neděle 25. června 2017

Multi-kulti, naše zbabělost - Lidice

Projev prezidenta Zemana, který jste neměli slyšet!

 

 

Otvírání "Destruktivního portálu"
Dost často se v nynější době opakují okamžiky, kdy vše kolem vás se dostává do negativních vlivů. Zvláště u „Plusáků“( http://energieupramene.blogspot.cz/2017/06/zapornaci.html ) se  odehrávají útoky na myšlení, kdy okolní negativní signály působí většinou velmi cíleně, hlavně vždy nejlépe na citové a emoční aspekty, hlavně s tím záměrem, aby výsledkem byl zdůrazněn váš "chybný" pohled na svět a tím jste byli odstraněni z působení na své okolí jako překážka k vrcholnému ukončení záměru „Záproňáků“. Služebníků, kteří o tom ve své zaslepenosti ani někdy neví, je kolem dostatek. Mohu zde třeba jen upozornit na Sybilino proroctví jako:  Jen pár jednotlivců zůstane na stráži a budou zmírati hladem, nemohouce najít práci a chleba si vydělati. Ti, kteří budou mít chléb i zlato, tedy moc, začnou řváti na všechny strany – vlast je v nebezpěčí. Je nutno poraziti nepřítele a pak budeme míti pro vás chléb a zlato, nepřítel je tomu vinen. http://energieupramene.blogspot.cz/2015/08/sibyla-dnesni-doba.html

Toto dění ve světě je dnes obzvláště výrazné. Tomu všemu napomáhá jak tomu říkám „Destruktivní portál“, který se snaží otevírat Negativní strana k uskutečnění zastavení vývoje lidstva a nastolit u něj otrokářský řád NWO. Otevřením „Destruktivního portálu“ narušují rovnováhu Univerza - přirozený vývoj a tedy i současně zamezují vývoji lidstva. Tak jak jsem popisoval v článku http://energieupramene.blogspot.cz/search?q=temn%C3%AD  Temní postaví svou stráž nad světem lidí Země a oddělí je od vyšších světů neproniknutelnou tmou. A tak se dnes i děje. Tyto vlivy díky otevírání Destruktivního portálu mají vliv nejen na světové události, ale zvláště i na jednotlivce a to ve všech aspektech jeho myšlení. Kladné ionty mohou být jednou z příčin potíží lidí, kteří pobývají v prostoru s jejich obsahem. Prováděly se experimenty, kde lidé inhalovali vzduch s kladnými ionty. Objevily se bolesti hlavy, zvýšená únava, hučení v uších a závratě. Nedostatek záporných iontů také způsobuje pocit nepohody a dusna. Příliš mnoho kladných iontů způsobuje pocity deprese, letargie, bolesti hlavy a podobné potíže. http://energieupramene.blogspot.cz/search?q=ioniz%C3%A1tor  a tak se to projevuje při otevření Destruktivního portálu.Proud „negativních“ elektronů z tohoto portálu může být tak vysoký, že může dojít k nahromadění náboje v prostoru 3D a pokud je intenzita náboje dosti vysoká a je jeho působení v čase dosti dlouhé, dojde k proražení dielektrika (prostoru 3D) a dochází pak anomálnímu chování a může vést dokonce k dočasné nebo trvalé ztrátě funkčnosti. Tímto způsobem se ovlivňuje vývoj lidstva a k jeho zastavení. Paradoxem tohoto působení pokud se zaměříme jen na člověka, dochází někdy pak i k samovznícení záporňáků a nebo k jejich velké aktivitě, až agresi. Buńky člověka si můžeme představit také jako kondenzátor s určitou hodnotou dielektrika. Pokud se nashromáždí v dielektriku velký náboj, překračující hodnotu dielektrické pevnosti, dochází k nám známému sebevznícení. O tomto jsem již také informoval zde http://energieupramene.blogspot.cz/search?q=kondenz%C3%A1tor   a pro celkový obrázek i zde http://energieupramene.blogspot.cz/2013/02/posileni-aury.html  a tím se dostáváme k informaci, kdy je často v duchovní literatuře psáno, že dojde ke shoření jedince při změnách ve světě. Ten kdo  má informace a poznání, se dovede s těmito vlivy vyrovnat po stránce myšlení i duchovní a nedojde k nahromadění náboje v těle, ten kdo je jejich hříčkou, zapřičiňuje nahromadění kritického náboje v těle, stává se agresivní, více negativní atd. Tento destruktivní portál je zdrojem těchto skutečností a zapřičiňuje mnoho bolesti a utrpení.Když se podíváte na graf Elektron Flux, vždy při výskytu překlopení proudu elektronů na „mínusovou“ hodnotu dochází mezi lidmi ke špatným náladám, agresi atd. prostě k negativním projevům, jež jsou vždy dobrým kanálem pro manipulaci. Proto vždy buďte v okamžicích působení „negativních“ elektronů ve střehu.

Jen snad pro úplnost ještě musím podotknout, že mínusové elektrony ve fyzikálních grafech jsou vlastně po ezoterické stránce plus (snad je to i záměrně opačně ve fyzice označeno), to už víte snad, jako že ionizace(v lesích, přírodě, ionizátorem ) mínus nábojem je blahodárná.
úterý 13. června 2017

Homosexualita se dá léčit


Homosexualita se dá léčit

“Pokiaľ má človek zväčšenú dvakrát, napríklad štítnu žľazu, tak mu stanovia diagnózu Graves-Basedowovu chorobu a začínajú ho liečiť až do chirurgického odstránenia časti štítnej žľazy. Dôvodom týchto opatrení je nadmerná produkcia hormónov, ktorá spôsobuje neadekvátne správanie organizmu a človeka.
Veľkosť hypofýzy muža homosexuála je 4 krát väčšia ako hypofýza normálneho muža! Veľkosť hypofýzy normálnej ženy je 2 krát väčšia ako hypofýza normálneho muža. Je to pochopiteľné, pretože žena, budúca matka a jej organizmus, musí byť schopný zabezpečiť nielen svoje vlastné fungovanie, ale aj fungovanie budúceho dieťaťa!
Táto prírodná nutnosť vedie k tomu, že žena sa nachádza stále pod hormonálnym „tlakom“, ktorý dosahuje maximum pri ženských dňoch. V týchto dňoch sa mnohé ženy správajú neadekvátne, vzhľadom k silnému vplyvu hormónov.
Môžeme si predstaviť, pod akým hormonálnym vplyvom sa nachádzajú muži, ktorí majú hypofýzu 2 krát väčšiu ako hypofýza ženy! Správanie takého muža je jednoducho neadekvátne!!
To je vážna patológia, ktorá sa musí liečiť! A to nie je predpoklad. Na CT (MRI) je taká patológia jasne vidieť, ale o tom vie iba 20 % lekárov v USA a ostatní jednoducho o tom nevedia.
Aj keď pri tejto patológii nevyčnievajú ľuďom oči, ako to je pri Graves-Basedowovej chorobe, pretože hypofýza je „skrytá“ v strede hlavy a bez špeciálnych prístrojov nie je možné hypofýzu vidieť cez silné kosti lebky!
Ale aj napriek takému nedostupnému miestu hypofýzy pre ľudské oko, to neznamená, že niekoľkokrát zväčšený centrálny hormonálny orgán človeka nie je patologický. Je to patológia a veľmi vážna. Títo ľudia potrebujú pomoc, aby ich organizmus fungoval harmonicky. Bez toho nie je možný harmonický rozvoj človeka a to vedie k vážnym psychickým poruchám a k nevhodnému správaniu človeka s touto patológiou!…
…Je choré čítať, vidieť a počuť valiace sa prostredníctvom masmédií po celom svete lži o tomto, keď už takmer od škôlky deťom vtĺkajú myšlienky, že homosexualita je štandard! Norma správania, norma života, všeobecne norma vo všetkých smeroch.
A to je dôvod hovoriť o tom pravdu. Pravdu založenú na reálnych faktoch, akým je napríklad fakt, že hypofýza homosexuála je 4 krát väčšia ako hypofýza muža s normálnou orientáciou. Bez ohľadu na to, aké vysvetlenia by nevymysleli pre uznanie tohto javu ako štandard správania, takéto správanie štandardom nemôže byť na základe reálnych fyziologických procesov!
Pokiaľ je človek chorý a ešte k tomu, keď je choroba spôsobená takou vážnou hormonálnou nerovnováhou, presnejšie patologickou hormonálnou nerovnováhou, ktorá spôsobuje závažné zmeny v ľudskom správaní a v jeho psychike, tak si zaslúži len súcit a nie odsúdenie. Samozrejme, pokiaľ k tomu pristupujeme správne, je potrebné dôkladné liečenie. Ale súčasná medicína nielen, že nemôže liečiť tieto choroby, ale skrýva pred verejnosťou skutočnosť, že takéto správanie je dôsledkom patologického vývoja hypofýzy človeka…”
Nikolaj Levašov „Zrkadlo mojej duše“


čtvrtek 8. června 2017

Záporňáci


Záporňáci


Všechny negativní entity či bytosti, včetně lidských, mají jednu základní společnou vlastnost: jsou odděleny od Zdroje. Na rozdíl od Kladných se nemohou napojit na Zdroj (či Boha,Univerzum,), aby přijímali energii - Sílu. Proto musí hledat okolo, aby získali tuto energii a nakrmili se podobně jako paraziti. Pro ně byl zde na Zemi utvořen útvar Náboženství, kterým se obrací na boha, s malým „b“. Je to vlastně uměle vytvořený Egregor a se skutečným  Bohem  nemá vůbec nic společného. Jeho přívrženci jej sami dobrovolně krmí svou nízkou kradenou energií a její přebytek je pak tímto Egregorem přerozdělován na své členy, někomu víc, někomu méně, ale v podstatě je to jen a jen nakradená energie ze Zdroje od kladných bytostí, které jsou na Zdroj(Boha, Univerzum) vždy napojeni. Energie náboženského boha (Egregoru) je již tak zdeformovaná a její frekvence tak nízká, že můžeme říci, že vyhovuje nejvíce těm negativním, ikdyž mají někdy plná ústa dobra a lásky, ale v krajních životních situacích je to většinou naopak.

Zde na Zemi se lidé dělí na kladné a záporné, jejich Duše tak přichází zde na Zemi z těchto jednotlivých sfér a zde se vlastně pak uskutečňuje onen zápas mezi kladným a záporným.
 

Jak vlastně fungují Záporňáci.

Čím větší odpor k někomu nebo k něčemu a máme i strach, tím více je Kladným životní energie kradena, kterou získávají od pravého Boha a to i přirozeně. Ta je pak jak jsem již psal využívána Záporňáky. Již samotný akt myšlení na negaci jim poskytuje sílu. Zaměřte tedy svoji pozornost jinam a nekrmte je.

Jakmile nemáme kontrolu nad svým myšlením a poznáním, bude mysl mít kontrolu nad námi.
Namísto neustálého hledání problémů a toho, co je špatně ve vašem životě či ve světě, zaměřte pozornost na to, co funguje. Zaměřte se na to dobré a to i ve svých vzpomínkách, co vás těší a naplňuje radostí.
Vybírejte si, které informace se k vám dostanou a které ponecháte mimo váš pohled.

Všichni máme v sobě rozdílné slabiny, ale máme je a toho využívají vždy „Záporňáci. Každý je má, nezáleží na tom, jak daleko na své cestě poznání jsme. Tyto slabiny jsou skrytým otvorem vstupu negativním energiím a skrze ně mohou ovlivňovat naše životy.
Mnozí lidé fungují jako nasákavý piják a absorbují vše ze svého okolí – dobré i zlé.

Co „Záporňáci“ nesnáší.

Všechny negativní bytosti jsou velmi alergičtí na pár věcí. Nejvíce na energii Lásky „Klaďasů“, především Lásky mezi mužem a ženou, nejvíce pokud se setkají Párové duše, to je pak u nich až stav nepříčetnosti. Když vidí kladný šťastný pár, chtějí mezi nimi Lásku zničit, protože tato Láska dává ohromnou sílu nefyzickým silám Světla, Síle a snaží se o odstranění tohoto stavu a jejich reakce jsou vždy agresivní.

Dalším faktorem jež je ničí, je zdravá sexuální energie. Potlačují tuto energii v lidské populaci, a když nejsou úspěšní v jejím potlačení, tak ji zperverzní.

A posledním jejich alergickým aspektem jsou energie pozitivních mimozemských civilizací a energie „Probuzených bytostí“. Tyto energie se pokoušejí potlačit, překroutit a zmanipulovat, kdykoliv je to jen možné.


sobota 3. června 2017

Návod jak zvládnout program Temných

Temní vytvořily program, jak nás "cvičit a manipulovat". Musíte být jak špičkový pilot a řešit věci z humorem a grácií, tak jak na přiloženém videu herec Trojan. To je všechno co umíš Satane? 
Vše je symbolika.