neděle 30. července 2017

Reptiliáni,versus Humanoidi – dodatek.


Reptiliáni,versus Humanoidi – dodatek.

Dle mého názoru princ Radomír z Iránu“  vysoký humanoid v anabiotickém stavu není žádný Annunaki Elohim, jak by to někteří „badatelé“ rádi směrovali, ale (nás Slovanů) praslovanský předek. Má totiž m.j. normální hlavu, nikoliv protáhlou hlavu jako Anunnacké nižší božstvo Igigi (1. kříženci Annunaki s jejich vrchním představitelem Osírisem ). Bytosti Anunnaki jsem si pak, dle reliéfů sumerských tabulek, zařadila pod reptiloidní bytosti, a to konkr. ptačího vzezření).

Na této sumerské tabulce je vidět, jak civilizace reptiloidních ptačích bytostí Annunaki stojí za zády jimi stvořeného nižšího božstva Igigi (obříků s protáhlou lebkou) a tito pak ovlivňují celý kosmický strom života……
Další fotografie nižšího božstva Igigi  viz    C:\Users\p011791\Pictures\Záhadné lebky z Paracasu  Paranormal.htm  .  Tyto lebky koster 2,5 – 3m vysokých humanoidů s protáhlým temenem (tedy nikoliv dozadu, neb v tom je rozdíl…) náleželi 1. křížencům Anunnaki tj. nižššímu božstvu Igigi.
Fotografie reliéfu Osírise (staroegyptského boha…) se shodně protáhlým temenem hlavy lze rovněž nalézt na obrázkách seznamu.cz 
Zamyslela jsem se také nad informacemi uvedenými ve videu ohledně Nibiru viz https://www.youtube.com/watch?v=E4Ab8bdE0bo a vyšlo mi z toho následující:

Co svědčí proti informacím z videa o Nibiru ?

- Takových zaručených konců světa tu již za poslední roky bylo….. 
(To však mohlo být součástí taktiky těch, kteří již desetiletí o tom všem věděli a nezbývá jim, než udržet masu lidí do poslední chvíle bez předčasného vypuknutí paniky a chaosu. Tím by se vysvětlila i příp. desinformace o tom, že Nibiru byla odkloněna v r. 2003 a již se nemá nikdy nevrátit).
-  Pokud by Nibiru byla tak blízko, tak by měla být vidět a již by to se Zemí cloumalo asi i teď….
(Dle lékařky v oboru psychiatrie, která ve výše uvedeném videu podává informace o Nibiru bylo zavražděno mnoho astronomů, kteří o Nibiru cokoli kdy uvedli. Nibiru je údajně pozorovatelná pouze dalekohledy s viděním v infračerveném spektru. Byla by po celou dobu víceméně schovaná za sluncem a nyní by mohla být viděna zatím pouze ve vyšších polohách v oblasti Jižního pólu). 
Co svědčí v prospěch těch informací ?
A)
-      oteplování světových těles probíhá již léta, a to v rámci celé naší sluneční soustavy,
-      bouře, vlny tsunami, vichry, tornáda, záplavy, četnost zemětřesení a nárůst asteroidů, které prozatím v zásadě nic velkého nenapáchaly, toho všeho přibývá a neumím si jinak vysvětlit, než že to způsobuje nějaké přibližující se k nám velké těleso…
-      to, že mocní budují obrovské podzemní banky na úschovu např. semen rostlin atd., je faktum,
-      to, že mocní budují po celé Zemi podzemní bunkry a základny je rovněž faktum,      
-      roky 2017 a 2018 jsou již léta zasvěcenci označovány jako velice zlomové, a to bez jakéhokoliv odůvodnění, atd.,
-      v proroctvích vč. E. Cayce zaznívá, že se změní tvář současných světadílů,
-      myslím, že to byl president Roosevelt, který v souvislosti s mimozemským faktorem a informacemi, které obdržel, řekl: „kdyby lidé znali pravdu, tak se z toho zblázní…“

B)
Že k poslednímu blízkému přeletu Nibiru došlo v době exodu židů z Egypta cca 1600 př.n.l., je dnes již docela dobře zdokumentované faktum. Zda se tehdy jednalo o méně ničivý přelet Nibiru a před námi je tudíž ten ničivější, to netuším. Pokud by však tomu tak bylo, tak by to bez pomoci vyspělých civilizací bylo pravděpodobně završeno minimálně přepólováním planety a bombardováním jejího povrchu asteroidy. ČR je sice daleko od moře, ale při takovém dění a už vůbec jenom tím, že by nejdříve nešel el. proud, by to bylo pro většinu lidí k nepřežití i zde. V souvislosti s tím vidím chemtraills již v méně negativním obraze, neb bychom bez tohoto umělého zastiňování slunce již díky enormnímu suchu na Zemi hynuli a to zejména hlady a bez vody. A co když CERN či jiná pokročilá technologie m.j. při hypotetickém přiblížení Nibiru dokáže eliminovat porušenou gravitaci Země, zamezit jejímu přepólování atd. ?

Příští rok na jaře si budeme moci říci, že se jednalo buď o další poplašnou zprávu a nebo, že se díky mimozemské technologii poskytnuté rovněž i lidstvu, podařilo vše udržet tak, aby většina lidí nic nepoznala. Dle vícero proroctví o Nibiru totiž zaznívá, že Země je při jejím příletu bombardována asteroidy, což se má opakovat cca po 7 letech při jejím odletu…. (tak třeba za 7 let přestanou sprejovat oblohu). Stále si kladu otázku, proč od cca druhé poloviny 18 stol. došlo, a to ke zjevně umělému „urychlení lidí“ v technickovědecké oblasti ??? Případný predikovaný střet jednoho ze 7 satelitů Nibiru se Zemí by totiž mohl mít vliv na rovnováhu celé naší sluneční soustavy, hlavně na Antizemi…..(úsměv).

Vypracovala: Míla A.

neděle 16. července 2017

Reptiliáni, versus HumanoidiReptiliáni, versus Humanoidi
Došel mně velmi zajímavý mail od našeho čtenáře a tyto myšlenky velmi rád otisknu zde pro naše čtenáře. Iv


Řadu let sleduji kdejaké informace ohledně věcí mezi Zemí a nebem. Velice pečlivě je přitom třídím. No a to mě přinutila, abych své výsledky zkoumání sepsala. Netvrdím, že mám stoprocentní pravdu, ale vše zapadá do určitého logického rámce. No a logika je vlastností ducha, nikoliv nižší mysliJ.

 Protože hodně souzním s Vašimi názory, dovoluji si v příloze zaslat tuto svou „studii“… a budu ráda pokud k ní uděláte komentář. Uznáte-li za vhodné publikovat připojený text, máte mé svolení.

Mějte se krásně

Míla A.

Komentář není ani potřeba, protože vše v celku odpovídá, jen bych se nezaplétal do frakcí „Šupináčů“ a nazval je prostě Reptiliány a lidskou jen Humanoidní. Iv

Co se ví o planetě Tiamat ? Dle starověkých sumerských textů byly v naší sluneční soustavě původně pouze 2 planety, a to obrovitá Tiamat s oběžnicí Marselou (Marsem) a Merkurem (poz. žádný jiný měsíc….!!).  Poté se do naší sluneční soustavy dostal vetřelec Nibiru se svými oběžnicemi odněkud z oblasti Orionu. Došlo ke kolizi s Tiamat a ta se rozervala na některá dnešní tělesa naší sluneční soustavy spolu s pásem asteroidů. Na vodní planetě Tiamat žila nejedna o miliony let vyspělejší civilizace, než je ta naše (např. na Zemi nalezené kostry obrů, jejichž výška dosahovala až 10m, sochy hlav obrů s negroidními rysy, zkamenělé stopy obrovitých  humanoidů vedle stop pravěkých zvířat a další při těžbě uhlí nalezené artefakty staré miliony let….viz fotodokumentace na konci tohoto textu)

Co mám na mysli, když říkám, že se Tiamat po střetu s jednou z oběžnic Nibiru rozervala na některá dnešní tělesa naší sluneční soustavy a pás asteroidů ? Z původní Tiamat vznikla Země, pás asteroidů a s velkou pravděpodobností i tzv. Antizemě(odtud pochází "Kruhy v obilí" informace jak dál čelit "Reptiliánům. Iv, která se nachází na shodné oběžné dráze se Zemí, ale je pro nás vesměs schovaná za Sluncem…. Vědci m.j. zjistili, že hmota z pásu asteroidů by nevystačila na další planetu…. Asteroidy mají shodné složení jako Země. Sumérské záznamy hovoří o rozštěpení obrovité Tiamat na dvě půlky !! (O Antizemi jsem chvíli uvažovala jako o možném umělém tělesu, ale nakonec jsem to přehodnotila). Nejvíce informací o Antizemi mají Rusové, což plyne z různých informací vedoucího představitele V. Uvarova z  Akademie bezpečnosti Ruska. Podařilo se jim navázat komunikaci zřejmě hlavně s civilizací obývající tuto planetu našeho solárního systému, s čímž se Rusové již v zásadě netají. (A právě s touto civilizací pravděpodobně spolupracuje m.j. i Putin, tedy nikoliv s Elohim Anunnaki (s tou spolupracuje anglosaská entita. Iv) či údajnými Blue Avians….

Další z oběžnic Nibiru (zřejmě s umělým, miliony let starým tunelovým systémem a obyvatelnými dómy včetně pokročilých technologií nejen od Anunnaki) zůstala po uvedené planetární kolisi v naší sluneční soustavě. (K Zemi však byla, dle údajů nativních kmenů, instalována jako její „Měsíc“ teprve před cca 25 - 13 tis. léty…). Proto je stáří Měsíce větší, než stáří naší sluneční soustavy (Měsíc je pravděpodobně duté tělěso, kde se odehrála bitvamezi humanoidy a reptiliány. Iv)…. Nibiru, jejíž původ je zřejmě z oblasti Orionu, byla odtamtud nějakým způsobem „vyhoštěna“ a zachycena v našem solárním systému. Její oběžná elipsovitá dráha je, a to nejen dle sumerských textů, cca 3600 let, přičemž každý její druhý průlet má mít devastující účinky na planety v našem solárním systému.

Z dochovaných artefaktů na měsíci pak plyne, že již před cca 1,5 miliardami let probíhaly těžké boje zejména mezi civilizacemi aliancí ze souhvězdí Labutě a  zřejmě civilizacemi aliancí ze souhvězdí Orionu…. (Viz. připojená fotografie mumifikovaného těla ženy, napojeného na ztroskotanou loď starou 1,5 miliardy let, kterou objevila mise Apolla 20 na Měsíci a pro porovnání mayská plastika a maska mimozemské entity ze souhvězdí Labutě…).

Kdy došlo ke kolizi mezi Tiamat a jednou z oběžnic Nibiru ? Tak to nemám prozatím až tak ujasněné, ale přikláním se k tomu, že to mohlo být před cca 500-450 tis. léty tak, jak tato informace plyne z kvalitních překladů sumerských textů o tom, kdy se na zemi prvně objevili obři Anunnaki…. (První historický vstup Nibiru do naší sluneční soustavy způsobil devastaci Tiamat a Marsely. Ale teprve až při druhém historickém návratu Nibiru do naší sluneční soustavy došlo k předmětnému planetárnímu střetu). Civilizace MU, viz info níže, díky technologiím civilizací ze souhvězdí Labutě bezpochyby ovládá planetární inženýrství. Proto mohlo být do odtrženého kusu z Tiamat uměle implementováno železné jádro a učiněna další opatření pro enormně rychlé obnovení životních podmínek na takto vzniklé další planetě s názvem Země. A jak vypadá o miliony let přeživší, vyspělejší civilizace na Antizemi ? Či tato původní dominantní civilizace zanikla tak, jako na Zemi ? Myslím, že ano. S jistotou lze říci, že se jednalo o humanoidní obry dosahující tehdy pro naše dnešní vnímání značné velkosti, a to mnohdy až 10m viz fotografie umístěné až na konci tohoto textu. Tito obři neměli protáhlé lebky, jako tomu je v případě nižšího božstva Igigi tj. l. kříženců Anunnaki  bohužel s vyspělými lidskými entitami, které unesli a proti jejich vůli na nich dělali pokusy. viz  protáhlé  lebky  obrů vysokých cca 2,5 – 3,5m z Peru).

Matrix - za závojem sedí Anunnacký Igigi a řídí nekončící kolo reinkarnací jím lapených duší s jádrem ducha. Níže je uvedeno k jaké skupinové duši bytost Anunnaki náleží……Pravděpodobně se jedná o skutečnou podobu Anunnaki bez tzv. „převleku“. „Hodinky“ na zápěstí Anunnaki s „převlekem a bez převleku“ hovoří jasnou řečí… První dvě fotografie jsou pak „prototypem“ kříženců Anunnaki, jejich lebky nalézáme nejen v Peru, ale v zásadě po celém světě………….
  

Kdo tedy v současnosti obývá Antizemi ? No rozhodně se jedná o civilizaci, která je opět vyššího vzezření, než je ta naše. Antizemě má být o mnohem větší, než Země a není vyloučeno, že kolem ní v horních vrstvách zůstala „vodní“ klenba, kterou měla Tiamat a s velkou pravděpodobností i Země do doby, než k ní Anunnaki instalovali Měsíc, čímž záměrně způsobili velkou potopu světa, a to díky spadu ochranné vodní klenby nad Zemí….  (Pokud tedy připustím, že Anunnaki nejsou tak mocným druhem padlých andělů, jak to na první pohled může vypadat, a nežijí na Antizemi tudíž především oni…).

Jsem přesvědčená o tom, že mezi Zemí a Antizemí existuje červí díra viz reliéfy některých egyptských bárek…  

(Tento reliéf  pak znázorňuje dokonce cestování červí dírou skrze Slunce zřejmě někam do oblastí Orionu… Lépe bych to nevyjádřila).Takže se mi Agartha, resp. Asgart dnes už jeví takto:To na Antizemi zřejmě žijí tzv. Asgarťané. Co o nich víme ? Že se jedná o cca 2-2,5m vysoké humanoidy převážně, ale nejen, se světlými vlasy a modrýma či nazelenalýma očima (pravděpodobně potomci civilizace MU později nazvané Lemurie viz fotografie nalezených 6 tis. let starých mumií z čínské pouště). Jednalo se o předky Slovanů a Árijců, kteří na Zemi založili Velkou Tartárii.

Vstup do červí díry mezi Zemi a Antizemí  je třeba hledat asi spíše pod povrchem naší planety, který by byl zřejmě dost dobře střežen…. (Proto nacisté uváděli m.j., že cestu do kosmu tzn. nejen do našeho solárního systému, je třeba hledat směrem do nitra Země a nikoliv směrem z povrchu Země…viz jedna z info knihy „Jitro kouzelníků“. Nacisté se jako první dostali k informacím o cestování červími dírami, které jsou přírodní i umělé povahy a vedou především skrze portály sluncí našeho vesmíru…. Cestování prostřednictvím červích děr středem galaxií, to je pak již další kapitola sama pro sebe. Rozhodně lze o nich říci, že fungují na principu napojených, jakoby převrácených trychtýřů, z nichž jeden – černá díra nasává a druhý - bílá díra vypuzuje „hmotu, enerii“ viz symbol dvou svastik se znázorněním opačné rotace těchto děr. Jde o již velmi pokročilé cestování mezi galaxiemi tohoto vesmíru v Universu. O předmětné problematice včetně nulového bodu hovoří sofistikovaně fyzik Nasim Harammein). Proto akademik V. Uvarov informuje veřejnost o tom, že vyspělé mimozemské rasy cestují nejen svými loděmi mnohdy tzv. skokově…).
Z uvedeného důvodu se lidem, kteří  v historii prokazatelně navštívili tzv. Agarthu, či možná spíše Antizemi-Asgart, může jevit, že se jedná o život v nitru naší planety, která má své slunce….(neb si byli vědomi toho, že prvotně vstoupili do určité hloubky pod zem…). Proto tam tito svědci mohli vidět m.j. i prehistorická zvířata…. A proto sdělovali, že je tam příjemnější, měkčí vyzařování Slunce (neboť kolem této planety s největší pravděpodobností zůstal ochranný vodní obal…).Tím však nezpochybňuji fakt, že v nitru nejen Země lze taktéž přebývat, avšak dnes se kloním k názoru, že se tomu tak může dít na úrovni přírodních či umělých dómů napojených na prehistorické kontinentální tunelové systémy… viz. nejen kniha „Ztracená podzemní říše Agartha“ od A. Meclellana.Tento tunelový systém na Zemi zahrnuje zřejmě m.j. minimálně cca 12 hlavních bran – vstupů do červích děr vedoucích, jak se domnívám, na různé planety našeho solárního systému. Cestování z tohoto solárního systému v rámci našeho vesmíru tj. jednoho z více vesmírů Universa – Hmotnosti, pak vede s největší pravděpodobností skrz portál našeho Slunce. Proto se těm, kdož takto dokázali cestovat, říkalo sluneční Bohové…

Ze všeho výše uvedeného by pak plynulo, že civilizace Hyperborea a MU (Asgartu Darijského) mohly být založeny klidně ještě na planetě Tiamat…. Tzn., že zakladatelé Hyperborey tj. aliance civilizací ze souhvězdí Labutě tuto planetu mohla navštívit  před její kolizí s oběžnicí Nibiru (tj. před cca 800 tis. léty, což je m.j. stáří Sfingy v Gíze a pravděpodobně se to zjistí rovněž i o tzv. pramáti pyramidě z Arktidy…). Po opuštění planety Tiamat (před cca 600 tis. léty) po sobě Hyperborejci mohli zanechat své křížence, kteří po nich na Tiamat mohli založit civilizaci MU. (Protože obyvatelé MU mají k dispozici m. j. i technologie Hyperborey, tak mohli přežít kolizi Tiamat s oběžnicí Nibiru v kosmu do doby, než bylo možné po jimi provedeném potřebném umělém zásahu na těchto tělesech kolonizovat Antizemi a i Zemi, kterou však posléze částečně kolonizovali i Igigi – Anunnaki, původem ze zbylých zřejmě 7 oběžnic Nibiru (tj. hnědého trpaslíka pro nás v době jeho přiblížení viditelného pouze infračervenými teleskopy - moderní název Planeta X…). Od této chvíle tj. cca od 450 tis. let vedle sebe rozhodně existovali na Zemi obři - nižší božstvo - Anunacké Igigi a část civilizace MU, později nazvaná civilizací Lemurie viz mumie z čínské pouště. Tyto dvě odlišné civilizace se staly známé jako civilizace Atlantidy a Lemurie, které byly zničeny postupně, a to převážně v bojích mezi Annunackými Igigi a Lemuřany.

O stáří ras z aliance ze souhvězdí Labutě máme celkem jasný obrázek viz 1,5 miliardy let stará kosmická loď nalezená spolu s dokonale mumifikovaným tělem o shodném stáří Apollem 20 na povrchu měsíce. Jde o civilizace, které mají před námi náskok miliardy let…. Souhvězdí Labutě bylo duchovními semeny do nejvíce vyvinutých těl zvířat oseto tvůrci Pa-Tall (vyspělými světlými entitami z duchovních světů nad Universem-Hmotností) jako první. Po Pa-Tal převzali funkci těchto osévačů aliance civilizací ze souhvězdí Labutě, kdy následovalo osetí mnohých planet flórou a faunou a nakonec duchovními semeny nejprve v souhvězdí Lyry, Vegy, Orla a Lava (logo Velké Tartárie) Panny, Medvědice atd…. Proto cesta ven z tohoto Universa do duchovních světů Multiversa či Omniversa vede prostřednictvím portálu Daneb v ocasu souhvězdí Labutě, kudy se má duch navrátit do svého pravého domova – duchovních světů tj. potažmo až někam nad souhvězdí Labutě, kam se ale nevstupuje spolu s hmotnými či jemnohmotnými záhaly ducha…Tam může vstoupit pouze zcela vyvinutý duch, který tím pádem již mohl odložit veškeré záhaly, které jej jinak udržují různě tzv. „dole“ v prostředí Hmotnosti -Universa. (Důkaz, že o tomto faktu věděli naši prapředci, je zobrazen např. v mnohých jeskyních s datací těchto rytin cca 17 tis. let… A dále z nebeských tyčí vytvořených tunguzskými šamany na Sibiři, které jsou zakončeny labutěmi zobrazujícími vesmírnou osu. Byla to nápověda, kde se věřilo, že se nachází nebeský svět tj. v okolí nebeské Labutě….).Z uvedeného je zřejmé, že Anunnaki spirituálně a ani technologicky nemají na Lemuřany-Asgartˇany zřejmě žijícími na Antizemi, kteří jsou bez pochyb v nepřetržitém kontaktu s civilizacemi ze souhvězdí Labutě.

Duchovní semena, dle mého názoru, vězněná Anunnaki v Matrixu (iluzi mája- hologramu – elektromagnetické nízkofrekvenční kleci), jimi vytvořeném kolem Země, ale hlavně zřejmě na satanském Saturnu v kole reinkarnací, budou myslím již brzy uvolněna. Čekat se s tím muselo pravděpodobně na opětný Den Svaroga (tj. tentokráte údajně po cca 950 létech), který se objevuje po taktéž různě dlouhých Nocí Svaroga. (Náš solární systém již od r. 1995 vstupuje do opětného svítání Svarogy tj. oblasti naší galaxie s obrovským energetickým tokem, světla viz info N. Levaševa). Toto osvobození duší se týká jak duší s duchem inkarnovaným zde na Zemi, tak i na tzv. onom světě…. Stáří ducha pak nelze vyčíslit. Jedná se o individualizované vědomí-osobnost, které mj. většinou cílí k  jednotě tzn., že dobrovolně upřednostňuje službou celku před službou sobě samému….  Duch tudíž nemá skupinovou duši, jako je tomu v případě bytostného, kam patří m.j. i nám známá zvířata. Bytostné zůstává bytostným a duch duchem…. Jedná se o dvě formy vědomí vedle sebe koexistující v celém Omnivesru. Tyto dva druhy vědomí se ve svém vývoji ubírají buď směrem ke „světlu“ či směrem do padlých, temných, reversních světů, předurčených ke svému zániku viz m.j. i tzv. druhá duchovní smrt.Když někdo hovoří o svém domovu mimo tuto Zemi, pak musí říci, odkud pochází duch a kde má tudíž duch svůj domov. A dále, odkud pochází genetická linie  fyzického těla, do kterého se duch momentálně inkarnoval.  

Či odkud pochází bytostné jádro a kde má tudíž bytost svůj domov, konkrétní skupinovou duši…. A dále odkud pochází genetická linie fyzického těla, do kterého se bytost momentálně inkarnovala…

To by se pak týkalo napůl sauroidních a humanoidních entit (reptiliánů), kteří se mohli dle jedné z vědeckých teorií vyvinout na Zemi. (Podle mě by to však svědčilo nikoliv pro evoluci ale opět a o genetickém křížení různých druhů těl, ke kterému by došlo v dávných dobách na Tiamat tj. dávno a dávno před jejím rozerváním). Teprve později by tudíž tito kříženci mohli žít m.j i pod povrchem Země. Dále se to týká především veškerých nejen nám známých zvířat. Do této kategorie, avšak již vyššího bytostného náleží i tzv. temní andělé a archandělé či světlí Légové a Arlégové. Co se týká Annunaki domnívám se, že i když jsou nejen technologicky značně před námi, tak v sobě nosí jádro dravce, proto se nemohou povznést až do duchovních světů, tak jako tomu je v případě vyvinutých duchů. Zůstávají tudíž v jemnohmotných oblastech nejen souhvězdí Orionu.

Výše uvedené, pak dle mého názoru, dokládají m.j. i dochované staroegyptské artefakty a texty. „Nebeský ráj“ určitá oblast v souhvězdí Orionu byl pro faraony - křížence Anunnaki tou nejvyšší metou pro jejich duše v posmrtném stavu…. Oproti tomu jejich otroci lidské duše po své smrti museli zůstat nejen pod tímto „orionským rájem“, a to v nekončícím kole reinkarnací… (Tyto duše byly a zřejmě jsou vězněny v „podsvětí“ těmito „Bohy“ – bachaři a při příchodu jsou dotazovány: „co jsi nám lidská duše přinesla, tzn. jaké zkušenosti…? “). Za povšimnutí stojí i staroegyptská či mayská zobrazení entit s lidským tělem, ale hlavou dravců - šakala, sokola, jaguára atd. I to je pro mě důkaz toho, že skupinová duše Annunaki a jejich kříženců v posmrtném stavu náleží spíše ke skupinové duši bytostného, které jsou vyvinuté bohužel jen o něco málo více nad zvířaty……(Filosofie nirvány, týkající se skupinových duší  jsou tudíž filosofií bytostného druhu !). Anunnaki by měli usilovat o vývoj duší s bytostným jádrem k vyššímu bytostnému, namísto toho však směřují do pekel…, neboť parazitování a zotročování jiných duší, natož pak s jádrem ducha, není vesmírnými, přírodními, zákony promíjeno…..


Co se týká Greys, tak o těch se domnívám, že jde o tzv. bioroboty. Řekla bych přitom, že se jedná nejspíše opět o produkt v zásadě Anunnaki, průkazně posedlých genetickým inženýrstvím, symbolikou, rituály zneužíváním toho, čemu říkáme magie atd…. Anunnaki se pak prostřednictvím Greys snažili (snad již tak už ve velkém v současnosti nekonají…) o vytvoření „nových snadněji ovladatelných lidských těl“ pro jejich umístění na Zemi po jimi očekávaném kataklyzmatu, spojeném s dalším návratem Nibiru (Planety X….). Do těchto těl pak hodlali „vdechnout“ lapené duše z tzv. onoho světa….

Na tomto místě musím zmínit, že další díly „Vetřelců dávnověku“ již odtajnily výsledky pitev šediváků, kdy bylo potvrzeno, že se jedná o bioroboto-androidy s konkrétním naprogramováním… No a na co se v záplavě všemožně zastírajících desinformací kolem UFO mělo zapomenout ? No m.j., na to, že výpovědi prvních lidí unesených v minulém století svědčí o tom, že v lodích uviděli šediváky vedle lidí oblečených v nacistických uniformách…. Jistě, protože nacistům se podařilo navázat kontakt s Anunnaki, resp. s jejich kříženci. Údajný kontakt nacistů s civilizací z Aldebaranu za II. svět. války, dle chanellingu média M. Orsič, je další desinformací….


Dodatek k civilizaci Anunnaki
Je bez jakýchkoliv pochyb, že právě tato civilizace dokáže, a to mnohdy bez technologie, měnit své „mimikry“ tak, že se našemu zablokovanému vědomí může jevit v jakékoliv podobě, kterou si přeje !! Můžeme tudíž v jejich případě před sebou vidět tělo běžného člověka, jako prehistorické zvíře,  obrovského králíka http://www.vetrelcidavnoveku.cz/6-serie/01-dil-vetrelci-a-zakazane-ostrovy/ nebo třeba i různé druhy tzv. reptiliánů…. Vyplývá to především ze současných výpovědí nativních kmenů v oblasti více základen Anunnackých obrů Igigi nejen pod hladinou moře. Pozorují tam jejich lodě, ony obry a pak, aby je Anunnaki odstrašili, tak např. obří králíky viz výše uvedené  info  z původních videí „Vetřelci dávnověku“.  Proto nevěřím na existenci tzv. ptačích lidí Blue Avians, údajně operujících na úrovni frekvence, hustoty 3D či „zlé“ Nordiky, a vidím za nimi spíše pouze jeden z možných „převleků a manipulací“ Anunnaki, protože už neví, jak by odpoutali naší pozornost od nich samých….. Likvidují prostřednictví svých nohsledů veškeré sumérské artefakty viz případ muzea v Iráku atd. (tzv. všemožným reptiliánům by to přece bylo fuk…). Ze sumerských tabulek totiž plyne zde uvedená a skutečná historická činnost („hodných a zlých“) Anunnaki ve vztahu k člověku. To oni do nás hustí, že nás stvořili (přitom našim lemůrským předkům nejen okleštili vícevláknou DNA...) a ukradli nám naší historii. Někdo postavil např. Bosenské pyramidy a někdo jiný zasypal jejich podzemní prostory a dokonce je mnohdy přesměroval z původního severu na současný…(viz údaje vědce Osmanagiče). Někdo odstranil nejen pyramidion z velké pyramidy v Gíze. Prostě někdo původní pozitivní vliv pyramid zásadně změnil….  Někdo před cca 800 tis. léty postavil Sfingu, ale někdo jiný jí v zásadě „nedávno“ přetesal hlavu, a to na podobu faraona-křížence Anunnaki. Proto je hlava Sfingy menší v poměru k jejímu tělu. Chystané objevení se Anunnaki v roce 22 či spíše dříve, vidím jako opětný pokus o kolonizaci povrchu Země, vynořením se z jejich podzemních základen „probuzení Anunnačtí Igigi ze stavu samadhi…“. Vzpomeňme na další historický údaj o tom, jak jednoho z posledních obrů Anunnackých Igigi, David praštil z praku kamenem do hlavičky. A na jejich nalezené kostry v jeskyních, kdy je tam lidé zaháněli a poté udusili ze zplodin ohně. Lidé měli potřebu se historicky před nimi chránit a asi věděli proč !!!  Zatím jsme stále v početní převaze a s ochranou těch, kteří skutečně nad lidmi bdí tj. především aliance civilizací ze souhvězdí Labutě ! Je tudíž zřejmé, kdo stojí za historickou genocidou Slovanů a likvidací veškerých údajů o Velké Tartárii. Takže označení  Nephilim (jako zlých)  a Elohim  (jako hodných) Anunnaki je v celém kontextu nejen sumerských textů „úsměvné“ jako i jeho zoufalá snaha označit Sitchina za chybného překladatele těchto textů. Sitchin navíc nebyl jediným překladatelem sumérských textů… Jak se říká: „důvěřuj, ale prověřuj !“. Na Zemi v současnosti existuje bez jakýchkoliv pochyb velké množství kříženců Anunnaki. Některým bylo ponecháno více vláken DNA viz příslušníci „Ulema“, dále nejen známé pokrevní linie celosvětové stínové vlády a před tím králů a faraonů…. Tím hledaným globálním prediktorem nad špičkou pyramidy pozemské moci nejsou žádní všemožní reptiliáni (jejich kostry se nikdy na zemi nenalezly???), ale Anunnaki (viz artefakty kosterních pozůstatků těl jejich prvních kříženců a zachované texty s jejich vyobrazením nejen ze sumerských destiček).  Anunnaki zde na Zemi zavedly překroucená paradigmata, zrůdný peněžní systém, jsou jatí symbolikou a rituály, mají kastovní hierarchii. Provádí genetické inženýrství v našem vesmíru bez ohledu na souhlas pokusných objektů a hlavně bez ohledu na výsledek těchto pokusů viz sumérské texty o křížení těl zvířat a lidí a uměle vyvolali potopu světa na Zemi atd. 

Na Zemi v současnosti naštěstí existuje rovněž i velké množství kříženců civilizací aliance ze souhvězdí Labutě. V menším poměru pak i kříženců přeživších prehistorických civilizací jako níže zmiňovaných obojživelníků a možná i zmiňovaných reptiliánů, údajně vyvinutých na Zemi (či spíše na Tiamat a pokračujících ve svém vývoji na Zemi, kteří jsou pro lidi zřejmě menší hrozbou, než údajně „hodní a zlí“ Anunnaki). Do tohoto menšinového počtu mohou náležet i kříženci, kteří k takovému křížení dali svůj souhlas a v nichž  jsou tudíž i další různá tzv. „hvězdná semena“ viz např. Alex Collier z Andomédy atd.

Toto jsou představy o tom, jak by vypadali vyvinutí pozemští reptiliáni.


                 
Dodatek k civilizaci MU
Byl Nommo mimozemšťan?


Nommo, nebo Nommos je název, který je používán pro jednu bytost, nebo skupinu spirituálních bytostí, které jsou uctívány Dogony. Nommos jsou obvykle popisováni jako obojživelné, hermafroditické bytosti vypadající spíše jako ryba. Dogonský folklór je popisuje jako bytosti s humanoidním vrchním torzem a dolním torzem s rybím ocasem. Legenda známého afrického kmene Dogonů m.j. praví, že Nommo byla první bytost vytvořená nebeským bohem Amma. Tyto bytosti prý obývaly svět, který byl součástí systému Sirius. Nommos sestoupili (zřejmě v pra, pra pradávných dobách na planetu Tiamat) v lodi z nebe za doprovodu ohně a otřesného hluku. Později prý vytvořili vodní nádrž a zmizeli uvnitř. Legenda Dogonů upřesňuje, že Nommos potřebovali k životu vodní prostředí a možná právě proto jsou tyto bytosti zobrazovány jako hybridi, ryby a člověka.Takže je velmi pravděpodobné, že genom civilizací ze souhvězdí Labutě byl na Tiamat poskytnut, a to po vzájemné dohodě, právě této duchovně pokročilé formě rovněž téměř vymírajícího života spolu s původními veleobry, čímž vznikli kříženci, viz mumie z čínské pouště.

Nebo-li našimi mimozemskými prapředky (mumie z čínské pouště) jsou zřejmě tyto obě uvedené formy života tj. ze souhvězdí Labutě a ze Siria…


Z á v ě r

Když se přikláním k tomu, že jedno z p o s l e d n í ch  velkých osídlení naší Země  č l o v e k e m  proběhlo zejména ze souhvězdí Medvědice, tedy Malého a Velkého vozu. Známe dokonce i dost přesnou dataci, a to cca 40 tis. let př. n. l. To se totiž na Zemi v jeden okamžik najednou objevily nám dnes známé rasy…. Na Zemi tak vedle sebe začali koexistovat nestejně duchovně staří a vyvinutí duchové….


(Kategorii technokraticky vyvinutého bytostného (s jádrem bytosti a nikoliv ducha) Anunnaky viz ptačí bytosti – dravci, řídící nižší božstvo Igigi - křížence s lidmi - obry s protáhlými lebkami a rezavými vlasy - pokrevní linii našich „vládců“ již vynechávám viz níže uvedený reliéf). Mimochodem kam se podívám, tam je dnes vidět symbol planety Nibiru… - okřídlený kotouč periodicky se vracející z hlubin vesmíru do naší sluneční soustavy a přibližující se z jihu k Zemi … (Mateřské planety bytostí Anunnaki)

 
Proč se zkreslují některé informace o bytostech Anunnaki, předkládají se novodobě pokroucené „filosofie“, se lze jen dohadovat. Většinou obchod je v daném případě pouze jednou stránkou té stejné mince….Igigi Annunaki byli odsud ve velkém zřejmě někým vyhnáni tak cca před 2500 léty. Od té doby zde působí skrytě za spolupráce tajných společností, uctívačů Boha Osírise (obříka s protáhlou lebkou….).

Co se týká pokusů v CERNu, tak zde, a to i podle toho, jak varoval Nostradamus, zřejmě jde o toužebné vytvoření průchodu k entitám bytujícím v oblasti Saturnu, který je často obrazně označován za satanský požírač lidských duší, tak jako i měsíc atd…. Jsem toho názoru, že to má co dočinění s nižším božstvem Igigi Anunnaků. Dle p. Doležala z USA totiž z Vatikánu do CERNu nedávno převezli bustu Osirise (bustu entity s protáhlou lebkou), která byla ukradena z muzea v Iráku. A dále i z německého muzea ukradenou největší zlatou minci na světě (její hmotnost je taková, že se převáží doslova na kolečku…). Anunnaki jsou posedlí magií, symbolikou a zrůdnými genetickými pokusy. No a je přece známo, že pro převozníka mrtvých z našeho světa na tzv. onen svět se mrtvým umísťovala do úst mince….  Je velmi pravděpodobné, že vládci Saturnu jsou zřejmě vězniteli našich duší uvolněných po pozemské smrti. Za normálních okolností totiž uvolněná a znalá duše s jádrem ducha po své pozemské smrti směřuje tam, odkud pochází tj. udržuje kurz dle pomyslné kosmické osy směrem na sever k hvězdě Daneb v souhvězdí Labutě. Je-li dost vyspělá a docestuje do tohoto souhvězdí, tak zde zřejmě uskuteční další inkarnace a je-li již prostá veškerých zátěží, které jí jinak drží v posledním věnci stvoření – Universa – Hmotnosti (had kousající se do ocasu), tak může vzestoupit do duchovních světů existujících v Multiversu. (Do Omniversa již vstoupit nemůže, neb duch, a to i když je vyvinutý, tak pro to není uzpůsoben).                       Níže je fotografie další z forem původního, méně duchovního života, než byly obojživelné entity (původem ze Siria), na Tiamat. Jedná se o artefakty koster těchto mnohdy až cca 10 m vysokých obrů, které v současnosti nalézáme na Zemi…. a níže.


pátek 14. července 2017

Sorosi, lehni !


Sorosi, lehni !


Proto nikoho nepřekvapilo prohlášení izraelského MZV proti Sorosovi: „Tento člověk se pokaždé pokoušel podkopávat demokraticky zvolenou vládu Izraele (nejen tohoto státu,Iv¨), podporoval různé organizace, které se zabývají šířením lži proti židovskému státu a snaží se zbavit ho práva na sebeobranu".

Vytváří záměrný chaos a podporuje jen faleš a to v každém možném provedení. Iv© AFP 2017/ Lakruwan Wanniarachchi


Současný konflikt se rozpoutal v souvislosti s kampaní proti Sorosovi v Maďarsku iniciovanou premiérem Viktorem Orbánem. Na ulicích byly vyvěšeny plakáty, v nichž se odrazil spravedlivý požadavek Maďarů nezasahovat do jejich vnitřních věcí. Jde o to, že Soros odsoudil maďarskou vládu za neochotu přijímat u sebe muslimské uprchlíky. Orbánova odpověď zcela odpovídala představám naprosté většiny Maďarů o tom, že zámořští miliardáři se nemají vměšovat do vnitřních věcí jejich země.

Je třeba poznamenat, že tato kampaň byla využita extremistickými skupinami pro antisemitskou a neofašistickou propagandu. Právě to se stalo příčinou prohlášení i ze strany židovské komunity, i ze strany izraelského velvyslance.

Je jasné, že izraelská vláda vidí v neonacistických manifestacích nepřípustný jev. Ale nelze si plést výpady — přesněji řečeno vylézání extremistů-marginálů s opodstatněným vyjádřením nespokojenosti s hrubými pokusy miliardáře-globalisty vnucovat evropským zemím demografickou katastrofu.© AFP 2017/ Eric Piermont


A teď o historii vztahů Sorose a Izraele. Nepřízeň k Sorosovi v Izraeli je odpovědí na jeho soustavný nepřátelský vztah k evropskému státu. Nejen že kritizoval politiku té nebo jiné vlády, ale aktivně financoval organizace podobné BDS, zpochybňující samotné právo Izraele na existenci.

Kromě toho Soros aktivně zasahoval do volebních kampaní v Izraeli s cílem přivést k moci lidi levicově-liberálního světového názoru.

To vše by zůstalo předmětem sváru mezi Izraelci a Sorosem, kdyby se jeho protiizraelské činnosti nezúčastnilo MZV USA.

V těchto dnech téma údajného ruského zasahování do předvolebních amerických věcí působí mediální erupci protiruské lávy ze dne na den. Anonymní ruské hackery podezřívají z nabourání do elektronické pošty demokratů. Zároveň však samotní Američané přímo financovali kampaň proti izraelskému premiérovi Netanjahu v roce 2015. To se projednávalo už i v Kongresu USA, i v izraelských médiích, ale nebylo dosaženo potřebné úrovně společenského vědomí.© AFP 2017/ Lakruwan Wanniarachchi


Takže: během předvolební kampaně v Izraeli MZV USA převedlo 350 tisíc dolarů organizaci OneVoice International k práci proti zvolení Netanjahua. Tyto peníze byly zaslány skupině V15 uvnitř Izraele, která se zabývala cílevědomě vyhledáváním kompromitujícího materiálu na Netanjahua, uveřejňovala proti němu placené informace v novinách a rozšiřovala pomluvy. A teď hádejte, komu patří OneVoice International? Kdo stál u pramene této liberální globalistické struktury v roce 2003? Samozřejmě to byl George Soros.

Je třeba zdůraznit: peníze ze státního rozpočtu USA byly zaslány na zásahy do voleb v Izraeli. Ne mýtičtí hackeři, ale MZV USA společně se Sorosem.

A to nejde o soupeře USA, ale v podstatě o přátelskou zemi. Jestli se tak chovají vůči spojencům, neměla by být pečlivěji prostudována metodika a rozsah jejich zásahů do věcí soupeřů?

V Izraeli si už zcela jasně uvědomili, jaké nebezpečí přinášejí „oranžové" technologie. Poslanec knesetu za Likud předkládá teď k projednání návrh zákona, který už nedovolí Sorosovi zasahovat do izraelských záležitostí prostřednictvím jeho NKO.

A ještě něco. Izraelský premiér Netanjahu se příští týden vydá na přátelskou návštěvu do Maďarska.


Soros patří jasně za mříže a nebo něco více. Může někdo tak manipulovat beztrestně z národy? Je zajímavé, že malou rybu vždy umístí za katr, ale tuto rybu ne a ne, proč asi?  Iv.
středa 12. července 2017

23.9.2017


23.9.2017

Dnes v kuloárech se velmi https://www.youtube.com/watch?v=e05_bJZtOiw  diskutuje toto datum, na které upozorňovali již ve starém Egyptě a nakonec bylo zamontováno i do bible. Nyní je vytvořeno mnoho prognos co se může stát, řekl bych skoro stejné jako mánie s datem 2012. „Šupináči“, včetně jejich pohunků se snaží do tohoto data splnit si svůj plán NWO, ale čas není dnes již na jejich straně a naplánované zotročení lidstva jako druhu je u konce. Sami vidíte v naší společnosti, jak veškeré sociální cítění, finanční systémy a mnoho jiných aspektů celou lidskou společnost degradovalo vlastně do formy zvířecí, kdy se každý snaží toho druhého okrást ve svůj prospěch pod „kouzelným slovíčkem DEMOKRACIE. Zdrojem vývozu demokracie jsou USA a jejich slouhové. USA čeká stejný osud jako SSSR, perestrojka USA, které končí období vývozu své Demokracie. V tomto období budou i problémy z uměle vytvořeným státem Izrael, který narušil rovnováhu Země. Dojde ke známému jevu, který oni sami provokovali – dva se perou a já se budu mít dobře. Šupináči ještě chtějí na poslední moment celou situaci zvrátit spuštěním Cernu, jako možný vytvořený tunel své pomoci. Zdroj nikdy neurčuje přesné datum, jen člověk uvažuje na časové ose a snaží se určit vždy nějaké datum, u kterého předpokládá nějaký velký zlom, ale jen probuzení pozorují na této časové ose, co se děje a vnímají změny, které nejsou většině lidí vnímatelné a shrnou vše do slovíčka „Náhoda“.Podle horoskopu na toto datum vychází čas čištění a někde i násilnou formou. Konečné období, nebo začátek končícího Systému vyváženého USA, zvláště nastaven jen na finanční systém, bez ohledu na většinovou populaci lidstva. Je to dobré období na zúčtování starých věcí v tomto Systému Demokracie propagovaných včele s USA, které jako světový hegemon končí a lidstvo si konečně může zvolit svou vlastní cestu. Smyslnost a finanční systém bude neutralizován a přiváděn k „rozumu“. Ztráty starého Systému „Šupináčů“ a jejich přisluhovačů budou přicházet rychle a znenadání. http://energieupramene.blogspot.cz/search?q=temn%C3%AD  

úterý 11. července 2017

Psaní vlastní rukou
Tuto starou pravdu dnes slavnostně objevili vědci z americké univerzity. Vždy, když jsme se něco chtěli naučit, dělali jsme si vlastní poznámky, dnes se ve školách dokonce žákům výpisy tisknou.Iv


O čo prichádzame, keď stále častejšie píšeme na klávesnici namiesto písania vlastnou rukou? Touto otázkou sa zaoberajú odborníci z oblasti neurobiológie a kognitívneho vývoja. Dokonca aj intuitívne cítime akési spojenie medzi písaním rukou, ktoré zahŕňa jemnú motoriku a všeobecným psychickým rozvojom.  Niektoré výskumy priamo preukazujú toto spojenie.

Doktor psychológie Stanislav Deyen z francúzskej College univerzity hovorí: „V procese písania sa aktivujú jedinečné nervové spojenia. Pri písanom písme prebieha rozpoznávanie slov cez gestá prostredníctvom mentálnej simulácie. Existuje predpoklad, že tieto nervové spojenia pôsobia na proces učenia, spôsobom o ktorom sme nemali ani potuchy. Ale v skutočnosti sa tak učí oveľa ľahšie.“

Tieto predpoklady sa potvrdili výskumom doktorkou psychológie Karin Jamesovou z Univerzity v Indiane. Deťom, ktoré nevedeli čítať a písať, ukazovali kartičky so zobrazenými písmenami alebo postavami. Potom boli požiadané, aby reprodukovali to, čo videli jedným z troch spôsobov. Spojiť body na papieri, namaľovať to, čo videli na čistý papier, alebo napísať na počítači. Pritom mozog detí kontrolovali pomocou magnetickej rezonancie a zaregistrovanú aktivitu analyzovali.

Výsledky ukázali, že pre opätovné rozpoznanie obrazov hrá dôležitú úlohu spôsob, ktorým sa prvotne tento obraz ukotvil. Mozog detí, ktoré opakovali videné písmená svojou vlastnou rukou, vykazoval zvýšenú aktivitu v troch oblastiach zodpovedných za čítanie a písanie. Mozog detí, ktoré písali písmená na klávesnici, alebo spájali body na papieri, takú zvýšenú aktivitu nevykazoval. Karin Jamesová vidí dôvod tohto rozdielu nešablónovitosťou voľného písania rukou. Pri písaní symbolov musíme naplánovať operáciu a potom ho uskutočniť samostatne bez vzoru pred sebou a preto je aj výsledok  nepredvídateľný a unikátny.

Táto variabilita je sama o sebe učebným nástrojom. Pri opakovanom písaní písmena neideálnej formy pri prvých pokusoch dieťa pracuje znovu a znovu s jedinečným výsledkom. Pritom mozog chápe, bez ohľadu na malé rozdiely, ktorými sa stokrát napísané písmeno A od seba líši, že písmenom A vždy zostane. Táto schopnosť identifikovať kľúčové znaky objektu sa formuje oveľa rýchlejšie, keď je vidieť rôzne formy objektu a nie predvídateľné rovnaké ako je to pri písaní klávesnicou.

V inej štúdií Karin Jamesová porovnáva skupinu detí, ktoré zapisujú písmená s deťmi, ktoré iba pozorujú proces písania. Výsledky ukazujú, že iba vlastné zapojené úsilie zapája motorickú oblasť mozgovej kôry. Inými slovami, iba pozorovanie písmen na obrazovke nenesie potrebnú účinnú učebnú záťaž.

Výhody samostatného písania vlastnou rukou sú nielen v rozoznávaní písmen. Výskum doktorky psychológie Virgínie Berningerovej z Washingtonskej univerzity ukázal, že písanie tlačeným písmom, písaným písmom a písmom písaným klávesnicou vyžaduje úplne iný druh činnosti s rôznorodým výsledkom.

Berningerová učila študentov 2 – 5 stupňa texty, ktoré oni tvorili rôznymi spôsobmi. Texty vytvorené deťmi písané vlastnou rukou sa nielen rýchlejšie vytvárali, ale boli oveľa emocionálnejšie a sýtejšie. Výsledky ukázali určitú súvislosť medzi písaným písmom vlastnou rukou a tvorením kreatívnych nápadov. Mozog detí, ktoré písali vlastnou rukou, ukázal pri skenovaní vyššiu aktivitu v oblastiach zodpovedných za pamäť a v oblastiach zodpovedných za čítanie a písanie.

Medzi písaním tlačeným a písaním písmom je podľa výskumu tiež rozdiel. Dysgrafia, ochorenie pri ktorom je narušená schopnosť písania, má rôzne formy u rôznych detí. U niektorých zostáva schopnosť písať tlačeným písmom  a u iných schopnosť písať písaným písmom. Pri zrkadlovej dysgrafii, pri ktorej je narušená schopnosť čítania, sú tiež rozdiely, niektorí pacienti sú schopní čítať iba tlačené písmo a iní iba písané. To všetko naznačuje, že dve formy písania aktivujú rôzne spojenia v mozgu a zahŕňajú rôzne kognitívne zdroje.

Virgínia Berningerová predpokladá, že písanie vlastnou rukou písaním písmom trénuje schopnosť sebaovládania a v dôsledku toho môže byť kľúčom k liečbe dyslexie. Taktiež sa predpokladá, že písaním písaným písmom sa môže predchádzať dysgrafii.

Výskum na Princetonskej a Kalifornskej univerzite ukázal, že študenti sa učia lepšie, ak si poznámky zapisujú vlastnou rukou, ako keď ich píšu klávesnicou. Predpokladá sa, že písanie vlastnou rukou umožňuje priamo počas písania spracovanie jeho obsahu a určenie jeho štruktúry, a tým položenie základov pre pamäť a hlbokého pochopenia informácie.


úterý 4. července 2017

Jak se dělá mediální průzkum.

Výtah z exkluzivního rozhovoru s vrcholovým manažerem renomované agentury pro průzkum veřejného mínění v Česku.
Exkluzivní rozhovor, šokující svědectví.

Zmínil jste protesty proti Zemanovi. 

Ano, ale to není česká práce. To je řízené ze zahraničí. Cílem spinu okolo Zemana je vytvořit mediální prefabrikát, který pojme česká veřejnost za svůj názor, že český ; prezident škodí této zemi a že když lidé vyjdou do ulic, aby měli pocit, že je to jejich volba a jejich rozhodnutí, že tam jsou. Stále ale tvrdím, že bez 17. listopadu by nikdy nevyšlo do ulic tolik lidí. V tomto ohledu pouze spin využil příležitost tohoto svátku naakumulovat co nejvíce lidí do průvodu. Průvod s peticí na Pražský Hrad před několika dny měl už potom pouze nějakých 200 až 500 lidí. Čili, jak vidíte, nejde o národní hnutí proti prezidentovi, jde o mediální spin.
Jsou protesty proti Zemanovi legitimní?
Nejde o to, jestli jsou legitimní, jde o to, že jsou zcela absurdní. Miloš Zeman je totiž široko daleko v Evropě jediný politik, který hájí národní zájmy své země při návštěvách v cizině jako lev,o Zemanovi víme, že je národní patriot a kdyby takovým patriotem býval třeba Václav Havel, těžko by dnes stála jeho busta v hlavním městě USA, ale byla by v Česku, nejlépe někde na Václavském náměstí. To, že k tomu nedošlo a že na tom Václaváku jeho busta nebo socha není, to je znamením, že Václav Havel se netěší oblibě u české veřejnosti, tedy rozhodně ne u většiny. Miloš Zeman je terčem velmi agresivní h o spinu, který jsem ještě nezažil. Já tomu říkám „majdanizace" českého mediálního prostředí. Zeman jako nepřítel č. 1, podobně jako Janukovyč v Kyjevě počátkem tohoto roku.
Kdo bude podle vás zvolen prezidentem po Miloši Zemanovi v roce 2018?
Pokud se nestane v Česku něco na způsob kyjevského Majdanu, bude to opět Miloš Zeman. Na to si můžete i vsadit. Česká veřejnost nemá na výběr jiného kandidáta, na kterém by byl volební konsenzus a který by nabídl více, než může nabídnout Miloš Zeman. Existují tu ale dvě hrozby: zrušení přímé volby prezidenta a odvolání prezidenta pro neschopnost výkonu funkce.
Opravdu podle vás hrozí svržení prezidenta?
Američané ho nechtějí na hradě. A nechce ho tam ani Brusel. Tady na AE News jsem o tom četl od vás článek, který vyvolal v českých médiích rozruch, pro mne to není překvapení, tohle je standardní práce amerického velvyslanectví, stejně takto řídili i demonstrace v Berlíně proti Merkelové minulý rok, načež Merkelová obrátila svůj vstřícný postoj vůči Rusku o 180 stupňů, a to jistě nebyla náhoda. Německé i české neziskovky používají stejné scénáře a prvoplánové šablony při demonstracích, anglické transparenty, anglicky mluvící poradce, není to nic, co bychom u nás v agentuře neznali. Američané nejsou příliš dobří s utajen & iacute;m v těchto záležitostech, jim to ale nevadí. Oni vydají např. dementi a tím to pro ně končí. Pokud jsem si všiml, dementovali i váš článek. Ale to nic neznamená. Oni vydávali dementi i o tom, že nijak nezasahují do politiky Íránu před vypuknutím Íránské revoluce, přičemž těmto dementi nevěřili potom ani samotní američtí zákonodárci.
Celý obsáhlý rozhovor stojící za přečtení: vizhttp://www.czechfreepress.cz/cfp-doporucuje/jak-funguji-ceske-medialni-agentury-pro-pruzkum-verejneho-mineni.html