sobota 27. dubna 2013

Láska jako vztah
V tomto článečku bych chtěl nastínit trochu problémy dnešních vztahů mezi lidmi týkající se vzájemné náklonnosti, jemného citu, tedy lásky a to i bez oficiálního konečného razítka světského systému. Jestliže se do vás někdo zamiloval, buďte si vždy vědomi, že se stal opravdový zázrak. Stává se, že i když tento hluboký cit někdy  neopětujete, v zásadě jím nikdy  nepohrdejte, vždy v sobě ať se děje cokoliv oceňujte tento cit velmi vysoko, více než všechny peníze světa, vždy jej ochraňujte a případné nesoulady se snažte vždy nějak odstranit, aby opět vznikla oboustranná harmonie. Uvědomte si, že tento projev citů a proudících energií  je největší ze zázraků Univerza!
Vždy si uvědomte ve špatných chvílích, že to může být i vůbec poslední člověk, který Vás miluje ve Vašem životě a dává Vám najevo bezmezně svůj cit a energie náklonnosti. Úplně stejně si však važte své lásky i k jinému člověku, ale nesmíte ji nikdy přesunout na kolej nějaké závislosti, vždy tyto projevy musí proudit samovolně. Pravá láska bez podmínek, láska bez nějakého  nároku dává vždy jedinečnou šanci vyvolat opětovaný cit, ale dnes je to většinou naopak, kdy ten druhý partner většinou začne kalkulovat a pak dochází za určitou dobu ke zklamáním a tragédiím. Zanechte v tomto krásném vztahu kalkulovaní, že něco dostanete a využijete, milujte vždy prostě a jen tak jak to cítíte, v nic nedoufejte, v nějaké své osobní výhody a pak, se stane ten zázrak - někdo se do vás zamiluje a dá Vám tolik citu a energie, že to ani nepoberete a Váš život bude ochraňován a veden správnými cestami.


Představte si, jak stojíte před zrcadlem a koukáte na své hluboké vnitřní vlastnosti při vztahu s nějakou osobou. Pokud váš obraz v zrcadle  tvoří láska, v odrazu bude totéž. Ale pokud obraz obsahuje přání získat vzájemnou lásku, nemá cenu očekávat, že spatříte v odrazu opětovaný cit. Proč? Protože nabízenou lásku držíte násilně pod krkem, moc chcete a proto se vždy v reálu vytvoří opak, díky silnému stisku, neusilujte, jen se těšte a važte si nabízeného citu, mazlete se s ním a děkujte Univerzu za poskytnutí této nejkrásnější energie a nikdy pak ji už neztratíte.  Pokud jen myslíte na sebe a chcete ze vztahu něco vytěžit,  zrcadlo Vám vždy zobrazí jen vaše úsilí být milován. Když láska přechází ve vztah závislosti, vzniká přebytečný potenciál - energetická „tlaková vlna" a Rovnovážné síly Univerza Váš vztah zničí, vyrovnají přebytečný potenciál, vzniklý závislostí. Pamatujte si, že vztahy závislosti se projevují nejčastěji formulacemi podmínek typu: „Jestli se se mnou neoženíš (nevdáš se za mne), tak mé nemiluješ. Jestli mé miluješ, jsi dobrý. Jestli mé nemiluješ, jsi špatný. Jestli nezařídíš dovolenou na Kanárech, tak za mnou večer nelez".  Čím silnější je přání ovládnout, tedy získat oboustranný cit a myslet jen na své výhody, tím silnější je činnost a účinek Rovnovážných sil, které vždy provedou opak a zničí ji. Láska jež je bez podmínek a bez nějakého práva ovládání dle našich světských zákonů, nikdy nevytváří vztahy závislosti a generuje jen tvořivou a pozitivní energii, jen tato láska bez podmínek je schopná vyvolat zázrak, vzájemnou lásku, ochranu před okolím a vzájemné prožívání štěstí a života plnými doušky obou bytostí.Jste vždy originál
Každý jste opravdu za každých okolností jedinečná osobnost – bytost. Ve své originalitě nemáte nikdy žádného konkurenta. Použijte vaše právo na svou neopakovatelnost, a získáte ohromnou přednost přede všemi, kteří  používaji jen prošlapané cestičky a jak je Vám to vtloukáno systémem do hlav a to již od útlého věku vše kopírovat. Dávají se vzory různých osobností, celebrit a tím se Vaše vědomí originality okamžitě pokrucuje a znehodnocuje.  Budete-li usilovat stát se takovými, jako je on (ona) a to ve všech aspektech, tedy od dosaženého vzdělání až po bohatství peněz, dosaženého postavení, nezískáte vůbec nic. Staňte se hlavně sami sebou, originálem jež byl stvořen a nenechte se manipulovat a mít snahu někoho kopírovat. Máte na to nezadatelné právo být svoji. Pokud jste si už nasadili masku nějaké existující hvězdy a snažíte se ji kopírovat, budete jen kopie, nebo parodie. Hvězdou se nestává člověk, který napodobuje jiné, jak to dnes vidíme v různých TV soutěžích, kde originalita mizí a jen se kopíruje. Když se přestanete snažit někomu se podobat, získáte vše. Přestanete tím uplatňovat cizí zkušenosti a bude se Vám dařit. Když konečně Vy sami uznáte velkolepost a originalitu své individuality, dokážete vše. Ostatním nezbude nic jiného, než s tímto Vašim názorem souhlasit a pokud ne, je to jen jejich problém, ne Váš, nejste jejich otrok, ale svobodná bytost.


Fakt, že si zasloužíte jen všechno nejlepší a máte schopnosti pro cokoliv, se před vámi dnes velmi pečlivé ukrývá, aby jste byli stádní a pohybovali se po dráhách života dle ovládajících scénářů. Našeptávají vám ze všech stran, že budete naivní, když uvěříte ve své neomezené možnosti. Nenechte se, je to právě naopak. Jste schopni vytvářet cokoliv,  velkolepá mistrovská umělecká díla, udělat geniálni objevy, dosahovat vynikající výsledky ve sportu, byznysu,  v jakékoli profesionálni činnosti, jste vždy napojeni na Univerzální vševědomí, kde je vše co objevujete, dávno objevené a vyřešené. Úplně vám k tomu postačí jen obracet se ke své duši, vnitřnímu Já, naučit se s ním komunikovat. Duše má vždy přístup k jakýmkoli znalostem, k vyřešení problémů a úspěchům. Vaším úkolem je jen dovolit si být sám sebou. Copak vám masky, které nosíte, pomohly někdy dosáhnout úspěchu, blahobytu, štěstí? Ne, protože jen kopírujete někoho, něco a každý tady na Zemi máme úplně jinou cestu, svou originální.  Nepotřebujete měnit sebe, aby jste zapadali do stádového systému a někdo Vám vyčítal, že jste takový a makový, ať se s tím ostatní smíří, oni nežijí Váš život a ten si budete dělat podle svého, jinak by to byla jen další maska, které tak dnes hojně potkáváte. Odložíte-li masky, podstrčené dnešním systémem, objeví se poklad ukrytý ve vaši Duši. Uvědomte si, že skutečně si zasloužíte všechno nejlepší, protože jste opravdu zázračné, podivuhodné, originální neopakovatelné stvoření a to každý bez vyjímky. Jenom si  dovolte jimi  být a neohlížejte se na okolí, co tomu řekne a kopíruje jen stádní systém.

čtvrtek 25. dubna 2013

Solíte? Nesolíte, trávíte se!Myslíte si, že solíte, nesolíte, pěkně se trávíte jak potkani a nebo v nejlepším Vám chybí to, co je pro Váš život velmi důležité, není zájem, aby jste se dožili vysokého věku, tak Vás budem nenápadně trávit, to by bylo, aby jste si užívali života, makat, platit daně a pak směr "Komín". Dobrou chuť, jen si přisodíkujte.

NaCl


Silicon dioxide is found in many multivitamin and mineral supplements because silicon is necessary for good health. As a necessary nutrient for the health of your skin, hair, nails and bones, dietary silicon may also help to prevent arthritis and osteoporosis. But silicon dioxide also works as an anti-caking agent, and is added as an ingredient in foods to help keep your processed foods appetizing.
Silicon
Silicon is the second most common element on Earth, and the eighth most abundant element in the universe. Silicon makes up nearly 28 percent of the Earth's crust by weight. But in nature, it doesn't occur by itself. Instead, it usually takes the form of an oxide, meaning that the silicon atom combines with one or more oxygen atoms. Sand, quartz and amethysts are all types of silicon dioxides. Silicon is widely used in the manufacture of glass, concrete, and even the semiconductors found inside electronic devices.
Silicon's Role in Human Health
Silicon has been known to be an essential nutrient in human health for some time. Silicon contributes to the health of your bones and arteries, and may also helps your body by maintaining a healthy blood pressure level. Studies done at the Grand Forks Human Nutrition Research Center demonstrated that dietary silicon contributes to the formation of collagen, a protein that is vital to the formation of healthy bones, cartilage and skin. Silicon is also used by your body to make your nails and hair. A diet low in silicon may contribute to arthritis and Alzheimer's disease. Silicon is found naturally in many foods, including cereal grains like oats and barley, nuts, legumes, fruits, green leafy vegetables and root vegetables.
Silicon Dioxide
Silicon dioxide is also called silica. It is added to foods and supplements for several reasons. Although the recommended daily amount is not known, scientists think that 5 mg to 10 mg per day may be adequate. Because silicon is important in human nutrition, silicon dioxide is added to vitamins and other food supplements as an active ingredient so that you can be sure you get enough of it for good health. In other uses, silicon dioxide functions as an anti-caking agent to prevent foods from absorbing moisture and clumping together. It's often found in the flavorings added to potato chips and other snack foods, as well as powdered mixes such as gravy.

Silicon dioxide, also known as silica (from the Latin 
silex), is a chemical compound that is an oxide of silicon with the chemical formula SiO2. It has been known for its hardness since ancient times. Silica is most commonly found in nature as sand or quartz, as well as in the cell walls of diatoms
Plant materials with high silica phytolith content, appear to be of importance to grazing animals, from chewing insects to ungulates. Studies have shown that it accelerates tooth wear, and high levels of silica in plants frequently eaten by herbivores may have developed as a defense mechanism against predation.[37][38]
A study which followed subjects for 15 years found that higher levels of silica in water appeared to decrease the risk ofdementia. The study found an association between an increase of 10 milligram-per-day of the intake of silica in drinking water with a decreased risk of dementia of 11%


Sůl nad zlato

Sůl byla skutečně kdysi "nad zlato"a vyvažovala se zlatem.  Až do té doby byla sůl jakéhokoli druhu na většině kontinentů natolik vzácná, že byla nejednou v historii užívána jako platidlo. Většina soli, neboli sylvínu, v té době však byla chloridem draselným a putovala velbloudími karavanami do Evropy, Asie a po Africe po trasách dlouhých tisíce mil.
Avšak byla to sůl draselná (KCl), což - jak uvidíme později - mělo fatální význam pro výživu lidstva.
Když Amerika dostavěla železnici a spojila východní a západní pobřeží, začali obchodníci dovážet levné zboží ze západu do lidnatých oblastí na východním pobřeží Ameriky.
A jedním z těch levných produktů byla i sůl, avšak nikoliv sůl draselná, nýbrž sůl sodná.
KCl - NaCL  Kouzlo magické, viďte.

Draslík

Naneštěstí pro Američany a nakonec i pro celý svět, to byla sůl z mořské vody, pozůstávající z 98.8% z chloridu sodného(NaCl).
V důsledku toho byl nahrazen životodárny draslík jedovatým sodíkem.

Co je draslík

Na rozdíl od toxického sodíku [obsaženém ve stolní soli] je draslík podstatný pro naše zdraví.
Draslík je přítomen ve všech buňkách a je rozhodující pro kardiovaskulární a nervové funkce, regulaci přenosu živin do buněk a uvolňování svalové energie. Tento zázračný prvek kromě toho reguluje vodní bilanci, napomáhá rekuperativním silám a pomáhá při revmatických či artritických stavech odváděním kyselin z kloubů, čímž uvolnuje jejich ztuhlost. Draslík je současně naprosto nezbytný pro vylučování, působí jako přirozený znecitlivovač bolestí, reguluje křeče, bolesti hlavy a migrény a urychluje léčbu řezných, tržných a jiných poranění.
Kvůli své velmi vysoké elektrochemické aktivitě je draslík neustále v koloběhu, takže ho k doplnění každodenní ztráty potřebujeme velké množství. Když například cvičíme a potíme se, vylučujeme draslík v moči. Když jsme z různých jiných důvodů pod extrémním stresem, mohou se ztráty draslíku okamžitě ztrojnásobit.

Toxický sodík

Ale jak zdůraznila proslulá odbornice na výživu Adelle Davis, největší problémy v draslíkovém hospodářství způsobil toxický sodík.
"Osoby, které jedí větší množství [sodíkové] soli vylučují devětkrát více draslíku, než lidé s omezenou spotřebou soli." uvedla Adelle.

Uměle vyvolaný nedostatek draslíku

Vědci stanovili denní potřebu draslíku v průměru mezi 3200 a 4100 miligramy, přičemž průměrný dnešní přísun draslíku potravním řetězcem činí pouhých 1500 až 2100 miligramů denně, což reprezentuje průměrný každodenní deficit 1850 miligramů.
Lidé očividně mohou přežívat i při takto ochuzené hladině, protože západoevropané a severoameričané se dožívají okolo 70 let. Avšak často dožívají své životy ve velkých bolestech, sužováni s nedostatkem draslíku přímo souvisejících chorob včetně artritidy, prořídnutí kostí (osteoroporézy), hypertenze (vysokého krevního tlaku), angíny, mrtvice atd.
Je vědecky nezpochybnitelné, že by všichni mohli žít déle a trpět méně bolestmi, kdyby každý den obdrželi nezbytné množství draslíku.
Toto je první vodítko k tomu, abychom pochopili, proč tak snadno onemocníme, abychom pak za miliardy ochotně spolykali spoustu neužitečných, ale "patentovaných léků".

Příjem draslíku

Normální cestou, jíž draslík vstupuje do těla, jsou ústa. Buď ve formě jídla, anebo třeba jako roztok vytvořený ze 100% vodního roztoku chloridu draselného, vmíseného do ovocné šťávy.  Jakmile draslík projde zažívacím ústrojím, buňky si extrahují jen tolik draslíku, kolik ho potřebují a přebytečný draslík opustí tělo, zčásti jako pevný odpad, ale většina přes ledviny jako moč. To je normální biochemický proces, který tělo velmi dobře zvládne samo, aniž by potřebovalo asistenci doktorů.
Nyní ale věnujme pozornost mimořádnímu případu indiánů Yanomami z Jižní Ameriky.

Yanomami z Jižní Ameriky.

Yanomami měli to štěstí, že po staletí unikali pozornosti západní lékařské "vědy" a vyhýbají se jí i dnes. Tito fascinující lidé nejí prakticky vůbec žádný sodík [stolní sůl], ale všichni dospělí každý den zkonzumují okolo 8500 miligramů draslíku. Jsou neuvěřitelně fit a nemají ani ponětí o jakési artritidě, osteroporéze, vysokém tlaku, angíně či mrtvici.

Konec minerálů v půdě - bezcenná strava

Konec přirozeného získávání nezbytných minerálů z ovoce a zeleniny přišel uprostřed 19. století, když německý chemik baron Justus von Liebig analyzoval lidský a rostlinný popel a určil, že dusík, fosfor a draslík [NPK] jsou všechny prvky, které rostliny potřebují k životu. Von Liebig se tudíž stal praotcem syntetického hnojiva, superfosfátu NPK, otce všech umělých hnojiv. Ačkoli NPK a superfosfát skutečně mohou vytvořit syntetické půdní prostředí, postačující k podnícení růstu rostlin, výsledné plody a zelenina mají vždy vážný nedostatek stopových prvků, některé dokonce neobsahují vůbec žádné. Baron von Liebig s hrůzou sledoval nedostatky způsobené jeho vynálezem a před smrtí odvolal svá tvrzení. Jenže to už bylo příliš pozdě. Mezitím už se totiž věci pohotově ujali silní investoři.
S poklesem obsahu draslíku v ovoci a zelenině v průběhu 19. století v důsledku používání NPK, se připojil nám už známý problém, jehož podstatou byla záměna draselné soli na sůl sodíkovou.

První pokus o systematické řešení

První pokus o systematické řešení tohoto problému, který je historicky doložen, se udál na druhém zasedání 74. Kongresu v roce 1936, kde americký Senát publikoval dokument #264, který předložil problém, jemuž čelila výživa Američanů té doby. Kupodivu, charakteristika Kongresu nepostrádá ani dnes nic na aktuálnosti.

Hlavní teze dokumentu jsou tyto:

"Okolnost, že potraviny [plody, zelenina a obilniny], které nyní sklízíme z milionů akrů země, již neobsahují dostatek některých minerálů takže nám hrozí vyhladovění - bez ohledu na to, kolik toho sníme - je alarmující. Nikdo dnes nemůže sníst dostatek plodů a zeleniny k doplnění tělesného systému nerosty potřebnými k dokonalému zdraví, protože jeho žaludek není dost velký, aby se tam vešly."
"Skutečnost je taková, že hodnota naší stravy se enormně změnila, a některé z pěstovaných plodin už nemají hodnotu jídla… Naše tělesná pohoda je přímo závislá na minerálech, které přijímáme do svého systému, více než na kaloriích či vitamínech nebo precizních podílech škrobů, proteinů či uhlohydrátů, které konzumujeme."
"Je špatné, když od našich vůdčích autorit slyšíme, že 99% Američanů trpí nedostatkem minerálů, a že výrazný nedostatek kteréhokoliv z těchto důležitých minerálů ve skutečnosti má za následek nemoci. Stačí libovolné narušení rovnováhy, libovolný významný nedostatek jednoho nebo jiného prvku, jakkoli mikroskopický může tělesný požadavek být, a my onemocníme, trpíme a zkracujeme si životy."
Takže americká vláda si už před téměř osmdesáti lety byla plně vědoma potíží, jimž lidé čelili, ale lékařské bratrstvo v naškrobených bílých pláštích neudělalo absolutně nic, aby pomohlo. Ve skutečnosti "lékařská věda" a ""doktorské bratrstvo" hnané finančními požadavky farmaceutických akcionářů, postavili realitu na hlavu a pokračovali v soustavném podkopávání toho mála dobrého zdraví veřejnosti, které ještě zbylo.
Mezitím si čím dál víc sodíku nacházelo cestu do každého druhu jídla, a krevní tlaky Američanů, ale nejen jich, se začaly prudce zvyšovat. Okolo roku 1940 začaly získávat navrch relativně nové nemoci, jako artritida, vysoký tlak a angína, což vyvolalo doslova nárazovou vlnu nákladných "patentovaných léčiv" na pomoc proti problémům s "novými chorobami".

Skutečná příčina - draslíkový deficit

Téměř u všech nemocí, jimiž dnes trpíme, je jedním ze zdrojů nedostatek draslíku.
Hrstka doktorů před časem rozpoznala skutečnou příčinu problému a začala dávat svým pacientům masivní dávky draslíku (mezi 5000 až 20 000 miligramy denně), aby dostala jejich krevní tlak zpět do normálu a zprostila je problémů s angínou a dalšími srdečními potížemi.
Tato léčba byla ve skutečnosti stoprocentně úspěšná, avšak byla založena na použití draslíku, který - jako jeden ze základních prvků Mendělejevovy tabulky - nemohl být farmaceutickými společnostmi patentován.
Nicméně, nad dalším výzkumem se brzy zatáhly mraky a lékařské výzkumné granty na tomto poli začaly podivuhodně vysychat. Koncem šedesátých let byl tento výzkum už zcela udušen, jak lze vyčíst z prací uvedených v odkazech na konci článku.
Nadnárodní farmaceutické koncerny poté vyvinuly na lékařskou obec nesmírný tlak. Poskytovaly budoucím lékařům všemožnou "pomoc" v období jejich univerzitního studia, poskytovali studentům stipendia a výzkumné granty. Obojí jim v podstatě zabezpečilo, aby lékaři "viděli věci správně", což samozřejmě znamená, že na všechny nemoci jsou předepisovány léky, schválené WHO a jinými podobnými institucemi.
Čím víc doktorů prodávalo svým pacientům kvanta léků, tím víc rostly zisky farmaceutických společnosti, což opět umožňovalo větší požitky pro doktory, včetně "školení a seminářů" v přepychových hotelích a golfových komplexech, společně s dalšími rozličnými formami diskrétního uplácení.
V sedmdesátých letech byly všechny smysluplné zmínky o vážném nedostatku minerálů odstraněny z osnov a studenti medicíny byli učeni, že pacienti mohou snadno získat všechny potřebné minerály ze stravy bohaté na ovoce a zeleninu, ačkoli jejich přednášející věděli, že je to obrovská lež. Projevy deficitu, jako křeče, artritida, řídnutí kostí, vysoký tlak, angína, mrtvice, atd., se staly "nemocemi", které mohly být ošetřeny skutečně oslňující sadou ve vesele zbarvených krabičkách zabalených a navýsost ziskových farmaceutických drog.

Show musí pokračovat

Jak jedovatý sodík stále více vytlačoval zdravý draslík, začal z toho plynoucí draslíkový deficit vyvolávat tvrdnutí kardiovaskulárního systému, a "primární hypertenze" (vysoký krevní tlak "neznámého" původu) se dostala na pořad dne. Úmrtí na angínu, mrtvici a infarkt dramaticky přibývalo společně se stresem, protože jedno přiživuje druhé.
Čtenář by si měl zapamatovat, že normální krevní tlak indiánů Yanomami se drží v průměru na 95/60 a s věkem nestoupá. Zkuste to porovnat s "normálním" krevním tlakem 120/80, který pak postupně narůstá protože přijímáte v potravě stále další a další sodík, a proto ztrácíte více draslíku zatímco stárnete. Zastánci moderní medicíny samozřejmě budou tvrdit, že je to tak proto, že jsme civilizovanější a vyvinutější a tudíž "odlišní", ale budte ujištěni, že to je jen patetický blábol.
Jediný podstatný rozdíl mezi Yanomami a Američany nebo Australany, je v tom, že Yanomami jsou doslova napumpovaní zdraví prospěšným draslíkem, zatímco my jsme plní jedovatého sodíku.
Joe Vialls je internetový žurnalista, který se zabývá odhalováním souvislostí a faktů u událostí, jež často hýbaly světem, avšak jejich skutečné zdroje a příčiny zůstaly na mnoze neznámé., 30. Ledna 2004

středa 24. dubna 2013

Přepálené oleje, cukry, sůl, nízkotučné blafy


Přepálené oleje nám způsobují vysoký krevní tlak, říká Petr Lukeš


 Co člověk má jíst

Člověk má prý jíst to, co se vypěstuje doma?
   Ano, v mírném pásmu. Někteří lidé se chlubí tím, že se cpou množstvím mandarinek, pomerančů a podobně. Mě osobně po tomto zas tak moc dobře není. Jižní ovoce se trhá ne úplně zralé. Takže je tam podstatně víc kyselin, než bychom si přáli. Tělo je musí něčím vysrážet, aby to nevadilo organismu. A k tomu tělu slouží vápník a hořčík. A když to jedí ženy po přechodu, zjistí jim osteoporózu. A najednou musí brát preparáty, aby se zachovala ženská hormonální aktivita spolu se správnou vápenatostí kostí - tedy ženské hormony a kalciové preparáty, které jsou poměrně drahé. Tak to je začarovaný kruh. Chlapi tento problém nemají, protože místo jezení citrusů a džusu pijí pivo.
   
Přepálené oleje nám způsobují vysoký krevní tlak

   Vazivo nám likvidují přepalované oleje. A to jsou věci, které nenajdete v knížkách. Oleje se přepalují při 125 stupních. Kdežto sádlo se přepaluje až při 180 stupních. Kdyby se všichni vrátili do dob našich předků a zvlášť těch, kteří se dožili vysokého věku, zjistí, proč tu byli tak dlouho - vařili na sádle ( mohu potvrdit, sousedka 99 let vše na sádle a čiperka jak na spartakiádu - Iv). Oleje, které se mají používat za studena, jsou drahé a smažit se na nich nemá. Oni ale na flašku napíšou, že se na nich může smažit.
   Dal jsem si tu práci, že jsem si vytáhl z matrik nejstarší obyvatele tady na Boskovicku - v Kunštátě, Olešnici, Letovicích, Boskovicích. Obcházím stařečky, kteří nejsou na Sadové a ptám se jich, jak to dělají, že jsou takoví čiperní a co vaří. Teď už jsem důchodce a když přijdu za tím pětadevadesátiletým staříkem, tak on mi říká: jó, mládenečku, to my za mladších let jsme toto vůbec neměli. Když jdeme do obchoďáku a vidíme barevné regál, tak zrychlíme krok, protože tam je nejvíc těch šméček. Tito staříci dokázali, přes všechny ty žvásty v masmédiích, že jejich životní zkušenosti svědčí o správnosti jejich životosprávy.
   Dal jsem si tu práci a vypsal jsem si, co by člověk neměl dát do pusy podle těchto staříků. Tento seznam dám k dispozici, které doporučuji jako Lukeší desatero.
   Ti staří lidé smaží jen na sádle?
   Mám zážitek z Kunštátu. Po sametce jsme začali prohlížet děti v ordinacích a ne ve škole a já jsem z celé kunštátské školy vytestoval 45 dětí, které měly vyšší krevní tlak. Byl tam jeden, který měl tlak 180/120. Poslal jsem ho do nemocnice a za 14 dnů ho vrátili, že mu tlak klesl s diagnózou juvenilní hypertenze. Za tři měsíce se objevil v ordinaci znovu, tak jsem mu změřil tlak a zase měl 180/120. Tak jsem ho poslal znovu do špitálu, on za tři neděle zpět, diagnóza potvrzená. Náhodou jsem se octl o desáté přestávce ve škole a z těch 45 dětí jsem potkal minimálně polovinu, jak chodí po chodbě a každé si nese pytlík slaných buráků nebo čipsů. Říkal jsem jim: děcka nejezte to, vždyť ten vysoký tlak máte z toho! Byli před pubertou nebo už v pubertě a tak mi řekli: nestarejte se! Pozval jsem si rodiče a začal jsem jim to vykládat. A zrovna matka toho, co měl tlak nejvyšší, neměla na synka čas, ale byla velice šikovná podnikatelka. A tak jsem jí doporučil, ať toho podnikání nechá, protože nebude mít dědice. Ona mě řekla, ať mu dám nějaké patáky a nestarám se, co jí. Takový tlak, jako měl její syn ve 13,5 letech má dospělý chlap v pětasedmdesáti. A to srdce to nevydrží déle než pět, sedm let; kdyby byl sportovec, tak deset. On je mladý, dejme mu dvojnásobek, dejme mu patnáct. To se stalo v roce 1993. Kluk dnes má 28, je v invalidním důchodu, váží 130 kilo a chodí se dívat na děcka, jak bruslí a sportují, pohybuje se jak malý golem a moje prognóza se asi naplní.
Když mi někdo řekne, že olej je zdravý a že opakovaně přepalovaný ve fritéze neškodí, tak mu musím oponovat. Já jsem čipsy a slané buráky miloval taky, když jsem je viděl, slintal jsem jak Pavlovův pes. A tlak mi začal postupně stoupat. Od roku 1993 jsem neměl v ústní dutině nic, co by bylo připravováno na přepáleném oleji. Zatím se mi to vyplácí.
   Smažené prostě zvyšuje tlak. Když sníte sto tisící pytlík buráků či čipsů na 100x přepáleném oleji, je to, jako byste snědla tabletečku cyankáli. Přepalované tuky vyčerpávají žluč a žlučové kyseliny, které jsou nosiči sírových můstků do našeho vaziva, aby bylo pružné. Proto po smažených jídlech máme bolesti kloubů a úponů svalů, které dostávají zabrat ještě rychlosolemi.
   
   Sůl jako taková je zdravá

   Existuje něco jako sodnodraselná pumpa v buňkách, kdy draslík vynáší binec mimo buňku a na jeho místo nastupuje sodík. Vzápětí se vymění. Měli by si všichni biochemici oprášit tento mechanismus. Sůl ale škodí, když už máte poškozené ledviny. To zadržuje vodu a způsobuje nástup vyššího tlaku. Naopak, když jsme zdraví, podporuje rychlejší očistu veškerých nedobrot z organismu.
   
   Jak je to s rychlosolemi?

   Ony ty rychlosoli se sypou nejen do uzenin, ale i do tavených sýrů. Ten čím je víc roztíratelný, tím víc je tam rychlosoli. Rychlosůl je dusitan draselný s dusičnanem sodným v poměru 2 : 5. Dusitan draselný rozpouští sírové můstky v elastinu, což je základ cévní stěny. Proto se vyskytují křečáky, hemoroidy, krvácení z dásní při čištění zubů. Dusičnan sodný rozpouští sírové můstky v našem kolagením vazivu, které je základem chrupavek kloubních, úponů šlach a plotének.
   Proto je tolik tenisových loktů, bolavých ramen, vyskočených plotének a ostatních pohybových poruch.
   Rychlosůl se u nás začala používat od roku 1968. Od té doby vzkvétá ortopedie, výměna kloubů kyčelních a koleních a stává se královnou medicíny. Ve veřejných stravovnách i ve školách se musí vařit na oleji, což dokončuje dílo zkázy našeho pohybového aparátu.
   Tyto potraviny jsem kdysi miloval hodně. Dostával jsem je. Za pouhých 11 měsíců jsem si utrhl achilovku a přemýšlel potom proč. Pak jsem měl taky 21x vyskočené plotýnky a když mě odvezli do Brna na operaci a řekli mi, že každá druhá tato operace končí ochrnutím a na vozíku, rozsvítilo se mi v hlavě. Držel jsem 17 dnů hladovku, pil jsem 6 litrů denně a dal jsem se do pořádku. Vzpomněl jsem si, že to stejné jedí mí pacienti, kteří za mnou chodí. Jenže oni stejné množství jedli průběžně po celý rok a já za měsíc. Následek byl ten, že jsem kvůli tomu málem ochrnul.
   Velkou chybou našeho zdravotnictví je jeho atomizace. Celostní medicínu již téměř nikdo neumí. Když jsme se přistěhovali po válce do Boskovic, bylo zde na celý boskovický okres 20 doktorů včetně zubařů a stále se na giganty obvoďáky vzpomínalo, jak zvládali 50 tisíc obyvatel - doktoři Mareš, Výbora, Kocman, Zeman, Treu a další, kteří uměli všechno a diagnózu, velice přesnou, dělali na podkladě anamnézy (pohovoru s pacientem).
   Teď se převážně spoléhá jen na laboratoř a ostatní přístroje a nad pacientem se málokdy sejdou jednotliví odborníci všichni najednou. Nyní je tu přes 200 doktorů bez zubařů a nevypadá to, že by si váleli šunky. Někde je chyba a protože lidi nesladí, tak se jim ani nerozbřeskne.

LUKEŠÍ DESATERO NEDOPORUČENÝCH POTRAVIN

   bylo sestaveno na podkladě zkušeností občanů Boskovicka, kteří jsou starší 85 let a jsou soběstační, kteří se neřídí dle reklam a nečtou „odborné” časopisy a tisk typu AHA, BLESK, SPY a jiné.

1. Nekonzumujte cizokrajné ovoce: kiwi, mandarinky, pomeranče atd. (jen v omezeném množství). Dováží se nezralé, dozrávají bez sluníčka, obsah vitamínů je minimální, zato obsah organických kyselin maximální. Odvápňují a při značné konzumaci způsobují osteoporózu.
2. Kupované jahody z ciziny obsahují oparové viry a způsobují afty a žloutenku typu A.
3. Nejezte nic, co obsahuje kyselinu citrónovou, která je z organických kyselin nejagresivnější. Dává se do všech limonád, kromě čisté vody (pouze originální Coca-cola a Pepsi-cola jsou konzervovány kyselinou fosforečnou). Je i ve spoustě potravin a bonbónech. Odvápňuje organismus – způsobuje křeče svalů a leptá sliznice, které pak snadno propouští infekční viry a bakterie.
4. Nesmažte na oleji pro jeho nízký stupeň přepalu a vznik dioxinů při opakovaném smažení ve fritézách.
5. Nepoužívejte margariny – umělé tuky. Máslo je zdravější. Žádná kráva své telátko neotráví – to raději zdechne, ale člověk člověka pro pár mincí otráví postupně, jak potkana.
 6. Nejezte jogurty s dlouhou dobou trvanlivostí. Jsou plné konzervantů a jsou mrtvé. Pak musíte kupovat ACTIVII, která má položivé bakterie.
7. Nejezte ve větším množství tavené sýry a uzeniny. Obsahují rychlosoli a ty štěpí sirné můstky v kolagenu a elastinu v cévách, šlachách a kloubech.
8. Nekonzumujte pražené arašídy – obsahují jedovaté aflatoxiny. Dále chipsy pro opakovaný olejový přepal.
9. Nejezte pečivo uskladněné v igelitu. Již po 3 hodinách na něm začíná růst plíseň Candida albicans.
10. Nekonzumujte ve větším množství vlašské ořechy, nedozrálé banány, dlouze vyluhovaný černý čaj – pro velký obsah tříslovin, které rovněž na sebe vztahují vápník s hořčíkem.

DOPORUČENÉ POTRAVINY jsou ty, které jedli Vaši předkové, kteří se dožili nejvyššího věku a nepotřebovali žít v domově důchodců. Pokud Vás nevyměnili v porodnici, máte to dáno geneticky do vínku.
Cukr je pro nás požehnání, tvrdí například Petr Lukeš

   Jaké jsou dnes nejrozšířenější choroby, kterým lze předcházet?

   Mezi obyvatelstvem je rozšířena řada plísní, které nám snižují vitalitu a hlavně imunitu. Nejčastější plíseň je moučná – Candida albicans. Ta se objevuje již za 3 - 12 hodin na pečivu, které necháme uloženo v igelitu. Tato plíseň způsobuje moučnivku na sliznicích dutiny ústní, hlavně u dětí a u žen na přirození. Situaci podporují i ostatní plísně, hlavně na burácích, které produkují nejhorší jedy – aflatoxiny. Dále podporují plísně antibiotika braná opakovaně a dlouhodobě. Plísně jsou zákeřné proto, že nám nedělají teploty, pouze je nám slabo a divně a snadno pak chytáme běžné infekce.
   
   Proč?

   Protože se navazují na receptory T-lymfocytů, což jsou naši buněční zabíječi v první linii v obranyschopnosti. Ty ztratí svou důležitou funkci makrofágů a pak viry a bakterie mají volný vstup do těla. Pak se divíte, že jste opakovaně nemocní. Když to pacientům vysvětlím a oni dodržují určité zásady, pak za půl roku přijdou a řeknou – víte, že jste měl pravdu. Teď už je mi podstatně líp a mám více energie.
   
   Pijme colu, je v ní cukr!

   Když řeknu, že Coca cola je nejzdravější nápoj u nás, tak 90 procent lidí, kteří jsou zblblí podplacenými lékaři, se chytne za hlavu a myslí si něco o mé pomatenosti. Když chci psát nebo povídat o Coca cole, tak své tvrzení musím mít podložené, což se o mnohých pisatelích říci nedá.
   Já vypiju denně 2 litry coly. Nepředpokládám, že by doktoři byli tak hloupí sami od sebe, když vystudovali medicínu, a že by si nepamatovali, že například kyselina fosforečná je pro nás nejdůležitější kyselina na této planetě. Drží totiž genetický kód DNA, protože ta jediná je schopna tvořit esterické můstky, které drží šroubovici DNA, aby se nerozpadla. Kdybychom tu kyselinu neměli, budou se rodit různé zrůdy. Coca cola, která je konzervovaná kyselinou fosforečnou nám vůbec neškodí, právě naopak.
   Další důležitou funkcí kyseliny fosforečné je její schopnost tvořit makroenergetické vazby v ATP, dále s glukózou a fruktózou a kyselinou pyrohroznovou. Při odštěpení jedné molekuly této kyseliny se uvolní energie 12 kcal, která je okamžitě zpracována pro další funkce a reakce v buňce (opakování pro lékaře).
   Rovněž s despektem je tvrzeno, že výborně vypucuje záchod a povolí šrouby. Zkoušel jsem to, ale není to pravda. Když chcete vypucovat varnou konvici, použijete na to ocet nebo kyselinou citrónovou a nikdo vám neříká, kromě mě, že je to šméčko pro tělo.
   Kyselina fosforečná a fosfáty se dřív, kdy ještě nebyl farmaceutický průmysl tak hladný, používali do mýdel, čistících prostředků a saponátů. Nyní se fosfáty pomalu odstraňují a do čistících prostředků a saponátů se dávají bioenzymy, které člověku škodí. Fungují totiž jako dráždidlo a alergen na sliznici dýchacích cest. Takže, když si kupujete prací prostředek, kde je psáno velkým písmem bez fosfátů, je velmi pravděpodobné, že si přivodíte alergii.
   
   Jakou cestou jsme v minulosti získávali kyselinu fosforečnou?

   No, ze stravy. Když jíte maso, tak ze stavby masa samého, ale i z buněk ostatní stravy, protože obsahují DNA. Coca-colu piju již od roku 1963, kdy jsem ji dostal jako odměnu za to, že jsem udělal příjmačky na zdejší gympl. Vím, že je to nejzdravější nápoj u nás, protože obsahuje kromě kyseliny fosforečné trávící fermenty, které jsou podobné wobenzymu.
    A za ten platíme velké peníze, když ho potřebujeme.
   Coca colu vymyslel v roce 1885 americký lékarník John S. Pemberton z Atlanty v Georgii a při výrobě mimo jiné použit extrakt z cocy a colových ořechů. Nápoj se prodával v okolních lékárnách jako „tonik stimulující mozek“. Kdo má trávící problémy jako například zvracení a nechutenství a dá si vyštěrchanou a mírně naředěnou ledovou coca colu, tak se mu udělá dobře. Bohužel přesto, že to lidé již vyzkoušeli, se nikomu nerozbřesklo. Že by si řekli, že na zanícený trávící trakt se dá šméčko a ono se to vyléčí...
   Dále by si měli doktoři vzpomenout, že naše kosti jsou složeny z 85 procent z fosforečnanu vápenatého. To je ohromná zásobárna vápníku a kyseliny fosforečné. A jak někdo tvrdí, že Coca cola odvápňuje, tento proces není tak jednoduchý. Protože naše kost je tvořena a odbourávána dvěma druhy buněk. Jedny se jmenují osteoblasty, které tu kost staví za pomocí alkalické fosfatázy. A dále máme osteoklasty, které kost odbourávají a tuto reakci katalyzuje (spouští) kyselina citrónová.
    Ta je ale dnes téměř ve všech potravinách.
   Ano, díky kyselině citrónové, která se dnes sype téměř do všeho, je tolik osteoporóz a mnoho lidí je léčených vápníkem, hořčíkem a ženy ženskými hormony.
   
   No a co ten cukr?

   Nechápu, proč je cukr tak zavrhovaný, když ve fyziologii ve 2. ročníku na medicíně je napsáno, že srdíčko jedním stahem vypudí 1,2 dcl krve, za 1 minutu je to kýbl krve a za den cisterna o 10.000 litrech. Osmdesátiletý člověk načerpá srdíčkem 350 milionů litrů krve, což je celá Křetínka, než začne přetékat.
   Měli by si všichni uvědomit, na co to srdíčko jede. Myslíte si, že na cereálie, jogurty, na makrobiotické potraviny jako například naklíčené obilí a podobně? Ne – jede na cukr, a to právě na hroznový cukr - glukózu, která je obsažena v řepném cukru společně s ovocným cukrem - fruktózou. Další orgán, který jede na cukr, jsou játra. Bez glukózy a kyseliny glukuronové bychom nestrávili a nezlikvidovali spoustu toxinů, které dostáváme v každodenní potravě. Hroznový cukr nám jede do svalů, takže když sportovec chce podat výkon, musí dostat dostatek cukrů. Ale nejdůležitější orgán, na který cukr jede, je naše mozkovna. A to opět na hroznový cukr. Zase se najdou lékaři, kteří budou tvrdit, že cukr je jed. Můj otec, také lékař, říkával mé matce: „Slaď tomu Petrovi trochu víc, jeho příroda neobdařila jiskrným intelektem, tak ať mu to více myslí a všechno si pamatuje.“ Myslím, že díky otci jsem to co jsem, že jsem si třeba udělal i druhou vysokou školu. Dále fruktóza, která je druhá molekula v sacharóze, je důležitá jako velký zdroj energie, ale hlavně pro pány je motorem bičíku našich spermií. Proč se tedy potom všichni diví, že máme tak nízkou pohyblivost spermií a spousta pánů nemůže oplodnit svou partnerku. Také tvrzení, že cukr a jeho nadměrný přísun, by mohl způsobit cukrovku, je rovněž mylné. Při glukozotolerančním testu je slinivka schopna zpracovat za 2 hodiny 7 dkg podaného cukru a glykemie nám klesne na normál. A o slinivce platí totéž, co o každém jiném orgánu v těle. Když chcete mít vyfachčené svaly a srdce, musíte je trénovat.
   Víte dobře, že když si člověk zlomí nohu a dají mu ji do sádry, tak za 3 týdny proběhne atrofie z inaktivity a stehenní sval se zmenší o ¼ svého objemu. Takže u mě je nejvíce vypracovaná slinivka, protože už od rána dostává 5 kostek cukru v kávě, v zápětí mnoho sklenic Coca coly a moje beta buňky langerhanzových ostrůvků si patrně už říkají, kdy nám dá pokoj, abychom mohly také atrofovat.
   Své povídání bych rád zakončil zvoláním citátu Julia Fučíka „LIDÉ, MÁM VÁS RÁD, SLAĎTE!“ (snad se vám rozbřeskne a přijdete na to, komu to prospívá...)
   
 

  Nízkotučné potraviny, tvarohy, jogurty

   To je to největší šméčko, které může být. Ten tuk je chemicky odstraněn. Nikdo z dlouhověkých, s nimiž jsem mluvil, by si nekoupil nízkotučný tvaroh, nejedí Hery, Flory, jedí máslo. Žádná kráva své telátko neotráví, to raději zdechne, ale člověk člověka za pár mincí zlikviduje jako potkana....
   Jogurt už se nedělá tak jako dřív. Ten se dělá tak, aby vydržel co nejdéle. Za našich mladých let jste snědla dva jogurty a víc jste nemohla, protože jste si zažívací trakt osídlila mikroby, které potřebujete - laktobacilem, který měl reprodukční schopnost. Pak už jste jogurt nemusela, protože si tělo řeklo, že má dost, stačilo třeba dvakrát do měsíce.
   Ten laktobacil, který je třeba v aktimelu, je udělán velice šikovně - on má enzymatické schopnosti dál, ale hlubokým zmrazením ztratil reprodukční schopnost. To, co má odvést, tam odvede. Ale musíte ho denně. To je velice geniálně vymyšleno.
   
   Je to opravdu tak, že je to úmysl?

   To už si přeberte jak umíte.
   Ten lék nezmizí, farmaceutické firmy na něm vydělávají .
   Říká se, že cholesterol je strašný, ale opak je pravda. Všichni by měli vědět, že cholesterol je základní stavební kámen našich nejdůležitějších pohlavních (ženských i mužských) kůry nadledvin - kortikosteroidů proti zánětu a hormonů udržujících náš minerální metabolismus - aldosteronů. Dále je základní stavební kámen buněčných membrán spolu s fosfolipidy a bílkovinou tvoří celistvost buňky.
   Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal ve Zdravotnických novinách článek, že léky na snížení cholesterolu zhoršují paměť, sexuální funkce, způsobují deprese, zhoršují pohyb, spánek, vyvolává pneomopatii.
   Internista by se měl zeptat - spíte dobře? Už nebudete. Máte dobrou paměť? Už si budete pamatovat kulový. Jediný, co vás bude těšit je to, že máte nízký cholesterol. Jestli jste měl dobrou náladu, budete trpět depresemi. Jestli jste dosud vyběhl jako fretka do třetího patra, nyní už polezete zadýchaný, protože budete mít instersticiální pneomopatii. Jediný, na co nemá vliv je, že se dobře vymočíte. To napsal ústav pro kontrolu léčiv! Ten lék už by dávno zmizel, ale protože farmacie na něm vydělává, prodává se i nadále. Lidi se akorát musí seznámit s jeho negativními účinky.
   
   Nepřipadá vám to tak, že je potřeba nás jaksi udržovat jako méně schopné?

   Tímto způsobem probíhá tichá genocida bílého obyvatelstva. Jediná moudrá plemena, která si do tohoto nenechá kecat, jsou žlutí a Rusové. Jak jsem je dřív moc nemusel, teď je obdivuju, protože odtajnili tolik věcí včetně parazitologie, že vám lezou oči navrch hlavy. To všecko jsou odtajněné věci, které se dělaly jako kosmický výzkum.
   
   Vedle těch informací, které jste teď podal, byste měl podat informace relevantní tak, aby si lidi neřekli - vždyť on je úplný magor.
   Já jsem svoje ego už dávno poslal ke všem čertům, takže mě je jedno, jestli si o mě někdo myslí, zda jsem či nejsem magor. Ten, kdo je ješitný, by toto nepustil. Ti, co jsou moudří, si to přeberou a řeknou - asi to nebude tak hrozný, já vyzkouším. Třeba někdo, kdo to vyzkoušel, řekne - ty jeho metody byly hrozný a víc nepřijde...

Zdraví obyvatelstvaŽeny
vo veku 65 rokov
Muži
vo veku 65 rokov
Zostávajúci počet rokov zdravia
Zostávajúci počet rokov života
Zostávajúci počet rokov zdravia
Zostávajúci počet rokov života
Průměr EÚ27*
8,8
21,0
8,7
17,4
Belgie**
9,7
21,1
10,3
17,5
Bulharsko
9,9
17,0
8,8
13,6
Kypr**
8,2
20,9
10,0
18,1
Česká republika
8,8
19,0
8,5
15,5
Dánsko
12,8
19,7
11,8
17,0
Estonsko
5,5
19,4
5,3
14,2
Fínsko
8,9
21,5
8,8
17,5
Francúzsko
9,8
23,4
9,0
18,9
Recko
8,1
20,4
8,8
18,5
Holandsko
9,5
21,0
9,4
17,7
Írsko
11,2
21,1
11,1
18,1
Litva
6,7
18,4
6,3
13,5
Lotyšsko
5,6
18,2
4,9
13,3
Luxembursko
12,4
21,6
10,5
17,3
Maďarsko
5,9
18,2
5,4
14,1
Malta
11,9
21,1
12,0
18,4
Německo
7,1
20,9
6,9
17,8
Polsko
7,5
19,5
6,7
15,1
Portugalsko
5,7
20,6
7,1
17,1
Rakousko
7,9
21,4
8,5
17,9
Rumunsko**
5,0
17,2
5,9
14,0
Slovenská republika
2,8
18,0
3,3
14,0
Slovinsko
7,2
21,0
6,6
16,8
Spojené království**
11,8
20,8
10,8
18,1
Španělsko
8,9
22,7
9,6
18,6
Švédsko
15,5
21,2
14,1
18,3
Italie**
9,9
22,1
10,1
18,3
Island
14,8
21,5
13,4
18,3
Norsko
15,7
21,2
14,5
18,0
Švýcarsko
12,2
22,5
11,5
19,0
Chorvatsko
6,4
18,2
6,4
14,6

              Zdraví obyvatelstva dle statistik Eurostatu

Vysvětlivky: *   odhad
                        ** odhady z roku 2009
Pod počtem roků zdraví se počítá s tím, kdy člověk je schopný vykonávat obvyklou činnost, bez vážných problémů.
Krajiny Island,Norsko a Svýcarsko nejsou členy EU.