sobota 30. ledna 2016

Jeden demonstrant zpacifikoval 11. policajtů


Jste náš prezident, jdeme s Vámi
Rozvášněný Afričan zatočil s 11 policajty placenými z daní státu od obyvatelstva. Takže pracujte, odvádějte daně, my budeme "Pomáhat a chránit", asi tak do hrobu. Když je to příslušník dotyčné země a demonstruje, policajti jsou velmi aktivní. Koho tedy si platíme, aby nás ochránil? Tak tyto složky to asi nebudou. Přitom policajti jsou vyzbrojeni neprůstřelnou vestou, pistolemi, obušky a plynem. Prostě jednoduše zbabělci, kteří se bojí jen o sebe, své zaměstnání a to byl prosím jen jeden afričan.

Koukáte smutně, ale běžte na ulici křičet, že chceme vystoupit třeba z EU, to budou chlapci zákona bojovat jak diví, buzerovat na silnicích atd. divné, viďte.
 Tajné rakouské služby dokonce uvolnily až 100 lidí, kteří se specializují na výslechy migrantů v azylovém centru Traiskirchen. Tam bylo zjištěno, že většina financí pro uprchlíky na přepravu do Evropské unie zajistily americké organizace. Zdroje deníku Direct tvrdí, že organizace z USA vybudovaly struktury na převoz lidí, které jsou neustále financovány k převozu uprchlíků z Afriky do Evropy. Důvodem je podle informací snaha Spojených států oslabit Evropu a její integraci.
Další nová informace: Podle informací, které přinesl německý bulvární deník Bild, totiž policisté ve městě Kiel dostali výslovný rozkaz, aby uprchlíkům promíjeli některé trestné činy a raději se dívali někam jinam. 
Více zde:http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/143951-skandal-nemecti-policiste-meli-zakaz-stihat-uprchliky/

Další třešinka pane Sobotko:  Migranti v Calais začali napadat místní obyvatele a ničit jejich domy. http://euroasie.info/migranti-v-calais-zacali-napadat-mistni-obyvatele-nicit-jejich-domy/

Video bych nazval: "Hoďte na něj síť" a bylo by po poskakování.

pátek 29. ledna 2016

Slované obývali celou Evropu


Ve starověku obývali celou Evropu Rusové (Slované)
(interview s V. Čudinovem)


- Vaše objevy jsou velice závažné, úplně se vymykají tomu chápání historie, na které jsme zvyklí ...
- Je to jen součást většího plánu. Můj tvůrčí záměr je dokázat, že slovanské písemné památky, především ruské, existují nejméně několik desítek tisíc let. Momentálně píšu druhou knihu,  pravděpodobně se bude jmenovat  „Ruské nápisy z doby kamenné.“ Pokud jsem se v téhle knize zajímal o samotné kameny a chrámy, tak tady zkoumám nápisy na zvířatech. Víte, že v jeskyních ve Francii je mnoho vyobrazení různých zvířat? A když je začneš uměle upravovat, protože jinak nápisy nejsou viditelné, tak se ukazuje, že na mamutovi je napsáno  „mamut“, a na koni je napsáno „dil“! Odtud pochází ruské slovo „korkodil“. Protože schéma tvoření slov je stejné – „korkový dil“ - kůň z korky, z kůry, a kůra je šupinatá. Proto my nemáme zkomolené anglické nebo latinské slovo, ale naopak, latinské slovo je zkomolené ruské: bylo „korkodil“ a stalo se z něj "krokodýl".

- Proč před Vámi nikdo nezískal podobné výsledky, vždyť výzkumy určitě probíhaly?
- Skutečně se splnění tohoto úkolu ujali mnozí badatelé, ale prostě se utopili v hromadě faktů. Mě od nich odlišuje to, že vycházím z existence předcyrilovského písemnictví jako z faktu, přičemž nebyl jen jeden systém slovanského písma, ale mnoho, z nichž jeden, jmenovitě slabiková runica, mi nejen byla známá svou existencí, ale, po jejím rozluštění, mi umožnila přečíst a pochopit množství textů. Dodnes jsem jich přečetl víc než jeden a půl tisíce a každý měsíc přečtu desítku nových. A teď se začala jevit logika historického vývoje slovanského písma. Nyní je zcela zřejmé, že naši předkové v průběhu mnoha tisíciletí disponovali tradicí písma, velmi promyšleného a svým způsobem dokonalého - a to v době, kdy většina evropských národů číst a psát neuměla.

- Neuvěřitelné. Jak se k vašim objevům staví vaši kolegové vědci?
- První reakce lidí, kteří se seznámí s výsledky mých výzkumů, je – to je nemožné! A jejich údiv je pochopitelný. Pro vědce je uznání tohoto faktu jednoduše nevýhodné – toto boří mnoho stereotypů a ustálených názorů a to je příliš netěší, protože dosud říkají, že Slované vlastní písmo až do cyrilice neměli. Proto je i sám problém předcyrilovského písma málem vědeckým kacířstvím, a obhájce podobných názorů se vědcům jeví jako drzý šarlatán. Proto se významní badatelé řešení tohoto problému vyhnuli. Já jsem také nerozhodl hned k publikaci svých prací. Bohužel, v Rusku svoje dešifrovatele nenašly. To lze vysvětlit ani ne tak slabostí domácí vědy, jako spíš její pozicí: tón v historii udávali Němci, přívrženci normanské teorie, podle které Rus převzala od Skandinávců nejen knížata a státnost, ale i písemnictví. Obecně, tento problém, podle mého názoru, má také vážný politický akcent, protože nás nutí přehodnotit místo starých Slovanů v celé historii.

Na celém území od Velké Británie po Aljašku v době kamenné žili Rusové

- Můžeme na základě Vašich výzkumů vyvodit, že slovanský jazyk, to znamená i ruský jazyk, je jeden z nejstarších jazyků na Zemi?
- Zatím to tak vypadá, ale věc se má tak, že jsem se nedotkl, řekněme, jižních oblastí Asie: je možné, že čínský jazyk je stejně starý. Ale jestli vezmeme celou Eurasii, počínaje Velkou Británií a konče Aljaškou, tak celý tenhle sever byl skutečně v době kamenné ruský. Vypadá to, jako by ruský jazyk byl tím jediným jazykem, o němž se v Bibli píše, že byl jeden jazyk až do postavení babylonské věže. Ve skutečnosti, jak se zdá, to tak je. Jak říkal jeden můj kolega, „žijeme v okupované zemi“, a tím se velmi mnohé vysvětluje. Protože, pokud se tím vážně zabýváme, budeme muset přehodnotit celou historii. Například Němci přišli na slovanské území v 1. století našeho letopočtu a začali vytlačovat Slovany. V Německu zůstalo velmi mnoho slovanských názvů, za všechny třeba Rostock („rostok“ – rusky výhonek, klíček, pozn. překl.). Ale třeba slovanský název  Brandenburg - nazýval se „Brannij Bor“, to jest obranný les.
Z oficiální ruské historie prostě odřízli 9 století

- Ale jak dokázat, že to je tak, a ne naopak? Že nebyl dříve "burg" u nich, ale "bor" u nás, v Rusku?
- Za prvé, můžeme se podívat na pověsti - Němci jako národnost se v Evropě objevují v 1. století našeho letopočtu. Přicházejí odněkud z Asie. Za druhé: je možné provést archeologické vykopávky. Existoval takový vtip: Hitler, když už začal prohrávat válku, se rozhodl povzbudit svoje vojáky, vykopat něco v okolí Berlína, aby mohl říct - zde jsou naše svatyně, zde žili před námi němečtí rolníci. Vykopali - všude dokola slovanské osídlení. No, takže, Němci přišli v 1. století, několik století žili tiše, dokud nezesílili, a v 9.-10. století začali vytlačovat Slovany „ohněm a mečem“. Řekněme, že bylo město Lipsk, oni ho přejmenovali na Leipzig, Dresden také nebylo zpočátku Dresden, ale něco jako Drozdov. Všechna tato města byla slovanská, a Germáni odtud všechny Slovany vyhnali.
Ve druhé fázi, když začala postupná germanizace zbývajících Slovanů, je Germáni začali zesměšňovat. Řekněme, v době renesance, psali knihy jako „Loď bláznů“: když začnete číst, tak vidíte, že všude se píše „Slovan, Slovan". Všichni hlupáci jsou Slované. To byl začátek jejich morální represe. A nakonec si vezměme 19. století, kdy se objevila německá historická škola. A v této německé historické škole jsou dvě ustanovení. První ustanovení: kdo první přišel do Evropy, tomu Evropa patří. A druhé ustanovení: první přišli do Evropy Germáni. Všechno ostatní z toho vyplývá.
Dále - Petr I. se nedožil otevření Akademie věd. Dokončení Akademie věd na sebe v podstatě vzala Kateřina II. V čele ruské historické vědy stáli tři muži - Miller, Bayer, Schletzer (všichni tři Němci, pozn.překl.). Co ti mohli říct o ruské vědě? Oni to i řekli – Rusko ve středověku žádnou státnost nemělo, převzali ji od Němců. Když se na to podíváme, tak v 9.-10. století už jsme měli státnost, Němci ještě ne. Nemohli jsme ji od nich převzít z jednoho prostého důvodu - prostě tam nebyla. Zjistilo se, že jsme od Němců převzali písemnictví. Jak jsme mohli od nich převzít písemnictví, jestliže oni, když přišli, žádné písemnictví neměli?! Existují takzvané germánské runy, ale ty převzali od slovanských Vendů (Lužičtí Srbové, pozn. překl.) a Vendové je převzali od Venedů. A opět, to, co měli Němci, byl produkt slovanské tvorby. Ale Němci celou dobu všechno převracejí. A posunuli historii.
Předtím, v 16. století, nejen my, ale i Poláci Strojakovský, Bělský jasně píší, že Rusové pomáhali nejen Alexandru Velikému, ale dokonce i jeho otci, Filipovi. Kateřina Veliká se na ně také odvolává, a oni píší, že Rusové měli listinu dlouho před Rurikem. Za pomoc Alexandru Velikému jim byla předána zlatá listina, ale dostala se do Konstantinopole, potom Konstantinopol dobyli Turci a Turci těmito dokumenty topili v lázních a listina byla ztracena. A skutečně, to se stalo, jednomu bulharskému velvyslanci se poštěstilo koupit nazdařbůh jeden vůz papírů, pak se ukázalo, že to jsou dokumenty staré bulharské říše, a oni získali několik staletí zaznamenané historie. Proto dostáváme, a to i oficiálně, historii Rusů –  4. století před naším letopočtem (Alexandr Makedonský). Ale pokud si vezmete dnes jakoukoliv učebnicí slovanské historie, řeknou vám: „Promiňte, ne dřív než 5. století našeho letopočtu.“ To znamená, že nám prostě odřízli 9 století.
Celá Eurasie byla obsazena nejen Slovany, ale Rusy
- Teď si vezměte moderní ukrajinskou historiografii: píše se, že Kyjevský stát byl ukrajinský, všechna knížata byla čistě ukrajinská. Nicméně, Ukrajina tehdy nebyla. Ukrajina se objevuje až v 16. století. Bylo to polské pohraničí. Když se Velkoknížectví litevské sjednotilo s Polskem, vznikla Rzeczpospolita, tehdy se tyto země staly pohraničím. Obecně, Ukrajina je umělý útvar. Pokud se budeme držet ukrajinské historiografie, tak se Rusko objevilo ne v 5. století, ale dokonce až ve 14. století. A nyní je nám všehovšudy 6 století. Mám takový dojem – je to jeden historický model –nějaký národ přijde na slovanské území, zabere toto území, vyžene odtud Slovany ohněm a mečem, zbývající pohltí do své kultury, tito lidé začínají mluvit tímto jazykem. A za nějaký čas se objeví kabinetní historiografie.
- Možná že jsou Rusové, Slované tak slabí, že každý přijde a vyžene je?
- Nejsou slabí, jsou hodní.
- Ale Ukrajince lze považovat za Slovany?
- Těžká otázka. Soudě podle paleolitických nápisů, bylo tam slovanské plnohlasí (speciální fonetický jev, typický pro východoslovanské jazyky, pozn. překl.). Zabývám se Etrusky, a ukázalo se, že etruský jazyk je varianta běloruského jazyka. Navíc na jednom ze zrcátek je napsáno, že oni přišli od Krivičů, a hlavním městem Krivičů je Smolensk. A druhá část jsou Poločané z Polocka. Takže tihle tvořili Etrusky. Píšou pár slov etrusky, bělorusky, a zbytek je psán v ruštině! A je naprosto jasné, že plnohlasí existovalo i v antice, i v paleolitu, je vlastní i ukrajinskému jazyku. Ale v ukrajinském jazyce „o" přechází v „a". Rusky „on", ukrajinsky „vin", rusky „toľko", ukrajinsky „tiľki. Jedná se o jev mnohem pozdější. Ukazuje se, že základní linií je ruština a ukrajinština je odnož. Ale my jsme zachovali ten nejstarší základní jazyk. Jediná věc – objevil se u nás ruský „akan", ale v paleolitu jsme měli „okan“ (typicky ruské fonetické jevy, jde o výslovnost samohlásky v nepřízvučných slabikách, pozn. překl.). Objevil se zvuk „ э", který je typický pro ruský jazyk, ale předtím to bylo vyslovováno jako „e".
- Říkáte, že latina vznikla z ruského jazyka?
- Protože že celé Eurasie byla obsazena nejenom Slovany, ale Rusy, je zcela jasné, že každý národ, kteří přišel, přijal tuto kulturu, a především tento jazyk. Jaroslav Kesler píše, že všechny románské jazyky jsou prostě zkreslený slovanský jazyk. Prostě vezmete libovolná evropská slova a dostanete ruská. Ve svých knihách uvádím takové příklady, ačkoliv jich existují tisíce.
- Jaké zdroje používáte? Jak probíhá proces rozluštění a čtení starých textů?
- Ve své poslední monografii „Posvátné kameny a pohanské chrámy starých Slovanů" uvádím víc než 200 ilustrací těchto objektů - od kamenů po chrámy. Na těchto kamenech a kamenných stavbách lze vidět tyto nápisy, to si může s určitým úsilím ověřit každý, kdo chce. Věc se má tak, že pro lepší kontrast je nutné invertovat černou a bílou barvu a naopak, čímž nápisy získají mnohem větší kontrast a lépe se čtou. V knize uvádím vyobrazení kamenů a staveb na území současného Ruska, Ukrajiny, Německa, Velké Británie, Polska, Litvy, Řecka a Itálie. Chápu překvapení a pravděpodobnou nedůvěru v moje slova, ale nabízím seznámit se s materiálem alespoň jedné té knihy. Jsem si jist, že čtenář bude s mými důkazy a získanými výsledky výzkumu plně spokojen a objeví pro sebe úžasný svět starých Slovanů.
Mnohokrát děkuji, Valeriji Alexejeviči! Přejeme Vám nové tvůrčí objevy, s potěšením jsme připraveni nabídnout Vám naše stránky k popularizaci Vašich myšlenek.
- Děkuji.
Test očí.


Něco pro rozptýlení.
Tento test je na to, jak Vaše oči dokáží rozeznat barevné odstíny. Po rozkliknutí níže  uvedené internetové adresy se před Vámi ukáže barevný čtverec rozdělený na několik polí. Klikněte vždy do toho čtverečku, který je nejsvětlejší. Pak se objeví další barevné pole. Postupně se barevné rozdíly budou zmenšovat. Musíte vždy odkliknout, jinak Vás to dál nepustí. Je to na čas!!!


Pokud je Váš výsledek nad barevných 20 polí, tak jsou vaše oči OK, 30 a více barevných polí mají piloti!

čtvrtek 28. ledna 2016

Předpověď Česko-Slovenska a EU 2016
Přiložené video nám dává možný nástin událostí v roce 2016 od velmi dobré věštkyně z USA Elizabeth Joyce.  Ke svým schopnostem přišla jako většina médií po přežití autohavárie s opilým řidičem, ikdyž i před tím byla nadaná touto vlastností, ale po autohavárii se tato vlastnost zintenzivněla. Na cestě do nemocnice se jí třikrát zastavilo srdce a od té doby začala mít silné psychické vize. Její předpovědi jsou neskutečně přesné a  skoro vždy realizované. Je to až ohromující přesnost. Elizabeth pomáhá lidem ve všech oblastech života.

Mimo jejich  knih, bych se rád zmínil o její přednášce „Psychické útoky“ kolem nás. Opět vlastně potvrzuje útoky egregorů(kyvadel), vyrobených lidmi zlými, většinou s asociálním myšlením. Tyto útoky citlivá oběť cítí většinou po probuzení jako bolest hlavy, neobvyklé chování, cítí nějaký vliv. Egregor se vlastně přemístí z vysílající na oběť a snaží se u ní parazitovat. Tak jak jsem psal v minulém článku o egregorech http://energieupramene.blogspot.cz/2016/01/jak-na-egregor-kyvadlo.html jak se jich zbavit, potvrzuje všechny uváděná pravidla. Je i zajímavé, že poukazuje i na vliv hudby, která vás může zbavit těchto negativních entit, tak jak poukázala v komentáři  Ter Fry ze 27.1. 16  13:37 v článku "Jak na egregory", velmi zajímavý a tedy správný  postřeh. Rovněž potvrdila, že mnoho „přírodních“ katastrof je uměle vytvořeno. Uvedu jen např. výbuch sopky na Islandu = zkorumpovaní bankéři  odsouzeni do vězení, nebo záplava v Thajsku = odmítnutí GMO. Ale to jen na okraj, nyní se podívejte na video s předpovědí na 2016.

úterý 26. ledna 2016

Kesheho tužka II. PainPen
O tomto zařízení jsme již psali zde http://energieupramene.blogspot.cz/2015/11/kesheho-tuzka.html  , patří do naší sekce „Volné technologie“ , které jsou určeny pro širokou veřejnost a zdarma.

Můj vývoj jde dál v této věci a tak jsem pro naše čtenáře připravil novější verzi a pouze naši.

Jak víte, tento přístroj slouží na odstranění bolesti za pomoci nanotechnologie Kesheho. Je možné tímto zmenšit, nebo odstranit případné bolesti a nebo i používat na akupunkturu těla. Stačí špičku krystalu přístroje přiložit na bolavé místo a i můžete krouživým pohybem masírovat akupunkturní body na těle, příslušných orgánů a nebo pro energetizaci vašich čaker. Tento přístroj je vylepšen nejen nanesením látky Gans (kysličníku) pro větší účinnost, jak popisuje Keshe na jeho cívky pokryté nanovrstvou, ale tento přístroj je navíc opatřen na konci krystaly. Tyto jsou buzeny polem zařízení a tak krystaly jsou účinnější a zvyšuje se tak účinnost zařízení. Použil jsem u kapesního provedení menší hrotový krystal křišťálu a u druhého přístroje nazvaného Turbo velký krystal Fluoritu.

A ještě jedna rada navíc pro ty, co toto zkušební zařízení vyrábí. Před nanesením nanovrstvy si očištěte Cu drát v roztoku kyseliny citronové a následně opláchnout vodou, lépe se materiál očistí a vrstva nano pak lépe přilne.Rovněž nezapomeňte konec cívky vždy zahnout, aby energie zde nevyzařovala do prázdna.

 Výroba je jednoduchá a za zkoušku to vždy stojí. Provedení je jasné z přiloženého obrázku.
foto Iv
Aktualizováno 3.2.2016
Při mých výzkumech  je dobré např. tužku s označením "Turbo" obalit z vnějšku Al folií(alobalem). Tak dojde k většímu bioelektrickému napětí, které se pohybuje od 40mV - 190mV, podle mého, dle zdravotního stavu jedince. Čím větší potenciál, hodnota mV, tím zdravější organismus(buňky). Měření je jeden pol alobal a druhý pol hrot "tužky" a přívody přístroje držet v prstech každou rukou a přiložit na uvedené póly.

pondělí 25. ledna 2016

Ahoj templáři III. díl, kapitola 21

21. kapitola

Jo, na tý Ukrajině se fakt odehrávaly a odehrávaj zvláštní věci. Policajti a pořádkový síly se tam nedávno nechávali jako bez rozumu mlátit po hlavách, vyzbrojení pouze štíty, a to hned několika zvlčelými davy. Podobně tak, jak se mi to zdálo v jednom snu v roce 2013. Každá skupina tam měla svýho vyvolenýho oligarchu, nebo banderovce, nejlíp obě ingredience v jednom. A všichni svorně a dohromady chtěli nejspíš... co vlastně? Jo, opět připravit koridor směřující dál do hloubi Ruska a Dálnýho východu, kde je na zemi i pod ní všeho habaděj.

Nějak si teď hned nemůžu vzpomenout na to, o jakou že sexuální úchylku to vlastně kráčí? Homo-, nekro-, pedo-? Je jich fakt docela dost, ale koridor-fílii ve svým seznamu nemám. I když zas na druhou stranu se bude nejspíš rušit ona dosud velmi uznávaná fílie, zvaná dolar i s jeho petro-odštěpkem.

Jo, v EU, nebo u Obamy by tohle povstání „majdanutejch“ politici vyřídili bez mrknutí oka a raz-dva! Viděl jsem pár videí, jak tam na Západě po hubě nedostávaj policajti a ochránci pořádku, ale velmi profesionální demonstranti! Zvláštní, že by to v tomhle globál-světě neokoukli a nezmákli „zvláště“ v bejvalý části Sovětskýho Svazu, kde kdysi svorně řádili a dosud řáděj pohrobci Bandery i Trockýho? Tam přeci tyhle „humanistický metody“ byly zažitý od víceméně trockistickejch a v pár případech i naprosto mentálně neschopnejch generál-tajemníků od Chruščova až po Gorbu a Jelcina.

Je taky dost divný, proč je najednou oproti loňsku téměř klid. To přeci nemohly dokázat ty několikery plky týmu cácorky a multikulturalistky Merkelový s p-rezidentem Hollendem v Minsku za asistence hostitele a „hodnýho tatíka“ Bělorusů, báťušky Lukašenka? Nojo, asi je to tím, že si USA i EU a rovněž i fašo-bandero-oligarcho-bratři Porošenko s Jaceňukem uvědomili, jak je Putin přerostl.

No, a je to tady. Rusko právě teď rozjelo leteckou ofenzívu v Sýrii. Čímž si dovolilo něco donedávna naprosto nepředstavitelnýho. Myslím, že si Nato i Obama zaškytali tak, až jim zaskočilo. A fakt bylo z čeho! Tak nečekaný a perfektně připravený řídící a vojensko-technologický šou, beroucí dech, nejspíš i mnoha současnejm Slovanům pomohlo narovnat si páteř.

A Asadovi to nejspíš uvolnilo ruce na pořádnejch pár facek. Ale komu je udělit jako prvnímu, protože těch adeptů je tam střašně moc?

Je to fakt zvláštní situace. Putin je jeden z nejmocnějších lidí současnýho světa a právě teď k němu s nadějí vzhlíží stále víc a víc Slovanů. Je to tajnůstkář? Nebo úlisnej, protřelej a opět jen proradnej politik model Chruščov,  Obama, či Sobotka? Je stejně jako tihle v něčím žoldu a schopnej pro slečnu Moc konat i zrůdnosti?

Já vám nevím... Chemtrails i nad Ruskem naznačuje, jako by mohl bejt i v několika žoldech, stejně jako kdysi, když sloužil v KGB. Tohle přeci špioni, říkala mi moje žena, prej běžně dělaj, ne? A ona se v těchhle špion-seriálech vyzná! A je fuk, jestli si to trejluje sám, nebo to svinstvo nechává dělat někomu jinýmu. A proč vlastně? Vždyť tím hubí svůj slovanskej rod! A zvláště blbý je to proto, že Rusko se svým koeficientem porodnosti je na tom tak bídně, že vymírá.

Ale poslední jeho kroky ohledně zakládání novejch, ekonomicko mocenskejch struktur planety, barevnejch revolucí, Ukrajiny, a teď ta darda v Sýrii, určitě zmrazily rysy všech světovejch elit. Že jsou z něj celý pryč potentáti EU, se nedivím. Ale z Ruska zřejmě mrzne úsměv i těm, co všechnu tuhle hrůzu pracně a velmi profesionálně jako podklad pro předvoj útoku na Rusko naplánovali. Nojo ale co když to zbastlili tím, že se líp nedohodli a navíc zřejmě podcenili Bojara? Ono těch elit je kopa sort!

Jedni z nejmocnějších jsou zváni „finančními hráči“. Ti dodnes financují vše v pyramidě nad i pod sebou. A proto jim to stále vycházelo. Ale teď se zdá, že Rusko si díky Putinovi a jeho politice s apendixem knížecího jaryliku padlo do noty se současnou partiturou, jež píše GP, hm? Ony totiž USA svou nenažraností příliš zatěžujou lidský i planetární zdroje. Tedy bezohledně tunelujou jakousi jistou stabilitu toho, aby GP měl do budoucna zaručeno, že bude mít nad čím panovat!

Velmi důležitým se v tomhle procesu stal návrat Krymu ke svý matičce Rusi. A to nejenom geograficky a etnicky, ale i proto, že GP i tajná bratrstva jsou posedlá temným ezoterismem. A zvláště teď, když spoléhaly na to, že si v případě vypuknutí III. světový, nejspíše jaderný války odletí na delší a příjemný vakace někam do vesmíru. Ale tenhle nápad byl rázně utnut pokročilejšími vesmířany v duchu, tak tohle teda, pánové, ne! Modrá planeta musí bejt zachována !!! A to je pro ty i nejvyšší elity velkej průser, protože i když na to mají cajk, tak je vesmír nepřijme!  Neboť rozpoutáním jaderný války a případným zničením planety by mohlo dojít k nevratnýmu porušení některých vesmírných zákonů. A ti šmejdi toto chtěli obejít možností, že v případě jaderný války jim k tomu poslouží dnes možná už jen jedinej galaktickej portál na světě, tvořenej komplexem krymskejch pyramid, jenž byl  ihned po přijetí Krymu RF uveden do funkčního provozu svorně ruskými vědci a ezoteriky.


Dnes je jím zřejmě zajišťována informační a energetická ochrana nejen Krymu, ale i Ruska. A já doufám, že se to možná týká i nás ostatních Slovanů. Tedy alespoň těch, kteří se stále za ně považují. Ten maglajs na Ukrajině měl mezi jiným zajistit i okupaci tohoto poloostrova pro potřeby těch nevyšších planetárních elit. Jenomže i v tomhle případě Putin jednal stejně jasnozřivě a bleskově, jako před pár tejdny v Sýrii. Zvláštní to člověk... Jakoby měl v Univerzu komplice, hm?

Jeden z Putinovejch poradců, Andrej Devjatov, se k týhle smutný západní eskapádě vyslovil takto:

 Aby mohl být oživen duch Krymu jako centra Nové Chazarie, musí mu být dán status suverenní vlády. A k tomu je potřeba totální zhroucení Ukrajiny. A Finanční hráčí vědí přesně, co je nutné udělat...

  A opět tu jsou stejně jako tehdy dávno ve hře kromě „finančních hráčů“ zase i Chazaři (jeden ze slovanskejch kmenů) v 8. st. přijatí pod křídla judaismu jako 13. „židovskej, nesemitskej kmen“. Dnes je to nejpočetnější „židovská“ populace. Tehdy i dnes nevypočitatelnej kmen s uměle sníženou úrovní svědomí, kterej nectil lidskej život, úmluvy, dohody a nelítostně lovil svý slovanský soukmenovce jako otroky v jižních částech Velký Rassénie a Velký Tartárie. Ty pak prodával galadskejm Židům v Konstantinopoli. A před časem se jim obojím tenhle ukrajinskej mazec moc a moc hodil. Spojili zde síly jak Chazaři, tak údajní „semitší Židé“. Což je ovšem opět matení a kouřová clona, protože „Židé“ je opět naprosto umělej název pro ty, jež kdysi Marx nazýval nikoliv národem, ale „obchodníky“. To je zmatek, co? A navíc Chazaři i Židé jsou dle moderních, genetickejch Y-DNA haplo-map rovněž příslušníky bílý Rassy, tedy naši bratři Slované! A jako takoví pocházejí rovněž ze slovansko-árijskejch kmenů vysazených v Bělovodí.

Takže Putin musel omejt Západ hodně ledovou vodou svejch nekompromisních rozhodnutí, aby si jejich elity všimly, že RUS, RUSKO a SLOVANÉ, potažmo celá bílá rasa ještě existují a navíc pod mnoha názvy! Byť v tomto případě stojí opět proti sobě stejně jako v době Velkýho Října „žido-chazarští obchodníci“ a trockisti proti jednomu z mála skutečnejch bolševiků, jímž byl tehdy napůl Romanovec, Stalin. A dnes toto reprezentuje, určitě už ne bolševik, ale jistě výjimečnej člověk, Putin.

Jo, to vám byl jekot i z naší současný čecháčkovský a patolízalský provincie EU. Jaký že má nějakej mrňavej Putin právo chránit ruský obyvatelstvo žijící na Krymu? A přitom on a Rusko udělali jenom to, co ve svobodným referendu chtělo a žádalo prostý většinový ruský obyvatelstvo Krymu! Vždyť mu ze strany banderovsko-oligarchický Ukrajiny a sv. Západu hrozila genocida! Genocida lidu, zneužití pyramid a vyrabování Krymu, jenž před onou nesmyslnou, ale účelovou darovací epizodou Ukrajince a trockisty Chruščova, byl vždy součástí Ruska. A to, že tohle Rusko a Putin bleskově provede, nenapadlo celou západní namyšlenou „smetanu“.

Chránili, či snad chrání USA a NATO svý obyvatelstvo v Afganistánu, Africe, Iráku, Jugoslávii, Sýrii, Líbyi, či teď na Ukrajině a sám bůh ví kde? A proč tak daleko od chalupy? Áááá pardon, možná nevíte, že tenhle stát byl a dosud stále je, a to už od r. 1776 permanentně s kdekým po celým světě v obvykle nevyhlášeným válečným stavu? Je to sice od jejich současnejch mrakoušů daleko. Ale co, oni se už dávno pasovali svým násilím a samozřejmě i s tichým posvěcením elit a zbabělejch národních zástupců v OSN na „světovýho policajta“. A stal se jím ten pravej - co velmi rád a s gustem vede svý války cizíma rukama a výhradně na cizím území.

No, a představte si, že to zaostalý Rusko vedený Slovanem jménem Putin si na základě nějakýho „blbýho svobodnýho referenda obyvatel Krymu“ dovolí, a dokonce prosadí, že se ten mrňavej poloostrov nestane kolonií USA, ale vrátí se a už se i vrátil ke svý matičce Rusi! To byl mediální vřískot. No, a velkou radost z tohoto novýho uspořádání měli taky dědici říše Velkýho Draka, kteří si znovu a zrovna tudy naplánovali novou Hedvábnou stezku. Jakpak by jinak Číňan vstupoval do Evropy, Černým mořem? Zvláště kdyby na Bosporu byl proclíván velmi „zodpovědným“, otomanským náčelníkem Erdoganem, a navíc pod dozorem plavidel americkýho a naťáckýho válečnýho námořnictva, he? To by stačilo jenom škrtnout a už by to jelo...

A ona si takovouhle rošádu dovolí províst nějaká sprostá a ušmudlaná Ruská federace v čele už teď možná ne s p-rezidentem, ale od Stalina to pouze druhým skutečným představitelem ruskýho lidu, Putinem, kterej moc dobře chápe a ví, o co kráčí, a co si žádají výhradně pro sebe týmy „finančních hráčů“. Rockefeller, Rothschild,  Warburg, Morgan, British Roayal House of Windsor, Vatikán-Bitcoin a jiní.

Ten posledně a výslovně uvedený se svou top-sítí intelektuálních „zhodnotitelů“ je posedlej svým velkým hobby. Tedy kapitalizací veškerý ne-hmotný infrastruktury světa, přičemž se nejedná o nic menšího, než o Víru, Lásku, Naději, Něhu, Emoce, Inteligenci a Tvořivost! Není snad tohle výstižnej příklad opravdu svatouškovsky prohnaný surovosti?
 Nojo, už tuším proč se tyhle možná už brzo „bejvalí finanční hráči“ vždy na oko škorpili. Činili tak proto, aby působili unaveně a slabší, než ve skutečnosti jsou. Nebo, že by se snad dalo mluvit o projevu strachu z východních, tajnejch bratrstev? Či dokonce o výhružku východní části GP, kterou jim nedávno tlumočil mluvka Benjamin Fulford? Ale musí to mít nějakej smysl, když tenhle tým praktikující mezi sebou už pár století nesmírně sofistikovanou dělbu činností se už před koncem minulýho století prezentoval převodem fyzickýho zlata pod střechu a ochranu Čínský centrální banky! Nepotvrzuje snad i on tímto, že bere pod svou „dočasnou“ ochranu, současný konání stále víc kolem Putina semknutýho Ruska? V němž i mnohým, mnohdy i velmi tupým oligarchům už došlo s kým, kde a jenom jak mohou přežít? Že to lze pouze v obrovský zemi přeplněný přírodními zdroji, která teď všude po světě vytváří nová ekonomicko-mocenská uskupení, což znamená, že v ní už nejsou jenom ony proklamovaný materiální zdroje, ale i ty uložený v hlavách jejího lidu a spřízněnejch zemí. Z nich se přes noc mohou vyklubat jak nový sociální, tak i mocenský, či dokonce „nedej starozákonní bože bez svědomí“, mír a blahobyt produkující bloky, jež navíc budou pro běžnou potřebu obyčejnejch lidi.

         A to bylo pro někoho, tedy nejvyšší elity“, ono fatální a ještě nedávno nepříliš předpokládaný zvrtnutí současnejch pozemskejch dějů, že? A opět za tím bylo stále semknutější putinovský Rusko paktující se na základě rovnosti s kde kým, jenž byl západem vykořisťován, podceňován, či odstrčen. I když je fakt, že to občas zaskřípe. A v současný době tohle dočasný „kamarádství“, než doufejme zajde na úbytě, využívá i onen bezstrukturní hybatel světa, teď možná načas soudruh a „kolega“ Rusů, tedy GP. A udělal to proto, že  usoudil, vyhodnotil a možná dokonce vyhodil za dnes ještě velmi tichýho přikejvnutí EU z kola ven už totálně za Obamy z přežranosti zpitomělý USA?

Jo, Orwelův model byl geniální a využitelnej v tom, že dav v hrůze z neviditelnýho nepřítele, posílajícího tu a tam do zóny navštívenku ve formě teroristů a bomb, přijmul obojek. Jenomže extra cvičenej, dokonce už 2x p-rezidentstvím pověřenej ex-agent KGB Putin tohle využil a vyhlásil „ještě možná včera v branži naprosto nesmyslnou doktrínu“. P-rezidenti všech podrobenejch a dosud USA přikyvujících zemí - SPOJME SE. A zkuste jako já, stát se konečně ne p-rezidenty, ale vůdci svejch národů! Zabraňme společně zatažení Slovanů, tedy celý bílý rasy do multietnickýho globálního konfliktu, jenž má pitomej název „multikulturalismus“! Za nímž by následoval pouze a jen střet už bez názvu... 

Copak jste si nevšimli, že tahle zlovolná pakárna se v his-tor/a/-ii neustále opakuje? Ta předposlední verze byla spuštěna v 80. letech minulýho století. Tehdy se podařilo „mírumilovnýmu světovýmu společenství šedejch eminencí, bankovních klanů, korporací a OSN“ do sebe navízt haplo-Slovany v Iránu, s haplo-Slovany v Iráku. Pak už to šlo jedno za druhým přes rozdělení haplo-Slovanů ve federaci Jugoslávie a totální rozvrácení Iráku. A když se jim zdařilo slovansko-arabský jaro, tak do sebe nechali opět zakousnout Slovany na Ukrajině. Stejně jako kdysi dávno za sv. Vládimíra na Kyjevský Rusi.

To je mazec, co? Obě moje babičky, jak ta Studenecká, tak i baťovská z Kameniček by stejně - GP sem, GP tam - okamžitě spráskly ruce a sdělily by světu, to svoje… jedna jeminkote a pro pána krále, a druhá doprdele, nejsou voni všichni bez rozdílu blbci?!?

         Ale je fakt, že teď hoši trochu přibrzdili a čekaj, co na to řekne brazilská samba. I ta už mnohokrát parcelovaná Rus, subkontinet Indu a Gangy, Velkej čínskej drak a časem snad i mnozí jiní...Autor: Matěj

Kdo si chce zakoupit zde uváděnou knihu, může objednat za 49,- Kč i s DPH zde: http://www.bezvydavatele.cz/book.php?Id=861


neděle 24. ledna 2016

Jak na egregor (kyvadlo)
Dnes si řekneme, jak egregor (dále jen kyvadlo) funguje, když si ho uvědomíte a snažíte se jej ignorovat, nebo odstranit.

Pokud jedinec přestane kyvadlo poslouchat a uvědomí si, co se kolem děje a rozpoutá proti němu boj, bude pouze ztrácet energii. Začal bojovat proti pravidlům kladiva, jež jsou pro něj nutná pro přežití. Začne vám vsugerovávat do myšlenek hlavně pocit viny a beznaděje. Je to jeho obrana, protože jedinec se přestal podřizovat kladivu a přestal mu dodávat jeho životní energii.

A v tomto momentu kyvadlo nastupuje svou hru a snaží se vám do myšlenek vkládat pocity viny, bezvýchodnosti, zklamání, nespokojenosti, sebelítosti, nebo jinou důležitou pro vás situací. Proč to dělá, chce obnovit ztracenou kontrolu nad vámi, pro příjem své životní energie. Kyvadlo je velmi chytré a pokud se vzdáte boje s ním, náhle se stane lepším. Pokud to nevzdáte, kyvadlo cítí, že si už na vás nic nevezme a začne běsnit, jeho hlavní pak úskok je, vyčítání morálních zásad, tak je to mazané. Provokace kyvadel jsou vždy negativní informace, emoce a nežádoucí události. Pokud se mu to povede tak tyto negativní události se mu vrývají do duše a tak dochází k uchvácení vaší myšlenkové energie do vyložené smyčky a dotyčný se tak vlastně nalaďuje na rezonanční frekvenci kyvadla a to má již opět zajištěný přísun energie od vás. Pak opět nastupuje starý scénář, že dotyčný se zlobí, rozčiluje, znepokojuje, bojí se, nadává a tím velmi aktivně vyzařuje energii o stejné frekvenci negativního kyvadla a ono je spokojené a to, čemu se vyhýbáte, dostáváte v nadbytku, proč ne, kyvadlo má pak zase hody a jste ve smyčce. Zdůrazňuji, že jedna pomoc, jak se vymanit z  vlivu kyvadla, je stát se pozorovatelem se všemi svými city jako člověka, ale ne jako oběť. Jakmile však do své mysli vpustíte cokoli nežádoucího, pronikne vámi nepřízeň a vy onen pocit začnete "hýčkat", až se to, co nechcete a co si nepřejete, ve vašem životě rozhodně zhmotní.

Nepodléhejte jeho provokacím a nezapojujte se do jeho hry.

Z vlivu destruktivního kyvadla lze se vymanit třemi způsoby:

1) odmítnout jej

2) utlumit

3) zapojit Sílu.

Odmítnout jej, znamená, přestat s ním bojovat. Ze začátku při odmítání budou aktivnější a víc dotírat. Musíte to brát jako pozorovatel a nepřecházet do emocí.

Prostě uznejte právo kyvadla na existenci, pak získáte i právo odejít od něj, nepoddávat se jeho vlivu, nebojovat, neztrácet nervy. Klidně jej přijměte jako nutné zlo a pak utéct třeba pozitivníma myšlenkama, tím jej odmítáte a ono se přestěhuje na jiné objekty.

Utlumení značí, že přijímáte ze začátku hru kyvadla, ale v závěru změníte směr. Nastává to, že vaše frekvence se začne lišit od frekvence kyvadla a tím jej matete. Někdo vám chce dát facku, nezačnete útočit, ale čekáte na moment vystartování pravačky útočníka a uhnete. Je to jen jeden příklad, ale pro názornost by měl stačit. Pro tlumení kyvadla je výborné mít dobrý smysl pro humor, nebo idiotské veselí, ano, je to někdy těžké, ale zkuste to. Takový styl nedává kyvadlu žádnou šanci. Třeba vás někdo trápí, váš vztah, zkuste odhadnout co ten člověk potřebuje a co postrádá, ne ze svých potřeb, zkuste si vybavit, jak onen jedinec je šťastný, spokojený, zapomeňte na problém, který vám dotyčný působí. Vždy si vzpomeňte, že jde o kyvadlo a jeho provokace. Stanovte si do hlavy, že kyvadla existují a začnete být na jejich provokace imunní dle rad zde. Navíc kyvadlo okradete o jeho energii, kterou vám vzalo. Buďte pozorovatel.

Zapojení Síly pro odpojení a obranu proti kyvadlům je nejvíce účinnou zbraní. Tady na stránkách jak se napojit na Sílu jsme již psali několikrát. Předejte vše na bedra Síle, ona je tvůrčí silou a vytváří vše zde na Zemi, i kyvadla díky ní existují. Přijměte dar Síly, ona je vždy s vámi, obraťte se na ni o pomoc, děkujte jí, ale ne sobě, vy se jen těšte z úspěchu, zásluhy dejte Síle a tím odstraníte svou důležitost, důležitost vlastně všeho, pohybujte se po proudu toho, co vám Síla naděluje, naděluje vaši realitu, kterou prožíváte, uznejte to. Tím je důležitost pryč a nenastoupí ani rovnovážné síly, ani kyvadla. Pokud nebudete dělat potíže a svými znalostmi nemusíte a nebudete bránit proudění variant, řešení přijde samo za pomoci Síly, jež je vždy s vámi. Opačný postup bude plodit spoustu nových problémů. Hlavně zůstaňte pozorovatel.
Náš život je protkán provokacemi kyvadel, zvláště v dnešní době, kdy je jich na Zemi utvořeno nepřeberné množství, je to i dnešní  mainstrém se svými negativními zprávami - provokacemi. Myslíte, že fantazíruju, vůbec ne. Vědci dnes již tyto energetické entity dokázali i vyfotografovat, viz např. zde: http://bod-zlomu.blogspot.cz/2016/01/vedci-poprve-vyfotili-astralni-parazity.html 
http://www.vedamost.info/2012/09/blog-post_30.html 
Takže jsou reálné a také podle toho život na Zemi je takový, jaký je, kdy se láska , cit a všechny dobré lidské vlastnosti moc nepěstují, spíše jsou pokládány za škodlivé a v zárodku se zašlapávají a tím se tvoří nové a nové destruktivní entity. Kyvadla vždy hrají na city, proto držte své emoce pod kontrolou a být si vědomi, že je to hra negativních kyvadel. 

A něco z praxe:
 Ahoj, Zdeněk,  myslím, že by bylo velmi vhodné sdělovat prožitky a změny v životech lidí, kteří se snaží se Silou, pracovat, komunikovat, řekněme si i hrát ... ne zahrávat. Mě v říjnu loňského roku přinesla novou práci, mohl jsem se osamostatnit jako OSVČ a měsíc před tím jsem měl jen špatně placenou obtížnou práci, ale najednou mě cosi vedlo přímo k tomu dát výpověď, ihned ... a přesvědčení, že nové možnosti jsou za dveřmi, ne, neradím tak radikální kroky dělat každému, zadní vrátka jsou fajn, ale prostě já věděl že musím ... Nyní se na S stále obracím, někdy mi i odpovídá a dost ochotně, někdy i drsně ... neřeším zda je to mé podvědomí, nebo S, pak člověk tráví čas hledáním vysvětlení a připravuje se o milé výsledky ... je prostě jen třeba na Ni myslet a ona myslí na vás ... a vede to i k vyššímu uvědomění a bdělosti (stav pozorovatele)a hlavně se nebát, že je to tak jednoduché, prosté, možná ta jednoduchost hodně lidí odradí a hledají zas nějaký zaručený psycho, ezo, okulno systém s milionem pravidel ... a stačí přitom .... tak málo. Stále jsem naplněn vděčností autorovi, že mi pomohl otevřít oči, děkuji a vám všem, ať je Síla vědomě s vámi, ať se vám daří.

Podána žaloba na MerkelovouSkupina právníků podala žalobu ke Spolkovému ústavnímu soudu v Karlsruhe proti migrační politice německé vlády, informuje Spiegel.
Advokáti požadují, aby soud prohlásil rozhodnutí Angely Merkelové ze 4. září 2015, vyhlašující otevření hranic pro uprchlíky, za odporující Hlavnímu zákonu SRN. Jako porušení zákona je možné hodnotit i takovou okolnost, že Merkelová vystupovala proti používání norem Dublinské dohody a německých zákonů o poskytování azylu a práva pobytu.

© AFP 2016/ KAY NIETFELD
„Kancléřka SRN v rámci svého politického směru nemá právo překračovat hranice zákona a své pravomoce, které dostala od voličů prostřednictvím parlamentu", řekl autor žaloby, advokát z Düsseldorfu Clemens Antweiler. Podle jeho slov je Merkelová „recidivistkou", jelikož otevření hranic není zdaleka první rozhodnutí, odporující zákonům Německa a Evropské unie. Patří sem pochybná opatření, která kancléřka podnikala v rámci překonávání krize eura a v souvislosti s odmítnutím atomové energie.
Podle nejnovějších údajů pohraniční agentury EU Frontex přicestovalo v prvních deseti měsících minulého roku do EU asi 1,2 milionu migrantů. Evropská komise prohlásila, že současná migrační krize ve světě je nejrozsáhlejší od druhé světové války.

pátek 22. ledna 2016

Příběh paní učitelky


 Na začátku školního roku stála třídní učitelka šesté třídy před svými bývalými páťáky. Přejela všechny děti pohledem a řekla, že je má všechny stejně ráda a ráda je vidí. Byla to velká lež, neboť v jedné z předních lavic seděl schoulený chlapec, kterého učitelka ráda neměla.
Seznámila se s ním, stejně jako se všemi svými žáky, v loňském školním roce. Hned tehdy si všimla, že si nehraje se spolužáky, má špinavé oblečení a je cítit, jako by se dávno nemyl. V průběhu času byl vztah učitelky k tomuto žákovi čím dál horší a  došlo to až tak daleko, že by nejraději všechny jeho práce přeškrtala červenou tužkou a napsala mu pětky.
Jednou zástupce ředitele školy požádal o rozbor posudků všech žáků od počátku jejich školní docházky. Učitelka si spis tohoto neoblíbeného žáka nechala až na konec. A když konečně došla až k němu a chtě nechtě začala číst posudky na něj, byla ohromena.
Učitelka, která chlapce vedla v první třídě, napsala : „Je to překrásné dítě se zářivým úsměvem. Domácí úkoly dělá přesně a čistě. Být s ním pohromadě je prostě radost.“
Ve druhé třídě o něm učitelka psala: „Vynikající žák, kterého si váží jeho kamarádi, má však problémy v rodině: matka trpí nevyléčitelnou nemocí a jeho domácí život je nejspíš prostě boj se smrtí.“
Učitelka ve třetí třídě uváděla : „Smrt matky na chlapce velmi silně dolehla. Snaží se ze všech sil, otec však o něj nejeví žádný zájem a pokud nedojde k nějaké změně, odrazí se jeho život brzy i na učení.“
Ve čtvrté třídě psala učitelka: „Chlapec neplní své povinnosti, o učení nemá zájem, nemá prakticky žádné kamarády, často usíná přímo ve třídě.“
Když učitelka posudky dočetla, velmi se sama před sebou zastyděla. Cítila se ještě hůře, když jí k Vánocům donesly všechny děti dárky zabalené do lesklého dárkového papíru se stužkami. Dárek od jejího neoblíbeného žáka byl zabalen do silného hnědého papíru. Některé děti se začaly smát, když učitelka z toho zchumlaného balíčku vyndala náramek, ve kterém chyběly některé kamínky a lahvičku parfému plnou jenom do čtvrtiny.

Učitelka však zarazila smích ve třídě, když vykřikla: „To je ale krásný náramek!“ Otevřela lahvičku s parfémem a několik kapek si stříkla na zápěstí.

 V ten den se chlapec po vyučování zdržel ve třídě, přišel k učitelce a řekl jí: „Dneska voníte, jako voněla moje maminka.“ 
 Po jeho odchodu učitelka dlouho plakala. Po nějaké době se začal neoblíbený žák vracet k životu. Koncem školního roku už patřil k nejlepším.
Po roce, když už pracovala s jinými dětmi, našla pode dveřmi třídy psaníčko, kde jí tento žák psal, že byla nejlepší učitelkou, která ho kdy učila.
Uběhlo dalších pět let, než dostala od svého bývalého žáka další dopis.Psal jí, že dokončil střední školu jako třetí nejlepší žák třídy a že ona je stále ještě nejlepší učitelka, kterou v životě poznal.

Po dalších čtyřech letech dostala učitelka dopis, kde jí její žák psal, že přes všechny těžkosti už brzo dokončí universitu s nejlepším hodnocením a znovu potvrdil, že až dosud právě ona je tou nejlepší učitelkou jeho života.

Za čtyři roky na to dorazil další dopis. Tentokrát jí bývalý žák psal, že když dokončil univerzitu, rozhodl se ještě zvýšit úroveň svého vzdělání.
Před jeho jménem stál tentokrát titul „doktor“. Také v tomto dopise jí psal, že je nejlepší učitelkou, kterou v životě měl.

Čas plynul. V jednom dopise jí napsal, že se seznámil s dívkou, s níž se chce oženit. Jeho otec zemřel před dvěma roky a on by se rád zeptal, jestli by na jeho svatbě přijala místo, které obvykle patří ženichově matce. Učitelka samozřejmě souhlasila.

Ve svatební den svého žáka si učitelka vzala onen náramek s chybějícími kamínky a koupila si parfém, který nešťastnému chlapci připomínal maminku.
Přivítali se, objali, a mladý muž ucítil známou vůni.

„Děkuji vám, že jste mi věřila, děkuji, že jste mi dala znát, že mě někdo potřebuje, že něco znamenám, že jste mě naučila uvěřit ve své síly a rozlišovat dobré od špatného“.

Učitelka mu se slzami v očích odpověděla: „Mýlíš se, to tys mě všemu naučil. Dokud jsem se s tebou neseznámila, neuměla jsem vůbec učit“.

Tak silný příběh, poučný a dojemný zároveň jsem už dlouho nečetl.

Přiznám se, že mi při čtení tohoto příběhu vyhrkly slzy dojetí...Ať se Zdraví, Svoboda

a Láska světem šíří,

to všem přeje

Sv. Jiří :- )

čtvrtek 21. ledna 2016

Šikovní Eurohujeři
Čtenář s nickem „Honza“ nám poslal velmi zajímavý komentář o tom, jak se nám vysmívají a Česko je chvost bestie EU, tak aby to nezapadlo v komentářích.

a babičkám to přeju a ti prachatí, stejně už špatně spávají a bude hůř.

Důchody pro „podlidi“ - občany, a „nadlidi“

Farizejští úředníci z EU tlačí na vládu Bohumila Sobotky, aby zrychlila proces nárůstu
věku na odchod do důchodu. Přičemž díky Kalouskovi, máme neomezený odchod dle narození, tedy přes 70 let u nynějších narozených dětí.
Průměrný důchod němce je o 300% !! vyšší, ale to hlavní, Německo schválilo
novou důchodovou reformu, která platí od 1.července letošního roku (2016), a snižují
odchod do důchodu ze 65 na 63 let, reforma také zvyšuje důchody o 57 euro.
Píšou o tom jedině v Mladé frontě Dnes, která patří Babišovi, ostatní deníky o tom
mlčí, chytráci...!!! A teď si přečtěte to "nejlepší" nakonec, jak nám nadřazeně vládnou
z té Evropské unie, a jak si umí dopřávat na úkor nás všech, ale to si raději sedněte, ať
to s Vámi nešlehne o zem.
Odchod do důchodu ve věku 50 let s 9000 eury měsíčně pro úředníky EU byl schválen!
Napsal Svět kolem nás dne 7. května 2014. Kategorie Zahraniční
Všimli jste si, že naši politici/poslanci a jejich "pochlebovači" dělají vše proto, aby
se dostali do evropské správy?
Proč? Bude vás to zajímat.
Odchod do důchodu ve věku 50 roků s 9000 eury měsíčně pro úředníky EU byl
schválen!
Už v roce 2014, 340 zaměstnanců odešlo do předčasného důchodu ve věku 50 let
s penzí 9000 eur za měsíc! Což je v přepočtu + - 252 000,- Kč.
Jen pro ty, kteří třeba neví co je to euro? Dnes cca 28 Kč. Za tu almužnu pak si ještě
část bývalých europoslanců musí přivydělat nějakou tu pětku např. jako předsedové
dozorčí rady, či generální ředitelé, nebo berou i jiné podřadné práce jako poradce
ministrů, nebo konzultantské práce a přednášející na význačných universitách za tzv.
extramoney. Jo zlatá, dobrá EU. I zlatá, i dobrá. Jen pro koho? Co Vy na to?
Proto , že naše „svobodná a nezávislá“ média národ neinformují, považuji za svou
povinnost informovat všechny strany ......... Za co tedy platíme televizní
a rozhlasové poplatky , když se z veřejných médií nic nedovíme ???
Honza
Pozn.: Kam se poděl za Klause velký důchodový fond ? Nakonec je vidět, že u eurohujerů funguje sociální systém, ale jen pro ně.  Iv

Dobrý Cukr

Od našeho stálého čtenáře Jiřího Sv. jsem dostal pěkný mail , něco pro zdraví, tak rád předkládám opět do naší sbírky ve štítku Zdraví.

Cukr se dá použít i jinak, ne jen k jídlu

Cukr se dá použít i jinak než na vaření...9 nečekaných tipů, jak použít cukr v domácnosti
Po cukru se tloustne, hovoří se o něm jako o zabijákovi 21. století. My vám ale přinášíme tipy, kdy vám cukr neublíží. Zkuste ho použít na spálený jazyk nebo na vyčištění kávomlýnku.

Trend dnešní doby velí nahrazovat rafinovaný cukr jinou, zdravější alternativou. Že se ale vyplatí mít aspoň jedno kilo ve spíži, o tom by vás mohly přesvědčit tipy na jeho přírodní využití jak v domácnosti, tak i na zahradě. Podle slov ekologa Vlastimila Váchy: „Každý návrat člověka k přírodě je ten správný. Leckteré metody našich babiček jsou dnes stále aktuálnější, nikoli staromódní.“ K čemu je tedy cukr dobrý ?

1. Řezané květiny udrží déle čerstvé

Do vázy nalijte asi jeden litr vlažné vody, přidejte 3 lžičky cukru a 2 lžíce octa, zamíchejte a vložte květiny. Cukr živí stonky, zatímco ocet zastaví tvorbu bakterií.
Díky cukru mohou vaše květiny vydržet déle čerstvé.

2. Vyčistí mlýnek na kávu i koření
Nasypte 1/4 šálku cukru (krystal nebo krupice) do kávomlýnku nebo mlýnku na koření a nechte jej běžet několik minut. Zapomeňte na rozebírání na díly, veškerý nahromaděný maz díky cukru zmizí. Jen pamatujte na to, že po čištění musíte cukr z mlýnku vysypat.

3. Udrží chléb a koláče čerstvé
Do vzduchotěsné nádoby na pečivo nebo do chlebníku přidejte několik kostek cukru.

4. Odstraní hodně odolnou špínu

Smíchejte 1 lžíci olivového oleje s moučkovým cukrem na pastu a rozetřete ji po celých rukou. Výsledkem budete překvapeni – ruce budou čisté a regenerované.
 

5. Zklidní spálený jazyk
Byli jste nedočkaví a vypili rychle horkou kávu? Položte si na jazyk kostku cukru a cucejte. Po chvíli se vám uleví.

6. Zbaví zahradu háďátek
Stop škůdcům, Háďátka jsou hlístice – škůdci kořenové zeleniny, ale napadají i okurky, rajčata, polní a okrasné rostliny. Jde o ploché „červy" dlouhé okolo 1–2 milimetrů. Přezimují hlavně ve sklenících. Na jaře se líhnou larvy, některé zůstávají ve výhoncích a další se stěhují ke kořenům. Napadená rostlina chřadne a kořeny se deformují.
Jestliže vytáhnete ze záhonu zeleninu s hrbolatými kořeny, máte co do činění se škodlivým zahradním červem. Posypte rostliny a půdu kolem nich hrstí cukru, čímž ničemu neublížíte, jen hlístici vytvoříte nepřátelské prostředí.
Hrst cukru si dokáže poradit s nepříjemnými škůdci.

7. Lapač much a vos
Smíchejte dva díly cukru s jedním dílem vody a uvařte sirup. Dejte ho vychladit, potom ho nalijte do keramické misky, kterou umístěte venku na zahradní stůl nebo na okenní parapet. Lepící směs se bude chovat podobně jako mucholapka. „Každý přírodní lapač je ekologický, šetří životní prostředí, působí bez chemikálií a hubí obtížný hmyz humánním způsobem,"říká Lenka Pánková z klubu ochránců přírody.

8. Zaplaší lezoucí hmyz
Ačkoli cukr škůdci přímo milují, spolu s práškem do pečiva se z něj stává jejich nejhorší nepřítel. Na jeden sáček kypřicího prášku počítejte se dvěma lžícemi cukru, smíchejte v misce a posypte tím všechna místa, kde máte podezření, že škodlivý hmyz leze. Opakujte podle potřeby.

9. Odstraní skvrny od trávy
Z cukru a teplé vody zamíchejte hustou kašičku a tu naneste přímo na skvrnu. Nechte jednu až dvě hodiny působit, a pak oděv běžným způsobem vyperte.  Taste zbraně našich babiček!.

Zázračnému hojení ran a snižování bolesti pomáha krystalový cukr.
Už dávno naši prarodiče používali krystalový cukr na různá otevřená poranění. Na začátku je zapotřebí ho dát na poranění ve větším množství, potom ránu obvázat. Pri následném převazování poranění se cukru už dává méně, protože rána se rychle hojí. Léčení s cukrem je doslova revoluční léčba. Po použití cukru baktérie nedokážou přežít, baktérie potřebují na množení a růst vodu. Cukr z rány vodu odčerpá, proto baktérie postupně odumírají, rána se hojí rychleji a bez bolestí. Cukr léčí proleženiny, různé vředy, léčí rány i po amputaci končetin, různé rány po operaci. Pacienti, kteří podstoupili léčbu cukrem, byli bez nežádoucích účinků, rány se rýchleji hojily a hojení probíhalo bezbolestně. Jde o léčení finančně nenáročné, nakolik nám stačí jen potravina - cukr, který má každá domácnost v kuchyni. V Evropě už v některých nemocnicích začali pacienty léčit krystalovým cukrem. Pacienti a lékaři vždy říkali: "Konec zdlouhavému léčení poranění ran a bolesti!"