sobota 30. března 2019

Probíhající změny na Zemi
Od roku 2012 začala změna na planetě Zemi ve všech aspektech života. Dnes v roce 2019 jsou výsledky změn již dost znatelné.

Meteorologická služba Organizace spojených národů vydala prohlášení, že loňské extrémní počasí ovlivnilo 62 milionů lidí na celém světě a donutilo 2 miliony lidí k přemístění.
Výroční zpráva Světové meteorologické organizace o stavu globálního klimatu uvádí, že Země je o 1 stupeň Celsia teplejší, než když začala průmyslová éra. Světoví lídři se snaží omezit oteplování na 2 stupně Celsia.
Emise ze spalování paliv (uhlí, benzín a motorová nafta pro elektřinu a dopravu) přispívají ke globálnímu oteplování, což zase vede k intenzivnějším bouřkám, povodním a suchu.
„Vidíme rostoucí počet katastrof v důsledku změny klimatu,“ řekl generální tajemník WMO Petteri Taalas. Podle něj od roku 1998 trpí asi 4,5 miliardy lidí na celém světě extrémními povětrnostními podmínkami. "Go" cyklon, který právě zasáhl Mozambik, je dobrým příkladem, ale nedokázal se dostat do zpráv, řekl Taalas.
Podle zprávy byly poslední čtyři roky nejteplejší v celé historii pozorování. Také, podle Taalas, rok 2018 byl nejteplejší a já podotýkám, že i následující roky budou extrémní.
Generální tajemník OSN Antonio Guterres vyzval světové vůdce, aby se v září sešli k projednání plánů na snížení emisí. „Říkám vůdcům: nepřicházejte s řečmi, přijďte s plánem,“ řekl Guterres.
Guterres poznamenal, že změna klimatu je problémem bezpečnosti a ochrany zdraví pro celý svět. Kombinace vysokých teplot a znečištění ovzduší je stále nebezpečnější.
Hlavní aspekty zprávy.

Povodně postihly 35 milionů lidí.

Sucho zasáhlo 9 milionů lidí, což zhoršilo problém pěstování dostatečného množství potravin, které by krmily svět.

Teplo oceánu dosáhlo rekordní úrovně a oceány jsou stále kyselější a ztrácejí kyslík.

S několika výjimkami se ledovce tají a led v polárních oceánech se zmenšuje.

Hladina oxidu uhličitého ve vzduchu dosáhla rekordního maxima.Lidstvo je zatím nepoučitelné, rabuje planetu jen pro prospěch pár procent aby oni měli nadvládu nad ostatními a udrželi stávající jim vyhovující Systém a to formou různých nařízení, zvyšování cen všeho, hlavně potravin, zůstat u spalování uhlovodíků pro získávání energie, zvětšování zisku a ožebračování zbytku (většiny) obyvatel planety. Pro vojenské účely se vyvíjejí i např. chemické a bakteriální zbraně, které se mohou i někdy nekontrolovatelně zvrtnout, ovládání počasí a následující problémy jsou pak řešeny na úkor obyvatel planety. Lidstvo má a bude mít nyní možnost změny a je nyní jen na něm, jak se tohoto úkolu ujme.


pondělí 25. března 2019

Zubní pasta

Pro naše čtenáře pro jejich znalosti zde uvádím staré a pro většinu populace neznámé poznatky.Jako doporučuje "Stomatologická komora" a jiné ptákoviny, které chrlí TV v reklamách je opravdu úžasné a pro většinu zavádějící.
Väčšina zubných pást je škodlivá. Narúšajú mikroflóru v ústnej dutine a poškodzujú cievny systém človeka. Rastlinné a éterické oleje v receptúre majstra-aromaterapeuta vám môžu vrátiť zdravé zuby. Zdravie bez komercie a trochu inak - opäť v rozhovore s uznávaným fytoretarpeutom a znalcom biochémie ľudského tela, Karlom Hadkom.
Dobrý odkaz s poznáním je zde: https://www.biosferaklub.info/choroby-zubov-a-ich-regeneracia/

čtvrtek 14. března 2019

Němec je němec a nikdy jinak
14 – 16 března 1939 byl zřízen autonomní Protektorát Čechy a Morava, vyhlášený 16. března 1939 výnosem o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Okupací Německo porušilo Mnichovskou dohodu (Zrada), kterou samo 30. září 1938 uzavřelo. Dnes ani ve školách se o okupaci nikde nezmiňuje a naše děti jsou masírovány tak, že toto jsou naši spojenci, jen DEBIL může tento směr myšlení přijmout.
Vzpomeňme i našeho herce, kterého jsem měl rád Pana Zindulku Stanislava, kdy u nás v hospůdce v Brně u Čápa rád diskutoval. Ať je štastný v hereckém nebi.
Při zabezpečení své suverenity a svobody musíme spoléhat především sami na sebe, protože „spojenci“ nás mohou kdykoli zradit, když to bude pro ně výhodné. V Mnichově se o „nás bez nás“ dohodly Německo, Itálie, Francie a Británie, což jsou nyní naši „spojenci“. Nikde ale není napsáno, že nás nemohou kdykoli v budoucnu bez mrknutí oka znovu zradit. Kdo nezná minulost a nepoučí se sní je nucen prožít to znovu. Snad jednou dnešní politiky budeme soudit za vlastizradu a západ ať lehne popelem.

neděle 10. března 2019

Bude útok na lidské Ego?
Ruský institut fyziky a výzkumné středisko na Novém Zélandu upozornili na možnost v nejbližších dvou týdnech března 2019 na zvýšené seismické aktivity na Zemi a nejvíce ohrožená území by měla být jak USA, Mexiko, Střední a Jižní Amerika kde jsou v pohybu dvě tektonické desky západního pobřeží amerického kontinentu. K tomu mají  přispět i planety Jupiter a Saturn, jež budou geometricky za sebou a budou mít vliv na Sluneční činnost, jež může rovněž přispět k těmto možným dramatickým okamžikům. Pokud se vědcům prognoza splní, pak je možné očekávat zemětřesení v uvedených oblastech o síle 9 stupňů Richtera a možnost velkých tsunami až o výšce 30. metrů.

 
Pro ty chytřejší ještě video zde pro poskládání celkové mozaiky.

pátek 8. března 2019

Účinky extra sluneční bouře
V dnešním světě digitalizace a standardních rozvodů elektřiny může v případě výskytu extremní sluneční bouře zde na Zemi způsobit dost velké škody. Například ve vyvinutějších společnostech jsou informační kanály prováděny na bázi světlovodných kebelů, tak jak jsou i používány všechny obvody ovládání optickými kabely, zdroje el. energie jsou stavěny jako individuální a odchod od přenosných sítí a to už z důvodú možných klimatických událostí atd.V září 1859 došlo k velkému výronu koronální hmoty ze Slunce. Tehdejší astronomové pozorovali obrovský sloup výronu, který se objevil na slunci, a záře byla viditelná i na Kubě a na Jamajce. Tato událost vedla k obrovskému zničení elektrických zařízení po celém světě. Telegrafní sítě vyhořely, elektrické zásuvky selhaly. Dnes je elektřina rozšířena více než v roce 1859, vytvořením celosvětové sítě, která je tím velmi zranitelná. Téměř každý dům je napojen na elektrickou síť a mnoho lidí sleduje satelitní televizi, používá mobily a sítě WiFi. Elektřina je téměř všude. Proto se odborníci domnívají, že podobná Sluneční masová ejekce může vést ke skutečné katastrofě po celém světě. Jsme na to připraveni? Níže uvádíme několik hlavních důsledků tohoto jevu.

První fáze bude blokování satelitních signálů změnou složení atmosféry země. Většina satelitů nebude schopna odolat proudu vysokorychlostních částic. Ozbrojené síly dnes závisí na komunikačních družicích a tím nastane snížení bezpečnosti. O peněžních transakcích přes družice ani nemluvím. Letecká doprava jež je dnes ovládána též přes satelity bude nemožná.

Druhá fáze je ozáření kosmonautů ve vesmíru a tedy pokud se nestihnou tito vrátit zpět na loď následuje jejich smrt v důsledku ozáření.

Třetí fáze je zničení elektrických sítí. Silové transformátory po celé planetě budou explodovat, což způsobí, že miliony lidí budou bez elektřiny a ve tmě.

Čtvrtá fáze se bude týkat nemocnic, kdy přestanou jejich zařízení pracovat po ukončení činnosti nouzových zařízení. U mnoha pacientů tato situace pak skončí tragedií.

Pátá fáze  zničení transportních sítí el. energie. Tím pádem i čerpací stanice pohonných hmot budou odstaveny, protože ikdyž některé mají nouzové zdroje, tak i ty po určité době skončí. Ten kdo si udělá do určité doby zásoby a okolí to zjistí, bude ohrožen útokem. Zastavena letecká doprava a pošta a regály v obchodech budou následně rychle vyklizeny, kým si čtenář domyslí.

Šestá fáze  hromadný hlad. Průměrný člověk neví, jak přežít v případě skutečné katastrofy. Dokonce i ti, kteří se o tyto věci zajímají, nikdy nebyli v situaci, kdy se děje něco opravdu strašného. V takové situaci se peníze stanou zbytečnými. A když jídlo se ztratí v nejbližších supermarketech, lidé budou hladovět. Navzdory tomu, že příroda poskytuje příležitost k živobytí dostatek, většina z nás neví, jak se dostat k jídlu pomocí přírody. Kromě toho má mnoho lidí zbraně a nemusí být střelné, které lze použít pro lov. Existuje však riziko, jak  známe klony se zvířecím genem, že tyto zbraně nebudou využívány k lovu, ale za účelem získání zdrojů od jiných lidí. Na bezpečnostní složky zapomeňte!

Sedmá fáze je bezpráví. Lidé ve venkovských oblastech budou mít lepší postavení ve srovnání s městskou populací. Lidé zde mají zpravidla jisté zásoby jídla a kromě toho mají možnost si jídlo připravit. Nicméně, davy lidí budou posílány z měst do venkovských oblastí a vesničané budou muset chránit své rezervy pomocí vytvoření obecní domobrany, tam je ještě společenství průměrně zdravé. Chaos přichází, porušení zákona dosáhne nebývalé úrovně, jak to bylo v létě 1977, kdy nešel proud v pěti okresech New Yorku na 24 hodin. To vedlo k nárůstu trestné činnosti.

Osmá fáze je zničení digitálních dat. V minulosti byla všechna data uložena v obrovských knihovnách. V moderním světě jsou informace uloženy v digitální podobě. V případě výronu  budou miliony lidí nejen bez mobilních komunikací a kabelové televize. Lidé nebudou mít přístup na internet. Servery Google a Wikipedia se nezdaří ochránit a vynaloží obrovské úsilí na obnovení dat. Navzdory skutečnosti, že v knihách a jiných neelektronických médiích stále dochází k čistému fyzickému ukládání dat, budou knihy brzy využívány jako palivo, budou lidé bez vitálních komunikací.

Devátá fáze bude sociální změna společnosti. Obnova energetických sítí by mohla stát 2 biliony dolarů, nicméně náklady na obnovu elektrických sítí po celém světě jsou téměř nadhodnocené. Bez médií, která říkají, co dělat, bez peněz a potřebných výhod civilizace, se společnost rychle začne měnit. Bude skutečný chaos a ti, kteří v něm přežijí, se už nebudou moci vrátit do starého řádu, ale budou připraveni na něco nového.

Desátá fáze jsou účinky elektromagnetického pole na člověka. Člověk má své vlastní elektromagnetické pole. V roce 2014 se během studie předpokládalo, že riziko mrtvice se během geomagnetických bouří zvyšuje. Potenciální dopad sluneční bouře na lidské tělo bude výrazně silnější. Vědci naznačují, že desítky starověkých civilizací věřily, že lidstvo vstoupí do vyššího stupně vývoje kvůli vypuknutí extremní bouři na slunci. Mnoho civilizací předpovídá, že ti, kteří přežijí, by měli vyšší stupeň rozvoje, včetně takových dovedností, jako je telepatie, psychokineze, levitace a další. Proražením „temného“ oblaku se zvýší přirozená činnsot šišinky u lidí.
K civilizačnímu indexu dnešní doby přiložené video: