pondělí 27. února 2012

Jaro se blíží – rady pro zahrádku

Jaro se kvapem blíží a mnozí z Vás se už těší na svou zahrádku, chalupu, chatu. Jistě, můžete si koupit v nákupních střediscích zeleninu, kytky, ale, je tam to ale. Nemohu si pomoci, ale takové rajče vypěstované vlastním způsobem a to koupené je nebe a dudy. A to ještě nerozepisuji důležitý aspekt, který má velmi silný účinek na Vaše zdraví v tom, že rostlina, vypěstovaná v místě, kde žijete má shodné frekvenční vyzařování s vámi a tělo tuto plodinu velmi dobře zpracuje pro svůj zisk a nedochází v těle k disharmonii frekvenčního vyzařování potravina = tělo. Toto disharmonické vyzařování potravin velmi podporuje i disharmonii růstu buněk. Už asi víte, kam mířím, takže zrušením výroby našich zemědělských podniků a následné dovážení potravin, nevím ani odkud, dochází k tomu, že je v populaci zvýšený výskyt různých zdravotních patálií. Však si to koupím, slyším, ale neuvědomuje si mnoho věcí, s tím souvisejících, jež jsem vám zde sdělil. Jistě že pokud  jste v zaměstnání, není tolik času a nemůžete intenzivněji něco pěstovat, ale stačí i trochu, hrášek, rajče, kořenová zelenina, jablko, to jsou vše i když v malém množství pro vaše tělo zdravotní stimulující bomby, které Biderberg group přivádí do stavu zuřivosti, protože se s největší pravděpodobností dočkáte důchodu a oni vám jej budou muset vyplácet, nemluvě o zdravotnictví, kterému berete kšeft. Kdo chce podporovat Bilderberger group  musí být součástí zásobovacího kruhu  a to většina je a ani si to neuvědomuje. Už víte jaký je rozdíl mezi jablkem koupeným v Kauflandu dovezeným někde z Tramtárie, přelepeným, že je to náš výrobek a naším pravým produktem? Je to skrytý faktor o kterém se raději nemluví.

Nyní Vám poradím, jak lépe pěstovat a mít z toho nejen duševní radost, ale i váš organismus, který Vám bude velmi vděčný.
Jsou i jiné technologie o kterých ví jen pár jedinců, ale teď popíši ten nejjednodušší způsob. Jedná se o působení magnetů na růst rostlin. Již staří odborníci v bio jako Albert Roy, Dawid a Walter Rawlsem potvrdili, že vystavování semen magnetickému poli, má za následek intenzivnější růst, větší plody, chuťově vynikající. V oficiální vědě je to samozřejmě zatím sporné, tak je hoďte za hlavu a až si vypěstujete to své, můžete se na jejich adresu vyjádřit jadrněji.
Obstarejte si magnety, nejlépe ty silnější – Neodymové. Magnety položte tak, aby byly naskládány vždy jednou stranou  pólů  a na ně položíte vaše semena před výsadbou cca tak týden.
Rovněž na obrázku vidíte, že druhy semen musíte pokládat na jisté strany pólů. Pro zemní rostliny jako je mrkev, petržel, ředkvička je dáváte na magnety se severní stranou nahoru. Pro rostlinky s nadzemní plodinou dáváte semena na stranu jižní. Kdo neví, kde má na magnetu severní a jižní pól, půjčí si kompas a přibližuje např. magnet k severnímu pólu, když se ručička odpuzuje, je tato strana severní a označíte si ji třeba modře.

 

Rovněž můžete udělat i magnetizaci vody, kterou zaléváte, rostlinky budou odolnější proti chorobám. Jednoduše pokud máte plechový barel na dešťovku, dáte dva magnety ke dnu barelu, každý jinou polaritou. Nebo kdo zalévá hadicí, tak na konec hadice umístí zase dva magnety opačnými póly a zatáhne PVC páskou. Budete tak pěkně stimulovat růst a navíc, vaše svrchní půda bude stále živá, nebude to mrtvý beton.

Ještě jednu věcičku vám poradím, jistě se stalo někomu, že někam zasadil stromek a on ne a ne pořádně růst, i když jste se o něj postaral živinami, většinou je to meruňka, broskev. Tyto stromky jsou s největší pravděpodobností v zóně negativních podzemních proudů. Vezměte odizolovaný měděný drát, jeho konec zapustíte do země a kolem kmínku obtočíte tři až čtyři závity ve směru hodin. ručiček kousek od země a druhý konec necháte volně. Stromeček se uzdraví a udělá i Vám radost.
Další odkazy na záměrně zapomenuté technologie:

neděle 26. února 2012

pátek 24. února 2012

Studená fůze E-Cat a cílené negace


(Defkalion, LERN, no a u CERNu je to stejné)
Dnes, vládní instituce, které financují vědu sestávají z hierarchické byrokracie, jejichž hlavní úlohou je řízení fondů. Byrokracie je přirozeně vždy proti změnám, které zpochybňují status quo a pak se následně zapojují do boje proti novým věcem, nastupují řízení negativní slouhové. Některé vědecké skupiny se společnými zájmy se úspěšně infiltrovaly do byrokracie v klíčových pozicích.
Objevující se pole studené fúze je typickým příkladem snahy o potlačení, daný příkaz některými dobře financovanými vědeckými skupinami, které se podílejí na výzkumu standardní horké fúze. Zatímco experimentální důkazy o studené fúzi již nelze popřít, poslední karta oponentů je nyní nedostatek fyzikální teorie pro tuto novou věc. Nicméně, oni  ani nedovolili, aby se některé tyto nové věci objevily v odborných časopisech, ovládanými zvýhodněnými zájmovými skupinami.
Hlavní vědecké skupiny se pečlivě vyhýbají zmíňkám o některých náročných vědeckých teorií, i když jejich autoři jsou schopni publikovat v odborných časopisech. Tento postoj "hlavního proudu vědy" není nic menšího, než znamení stagnace. Shrneme-li, popírání studené fúze je jen jeden příklad. Dnes naše civilizace prožívá krizi, která je nejen ekologická, ale i ekonomická, politická a vědecká. Jediným řešením těchto problémů je nový technologický průlom, který musí přijít přes průlom ve fyzice.

Tento článek napsal  Dr. Stoyan Sarg, pracující 35 roků ve vědeckých institucích v rúzných zemích.
Celý článek si můžete přečíst zde: http://www.foreignpolicyjournal.com/2012/02/24/cold-winter-after-progress-in-cold-fusion/
Vřele doporučuji všem křičícím slouhům negativismu.

středa 22. února 2012

O elektřině trochu jinak
Chtěl bych trochu posunout vnímání věcí okolo nás trochu dál. Je to vlastně vývoj, evoluční vývoj v myšlení a poznání. Stále dokola učí ve školách stejné poučky, bez ohledu na nejnovější poznatky a to zejména z oblasti kvantové fyziky.
Dnešní pohled na věci je stále vytvářen jen pohledem dvourozměrným, tedy nějaké schéma, jež je produktem výšky a šířky na papíře. Chybí stále ten evoluční skok v myšlení a zapojit i ten třetí prostorový element a to výšku v kvadrantu děje. Tímto způsobem 2D myslí dnes většina lidí a je to omezený pohled na svět. Je třeba překonat toto schéma myšlení a posunout ho kvantově výše. Tímto způsobem uvažování a myšlením, právě dochází většinou k roztržkám mezi odborníky. Jedni opakují stále dokola svá naučená klišé fyzikálních pouček z 2D prostoru a druhá skupina, která již používá třetí faktor, tedy uvažuje nebo se snaží uvažovat v 3D prostoru, tím přichází také k jiným dedukcím a souvislostem u jistých řešení, než ta jednoduchá skupina, uvažující standardně v 2D prostoru. 

Vezměme příklad, kdy stále dokola ve školách se tvrdí, že elektrický proud je tok elektronů, nebo je to uspořádaný pohyb nositelů elektrického náboje. Co je to elektrický náboj, nějaká vlastnost částic. Ano, tak to i na první pohled vypadá. Jenže.
    Teď zkuste uvažovat prostorově v 3D. Vybavte si jádro  a kolem něj krouží ve valenčních sférách nějaké ty elektrony. Jenže pohyb elektronů mezi valenčními dráhami (orbity) na vyšší se nekoná tím, že přeskočí. Ne, tento elektron prostě zmizí na své původní dráze a naráz se objeví na té vyšší. Prostě zmizí z tohoto prostoru a naráz se objeví jinde. To jsou nejnovější poznatky z kvantové fyziky a tak je potřeba se i naučit uvažovat. Tedy největší legrací je, že ten elektron se nepřemisťuje po nějaké dráze, ale skokově se zhmotní jinde.
Pokračujme dál. Vezměme si rychlost proudu a rychlost elektronů, o kterých jsme se bavili výše. Když zapneme nějaký spotřebič, ihned je reakce, i kdyby ten spotřebič byl vzdálen tisíce kilometrů. Z toho budeme usuzovat, že elektrické signály, všimněte si, že nepoužívám tok elektronů, ale elektrický signál-vzruch se šíří vodičem téměř rychlostí světla (300 000km/s). Tedy elektrický signál nebo-li vzruch.
A teď se vraťme k těm volným  elektronům, jejich pohyb v krystalické mřížce kovu jako vodiče (jasně že od záporného ke kladnému pólu zdroje) je však jen několik milimetrů za sekundu, to je ten důležitý paradox v novém vnímání, můžete si to prostorově představit tak, že si elektrony mezi sebou prostorově jen předávají informaci, signál – svou energii a to skokově, tou rychlostí světla, ale sami o sobě se plouží jen několik milimetrů za sekundu.  
Další příklad našeho nevhodného velmi jednoduchého současného vnímání světa je příklad  u jednoduché sinusoidy, tedy vibrace nebo vlnění. Představuje vlastně tok energie se svým zhušťováním a zřeďováním v prostoru, jak se popisuje v klasické fyzice.
 

 Jenže v 3D  myšlení si již s tímto schématem nevystačíme, je to velmi okleštěné vnímání. Promítněte si sinusoidu do spirály. Co se vám naskýtá za pohled? 
Je to  3D pohled na obyčejnou sinusoidu, zobrazenou po staru, původně ve 2D. Tento pohled 3D je tok energie, jež je prezentován vlastně vírem a řekne vám více, než jen plošné 2D zobrazení……..vír je vlastně základním pohybem Vesmíru.


Výběr dost zajímavého čtení i o jiných věcech, které si můžete i stáhnout v pdf.  http://smit.wz.cz/zrcadlo/download.php
Knihy Zdeňka Patricka (Šmitmajera)  "Sílnější než Däniken" jsou ke ztažení zdarma, všech pět dílů.

Zde máte zajímavé další hypotézy, které mně zaslali naši čtenáři.

Tento zaslal nick  XiXao:

 A co tato představa: Neustále se hovoří o "vibracích" prostoru - naší dimenze. Hmota je projevem tajemné vesmírné temné energie. Náš prostor tedy má svou vlastní "vibraci" Co když naše hmotná realita a tedy i elektron "zhmotněním" určitého spektra vibrací této energie, Kvalita - vlastnosti elektronu jsou dány specifickým spektrem, které tvoří elektron tedy jakýsi tón o určité barvě, atom si představme jako kapelu složenou z různých nástrojů. Celá situace by se podobala stroboskopickému efektu. Vibrace našeho časoprotoru by byly záblesky stroboskopu. Jako "hmotné" by tedy byly "vidět" jenom energetické projevy o stejné nebo mírně odlišné frekvenci a jejích násobků. Ony "přeskoky" elektronů by tak vznikaly pouze "rozladěním" či přeladěním" na jinou frekvenci například o oktávu výše. Výsledek by byl právě pohyb ve vyšší valenční vrstvě - stejný úhlový kmitočet, ale po větší dráze a tím i větší pohybová energie. Pamětníci jistě pamatují seřizování předstihu motorů pomocí stroboskopu. Při tomto modelu by však stroboskop blikal konstantní rychlostí a ryska na kole/hřídeli by byla vidět právě jen při určitých otáčkách. Při zvyšování otáček by nebylo vidět nic-nebo jen "šmouha" (šum). Platilo by tak pravidlo zachování energie, jenom by pro pozorovatele prostě ten časový úsek toho zvyšování nebo snižování frekvence prostě nebyl viditelný. No a tohle si představte ve 3D! Navíc k tomu přidejte tu teorii Zdeňka Patricka že m*t=1 a tu geometrii "víru" - zlatého řezu.... :-)

Další pěkná hypotéza od mého přítele z Kanady: 

Nazdar Ivane, nazdar všici ostatní.

Otázky které zde vidím jsem si kladl kdysi dávno a kdysi dávno jsem si na ně chtěl i odpovědět a nic z toho dlouho nebylo. Až jednou. Rozhodl jsem se, že jestliže gravitace pohne hmotou, musí hmota pohnout gravitací. Z toho mi vyplynulo, že má-li gravitace mechanický účiněk na těleso, musí mít těleso... Takže, závěrem mi vyšlo, že vztah mezi tělesem a gravitací je jakási mechanika, překvapivě pronásledovaná tvrzením, že mechanika bez tření. OK,tření jsem odložil na indá a zahloubal se nad principem, kterým by bylo možno způsobit, aby si řekněme Matička Zemička přitáhla mou maličkost k sobě. Že prý se vše nějak pohybuje po vlnkách, pustil jsem se první do vlnek a jedinné, co odpovídá kritériu, tedy vlnění pocházející z Matičky Zemičky a mířící ven, přitahující si Slávečka do svého lůna, je princip pohybu ryby vodou. Asi jsem se trefil, protože od toho momentu se věci začaly čistit.

Jak jsem tak juknul, jde zde asi, alespoň ze začátku o Bohrův atom a jeho legrační soustavu elektronů. Zde narážíme na tvrdý výsledek dalekosáhlých počítání bůh ví čeho, a to, že elektron se nemůže v žádném případě vyskytovat mezi svými dannými orbity a tudíž, jak si z toho sami fyzikové dělali prču, elektron to nedělá a mezi orbity se nevyskytuje, protože to má zakázané. Zde si můžeme pložit otázku: "Co se kolem nás chová tak, že to změní projev svého energetického stavu náhle, bez varování, po celé komplexitě své fyzické manifestace a nikoliv plynule, ale v jasně definovatelných krocích? Je to chvějící se struna? Ne jak je většina z nás zná. Je to jakákoliv chvějící se masa? Nikoliv. Avšak, rotočíme-li lano uchycené konci mezi pevnými body tak, aby se na něm vytvořila celá vlna (sinusoida), rotující kolem osy bodů upnutí, a dokážeme-li lano dále roztáčet, v určitých otáčkách daných masou lana, otáčkami, pnutím atd. se tato vlna rozdělí na vlny dvě, tedy na dvojnásobnou sinusoidu. Pokračováním zjistíme, že toto dělení eventuelně také pokračuje a to geometrickou řadou při nárůstu otáček, přičemž se zvyšuje napětí lana, snižuje se vlnová výška a délka a zvyšuje se jaksi frekvence, tedy počet vln na laně. Vždy náhle a vždy po celé délce lana najednou. Zde se tedy propracováváme k principu funkce elektronu, ať už se pod tím názvem skrývá cokoliv a k principu takzvaného "zakázaného" valenčního skoku a můžeme dospět k hypotéze, že valenční elektron je nikoliv jakousi orbitální kuličkou, ale strunou. Tam se už sice dopracovala ze zoufalství i věda, ale pořád to zapšklé orbitální. Mnohý už má na jazyku otázku, jak to, že struna houslí to nedělá, jak se po ní jezdí šmytcem a ladícím prstem. Jak to, že struna houslí nezná diskrétní tóny a lze ji dolaďovat plynule? Zatímco u rotujícího lana zvyšujeme energii lana zvýšenou rotací, vzdálenost mezi konci lana, mezi body upnutí je neměnná. Z toho vyplývá, že délka struny elektronu je neměnná. No, berme to s rezervou, ale zabývat se všemi komplikacemi teď by nikam nevedlo. Řekněme si, že si odmyslíme Brownův pohyb a případný(é)elektrický proud. Nyní se můžeme sami sebe otázat: "Je v takovém případě možné, aby byl elektron se svými diskrétními energetickými skoky, jak je lze měřit a pozorovat, vůbec orbitální? Je možné, aby měl ať už kulový, nebo kruhový tvar nezávislý přímo na jádrech atomů?" Podíváme-li se na chemická schemata, jejichž struktura je empiricky už v dnešní době doložena (IBM)  "scanning-tuneling" (neznám česky) mikroskopií, je nasnadě, že celý Bohrův systém je ubohá berlička a že elektrony, pokud jimi rozumíme valenční spojení, jsou jakýmisi strunami nataženými mezi jádry atomů. (To jsem to do začátku hróózně zjednodušil, ale někde se začít musí.)

Tudy se lze tedy propracovat k tomu, že přirozenost věcí tohoto vesmíru je jaksi strunová. Vrátím-li se zpět ke gravitaci a dám-li si dohromady strunový charakter elektronu dohromady s principem plavání ryby, vychází mi jako jakýsi základní útvar zapřičiňující gravitaci struna složená z "ryb", která má poněkud pevně vymezený a udržovaný začátek a konec kdesi. Jenže, opět ta ryba. Snad teď radši k hadům. Vlna plazícího se hada se v prostředí nepohybuje, pohybuje se had zatímco svou vlnu kreslí jak do písku, tak do vody. Tímto mi vyplývá, že se cosi pohybuje po jakýchsi vlnitých drahách mezi konci každého základního vlákna "gravitace". Přihlédnu-li k faktu, že vše, co se točí, má alespoň snahu vytvořit spirálu, docházím nezbytně ke stejnému závěru ke kterému nějak dospěl Ivan, že spirálovité struktury jsou tím, co tvoří nepolapitelné a zatím nedefinovatelné vakum, či albertovský prostor. Jenže tím, že tyto vlnové struktury jsou nyní už skoro jistě víceméně v euklidovském abstraktním prostoru stojaté, nezbývá než připustit, že to, čemu se kdysi říkalo aether, a co současná věda oficiálně zavrhla díky naprosto zpackanému experimentu (Michelson-Moreley), není hrachová polívka, ale nepředstavitelně (tedy já si to už nějaký ten pátek představit dovedu, ale byla to fuška) komlexní systém vláken gravitačních, či prostorových, či aetherových toků. Kdo tohle pochopí, ten si eventuelně vyskočí radostí, protože s tím se dá vysvětlit zatím vše, na co jsem kdy narazil, i když je to někdy hodně pracné se jednak seznámit se spoustou pozorování a zkušeností, a hlavně se naučit vzít do úvahy všechny možnosti, které takový systém nabízí pro šíření světla a poznání jeho struktury a vlastností a rozdílem mezi světlem a radiovými vlnami, komunikaci telepatie a torzních polí, pochopení lokální platnosti rychlosti světla, nadsvětelných rychlostí ale i istantních komunikací na pro naše znalosti Universa neomezenou vzdálenost atd. Lze v tom najít všechny příčiny gravitace, myšleno váhy, tedy přitažlivosti, protože přitažlivost se díky komplexnosti systému, i když v jádru pocházejícího z velice jednoduchého principu, je výsledkem několika dílčích vztahů mezi sítí vláken aetherových toků a hmotou, která je zase jenom poněkud specificky lokálně zauzlovaná síť i podstata setrvačnosti. Následně je třeba rozpoznat fraktální charakter těchto jevů, rozdíl mezi strukturami aetherových vláken a jejich vzájemné vztahy, kam spadá gravitace a elektrostatika a mezi magnetickými strukturami, které jsou opět poněkud lokálními aglomeráty aetherových toků, jako je například magnetické pole magnetu a do jisté míry elektrický proud, světlo a brambora, následně utkaných do planetárních a galaktických aaaa struktur nekonečna.

Ahoj, Slávek. 

neděle 19. února 2012

Váš názor na dobročinné skutky.
V dřívější době jsme také dělali dobrovolně- povinné skutky, kdy jsme posílali do Afriky, Vietnamu jisté finanční a věcné prostředky, dle toho by většina starší generace byla asi svatá, když to přirovnám k  formě odpustků. 

Jde mně o dobročinné skutky v dnešní době, kdy je dnešní realita velmi vzdálená od té dřívější. Dobročinné skutky mohou být motivovány mnoha způsoby, buď vrozenou povahou soucítění, která ještě nebyla zničena dnešním systémem, nebo vypočítavostí a tam někde vzadu vystupující myšlenka nějaké odplaty, nebo dokonce i ukázat navenek okolním lidem, jaký jsem lidumil a tím si zakrýt na veřejnosti svou pravou osobnost.

Znám velmi zajímavý případ, kdy dotyční jsou povahy silně individuální, hlavně materiálně a soucítění, úcta i respekt dejme tomu k zkušenějším osobám neexistuje. Navenek se hrají velmi dramatické divadelní kousky, se záměrem ukázat se jako kladné bytosti. Své negativní skutky jsou většinou odpuštěny nedělní bohoslužbou a  adopcí tří dětí na dálku z Afriky jako berlička pro své svědomí. To je dnes trend  IN, i když máme u nás plno vesniček SOS s dětmi. Těch pohnutek je více, jak jsem psal výše a velmi by mně zajímal Váš názor, která tendence podle Vás dnes nejvíce převažuje v dnešní společnosti.

Rád bych znal Vaše názory, jež bych rád otiskl, proto pište své komentáře. Myslím, že je to  zajímavé téma, nebojme se ho.


 Odpovědi:
MichalBFeb 20, 2012 12:04 AM
Toto je velice, velice těžká otázka.
Jako obvykle zkusím přemýšlet a psát.
Z pohledu darujícího, tedy nás, je potřeba rozlišit asi pohnutky, které nás k tomu vedou. Tyto pohnutky jste vypsal v článku - chceme se zviditelnit, chceme tím udělat dobře svému svědomí, chceme udělat dobro pro druhé. Někteří duševněji založení se znalostmi zákonů univerza možná tím sledují svoje vlastní dobro, protože předpokládají, že když učiní dobro druhým, dobro se jím vrátí a možná i ve větším měřítku, jiní tím chtějí odčinit nějaké vlastní zlo, jiní opravdu chtějí jen konat dobro.
Z materiálního pohledu obdarovaného je to jednodušší, prostě díky daru (nejen finanční, ale i hmotný, či ve formě služby) se mají lépe. Nemusí řešit pohnutky, které měl darující.
Jenže....
už jsem tu zmínil pojem "zákony univerza". Kdo nevěří v něco více než hmotu a hromadu fyzikálních zákonů, nemusí již dále číst.

Jelikož všechno souvisí se vším, je potřeba se zamyslet, proč se každý nachází v životě tam, kde se právě nachází. Já věřím, že se každý narodí s nějakým úkolem, nějakým cílem, který si sám určí ještě před svým narozením, chcete-li - před svou inkarnací. Sám si určí kdy, kde a komu se narodí, sám si připraví podmínky a události, které mu pomohou daný úkol splnit. Cílem našeho bytí všech životů v hmotných tělech je získání co nejvíce zkušeností v hmotné realitě a to ať dobrých i špatných a v celkovém součtu tyto zkušenosti mají být co se dobra i zla týče, vyvážené. A tyto zkušenosti mají pomáhat v růstu, nazvěme to třeba, našeho ducha. V jednom životě chceme otestovat, zda umíme žít v bohatství, zda umíme správně s tímto zacházet, v druhém naopak, zda umíme zacházet i s málem. Jednou je naším přáním prožít život sportovce, v druhém život tělesně postiženého a to ať od narození nebo během života. V jednom životě se zachováme jako tyrani a v druhém si chceme zažít pocity týraných. Z pohledu svému fyzického těla se toto těžko chápe. Těžko se představuje, že bychom sami chtěli svojí bolest. Jenže my nejsme jen ta velká, úžasně dokonalá hromada buněk, co se po smrti rozpadne. Skládáme se i z nehmotných částí. Vždyť myšlenka či pocit nemá ani hmotnost, ani rozměr. A když něco není hmotné, nemůže to pociťovat bolest fyzického těla. A právě to nehmotné udává směr života.
Svůj životní cíl při narození na úrovni nehmotného (vědomí) zapomeneme. Nemělo by to význam, kdybychom věděli, s čím sem na svět jdeme.

Z tohoto se dá již vypochopit, že pokud se někdo narodil do chudé rodiny, měl k tomu důvod, který si zvolil on sám, byla to jeho svobodná volba. V tomto případě i když nám kdosi pošle finanční dar, nemusí to být nic platné. Promrháme ho, protože v tomto životě chceme žít v nouzi, chceme zažít na úrovni hmoty, jaké to je.
Ne nutně je však v případě příchodu na svět v nuzných podmínkách volbou získání zkušenosti, jaké je to být chudý. Možná že cílem života je naučit se, jak z toho ven. A právě tady je naopak třeba malý finanční dar prvotním impulzem a je na nás jak toho využijeme.

Při zamyšlení se nad tímto je tedy těžké určit zda dobrý skutek je opravdu dobrým skutkem a nebo jen pokusem o odkloněním obdarovaného od jeho životního plánu. Mě vychází, že dobrý skutek se nestává samotným úkonem ani tím, jaký vliv má na obdarovaného, ale pohnutkami toho, kdo dobrý skutek činí. Právě pohnutky, city, myšlenky toho, kdo obdarovává, určují hodnotu dobra. Takže vemu-li to logicky, dobro není poslaný svetr, šek na studium, odehnaný násilník, doručená paleta s jídlem, ale energie. Energie, kterou vytvoří ten, kdo dobrý skutek činí. Jen na něm záleží, nakolik čistá tato energie je.

Takže za mě mohu říci, že dobročinný skutek ve své holé podstatě je jen ten, při němž vznikne čistá energie dobra, lásky chcete-li. A zda tato energie vzniká, ví jen ten, kdo obdarovává. Bude to znít jako ezoterické klišé, ale pravdu musíme hledat uvnitř v sobě, nelze jí hledat u druhých. Zda to, co jsme učinili je dobrý skutek, víme jen my sami.

Děkuji, velmi pěkný příspěvek.Iv

P.S.- Iv  Ano, velmi těžká otázka, ale i ty je dnes potřeba ventilovat, někoho to může urazit, někomu se může odhalit jednání okolí atd., ale v podstatě jste velmi dobře vystihl jednu podstatnou a pravdivou věc: … dobročinný skutek ve své holé podstatě je jen ten, při němž vznikne čistá energie dobra, lásky chcete-li. A zda tato energie vzniká, ví jen ten, kdo obdarovává.
Vzpomínám si na jeden životní příběh, kdy jsem chtěl pomoci, ale při realizaci se objevovaly neskutečné těžkosti, jejichž celkové náklady škod přesáhly několikanásobně hodnotu daru. Uvědomil jsem si, že ten člověk měl projít v životě jistou zkušeností a moje rádoby pomoc nebyla vítaná, zasáhl jsem do jeho vzdělávacího programu. Druhý rok jsem už nezasahoval, prošel si tím, čím měl a třetí rok ta osoba udělala již sama o své vůli to, aby se situace u něj neopakovala, bylo to jeho učení života. Tím však nechci říci, nepomáhejte, ale jsou věci, které z našeho pohledu málo lidí chápe a navenek by vypadaly jako bezcitnost.
Platí však velmi dobře Vaše věta:  … dobročinný skutek ve své holé podstatě je jen ten, při němž vznikne čistá energie dobra, lásky chcete-li. A zda tato energie vzniká, ví jen ten, kdo obdarovává.Lucka Feb 20, 2012 03:40 AM
Plně souhlasím s Michalem, také jsem si dříve myslela jak je úžasné všem za každou cenu pomoci, pak mi ale došlo, že to není v souladu se zákonem zachování svobodné vůle, nemůžu vědět co je zrovna pro koho dobré, na vše se dá dívat z mnoha pohledů, od té doby už se do toho tak nehrnu, protože vše je tak jak má být, a pokud někdo pomoc potřebuje, signál se objeví. Pozorovala jsem to i na sobě když mi někdo nutí svou pomoc, ale já mám jiné úmysly a plány a vlastně mě to dost obtěžuje, někde jsem četla "nevyžádaná pomoc může ublížit" což jsem už pochopila. mějte se krásně. Lucka


P.S. - Iv On život není jen bílý nebo černý, existují i různé odstíny a většina lidí tyto velmi jemné niance nevnímá a posuzuje svět dle svého poznání a hlubšímu poznání se brání, protože by se odhalil sám před sebou ve své nahotě a to by bylo mnohdy nepříjemné.
Děkuji Lucko. IvMichalBFeb 20, 2012 06:59 AM
Možná by dalším neméně zajímavým pokračováním někdy příště mohly být úvahy nás všech, co je to ZLO. Protože já už ho vidím zcela jinak než dříve a alespoň pro mne by bez zla nebylo možné zjistit, jaký úkol jsem si pro tento život zvolil a bez zla, a to i toho, jehož jsem schopný já sám, bych nemohl získávat zkušenosti, jak vytvářet energii dobra.

Ještě doplním svůj první komentář, kde to není zcela jasně řečeno a teď mi to došlo. Myšlenka samotná ještě není nutně tvůrcem energie dobra, tato myšlenka dobra musí být i podložena následným konáním plně v souladu s touto myšlenkou. Alespoň v našem hmotném světě. Je to v podstatě stejný princip jako Iv uvedl ve svém článku "Energie nulového bodu", ale i dalších. Sice technicky zaměřený článek, ale jasně ukazující, že vše souvisí se vším a že jak nahoře, tak dole.FáďosFeb 20, 2012 10:38 AM
Zdravím.
Článek jsem četl před polednem a přes den přemýšlel... Zaměřil jsem se konkrétně na adopci dětí, jak je zmíněno v článku.
Samozřejmě dobrý skutek vláčející za sebou myšlenku "Co z toho budu mít já..." se nedá nazývat dobrým skutkem. Jakmile ten, co koná, zároveň přemýšlí, jaký z toho může mít svůj prospěch, více méně ničí všechno dobro skutkem přenášené. ("Budu před okolím vypadat líp? Odčiním si to a to? Zavážu si toho člověka?") A já se bojím, že právě ohledně adoptovaných dětí je to samý takový. Myslím, že v tomto "odvětví" je těch správných dobrých skutků opravdu velmi málo.
Kdo je opravdu naplněn láskou, ten koná dobré skutky běžně, přijde mu to normální, neříká tomu dobrý skutek a ani nad tím nepřemýšlí. ...protože je to pro něj běžná reakce v určitých situacích. Rozsévá po svém okolí dobro a nepotřebuje pro to děti z Afriky či Asie.


P.S. - Iv Dost jste tuto otázku nakousl otevřeně, budu taky otevřený, v případě adopce na dálku. Myslím, že to ani není dobročinný skutek, spíše bych to nazval dobrovolným příspěvkem. U dobročinných skutků nesmí chybět momentální  vzájemná citová vazba, radost, kontakt, sdílená vzájemně mezi oběma bytostmi, té potřebné a dávající, tím vzrůstá vzájemná kladná energie, to platí u všech dobročinných skutků. Ten obdarovaný vycítí pohnutky darujícího velmi intenzivně a darující zpětně vycítí  opravdovou radost nezištné pomoci, tyto energie se vzájemně propojují a násobí a mají do budoucna na obě bytosti velmi dobrý vliv. Kdežto u adopce a nejen u ní  na dálku, je tento úkon „studený“, není propojený, je poloviční, jen zapojená fantazie, nebo nic, chybí velmi důležitá citová  momentální zpětná vazba při tomto úkonu, jež je nesmírně důležitá, je to jen ten příspěvek, takový dáváme každý měsíc státu formou daní a je nám to prd platné. 
Děkuji Fáďos. Iv


Krásná věta od Iv:
"Ten obdarovaný vycítí pohnutky darujícího velmi intenzivně a darující zpětně vycítí opravdovou radost nezištné pomoci, tyto energie se vzájemně propojují a násobí"
Zákon rezonance, který nám tu Iv předkládá v každém druhém článku a je jedno, zda je duchovního rázu, či technického, funguje všude stejně. Je třeba jen nerovnovážný stav a rezonance a nejenom, že dojde k vyrovnání této výchylky energie, ale k jejímu násobení.
Je potřeba si ale uvědomit, že nic v celém univerzu nevznikne jen tak, bez užitku. Je pouze jediná výjimka a tou je člověk, ten jediný vyrábí potraviny, které nezužitkované vyhodí, věci, které nikdo nikdy nekoupí, vysloví slova, která nikdo nikdy neuslyší. Zde jsou obrovské ztráty energií všeho druhu.
Proto, aby vznikla dobrá energie z dobročinného činu je potřeba nejenom darujícího, ale i toho, kdo tuto energii přijme. A pokud dojde k této rezonanci mezi oběma, univerzum tuto energii dříve či později znásobí. Čím více je tato energie vstřebávána a zároveň vytvářena, k tím většímu návýšení energie univerzem dojde.
Vidítě tu paralelu třebas s článkem získávání VE z nulového bodu? Iv psal, že nemusí jít pouze o el. proud, ale o tok jakékoliv energie a ta za splnění podmínek bude nejenom vrácena, ale znásobena. A myšlenky a naše chování jsou energie. Až duní v hlavě při pomyšlení, co to může znamenat. :-)

BBC: Skoncujme s Internetem a začněme znovu

Názor: Internet zkrachoval – potřebujeme začít nanovo… Loni dosáhla úroveň a zběsilost kybernetických útoků na Internetu tak strašlivého objemu, že někteří to již považují za nemyslitelné: nechme Internet chřadnout a uvadnout, začněme radši s fungl novým a robustnějším. Na otázku, zda bychom měli začít mnozí – a možná i většina – začnou hned tvrdit, že Internet je takovou integrální součástí sociálního a ekonomického pletiva, že byť i jen úvahy o změně jeho fundamentální struktury jsou nemyslitelné a poněkud ulítlé.
Byl jsem také  jedním z takových. Ovšem v poslední době důkazy naznačují, že naše úsilí Internet zabezpečit je čím dál méně efektivní, a tak nápad přijít s radikální alternativou najednou už začíná vypadat jako méně směšný. BBC/ profesor Alan Woodward, Fakulta výpočetní techniky, University of Surrey
Dominantní sociální téma: Podívej, je třeba o tom vůbec mluvit? Internet je nejlepším přítelem pedofilů a kromě toho výrobců virů. Když se ho zbavíme, budeme všichni daleko bezpečnější. A zvláště děti. Proboha, děti! Ty děti! Jako dominantní sociální témata Daily Bell nazývá pseudoproblémy, které elity manipulativně podsouvají společnosti k diskusi a kterým se ve svých článcích vysmívá.)


Pozn.: Tak takovým způsobem místní elity a politické strany, jež jsou v jejich vlivu se snaží působit na názory většiny obyvatel. Jejich reje o nastolení světového řádu prostě nejdou tak, jak si představují a nedaří se jim již tak lehce ovlivňovat všeobecné mínění v mainstremových médiích. Nedovedete si představit, co dalo úsilí infiltrovat  do těchto zařízení pohunky tohoto směru „Světový řád“. Výsledek začíná být opačný, dnes přestává médiím věřit většina lidí. Tak je potřeba se chytnout  takové noty, u které se dá počítat se souhlasem a udělat věci k obrazu svému.
 

Celý článek máte zde: http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/246-bbc-skoncujme-sinternetem-a-zacneme-znova
xxxxxxxxxxxxx
 Ještě jeden odkaz na článek, který mně poslal čtenář Michal, týká se to vlastně též oponentury proti chtění jistých elit .http://www.jinestranky.cz/clanky/doporuceni--vzdelavani--vyzvy/propojeni-zacina---20.2.-az-22.2.2012.html

Můj pohled ovšem je trochu jiný, nejsem proti nějakému domlouvání se na termínu společné meditace za dobré věci, je to taky způsob, ale pokud každý při svém běžném životě si častěji vnitřně přeje ty dobré věci, každá tato energie je stejným způsobem ukládána do kolektivního Vše-vědomí a jeho intenzita bude mít stejné účinky, ne-li větší. Je to práce za chodu života, je přirozená. Navíc dnes by měl být nejvíce aktuální
přímý boj proti Temným a to všude, ve svém bydlišti, zaměstnání na veřejnosti, někdy i v rodinách tím nejsilnějším způsobem energetiky, jaký si zvolíte dle konkrétní situace, jinak je to lhostejnost a spoléhání se jen na prostor možných tvořených událostí, jež je velmi závislý na čase. 
Proč?
Materialisti – Temní, počítají a zvykli si na to, že lidé, kteří se zabývají více vnitřním životem (esoterikou) při konfliktu raději ustoupí a tím Temným nahrávají na zvýšení arogance a jiných negativních vlivů, přesně tak, jak to vidíte nyní kolem sebe v reálu.  Proto jsem zastáncem v této době přímé obrany, čištění, a své vnitřní energie směřovat okamžitě při vyskytnutí negativních jevů přicházejícím v reálném životě kolem Vás, čistit aktivně své životní okolí v reálu, tím napomáháte více Vše-vědomí k realizaci skutků v prostoru událostí. Navíc Temným přestane stoupat arogance, namyšlenost s jejich Egem, už se nebudou moci spoléhat na to, že ustoupíte. Věci začnou pracovat na jejich život jinak, tak jak zaměříte svou pozornost, i když oni nebudou nikdy brát souvislost s vaší osobou, oni na tyto věci nevěří, co si neudělají, to přeci nemají a v tom máte velikou výhodu. Buďte aktivní i v reálu života se svými znalostmi a schopnostmi, jinak je to lhostejnost a spoléhání se na věci globálního rozsahu, které se teprve formují a ty mají někdy velmi dlouhou časovou prodlevu v uskutěčnění.


Váš názor na aktivitu slunečního portáluOd čtenáře Michala došel příspěvek se zajímavým pohledem a několika otázkami. Je to zajímavý postřeh a tak jsem to dal samostatně, aby se to tak neztratilo v záplavě. 

Proč nemluvím o Slunci, ale portálu, mnozí čtenáři vědí z minulých článků http://energieupramene.blogspot.com/2011/10/slunecni-portal-aktivni_21.html  a http://energieupramene.blogspot.com/2011/11/slunecni-portal-aktivni-ii.html
nemluvě o tom, že v této době se výrazně aktivují energeticky věškeré pyramidy ve světě.
Otázka zní:
Jaký je názor vás čitatelů na dnešní jev (ale i před pár dny), kdy geomagnetické pole je krajně rozhozené (Kp-index), magnetometr zaznamenává pokles, elektron-flux taky a sluneční aktivita je přitom na úrovni podobné aktivitě srdce člověka, co právě umírá?
1)    Jde o uměle upravené grafy.
2)    Jde o účinky něčeho ze Slunce či (V)vesmíru, co neumíme měřit.
3)    Nebo jde o utajené(ované) děje uvnitř naší planety?   

 Odkaz : http://www.swpc.noaa.gov/rt_plots/satenv.html

 Odpovědi:

Feb 19, 2012 04:14 AM
Slunce má teď ve své aktivitě solidní , či spíš masivní výkyvy, to je pravda. Pokud bych měl dát 1,2,nebo trojku nedám nic jelikož si myslím že je na každém něco prvdivého. Zajímavé je to že ve zprávách se člověk dozví kde jakou prkotinu , ale co se tohodle týče..jaksi se taktně mlčí...nechci být pesimista , ale asi bude ještě i hůř..

Feb 19, 2012 06:34 AM
Já myslím, že pesimismus není na místě. Naopak. Osobně dnešní výkyv na mě působí jinak než obvykle. Ráno kolem té šesté jsem si připadal jako v hypnoze, měl jsem takové pocity, že jsem "mimo". Nejbližší pocit k tomu je krátce před omdlením, třebas kdo zná díky nižšímu tlaku okamžiky po prudkém stoupnutí. Před očima se množí tečky až vše zčerná a mozek neví v jaké poloze se tělo nachází, čas se zastavuje a mozek vidí svojí realitu. Tady je to podobné s tím rozdílem, že mohu vyloučit vliv prudkého odkrvení mozku. Navíc dnes mě bolí pouze pravá polovina mozku, nejvíce přední pravá čtvrtina a kousek v zadu mezi týlem a temenem, ale vpodstatě cítím kompletně celou hemysféru. Intuice mi říká, že na toto rozhodně dnes nebrat žádný prášek, že se jedná o přirozený stav a je třeba zatnout zuby a vydržet.

Co jsem zjišťoval, tak Kp-index neukazuje celkový stav magnetického pole Země, ale jeho výkyvy, repektive rozdíly v hodnotách ve stejném čase. Je na světě kolem 100 stanic, kde se měří toto pole. Kp-index ukazuje rozdíly v hodnotách mezi stanicemi. Takže celkově se pole změnit nemusí, ale v jedné oblasti stanice naměří výkyv jedním směrem a jinde druhým a čím větší výkyvy jsou, tím je na Kp-indexu graf výše. Pokud by došlo k prudké změně na celé planetě najednou, Kp-index se nepohne. Proto je nutné sledovat spolu magnetometrem, tam je předpokládám celková hodnota pole. Bohužel nikde se nedá zjistit (aspoň nevím kde) v jakých částech světa dochází k výkyvům. Bylo by jistě zajímavé sledovat zprávy z oněch lokalit.

Protéká-li vodičem nějaký proud, vzniká kolem něho magnetické pole a naopak, bude-li se vodič pohybovat v magnetickém poli, bude se v něm idukovat el. proud. Jak známo každá buňka má nějaké napětí, mozek pracuje na el. impulzech, nervové buňky si předávají informace elktrochemicky, zkrátka člověk jako celek je nesmírně složitá a citlivá el. síť, která se přizpůsobila magnetickému poli Země. Není těžké si domyslet, že změny magnetického pole Země musí mít přímý vliv na fukci těla a mozku. Že výkyvy budou ovlivňovat chování lidí (a nejenom lidí) v oblastech, kde dochází k výkyvům. Nedivil bych se, kdyby v místech s pozměněným polem byly tendence k nepokojům, k demonstracím, či vyloženě konfliktům. Proto by mě zajímalo, kde v těm výkyvům konkrétně dochází.
Sice si myslím, že dnešní výkyvy jsou přírodního původu, ale z výše popsaných důvodů by se toho dalo i zneužívat a jistě k tomu i dochází. Technologie na to rozhodně část lidstva má.
Můj názor proč k tomu dochází je asi ten, že hlavní příčinou je průchod naší soustavy zatím ještě okrajovou částí tzv. protonové pásu. Jak postupujeme dále do tohoto místa v naší galaxii, tak pochopitelně dochází k jakémusi buzení našeho Slunce fotony, ale i zemského jádra (to samé i na ostatních planetách) a tím je přímo ovlivňováno magnetické pole planet. Zda dochází k přeměně fotonů na něco jiného nebo jde jen o konfrontaci hmoty s fotony, či hromadění enegrie, nnechám na někom vzdělanějším.
O energiích jdoucích z pyramid mám svůj názor taky, ale zatím si ho nechám pro sebe, snad jen, že jde o jakýsi katalyzátor/usměrňovač nebo pojistný ventil energií, které Země a její obyvatelé nejsou v tu chvíli schopni zpracovat.
 

Feb 19, 2012 04:41 AM
Někde jsem četl, že ve správné a aktivované pyramidě běžná voda nezamrzne, ani když je uvnitř deset pod nulou. Nevím co je na tom pravdy, ale byl by to pěkný důkaz i pro ty nejskeptičtější.

Myslím, že se na tu otázku ani nemusím snažit odpovědět. S úžasem pozoruju, čekám a pracuji na sobě. Uvidíme, co nám toto může přinést a přinese x). Snad bych jen vyloučil tu jedničku.

sobota 18. února 2012

Způsobuje HAARP u lidí šílenství?Není to dlouho jsem zde otiskl článek,http://energieupramene.blogspot.com/2012/01/zvuky-to-se-vam-jen-zda.html týkající se tajemných zvuků u nás (mimo jiné) i s jistým vyjádřením vědeckého pracovníka.
Dnes jsem narazil na zajímavý článek, týkající se stejné problematiky a začínajících problémech.
Říká se, že zvuky mohou léčit, ale zvuk může být i škodlivý a to tak, že může i zabíjet, změnit psychiku. Zvláště, pokud se jedná o dlouhodobě působící infrazvuky, které mohou způsobit u některých jedinců  i stavy šílenství. Co jsou to za zvuky, které útočí nyní zejména na obyvatele Windsdorfu, Ontaria, Woodlandu, je to přírodní fenomén, průmyslový efekt, nebo HAARP ??
Tajemné zvuky se stále objevují na celém světě, jedno vysvětlení o destabilizaci jádra Země je zde:http://beforeitsnews.com/story/1645/370/Skyquakes:_Warnings_From_Earths_Destabilizing_Core.html
Windsdorf, Ontario
Je zde slyšet neustálý hukot, jehož intenzita periodicky klesá a zvyšuje se. Toto děsivé hučení působí nespavost, podrážděnost, nechutenství a deprese. Krátký čas to ustalo, ale začalo  to znovu a s větší intenzitou. Experti hledali zdroj zvuku, ale marně. Kupodivu i lidé tisíce kilometrů daleko např. od Woodlandu, zaznamenávají tyto nepříjemné zvuky. Tyto zvuky již vyvolávají obavy v lékařské komunitě a to nejen z důvodu nepříznivých zdravotních účinků z dlouhodobého hlediska, ale také proto, že obecná úroveň podrážděnosti mezi obyvatelstvem  velmi stoupla.
Ze zprávy vyplynulo, že někteří lidé trpí až duševním zhroucením, s podobnými příznaky jako u epilepsie.
 Nedávno se vyjádřil k této záležitosti vynikající vědec, profesor Dr. Elchin Khalilov. Možná příčina těchto zvuků možná je způsobena reakcí zemského jádra na zrychlení posunu zemského magnetického pólu, který se zvýšil více než pětkrát mezi rokem 1998 – 2003, je to proces vnitřního a vnějšího jádra, jež tvoří vlastní geomagnetické pole.
Otázka je rovněž ta, zda toto může způsobovat případné zařízení HAARP?
HAARP je viněn v mnoha populárních různých teorií o spiknutích. HAARP byl rovněž obviněn ze záhadných masových úmrtí ptáků, neobvyklého počasí atd. . Mohou probíhající vysílané elektromagnetické vlny v horních vrstvách atmosféry způsobovat rezonanční frekvence, které způsobují  tyto zvuky? Ano! Je to možné ale i pravděpodobné.

Zdroj: http://www.pakalertpress.com/2012/02/17/are-haarp-frequency-pulse-waves-driving-people-mad/

Současná věda ve společnosti.

Většina převratných objevů, jejichž plody dnes konzumujeme v podobě fungujících věcí, nevznikla jako plánovaný výsledek námezně provozovaného výzkumu. K objevům často docházelo v rámci činností provozovaných z prosté touhy po poznání. Šlo o produkty spontánního myšlení při hledání pravdy. V mnoha případech šlo navíc o produkty vedlejší. Současná věda si luxus hledání pravdy nemůže dovolit. Ne, že by nedocházela k pravdivým závěrům, ale dnes je právě sporadické nalézání pravdy oním vedlejším produktem, který vzniká v procesu produkce měřitelných výkonů. Takto provozovaná věda je ovšem částečným invalidou, neboť je odříznuta od myšlenek, které v současném systému nelze uplatnit jako uznatelné výstupy. Jenže, co když se právě v tomto opuštěném prostoru skrývá řešení nějakého současného velice palčivého problému? Navíc takto invalidizovaná věda musí na hledání a prezentaci pravdy často rezignovat proto, aby bylo vůbec možné (ne) dosažené výsledky bádání ekonomizovat. Publikace prezentující jen tu růžovější část pravdy, nebo vyslovenou lež je mnohdy právě oním jediným výstupem (pozn. jako změna klimatu - oteplování vinou CO2, otevřené systémy atd.) který umožní získání dalšího grantu či vytoužený postup na žebříčku vědeckých hodností. V ideálním světě by proti prezentaci poloviční pravdy či nepravdy jako vědeckého výsledku měla zafungovat vědcova motivace a morálka. Bohužel, je-li motivací zisk (nikoli hledání pravdy) a morálka je pouhý neživotný myšlenkový konstrukt bez obecně uznávané hodnoty, tak tyto pojistky nefungují. Další pojistkou by samozřejmě mělo být, že nesoulad mezi výsledky a skutečností objeví jiný vědec. Bohužel, pokud si nadkritické množství vědců zvolí za cíl produkci měřitelných výsledků a nikoli hledání pravdy, nebudou schopni lež odhalit a pokud ji odhalí, budou často ochotni se na ni spolupodílet. Věda provozovaná jako námezní práce tak často není schopna nalézat pravdivé (a tedy funkční) odpovědi na otázky, které si na dobrovolně omezeném prostoru dovolí klást a stává se tak karikaturou sebe sama.
P.S. Velmi pěkně napsaný článek.

čtvrtek 16. února 2012

Test - Jak užíváte svou mysl a vědomí.

Tady máte testík, na kterém poznáte, jak užíváte svou mysl, jestli je otevřená, dobře dedukující a nebo je chudák tak zmanipulovaná okolím v myšlení, že to nedokáže dostatečně rychle.
Přeji příjemnou zábavu a když to nepůjde, nevadí, pořád je šance vše změnit.


Úspěšný útok na výrobce GMOFirma Monsanto shledána vinnou.

Firma Monsanto je hlavním výrobcem geneticky upravených plodin ( GMO ). Nyní přišlo hlavní a první vítězství, týkající se ochrany veřejného zdraví. Snad to konečně donutí i jiné okolní národy bránit se poškozování zdraví na úkor peněz. Francouzský soud dne 13.2.2012 rozhodl, že společnost Mosanto je vinna z chemické otravy francouzkého farmáře Pavla Francoisiho.  Žaloval dotyčnou firmu, že se u něj za nějaký čas při práci s produkty Mosanto vyvinuly neurologické problémy, s výraznou ztrátou paměti a bolestmi hlavy. Tento farmář pracoval v roce 2004 s výrobky Monsanto, tedy herbicidy.
Tento případ nyní připravuje půdu pro další žaloby proti této společnosti vyrábějící herbicidy a pesticidy a jim příbuzným výrobcům.

 
V rozhodnutí vydané soudem v Lyonu, farmář Francois říká, že Monsanto neposkytla řádné varování na etiketě výrobku. Soud nařídil znalecký posudek ke stanovení výše škody a ověřit další hlášení možných onemocnění. Tento případ je mimořádně důležitý, neboť předchozí právní kroky podniknuté proti Monsanto byly plané.
Pan Francois založil v loňském roku s ostatními postihnutými zemědělci sdružení „ Na ochranu plodin“ a k nim se přidávají ostatní zemědělci a úřad nyní shromáždil asi 200 oznámení za rok souvísející s pesticidy.
Farmář Francois udělal silný precedens v obraně zemědělců. On řekl: Jsem sice naživu, ale část farmářské populace bude obětována a zemře.
No a dodávám, copak to i u nás v budoucnu budeme baštit z těchto plodin? Svědomí a morálnost otupily peníze, ale i tato malá zpráva je velmi dobrá, řeka se vytvoří napřed taky jen z pramínků, potoků a pak když se přirozený tok nějak špatně upraví, dojde i světe div se, k záplavám.

Zdroj:  http://naturalsociety.com/breaking-monsanto-found-guilty-of-chemical-poisoning-in-france/


No v Maďarsku se s tím taky už nepářou, kukuřice od Monsanto přišla zlikvidovat. Každé území má mít vypěstované své osivo, má nejlepší energetické hodnoty.
http://www.trueactivist.com/hungary-destroys-all-monsanto-gmo-corn-fields/ 

Novější článek zde: http://energieupramene.blogspot.com/2012/03/prirodu-zisk-milujici-monstanto.html

středa 15. února 2012

Dr. Kiril Chukanov - plazmoidDnes vás seznámím s další možnou budoucí technologií, která ovšem by měla být určena v případě úspěchu  pro napájení větších aglomerací, jako ve městech. Jedná se o zařízení Dr. Kirila Chukanova, jenž má v návrhu zařízení na čerpání značného množství energie ze stabilního plazmového výboje. V přírodě je tento jev pozorovatelný jako kulový blesk, který je udržován díky různým rozptýleným částicím ve vzduchu, zejména uhlíku,  při nárazu bleskového výboje do stromu, nebo půdy.
Blesk je vlastně velmi krátký elektromagnetický impuls, který produkuje silné proudění částic a jeho energie bývá velmi vysoká.
Dr. Chukanov ve svém zařízení kopíruje tyto jevy, jen s tím rozdílem, že plazmoid  kulového blesku udržuje konstantní a celý systém  autonomní.
Odhady založené na hrubých výpočtech ukazují, že u tohoto zdroje by byl velmi velký zisk energie. Celý generátor skládající se z hlavní časti a to antény, jež je naladěna na kmitočet mikrovlného generátoru, je umístěn v uzavřené nádobě s křemičitého skla. Zde je tvořen samostatný plazmoid, ze začátku napřed doutnavý, díky elektromagnetickým vlnám o vyšší frekvenci 10 – 28 MHz i více, dle rozměru zařízení, vlastně jako u mikrovlné trouby. Tento výboj je napájen  malými částicemi uhlíku, jež nejvíce dodávají plazmě energii. Tento princip zkoušel i p. Naudin  http://jlnlabs.online.fr/plasma/gmrtst/index.htm  , kde jsou příklady malého pokusu vytvoření plazmoidu.
Základní myšlenky a schémata tohoto perspektivního zařízení jsou rovněž zde na jeho stránkách: http://www.chukanovenergy.com/ Zde vidíte, že jsou na Zemi šikovní lidé, jenže věda jde úplně jiným směrem, místo toho, aby intenzívně vyvíjela a hledala tyto nové technologie, které by společnosti odlehčily.

úterý 14. února 2012

Proč jsem stránky pozastavil


Dnes 14.02.2012 v 14:08 hod. byly doménou Web - zdarma, smazány pirátské stránky kopírující tyto originál stránky.


Krásné městečko Stod
V českých zemích jsou i tací, kteří notoricky narušují poklidnost konstruktivních stránek a svou arogantností a agresivitou se uchylují k různým  praktikám. Naše stránky nebyly vyjímkou, jejich „geniální“ nápad poškodit, byl vytvořením kopie těchto stránek na jiné doméně Web.zdarma =  .wb.cz ( dokonce návod na provedení je zde http://www.soom.cz/index.php?name=bugtrack/show&thread_id=3382 , já bych to nazval příznačně, „Jak si vyhonit EGO na maximum“ divím se doméně wb.cz, že toto dopustí!)  a připsat do nich určité údaje, hlavně za účelem poškození autora, svědčí o zapšklosti  tkzv. odborníků. Tito pseudo-odborníci se na různých diskuzích  vždy vyjadřují k novým možným technickým pokrokům  velmi 
Krásné baroko městečka Stod
Ukázka jak nové přístupy vadí - bez komentáře:
arogantně a navenek se ohání fyzikálními poučkami, aby vypadali oslnivě odborně. Výsledek je ten, že tito pseudo-odborníci sami ztratí důvěru u ostatních právě tímto vystupováním a jednáním, nepřipustí jiný možný pohled,
směr a dnešní aktivní odborná společnost se nemůže hnout z místa. Stránky byly pozastaveny také proto, aby se mohla nerušeně sledovat aktivita dotyčné osoby, během odstávky a získali se jisté informace. Proto děkuji všem zde čtenářům za pochopení.


jedná se o odkaz na naše stránky
Jsem jen rád, že ve světě  existují i pravé vědecké kapacity a odborníci, jejichž úhel pohledu je diametrálně  jiný a pracují na nových zařízeních a s nimiž diskuze je na úrovni, jenže zatím málo, ale situace se diametrálně nyní mění.  Mezi světové velikány patří Baarden, Rossiny, Meyer +, Kelly,Naudin, Humble, Kapanadze, Chukanov a můj nejoblíbenější kvantový fyzik Amit Goswami http://energieupramene.blogspot.com/2012/01/zakladni-veci-pro-zdravi-pochopeni.html  atd., jenže od těchto lidí  jež se považují za odborníky, jsou tyto kapacity označeny vždy jako podvodníci - připomíná to moderní inkvizici.
Nedivím se, proč mnoho velkých kapacit utíká na východ a do Ruska, něco je asi opravdu špatně!sobota 11. února 2012

E-Cat nejnovější zpráva

Aktualizováno 11.2.2012  14:30 hod.

Dnes mně došlo vyjádření k dalšímu dění E-Cat a proto ho otiskuji i zde:


 www.ecatenergy.sk patrí mojej spoločnosti.Poteším všetkých tým,že cena sa má pohybovať v rozmedzí 400-500 USD,za 10KW home jednotku.
Náplň asi 100g niklového prášku bude stáť asi 10 USD a vydrží asi 180 dní v nepretržitej prevádzky.

Cena za jednotku bude v podstate pevná na celom svete,z rozdielom prepravy.Moja spoločnosť zastrešuje servisnú distribučnú a obchodnú stránku v stredoeurópskom regióne.

O zdravie ing.A Rossiho sa obávať skutočne nemusíte,preto že sa už dávno postaral o to sám tak,že v prípade nešťastnej náhody,úrazu,či nehody,bude jeho know how zverejnené.
P.S.Děkuji za spolupráci , přidal jsem to k příslušným článkům k E-Catu, jen doufám, že i p. Kapanadze provedl tuto ochranu, protože pokud vím, měl v Praze po odletu jisté zdravotní potíže včetně svého notebooku a sledování ...... - Iv


Aktualizováno 16.02.2012
12.01.2012 NASA oznámilo objev nového typu jaderné energie.http://technologygateway.nasa.gov/media/CC/lenr/lenr.html   My už jsme toto video http://energieupramene.blogspot.com/2012/01/aktuality-z-e-cat.html uveřejnili hned  17.01. 2012 .  Stejný princip, co používá Rossiny, takže další potvrzení reality.
Zuřiví skeptici to budou mít stále težší a těžší!!!! Jo, hold rok 2012 je sviňa !

Prosím čtenáře, sem nepiště příspěvky do Aktuálně,  pište do příslušného článku  k E-CAT.
Rovněž prosím čtenáře, zaznamenávejte na všech diskuzích a forech projevy zuřivých skeptiků proti této technologii formou zkopírování a nebo i foto obrazovky (JPG formát) i s nicky. Pokud se tento projekt prosadí a pevně věřím že ano, ti zuřiví a znalí odpůrci totiž okamžitě budou tvrdit opak, aby neztratili tvář. Byl by z toho možný pěkný článek na Silvestra a rovněž pěkný studijní materiál. Pak  je  zašlete.  Děkuji.

pátek 10. února 2012

Pyramida jako „hyperkomunikační zařízení“

Opět zabrousíme do země, kde se nejvíce věnovalo úsilí psychotronice a věcem spojených z historií a kde nebyly tak záměrně překrouceny dějiny jak v západním světě. Cítím, že tato oblast na východ, nám  umožní jako jediná získat staré informace našich předků zpět a vymanit se z područí Temných.

Rusové tvrdí a prokázali, že prehistorické pyramidové stavby a některé topologické formy pyramidálního charakteru obecně mohou sloužit jako „hyperkomunikační zařízení“, a to díky unikátnímu přirozenému „anténnímu systému“, kterým disponují. Přenos informace neprobíhá prostřednictvím vlny,  alias prostředím klasické fyziky,  ale prostřednictvím tzv.
„okamžité červí díry“.
Zcela jistě hluboké a vyčerpávající vědecké práce na toto téma mi samozřejmě poskytnuty nebyly, ale dozvěděl jsem se, že v roce 2009 v měsíci listopadu byla prováděna série praktických pokusů, kdy byl paprsek dat (asi hodinový hlasový projev) nasměrován do slunečního systému hvězdy Proxima ze souhvězdí Kentaura (nejbližší hvězda vzdálená, tuším, 4,2 světelného roku). Paketa dat byla do cílové zóny doručena přesně za 0,28 vteřiny a odražené echo bylo přijato zde na Zemi přesně za 0,56 vteřiny (cesta signálu tam a nazpátek). Prakticky to znamená, že komunikace mezi Zemí a oblastí Proxima Centauri by mohla probíhat v reálném čase.
  Ale to není zdaleka všechno. Pro tento experiment byl použit prototyp pyramidy o velikosti 2,38 metru! Přičemž dle akademických výpočtů lze tímto způsobem komunikovat až do vzdálenosti 28 světelných let, kde by zpožďovací efekt dosáhl hodnoty asi 3,8 vteřiny. Samozřejmě je zjevné a Rusové se tím vůbec nijak netají, že ve hře je zcela jiný model fyziky, než na jaký jsme doposud zvyklí a o který se doposud opíráme.
Einsteinovský model se velmi brzy zjevně stane historií, nyní začínáme hovořit o hyperdimenzionálním modelu fyziky. Podrobnosti na toto téma nemám pochopitelně k dispozici. Rusové ale zároveň říkají, že do dvou let se lidstvo o jejich výzkumu dozví veškeré podrobnosti mimo strategické informace důležité pro národní bezpečnost. Sdělili také, že pyramidové objekty lze tzv. „energeticky propojit do sítě“. Objevili přitom devět funkčních způsobů tohoto propojení. Pyramidové objekty v zasíťované podobě jsou schopné své „hyperkomunikační účinky“ kapacitně mnohonásobně rozšířit. Systémy hyperkomunikace  byly zapojeny do specifické světové konfigurace, byly tzv. „zigguraty“, které se začaly objevovat především v oblasti středního východu. Bylo zjištěno, že tyto pyramidy byly vyrobeny podle jakéhosi předchozího vzorového modelu, který tu zanechala mimozemská civilizace Anunnaki.
Toto je velmi zajímavý moment, neboť jsem měl možnost přeposlat na toto téma dotaz kříženci Ambar Annati. S poměrně velkým překvapením mi informace pocházející z ruských vojenských kruhů byla potvrzena s tím, že některé ze staveb jsou funkční dodnes, ale že nikdo ze současných žijících obyvatel na naší planetě neumí s tímto zařízením zacházet.
Pro ruské vojenské vědce byl jako prototyp výzkumu přidělen ziggurat boha Marduka, viz obr. níže. Zjistilo se, že mnoho komponencí uvnitř pyramidy bylo vyrobeno z kovu a celá pyramida-ziggurat sloužila jako unikátní teleskopické zařízení. Pouze pro upřesnění dodávám, že původní ziggurat boha Marduka byl prakticky zcela zničen, ale dochovaly se přesné plány v poměrně dobrém stavu, podle kterých byla tato stavba rekonstruována a pak přidělena armádním vědcům k výzkumu.

Pyramida byla složena z mnoha (zřejmě dvaceti) výškových vrstev či stupňů. Tyto vrstvy měly schopnost se posouvat, resp. vysouvat a zasouvat. Uprostřed byla energetická čočka, takže díky pohybům jednotlivých vrstev docházelo automaticky ke změně ohniskové
vzdálenosti, a tím i ke změně generátorových schopností zařízení. Konfigurovat celou pyramidu prý dokázala i jedna jediná osoba. 
Čočku uprostřed z technologického hlediska zastupoval soubor speciálně vybroušených křišťálů. Ve skutečnosti nešlo o přírodní krystaly, ale o výbrus několika obrovských amorfních kamenů plaveného křišťálů do velmi specifického tvaru. Tyto křišťály pak byly sestaveny do velmi specifické konfigurace, tak aby energetická čočka plnila přesně svou úlohu.
Pomocný zdroj: projekt Gilgameš

Rusové vybudují silná laserová zařízení

ilustrační foto-Space Daily


No, když jsem si přečetl tento článek, tak se jim ani nedivím. Laser je výborná a zatím nejrychlejší a účinná zbraň proti dronům a navíc se tato vysoce energetická zařízení dají lehce použít na sundání veškerých špionážních družic a nebo pro jejich oslepení. Dron sundáte z menší vzálenosti i obyčejným laserovým ukazovátkem( oslepení)na jeho přední část s optickými čidly.

Rusko má v úmyslu vybudovat nejvýkonnější lasery jak pro výzkumné, tak i vojenské účely. Stanice by byly postaveny v Nižním Novgorodu v blízkosti jaderného centra Sarov.
Divíte se? Vždyť USA podobnou stanici již má postavenu a rovněž Francie se chystá dnes dokončit jeho výstavbu také. Tyto stanice budou použity jak pro vědecké, tak vojenské účely a zejména na výzkum laserové termonukleární fůze jako jeden z větších zdrojů energie.
Laser bude produkovat úctyhodných  2,8 Mega joulů ve spektru ultrafialového záření, ve srovnání s výkonem amerického, který má výkon 2 Mega joulů.

Pomocný zdroj: Space Daily


Pravda o vodě

Díky čtenáři Vám zde uvolňuji článek o důležitosti obyčejné vody, od Dr. Batmanghelijdem, pravého odborníka, ne těch dnešních mainstreamových, co hlásají bludy a nechtějí aby jste znali pravdu. Škoda, že již tento člověk není mezi námi, ale jeho štafetu převzalo mnoho jiných, kéž by bylo takových co nejvíce. Tuto tekutinu Vám nikdo již nezakáže, ani nepoplije, jak se dnes snaží o některé nové látky, běžně dostupné  tkzv. moderní věda. Vždyť oni nepotřebují vyléčit, stačí jen léčit, to je zaručený byznys.
Reportér Mike Adams byl zřejmě posledním novinářem, který s Dr. Batmanghelidjem, autorem knihy Water for Health, For Healing, For Life (Voda pro zdraví, léčbu, život) udělal exkluzivní rozhovor. Dr. Batmanghelidj již nežije. Byl také zakladatelem National Association for Honesty in Medicine (Národní asociace pro čestnost v medicíně) a autorem knihy Your Body's Many Cries For Water (Mnohá volání vašeho těla po vodě). Otiskujeme zkrácenou část rozhovoru. 

O VODĚ JINAK, NEŽ JSME ZVYKLÍ
Exkluzivní rozhovor s Dr. Batmanghelidjem,
autorem knihy Voda pro zdraví, léčbu, život

Mike:  Vítejte, doktore. Jak jste se poprvé dozvěděl o těchto léčivých vlastnostech vody?

Dr. B: Měl jsem tu čest a privilegium, že jsem byl vybrán jako jeden z rezidentních lékařů, a měl jsem tu mimořádnou čest být jedním z posledních studentů Sira Alexandera Fleminga, objevitele penicilinu. Zmiňuji jeho jméno, abyste věděli, že jsem byl pohroužen do studia medicíny a výzkumu.  A o několik let později jsem musel podat muži, který trpěl bolestmi břicha způsobenými jeho nemocí, dvě sklenice vody, protože jsem v tu chvíli neměl žádné jiné léky, které bych mu mohl dát. Trpěl nesnesitelnou bolestí, a voda mu poskytla zázračnou úlevu. Ulevila mu – do tří minut se jeho bolest zmenšila, a do osmi minut zmizela úplně. Zatímco před osmi minutami byl v křečích a nemohl ani chodit, úplně se z tohoto stavu vzpamatoval. Začal se usmívat od ucha k uchu a velmi šťastný se mě zeptal, co má dělat, když se bolest vrátí? Řekl jsem, „No, pijte více vody.“  Pak jsem se rozhodl naordinovat mu, aby každé tři hodiny vypil dvě sklenice vody. On to udělal, a to byl po zbytek doby, kdy byl se mnou, konec jeho bolesti vředů.  To mě probudilo, protože na lékařské fakultě jsem nikdy neslyšel, že by voda mohla léčit bolest, takový druh bolesti. A tak jsem měl příležitost vyzkoušet vodu jako lék v následujících více než 3.000 podobných případů. A pokaždé se ukázalo, že je voda účinným lékem. Z tohoto pokusu jsem pochopil, že tito lidé měli žízeň, a že žízeň se může v organismu projevit bolestmi břicha, až do takové míry, kdy může být člověk při vědomí jen napůl, jak jsem zažil. A voda je pokaždé povzbudila. Takže když jsem přišel v roce 1982 do Ameriky, šel jsem na University of Pennsylvania, kam jsem byl pozván, abych pokračoval ve svém výzkumu a studoval vlastnosti vody zmírňující bolest. Ptal jsem se sám sebe, proč trvá farmaceutický průmysl na používání antihistaminik pro tento druh léků proti bolesti? Tak jsem začal zkoumat úlohu histaminu v organismu a tam byla odpověď – histamin je nervový mediátor odpovědný za regulaci vody a řízení sucha v těle. Když se to projevuje bolestí, ve skutečnosti to naznačuje dehydrataci. Takže tělo dává dehydrataci najevo bolestí. V závislosti na tom, kde se dehydratace usadila, cítíte bolest. Velmi jednoduché. Představil jsem tuto koncepci jako přednášející host na mezinárodní konferenci o rakovině a vysvětlil jsem, že lidské tělo dává najevo dehydrataci tím, že produkuje bolest, a bolest je známkou nedostatku vody v těle a nedostatek vody ve skutečnosti stojí za většinou zdravotních problémů v naší společnosti. Protože, když se podíváte na to, co dělá farmaceutický průmysl, vidíte, že vyrábějí tolik různých antihistaminik jako léky. Antidepresiva jsou antihistaminika, léky proti bolesti jsou antihistaminika, ostatní léky jsou přímo i nepřímo antihistaminika. Takže tehdy byla moje práce zveřejněna. Vědecký sekretariát 3. konference mezivědního výboru o zánětu mě v roce 1989 pozval, abych přednesl tuto prezentaci o histaminu na konferenci v Monte Carlu. A to jsem udělal, takže všichni pochopili, že histamin je regulátor vody v těle.

Mike: Chci zatleskat tomu, čemu říkám Vaše vědecká zvědavost. Myslím, že toto je ten druh zvědavosti, který se z tolika západních medicín vytratil, kde opravdový vědec pozoruje přírodu a interakci mezi lidmi a přírodou, a je stále zvědavý a otevřený všem možnostem, a pak po důsledných testech zformuluje závěry. Myslím, že moderní věda vypracovala mnoho chybných závěrů, protože opravdu nezůstala svobodomyslná…

Dr. B: Samozřejmě, že ano. A existence celého farmaceutického průmyslu je založena na předkládání nepravdivých vědeckých závěrů a na jejich propagaci. Vtloukají je do mysli důvěřivých lidí, kteří nejsou zvědaví, proč tomu tak je. Dalším klamným závěrem je otázka cholesterolu. Cholesterol je jedním z nejdůležitějších prvků pro přežití lidského těla. Když začne tělo produkovat více cholesterolu, má k tomu důvod. Tímto důvodem rozhodně není blokovat srdeční tepny. Hladinu cholesterolu v těle měříme z krve, kterou odebereme z žil. Nikde v dějinách lékařství neexistuje jediný záznam o případu, kdy cholesterol zablokoval žíly v těle. Takže problémem není lepivost cholesterolu, jak farmaceutický průmysl lidem vštěpuje – cholesterol je lepkavý, snižte jeho hladinu, jinak budete mít zablokované tepny, což je všechno nesmysl. Cholesterol ve skutečnosti zachraňuje lidské životy, protože funguje jako obvaz, vodotěsný obvaz, který si tělo samo vyprojektovalo. Když se krev stává koncentrovanou a kyselou, a proudí staženými tepnami nebo kapilárami při dehydrataci, pak dochází v arteriálním systému k odřeninám a trhlinám; samozřejmě nejprve v kapilárách srdce. Kdyby tam nebyl cholesterol, aby zakryl trhliny a oděrky, dostala by se krev pod membránu, sloupla ji a tato osoba by okamžitě zemřela. Cholesterol je vlastně prozatímní zachránce, který dává tělu čas, aby se ze svých problémů zotavilo. Nikdy jsme to nepochopili. Jsme impulzivní lékaři. Myslíme si, že když je něčeho moc, je třeba to snížit, a když je něčeho málo, je třeba to zvýšit. Neptáme se, proč je toho málo nebo moc.

Mike: A farmaceutické firmy vědí, že léčení cholesterolu je obrovský průmysl…

Dr. B: Je to desetimiliardový průmysl. Existuje zpráva, že tyto statiny, léky snižující hladinu cholesterolu, ve skutečnosti způsobují amnézii. Jinými slovy, mozek zcela ztratí představu o tom, co se děje. Tato zpráva byla zveřejněna vynikajícím lékařem. Byl lékařem u letectva a je výzkumníkem v NASA. Ví, o čem mluví. Sám měl tento problém.

Mike: Právě jsem se chtěl vyjádřit k počtu nežádoucích účinků, které byly zaznamenány při užívání statinů. Někteří lidé trpí extrémní bolestí svalů. Zdá se, že amnézie, kterou jste zmínil, je velmi častým nežádoucím účinkem. Avšak právě vyšla studie, viděl jsem to dnes ráno, která říká, že borůvky obsahují fytoživiny, které prokazatelně snižují hladinu takzvaného mastného cholesterolu LDL silněji než statiny.

Dr. B: Je to zajímavé, protože, když tělo zvýší hladinu produkce cholesterolu, dělá to v rámci nouzové situace. V normálním stavu má cholesterol v těle vytvořit buněčné membrány, mozkové buňky, izolace nervů a samozřejmě hormony a vitamin D. Takže to jsou základní součásti, které cholesterol v těle vytváří. Nikdy bychom neměli zasahovat do cholesterolu, aniž bychom věděli, proč začalo tělo zvyšovat jeho hladinu.

Mike: Mám pro Vás otázku o vodě – spousta lidí si myslí, že se hydratují, když konzumují nealkoholické nápoje, mléko nebo Gatorade, nebo všechny ty ostatní nápoje…

Dr. B: Gatorade je možná v pořádku, ale obsahuje cukr, což není nijak zvlášť dobré pro lidi, kteří by dokonce mohli dostat hypoglykemii, nebo by to mohlo způsobit sekreci inzulínu. Tato sekrece inzulínu vyvolá pocit většího hladu a vede k přejídání. Ale pití Gatorade je v pořádku, když jste uprostřed golfové hry a slouží vám jako dočasný sportovní nápoj. Okamžitě vám poskytne trochu minerálních látek, které jste pravděpodobně ztratili pocením. Ale nic nenahrazuje vodu – vůbec nic. Žádný nápoj – žádná káva, žádný čaj, žádné alkoholické nápoje. Ani ovocné šťávy. Každý z nich má svůj vlastní program. Vaše tělo je zvyklé na tekutinu, která žádný program nemá, protože tělo závisí na svobodě této tekutiny, vody, protože v těle jsou dva druhy vody. Je zde již používaná a zaměstnaná voda, která není vhodná pro nové funkce. Tělo potřebuje vodu novou, či volnou, k tomu, aby mohlo nové funkce vykonávat. Když dáte tělu nápoje obsahující cukr nebo kofein, tyto dvě látky mají v těle svůj vlastní chemický program. Maří účel potřeby vody.

Mike: Hovoříte zde také o nealkoholických nápojích…

Dr. B: Mluvím o nealkoholických nápojích, limonádách, kávě obsahující kofein, nebo o čaji. Také mluvím o alkoholu, protože alkohol vlastně zastavuje nouzové systémy přívodu vody do důležitých buněk, jako jsou například buňky mozkové. V procesu reverzní osmózy Vaše tělo filtruje a vstřikuje vodu do buněk, tomu říkám reverzní osmóza. A k tomu musí zvýšit krevní tlak, aby mohlo překonat osmotický tah vody ven z buněk, a opětovně vstříknou vodu do buněk. To je důvod, proč se u nás při dehydrataci objevuje vysoký krevní tlak. A tento proces reverzní osmózy je zastaven alkoholem. Alkohol zastavuje filtrační systém.

Mike: Dovolte mi začít tuto další část tím, že Vás požádám o vysvětlení vztahu mezi konzumací vody a chronickým onemocněním. Existuje mnoho nemocí, které zmiňujete ve svých knihách, které se vztahují k dehydrataci. Zajímalo by mě, zda byste mohl dát našim čtenářům krátký výčet toho, o jaká závažná onemocnění se jedná a proč se zhoršují, nebo jsou podporovány chronickou dehydratací.

Dr. B: Nedávné údaje ukázaly, že léky na předpis, ačkoliv používané v souladu s pokyny lékařů, zabíjí více než 106.000 lidí a 2 milióny lidí jsou z nich více nemocní, než před jejich užitím. A pak je tu další skupina, která umírá na špatné recepty, chybné recepty. Takže asi 250.000 lidí zemře na problémy souvisejícími s léky a léčivy. To v zemi dělá z užívání léků zabijáka číslo tři - chráněného a licencovaného vraha. Srdeční onemocnění zabíjí asi 700 nebo 800.000, rakovina zabíjí asi 500.000, léky zabíjí 250.000 lidí.

Mike: Takže je fér říct, že léčiva, tak, jak je dodává moderní medicína, jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí v této zemi.

Dr. B: Určitě, a jsou k ničemu, protože většina léků, které lidé používají, zakrývá příznaky a komplikace dehydratace v lidském těle. Lidský organismus projevuje dehydrataci řadou symptomů a příznaků – jinými slovy, mozek vnímá dehydrataci či únavu během dne, nebo hned ráno, když chcete vstát z postele a jste unavení - to je známka dehydratace. Pak hněv, rychlá reakce, deprese, to všechno jsou známky dehydratace, když má mozek velmi málo energie z vody na to, aby se s informací vyrovnal, nebo jednal. To jsou některé postřehnutelné známky dehydratace. Pak má tělo svůj program pro zvládání sucha, což jsou alergie, hypertenze, diabetes, a také onemocnění imunitního systému.

Mike: Chtěl bych, abyste trochu více rozvedl téma astmatu a představu, že tělo řídí svou dodávku vody záměrně tak, že produkuje symptomy, které se nazývají astma.

Dr. B: Ano, víte, řízení sucha znamená, že musíte zalepit díry, kudy se voda z těla ztrácí. Voda je nejcennější komoditou uvnitř Vašeho těla, a pokud se do něj nedostává dostatečné množství a více vody mizí, tak je to pro Vaše tělo špatná situace. Vtip v designu Vašeho těla je v tom, že se nastartuje program řízení sucha a pak se objeví alergie, které jsou známkou dehydratace, protože systém, který reguluje vyvážení vody v těle, potlačuje v této energeticky náročné situaci imunitní systém. Pak dostanete astma. Dýcháním ztrácíme každý den asi litr vody. V podstatě, povrchové napětí v alveolech plic produkuje kontrakce těchto malých membrán, a vzduch je vytlačen. A v tomto procesu voda odchází spolu se vzduchem. Tak ztratíte dýcháním asi litr vody. Ten potřebujeme doplnit. Když jej nedoplníme, tak tělo svírá průdušky a ucpává díry. Tomu říkáme snížené proudění vzduchu v plicích v důsledku dehydratace a označili jsme to pojmem astma. Velmi rychle, v řádu několika málo hodin se dýchání stává zcela normální. Inhalátory již nebude potřeba. A když jsem kontaktoval NIH a toto všechno jim vysvětlil, muž, který to měl na starost, řekl, že vůbec nechápu, o co tady jde. Chtěl bránit svůj subjektivní názor, a tak tyto informace ignoroval, i když jsem šel za Clintonem, prezidentem Clintonem a požádal ho, aby zasáhl a vrátil zpátky dech těmto dětem. NIH byl ale vůči užívání léků neoblomný. Vlastně mi napsali a oznámili, že jsou spokojeni s tím, jak je astma léčeno. Tak taková je situace. 17 milionů dětí v Americe by se mohlo během několika dnů uzdravit, kdyby každý v této zemi začal s astmatiky komunikovat a říkal: voda je to, co byste si měli vzít. Dokážete si představit tak jednoduché řešení?

Mike: Ano. Ano, dokážu. A existuje mnoho takových řešení, která jsou k dispozici k léčbě velkého počtu chronických onemocnění, stejně, jako jste zde popisoval. Samozřejmě, myslím si, že by byl farmaceutický průmysl zděšen, kdyby se tyto informace rozšířily.

Dr. B: Ano, no, protože to, co říkám, je naprosto proti businessu. A nemluvíme tady o několika set tisících dolarů, ale o několika miliardách dolarů ročně. Neměli bychom čekat, až budeme mít žízeň, protože voda je hlavním zdrojem energie. Do doby, než dostanete žízeň, ztratíte energii z vody, kterou jste měli vypít dříve, než jste dostali žízeň. Takže pokud nedovolíte, aby benzínová nádrž Vašeho automobilu vyschla, než zastavíte a natankujete, proč byste měli dovolit, aby Vaše tělo dostalo žízeň, než si ve stánku u silnice koupíte nějakou vodu? Za prvé, lidé by nikdy neměli dovolit, aby dostali žízeň – měli by pít po celý den. Průměrný člověk potřebuje dva litry vody denně. Průměrný člověk ve skutečnosti potřebuje čtyři litry vody denně, ale dva litry musíme dodat. Další dva litry dostáváme z metabolismu jídla a obsahu vody v potravinách. Potřebujeme toto množství vody k výrobě alespoň dvou litrů moči. Proto, aby se nezatěžovaly ledviny. Když pijeme dostatečné množství vody tak, že je moč bezbarvá, je to dobré znamení.
Mike: Pro farmaceutický průmysl je existence onemocnění obchodní otázkou, protože, přiznejme si, farmaceutický průmysl je pro-ziskové odvětví. Zisky jsou vždy na prvním místě, a přinejmenším já jsem přesvědčen, a zdá se, že Vy také, že každá léčba, která konkuruje těmto ziskům, je minimalizována, opomíjena nebo otevřeně napadena.

Dr. B: Ano, nedávno byla v televizi jedna reklama. Bylo to velmi zajímavé – zpočátku jsem si to neuvědomoval, ale nyní vím, že hovořila ke mně. Jinými slovy, byla to reklama proti mým tvrzením. Protože já jsem řekl, že pálení žáhy je známkou dehydratace v lidském těle a měli byste pít vodu. Chlápek v reklamě přijde a sedne si k baru a říká: „Dejte mi sklenici vody, to pálení žáhy mě zabíjí.“ Nebo tak něco. A ta žena za barem říká: „Pálení žáhy voda nevyléčí – tento lék ano.“  Tak vidíte, takto farmaceutický průmysl bojuje s informacemi, které jsem zveřejnil. Ale přesto, lidé, kteří zjistili, že voda mohla vyléčit jejich pálení žáhy, jsou chytřejší než lidé, kteří kupují ten reklamní kousek.

Mike: Vypadá to jako by byly ve Spojených státech téměř dvě odlišné skupiny lidí. Existují lidé, kteří jsou závislí na mnoha lécích, aby jimi vyléčili všechno, každý symptom, který mají. Mění chemii svého těla a mozku pomocí léků. A pak tady jsou ti, kteří se sami vzdělávají o skutečných příčinách zdraví. Pijí vodu, vyhýbají se přísadám v potravinách, cvičí – zdá se, jako by mezi těmito dvěma skupinami existovala propast, která se zvětšuje.

Dr. B: Určitě. To je důvod, proč došlo k oživení alternativní medicíny a stále více lidí jí dává přednost před konvenční medicínou. Víte, za posledních 10 let jsem prodal nejméně přes 600.000 výtisků mé knihy Your Body's Many Cries for Water (Mnohá volání Vašeho těla po vodě). A tak jsem za posledních 10 let měl několik tisíc rozhovorů v rozhlase. Informace se dostávají do rukou veřejnosti, a tak musí přirozeně farmaceutický průmysl zvýšit svou reklamu, aby tyto informace anuloval. To je důvod, proč tato reklama vznikla – a vlastně je jednou z mnoha. Každopádně, mluvili jsme o programech řízení sucha v těle. Hypertenze je další z těchto problémů. Když není v těle dost vody, nebo když se tělo stává dehydratované, pochází 66% ztráty vody z nitra buněk. 26% je z prostředí kolem buněk a pouze 8% se ztrácí z cévního systému.  Ale cévní systém je pružný – stahuje se a uvolňuje, takže nezjistíte problém, který se děje uvnitř buněk Vašeho těla testováním krve, které probíhá při tak velkém množství stavů. Kdyby lidé pili vodu v pravidelných intervalech a přijímali dostatek soli a minerálů pro rozšíření kapilárních lůžek, hypertenze by zcela zmizela.  Existuje 60 milionů Američanů, kteří si neuvědomují, že hypertenze je vlastně jedním z projevů programů řízení sucha v těle, kdy tělo zahájí proces reverzní osmózy, aby dodalo vodu dovnitř těchto buněk, které trpí z 66% nedostatkem vody.  Farmaceutický průmysl a lékaři arogantně a nevědomě léčí hypertenzi diuretiky.

Mike: Rád bych, abyste pohovořil o tom, jak se lidé mohou dozvědět, kdy potřebují pít vodu. Protože ve své knize píšete o tom, jak některé známky dehydratace, klasické příznaky, nemusí být jedinými známkami. Také byste nám mohl říct, kolik by měl průměrný člověk vypít?

Dr. B: Za prvé a především, nečekejte, až dostanete žízeň, protože to je chyba. Bohužel, Národní akademie věd a někteří další donedávna lidem říkali, počkejte, až dostanete žízeň, což je hlavní chyba, kterou jsme zdědili před 100 lety od člověka jménem Walter Bradford Cannon.  V té době žil Francouz, který říkal, že dehydratace nebo žízeň je obecný pocit a že bychom ji měli studovat a Walter Bradford Cannon řekl: ne, žízeň je jen otázkou sucha v ústech.  Když je sucho v ústech, máme žízeň, což je arogantní prohlášení, a bohužel západní medicína se tím řídí. To je důvod, proč máme nemocný systém péče. Od věku 20 let se postupně, nepozorovaně, stáváme dehydratovaní, aniž bychom o tom věděli.  Ztrácíme naše vnímání žízně. Když se dostaneme do věku 70 let, můžeme být naprosto a viditelně žízniví, a přesto nerozpoznáme potřebu pít vodu, i když by byla voda položena vedle nás.  Toto bylo děláno jako experiment. Vědec požádal skupinu starších lidí, aby po dobu 24 hodin nepili vodu. O to stejné požádal skupinu mladých lidí.  Po 24 hodinách, když byla voda k dispozici, starší lidé nepoznali, že mají žízeň.

Mike: I po 24 hodinách bez vody?

Dr. B: Ano. Dokonce, i když byla voda postavena vedle nich, někteří po ní nesáhli. Ale mladí lidé vodu pili a napravili tuto dehydrataci.  Toto je velký problém a důvod, proč je tolik starších lidí naší společnosti nemocných, protože jsou zcela dehydrovaní a nepoznají to.  Takže, čekání na žízeň znamená zemřít předčasně a velmi bolestně. To je vlastně název článku, který jsem zveřejnil na svých internetových stránkách, a také na NAFHIM, Národní asociace pro čestnost v medicíně.  Za prvé, lidé by nikdy neměli dovolit, aby dostali žízeň – měli by pít po celý den. Proto, aby se nezatěžovaly ledviny. Když pijeme dostatečné množství vody tak, že je moč bezbarvá, je to dobré znamení.  Když moč zežloutne, znamená to, že se tělo začíná dehydratovat a když zoranžoví, pak je tělo skutečně dehydratováno a některé části těla touto dehydratací trpí.

Mike: Existují další podobné jednoduché příznaky, kterým mohou lidé věnovat pozornost?

Dr. B: Kůže – je-li kůže hezká, uvolněná a hladká, pak jsme hydratovaní. Pokud bude zmuchlaná a seschlá, znamená to dehydrataci. Krabatý povrch na obličeji starších lidí je známkou dehydratace. Krůtí krček pod bradou je známkou dehydratace. Takže, když má tělo nedostatek vody a podávají se mu na to léky, tato osoba přirozeně zemře, protože léčba umlčuje mnohá volání těla po vodě, ale nenapravuje dehydrataci. Takže musíme chápat tyto příznaky dehydratace. Určil jsem, proč jsou tyto tři nemoci vlastně větvemi jediného stromu a každá přirozeně produkuje jiný problém v různých věkových skupinách, ale všechny souvisí se stavy, které se v průběhu času vyskytují v důsledku dehydratace. Čas je podstatný – když se postupně stáváme dehydratovanými, začnou vysušené buňky transformovat. Vysvětlil jsem, jak dehydratace potlačuje imunitní systém, přímo či nepřímo, a tak dochází k většině onemocnění, včetně rakoviny.

Mike: Tak teď tady máme další otázku, která lidi zajímá - když jdou na jídlo do restaurace, je tu obrovské množství ekonomického tlaku z hlediska řetězců restaurací, nebo majitelů restaurací, aby jim podávali něco jiného, než vodu. Vzpomínám si, že jednou proběhla nějaká kampaň v řetězci restaurací Olive Graden. Kampaň byla nazvána Just Say No to H2O (Řekněte vodě ne), a odměňovali číšníky za to, že si lidé koupili nealkoholické nápoje místo toho, aby pili vodu.

Dr. B: To proto, že všichni jdou po rychlých dolarech, a to i na úkor zdraví někoho jiného.  Tyto restaurace se neliší od farmaceutického průmyslu, když propagují něco, co tělo nepotřebuje. Samozřejmě, že nevědí, nedělají to vědomě. Nikdo je nemůže vinit. Je to špatným vzděláním, a myslí si, že tyto nealkoholické nápoje jsou synonymem vody. Ve skutečnosti, z hodně dětí, které pijí limonády, se stanou „hlupáci“, ale jakmile jim tyto limonády vezmete, jejich známky se ohromně zlepší – z trojek a čtyřek se stala dvojka. Protože něco v kofeinu potlačuje enzymy z tvorby paměti. A to je přesně to,  protože kofein je toxická chemická látka – je to chemická válka.  Cokoliv, co by ji snědlo, by ztratilo své umění maskování, ostražitost, dobrou reakci, dobrou odezvu a stalo by se snadnou kořistí pro predátory vlastního potravního řetězce.

Mike: Ano, kofein je technicky insekticid.

Dr. B: Kofein je technicky insekticid. Také morfin a kokain. Jedná se o stejnou skupinu léků – neurotoxických látek.???

Mike: Je ještě něco, čeho by si naši posluchači měli být vědomi, nebo by měli dělat pro posílení svého zdraví prostřednictvím informací, které zpřístupňujete?

Dr. B: Ano, mohou zůstat v kontaktu. Mohou pravidelně navštěvovat mé internetové stránky, na kterých publikujeme informace a dopisy, které si vyměňujeme, a tak dále. Mohou se stát součástí hnutí pro zavedení čestnosti zpět do medicíny.  Protože, když jsou to mladí lidé, mají před sebou mnoho let, a bohužel mohou být v nečestné formě lékařské praxe zranitelní.

Mike: Tato stránka je… 

http://www.watercure.com/

Mike: A ta druhá je http://www.nafhim.org/

Dr. B: Ano, ale z  http://www.watercure.com/  mají možnost přejít i na tuto druhou stránku. Tyto informace jsou zdarma, jsou to nejnovější informace v oblasti lékařské vědy, je to budoucnost vědecké medicíny, je to základ budoucí vědecké medicíny, a mohou je využívat zdarma. P.S. Děkujeme, byl jste a jste náš člověk. Jediné, co musí udělat, je, začít být zvědavý, jak se učit. A informace jsou psané tak jednoduchým jazykem, že je pochopí kdokoliv. Nepoužívám žargon. Používám velmi jednoduchou angličtinu, abych vysvětlil složité problémy.

VODY JE MÁLO, VAŽME SI JÍ: Více než miliarda lidí na světě nemá přístup ke kvalitnímu zdroji pitné vody. Nejhorší je situace v subsaharské Africe, kde má přístup k nezávadné pitné vodě pouze 56% obyvatel. V absolutních číslech je problém největší v Asii - jen v Číně se jedná o 300 milionů obyvatel. "Ve většině měst - vyjma subsaharské Afriky - jsou k dispozici relativně dobré zdroje, zato na venkově je kvalita vody problematická celosvětově. Nekvalitní voda má spolu s nedostatečným hygienickým zázemím zásadní dopady na zdraví lidí v rozvojových zemích. Výrazně se podepisuje na vysoké dětské úmrtnosti: Podle WHO umře ročně 1,5 milionu dětí v důsledku průjmových onemocnění - ta jsou ve většině případů způsobena právě závadnou vodou nebo chybějící sanitací. Důsledky jsou však mnohem širší - například řada dětí musí každodenně nosit vodu ze vzdálených nádrží, a proto se jim nedostane plnohodnotného vzdělání. Jindy tuto práci zastávají ženy, kterým zase nezbývá čas na jinou - výdělečnou - činnost. Zajištění pitné vody a základní hygieny pro všechny lidi na světě do roku 2015 je jeden z Rozvojových cílů tisíciletí. Podle všeho se však nepovede ho splnit - při současném tempu zlepšování situace by v Africe byl naplněn až v roce 2076[4]. Dostatečný přístup k pitné vodě se definuje jako dostupnost nejméně 20 litrů vody na osobu a den ze zdroje vzdáleného do 1 km od místa bydliště.   
                                                                                                                           
Proč pít vodu z vodovodu? Je zdravá, obsahuje přirozené vyvážené látky. Podléhá přísné kontrole. Ročně každá vodárenská společnost odebere několik tisíc vzorků a provede desetitisíce analýz. Voda z kohoutku vždy splňuje limity dané vyhláškou MZd. ČR č. 252/2004 Sb. v platném znění. Ve vodě z kohoutku je sledováno na 100 ukazatelů kvality vody, některé jsou i nad rámec vyhláškou stanovených povinných ukazatelů. U vody z kohoutku je kontrolován celý proces výroby a distribuce pitné vody, včetně kontroly přímo na kohoutku u spotřebitelů. Neobsahuje bakterie a jiné škodlivé látky. Voda z kohoutku v ČR zcela vyhovuje evropským standardům. Víte, co pijete - vodárenské společnosti zveřejňují úplný rozsah parametrů kvality vody z kohoutku, výsledky rozborů najdete na internetových stránkách společností, v zákaznických centrech či v informačních materiálech. (Veolia)
 P.S. A ještě dodatek pro mé čtenáře : Pravou vodu nikdy nenahradí balená voda, dlouhodobě skladovaná, je to mrtvá voda, při měření jsme zjistili, že nemá žádný  energetický náboj, tedy pro tělo žádný přínos, jen na vytahování peněz a pak následné další vytahování peněz u lékaře. Chytrému napověz a toho druhého nech ovlivňovat médii.