středa 28. ledna 2015

Duchovní agenti NWO
Mnoho lidí tento článek pobouří, zejména ty, co stále tvrdí mít „Slunce v Duši“. Ale nazývejme věci pravými jmény a pozorujme velmi bystře své okolí a bojujme tím za civilizaci, která by měla zde žít na Zemi. Stále z webů jež se údajně zabývají alternativními záležitostmi, slyšíme, jak máte být nad věcí, mít klid v Duši a že přitahujete to stejné, čím se zabýváte. Opak je pravdou, zde v duálním světě přitahujete právě nejvíce vždy protiklady. V duchovních světech je vše naopak, tam není dualita, tam přitahujete to stejnorodé. Jenže náš momentální život zde probíhá na rovině duality a v určitém nastaveném Systému, který vždy vyhovoval jen malému procentu, které vždy zde ovládalo ty ostatní, kteří jim jen sloužili. Proto také vymysleli v  náboženstvích, aby udrželi nad ostatními moc a pokoru, za kterou přijdou do „nebe“ to, že máte trpět. To stejné se dnes provádí i u moderních zkreslených duchovních směrů být nevšímavý ke zlu, mít srdce plné lásky i kdyby vám tělo rozřezával nožem nějaký psychopat. Vlastně to stejné se právě káže i v náboženství a to jen proto, aby vás udrželi na uzdě, říkám, že jsou to agenti NWO a hodně často je to dnešní záměr, jak udržet jistou část lidí na uzdě.

Právě naopak, tím že jste jako nad věcí a máte stále „slunce v duši“ se z vás stává bytost, která ve svém evolučním vývoji se zasekla a nejde dál, ustrnula. Všímáním a řešením i negativních věcí právě pomáháte např. dobru proti zlu, musíte jej plně pojmenovat, všímat si i vedlejších věcí a tím rostete a napomáháte Síle k dobru a evoluci lidstva, ne se před nimi ukrývat a nebo si jich nevšímat. Tak se z vás stávají jen sobečtí zbabělci, uzavření ve své ulitě a vaše duše zakrňuje. K této pokoře dnes nabádá mnoho duchovních Guru, jež mají plné stránky srdíček a třpytivých obrázků. Nemohu přeci, když mně záleží i na mých blízkých podle zkreslených ezoterních nauk nevnímat války, vraždění lidí, uřezávání hlav za živa atd. To je zvrácenost a každá energie vyspělé,  ne zakrnělé duše, která chce měnit svět k lepšímu než co zde nyní máme, musí pak zákonitě směrovat Sílu proti těmto děním okolo nás.

Právě ti lidé, kteří přemýšlí o okolí a vidí všechna negativita kolem sebe, dovedou je tvrdě pojmenovat, jsou více duchovní a pomáhají světu více ve své evoluci, protože oni na tyto negace směrují svou Sílu vyrovnání a pomáhají jí v odstranění negativity.

Prostě se věci mají nazývat pravými jmény a ostatní je jen strkání hlavy do písku a napomáhání zlu. Nevšímáním jen problém vždy roste až do někdy neřešitelných problémů. Většinou se toto odbyde větou, že jsi si ten osud vybral a nebo se to svede na karmu. Jednoduché a brilantní pravidlo, jenže to není pravda, pokud jste  přišel ze světlejších „výšin“ sem na Zem, vaše povinnost je bojovat a mirnit zlo zde na Zemi proti nadvládě Temných, kteří se zde v této době inkarnovali v hojné míře. Pokud ne, zradil jste svou Duši a upsal ji zlu.

Uchovávej svůj krb myšlenek čistý, ano, to můžeš, ale nedovol nikdy zlu nad tebou vyhrát pasivitou k němu, to druhé souvětí většinou chybí a to je pro zlo vždy výhodou. Proč pocity eliminovat a řídit se jen citem? Jako světlá Duše, pokud k ní patříte, musíte skloubit oboje a být s nimi za jedno, duše ví sama, kdy nastává zlo a útočí negace, pokud ji skloubíte, Vaše Síla i Síla Vesmíru jde proti Zlu ve větší míře. Někdo řekne, že váš osud se vyvíjí v souladu s vámi navrženým osudem, ale zapomíná se přitom, že zde jsou i jiné bytosti z nižších světů, které pracují na tom, aby mnoho věcí zvrátili a řídí se svým temným plánem a pak dochází ke střetům, jenže s vaším pokorným pohledem oni vyhrávají a mění osud ve svůj prospěch na úkor vás. Svět se musí vyvíjet dál a ne jen zakonzervovávat do nějakých ezoterních pouček, protože i druhá strana se vyvíjí a věřte, že o mnoho fikaněji. Ano, každé srdce světlé bytosti mu napoví samo, co je správné a co zlé a že si nebudeme všímat zla a negace zde, je cestou do pekel a nyní tento světový řád nás opravdu vede do pekel. Co kdyby si např. dnes Putin řekl, že vše je OK, tak podle dnes ezoterických pouček by byl svět již zpustošen celý. Dnešní ezoterické bláboly propagované na mnoha těchto webech jsou pekelné teorie obalené trochou pravdy a to tak, aby se moc nevymykaly z vyjetých ezoterických kolejí a byly s jistotou považovány pro lid obecný za světlé myšlenky a tím temná strana dnes vyhrává na celé čáře.

Někdo řekne, prostě se s tím stavem negace neztotožni. Postav se k němu tak, abys to pozoroval jako divadlo. Je to docela zábava. Ha, nádherně řečeno, buď hodný a přijdeš do ráje. Když vám před očima podřežou dítě, budu to pozorovat jako divadlo z nadhledu? Ne, těmto temným, co zde páchají zlo, nemohu nechat prostoru ani reálného a ani duchovního a akceptovat je v tomto reálu, nýbrž ničit a to všemi možnými dostupnými prostředky.

Tak jak jsem psal již výše, pokud jsem se vším spokojený, ustrnu ve svém vývoji a přestanu i ovlivňovat své okolí a to je velmi špatně. Tvrdit, že vše je dobré je past moderních esoteriků, kteří vás do ní dostali a navíc se z vás stanou necitliví lidé a pro své okolí vývoje zbyteční. Nezapomeňte, žijeme v Dualitě a tu jsme si také pro svůj vývoj zvolili. Jsme zde přece proto, abychom se něco naučili, zdokonalovali se a ne odtud utíkat strkáním hlavy do písku a být jen vysmátý jak nějaký retard. Nespokojenost nás pohání vpřed a nemusím hned, když nejsem s něčím nespokojený vraždit, mám Sílu, která nám pomůže věci nasměrovat tak, aby se vše vyrovnalo, ale musím chtít a věci pojmenovat bez servítků.

Někde na přednáškách bylo řečeno, že vše, co je zadarmo je návnada.  Taky duchovní nehoráznost, copak nejsou lidé, kteří někomu bez nároku odplaty něco nevěnovali, nebo neudělali, nepomohli. Tyto stránky rovněž obsahují některé věci i technické, které mají lidem pomoci bez nároku, že si je nechám zaplatit, to je výchova společenství a pravý vývoj, něco darovat bezelstně a ne bla bla bla. Buďte zvídaví, nechte všechny své emoce projít, jinak se z vás stane tlakový hrnec, kdy jednou všechny tyto emoce najednou vybuchnou a nedopadne to s vámi dobře. Nic se samo nevyřeší, staňte se svým uvědoměním se svou Duší tím, co je vám k srdci nejblíže a co nepatří do vašeho světa a zaměřujte na to svou Sílu i Sílu Univerza, jsme zde v Dualitě a tady se přitahují vždy póly opačné, dobrák přitáhne vždy „hajzlíka“ a opačně a pak je „veselo“, tady nejsme v Duchovním světě, kde se přitahují věci stejnorodé. Víte, jak jsou nějaké rady i ezoterické za peníze, ten člověk vždy slouží Temnu, byl mu dán dar a ten mu byl darován, tak by s ním měl taky nakládat a hlavně pro dobro okolí, ale bez finančního zisku, to je pak jen a jen zástěrka a jste na špatné cestě a tím i podporujete Systém, kde vládne moc a peníze, svobodná vůle znamená vlastně uctívat jen sebe, bez ohledu na okolí. Nenechte zastavit pokrok a vývoj, buďte svoji, přemýšlejte o životě ve všech směrech a hlavně srdcem. Jste dokonalí, takoví jací jste a pokud to neumíte přijmout, tak vytváříte jen další bloky a hledáte nový lepší život v cizích slovech a názorech, musíte vždy sami cítit co je správné a co špatné, jinak ztrácíte svůj drahocenný čas, který zde vám byl přidělen.

Podobná témata zde:

http://energieupramene.blogspot.cz/2013/09/duc-hovno.html

Článek jsem samozřejmě napsal osobně, proto není uveden jiný autor. Zde na stránkách jsou většinou jen moje originály, když ne, je odkaz na jiného autora. To jen pro některé, kteří nevědí na jakém soukromém blogu jsou a že i tím, že uveřejňuji některá zařízení a postupy jako zařízení UF pro automobily na úsporu a snížení výfukových exhalací aj, jsem jejich autorem od data uveřejnění.
Značka Iv jako autora stránek je jasná.

středa 21. ledna 2015

Lépe už to nejde II.


Světelné objekty se vracejí 20.01.2015 a opět vytváří nad velkou aglomerací lidí efekty svým pohybem po obloze. Toto je vlastně pokračování show z http://energieupramene.blogspot.cz/2015/01/lepe-uz-to-neslo.html

Farmaceuti v akci

 
Podívejte se na tajně pořízený záznam školení pro zkoušení „nových“ léků  v našem zdravotnictví. Je to prostě jen o tom, jak za každou cenu vydělávat, vlastně návod, jak upravovat výsledky testů, je to také Faké? Nenechte se už vysmát. Pokud se budete spoléhat pouze na naše zdravotnictví, tak jste jasně na cestě POKRU s vaším zdravím.

Tak se u nás obchoduje s nemocemi a pacient je jen číslo v jeho tabulkách testů.

úterý 20. ledna 2015

Jsme jak na Titaniku

Připadám si v těchto časech, jak na palubě Titaniku.Na palubě "smetánka" tancuje a v podpalubí je již voda. I pštros má k nám daleko, sice strčí hlavu do písku, ale své okolí vnímá. Netvrdí, že vše je Faké, zaklínací formulka těch, co nechtějí a nebo nemohou přiznat něco, co svým rozumem nemohou strávit, nojo, ono všechno na světě nejde jen změřit nějakým přístrojem, který ani nemůže fungovat na některé další fyzikální veličiny, protože je " nóbl" lidstvo ještě nezná a nebo nechce znát.Zkuste se podívat na toto video, které dost v celku ukazuje to, co se dnes okolo nás děje. Politici i vědci vám budou tvrdit, že se nic neděje až do konce, pak řeknou, že to věděli, ale nemohli nic říkat.A kdo ještě nepochopil!
Jen tři země na geopolitické šachovnici světa jsou pro USA a jejich bruselské partnery překážkou k nastolení jejich světového řádu a naprostou dominancí rodin a korporací, které ve skutečnosti řídí politické loutky jako je Obama, Cameron, nebo Merkelova a spol. Těmito ohnisky odporu je Ruská federace, Čínská lidová republika a Írán. Pokud padnou tyto tři země, budou USA a jejich spojenci, kteří jsou ve skutečnosti spíše jejich poslušnými vazaly triumfovat a svět čeká globální nadvláda nadnárodních korporací a naprosté okleštění národních zájmů, lidských práv a sociálních jistot, které jsou pro jejich vlastníky jen zbytečnou překážkou k ještě větším ziskům. Lidé, kteří ještě do této chvíle nepochopili, o jak vážnou světovou situaci se nyní jedná a nechápou důsledky možné války západu s Ruskou federací a nakonec možná i s Čínou a Íránem, musí pochopit, že pokud se západu a hlavně USA nepodaří Rusko zlomit ekonomicky (což je málo pravděpodobné, protože Čína slíbila Rusku podporu, pokud jí bude potřebovat), nezbude západu, než použít k dosažení svých cílů vojenskou sílu, nebo kapitulovat a přiznat porážku (což je málo pravděpodobné). Rusko, Čína, Írán, BRICS, Euroasijská unie, to jsou ikony silné na USA nezávislé ekonomiky a politiky, které musí západ řízený z Washingtonu zničit, jinak se stanou symbolem nezávislosti a odporu proti jejich světovému řádu a dominance USA reprezentující dravý imperialismus řízený korporacemi kontrolovaným trhem padne a rozsype se jako domeček z karet. Protože po ekonomické stránce se Ruská federace, Čína a Írán jsou při vzájemné spolupráci schopné ubránit sami, musí Evropané vyrazit Američanům a jejich evropským politickým poskokům z ruky druhou zbraň na uskutečnění jejich plánu, kterou je válka! Hlasité protesty, mohutné demonstrace, pokud bude třeba tak stávky, tak musí vypadat evropský občanský boj proti nesmyslné válce s Ruskou federací, do které již rok tlačí USA celou Evropu. Lidé musí pochopit celou zrůdnost tohoto imperialistického projektu na ovládnutí světa a získání absolutní politické moci nad světem a všemi jeho nerostnými zdroji! Pokud to lidé nepochopí a zůstanou ze zbabělosti, nebo pohodlnosti sedět doma na svých gaučích, měli by si pomalu začít kupovat plynové masky, igelitové pytle, jódové pilulky a kopat si na zahradě bunkry obložené olovem (nakonec jim samozřejmě stejně nic z toho nadlouho nepomůže) a připravit se na to, že když se necháme jako ovce na porážku nahnat do války s vojenskou a jadernou velmocí jako je Rusko, budou všude okolo nás umírat naši přátelé, rodiny a děti strašlivou a bolestivou smrtí a ti, kteří to způsobili budou sedět v bezpečných bunkrech ve velkých amerických a evropských městech a pro záchranu občanů svých zemí a voličů, kteří lidem jako ONI hloupě dali moc vládnout, nehnou ani prstem! Pokud se to stane, můžou z toho ti „šťastlivci“, co přežijí vinit pouze sami sebe, protože nedělali nic, když mohli a byli naivní a hloupí, pokud si mysleli, že když dojde k válce s Ruskem, jich jako občanů států, které tuto zemi vojensky napadnou, se to týkat nebude. Rusové se totiž bez boje nikdy nevzdali a nevzdají a ať by již tu hroznou válku vyhrál kdokoli, my obyčejní lidé budeme vždy její obětí
Ladislav Kašuka

pondělí 19. ledna 2015

Michael Tellinger-svět jinak

Podívejte se na pohledy nás a naší historie slovy Maichaela Tellingera, některé části jeho pohledů jsou i zde na dřívějších článcích http://energieupramene.blogspot.cz/2011/11/keelyho-zvukova-dynasfera-v-praxi.html
http://energieupramene.blogspot.cz/2011/11/nove-myslenky-hypotezy-uverejneno-k_11.html
http://energieupramene.blogspot.cz/2012/02/overeni-sonic-resonance-boiler.html
Přednášky jsou trochu dlouhé, ale stojí zato. Zničme peníze, dostaneme svobodu a přestaneme být otroky. Slovenské titulky.


pátek 16. ledna 2015

Podávané „pravdy“ - manipulace s lidmi
Lidé, kteří něco vědí a všímají si svého okolí a tvoří  si svůj názor bez ovlivnění tkzv. vládnoucí elity i vědecké, jsou v této době pro tento systém nebezpeční a systém se snaží nehodící se indicie vymazat, je to pak jasná manipulace s lidmi. Týká se to dnes již skoro všeho, politiky, vědeckého názoru, mainstrému atd. a nasvědčuje to jen a jen o jednom. Informace pravdy začínají prostupovat na svět i přes jejich zuřivou kontrolu, zapojováním např. placených internetových trollů, vytvářením i webových stránek s rádoby alternativní tématikou, zejména pro matení lidí, ikdyž na povrchu se tváří velmi distingovaně.

V dnešních dnech například zemřel další pracovník NASA, co věděl? Zemřel dne 9.1.2015 při havárii letadla, jež pilotoval a to při pádu do ulic města v Los Angeles. 
Ano, pilot byl identifikován jako Alberto Behar, 47 let, pracovník NASA a také jako výzkumný pracovník v ASU, jež se zabývá rovněž průzkumem vesmíru. Behar byl zapojen do systému Rover NASA Kuriosity, jež se zaměřuje na získávání  vědeckých informací o Marsu, hlavně na skutečnost, že na Marsu byla voda. Tento pracovník NASA, Behar Alberto byl tak přidán do dlouhého seznamu vědců http://www.stevequayle.com/index.php?s=146 kteří zemřeli za podivných okolností. Zemřel tento vědec za něco, co se nemělo dostat na veřejnost? 
Ale že je jich pěkná řádka a to raději nepublikujeme vědce, kteří pracovali na nových alternativních zdrojích energií(E-CAT atd.), nebo nových přístrojích, které zacházejí do oblasti nekonvenční fyziky a pocházejí hlavně od ruských vědců, kteří s touto tématikou mají větší zkušenosti a u nás jsou tak i středem posměchu např. Sysifosu.

Další perlička našeho seznamu manipulací je vymazání žen-politiků z fotografie smutečního setkání v Paříži z Izraelského denníku „ The Annoucer“, prostě u nich ženy nemají co dělat ve vedoucích funkcích.

Zde je původní fotografie, vidíte tam i frau Merklovou:

 
Zde je původní fotografie setkání

A zde na této fotografii máte již ženy vymazané – vyretušované.
Klidně vyretušováno, jako by se nemetlo

Další současné manipulace jsme otiskli zde: http://energieupramene.blogspot.cz/2015/01/utok-v-parizi-mistifikace.html  kdy na videu střelby v Paříži jsou nejasnosti. 

Pokračováním dnešních manipulací se týká i článek včera otisklý, kde bylo zveřejněno video o létajících objektech http://energieupramene.blogspot.cz/2015/01/lepe-uz-to-neslo.html 

jež demonstrativně předvedli svoje manévrování tak, aby nebyly žádné pochybnosti o skutečnosti těchto objektů. Video bylo servrem o půlnoci 15.1.2015 ihned odstraněno, ale díky vám všem, kteří tyto události sledují bylo nahráno a opět zveřejněno na jiných adresách, jen houšť. https://www.youtube.com/watch?v=DjX1EcLOBlw
To stejné se týká i bankovnictví, kdy dolar má odzvoněno a mainstrémové sdělovací prostředky pějí opak, BRICS začíná rozjíždět svou činnost a Švýcarské banky to vědí a proto svůj frank velmi rychle zhodnotili. 
No a jak mně připadá dnešní mainstrém, včetně politiků i některých, máte na této fotografii níže, jen je ještě podojit, ale to musí chtít co nejvíce lidí, pasáky těchto umečených koz nemusíme zveřejňovat.

Dnešní mainstrém-rok kozy 2015

čtvrtek 15. ledna 2015

Lépe už to nešlo


Zde vám přinášíme video zachycení světelných objektů v západním Massachusetts ze 13. ledna 2015, kdy tyto objekty jasně svým pohybem a vzniknuvší formací naznačují, že jsou řízeny inteligentně a toto divadlo bylo vytvořeno záměrně, aby nemohlo být zpacifikováno posměváčky, jako že je původ balon, faké atd. Něco to vypovídá, nebudu zde šířit nějaké teorie, pesimistů, kteří vědí své, je jak plevele, ale ti, kteří pozorují dění kolem sebe nestranně přicházejí k úvahám, které by u většiny zatím neobstály. Jen naznačím, že ze světlých pulsujících objektů není potřeba mít obavy, horší jsou tmavé objekty s pulzujícími malými světly, ale těch v současnosti ubývá z jistého důvodu čištění a to i v paralelním čase, započatého před dvěma roky ve vesmíru kolem Země. Lépe už to nešlo, jak dát o sobě vědět. 


Po půlnoci toto video bylo staženo z důvodu Bla Bla Bla, tak aspoň  fotografii z videa, jak dovedou uspořádat formaci lodí tak, aby nebylo s čímkoli zaměnitelné.
Naštěstí před stažením tohoto videa se jej podařilo nahrát a uložit zde, stahujte a množte, na potvoru Černým a Tvarům, zuří a dělají vše proto, aby lidé byli v nevědomosti.
http://uloz.to/live/x2F2cvjJ/watching-a-ufo-from-my-roof-ufo-releasing-glowing-orbs-into-a-formation-mp4
Novější světelná show zde:  http://energieupramene.blogspot.cz/2015/01/lepe-uz-to-nejde-ii.html

středa 14. ledna 2015

Západ SlunceV těchto dnech mně poslal náš člen Energie u pramene - Vojtěch K. pěkné fotografie západu Slunce a proto je zde jako jiné zajímavé snímky rád otisknu. Fotografie byla pořízena v okamžiku velkého výronu plazmy. Druhá fotografie je speciálně upravená, aby bylo pěkně vidět zpětné vyzařování (aury) okolní přírody, ta je intenzivní zejména na konci dne. Na stromu je vidět nedostatek energie na větvi vpravo nahoře a pod ní úplně dole, příští rok v létě větve odumřou - uschnou. Dnes již naši čtenáři vědí, že ultrafialová složka Slunce je pro nás a okolní přírodu velmi důležitá, protože tato část spektra komunikuje s živými buňkami a napomáhá v jejich transformaci, tedy evoluci. Choďte do přírody, vystavujte se Slunečnímu osvětlení, nenechávajte se zmást, že Slunce škodí, jasně že vše s mírou, ale toto je velmi důležité. Pěkný pocit přeje Iv a Vojtěch K.
foto Vojtěch K.

foto Vojtěch K.- úprava Iv


Útok v Paříži – mistifikace?Podívejte se na toto video, ve kterém jsou vybrány některé skutečnosti, jež celý teroristický útok staví do jiného světla, tedy manipulace. Další zajímavý pohled na tuto událost zde:


Mohu jen opakovat otázku, proč nebyl svět otřesen, když v Oděse pálili lidi, ve Volgogradě byly dva ter. útoky a když v Grozném nedávno proběhl ter. útok? Svět nebyl otřesen z války v Sýrii,Iráku, Libyi, Ukrajině atd. Zajímavá různorodost  pohledů na světové události. Teď je to na vás, udělat si svůj názor.

pondělí 12. ledna 2015

Kometa Lovejoy Q2 na oblozeOd 7. ledna 2015 prolétá kometa Lovejoy blízko Země a bude ji možno pozorovat na obloze až do konce týdne, pokud bude jasná obloha a to i bez dalekohledu. Na připojeném obrázku máte orientaci noční oblohy, kam můžete zaměřit svůj zrak a kometu najít. Vyžaduje to trochu námahy a trpělivosti, aby si váš zrak zvykl a hlavním orientačním místem se stane souhvězdí Orion. Pouhým okem se vám bude zdát kometa jako slabá hvězda, ale po delší době uvidíte i její závoj, dalekohled si na pomoc můžete vzít vždy.

pondělí 5. ledna 2015

Pokračování v odčítání


V minulém článku „Začalo odčítání“ http://energieupramene.blogspot.cz/2015/01/zacalo-odcitani.html jsme čtenáře informovali o nynějším stavu Země a dalších vlivech na ni, tedy i člověka, jako nedílnou část stvoření na Zemi, protože víme dnes, že i sluneční skvrny, porušená magnetosféra mají zásadní vliv na vývoj člověka a to nemluvíme o dalších vlivech vln energie, která se dostává na naši Zemi ze středu naší galaxie.

Další průvodní jevy jsou i ůkazy v naší atmosféře, na obloze a ten kdo nechodí jen se sklopenou hlavou a kouká i nahoru, vidí mnohé a začíná si dávat věci do souvislostí. Takový jev nastal i v neděli 4.1.2015, kdy kolem 18:00 hod. byli spatřeny velké záblesky na obloze, které rozzářily celý jižní obzor. V tomto ročním období se většinou ani nemůže jednat o bouřku a ani o zrakový klam, protože toto bylo nahlášeno dvěma nezávisle pozorujícími osobami a čas i poloha se přesně shodovaly. Čas přesně koleroval s dosti silným narušením geomagnetické sféry Země, navíc, když se k tomu přidá elektrický náboj Země, jež v této době vzniká při velkém tření pohybujícího se magmatu o zemské kůry a přičteme k tomu i látky, které vypouští do atmosféry, většinou i vodivé částice, nastane okamžik, kdy dochází i k výbojům v naší atmosféře. Chemtralisti si ani neuvědomují, že tak oni sami nechtěně přispívají ke změnám, které nás čekají. Kdysi k tomuto účelu byly vybudovány pyramidy, které měli tyto změny regulovat, tak jak vidíte pyramidu ve své funkčnosti i zde na obrázku.
Pozorný čtenář, který vnímá svět kolem sebe neovlivněn systémovým klidem a lží, pozoruje přírodu a dění kolem, všímá si například zabarvení západu, nebo východu Slunce, zvláštních barevných efektů, které právě vznikají výše popisovanými aspekty, kdy Země a její atmosféra je nyní jak Papinův hrnec při natlakování. Dostal jsem od našeho člena nádherné fotografie, které jsou pěkným zobrazením výsledku všech těchto výše popisujících aspektů.

foto-ter fry

foto-ter fry
foto-Mailo


Mnoho lidí dnes výrazně cítí jisté projevy psychiky a vnitřního naladění, někdy i trochu zdravotní problémy, jako bolest hlavy, nespavost, které jsou vždy průvodním jevem porušeného magnetického pole a většího statického náboje v jeho prostředí. Ten kdo o věcech ví, je vždy o krok vpřed a nemůže být zaskočen. Pokud máte např. nyní nějaké zdravotní problémy, stačí umýt obličej vodou a nebo nejlepší osprchovat, voda náboj odebere a nebo do přírody, do lesů, kde je více záporných iontů, které přebytečný plusový náboj ruší, podobně jako pyramidy. Jde to i velmi dobře pozorovat na snímači "Globálního vědomí" kdy je velice dobře znát ovlivňování lidských emocí na poli Země a poslední dobou tyto hodnoty jsou jak na houpačce a přesahují spouštěcí hladinu jako 11.12. a 24.12 i 27.12.2014.
Hýčkejme rodící se dítě dnešních lidských přeměn světa, ať roste, milujme ho a držme mu palce.Pozor - aktualizováno 7.1.2015 
Zjistili jsme, že v těchto dnech američané zahájili aktivitu stěhováním techniky, zdravotního materiálu a potravin ve velkých konvojích v nočních hodinách do podzemních bunkrů. Může se jednat třeba o výměnu materiálů v podzemních prostorech s prošlou lhůtou - uvidíme. 
NASA oznámilo v těchto dnech, že se k Zemi řítí velké množství obrovských asteroidů, které by mohly ohrozit Zemi v průběhu konce ledna a  února 2015. Detaily zde:http://www.express.co.uk/news/nature/549722/Giant-asteroids-close-Earth-month-February-Nasa?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+daily-express-news-showbiz+%28Daily+Express+%3A%3A+News+%2F+Showbiz+Feed%29
Vše nasvědčuje tomu, že v možném okamžiku střetu by zrovna měl se nacházet americký kontinent, který by eventuelně mohl zasáhnout tento roj velkých asteroidů. Tak uvidíme, jak se situace vyvine.

neděle 4. ledna 2015

Prasečí zabíjačka – česká tradiceJe zimní období a v naší kotlině, zvané Československo se pořádají tradiční zabíjačkové hody. Je to naše tradice těchto krajů. Prase – pašík musel mít na tuto tradiční pochoutku kolem dvou metráků váhy.
Vlastní průběh se odehrává brzy ráno, kdy se celá rodina a příbuzní scházejí a první je posilnění „šťávou z kadlátek“ tkzv. vypálení červa, než nebožtík (prase)  bude viset hlavou dolů. Kvalita však vždy závisela a závisí na hlavním aktérovi – řezníkovi, nikdy to však nebude muslim, vždy jen čech nebo moravan jak poleno. Z prasete v naší kotlině se vyrobí mnoho pochoutek jako jelita, jitrnice, bílá polévka, zlatavé škvarky, zdravotní sádlo. Tyto pochoutky pak cestují po celé republice každého rodu, včetně známých a jsou z gustem „požírány“. Tak jsou v naší krajině všechna místa po zabíjačce zamořena kvalitními domácími vepřovými produkty, které nám často závidí celý svět mimo muslimského teritoria. Magická tradice byla, že se zbytky, včetně kostí spalovaly a popelem posypávaly se zahrádky a pole, pro lepší úrodu, takže v česku je pěkně pohnojeno po celém území vepřovým. Rovněž naše krajina je bohatá na krásné lesy, obdařené divokými prasaty, jež bývají častou pochoutkou nimrodů a hostů v našich hospůdkách. Ono prase je totiž i velmi inteligentní a má inteligentní kapacitu tříletého dítěte a tak začíná i trend u nás, prasátko na vodítku. Máme nádhernou zem, kterou by nám nejraději sebrali, nedejme se.

Kdo se neúčastil osobně, přesto byl pro rodinu důležitý, třeba pan farář a starosta, dostal výslužku – ochutnávku ze všeho, co se doma připravilo. Maso se v dobách bez ledniček nakládalo, udilo nebo upeklo a zalilo do sádla. Protože zabíjačky probíhaly od prosince do března postupně – podle toho, jak měl mistr řezník čas, téměř v každé domácnosti bylo neustále něco z výslužek od příbuzných či přátel a celkově bylo v tomto období veselo.

sobota 3. ledna 2015

Začalo odčítání?


Hra končí?


Podle mínění vědců je dnes znát v celém vulkanickém systému Země velké napětí. Podzemní proudy jsou naplněny rozžhaveným magmatem, které se snaží dostat na povrch. Jestli to vyústí v erupci supersopek, nebo se současně aktivizuje celá řada malých sopek – cokoli z toho bude mít značné následky pro obyvatele Země.
Dnes 3.1.2015 na severu Sumatry v Indonésii začala erupce sopky Sinabug. Sopka vyvrhuje vulkanický popel do výšky 3 km. Své domy muselo opustit více jak 2 400 lidí. Tato sopka je vysoká 2460 metrů a k první erupci došlo po 400 letech.

V loňském roce rovněž na Campi Flegrei (Flegrejských polích) v Itálii nedaleko Neapole dochází ke stoupající teplotě a deformaci povrchu v této oblasti. Toto se ani nedozvíte se sdělovacích prostředků. Flegrejská pole se zvedají nyní každý měsíc o tři centimetry. Zde došlo k erupci cca před 30-40 tisíci roky a její popel se nachází ve Středomoří, Bulharsku, Ukrajině a na území Ruska. Teď je magmatické ohnisko opět aktivní, je to nyní úplně stejná seismická činnost jak v dnešním Yellowstone.

Další důležitý bod je sopka Barbarbunga na Islandu, která začala v srpnu 2014 rovněž svou aktivitu. 
Ke konci roku, v listopadu 2014 se současně probudily další dvě sopky na  Kamčatce s názvem Šiveluč a Županovská, kde sloup erupce dosáhl asi 8 km a i zde byl udělen „oranžový kód“ nebezpečí.

Vše toto něčemu nasvědčuje a to jak bylo na začátku článku řečeno, že v celém vulkanickém systému Země dochází k velkému napětí. Někdo si možná vzpomene na současné Sluneční erupce, jistou kometu (vše má svou jistou setrvačnost, nikdy to není jako "tlačítko") a druhou kometu, která se blíží k Zemi, na rozežranost a bezcitnost lidstva, to nechám na vašem posouzení, jen jsem chtěl trochu nasměrovat, nic se nikde neděje náhodou, vše má svůj důvod, řád a opodstatnění, jen namyšlený tvor, pasující se rád na „Boha“ věří na náhody, celý Vesmír pracuje jako dokonalé hodinky a pokud v nich nastane porucha, musí se strojek poopravit a „kavárna“ Země, kde se jen mocní plácají po zádech, jak jejich otroci jsou hloupí a využíváni, se tato může asi i zavřít a předělat. Kdo má v rozežranosti hodně, bude mu odebráno, skromnému přidáno, bodejď, ten "uvaří" i z toho mála co má a když mu zbyde, ještě rozdá, hm.
A jak se dá v mainstrému manipulovat s informacemi a většina tomu uvěří a vždy říká, vždyť to říkali v televizi, tak je to pravda. Jak se ta pravda dá vytvořit v televizi, to uvidíte na tomto videu, stačí malá zelená, modrá plocha na pozadí a "pravda" je na světě.
 

Že si lidé začínají uvědomovat manipulaci s jejich vědomím je další ukázka sebereflexe zde. Jen ať jich je víc a víc, myslím, že času moc nezbývá. 

pátek 2. ledna 2015

Pohled třetí strany na dnešní svět

Aby si lidé udělali celkový obraz dění v dnešním světě, tak zde uvádíme pohled úplně z jiné strany a to od šejka Imrana Husajna. I tento pohled a názory podložené historickým pátráním jsou v současné době velmi důležitou mozaikou do dnešní skládačky událostí. Chce to jen v klidu vyslechnout argumenty zde popisované a mozaika se poskládá sama, ale v kontextu dlouhodobosti, ne jen z nynějšího pohledu, který je záměrně deformován. Vyslechněme i tuto stranu.