie a při dodatečném zjištění v laboratoři, že opravdu tato lokalita byla násilně zničena, nám bylo jasné, že než skončil zápas, bylo zde uloženo velké množství energie včetně té z lítosti a hněvu na vetřelce a doma byl taky klid.

pondělí 16. dubna 2012

Kdo poradí Michalovi?


Dávám tento příspěvek pro lidi, kteří znají trochu více mobilní telefony a operátory, zda by nemohli poradit našemu Michalovi!!!! Děkuji za něj, pokud někdo poradí. Jen by mně zajímalo, zda to vypíná i mimo jeho bydliště. Tak do toho – až to bude vyřešeno, tak to smažu. Pomáhejme si !!! 
No, nesmažu, protože se Vás zde zapojilo tolik lidiček, že kdybych to smazal, tak by to bylo jak políček Vám a to nechci, jsem rád že lidi ještě chtějí pomáhat.

 MichalBApr 16, 2012 10:47 AM
Nevěděl jsem kam to šoupnout, protože se to přímo nevztahuje asi k žádnému z článků. Už to začíná být pro mne jako živnostníka nepříjemné.
Jde o mobilní telefony. Děje se tomu asi tak poslední 2-3 roky. Telefony se mi samovolně vypínají. Nezáleží na tom, zda je nový, starý, jaká je to značka, zda má OS nebo ne, s novou baterií, se starou, zkrátka nic nemá na vypínání vliv. Jedině snad u nového telefonu k tomuto ději dochází až po několika týdnech, u starých (půjčený od známých i z bazaru) je to do pár hodin až dnů. Nejčastěji se vypíná při přichozím hovoru ve chvílích, kdy hovor přijímám. Ale vypínají se i během běžné práce s telefonem i samovolně. Do nedávna jsem si řákal, že jde o náhodu, ale mám během posledních 2 let asi desátý telefon a žádný nefungoval bez vypínání déle než pár týdnů. Přicházím tím o nově volající zákazníky, protože velice často se hovor ani číslo do paměti telefonu nezaznamená, když se telefon vypne při přijmutí hovoru a já nevím kdo volal, abych ho kontaktoval.
Chybu telefonu už téměř vylučuji. Měl jsem jistá podezření i na operátora a někdy i na "operátory". Ale i když někdy během vytáčení slyším nějaké hlasy a zvuky v pozadí, neházím to na ně. Spíš mám podezření na sebe samotného.
Otázka tedy zní, mohu nějak svým tělem a různými energetickými poli těla nevědomky ovlivňovat telefony výše zmíněným způsobem a lze to nějak efektivně odstranit? Po dnešku jsem už skoro zoufalý. Bez telefonu budu brzy i bez práce. :-(


Aktualizováno 17.4.12
Jsem moc rád, že se ozvalo tolik lidí, aby pomohlo Michalovi. Poradil jsem mu poštou, jednalo se přidání vysokokapacitního kondenzátoru s tím, aby jej při jeho nabití stále vybíjel, až do vyrovnání svého energetického pole,  jelikož jsem trochu tušil o co jde. Podle návodu vyzkoušel jak mně psal a zatím dobrý. Ale záleží na něm, zda Vám to sdělí - pokud ano, tak Vám připravím o tom malý článek. Iv 
Článek na toto téma:  http://energieupramene.blogspot.com/2012/04/energeticka-pole.html  
Jistě že faktorů může být mnohem více.

Časová vlna Nula (TimeWaveZero)


Dnes si trochu povíme o Time Wave Zero (Časové vlně nula), aby se mnohým ujasnil problém dnešních a budoucích událostí. Na Netu již se o tomto tématu kdysi diskutovalo, ale doba ještě nebyla zralá a tak zde trochu nenápadně tento fenomén připomenu. Jeho autorem je vědec Terence McKenna, který již není mezi námi. Myslím, že v současnosti by mnoha lidem ujasnilo celou problematiku dnešních dní, někteří renomovaní fyzici a vědci v tichosti tento objev přijali. Postupně se tak mezi otevřenými lidmi ruší bariéry mezi esoterikou a pragmatismem. Kenny na svůj objev přišel skloubením fraktálů a hexagramy I-Ting. Jak na tento systém Kenny přišel zde nebudu popisovat, hlavní je výsledný faktor, který je až realisticky zarážející. Pro západ je velmi obtížné chápat abstraktní věci, byli jsme většinou učeni je ignorovat, protože na nás nemají údajně přímý vliv.
O Hexagramech jsem se již zmínil a nyní s překvapením zjišťujeme, že ony staré čínské hexagramy mají úzkou spojitost s Fraktály. Jsou to geometrické objekty, které mají velmi členitý tvar, který se neustále opakuje, je to vlastně poodkrytí, jak Vesmír a vše v něm pracuje.
fraktál
 V Kennovom Timewave grafu je vodorovná část jako čas a křivky znamenají jisté události v tomto čase, Kenny je nazval události „novosti“ a  „stability a je zajímavé, že tyto křivky se ve svém tvaru opakují, mají tedy jistý řád. Tyto grafy se vztahují jak na dlouhá období, tak i na období života jedince, čímž se potvrzuje, že opravdu příroda pracuje na principu fraktálů, i když můžeme říci, že fraktál je vlastně výslednice pohybu, děje ve Vesmíru, přírodě, prostě ve všem.


Když se podíváme na Timewave graf, na vodorovné křivce máme časový vektor. Jak zjišťujete, jsou fraktály na časové vlně stále menší. To znamená, že dřívější události trvaly tisíce, stovky roků a když se podíváte na konec časové vlny, je to období, které bude trvat pouze 30 secund a obsáhne celou historii Vesmíru…..!!!!!! Naše datum se dle grafu blíží do bodu „nula“ a změny jsou velmi rychlé, rychlejší než před 50. lety. Dnes se dostáváme do velmi rychlé časové spirály, která končí v období kolem 21.12.2012 Když křivka na diagramu stoupá, přichází zvyšování stability a když klesá, nastávají změny.
Bílá tečka je dnešní datum 16.4.12

Podle teorie Timewave se graf dostává dne 21.12.2012 do velmi pozoruhodného okamžiku v naší historii. Dostáváme se do bodu, kdy faktor „novosti“ bude rovnat nekonečnu. Mnozí si myslí, že je to nějaká naše hra, lidské společnosti, ale jak jsem naznačil výše, tuto hru tak hraje celý Vesmír a jen poblouzněnec si myslí, že je to jen a jen naše hra a On se nás na nic ptát nebude, nám zbývá jen to pochopit a přijmout, i když pro mnohé to je nepochopitelné. Od tohoto data se bude čas recyklovat a měl by být předzvěstí neuvěřitelného pořádku a organizace a je jedno jestli je to + a – nějaký čas, to jen pro ty, co si myslí, že jeden den v celé historii lidstva a Země hraje nějakou roli, je to o koeficientu přesnosti a i nejpřesnější laboratorní přístroj nemá přesnost k=0.
Přítomné okamžiky  nás snad přinutí přemýšlet kam se svět valí a mnoho lidí změní myšlení o věcech s nadhledem, nejen o tom svém malém já.

Stále ve střehu

Včera  mně došel od přátel mail, v němž se upozorňuje  na nebezpečný vir. Zda je to kachna nebo ne, nezajímá, ale je potřeba být dnes stále ve střehu.

PŘEDEJTE DÁL !!!
V PŘÍŠTÍCH DNECH MUSÍTE DÁVAT VELKÝ POZOR A NEOTEVŘÍT ZADNY E-MAIL NAZVANÝ
POZVANKA-"INVITATION", NEZÁVISLE NA TOM, OD KOHO JE.
JEDNÁ SE O VIRUS, KTERÝ " OTEVÍRA OLYMPIJSKOU POCHODEŇ" A KTERÝ SPALÍ
HARD DISK. TENTO VIRUS BUDE ODESLAN OSOBOU, KTERA VÁS MÁ VE SVÝCH KONTAKTECH. TAKŽE POKUD OBDRŽÍTE E-MAIL S NAZVEM "INVITATION" NEOTVÍREJTE HO JE TO NEJHORŠÍ VIRUS OHLAŠENÝ CNN A KLASIFIKOVANÝ SPOLECNOSTÍ MICROSOFT JAKO
NEJDESTRUKTIVNEJŠI VIRUS, KTERY KDY EXISTOVAL!!!!!!!

BYL OBJEVEN VČERA ODPOLEDNE POSLETE TENTO E-MAIL VSEM, KOHO ZNATE, VASIM
PRATELUM, VSEM VASIM KONTAKTUM ČÍM VÍCE OSOB UPOZORNÍTE PŘEDEM, TÍM HŮŘE
SE BUDE VIRUS ŠÍŘIT!!!


Je fajn, že se ozvalo hodně čtenářů, že je to "kachna", ale přesto to zde chvíli nechám, ani Kalouskovi dnes už nevěřím pozdrav "Dobrý den", opatrnosti nikdy nazbyt u Netu, pak to zde smáznu.
Děkuju přátelé, že se podporujeme.  Iv

čtvrtek 12. dubna 2012

Zpravodajství E-CAT


Dnes jsem byl v kontaktu se zástupcem firmy http://www.ecatenergy.sk/  jež má za úkol distribuci E-CATu pro Slovensko a i Čechy. Po rozhovoru se zástupcem  jsem si potvrdil, že jde o zatím nejlepšího seriozního budoucího dodavatele E-CATu. V prvé řadě i velmi fundované odpovědi a přehled o vývoji nových zdrojů v energetice. Probírali jsme i otázku nebezpečí překupníků, jež má p. Rossi podchycenu jistými zárukami od dodavatele. Navíc se omlouvají, že na všechny telefonáty a dotazy nemohou a ani není v jejich silách odpovídat, jsou jich tisíce.  Ne, není to žádná reklama, jen konstatování na základě rozhovoru, protože v dnešní době Dravců je potřeba být stále informován.

Zde máte pár otázek podávaných panu Rossimu a jeho odpovědi, tím si uděláte nejlepší obraz.

Otázka – co se stane, když v E-CATu dojde k překročení kritické teploty, jak velký bude kráter?
p. Rossi – E-CAT nepředstavuje žádný bezpečnostní problém. Pokud dojde náhodou k překročení kritické teploty, struktura práškového niklu se speče a reakce přestane.
Otázka – Moje vytápěcí soustava není umístěná v suterénu, ale přímo v bytě. Bude možné využít E-CAT i zde z bezpečnostních důvodů?
p.Rossi -  E-CAT je naprosto bezpečný, nevyzařuje vůbec žádný druh záření. Udělali jsme tisíce hodin testů a můžete instalovat s naprostou bezpečností.
Otázka – Kdy se uvolní druhá generace E-CATu  pro výrobu el. Energie, aby byly domácnosti samostatné?
p. Rossi –  Dnes jsem se potkal s partnerem  v USA, jehož technologie umožní velké zvýšení efektivity při přeměně na el. Energii.
Otázka – Jak se mám chovat k E-CATu v teplých obdobích roku, kdy není potřeba vytápět?
p. Rossi – Můžete zapnout nebo vypnout, kdy budete chtít.
Otázka – Existuje riziko přehřátí reaktoru?
p. Rossi – Vůbec žádné riziko!
Otázka – Bylo by možné změnit spouštěcí elektrický ohřev u E-CATu na použití plynového hořáku?
p.Rossi – Samozřejmě to možné je. Není nutné aby zdrojem tepla byla jen elektřina pro nastartování – pracujeme na tom.
Otázka – Chtěl bych vědět, zda E-CAT 10kW(Home) bude stačit vytápět dům o 100m2?
p.Rossi – Ano, jedna jednotka E-CATu 10kW může vytápět 100m2 dům, nebo byt. Moje poznámka – Zařízení E-CAT 10kW namontujete paralelně k plynovému kotli, v případě nedostatku ve velmi silných mrazech můžete přitopit plynovým kotlem, ale to jsou krátká období, když máte doma topnou soustavu např. 20kW, tato nejede stále, je zde koeficient současnosti jež bývá i k=0,5. Výkon 20kW vynásobíte k=0,5 výsledek =10kW, i kdyby byl koeficient 0,7 je to pak 14kW, tzn. že doplnění (4kW) by jste na přechodné období doplnili plynovým stávajícím kotlem.
Otázka – Bude možné instalovat E-CAT 10kW(Home) místo konvenčního topení, tedy kotle?
p.Rossi – Ano.
Otázka – Jaká bude životnost reaktoru?
p. Rossi – 20 roků!

Všechny  články týkající se E-CATu zde:
http://energieupramene.blogspot.cz/2013/05/normal-0-21-potvrzenifunkce-e-cat-zdev.html
http://energieupramene.blogspot.cz/2013/02/e-cat-dnes-jiz-testy-tretich-stran.html

středa 11. dubna 2012

Věda, Illumináti, Mimozemšťané


google
Musím si položit otázku, proč naši současní vědci ignorují stále jasná fakta, která nám leží před nosem. První a jasný fakt jsou ve velké míře se vyskytující obrazce. Ano, věda záměrně strká hlavu do písku a neumí vysvětlit jejich poselství, nebo význam a aby se tohoto problému zbavila, vždy zpustí nějakou kampaň, jež má tyto fakta zdiskreditovat, navíc za pomoci pár zoufalců, kteří se snaží nějaké jednoduché tvary napodobit.

 Ano, jednoduché tvary snad, ale velmi složité obrazce, které se vytvořili přes noc a během pár okamžiků není v našich technických možnostech a to si naše věda o sobě myslí hodně. Pokud si vezmeme poslední roky zpět, byly to v zásadě dvě fáze. První fáze byl obrovský výskyt těchto obrazců a v nynější době velký výskyt  UFO. Je nadmíru jasné, že tyto entity pochopili, že pro naše chápání a obzor vědecké elity, jsou nesrozumitelné a tak po delší době utvořili obrazec i v binárním kódu ASCI, včetně obrázku šedivého šmejda.
google
Z tohoto je jasné, že  tyto entity nás pozorují i vnímají a nemají tak jednoduché myšlení na základě binárních kódů nula a jedna, jak naše dnešní společnost. Mimo jiné toto je opravdu primitivní vnímání světa vlastně na základě černá a bílá.
Není v mém zájmu, abych zde rozvláčně vypisoval  další fakta, jsem zvyklý mít tah na „branku“ a to tak, aby to bylo srozumitelné pro co nejširší okruh čtenářů. Toto jsou jednoznačná fakta, která věda ignoruje a nebo záměrně s nimi na veřejnost nejde. Scénář a výsledek těchto skutečností se začíná skládat do velmi pěkné mozaiky, která naznačuje, že si s námi někdo tady hraje a záměrně zakrývá fakta, proč asi?
Po kruzích v posledních letech nastoupil minulý a tento rok velký výskyt UFO.
                        
Tyto jevy jsou velmi reálné, ba bych řekl, že tyto entity nyní své lety provozují nápadně a záměrně, aby naše vědomí je pomalu přijalo jako realitu, i přes negativní kampaně oficiálních vědeckých kruhů, médií i za pomoci vojenské mašinérie. Je to velmi napováženou s naší kulturou, že něco nám lítá nad hlavou, kreslí tvary, záměrně to na sebe upozorňuje v noci světelnými jevy a pohybují se i kolem letadel, aby byli vidět záměrně, mnoho pilotů to již dávno potvrdilo. 
                                   
Komu slouží to, aby se fakta, která jsou více než reálná byla takhle ignorována? Komu slouží tento politický a finanční systém? Podle všech těchto skutečností takové malé společnosti, která by za žádnou cenu nechtěla změnit tento systém, hlavně finanční, protože poskytuje pocit nadřazenosti a za spolupráce jistých entit, které spolupracují s vládou, od nichž za jisté technické informace dovolila zde parazitovat. Podle všech ukazatelů, již tyto  entity měli být pryč, jenže vládnoucí elita se nechce dobrovolně vzdát těchto výhod.
Naopak, tato vládnoucí elita si dokonce pro udržení svého „nadřazeného“ postavení vymyslela scénář „Mimozemské invaze“. Jde vidět, že dobrovolně se tohoto dnešního systému vládnoucí garnitura nevzdá. Vymýšlejí scénář za pomocí filmového průmyslu, článků a hlavně za pomoci vojenské mašinérie, aby získali obyvatelstvo na svou stranu a tím navenek přicházejícím entitám dokázali, že obyvatelstvo si je hromadně nepřeje a je pro ně vlastně hrozbou. Většinová populace to baští a tím se stává i nástrojem těch, co nechtějí změnu systému a jim nádherně vyhovuje. Opravdu někdy zarážející myšlení lidí.
Tyto vyspělé entity by byly dávno schopny nás vyhladit, kdyby chtěly, naše technické znalosti a myšlení, jim  nesahá ani po kotníky, jenže ve své namyšlenosti se lidé chovají přesně tak, jak je scénář elit. Získat co největší procento obyvatel na svou stranu a tvrdit, že obyvatelstvo žádnou změnu nechce. Budou vám hrozit mimozemskou invazí a podobnými jejich scénáři na udržení stávajícího stavu, kdyby opravdu chtěli tuto planetu vyhladit a ani bych se jim normálně nedivil, byli by jsme jako agresivní plémě dávno vyhlazeni, takže zde jde jen o boj malého procenta, jež zde nyní vládne a potřebují dostat na svou stranu převážnou většinu obyvatel Země, aby se jim podařilo odvrátit změnu. Mějte to na paměti, ta invaze totiž již tady dávno byla, ale pro běžné lidi i jako lidský rod velmi nebezpečná !!!!!

pondělí 9. dubna 2012

Kontroverzní téma

Nic se neděje náhodně, vše ve světě v Universu má svůj řád a pravidla, jež potvrzují i některé zatím platné fyzikální zákony.  Zaujaly mne zprávy z velikonočních svátků ze světa a naběhly při tom některé asociace ovlivněné zkušenostmi z života.
V Nigérii se zřítil kostel, zemřelo 22 lidí, http://www.denik.cz/ze_sveta/v-nigerii-se-zritil-kostel-zemrelo-v-nem-22-lidi-20120408.html
Pak další zpráva z těchto svátků: V Paříži se propadla podlaha kostela i  s přítomným osazenstvem do hloubky 2,5 metru.
Okamžitě na to asociace na církevní restituce u nás http://energieupramene.blogspot.com/2012/04/cirkevni-restituce.html
No, nechci se nikoho dotknout, věřím ve Vědomí Universa nebo Boha, ale ne podle představ křesťanství, navíc nepotřebuji žádného prostředníka mezi  mnou a tkzv. Bohem, proč? Vždyť je v každém z nás, jen se naučit komunikovat a aspoň trochu respektovat.
 
Zkušenosti:
Mám rád historické památky a tedy se i rád podívám do kostela. Při svých cestách je nejvýraznější v tomto směru region jižní Moravy. Již několikrát jsem pozoroval velké nesrovnalosti v přikázáních a reálných reakcí na život, hlavně v tomto regionu, jež je v tomto směru velmi silný. Vycházející lidé po bohoslužbě při nechtěném zaslechnutí hovorů pomlouvají své vrstevníky tak, že by i ten „čert“ měl ohromnou radost. Pomlouvají – čarují, až se jim od huby práší, hodně krát jsem se musel od těchto skupinek vzdálit, abych se zbavil nepříjemných  pocitů.
Navíc tyto skupiny jsou tak materiálně zatíženy dle zkušeností, že než by daly nějaký krejcar na oltář  dobrovolnosti, tak by si nechaly vrtat koleno, nemluvě o materiálních statcích a s nimi souvisejícími aspekty. Jak se to shoduje s vírou, které věří a podle které by se měli i chovat. Že by se již na to ten pravý Bůh nemohl dívat a došla mu trpělivost? Nechci se nikoho dotknout, je to vždy každého osobní věc, ale je to vypozorovaný skutečný a častý jev. Proč věřící křesťané na vedoucích postech posílají lidi do války aniž je někdo napadl a čím více zabiješ lidí, tím jseš větší hrdina, jakému Bohu to slouží a Vatikán dělá mrtvého brouka!

Večer, když budete mít chviličku, usaďte se pohodlně a pusťe si toto video:
http://rutube.ru/tracks/5484510.html   titulky české. Když nic, tak aspoň na zamyšlení!!!!

sobota 7. dubna 2012

Velikonoce – co když je vše jinak!


Odkrývat věci se musí pomalu, jinak způsobí stádovou epilepsii.
Dnes se dokonce Velikonoc chopila i komerce, viz: http://www.novinky.cz/zena/styl/264085-kazda-zena-ma-dostat-na-velikonocni-pondeli-neco-noveho-na-sebe.html, 
tak jak vždy i Vánoc, vše se překrucuje ke svému účelu, zde k obchodu a many, many, many.

1. Velikonoce nejsou křesťanským náboženským svátkem. Je to židovský svátek, který byl uložen jako důvod k řádnému obětování okupantům.
2. Velikonoce jsou slavené všemi náboženstvími, které vychází z judaismu, ještě dlouho před rituální vraždou  Ježíše - roku 1086 n.l.
3. Velikonoce nejsou svátkem, "vzkříšení Ježíše Krista." Je to židovský svátek, během kterého jsou Židé nuceni vzdát se části své životní síly a obětovat ji bandě kosmických parazitů, maskovaných pod jménem Jehova (Jahweh).
4. Ježíš Kristus byl Světlým Válečníkem a bojoval s Temnými sílami celý jeho život. Pokusil se vysvobodit Židy ze spárů (otroctví) vesmírných parazitů (Jehova a spol.).
5. Ježíš Kristus  byl obětován Jehovovi na židovský svátkek Pesach. O případné dobrovolné oběti ze své strany pro vykoupení hříchů, nemůže být řeč.
6. Velikonoce , stejně jako jiné náboženské svátky, mají nahradit Védický světonázor, zničit vůli věřících, naučit je pastvě pokory a zoufalství a k odčerpávání životní síly kosmickými parazity, vydávajícími se za Bohy.

Více si přečtěte zde: http://leva-net.webnode.cz/products/podivejme-se-na-velikonoce-/

Jsou to hlavně svátky jara, ožívání přírody a začínání nové etapy zrozujícího se života.

pátek 6. dubna 2012

Článek z novin


Blom Box - další průlom

Další průlom v nových zdrojích el. energie je zde! Firma Blom Energy se chystá zveřejnit svůj nový objev na bázi palivových článků a podobné zařízení bylo použito již i v NASA. Cílem tohoto zařízení je nahradit velké distribuční elektrárny a odstavit se od rozvodných sítí. Pro pohon je použit buď zemní nebo bio plyn. V bloku vzniká chemická reakce za přímého vzniku el. Stejnosměrného  proudu. Již několik firem v tichosti koupilo pár kusů na testy v Kalifornii, prvním zákazníkem byl Google. Čtyři jednotky napájí datové centrum již 18. měsíců. Pro pohon používají zemní plyn ale s poloviční spotřebou než při tradičních elektrárnách, navíc jak jsem říkal, je možné použít i bioplyn, takže zde je velká možnost i osamostatnění menších osad a vesnic od distributorů veřejné sítě. Bližší informace zde: http://www.fastcompany.com/1561844/how-does-the-bloom-box-energy-server-work
 Zatím jsou k dispozici dva typy a to o výkonu 200kW a 105kW. Je to bezpredecentní průlom v palivových článcích, protože veškeré materiály pro elektrody jsou vyrobeny z dostupných a laciných materiálů. Standardní palivové články jsou poháněny většinou methanolem nebo vodíkem a elektrody včetně membrán mezi nimi jsou vyráběny z velmi drahých materiálů. Systém Bloom Server se skládá  z pevných buněk na bázi oxydů, tedy velmi levných materiálů. Je to vlastně písek spečený do keramických elektrod a jsou pouze povrchově upraveny. Výbornou animaci zařízení  máte zde: http://www.bloomenergy.com/fuel-cell/solid-oxide-fuel-cell-animation//      Stránky začínajícího dodavatele zde: http://www.bloomenergy.com/fuel-cell/solid-oxide/
Firma začíná připravovat na testy přístroj i pro domácnosti a to o výkonu 1kW a stál by přibližně zatím 3 000dolarů, ale zatím známé informace jsou, že v nejbližších 8-10 roků to nebude. Takže se věnují jen větším výkonům a tím ztrácejí konkurenci od připravovaného E-CATu , který je navíc evropský.


„Objev“ – jsme šťastnější o víkendu

Narazil jsem na jednu vědeckou studii, která prostřednictvím složitých operací přišla k závěru, že lidé jsou šťastnější o víkendech, než ve všední den. Tak i na takových věcech, které jsou lidem známy na první pohled se dá vyrobit vědecká práce. Celá studie je zde: http://www.nber.org/papers/w17180.pdf
V této studii dokazují, že lidé zaměstnaní na celý úvazek, tedy osm hodin denně, prožívají efekt víkendu dokonce dvakrát silněji, než lidé pracující na částečný úvazek. Hlavním důvodem je prý větší časový úsek trávený s rodinou (myslím, že u rodin, které nejsou v pořádku, to naopak sníží koeficient) nebo přáteli. Tak jsem si říkal, jak plýtváme našimi vědeckými kapacitami nad věcmi, které jsou nad slunce jasné i malému dítěti v rodině a k čemu tyto výzkumy jsou nutné, když kolem na nás dnes útočí tolik jiných a důležitých problémů.

No, co k tomu dodat. Jistě že každý, pokud není workoholik se těší na víkend. Jenže uvedená vědecká studie nějak nepasuje do mého vnímání. Takovým lehkým před víkendovým vánkem je období ve čtvrtek večer. Kdy do mě začne proudit energie očekávání přicházejícího víkendu. Ve čtvrtek večer usínám se světýlkem blížícího se víkendu a v tento den nejrychleji usnu. Nejkrásnějším obdobím je páteční večer a celá sobota, se svou nejkouzelnější večerní, někdy i noční atmosférou a podvědomým pocitem, že ještě nemusím vstávat ráno do práce. Myslím, že páteční večer bývá takovým vrcholem celého týdne, většinou se zahodí všechny povinnosti vztahující se k zaměstnání a dovolíte si konečně jednu velkou věc – přirozené uvolnění. Neděle je už poznamenána prodírajícími se myšlenkami na nastávající pracovní  týdenní maraton a zesilující se po obědě a kazí Vám poslední chvíle zbývajícího volna – tedy euforie a uvolnění se vytrácí už od nedělních odpoledních hodin. Jak to vypadá u lidí co pracují o víkendech, raději nebudu rozebírat. Tak ať žijí vědecké studie, stejně nikdy většinou neobsáhnou pravou skutečnost. Ono totiž hledat vzorec na štěstí je pro mne velká blbost.
Závěr je jasný, vyrobená blbost na entou, ale je to vědecká práce!


čtvrtek 5. dubna 2012

Církevní restituce


Nečasův tichý nástup na prolomení Benešových dekretů a rozvrácení České republiky za pomoci schválení zákona církevních restitucí.
Podrobnější informace z tiskové konference zde ve videu.Aktualizováno 9.10.2012
Vládní zákon o vyrovnání státu s církvemi je de jure zamítnut!!!!!
Více zde: http://nwoo.org/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2012100020.

Podobný článek:  
http://energieupramene.blogspot.com/2012/07/doslo-mailem.html