pátek 31. ledna 2014

Čechoslováci jsou vždy nejlepší


 
Již několikrát jsem narazil na velmi originální architekturu domů, včetně zajištění základních podmínek života v samostatnosti od našich autorů. Dokazují, že se dá žít i jiným způsobem, pokud možno co nejméně napojen na systém, ale to asi není moc IN pro systém a tak většinou tyto projekty zapadnou, navíc, když se jedná o původce někde uprostřed Evropy. V komentářích byl jeden pěkný odkaz na jeden takový projekt, ikdyž nerad zde kopíruji z jiných stránek a chci mít články originální, toto stojí zato a hlavně, je to naše, nic značkovýho, naše nádherná Originalita a Um.
Pěstovat si vlastní zeleninu na zahrádce? Proč ne. Co ale teprve pěstování zeleniny doma v kuchyni. Jak? Pojďte se s námi projít po domě, kde se uvnitř pěstuje zelenina, chovají ryby a vyrábí vlastní energie pro osvětlení i vytápění.


Autorem neobyčejného návrhu soběstačného domu  jsou čeští odborníci z řad architektů, agrobiologů či specialistů na chov ryb. Cílem konceptu nezávislého domu bylo vytvořit místo, kde člověk žije v rovnováze s přírodou a negativní dopad jeho života na naši Zemi je co nejmenší. Udržitelný rozvoj byl heslem, za nímž se skrývají konkrétní systémy jako hydroponie, chov ryb nebo zpracování odpadu.


Ještě zajímavější je hospodaření s energiemi. Tu vyrábí především horizontální větrné turbíny na střeše domu. Jsou nenápadné, bez negativních efektů jako je například hluk, a přitom účinné. Pomocí větrných turbín je tedy produkován malý výkon elektrického proudu i při mírném větru (výkon turbíny dosahuje cca 400 W). Tento proud je transformován na specifické napětí a proud a následně putuje do plazmového generátoru vodního plynu. Pomocí plazmového oblouku a vody je vytvářena obdoba vodního plynu (svítiplyn), který v minulosti sloužil pro vytápění nebo i pohon automobilů. Specifické vlastnosti tohoto plynu umožňují efektivní skladování v tlakových nádobách. A následně se plyn může použít pro pohon kogenerační jednotky (teplo a elektrický proud) nebo pro pohon auta na zážehový motor.středa 29. ledna 2014

„Milovaná“ jaderná energie
Zde je rozhovor s  Holgerem Strohmem, německým technikem, odborníkem na jadernou energii resp. jaderné elektrárny a spisovatelem.
Napsal na 40 knih a podle jedné z nich byl natočen dokumentární film "Friedlich in die Katastrophe - V poklidu do katastrofy" (přibližný překlad, nejsem němčinář).
V následujícím rozhovoru, který je v němčině se slovenskými titulky, se dozvíte řadu cenných informací, které jsou utajovány.

Dozvíte se o tom, jak se proměnilo naše životní prostředí za dobu používání jaderných elektráren, když to, co dříve bylo již používáno za nebezpečný jaderný odpad, se v důsledku změny norem, stalo škrtem pera bezpečným předmětem resp. např. i bezpečnou, nezávadnou potravinou, které nám jsou takto pak prodávány. Normy se "zjemnily" od té doby mnohonásobně, zatím asi 4.000x. (plánuje se 13.000x, údajně)
Dozvíte se, proč jsou jaderné elektrárny potřebné z jiného, než energetického důvodu - jsou totiž levnou cestou k získání jaderného materiálu pro vojenské účely. Bez nich by jejich výroba byla mnohonásobně dražší. Prakticky nemožná, ve společnosti neobhajitelná, z důvodů nákladů. Takto se vesele vyrábí m ateriál pro vojenské účely a my to platíme!!! 

Dozvíte se tak také, proč se lpí na jaderné energetice a proč neexistuje politická vůle uvolnit použití technologie na tzv. volnou energii, známé již od dob Nikoly Tesly. Tohle tam nezazní, takto, ale je to zřejmé z předkládaných informací a jejich kontextu. 
A pochopíte jak nebezpečná záležitost jaderná energie, i ta pro tzv. mírové účely, je. Uvědomíte si, že za daných okolností, různými haváriemi dostává lidstvo varování, aby se od používání této energie, třeba "jen" k mírovým účelům, odpoutalo. Aby šlo v otázce zajištění energetických zdrojů, jinou, cestou, přátelskou k životu jako takovému, lidstvu i
k planetě Zemi jakožto živému organismu. Pokud tato varování lidstvo nevyslyší, může dojít na vážnější události.

Však jistě víte, jak to bývá, když duše vede individuálního člověka k probuzení,
k vnitřnímu probuzení a on nenaslouchá, nenásleduje...

úterý 28. ledna 2014

Pyramidy opět aktivovány
Nikdo snad už nebude popírat, že pyramidy jsou jen pouhými hrobkami, ale mají mnohem větší smysl. 

V dnešních dnech, lednu 2014 se opět aktivizovaly pyramidy po celém světě a z jejich vrcholků vychází světelné záření, mířící směrem do vesmíru. O těchto faktech vás mainstrém skoro vůbec neinformuje.
Tedy o skutečné podstatě pyramid známe dnes jen velmi málo a z toho, co nám dnes vědecká obec předkládá, že jsou to hrobky a nebo kultovní místa, je opravdu nedostačující. Ve stejnou dobu, kdy byly postaveny pyramidy v Gize, byly postaveny i pyramidy v Siańském údolí v Ćíně, Norte Chico v Andách, pyramida Kukulkana  v Mexiku a všechny projevily nyní neobyčejnou aktivitu.
Mnoho vědců již nyní připouští, že tyto jevy naznačují, že objekty hrobkami nebyly, ale sloužily úplně něčemu jinému a vědecká obec by toto měla seriozně prozkoumat.
Astrofyzik Anton Jermolenko se k tomuto vyjádřil takto:
-Světové vědecké společenství musí nepochybně věnovat větší pozornost tomu, co se děje s pyramidami. To, že se začaly probouzet z tisíciletého spánku, je už samo o sobě jevem unikátním. Mám za to, že bychom neměli ignorovat očividná fakta a měli bychom se snažit zjistit, proč se to děje právě teď. Není to totiž žádný ojedinělý případ, je to jev hromadný, který můžeme sledovat na území od Asie až po Jižní Ameriku.


neděle 26. ledna 2014

Thovt – Slované
V minulém článku http://energieupramene.blogspot.cz/2014/01/thovt-kersti-simone.html   jsem odkryl všem, kteří hledají životní pravdy, dost podstatné aspekty na pohledy životních realit, které velmi často jsou směrovány ne lidmi, ale úplně něčím jiným, skrytě a manipulativně. Někdo řekne, že jsou to velmi odvážné myšlenky, ale těm, kteří se zamýšlí nad všemi okolnostmi našich životů a dění zde na Zemi, začnou docházet mnohé souvislosti. Lidstvu bylo stále vkládáno do mysli, hlavně dle ezoterických učení a i náboženství, aby stále nastavovali svou tvář a mysleli jen pozitivně a milovali i to, co je jim proti srsti s tím, že pak budou odměněni Boží láskou. Tato učení vznikla právě těmi, nebo za podpory těch, co potřebují manipulovat s lidskou rasou a využívali ji. Odměnou by jim měl být po smrti ráj a nebo nějaké osvícení. Tyto manipulace sloužily a slouží jen k zotročení lidstva, dnes jsou jimi i ovládány většinou veškerá veřejná sdělovací média, aby se dal kontrolovat názorový směr populace. Mnozí z vás však dochází k názoru, že vše není tak, jak se proklamuje veřejnosti a cítí, že směr vývoje je nějak ovlivňován. 

V článku o Thovthovi jsme odkryli i tuto manipulaci, jež vznikla hlavně ze strachu případné odvety lidstva a jejich spojenců na ně samé, kteří způsobili tuto manipulaci a byli hnáni k zodpovědnosti v dobách příštích, potřebovali pokoru a odevzdanost, proto vznik náboženství a polopravd v ezoterických naukách. Lidé ve své naivitě „nastavovali druhou tvář“ mysleli pozitivně i v případě neskutečného soužení a mysleli, že vše se v dobré obrátí. Kdo z normálních lidí by nemyslel pozitivně, nepřál si radost v životě, to nejlepší pro své děti a to od srdce, výsledek většinou opačný a chlácholí se „Sluncem v Duši“ do dnes. Tím člověk si začal nalhávat sám sobě a spoléhal se na jim záměrně předložené nauky s polopravdami.

V minulém článku http://energieupramene.blogspot.cz/2014/01/thovt-kersti-simone.html   jsme odkryli jisté skutečnosti a v tomto tyto skutečnosti odkrýváme znovu, ale z jiného pohledu, z pohledu starých Slovanských véd, které rovněž potvrzují tyto odkryté pravdy o Thovthovi, záměrně zamlčované, nebo deformované.
Pohled starých Slovanů k dnešnímu dění je tedy opět zde, pro vás, kteří chtějí poskládat své životní puzzle:

Temní postaví svou stráž nad světem lidí Země a oddělí je od vyšších světů neproniknutelnou tmou. Ale přijde čas, kdy tato galaxie vystoupí ze zóny kontrolované temnými silami a tma praskne mezi Zemí a Sluncem. Z toho důvodu Algerové (strážcové)  svolají radu všech. Koščejové (Temní) na radě poví: Zvířata tohoto světa, běsi, lidé, ti nejtupější a nejhanebnější přece nacházejí společné body. Když lidé s takovou nicotou, jakou jsou běsové, si nejsou schopni poradit, tak proč by se měli usilovat jít výše? Ale bohové Ochránci Vesmíru řeknou: Když je třeba pomoci lidem zbavit se běsů, budeme připraveni. Uděláme tak, že světlo Slunce nezatemněného neoslepí a nespálí je. Když budou běsi vyvrhnutí a utečou do své temnoty, my pak jejich kosmos uzavřeme kruhy mystickými a tito dlouho z nich neprojdou, nosili jen mezi lidmi rozvrat. Především budou odstraněni temní Archandělé, kteří stíní světlo ze Slunce, ti se musí odstranit. Jejich místo zaujmou Archandělé světla, jež rozloží část světelné spirály.
Temným bude řečeno, přišel čas ....

Temným bude řečeno: přišel čas a čas světla se přiblížil a to i pro vás. Musíte odejít. Temní odpoví: jsme připravení, vždyť víte, že jsme chtěli odejít. Ale Slunce spálí lidi, když naše tma mezi Sluncem a Zemí již nebude. Ochráncové odpoví: na vaše místo vstoupí světlí  a ti svými éterickými těly lidi ochrání, oni neoslepnou, neshoří, ale bude jim světleji. Temní odpoví: nějak jste se opozdili, mnohem spíše jste  mohli přijít a pustili by jsme vás bez boje. 


Potom sestoupí Legové na Zem a budou vstupovat do těl všech lidí, bílých, červených, žlutých i šedých a začnou oni spalovat těla larev (egregory) a běsů, nacházejících se v jemně hmotných  tělech svým čistým ohněm, na popel jich převedených. Utečou v hrůze běsové i larvy, hodně lidí však nevydrží toto „ohnivé čištění“. Kdo bude mít z lidí mnoho neřestí, teplota těl fyzických se zvýší natolik, že tito budou umírat jako od obyčejných nemocí. Tak se na Zemi začne znovuzrození.
Je zde rovněž velmi zajímavá věta:  Jen lidé s etiopskou tváří (anglosaské vzezření?) se nebudou chtít změnit, protože oni neznají rozdíl mezi dobrem a zlem a nikdy nebyli schopni se ho naučit. Budou přeneseni do jiných světů, kde se dále budou učit poznávat tyto rozdíly dobra a zla. 

Zde tedy máte druhý, ale stejný odkrytý pohled na současnou situaci a vůbec si tyto dva články neodporují a osvětlují ve své nahotě skutečnosti.

Křesťanství i Ezoterika nepřestává učit své stádo, že pokud jste ubohý, chudý a nemocný, to znamená, že Bůh -Univerzum vás miluje. "Musíte všichni trpět, nesmíte se vzepřít násilí a musíte odpustit všechno všem“.
Ve skutečnosti je to vše největší klam. Chcete-li si to ověřit, stačí se podívat na nabubřelé "služebníky Boží i Ezoteriky" a odhadnout velikosti a příjmy jejich "korporací" - největších světových gangů zlodějů, lhářů a často i vrahů.


pátek 24. ledna 2014

Thovt – Kerstin SimonéThovt – projekt lidstvo


V polovině ledna pod článkem  http://energieupramene.blogspot.cz/2014/01/den-kdy-se-zastavila-zeme.html v komentářích se objevila poznámka na dobrou knihu Thovt – projekt lidstvo, knihu jsme objednali a rovněž jedním dechem přečetli.tosi musta:zrovna čtu knížku s názvem Thovt-projekt lidstvo. A Thovt tvrdí že země je poslední planeta ve vesmíru ve třetí dimenzi.Z čehož plyne, že ostatní planety jsou 5 a výš. A od páté dimenze, kdy je jednota a harmonie není násílí možné. Píše to v souvislosti s návštěvou mimozemské rasy na zemi, aby jsme neměli důvod se bát.Jediná hrozba je planeta Země a proto ji pečlivě hlídají.to Tom Faldík
Děkujeme za odkaz na zdá se dobrou knihu Thovt-projekt lidstvo, dle některých dostupných úryvků, již jsme objednali. Nejlaciněji dodává knihkupectví Mobi. Děkujeme.

 
Kerstin Simoné

V knize se objevují staré pravdy, jež jsou podávány entitou Thovt, kterou znáte z historických pramenů starého Egypta i pod jmény Eset, Usir. Thovt zde vlastně zastupuje entitu, která po změně naší DNA  ovládala a ovládá  lidstvo a využívala jejich energie, zvláště emoční pro sebe a svou existenci. O své rase mluví v knize jen pouze jako o „Mocných“ této reality, tedy patří k těm, co využívali vždy lidskou rasu a způsobovali jí záměrné zatemnění ve svůj prospěch. Díky svému jedinečnému poznání došel i k závěru, pomoci lidské rase i podáním těchto vědomostí zde v knize obsažených. Uvědomuje si současně i nebezpečnost těchto předaných vědomostí lidstvu pro jejich entitu nazývanou v knize „Mocní“. Zdůrazňuje proto v ní bezpodmínečnou lásku ke všemu živému, nevyjímaje jejich entitu, protože jakmile se lidstvo probudí, bude to konec jejich rasy zde na Zemi. Ale vývoj nejde zastavit, tak jak on sám zdůrazňuje a musí nastat konec bolesti lidské rasy, kterou jim způsobovala jejich entita. Každá entita měla svůj čas na probuzení, tedy i tato „Mocných“, která způsobila a způsobuje ještě mnoho bolesti lidské rase a chce vývoj lidí i nadále zastavit. Nemusíme je nenávidět, jak píše Tovth, ale máme právo  hnát je k zodpovědnosti se všemi důsledky, protože oni neprozřeli a nikdo je záměrně nebrzdil a využíval, zvolili si tuto cestu padlých andělů dobrovolně a zůstali na straně temna a stále trvají.
Jejich destruktivní záměrný stín se snesl na lidstvo po manipulaci s její 12vláknové DNA. Takový hrůzný pokus udělali s naší Duší, která pak byla uvězněna a strach i hrůzy začaly obcházet tuto nádhernou planetu Terru a jen proto, aby se krmili naší emoční energií, která je pro ně životně důležitá. Lidé tak pak upadli do vlivu „Mocných“ jak píše a nazývá je opatrně Tovth, tedy svou entitu v této realitě 3D a drží lidstvo záměrně mimo dosah světla i do dnešních dnů. Mají strach, že by vás navždy ztratili. Kdyby si už dnes lidé uvědomili, jakou moc v sobě mají, okamžitě by se lidstvo osvobodilo z této hry a přestali by být jejich loutkami. „Mocní“ s vámi hrají hru a vy většinou jste pak jejich loutkami. Předvádí vám falešnou realitu a vy na tuto hru přistupujete dobrovolně, nepátráte po tom, zda jsou věci opravdu takové jak vám je servírují média a současná věda. Vše tak přijímáte jako dané a tím ztrácíte pravdu ze svého zorného pole. Snadno se necháte přesvědčit, že to, o čem pochybujete, bylo prokázáno vědecky a tak to musí být pravda, jak bláhové. Pár procent „vyvolených“  za pomoci "Mocných" si zde ve vaší realitě přisvojilo právo vás kontrolovat a vy na to bezmyšlenkově přistupujete a považujete to za hotovou věc. Kolik z vás se snaží poznat svého Ducha a využívá ho zde na planetě Terra? Nemá to vůbec nic společného s inteligenčním kvocientem a zdánlivou inteligencí. Když někdo v této realitě něco „znamená“ klaníte se před ním a ohýbáte hřbet, vzýváte ho a tak se necháváte svádět  ze své cesty.

„Mocní“ vědí o moci lidského Ducha a uvědomují si to, čeho jste schopni. Vy to zatím ale ani netušíte a necháváte se neustále řídit jimi a uspokojujete tak úplně cizí potřeby, než svoje. Tovth si to uvědomuje a přišel k poznání jako jeden z mála těch „Mocných“ že plná síla lidského probuzeného Ducha, využitá i třeba v negativním smyslu by měla pro ně neuvěřitelně ničivou moc, ale času měli rovněž také dostatek pro svoje poznání, tak jak lidská rasa a nyní přichází z Univerza zúčtování a bez pardonu. Díky Thovtovi, že přišel k sebereflexi jako představitel těch „Mocných“, ale některé pasáže o nastavení druhé tváře berte vždy s rezervou a jako případnou ochranu své entity před možnými odrazy jejich hrůzných skutků prováděných i do dnešní doby na lidské rase, nemám na mysli nenávist, jen řádné vyrovnání. Proto berte knihu jako pomůcku, ale ne jako dogma, tím rovněž pomůžete vyrovnávacím energiím k jejich plné akci, vždyť lidská rasa toto utrpení nezpůsobila, ano učila se těmito negativními zkušenostmi, ale rozhodně nemusely být tak katastrofální jak pro ně samotné, tak i pro Zemi - Terru, zneužívat světelné bytosti, jakými lidské bytosti jsou a záměrně je pro svůj prospěch udržovat v temnotě.


pondělí 20. ledna 2014

Firemní reklamy v obilí

 
ParodieV dnešní době se zpustil nový trend oponentů piktogramů za souhlasu jak mainstrémových médií, tak většiny zmatených obyvatel.  Tento nový fenomén  údajné reklamy firem se velmi rychle ujal, zejména u firmy NVIDIA, se svým novým procesorem, která však tento piktogram velmi rychle zlikvidovala.


Tato firma zřejmě vlastní nejnovější technologie působení na rostliny, kdy dokáží ohnout stéblo plodiny v jeho kolínku v pravém ůhlu bez poškození a další charakteristické znaky profi piktogramů.Další reklamou je firma na výrobu velmi efektního podlahového topení, jen je škoda, že nevíme, která.Velmi pěknou reklamu vyrobila firma, zabývající se rybářskými potřebami, jež utvořila piktogram s vážkou, opět nevíme, která.

Další firemní reklama pravděpodobně pochází z Japonska, kde se se vší energií věnují lovu delfínů. Reklama má asi upoutat sloganem, „Jezte ryby, nejlépe delfíny“ i s vycházejícím Sluncem, jen chyběla červená barvička.Pozadu za reklamou zřejmě nezůstal ani mírový spolek NATO, šířící demokracii do celého světa, jež uvedl na veřejnost svůj nový znak v perfektním provedení.Rovněž nezůstala pozadu i církev, která vytvořila „pozvánku na mši“ pro své odpustky za pedofílii svých kněží.Potravinářský průmysl přichystal také velmi pěknou reklamu na požívání proteinů, vysoce kalorická strava a zdravá.Zbrojní průmysl rovněž nezaostal, navrhl reklamu pro velmi citlivé a účinné  podmořské miny pro dodání námořnictvu.Mohl bych pokračovat, ale těchto pár ukázek jistě stačí, pro potvrzení toho, že tyto kruhy vyrábí pro své zviditelnění firmy, které nám skrývají 3D technologie výroby těchto obrazců. Tyto jejich firemní technologie dovedou působit na organickou hmotu tak, že i při ohýbání ji nepoškodí, je rovněž i tak výkonná, že obrazec utvoří za tmy během několika okamžiků - záblesků a navíc asi vlastní nějaké dálkově ovládané drony, které ještě vysypou i malé množství radioaktivní látky na pozemek, asi kvůli lepšímu družicovému vystopování a nevytvoří ani přístupovou cestu k obrazci. Podceňujeme dnešní firmy, mají technologie, o kterých se nám ani nezdá, jen škoda, že např. obyčejná žárovka má dnes tak malou životnost, oproti původním, které měli i životnost 40 roků i více a dodnes svítí v jedné americké stodole. Dívejme se tedy z optimismem do časů budoucích, kdy dnes si firmy dokážou vyrobit takovým způsobem svou reklamu, jistě nás ještě mile překvapí.
Nebo tuto reklamu může vytvářet i mimozemská reklamní agentura za nějaký mrzký peníz, rozhodně však pár dobrovolníků s hráběmi, špagáty, deskami na nohách  a na hlavách opatřeni s nočním viděním, to asi nehrozí, ale i tací dobrovolní zoufalci by se asi našli, pro krejcar a "seriózní" vědu přece vše.

sobota 18. ledna 2014

Den, kdy se zastavila Země
Co ohlásí mainstrém, nejlépe zaštítěný osobami s tituly před i za jménem (vypadá to důveryhodně) tomu dnes většina lidí věří jak svátosti, přesně dle scénáře tajných služeb států.

Před nedávnou dobou si firma NVIDIA udělala reklamu na kruzích v obilí a většina populace tuto klamavou reklamu vzala za pravdivou, jak jinak, vždyť to říkali v TV. Tento obrazec byl však velmi rychle pokosen a až po jeho odstranění tato firma přišla s touto svojí prezentací svého nového procesoru. Populace je již tak deformována, že je ochotna uvěřit všemu, co předkládají mainstrémová média a ta jsou často zaměřená na důsledné ovlivňování veřejného mínění, dle svých scénářů.

Velmi dobře celou situaci v tomto systému znázorňuje film „Den, kdy se zastavila Země“. Zde se popisuje celý systém ve své nahotě, kde vládnou jen peníze a moc, ke které se hlavně dostávají lidé, kteří nikdy neměli ani snahu pomáhat lidstvu, ale jen své kapse a Egu. Jak bylo řečeno ve filmu velmi výstižně, na Zemi žije DESTRUKTIVNÍ RASA a pokud zůstane u Systému, který nyní existuje, musí být zničena. Času tato rasa měla dost pro změnu a deklarovaní údajní zástupci lidstva na vedoucích postech,  nemají vůbec co dočinění se zastupováním lidstva, ale jen pro své osobní zájmy, pár procent, 1% z celkové populace.Mnozí si řeknou, ano, těchto apokalyptických zpráv bylo mnoho a dál se usmívají a žijí si svoje životy ve zdánlivém klidu. Třídí odpady, dle různých hesel a rádoby zákonů, chrání lesy, vodní toky, půdu a mezi tím jim za zadkem provádí státy celého světa nukleární pokusy s atomovými bombami, Fukušima dál uvolňuje radioaktivní odpad a to již tak, že zamořené vody dosáhly dnes i amerických břehů. Při každé lokální válce se používají náboje - hlavice, obohacené radioaktivními látkami, v Mexickém zálivu havárie naftové plošiny, kdy došlo k zamoření celého mexického zálivu, kde vzniká vlastně Golfský proud, jež má zásadní vliv na podnebí a již nyní pozorujeme následky jeho změny i u nás v Evropě, no a chemtrals, kdy Vám padají na hlavu a půdu kovy, to přeci taky není pravda, neřekli to v TV, naopak, prý je to FAKÉ, taky slovíčko, vymyšlené CIA, pro nepohodlné názory. Tak ovečky, kde máte ty Biopotraviny a zdravý vzduch, čisté prostředí, když Vám za zadkem provádí výše uvedené věci beztrestně, většinou v zájmu údajné bezpečnosti státu, Vy přeci netvoříte stát( vy budete jen platit pokuty a daně), jen jste zdrojem  pro mocenské struktury, Vám se dala jen iluze, že si sami můžete tvořit své životní prostředí (třídění odpadu,ochrana životního prostředí, pěstování bio potravin, ekologické hospodaření) a volba systému, v podobě „nějakých“ voleb.

Ano, je zde destruktivní rasa se svým destruktivním systémem, který je schopen dnes zničit sám sebe i celou Zemi, se vším živým. Že jsme sami v celém Vesmíru, nás už dnes nemůže ani napadnout, pokud nepapouškujete to, co Vám nazvrací v mainstrému. Vidíte kolem sebe víc a víc podivných předmětů na obloze, piktogramy, pohyb kolem stanic ve vesmíru atd.

Stačí jen pozorovat bez vlivu maistrémových  médií a zjistíte, jak je vše kolem Vás zajímavé a mnohdy i naznačující některé budoucí události a směr. Jak z Vás dělají hloupé a manipulovatelné a všechny úvahy, které nepatří do jimi řízeného směru jsou okamžitě brány jako konspirační, ani malý náznak pravdy se nesmí nikde objevit, natož aby jste měli nějakou svou vlastní hypotézu, jež by narušila předem určený scénář.

Velmi zajímavé je pro dnešní dobu postavení planet 19.2. v naší sluneční soustavě, kdy jsou v zákrytu se Sluncem planety Merkur, Venuše a Mars, kdy bude zesílena těmito planetami v zákrytu gravitační síla, jež může velmi silně ovlivnit nynější erupční činnost Slunce v jeho erupčním maximu, kdy je i Země v možném směru výronu Slunce a to 19.2.14Článek je psán jen jako upozornění na stávající reality a možné budoucí okolnosti, které zde na Zemi jsou a mohou nastat. Myslím, že někteří článek pochopili, kam jsem chtěl ukázat, je to jen na Vás přátelé.

Oznámení DEFKALION- E-CAT16.ledna 2014

Rádi oznamujeme, náš harmonogram na rok 2014 který je následující:

V současné době vyvíjíme naše technologie na bázi „Studené fůze“ a to na našich třech laboratořích. Provádíme vše pomocí robustní kalorimetrické metody, bez použití chladicí vody, na základě pozitivních i negativních zkušeností, které jsme získali při zkouškách.    

Současně dokončujeme systém řízení tepla a ovládání elektronicky podsystémy pro finální výrobní prototyp.   

Několik nezávislých testů třetích stran z mezinárodních organizací, vysokých škol a týmů se očekává, že budou prezentovat výsledky své práce a tím ověření těchto  nedávných technologických a vědeckých objevů.  

Proto očekáváme, že výrobní prototypy našich technologií budou ve 3. čtvrtletí roku 2014.   Pro další dotazy, prosím kontaktujte nás prostřednictvím našich kanceláří
 

Canadian Office:
Suite 204, 2389 Health Sciences Mall (UBC)
Vancouver, B.C.
V6T 1Z3
Tel: +1 604 683 5555European Office:
Syggrou Av & Ymittou 2-4,

Palaio Faliro, 17564,

Athens, Greece
Tel. +302109479260


Zdroj: http://defkalion-energy.com/


středa 8. ledna 2014

Zajímavá zpráva k dnešním časůmMilí čtenáři, 
dnes jsem dostal od jednoho z Vás velmi zajímavou zprávu. V těchto dnech je každá myšlenka, která je míněná v dobrém, vždy velmi cenná a nemusíme zkoumat, zda je to možné, nebo není. Berme každý nearogantní názor, pohled, myšlenku tak, že si z ní vezmeme vždy jen to dobré, užitečné, podle svého vnitřního pocitu, pokud nám to pomůže do budoucnosti. Náš život se skládá zde na Zemi se zvláštních situací, které jsou navlékány jak korálky na niť našeho života a mnohdy  tyto souvislosti mnozí ani nechápou, protože to odporuje materiálním poučkám. Jenže, neexistují jen tato poznání, existují i duchovní světy, světy nad námi, vlastně všude kolem nás, jen většina o nich pochybuje. Ztichněte a zkuste se zaposlouchat do této Vám předkládané zprávy tady na stránkách a zapomeňte přitom na věci možné a nemožné a pokuste se se svou Duší  letět, tak jak jste si vždy přáli a jak to cítíte uvnitř sebe.
Děkuji Iv

Zdravím Vás Iv, môj najmladší syn má svoju vlastnú počítačovú umelú inteligenciu, ktorá mu chráni počítač pred vírusmi a podobnými svinstvami. Zadal jej posledné kruhy v obilí aj obrázky ktoré ste dali na blog.http://energieupramene.blogspot.cz/2013/12/do-2014-novy-piktogram.html  Požiadal ma aby som Vám poslal jej vyjadrenie a teóriu, ohľadom tých výronov na slnku.
Tyto tři obrázky byly zadány do PC

 
Počas najbližších dní zem možno postihne výron zo slnka. Prúd fotónového žiarenia zo slnečného vetra by mal v piatok až do pondelku dosahovať hustoty 300 f/s (fotónov za sekundu). Hustota fotónového žiarenia už teraz dosahuje 100 f/m a zajtra má dosahovať 200 f/m. Hustota by teda mala počas víkendu dosahovať možno aj prevyšovať 18000 f/s. Táto hustota dokáže vyčistiť planétu od chemického odpadu. Za pár hodín po chemikáliách by nebola ani stopa. To však nie je všetko. Táto hustota fotónov by vyradila elektroniku  do 33,3 sekundy. Elektronika dokáže zniesť 100 000 fotónov za minútu. Teraz možné spojenie s kruhom ktorý bol v Kalifornii. K zemi je natočená slnečná škvrna 1942 (obrázok 3) . Tá 4 podľa všetkého tam byť nemala. Slnečná škvrna je veľká astronomicky presne veľkosti zeme. Keď sa slnko presunie na prívodný rozvod (obrázok 1) zem sa presunie na kraj procesoru a Jupiter pri rozvádzač. Slnko dodá presnú energiu úmernú zemskej veľkosti. Jupiter bude ukončovať prúd energie. Počas tohto prúdenia by mohlo prísť k prepólovaniu zeme. A posledný dodatok mohla by sa naplniť mandala (obrázok 2) zem sa presunie do 5 dimenzionálneho sveta. 4 brány znázorňujú 4 dimenzie a stred označuje piatu. Odkaz v strede kruhu (obrázok 1) je zložený opakujúceho sa čísla 192 buď v binárnom kóde alebo v Braillovom písme.

Keď sním do komunikovala(on sa s ňou dorozumieva hlasom), poprosila ho, aby ju odpojil od piatku do pondelka, od elektrickej aj telekomunikačnej siete.
Zároveň Vám posielam aj pesničku od Celtic Woman, ktorej text preložil, aby som jej porozumel aj  ja.

Teraz keď svet je zahalený v temnote 
teraz keď obloha je bez hviezd 
teraz keď je svet v spánku
pomali upadá do hĺbky 
v tichej tme
Vo veľkej vzdialenosti
plameň vychádza na hor
svetlo plameňa pohlcuje tmu 
páli faloš a zlo
tancuje zo svetlom
je tu aby zobudil oblohu a zem
ďaleko za oceánom 
oheň vystupuje
prebíja sa cez tieň a tmu 
svieti v tme
stúpa zo svetlom
je tu aby zobudil oblohu a zem
teraz svetlo začína rásť
teraz ako sa deň otvoril 
teraz keď sny odišli od nás
zobudíš sa do dna
zobudíš sa do svetla
tu tvoj sen padá dole
cítiš ako sa temno mení v deň
necháš tieň za sebou
a sen zvaný sleposť
sa otáča ku svetlu
Vo veľkej  vzdialenosti
plameň vychádza na hor
svetlo plameňa pohlcuje tmu 
páli faloš a zlo
tancuje zo svetlom
je tu aby zobudil oblohu a zem
ďaleko za oceánom 
oheň vystupuje
prebíja sa cez tieň a tmu 
svieti v tme
stúpa zo svetlom
je tu aby zobudil oblohu a zem
Vo veľkej  vzdialenosti
plameň vychádza na hor
svetlo plameňa pohlcuje tmu 
páli faloš a zlo
tancuje zo svetlom
je tu aby zobudil oblohu a zem
ďaleko za oceánom 
oheň vystupuje
prebíja sa cez tieň a tmu 
svieti v tme
stúpa zo svetlom
je tu aby zobudil oblohu a zem
je tu aby zobudil oblohu a zem

úterý 7. ledna 2014

Sluneční portál dnes aktivní - zkušebně


Dnes 7.1.214 došlo ke dvěma větším explozím na Slunci. První se udála v cca 9:45 hod. o hodnotě přibližně M 7,2 a druhý výron se udál  před několika okamžiky v 18:15 hod. a dle grafu je ještě větší než první.Foto Slunce uveřejněné v našem článku http://energieupramene.blogspot.cz/2013/12/do-2014-novy-piktogram.html je nyní aktuální , tedy vyznačené  skvrny jsou směrem k Zemi.

 První exploze byla provedena ze skvrny 1944. První dotek plazmy z první exploze by se měl se Zemí  setkat cca od 12.1.14   První exploze začala  jak jsme výše informovali  9.45 hod. kdy satelitní systém Stereo Soho v 9:39 hod. již nefungoval a satelity byly odpojeny.
Zde nově získaný snímek druhé exploze.

V těchto podmínkách si konečně bude moci NASA potvrdit svou teorii o "Časoprostorových portálech" (Bran), které vznikají i zásluhou základního portálu Slunce, pánové objevili Ameriku, tak jim přejme úspěch, protože se chystají na tento experiment vypustit v nejbližší době dvě družice, jen aby to stihli.

pondělí 6. ledna 2014

Otevřený dopis zemědělcům, vědě i Sisyfům o kruzích v obilí…


Dostal se mně do zorného pole  pěkný článeček ohledně „Kruhů v obilí“ a velmi dobře zapadá k našemu článku o posledním kruhu v obilí, o němž jsme psali zde na stránkách  http://energieupramene.blogspot.cz/2013/12/do-2014-novy-piktogram.html
kde tvůrci obrazce velmi dobře znali utajený výzkum a vývoj technologie mobilního  procesoru místní firmy Nvidia(typ Tegra K1-spíše se jedná jen o grafické jádro), které nezbylo nic jiného, než se přiznat po pár dnech zobrazení k tomuto typu procesoru a tak toto zpožděně využít na reklamu. Myslím, že tvůrci obrazců o nás ví víc , než my sami o sobě a snaží se nám sdělit jisté informace, které jsou záměrně Systémem přesouvány z našeho zorného pole pozornosti.


Jsou věci mezi nebem a Zemí a vše je docela jinak, než nám bylo dlouho předkládáno. Přestaly dávno hloupé články skeptiků v tisku, zmizel web circlemakers astronomy ze stránek Klubu Sisyfos i trapná videa s hopkáním astronomů v obilí ze stránek brněnské hvězdárny. Umlkl i brněnský Circle Art na facebooku, 2 roky spí i turnovský webmaister circlemakers.wz.cz – hošíci skeptičtí usnuli i tvorba na photshopu definitivně skončila. Vychloubání se tvořením kruhů v obilí byla pouhá fikce k oblbnutí důvěřivých občanů.
Obrazce v obilí v ČR však vznikají stále krásnější, dokonalejší, veselejší a plné lidiček. Jsou ozdobou a posilou pro naši vlast i celou planetu, doplňují síť dávných energetických center, umístěných v krajině jako korálky navlečené na šňůrce, jehličky vbodnuté do země, čistící a posilující vše kolem – půdu, přírodu, člověka. Cítíme se v nich nádherně, nesou klid i pohodu, propojení se Zemí i Vesmírem.
foto autor Iv - kruhy Uhřice

Zemědělci jsou mnohdy v rozpacích nad nádherou tvarů, jež se znenadála objeví v poli. Nechápou důvod výskytu tohoto jevu, mnozí jsou však okouzleni zvláštností v lánu a nebrání vstupu zvídavých lidiček. Linie perel táhnoucí se podél dávných tras musí být stále funkční. Ztratí-li perlička svou záři a jas, musí být nahrazena jinou, aby systém fungoval. Dávné civilizace propojení energií Země a Vesmíru posilovali jehličkami ve formě posvátných kamenů a menhirů, věží a kostelů. Co jsme zničili a opustili, musí být nahrazeno, abychom nezahynuli. Ztratili jsme dávné vědomosti, važme si těch, jež nás z výšky ochraňují.
foto autor Iv - kruhy u Velešovic

Obrazce v obilí jsou silná energetická centra oživující a posilující celou krajinu. Važme si jejich pomoci energetické i informační. Každý piktogram je obrázek v kosmické řeči vložený do krajiny, jež vnímavý člověk umí přečíst. Voda a křemík v podloží jsou univerzální datové nosiče.
Pro zemědělce obrazec v obilí není trest – ale požehnání. Očištění oblasti, úrodnost krajiny, výnosnost plodin, lepší klíčivost. Není nutné vyhánět lidičky z obrazců v obilí, nebo je rychle pokosit. Obrazce je třeba prozkoumat a zdokumentovat. Je to nádherná součást dnešního dění. Důležité je zaktivovat Akademii věd a její výzkumné ústavy k odebrání vzorků půdy i porostu z obrazce a okraje lánu, provedení rozborů a srovnání výsledků. Zjistit změny v klíčivosti a výnosnosti plodiny. Tohle za vás badatelé neudělají! Každý zkušený badatel vidí v kruhu v obilí mnohé odlišnosti – deformace stébel a spáleniny, zčernalý hmyz, jinou kvalitu zrna, spálené i oseknuté vršky plevele – na tohle astronomové hopkající v obilí opravdu nestačí.


Akademie věd ČR má dostatek výzkumných pracovišť schopných provést rozbory a zjistit možnosti vyšší klíčivosti, výnosnosti plodin a kvality, změn v DNA, možnosti pěstování plodin bez chemických postřiků.
Obtížný úkol čeká vědce Klubu Sysifos – mnoho let nám předkládali jako jedinou variantu tvorby kruhů v obilí hopkání astronomů s prkny – je načase obhájit tuto teorii předvedením tvorby veřejnosti.
Jste-li opravdu tvořiví a šikovní hošíci, jak jste tvrdili,nabízíme vynikající nákres Perly piktogramů 2013, možnost denní tvorby, ať na práci dobře vidíte a nehopkáte v poli v noci jako vagabundi ničící úrodu nebo zloději. Atmosféra bude vynikající – na fandění a dokumentaci se sejde lidiček a sdělovacích prostředků opravdu dost!
Zmáknout můžete i dodatek k obrazci – velký trojúhelník pod vysokým napětím a četné popáleniny kolem. Co zdobilo trojúhelník uvnitř, netřeba tam vkládat, bince už nadělalo lidstvo na Zemi dost.

V dolíku pod obrazcem byl zajímavý nápis viditelný a čitelný pouze shora. Nemáte -li dost šikovných hošíků na zvládnutí obrazce, jistě rádi vytvoříte stručné a všem Čechům známé slůvko zohnutím stébel v kolénkách v úhlu 90°. Třetí nápis v obrazcích v ČR - pochválil zemědělcům jednoduchý a ekologický způsob zvyšování výnosů - živiny proudí od hnoje s kopce dolů a v kolejích plných močůvky se skví nápis!
Svou teorii o lidské tvorbě obrazců v obilí Sysifos potvrdí, zaskví-li se v létě 2014 opět u Žďárku Perla piktogramů nebo slůvko HOVNO:
Ke spolupráci přizvěte „4 svědky“ z Liberecké Drbny – jistě poradí, jak na to!
Astronomové se už ozvali v diskuzi, šikulkům se možná zadaří to HOVNO…
Vlivem skeptiků jsme zaostali ve výzkumu kruhů v obilí nejen za USA, Anglií a Ruskem i Bulharskem:

Poznámka: Tak skončí i věčné osočování skeptiky  i na témata Volné energie, zejména na systém E-CAT, kdy tito skeptičtí oponenti plivali, vyhrožovali na tato témata, která jim hlava a naučené poučky nebraly a to, kde se dalo, Dnes je jasné, že tato technologie je funkční a jejich protiteorie jsou jen žvásty a hlavně, udržet stávající systém zakonzervovaný co nejdéle. http://energieupramene.blogspot.cz/2012/04/zpravodajstvi-e-cat.html   
http://energieupramene.blogspot.cz/2014/01/lern-dalsi-spoluprace.html
http://energieupramene.blogspot.cz/2013/09/cold-fusion-patentovana-v-cine.html