pondělí 29. září 2014

Odhalení konfliktu s Reptiliány


 
Zde jsou uvedeny některé překvapivé aktuální skutečnosti, jako několikrát ukázaných snímků kolem Slunce, kde byly vyobrazeny laserové paprsky, rovněž jak jsme psali i zde na stránkách o významu proletu komety ISON, jež měla rovněž důležitou roli. Jsou to události, se kterými se lidstvo potýká v procesu vzestupu na vyšší frekvenci vibrací svého vědomí. "Konflikt v prostoru" je velmi přesný snímek, zde je jasné shrnutí možných informací získaných od Syriat a Alkesh od zástupců Sirian civilizace, s odkazem na strašlivé bitvy v našem okolním prostoru, který se konal v blízkosti Země: časoprostorové důsledky, důkazy, technologie, vesmírné aliance a boje v paralelní rovině v blízkosti Země, která již začala po tomto hrozném konfliktu, jež mnoho nevidících lidí zde na Zemi nevnímá a ani nechápe.  Jak je zde vše propojeno v časoprostoru a většina klíčových událostí již byla zpuštěna a budou se postupně objevovat. http://energieupramene.blogspot.cz/2012/03/mayove-2012-konci-slovane-ne.html    Byly spuštěny časové brány a energetické portály, aby se jisté události mohli spustit, tak jak jsme kdysi popisovali zde na stránkách o významu komety ISON  http://energieupramene.blogspot.cz/2013/12/nibiru-ison.html

Tato bitva se nyní odehrává jak v 3D prostoru, tedy našem, tak i v paralelním astrálním prostoru 4D, domovem reptiliánů a následně i jejich spojenců, jak my lidé říkáme, padlým andělům. http://energieupramene.blogspot.cz/2014/09/matache-chavala-padli-andele.html

 Nastanou velké rozdíly mezi lidmi více duchovními a materiálními a konflikty mezi nimi se budou podobat i konečnému konfliktu okolo Země s reptiliány, kteří kolem Země utvořili energetický štít nejen pro svou ochranu, ale působil i na zpomalení růstu vědomí lidí, tak jak je popisováno i ve Slovansko-Árijských védách, kde jsme o tom rovněž psali zde na stránkách   http://energieupramene.blogspot.cz/2012/03/mayove-2012-konci-slovane-ne.html  Některé další informace ve videu jsou často shodné s některými jevy, které byly prezentovány na Youtube, jako čerpání energie „kulových objektů“ z plazmy Slunce atd.  Že reptiliáni zdržují záměrně vývoj lidstva a Země. Tento snímek je volnou formou informace, kterou někteří mohou vnímat jako Sci-fi a nebo nad ním někteří budou přemýšlet, je to na každém z vás, jak tyto informace pojme.

 

sobota 27. září 2014

Harmonický kód.


 
Harmonický kód o kterém se zde zmíním je Staroslovanské písmo. Ano, člověče div se, vždyť ti pohané, co tady běhali neměli nic, byli primátové a to do doby příchodu Cyrila a Metoděje. Tak se to zkráceně prezentuje v dějepise a vtloukáno do hlav našim potomkům.
Slovanská Bukvica
Omyl, pravda je úplně jiná a nehodila se Zlo-dějům , kteří záměrně větev Slovanů chtějí zničit, jelikož Slované jsou v podvědomí uchováni jako „Děti bohů“.

Dnes chci čtenáře seznámit s malým kouskem naší záměrně zatemnělé historie a to Slovanskými znaky (bukvy), jež představují kód s duchovní hloubkou, obsahují obě dvě energie jin a jan, je to harmonický kód, který naši  předci používali. Programoval ducha, je to základní harmonická matrice, zní to fantasticky? Znaky vychází ze základních prvků elementů života, které nám předali naši předci od svých učitelů.

Jde vlastně o koncept vícerozměrného vědění, něco jako ve většině případů kruhy v obilí, kde se tento kód také často používá. Tyto znaky vyvolávají harmonizační vlny, jež působí silně na podvědomí a harmonizují lidské tělo jako zvuková terapie. Z dnešního jazyka již nemůžeme pochopit správný význam slov a vědění, tento dnešní jazyk je povrchní, bezduchý zápis bez vibrací, prostě jakási latinka mrtvého jazyka. Nezdá se vám, že v těchto souvislostech jsou slovanské kódy jako studnice všeho vědění. Že je to mysteriózní dědictví, které jsme neměli nikdy poznat. Védy, základ Slovanského vědění zasahuje do mnohem starších dob o kterých můžeme dnes jen tušit o co se jedná. Díky středověkým tmářům, kteří přepisovali kroniky a dějiny, víme dnes velmi málo, protože ti v zájmu chamtivosti se soustředili hlavně na písmo, kulturu a umění této prastaré civilizace. Stále nás mají i do dnes za potomky divochů, kteří jim mají dávat levné služby a zboží. Staroslovenština existovala již před jinými jazyky, dokonce před Egypťany, Suméry i Etrusky. http://www.veraoveckova.cz/news/o-slovanech-uplne-jinak-/ ano, ať se to některým nelíbí, ale jednou pravda pomalu vyjde na povrch.

Rovněž zde máte vypracovanou mapu původního osídlení Slovanů podle DNA a to už je opravdu na pováženou.Původní osídlení Slovanů podle DNA
Někteří zasvěcení historikové a badatelé by jistě potvrdili jak žili naši Slovanští předci, ale současná opozice toto neumožňuje, protože vládne penězi, perem a svými zákony. Zlo vznikne ihned, když lidé mezi sebou nenacházejí porozumění, má vždy nějaký plán, neřídí se bezhlavě a mnozí z nás přistupují na tuto hru a považují ji za výkvět civilizace, jaká bláhovost. Opozice si myslí, že už je to dávno odbyté a že je to dávno pohřbená minulost, ale to je velký omyl. No, a vy co jste dotovaní ve městech a berete peníze z bankomatů, po jakých základech měst si myslíte, že chodíte, praotce Čecha nechte raději jako pohádku nějakého mnicha, jež vylepšil pověsti.  Naše kultura je to, co nám chybí. Až pochopíme co to opravdu znamená, budeme jednat tak jak si zasloužíme. Lidé, kteří nechápou (nebo nechtějí chápat), že se mají držet v životě krom své víry též svých kořenů (genů a národní kultury) jako svého pevného základu, působí na druhé lidi jako hlupáci nebo najatí lidé. O původu Slovanů je možné se také dočíst v knize ČEŠI – ODKUD JSME PŘIŠLI  od E. Vutkové, nebo kniha SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY POTVRDENIE KNIHY SVETLA-SLOVANSKÉ PONÍMANIE SVETLA.                                                                                              

pondělí 22. září 2014

Matache Chavala - ,padlí andělé'Trochu si budu pomáhat z vědomostí mého přítele, pana Kafky, esoterika, na kterého se dnes dost zapomělo a jeho knihy „Nové základy experimentální psychochologie“ atd jsou dnes v podstatě velmi vynikajícími myšlenkami od českého autora a nemusíme se vůbec ohlížet na nějaké cizí autory.

Nejvyšší formou činné inteligence je Univerzum – Bůh (ne křesťanský). Ze stvořených nejvyšších činných inteligent­ních forem jsou to andělé. Po nich je vyšší činnou inteligentní formou duše člověka. Z niž­ších forem jsou duše senzitivní - živočišná a duše vegetativní, uplatňující se u rostlin i těl živočichů. Nejnižší, avšak základní formou pro vznik hmoty je všeobecné duchovno, které je nejdůležitějším aspektem a energií celého Univerza. Lidská duše, vyzna­čující se rozumem a vůlí, má vlohu vejít v jednotu s těmito formujícími činiteli, tj. s hmo­tou, v níž je potence vegetativní a smyslové duševní schopnosti, a dát projev rozumové by­tosti. Podstata lidské bytosti je však snadno porušitelná.
Andělé jsou a měli být prostředníky mezi Univerzem a člověkem. Jenže i tyto bytosti jsou rozděleny na Kladné a Padlé. Padlí andělé jsou pro svou vzpouru zavrženi, vzdáleni od Univerza- Boha a podrobeni zlu, nezřízenosti vůle. Mohou vykonávat špatný vliv na uvolněnou Duši a protosplana malého mozku člověka, jako zase opačně dobří andělé vliv dobrý.
Jednota a soulad mezi Duchem a tělem(egem) dávají tomuto hmotnému tělu uzdravující síly. Myslet  a vůbec přemýšlet je nejvyšší duchovní síla. Anděl je samostatnou úpl­nou duchovní podstatou, jež má na hmotě zcela nezávislý život. Silou vyšší schopnosti ro­zumu má duch anděla poznání, že hmotné věci jsou, že existují. Nemá z nich však vnitřní požitek, jaký cítí člověk, jenž je na hmotě závislý a pro ni byl stvořen, aby poznal  dílo Univerza. Toto je hlavní a důležitý rozdíl a v podstatě je člověk lépe vytvořen pro vnímání, než anděl.
Ti co se odklonili od základů Univerza jsou padlí andělé a u nich existuje mocenská hierarchie. Ti vyšší vždy manipulují nižšími a ti jim slouží. Nejvyšší jsou Archandělé – první padlé bytosti. Někdo se domnívá, že ani Satan(Lucifer) neexistuje a vše jsou pohádky. Nejsou, jsou to skutečné bytosti, jež jednají nezávisle a jsou realitou dalších světů Univerza kolem nás. Padlí andělé zasahovali vždy do vývoje lidstva už od pradávna. Jejich zájem byl jen vždy udržovat lidskou rasu v nevědomosti, otroctví, v nějakém akváriu izolovaném od vyspělé části vesmírných světů. Vzpomeňte si na Bibli, kdo ji četl, že mezi Anděly nakonec došlo ke konfliktu, protože část jich podlehla pýše ve svou dokonalost a obrovskou moc, začali usilovat o to, aby se mohli rovnat stvořiteli – Univerzu a výsledné dnešní mašinérii zla říkáme Satan. Evoluci však nejde zastavit, přesto se oni snaží člověka zničit, vzít mu Duši, tedy i jeho účast na evoluci celého Univerza. Na konci hierarchie Padlých andělů jsou Vám nyní již známí Šediváci(vymírající), jež neoperují se žádným citem, svědomím. Vůbec celému tomuto uskupení jde hlavně o to, ovládnout, udržet v nevědomosti, otupělosti a hlavně izolaci od vyspělejších světů. Skoro všechny konspirační teorie vycházejí vlastně z nějakého tušení, vycítění tohoto nepřítele a jsou jen způsobem, jak je vystopovat, někdy jsou blízko, jindy ne.
 Ovládací programy celého uskupení těchto Hybridů „Padlých andělů“ působí stále, jejich hlavní program je finanční ovládání, dále mohou působit i na vaše myšlenky, ikdyž dnes už jejich moc slábne.  Tato skupina hybridů „Padlých andělů“ se objevuje i v mnoha okultních skupinách, které pravidelně vzývají ve svých rituálech a tak neustále napomáhají zlu proti člověku a jeho vývoji. 
Takže Anděl a Anděl jsou velké rozdíly a připojuji tabulku křesťanských svátků , jež jsou využívány zejména pro účely Hybridů-Padlých andělů a jejich „zatracených“ lidských přisluhovačů, jež při tom využívají vytvářející energie pro své účely, proti lidstvu.
Kalendář satanského rituálního zneužívání
1. 1. Nový rok svátek druidů
7. 1. Den svatého Winebalda krvavý rituál
17. 1. Satanské oslavy sexuální rituál
20. 1. Předvečer svaté Agens
20. 1. únos, příprava obětování
26. 1. Velké vyvrcholení sexuální rituál, lidská oběť (5 týdnů a 1 den od
rovnodennosti)
2. 2. Hromnice sexuální rituál, jeden z čarodějnických sabatů
25. 2. Krvavá hostie neboli den sv. Walpurgy
krvavý rituál, zvířecí oběť
1. 3. Den svatého Echiatadta krvavý rituál, pocta démonovi
20. 3. Jarní rovnodennost sexuální a krvavé rituály, sabat
24. 3. satanský rituál se 16letou nevěstou
19.-25. 4. únos, příprava obětování
24. 4. Předvečer svatého Marka
25. 4. Velké vyvrcholení ženská oběť (může jít o dítě), sexuální rituály a
rituály plodnosti (5 týdnů a 1 den od rovnodennosti)
26.-30. 4. Přesvaté dny beltainu
30. 4. Valpuržina noc nebo také májový
předvečer
krvavý rituál, jeden z největších čarodějnických
sabatů
1. 5. Beltaine, Vapluržin nebo májový
den
krvavý rituál a/nebo ohňový festival
21. 6. Letní slunovrat sexuální rituál, zvířecí nebo lidská oběť
23. 6. Předvečer svátku sv. Jana Křtitele ohňový festival, nejvýznamnější období k praktikování
magie (sic)
1. 7. Démonské oslavy krvavý rituál, sex s démony, únos, příprava obětování
25. 7. Den svatého Jamese (Jakuba)
27. 7. Velké vyvrcholení sexuální rituál, obětování ženy (5 týdnů a 1 den
od slunovratu)
31. 7./ 1. 8. Lammas/sklizeň zvířecí nebo lidské oběti, velký sabat
3. 8. Satanské oslavy sexuální rituál
24. 8. Den svatého Bartoloměje ohňový festival, velký sabat
7. 9. Sňatek se šelmou sexuální a krvavé rituály, žena do 21 let
20. 9. Půlnoční hostie ruce slávy/krvavý rituál
22. 9. Podzimní rovnodennost sexuální rituál
23.-30. 10. únos, příprava obětování
29.-31. 10. Předvečer všech svatých krvavý rituál, ohňový festival, velký sabat, víra,
že se mrtví toho dne vracejí na zem
1. 11. Halloween sexuální rituál
4. 11. Satanské oslavy sexuální rituál
11. 11. Předvečer všech svatých prastaré datum, oslavované některými skupinami
16.-23. 12. únos, příprava obětování
21. 12. Den svatého Tomáše ohňový festival, velký sabat
22. 12. Zimní slunovrat sexuální rituál (pro některé skupiny také pohřební
rituál)
24. 12. Převeliké vyvrcholení krvavý rituál
Lidé, kteří se dostávají pod moc těchto skupin se dostávají  do hrozného postavení, vzdávají se své Duše a návratu ke svému Tvůrci – Univerzu. Dokud nic nevíme o jejich záměrech, mají  nepředstavitelnou  výhodu.  Mnoho lidí uposlechne jejich našeptávání a přitom se domnívá, že se řídí vlastním rozumem. Protože se blížíme k závěru dějin tohoto světa, kdy „Padlí andělé“ vynaloží celou svou moc, aby klamali a ničili, šíří nyní všude názor, že vůbec neexistují. Pomocí této taktiky skrývají sebe i své působení.

neděle 21. září 2014

UFO nad YellowstoneDne 18 září 2014 zachytila webová kamera v národním parku Yellowstone neznámý objekt, manévrující  nad  místním gejzírem Old  Faysful.


Tyto objekty nad celým parkem Yellowstone mají zvýšenou aktivitu a byly spatřeny nad  oblastí již cca dvacetkrát.

Hra s veřejným míněním


Neslýchané! Prezident Zeman si dovolil popřít oficiální propagandu Bruselu o

ruských vojácích na Ukrajině. V Bruselu tak začali pomalu chystat i sankce proti

Česku jako trest za vybočení zřady!

Nabubřelá kedlubna, jež nevydýchala Zemanův smeč.No a samozřejmě se zase vynořila ihned  pátá kolona, v popředí s Kocábem, Urbanem a Bursíkem , kteří se snaží nějakou peticí měnit veřejné mínění, které ví o věcech z nezávislých médií. Úryvek z jejich blábolu zde:

Jestliže prezident Zeman zpochybňuje přítomnost ruských vojenských sil na Ukrajině slovy: „beru vážně prohlášení ministra zahraničí Sergeje Lavrova, že tam žádní ruští vojáci nejsou” a ostentativně tak dává najevo, že prohlášení ruské strany považuje za hodnověrnější než stanovisko našich partnerů z EU a NATO, mluví výhradně za sebe, nikoli za naše občany. Od takového výroku se ostře distancujeme.


Nenechte se zmást známými postavičkami, s tituly v předu a vzadu,  utvořte si svůj názor i svou reakci na dění v našich médiích, ale hlavně, nerespektujte nějaké známé postavičky, které patří již do muzea, máte přeci svůj názor a cit. Tyto postavičky již  známe-viz video.


 

sobota 13. září 2014

Pozor na podvodné mailyPozor, v dnešní době Vám může přijít podvodný mail, nenechte se unést, jen pro Vaši informaci.

blahopřání!
čtvrtek 11. září 2014

Výbuch na Slunci 10.9.2014Včera 10.9.2014 byla zaznamenána dosti velká exploze na Slunci až třídy X 1,6 která otřásla celou naší hvězdou.

Velmi působivé video ukazuje jak včerejší výbuch probíhal celým Slunečním diskem.
Uvidíme za cca dva dny co způsobí naší Zemi. Mimochodem, dnes byl opět značný výbuch se sílou M 2,1
Rovněž 10.9.2014 byl vytvořen nový kruh v Holandsku, nejsou zde souvislosti?

  Vyvarujte se poslů falešných darů a jejich porušených slibů. Mnoho bolesti, ale ještě je čas. Věřte. Tam venku je dobře. Vzdorujete podvodu. Cesta se uzavírá.( Zvon zvoní.)“

středa 10. září 2014

Čerpejte Sílu v příroděČasto se toulám přírodou, protože ta jediná poskytuje pro člověka velmi silný zdroj Síly a potěchy pro Vaši Duši.  Ze svých toulek přírodou jsem vám připravil pár snímků z magických míst, jež vyzařují klid a mír a dovedou potěšit váš cit i citlivou Duši. Zpusťte si obrázky v prezentaci Windousu a  podmalujte svou hudbou, nebo třeba otevřením druhého okna v prohlížeči
https://www.youtube.com/watch?v=_zkToLuN0HQ čerpejte Sílu z těchto míst, snad potěší a zapomenete na chvíli na škarohlídy a osobní problémy. V tomto období přichází na Zemi tolik nádherné energie, že to stálo za zachycení, snad jen ještě uzákonit zákaz politiky pod těžkým žalářem za tu bolest, co způsobují nevinným lidem.

foto autor Iv-žabky měli koncert

foto autor Iv-neutekl, věděl, že maso nemusím
foto autor Iv-jak ten čas ubíhá, vzpomínky však zůstávají v Duši

foto autor Iv-kačky byly vpravo,možná kdybych měl rohlík

foto autor Iv-vycházející Luna

foto autor Iv-hvízdání orla bylo nade mnou

foto autor Iv-na Víly jsem si počkal do večera

 foto autor Iv-jen ti lesní trpaslíci mně hlídali vlevo

úterý 9. září 2014

Lhaní dětí


Často se setkáváme u našich dětí školního věku a i puberťáků se lží, kterou většinou hned poznáme a nebo jim lež projde. Co je k tomuto jednání nutí, jaký mají důvod? Motivy pro lhaní jsou někdy u nich velmi silné, silnější než svědomí. A je jim jedno, že to rodiče může ranit bolestivě a nebo ztratí u rodičů důvěru.

Důvodů pro lhaní dětí je několik, je to vzpoura, nedůvěra, pohodlí, nejistota.
Vzpoura
Bývá to touha mladého človíčka vymanit se z vlivu dospělých, protože přeci on už je ze svého krátkozrakého pohledu sám dospělý a vnitřně je skálopevně přesvědčen, že dohled rodičů nepotřebuje, on to vše ví nejlépe a vše již zná. Příkazy rodičů bere s nabubřelou tváří jako komandování a reakce je jako by jste házeli hrách na stěnu. Touží se sám rozhodovat, proto lže, zapírá a vymýšlí si.
Nedůvěra
To se stává v rodinách, kde dítěti nedávají moc prostoru pro seberealizaci. Ví, že když řekne pravdu, jeho požadavek bude zamítnut. Tak si většinou vymyslí lež,,kterou rodiče chtějí slyšet, a pomocí  ní svůj záměr uskuteční . To jsem rodiče přečůral.
Pohodlí
Toto je velmi častý aspekt u dětí, který způsobuje lež. Komu by se chtělo pomáhat rodičům třeba na zahradě, nebo mýt nádobí, nebo si uklízet a chodit vynášet smetí. Lepší je říci, nemám čas, je mnoho úkolů do školy, teď tu hru na PC nemohu ukončit, protože to nejde uložit, dokonce někteří drze odpoví zvrácenou pravdou, že nic dělat nebudou, přece nebudou dělat služku.
Nejistota
Toto bývá v rodinách, kde je velká přísnost a vytváří se v prostředí strach, pak v zátěžových situacích lže.
Jak z toho ven
Když zjistíte, že vaše ratolest lže, nepropadejte hned panice, protože lhát zkoušejí opravdu skoro všechny děti. Snažte se je nenápadně pozorovat, jak se chovají, reagují za vašimi zády. Situaci s lhaním však řešte raději ihned. Místo trestu jej přinuťte k nějaké zodpovědnosti a tvrdě ji vyžadujte, ne aby se časem ten úkol vytratil, prostě "nafurt". Jako například ode dneška si budeš čistit boty na druhý den sama, ve svém pokojíku si budeš uklízet, ale pořádně, ne hala bala, to je ta zodpovědnost, za lhaní ponese následky, které budou stejně pro jeho dobro.
Zaveďte „nerovnováhu“ jak u opiček, lež by se neměla vyplatit, jen za pravdu bude odměna. Stačí ukázat jen radost a nebo upřímně poděkovat, neměla by to být  odměna v podobě laskominek a nebo delším pobytem u PC, to bude brát jako vypočítavost pro sebe a jeho Ego (vzpoura) o to více stoupne. Zkuste odměnit u „cvrčka „ pravdu jen pochvalou, pohlazením, prostě citem, ten u něj pak i více rozvíjíte. Jasně že zde nebudu hovořit o mytomanii, pseudologii phantastica, to už je nemoc a patří do rukou lékařů.
Hranice
Co si budeme my dospěláci povídat, lžeme někdy skoro všichni, je to vyjádření naší inteligence, někdy lžeme i pro dobro, soucit atd., prostě inteligence je, jak zapadnout do tohoto „nádhernýho“ světa. Je jen důležité dodržovat únosnou mez u dítěte, protože to začíná s lhaním kolem čtvrtého roku, kdy zjišťuje rozdílnost věcí a okolí než jak si ho představovalo. Většinou lhaní u mladých je však jen důvod k dosažení výhod jen pro sebe, bohužel. Dnes mladší generace vychovávaná v tomto systému lže především ze dvou základních důvodú a to jsou lenost(pohodlí) a vzpoura.
Některé děti, které touží po větším citovém napojení zvláště ve večerních hodinách, lžou tak, aby jim jeden z rodičů věnoval pozornost, tj. pohlazení nebo jen jejich blízká přítomnost, protože přes den byly tak sobecky zaneprázdněni sebou (hra na PC atd), že tento  kontakt, když mají jít spát jim najednou chybí. Pak se uchýlí ke lži, že jim bolí bříško, hlava, je jim zle a nebo že mají hlad, kdy jim maminka láskyplně něco ještě připraví, je to však jen hlad po citu,  který díky svému  sobeckému chování a absencí nevyžadované odpovědnosti(plnění nějakých úkolů jim zadaných) od rodičů přes den, najednou večer chybí, tak budou vymýšlet - lhát.

čtvrtek 4. září 2014

Párové Duše


Toto téma je často dnes prodiskutováváno na různých stránkách a je často napsáno z hlubokého přesvědčení pisatele a nebo někdy i jako zprostředkovatelsky, všeobecný název Twin Flame.  Obě pohlaví na tomto světě zde se někdy ocitají v situaci, kdy se setkají se svou druhou duchovní polovičkou a od tohoto okamžiku už nikdy není nic, tak jak bylo.
Ano, Twin Flame, druhá polovina naší Duše je samozřejmě sama každá kompletní, ale při spojení, nebo setkání vzniká něco víc.
Jednou, pokud po sobě obě Duše intenzívně touží, přijde chvíle, kdy se opravdu setkají za pomoci Univerza(Síly), aby spolu vytvořili nádhernou symbiozu. 

Toto spojení bývá úžasné, plné síly, jež vyzařuje do okolí a okolní tmu současně provokují a prosvětlují, energií vášně atd. ale hlavně velkým duchovním potenciálem. Toto spojení vyžaduje na hmotné úrovni uvědomění, vyrovnávání rozdílných potenciálů a splynutí mužské i ženské stránky a současně obrovsky pozdvihuje jak individualitu, tak i společné vědomí. Někde jsem četl, že setkání těchto dvou Duší bývá v posledním životě na Zemi, aby mohli spolu konečně vzestoupit.


Obyčejně se toto setkání stane dvěma dost vyvinutým duším. Když se tyto duše nakonec setkají, spustí se proces, který bývá velkou výzvou a může někdy narušit i jejich životy způsobem, který si ani ve snu nedovedli představit.
Staré kultury, jako Slované, prokazovaly tomuto aktu velké porozumění a podporovala proces otevření se tomuto potenciálu, protože to mělo velmi kladný vliv na jejich bezprostřední okolí – rod. V naší společnosti se spojení dvou párových duší považuje spíše za nebezpečné a proto na veřejnosti dávané jako nemožné, protože potenciál tohoto spojení je pro tmu v dnešní době zlé a destruktivní, vyzařující do okolí a tím i velmi silně působí.
Jeden a nebo druhý z párových duší může začít pociťovat, že už je toho na něj moc a někdy se i stáhne a vrátí se k původnímu životu – nějak to probruslit, bez okolního ovlivňování, jež jim Síla dala. Nejlepší je, když obě duše spolu odhodlaně bojují s okolím s velkou vírou a odhodlaností měnit tak pozitivně své okolí a Zemi. Vždy se toto setkání zrodilo z původní Lásky k sobě a Univerzu. Úroveň obtížnosti života i bolesti se často ze začátku velmi stupňuje, jelikož současná Tma pracuje na zničení světla a je jejich lekcí pro schopnost vše ustát svým uvědoměním, co se vlastně děje.
Psalo se, že je setkání dvou párových duší ojedinělé, ale v současné době tento fenomén zažívá více lidí. Je to nevyhnutelný efekt současného stoupajícího si uvědomění v této evoluci Země. Je to primární účel pro nastávající dobu, kdy se spřízněné duše setkávají častěji. Při jejich spojení se totiž vytváří velmi ohromná energie, která neslouží jen pro ně, ale pomáhá všemu kladnému – dobrému. Univerzum řídí tento duchovní potenciál a tak se projevuje přes toto spojení dvou Duší. Je to velmi účinná a rychlá pomoc pro projev vědomí i celé Země.
Posvátným tajemstvím těchto dvou párových Duší je vždy vnímání vzájemných pocitů, myšlenek, vzájemná přitažlivost i na úrovni duše a ducha.
To, že víte, že jste oba párové duše ještě neznamená záruku, že jeden z vás budete schopni ustát okolní tlak Tmy, protože tento vztah vždy funguje jako katalyzátor událostí a duchovního vývoje jednoho z páru a nebo obou. Když se tyto párové Duše setkají, cítí se jako DOMA, jako by se znali už dávno, čtou si myšlenky, telepaticky jsou často spojeni a jejich komunikace je podporována a optimalizována, někdy i komicky. Je to příležitost zažít a vyjádřit k sobě lásku a přitažlivost, nehledě na okolí. V tomto vztahu je neustále testována duchovní, emocionální, mentální a též i fyzická stránka. Pokud u jednoho z nich nastane i malý pokus o manipulaci, ihned toto druhá strana vycítí a upozorní na ni a zastaví ji.
Ne každému je dopřáno se setkat se svou párovou Duší, je to dáno úrovní vývoje a poznání v tomto životě, ale kdo se dopracoval až sem, je to pro oba velká věc a hlavně pro Zemi v nadcházející době, je to možnost sloužit i něčemu velkému za podpory Univerza.