úterý 28. května 2013

Jednoduchá výroba energetické vody
Každý vodní tok, jež má větší průtok, vyrábí statickou elektřinu, ať jsou to potoky, nebo řeky a hlavně jejich meandry, způsobují dostatek náboje pro okolní prostředí. Pokud je řeka, nebo potok záměrně vyrovnán do přímého toku, nezpůsobuje vznik náboje, nebo je velmi malý a okolí je ochuzeno o tento náboj a jeho bezprostřední okolí je energeticky mrtvé a navíc zrušen samočistící efekt vodního toku.


Jak získat energetickou vodu je velice jednoduché a princip je založen na tření molekul  protékající vody, dvěma různorodými hmotami, v našem případě je to pohybující se voda v nějakém vodním toku a voda umístěná v nádobě(láhvi), kdy se tvoří statický přírodní náboj. Výši tohoto náboje lze regulovat délkou pobytu uzavřené láhve ve vodním toku.
Výhodu tohoto přírodního zdroje využijí ti, kteří mají poblíže nějaký potok, nebo rychleji tekoucí řeku. Vezmete sklenici, nebo i PVC láhev, kterou napustíte obyčejnou vodou z kohoutku. Víčkem uzavřete a umístíte do proudu zmíněného vodního toku( samozřejmě tak, aby neuplavala), čím déle bude umístěna láhev v toku, tím více se získá náboje uvnitř lahve a dochází k samovolnému vyrovnání náboje, kdy náboj tekoucí vody je vždy větší.. Tuto energetizovanou vodu můžete použít na pití, přikládat na bolavé části těla, použít  k vaření. Rovněž tak můžete energetizovat i nápoje a to vše po dobu nejméně 8 hodin.
Využívejte přírodních zákonů ke svému prospěchu a zadarmo, kdo má rád pivo, ať tam vrazí pivo, kdo má rád Kolču, tak tu, ale varuji, nepijte ji před spaním, protože budete vejrat do stropu až do rána.

Tyto poznatky jsou určeny k volnému šíření pro blaho lidiček jako volné technologie, ale vždy s odkazem na tyto stránky jako autora. http://energieupramene.blogspot.com/2013/05/jednoducha-vyroba-energeticke-vody.html

pondělí 27. května 2013

DuchovnostDošel mě mailem velmi dobrý článeček, který mě ušetřil spoustu času stylizováním zde uvedených myšlenek, s kterými plně a s radostí v srdci souhlasím a plně se s ními ztotožňuji, protože s jistými zde uvedenými aspekty jsem se setkal, zvláště u článku „Pravda o životě trochu jinak“ o "Indigových dětech" a jiných článcích, které právě nenásilnou formou nabádají, kterým směrem se dát (zde stálí čtenáři už dávno pochopili, co těmito stránkami lidem chci říci, je to vidět i v jejich mailech), kdy se přesně projevil stejný popisovaný efekt  v článku. Vždy se musíme naučit žít a pracovat se svým Egem a ne ho oddělovat, je naší součástí, jinak by jsme byli poloviční bytosti a ne celek, celek  je pak schopný v plné míře využít své kapacity.. Velmi děkuji autorovi, aspoň vím, že nejsem v tomto pohledu sám.I duchovní člověk, který se snaží žít dobrý a čestný život, se mnohokrát v životě dostane do situace, ve které je zkoušen nejen z té strany, kde musí prokázat pokoru, trpělivost, pozorumění a shovívavost, ale i z té druhé strany, kdy je třeba projevit odvahu, neoblomnost, neústupnost a odpor. A právě v těchto chvílích se často stává, že když člověk z jakéhokoliv důvodu musí vycenit zuby a ukázat trochu odvahy a bojovnosti, objeví se někde zpoza rohu chytrý esoteoretik a už se vztyčeným prstem a vyčítavým pohledem káže o egu, jeho zrádnosti a nástrahám...

Esoteoretiků je v posledních letech jako hub po dešti. Nejvíc se jich hemží na internetu, kde zpoza svého kompjutru jsou převelikými odborníky na hluboká a ještě hlubší duchovní témata, hlavně pak na ega, a to především ta ega druhých! Ve chvíli, kdy někdo rázně promluví nebo si dokonce dovolí říct něco negativního, aby udělil neutralizující ránu jejich občasné bludotvorbě, okamžitě začnou prskat a jejich největším a často jediným protiargumentem je již zmiňované ego, které v tomto případě používají jako diagnózu neduchovnosti člověka, který si dovolil jim negativně nebo snad dokonce negativně s humorem odporovat, a tak projevit vlastnost ega! Musím se přiznat, že dřív mě tyto situace vyváděly trochu z míry, dnes je využívám k zasmání a k tréninku sociální inteligence.

Jak je to tedy s tím egem? Ego je naše individualita, která se utváří již tisíce, desetitisíce, statisíce (?) let. Je to naše osobnost, která se skrze nesčetná vtělení, vzlety, pády, radosti a utrpení vykrystalizovala do podoby, v jaké je teď. Není pochyb o tom, že naše osobnost má své velké slabiny a chyby, stejně jako má své přednosti a cnosti. Mělo by být samozřejmě cílem každého člověka, aby během svého života nabyl co nejvíc pozitivních rysů a zbavil se co nejvíce těch negativních, aby jeho osobnost vykazovala stále více božských vlastností, zatímco vlastnosti ega budou uvadat a blednout. Souhlasím s tím, že ego je takový malý hajzlík, který dokáže natropit spoustu škod, ale s čím silně nesouhlasím je to, že bychom se ho měli hystericky bát jak ve středověku ďábla nebo se ho snažit zbavit tím, že ho zavřeme do sklepa jak zlobivé dítě a budeme předstírat, že tu není! Existuje jen jedna zdravá cesta, jak pokořit své ego, a to je přijmout ho!

Naše společnost je plná lidí, kteří se neustále a vehementně snaží zakrývat svoje špatné vlastnosti nebo slabiny, přičemž výsledkem jejich snahy je pravý opak toho, co chtěli. Jejich potlačené vlastnosti a stíny z nich začnou prosakovat v energii, kterou vyzařují a která se pak dřív nebo později projeví ve výrazu obličeje, chůzi, řeči, gestikulaci atd. Navíc energie jejich temnějších vlastností, které se snažili potlačit, se otočí proti nim a pomalu ale jistě nabírá na síle a intenzitě a mohutně působí v jejich neprospěch. Výsledek je ten, že člověk, který se snažil určitou věc potlačit a vymýtit, ji tím dal tolik energie, že ve finále ovládá ona jeho a její rozměry  jsou ještě mnohem větší a zákeřnější než na začátku.

Esoteoretici jdou na to často ještě fikaněji! Po přečtení pár knih nabudou dojmu, že všechny jejich špatné vlastnosti plynou z ega, které je fuj fuj, a tak při nějaké té meditaci vezmou ego za pačesy a šup s ním třeba do fialového plamene Saint Germaina, který z něj udělá hromádku popela! Pak už jen musí doufat, že ego nemělo kvality Fénixe a z toho popela zase nepovstane. Zatímco tedy materialisté se snaží své temné stránky zakrýt a zamaskovat, „duchovní“ lidé se s nimi vypořádají samozřejmě duchovním způsobem a to rychle, jednorázově a bez řečí! No a když pak nějakým takovýmhle vysoce efektivním způsobem na nějaký čas potlačili nežádoucí projevy svého ega, začnou si velmi bystře všímat eg ostatních. U těch materialistů je ještě tak nějak tolerují, ale běda běda, objeví-li se nepokrytý projev ega u jejich duchovních bratrů a sester! Pak začne ta pravá anti-ego-hysterie!


Pokud chcete opravdu a efektivně zvládnout svoje ego, začněte pátrat sami v sobě. Začněte si uvědomovat, jaké jsou vaše slabiny a špatné vlastnosti. Nemůžete vyzrát na něco, co vůbec neznáte, čili nejdřív je důležité je všechny poznat. Potom je potřeba je přijmout. Vaše špatné vlastnosti jsou součástí vaší cesty, vaší minulosti, vašeho ega, vaší individuality. Nesou v sobě velkou dávku energie a také ohromný potenciál, neboť i na první pohled špatná vlastnost se dá použít pozitivním a konstruktivní způsobem a tím je vlastně možné ji postupně přetvořit ve vlastnost kladnou! Vezměme si jako příklad třeba drzost/prostořekost/hádavost. Tento rys několika podobných vlastností je poměrně nežádoucí věc. Nikdo nemá rád hádavé nebo odrzlé lidi. Pokud si ale majitel těchto vlastností uvědomí tyto tendence, přestane se jim bránit a přijme je, ztratí nad ním jeho vlastnosti postupně převahu a automaticky přejdou na stranu jeho spojenců, tedy do arzenálu jeho zbraní. Když se pak takový člověk ocitne například v situaci, kdy silnější koná slabšímu bezpráví a nikdo kolem se slabšího nezastane, může „náš“ ex-drzoun využít rys vlastního ega k tomu, aby něčím, co bylo původně negativní, učinil něco pozitivního. Nadechne se a vší silou zpucuje silnějšího uzurpátora, čím ho donutí dát zpátečku a pomůže slabšímu v nouzi. Z jeho hádavosti a odrzlosti je najednou chvályhodná schopnost povstat a ozvat se, ať už za sebe nebo za druhé. A takových příkladů by šly uvést desítky! Každá negativní vlastnost v sobě skrývá potenciální kladnou vlastnost a naopak. Záleží jen, kdy a jak ji použijeme. Proto je nezbytné přijmout svoje ego, přijmout svoje stíny, obejmout je a učinit z nich svoje spojence!

Jakobych už ale slyšel ty řady esoteoretiků, kteří se začnou rozčilovat nad slovy jako „dobré“ a „špatné“ vlastnosti a budou se dušovat, že dualita neexistuje, že zlo a dobro jsou jen výplody naší blboučké omezené mysli atd atd, pořád dokola, stále o ničem. Ano, v duchovním světě příčin dualita neexistuje, stejně jako třeba lidský duch nebo Bůh není ani muž, ani žena. Ale v projeveném hmotném světě je dualita základem všeho( mumlete jak jste bohatí a přitom víc a víc chudnete-Iv)! Máme teplo a zimu, světlo a tmu, dobro a zlo. To věčné teoretizování o neexistenci dobra a zla je vyhozený čas! Jsem si jistý, že každý zná nějakého opravdu dobrého člověka a nějakého zlého! Nebo ne? Že ten zlý člověk je jen úhel pohledu našeho ega? Možná. Ale ve chvíli, kdy uvidíte souseda, jak brutálně kope do svého psa, jak přesně využijete svoji esoteorii o nedualitě v praxi? Pohroužíte se při tomto pohledu do stavu nadčasovosti a absolutna a řeknete si, že zlo, které právě vidíte, je blud vašeho ega, nebo se zdravě naštvete a razantně zasáhnete, abyste pomohli trpícímu zvířeti? Co teď, esoteoretici? Ano, meditace, ve které se člověk dostane do stavu, kdy přestane vnímat čas a prostor, je nádherná a má mnoho pozitivních účinků na tělo i ducha. Stejně tak meditace, ve které člověk odloží své ego a splyne na chvíli s absolutnem, s přírodou, a zažívá ten nekonečný klid a mír tady a teď. Jenže to je jen jeden prvek duchovního rozměru. Příliš mnoho lidí si chybně vyložilo, že duchovno je o tom, udržet se co nejdéle v tomto povzneseném stavu a využít každou volnou chvíli k tomu, aby se do něj opět dostali. Je to sice krásné v něm být, ale my jsme přišli na Zem, abychom žili a taky něco konali. Chápu, že pokud je nějaký moudrý esoteoretik na pracáku, celé dny tráví ve svém obýváku a za zvuků tibetských mís dlouhé hodiny mantruje a ómuje, zažívá stavy, ve kterém je v míru s celý světem a překypuje bezpodmínečnou láskou k celému vesmíru. Problém je ale v tom, že ve chvíli, kdy takový člověk vyjde na ulici nebo musí pracovat ve světském prostředí, zažije tvrdý pád na držku, promiňte mi ten výraz, a všechny jeho krásné esoteorie o tady a teď a nedualitě jsou mu v běžném životě totálně k ničemu! Nenechme se zmást, přátelé! Opravdové zdravé duchovno není o ničem jiném než o běžném životě, který prožíváme s duchovním vědomím a v němž uplaťnujeme vysoké duchovní pravdy na malých každodenních věcech. A pokud to nezvládneme, nejsme esoterici, ale esoteoretici!

K běžnému každodennímu životu patří také fiaska, lži, sváry, hádky. Člověk je denně konfrontován s lidmi, kteří se ho snaží nalákat, obelhat, zmanipulovat, okrást. Také je často sváděn snadným úspěchem, penězi, tělesnými vášněmi atd. V takovém prostředí, kterému se říká život, potřebuje všechny své vlastnosti, jak ty krásné a laskavé, tak ty temné a ostré. Mnoho hodných a citlivých lidí trpí v dnešním světě, protože ze strachu ze svého ega a špatných vlastností si nechají všechno líbit, potlačí svůj hněv nebo jiné „negativní“ rysy a tím si naprosto rozhodí vnitřní systém a nemálokdy končí na antidepresivech. Nebo jsou lidé, kteří mají strach přijmout a projevit svojí vnitřní šelmu (ego), aby je někdo nenařkl z neduchovnosti, a tak potlačí svoje přirozené vlastnosti a instinkty, a svojí, tímto pokřivenou, osobnost bez šmaku a barvy vydávají za duchovní stav bez ega a pomalu a jistě se začnou vyhýbat běžnému životu, protože jejich pseudo-duchovní alibismus má přece jenom své limity a ve větší společnosti lidí by mohl snadno prasknout. Takoví lidé se pak izolují od „normální“ společnosti a sdružují se především s dalšími esoteoretiky stejného ražení, kteří toho o duchovnu vědí mnoho, jen ne jak ho žít.


Přestaňte se bát sami sebe. Přijměte své ego s otevřenou náručí, avšak s předsevzetím, že uděláte vše proto, aby jste byli tím nejlepším člověkem, jakým dokážete. Člověk často musí být „zlý“, aby mohl být dobrým člověkem. Velký dobrák, který je tak dobrácký, že nedokáže zvýšit hlas a dupnout si, je k ničemu! Takový člověk je lehce zmanipulovatelný, je příliš měkký, aby odolal náporu.

Zdravý duchovní člověk musí umět být pevný a neoblomný, je-li to třeba. Musí vždy žít podle svého nejhlubšího přesvědčení, což nevyhnutelně znamená, že se občas musí znelíbit ostatním, zranit něčí city nebo zbořit něčí očekávání. Být duchovní neznamená ohnout se každému tak, aby vás nemohl označit za špatného! Být duchovní znamená mít vždy čisté svědomí sám před sebou a před svým Bohem. Zdravý duchovní člověk je aktivní, a kdykoliv může a má příležitost, koná dobro pro druhé. Ví, že když starému sousedovi o holi poseká zahradu, udělal pro svůj duchovní vývoj víc, než když bude 3 hodiny tlachat o tom, jestli existuje nebo neexistuje dualita.

Se svým egem nemůžete vést válku. Musíte ho získat na svojí stranu a udělat z něj spojence. Určitě se vám nepodaří hned všechny špatné vlastnosti překonvertovat na dobré, ale už to, že je přiznáte a přijmete, mnohé změní. Zamyslete se – kdo je vám přirozeně sympatičtější? Člověk, který upřímně a nepokrytě přiznává a projevuje svoje ego nebo rádoby svatoušek, který se tváří, že je dokonalý? Žádná špatná vlastnost není tak špatná, pokud ji přijímáme, přiznáváme a dokážeme si z ní dělat srandu. Samozřejmě nepropaguji, aby si všichni řekli, že jejich špatné vlastnosti jsou super a začali jim dávat volný průchod. Ego je potřeba mít neustále pod dohledem a pod kontrolou, je nutné, abyste vy kočírovali vaše ego a ne vaše ego vás. Pokud se vám to ale podaří, neznamená to, že ho nemůžete projevit a musíte se tvářit, že ho nemáte, protože vy ho stále máte, jen už vás neovládá a v tom je ten fígl!

Je třeba se neustále zlepšovat, hledat, snažit se, vzdělávat se, prostě jít kupředu. Někteří esoteoretici rádi používají taková ta zenová hesla typu „jsi dokonalý, jaký jsi, nic nemusíš, jen utišit svojí mysl...“ Na určité úrovni je to samozřejmě pravda. Člověk je stvořen podle obrazu Božího, a proto nemusí nic, aby si zasloužil lásku, milost atd. Už je božský takový, jaký je, ale... Tato teorie se nedá použít v duchovním životě. To by pak všichni dřepěli na zadku a stagnovali. Proč byly asi v Egyptě a jiných částech světa kdysi vysoké duchovní školy, kam přijímali ty nenadanější žáky, kteří se celé dlouhé roky pilně učili disciplíně, sebeovládání, kontrole myšlenek, emocí atd? Proč se chtěli stát zasvěcenci a proniknout za závoj světského života? Proč to asi dělali, když podle těchto esoteoretiků nic nemusíme, protože už jsme dokonalí? Ne, ne, nenechte se zmást a svést těmito lidmi, kteří špatně pochopili určitou duchovní pravdu. Aby člověk splnil svůj nejvyšší potenciál a stal se bohočlověkem, musí na sobě pracovat! Ale samozřejmě, pokud nechce nikam spěchat, nemusí dělat vůbec nic, protože život ho postupně bude vést takovou cestou, na které ho okolnosti dokopou naučit se tomu či onomu. Pokud ale člověk nechce čekat, až ho život k něčemu donutí, a chce se posouvat duchovně rychleji, musí pro to něco dělat!

V každém z nás je šelma, kterou nemůžeme zabít, protože je naší součástí. Můžeme jí buď zavřít do klece a strčit do sklepa a pak se neustále bát, co se stane, když se dostane ven, anebo si ji můžeme ochočit a přimět ji, aby nás milovala a respektovala. Pak se z ní stane náš věrný přítel a společník, který nás jednou dovede až na prah dokonalosti.

Nebojte se svého ega a nedovolte esoteoretickým blábolům, aby ve vás potlačily zdravý rozum a přirozený instinkt!

Zdroj:/http://honzikjuanitoangel.webnode.cz/me-clanky/anti-ego-hysterie-aneb-esoteoretici-v-pasti/

Došel mně jeden mail, který rád uveřejním, ne není to o tom, že někdo někoho chválí, ale o tom, že si někdo dal ze čtenářů práci, sedl, sepsal své myšlenky a poslal, jednoduše se ozval se svým názorem a pohledem na situaci kolem nás. Ano, tyto stránky se snaží jít jiným směrem, ne pochlebovat jedné nebo druhé straně, ale jít dopředu a neustrnout, odkrýt pokud možno co nejvíce informací lidem, kteří chápou a vidí, že něco kolem nás ve většině je špatně a mohou těchto zde informací na stránkách využít v široké škále pro sebe, protože pochopili a nestávají se z nich stádní tvorové, ale samostatně myslící individuální bytosti, svobodné bytosti, nepapouškující jen to, co je dáno touto společností za nějaký zákon, který je současně na hony vzdálen hlavně lidem , přírodě a  Univerzu.

Dobrý den Iv,

rozhodl jsem se Vám napsat a poděkovat za Vaši práci, kterou sdílíte na svém blogu Energie u Pramene.
Jak se dnes mluví o tzv. probouzení se lidí, hledání skutečných hodnot, zjišťování že nejsme jen tělem, zřejmě se to děje. Můj příběh se začal psát v roce 1981 a na přelomu třicítky, což jsem posoudil až dodatečně, jsem začal život vnímat jinak. Opravdu si myšlenkami či přáními přivoláme situace či děje, které chceme, jen to nedokážeme poté pochopit a situaci vyhodnotíme jako problém. 

Po škole jsem snil o práci s automobily, cestování s nimi a za pár let to tak bylo, měl jsem práci, která mne bavila, uživila mne, co víc si přát? Člověk chce víc a víc a neváží si věci, které má a začal pád - zaměstnání, vztahy, finance, vnitřní krize.

Věděl jsem, že ne svět kolem mne, ale já jsem ten, který musí něco změnit, opravdově a bez ohledu na dav kolem sebe (materialismus, bezohlednost, neupřímnost, agresivita).
Pátral jsem v dětství, tam nás formují do robotů, začal sledovat dokumenty, přišla i literatura na téma osobní rozvoj.

Nyní můj vnitřní život je založen na opravdových hodnotách, vnější život tomu zatím neodpovídá (jakoby lidé cítili něco odlišného, změnu a bojí se toho, pak se to odráží v zaměstnání i vztazích, lidé odcházejí a považují mne za jiného - v obchodě zdravíte, usmějete se, poděkujete, seberete ze struhy odpadky a můžu pokračovat dál), ale já přesto cítím, že jdu správně a jednou jsem zavítal na Váš blog. Bingo, jsem si řekl. Po přečtení spousty literatury a poslechem různých přednášek, jsem si mohl udělat názor na duchovno. Spousta myšlenek v těch knihách je úžasných, ale opakovaním afirmací, či manter, nebo posílání lásky přece nemohu docílit vyrovnaného, silného a upřímného člověka s kritickým a otevřeným myšlením, který bude mít opravdové hodnoty. To jde jen přes bolest, krize a chuť s tím bojovat, ne pohřbít své ego, ale spolupracovat na svém lepší Já.

Proto mne potěšily Vaše články na tohle téma (nejen), i duchovno je byznys a jak říkáte Vy chytrému napověz a toho druhého ať vezme třeba čert :-) Vše je o činech, ne o slovech!
Děkuji Vám, opravdu Váš pohled na věc pro mne znamená další krůček za tím, co cítím, že je správné.

Krásný den Iv.

S pozdravem

Tomáš Bobek

neděle 26. května 2013

Záření člověkaVědci odhalili nové zvláštnosti jaderné (energetické) fyziologie člověka.

Informace o tom, že člověk může emitovat fotonové záření, vzrušila před několika měsíci internet.Tento objev odkrývá lidstvu nové možnosti, včetně značného prodloužení života.

Příběh pokračuje: V tyto dny byly zveřejněny výsledky výzkumů, které tato fakta potvrdily a zpřesnily podrobnosti o jaderné fyziologii člověka.
Výsledky ukázaly, že radioaktivita člověka je cyklická a má vrcholy gama záření pětkrát za 24 hodin. To znamená, že každých 24 hodin probíhá přerozdělení radioaktivních zdrojů (prvků?), změna jejich aktivity a uvolnění energie.
Pokud to chceme znázornit a přirovnáme člověka k lampě, znamená to, že pětkrát se zapne a zasvítí. Z toho plyne, že musí existovat nějaký zdroj napájení. Výzkumy ukázaly, že tento zdroj se nachází v kostní a míšní tkáni lidského organizmu, kde je zkoncentrovaná většina přírodních radionuklidů.

“Podle provedených výzkumů a pozorování je možné předpokládat, že schopnost člověka generovat elektromagnetickou vlnu mu dovoluje uspořádat svoji biologickou strukturu, udržovat rovnováhu látkové výměny a snižovat přitom teplotní režim tím, že zapíná režim vlastního „chlazení“, říkají výzkumníci Andrej Kričkov a členka Evropské akademie přírodních věd Olga Schneibel.

 
Během pozorování si vědci položili i druhou otázku: v kterém momentu života se člověk stává zdrojem elektromagnetické vlny. Pro nalezení odpovědi prováděli výzkum v ženském centru pro těhotné a v porodnici.
Zjistili, že úroveň gama záření těhotné ženy se až do porodu nijak neliší od ostatních lidí. Rozbor spektrogramu ukázal, že přerozdělení nebo předání záření matky dítěti neprobíhá. Plod v těle matky neprojevuje žádnou gama aktivitu ani několik minut před porodem..

Najednou po narození dítěte, během prvních 20 až 120 vteřin, spektrometr zaregistruje aktivitu radionuklidů nepříslušnou ani matce ani okolí. Z těchto sledování udělali vědci závěr: při narození nějaký neznámý fenomén „podaruje“ dítěti část energie, která člověka pak provází celý život. V hodnocení těchto výsledků nazvali tento fenomén „vysoce organizované energetické prostředí“.
Vědci z tohoto výzkumu udělali závěr, že pomocí vlastního elektromagnetického záření člověk komunikuje s okolním světem na principu otevřeného kvantově-energetického systému.
  
Překlad Aien

Další odkazy:
Первый фотонный препарат
http://engineeracademy.ru/main/1-pervyy-fotonnyy-preparat.html

Biophysics of the birth breath - Биофизика первого вдоха
http://www.biophys.ru/archive/biofields-00004-ru.pdf


 

Jiný pohled na zdravíHvězda mezi onkology radí: 10+1 tip na dlouhověkost!
Americký onkolog David Agus (ara) . Tweet <https://twitter.com/share> Vyhoďte všechny vitamíny, pětkrát týdně si nalejte dvě deci červeného vína a v neděli se pořádně vyspěte! Tak vidí recept na dlouhověkost americký lékař David Agus (48).   Jako zastánce genového testování v rámci prevence je hvězdou mezi americkými onkology. „V našich genech jsou uloženy předpoklady k nemocem, které nás mohou v budoucnosti ohrozit. Každý by měl absolvovat genetický test, aby věděl, jaká jsou u něj rizika,“ je přesvědčený lékař. „Stejně tak to udělala i hollywoodská hvězda Angelina Jolie, která zjistila, že jí hrozí rakovina, a proto se rozhodla pro amputaci obou prsů,“ vysvětlil Agus. V rozhovoru pro německý deník Bild prozradil Agus tipy, jež člověku prodlouží život.
 1. V neděli se pořádně vyspěte!
  „Lidské tělo má jisté návyky, kterým škodí stres, s nímž se většina z nás denně potýká. Psychické zatížení je také jedním z hlavních předpokladů pro vznik nemoci. Pokud tedy během pracovního týdne vstáváte brzy ráno, tělo se potřebuje zotavit. S touto »nedělní rezervou« si organismus vystačí minimálně do středy.“
 2. Vždy jezte ve stejnou dobu!
  „I když by vaše jídlo měla představovat pouhé jablko, i tak si ho dejte! Studie jasně ukazují, že lidé, kteří mění časy, kdy jedí, mají až o 80 procent vyšší předpoklad pro vznik cukrovky.“
 3. Zbavte se nepohodlných bot!
  „Ženy mají potřebu nosit vysoké podpatky za každou cenu. Jakmile je ale začnou bolet nohy, měly by se jich okamžitě zbavit. Důvodem je fakt, že tato bolest má za následek bolestivé záněty, které mají často smrtelné následky! Například se zvyšuje riziko vzniku rakoviny, srdečních onemocnění a Alzheimerovy choroby.“  
 4. Cvičte maximálně hodinu denně!
  „Pohyb je zdravý, ale ne pokud se jedná o nadměrné cvičení. Jakmile cítíte bolest, přestaňte. Svaly na stehnech jsou sice fajn, pokud chcete běžet maraton, ale ne ve chvíli, kdy hrozí, že tím vaše zdraví utrpí.“
 5. Ruce pryč od vitaminů!
  „Vitaminy A, B nebo C – žádná studie doposud neprokázala, že pokud je berete, jste více chráněni před srdečními chorobami či rakovinou. Právě naopak. Vitamin D a C vyživuje zdravé buňky, proč by se jím nemohla nakrmit i rakovinná buňka? U žen, které užívají multivitaminy, je až o 15 procent vyšší riziko rakoviny prsu než u těch, které je neberou.“
 6. Neseďte celý den! „Pokud prosedíte většinu dne, má to neblahé následky na váš metabolismus. Když sedíte pět hodin denně, je to jako byste vykouřili krabičku cigaret. I když musíte být v práci, snažte se alespoň při telefonování chodit. A když chcete kolegům něco sdělit, nepište jim e-mail, ale řekněte jim to osobně.“
 7. Každý den si dejte dětský aspirin!
  „Je v něm obsaženo 75 miligramů kyseliny acetylsalicylové, díky níž snížíte riziko vzniku rakoviny až o 40 procent, riziko srdečních chorob o 22 procent a mrtvice o 17 procent. Samozřejmě existují i vedlejší účinky, jako je například ředění krve, ale nežádoucí účinky má i auto. Faktem zůstává, že užívání dětského aspirinu má více výhod než nevýhod.“
 8. Nejezte čerstvou zeleninu ze supermarketu!
  „Většina vitaminů je obsažena ve hluboce zmraženém ovoci či zelenině. Stejně tak v pokrmech, které jsou zmraženy šokem (např. ryby jsou pak bez ledových krystalků, které je jinak znehodnocují).“  
 9.  Vyhoďte mixéry a lisovače na ovocné šťávy!(má na mysli výtažky jen z jednoho druhu ingredience - pozn. Iv)
  „Kolik ovoce se vejde do sklenice? Dost. A teď hádejte: skutečně chce vaše tělo sníst deset mrkví najednou? Neřekl bych. Ovocné šťávy jsou kalorické bomby, které navíc při styku s kyslíkem ztratily většinu živin.“
 10. Výtahům se vyhněte jako čert kříži!
  „Výtahy jsou asi jedny z nejméně zdravých vynálezů všech dob. Použijte raději schody. Navrhoval bych, aby za používání výtahů společnosti platily. A když už jsme u toho, měli by také zajistit parkoviště, které je daleko od kanceláře.“
 11. Pravidelně pijte červené víno!
  „S radostí si ho dopřejte klidně i pětkrát týdně. Je výborné pro vaše srdce a cévy.“  

středa 22. května 2013

Ahoj, templáři!“ II díl kapitola 6 - 7


„Řekla … Ahoj, templáři!“ II díl

kapitola 6 - 7

 


6.  kapitola

Ještě před tím než přijela Amadea s tetou, začal jsem shánět informace o tématu Pragaja Déva Pragaja. Připadalo mi dost neuvěřitelný, proč a čím si to zasloužíme. Jakej to má smysl? A jediným důvodem, kterej mě napadl, bylo to, že zřejmě velká temnota si žádá přiměřený světlo!
Ty informace, který přicházely zvenčí, říkaly něco o prostoru mezi Krkonošema a Šumavou. Taky různě od Klínovce až po Tatry. Ale pak jsem si vzpomněl, že na bavorský straně šumavský hranice, který se říká Schwarzland, si už před lety začali kupovat pozemky a nemovitosti bohatci. A nějak se profláklo, že to má bejt jedno z nejbezpečnějších míst na světě ohledně případnejch katastrof, který by mohly nastat s koncem precesního cyklu. A tohle území bylo součástí Hercynskýho lesa, do kterýho patřila Šumava, Novohradský hory, Českomoravská vysočina a táhlo se pod severními pohraničními masivy až bůh ví kam.


A pak jsem začal vnímat informace vnitřní, který to vymezovaly trochu jinak. Vynechal jsem tedy západní příšumavskou část Bavorska a začal českou Šumavou, která se právě políbila s Alpama. Pak nahoru k Aši, kde se zlomí k severo-východu a pokračuje Krušnejma horama přes šluknovskej a frýdlantskej výběžek a pak dál šupajdí nepřerušeným pásmem pohraničních hor táhnoucích se až někam na bejvalý československý území Zakarpatský Ukrajiny. Potom smyčka Karpat, který se na jihu potkávaj s Balkánskými masivy, jež nádherně uzavíraj směrem na západ ten nepravidelně otřepanej lavor opětným spojením se s Alpami, který se právě teď něžně a znovu políbily se sladkou Šumavu.
Snad se ta božstva neobávaj tsunami? Ta opatrnost by pak ukazovala spíš na to, že maj asi blíž k tělesnu a k lidem než k duchovním entitám. Protože čirý duchovno by si nedělalo starost s nějakou větší vlnkou, zemětřesením, ohněm, větrem a tak, ne? Ale tahle „božstva“, či spíš naši dávní předci, by to brát vážně holt museli. Ale proč by se sem, byť jen na chvilku a s nějakým posláním hrnuli, když je na spadnutí problém? Buďto dle našich měřítek to nemaj v hlavě v pořádku, nebo nám možná chtěj s něčím píchnout. A tím kardinálním důvodem je, že to tady už kdysi dávno zažili. Hm? A věděj, že když ony hory vodstev jdoucí od východu, jihu a jihozápadu nebudou vyšší než cca tisíc metrů a od západu a severu se vejdou do půl kilometru, tak by měl bejt tenhle nepravidelnej lavůrek, vymezenej horstvy docela bezpečným místem. Samozřejmě s tím, že by se tu neodehrál nějakej další, třeba velkej,  tektonickej zmatek. No, pro Popletu to smysl má, ale nevím, co by tomu řekli páni odborníci. Ale vzhledem k tomu, že odborníky tyhle záležetosti vůbec netankujou, tak já takhle „klíďopíďo“ můžu blouznit, ne?
A zas tu je ona otázka. Proč že si tibetští příbuzní se svým ÓM a v lotos figuře na nás vzpomněli zrovna teď. Tedy plus, mínus nějakej ten rok, či desetiletí, což pro ně asi nehraje žádnou významnou roli. Když u nás právě vrcholí zmatek a byla tu dokonce chvilku i prohibice! Pak vyhráli „jakýsi volby“ oranžový s rudejma a situace v běžným i celebrit životě byla na úrovni blázinců poloviny devatenáctýho století. A přestože miluju komický situace, tak mi to furt nedává žádnej smysl, i když jsme v Čechách na tyhle pomatený stavy a situace docela zvyklí a trénovaní Kafkou, Voskovcem a Werichem, Suchým a Šlitrem, Svěrákem se Smoljakem a mnoha jinejma na straně shovívavýho moudra, když u protější branky zavile kope senilní Systémem!
Páni politici na jedný straně začali běsnit, že volby prohráli, a ti druzí, že je vyhráli!?! A to samý si představte, že jsme dělali i my obyčejný lidi, jako by se všichni dočista pomátli. A v týhle situaci, nám někdo chce radit a říká: buďte klidní v „Oškobrhu“ a v žádným případě nezvedejte zadky. Což mi připadá, jako sdělit pakoňovi v zubech krokodýla, klid malej, a neboj se, dyť už seš stejně skoro mrtvej! A to je přece otrlost nejvyššího kalibru, ne?
Že by se v Tibetu, Šambale, Aghartě, či ve vesmíru - kdo se v tom má vyznat - taky už všichni pomátli? To maj fakt v plánu jakýsi bláznivý stěhování? To se pak sem do toho lavůrku všichni nevejdem! Ale pak jsem si vzpomněl na ten pupík světa, kterej blouznivci různě po Čechách a hlavně v Praze jako umanutí a už celá staletí furt a furt hledaj!
Pupík, nojo pupík! Taková věc, kterou člověk potřebuje pouze a jen prvních devět měsíců života a pak už ho do smrti nosíme, jen jako památku... na mámu. Nojo, jasně památku na M Á M U ! To je vono! Matička se vrací a s ní by se mělo taky vrátit naše dětství! Naše skutečný dětství. To, co voní matristním řádem, svobodou a jedinou skutečnou demokracií, která se tu kdy vyskytla. Neboť pánové, co teď vládnou světu, nemaj a ani nechtěj mít ponětí o tom, jakou že to pitomost páchaj. A hlavně proto, že naprosto nepochopili  m a m i n č i n   c y k l u s , kterej byl naplněn ochranitelským principem už dávno před tímhle nešťastným, mordýřsko-patriarchálním obdobím, který snad už brzo a definitivně skončí.
Tedy doufejme, že znovu přichází to něžný a ochraňující pohlazení maminčiny ruky. Ženy budou zas ženy a pánové už nebudou mordýři, ale konečně MUŽI! Tedy už žádní zakrvácení, utahaní, nasraní a jindy rozjaření, pozdě v noci se vracející fotříci z prohraný, či vyhraný bitvy! Ale znovu zas laskavý a s dětma si s chutí hrající strejčci. Žádnej mocí zblblej patriarcha, ale mohutnej, hodnej strejda válečník, když je jednou za tisíc let zle. A hbitej ujo lovec s maminkou, je-li hlad. A když něco bolí, tak v lese pod strání je se svojí mastičkou, bylinkama a pohádkama šaman. Tihle všichni moc pracujou a nemaj čas ani chuť na nějaký přiblblý mordy, války a zlodějnu.
I my děti pracujem a při tom se od všech kolem nás učíme žít a přežít. Co je proti nám nějakej žvanící politik nebo nafoukanej kněz. Učitel, kterýmu je fuk, co učí, a fuk, jestli je to vůbec pravda. My nepotřebujem žádnýho soudce, protože to rozsoudí ochranitelský srdíčko velký Matky. A to, čemu kněží říkali nebe, je přeci všude kolem a hlavně uvnitř nás. Pokud ovšem tohle všechno nespolkne nějakej pomatenej, studenej a lidskost ničící virtuální program. Jo, Matička se vrací a je komplet a sakumprásk Bohyní, který se ale nemusíte klanět, protože není „jako“, ale je a bude tu opravdu. Já vím, že to takhle idylický asi nebude, ale měli bychom se o to alespoň pokusit...7.  kapitola

No a po tý poslední úvaze v šestý kapitole, která určitě pro mnoho lidí - a je mi to fuk - vypadá hloupě a idealisticky, jsem si začal uvědomovat, že ta moje zeměpisná vymezení a spekulace o tom, co to vlastně Pragaja Déva Pragaja znamená pro nás, co tady žijem, jsou naprosto k ničemu. Včetně mlhavýho vzkazu nějakejch tibetskejch bratranců. Prej seďte na zadku a čekejte! Na co že? Nejspíš až zahřmí. Copak ta bouřka netrvá už celý dlouhý staletí? A teď si vzpomene nějakej patriarchální tibetskej spolek, kterej celou tu dobu seděl v lotosový pozici, obehrávaje v kuse CD-ÓM, jak nějaký mainstream radio, když bez mrknutí oka nechal celý staletí běžet všechny ty šílený svinstva - od legalizace krádeže stád až po zlodějnu na úrovni zemí, pak celý planety a teď už i dokonce některejch částí vesmíru.
Kam že si to mocipáni chtěj vzít, když už dokonce i neblahý pamněti velkej, tehdy však už dočista mrtvej, scvrklej a mrňavej Alexandr se nechal nýst v rakvi s proříznutejma otvorama, aby ti jeho přiblblý nohsledi konečně uviděli, že si fakt NIC odtud nenese. No a představte si, že oni nepochopili tenhle jeho „jedinej a velikej, státnickej čin“ a okamžitě se zdivočelí touhou po moci servali o jeho nanicovatou a v tý chvíli už nadobro rozvrácenou říši.
No co? Vykládejte tohle blbcům! Ale pak mi to všechno… pomalu začalo docházet, tedy v průběhu vzrušený debaty na Iv. blogu. Ale jasno mi začalo bejt, až když jsem si zpětně rekapituloval všechny komentáře, který se tam vztahovaly k volbám, jež proběhly dvanáctýho a třináctýho října. A uvědomil jsem si, že my mrňavý lidičky bez ÓM a Moci se chováme stejně pitomě, jako všechny pojmenovaný i nepojmenovaný stupínky pyramidy. A taky jak i v prostředí značně kultivovanejch lidí začíná při jistejch situacích vznikat overmind. Což čeština zahrnula pod výraz kolektivní vědomí.
Představte si téměř sto komentářů před i po volbách napsanejch asi dvaceti účastníkama, kteří při obvyklejch tématech jsou individuality už jenom tím, jakou škálou se Iv. blog zabejvá. Tedy utajený vynálezy, literatura, finančnictví, historie, ezoterika, konspirační teorie, samozřejmě politika a hlavně a znovu technika. Tedy jsou to racionálně uvažující jedinci honění ve fyzice, technicky zdatní a zároveň manuálně zruční. Ovšem ke všemu mající ještě přesah a rovněž i znalosti z ostatních výše uvedenejch oborů, o kterejch na úrovni dokážou diskutovat.
A teď do toho skočí, to současný primitivum voleb. Nejprve opatrný oťukávání jeho tématu. Pak pomalu krystalizujou názory a v přesně vystihnutým okamžiku přijde ten okovanej. Jenom možná nepřesně cituji: A co takhle volit bolševika? Pak se opatrně přidá jeden a druhej! Ostatní na to lehce, nikterak kategoricky, ale spíše pozitivně začínaj reagovat. Postupně získávaj pocit, že možná…, a vlastně proč ne? A z několika názorovejch pozic se stávaj jejich odstíny, pak fantomy a nakonec přichází horoucí úleva a sblížení. Overmind jak vyšitej!
Ta větší parta prohlási, že teď a tady je právě nejvhodnější volit bolševika s tím, že ještě neměl čas si nakrást a že by ta změna mohla čemusi prospět. Ale bohužel nikdo nevyjasnil… čemu, že? Zvláště když spontánně skoro sedmdesát procent voličů odevzdalo nevyplněný volební lístky a nebo se vůbec neobtěžovali. A já Popleta, konečně pochopil, jak funguje kolektivní vědomí a PSI zbraně.
My všichni jsme tady totiž dostali obrovskou a možná neopakovatelnou šanci! Abychom jako společenství žijící na tomhle významným uzlu, nebo dokonce snad „p u p k u   s v ě t a“, kterej někde v Čechách, či dokonce v Praze možná je, ukázali obyvatelům planety, že jsme s ní spojeni. Že je naší matkou a navzdory všem přiblblejm a už dávno díky Systému nefungujícím politickejm ideologiím předvedli, jak lze jednoduchým, pohodlným, funkčním a navíc nenásilným a slušným způsobem zesměšnit, znemožnit a postupně začít vytvářet pozici k rozložení současnýho a do budoucna už naprosto nevyhovujícího patristně-tristního systém politickejch stran, kterej vychází z tý nejhrubší formy patriarchátu, jež na území dávný Indie kdysi kodifikoval Manu a v Mezopotámii Abram z Uru. A jiní jinde.
Myslím, že to oprávněně očekával celej tělesnej i duchovní svět, vesmír i Matka Země a bylo to možná o fous! No, stačilo fakt malinko. Jen všichni jít odevzdat třeba přetrženej toaletní papír! A tímhle pokojným, nanapadnutelným způsobem projevit nesouhlas se systémem, kterej je pro nás obyčeně neobyčejný lidi otravnej, nefunkční, hloupej a drahej. No, ale je fakt, že na druhou stranu je nesmírně potřebnej pro strany, politiky a hlavně pro ty, co prosazujou tu globálně ordinerní pitomost, na níž se všichni ti doposud ještě velkomožní dohodli a který kdysi tichounce, ale teď stále mocněji a mocněji říkaj New World Order!
Tedy ordinérní svinstvo a pitomost, ve který přestanou fungovat všechny vztahy mimo stupínky pyramidy, tedy radost, štěstí, láska, individualita, právo, lidskost a mnoho a mnoho slov, který vyjadřujou stav, kterýmu se říká spolupráce.
My jsme tehdy mohli těm menším, či větším Alexandrům elegantně sdělit: VÁŽENÍ OTROKÁŘI, FEUDÁLOVÉ, POLITICI, POLITICKÉ STRANY, KORPORACE, NÁBOŽENSTVÍ A VŠECHNO I VŠICHNI, JIMŽ Z TOHOTO USPOŘÁDÁNÍ  PLYNE  MOC,  „moc“ DĚKUJEME !  DĚKUJEME ZA VŠECHNO, ALE  PRO PŘÍŠTĚ  VÁS  UŽ  NIKDY  A  NA  NIC  POTŘEBOVAT  NEBUDEM!
No, nestalo se to takhle jasně a čistě. Ale díky soudnejm i nesoudnejm 70 % voličů, kteří se na ten občanskej akt svobodně vyprdli, přeci jenom trochu jo. Hoši u vesel už vědí, že do příštích voleb paní OBČANKA - a tím nemyslím tu, co jste si jako symbol zotročení nesli s sebou v náprsní kapse - a dokonce možná i její „starej“, přitlačí. A těch lidí, kteří přestanou těm výše uvedenejm věřit, respektovat a poslouchat, je, bude stále víc a víc. Neboť jejich představa o budoucnosti planety není ve smyslu slov švindl, zlodějna, války, moc a prachy! Nojo, co se „holt“ dá dělat, když konečně ona, velká Temnota si žádá, přiměřenýho Světla...
Matěj

Pochod proti MONSANTO
Tuto sobotu bude celosvetovy pochod proti MONSANTO
dokonca aj na SK


The fight for our food!! - Boj za naše jedlo!
Námestie SNP
10:00
Informačná kampaň - Infostánky "Alternatívy namiesto GMO"
Výstava "To si myslíme o GMO"
Čajík
Maľovanie (transparenty, spoločné dielo)

13:00
Zraz
Zhromaždenie
Rečnícke vytúpenia
Predstavenie Alternatív namiesto GMO
Prečítanie petície
Prečítanie listu ÚKSUPU
Odzneje oficiálna pesnička celosvetového pochodu "March against Monsanto"

14:00
pochod za zdravé plodiny a potraviny na Slovensku bez GMO a za GMO Free Slovensko
trasa pochodu: (Námestie SNP – Poštová – Obchodná – Michalská – Ventúrska – Hviezdoslavovo námestie – Mostová - Ministerstvo životného prostredia (Námestie Ľudovíta Štúra) – Vajanského nábrežie – okolo UK – Ministerstvo pôdohospodárstva (Dobrovičová ulica)

Ukončenie

- počas Celosvetovej akcie „March against Monsanto“ - Chceme otvoriť tému a vyjadriť nesúhlas s gmo a tiež záujmami nadnárodnej spoločnosti Monsanto aj tu na Slovensku.

Kreslite, maľujte, vyrábajte - bannery, plachty, mávatka s Vašími názormi a citátmi, ktoré by ste chceli počas akcie povedať aj okoloidúcim... my budeme maľovať tiež a tiež možnosť namaľovania a napísania, bude aj priamo v daný deň od 10 tej priamo na námestí SNP, kde môžete doniesť aj nejaké zvyšné materiály, látky alebo farby, ktorých máte nadbytok a ktoré by sa vedeli použiť počas našej akcie.
Taktiež môžete aj kostými (ako by ste sa obliekli keby ste mali "striekať GMO polia, alebo akú zeleninu chcete chrániť tak tú si dneste, fakt fantázii medze nekladieme O:)
Posielam aj ilustračné foto ktorého slogan sa mi veľmi páči: "Kým sa Vy zobudíte, my budeme bojovať aj za Vás!" - dobrý slogan aj pre naše Slovensko O;)
Dostali sme aj pásku "MONSANTO GENETIC BIOHAZARDS" - časť tej pásky chceme podarovať aj ministerstvám za účelom výzvy, aby ňou označili a "ohradili" polia na Slovensku kde sa GMO pestuje, aby sme to vedeli aj my, ktorí to vedieť chceme.
Info, program, plagát, petícia už v týchto dňoch.
Ak máte ešte nejaké nápady prosím neváhajte napísať, vďaka !!!

(Myslíme si, že na Slovensku žijú oveľa lepší odborníci na pestovanie ako je Monsanto a to su tí, ktorí nám vedia zabezpečiť zdravé a kvalitné jedlo aj bez postrekov a GM.):

41 krajín, 327 pochodov, 200.000 účastníkov!

Povedzte o tom priateľom: http://on.fb.me/1252jB6
Info: http://bit.ly/12AjXh1
Webstránka: http://bit.ly/YoD22v
Eventy; http://bit.ly/16W7tAO
Oficiálna pesnička pochodu: http://bit.ly/13Uirre
Mapa pochodov na celom svete: http://monsantomarch.org/

Môžete protestovať aj online! Okrem toho, že môžete prísť aj na niektorý z 327 skutočných pochodov proti spoločnosti Monsanto a GMO (ak chcete tak za zdravé jedlo bez GM) kdekoľvek vo svete!
25. mája bude celý svet pochodovať proti Monsantu!
Lokálne akcie: http://bit.ly/ZTDsk8

Ako môžete podporiť online protest?
Dáte si túto profilovú foto: http://on.fb.me/129ia1S
Dáte si tento banner / cover foto: http://on.fb.me/17G6wPp

Ako môžete pomôcť?
ZDIEĽAJTE A POZÝVAJTE
Zdieľajte a sledujte fb stránku akcie http://on.fb.me/10dzpxO
Propagujte, Pomôžte organizovať, Požiadajte "veľké stránky" o zdieľanie, "tvítujte" Twitter #MAM, twitter #MarchAgainstMonsanto
:
Ak ste kreatívni a máte sa chuť realizovať a vymyslieť výtvarno - umelecké vyobrazenie alebo objekt, ktorý bude demonštrovať Váš postoj voči GMO - napríklad čo vznikne spojením génov žaby s pomarančom, alebo génov ryby alebo aká budúcnosť nás čaká s keď sa všetci zmodifikujeme - všetko vystavíme 25. 5. na našej pouličnej akcii niekde tam, kde budú aj infostánky a snáď sa podarí to vystaviť aj bezprostredne po akcii v nejakých priestoroch O:) a aj niekedy potom... čiže diela určite neupadnú do zabudnutia, ale budú prezentovať Váš postoj - fantázii sa medze nekladú a môžete sa stať fanúšikom aj tejto stránky - ukážme sa , že nám to nie je jedno a že aj umelci chcú zdravé jedlo O:)))) ešte sa to aj rýmuje O:))))
https://www.facebook.com/ArtistsAgainstMonsanto
Všetky diela si len zapožičiame, ostávajú stále Vaše a kedykoľvek Vám budú navrátené.

Pred pár rokmi, keď sa ešte len rozhodovalo o zavedení pestovania GM na Slovensku nás snáď nikto (okrem Greenpeacu, ktorý bojovali proti tomuto zámeru) neinformoval o čo tu ide (súdiac z faktu, že mnoho ľudí na Slovensku ani len netuší čo Monsanto a zavedenie GMO do životného prostredia znamená a takisto nás o tom neinformujú dostatočne ani média.

Viac o GMO https://www.facebook.com/NECHCIGMO

ÚKSUP má zoznam lokalít, kde sa GMO pestuje na komerčné účely (a ten zatiaľ nepoznáme, ak ho niekto pozná, sem s tým, vďaka), zatiaľ čo pre mnohých je už vôbec zoznam toho, čo sa pestuje na Slovensku pokusne pre "vedu a vyskum" na neuverenie (táto mapa je prístupná verejnosti).

Myslíme si, že na Slovensku a vlastne ani nikde inde pestovanie GM plodín naozaj nepotrebujeme).

Sú pozvaní aj tí, ktorí sa touto témou v minulosti zaoberali, ale aj ľudia, ktorých gmo ohrozuje a aj ľudia ktorí ho jesť nechcú, alebo sa chcú dozvedieť viac a prečo to odmietame - verím, že tam prídu.

Chceli by sme podať ľuďom informácie, že aj na Slovensku môžu vyhlásiť GMO FREE Zónu (Zóna bez pestovania GMO), tam, kde to poľnohospodári pestovať nechcú, môžu to vyhlásiť, najlepšie, ak je to širšie územie - takých poľnohospodárov a farmárov tu máme veľa, len zatiaľ nám chýbajú v tejto mapke http://www.gmo-free-regions.org/gmo-free-regions/maps.html .

Chceme podporovať lokálnych poľnohospodárov zo Slovenska, od ktorých vieme, že kupujeme bez GM. (Takíto poľnohospodári majú možnosť prísť podporiť túto akciu aj svojím predajom.)

Existujú štúdie a dôkazy o tom, že GMO má poškodzujúce účinky na živé organizmy a nemá ani také výživové hodnoty ako plodiny a potraviny bez GMO.

1. Nie je nám jedno kto pestuje na Slovensku GMO a nevieme ani, či to náhodou nebude niekde blízko nášho domova, aj niekoľko kilometrová vzdialenosť je ohrozujúca.
2. Myslíme si, že Slovensko GMO nepotrebuje pestovať a nesúhlasíme s tým, aby boli pretláčané Monsanto produkty k našim Slovenským farmárom, zahradkárom a poľnohospodárom.
3. Chceme naďalej považovať svoje "Slovenské potraviny" za zdravé a chceme ich podporovať, taktiež aj miestnych farmárov a komunitné pestovanie.
4. Želali by sme si aj označovanie všetkých potravín v obchodoch, ktoré obsahujú GMO (nielen od istého percenta obsahu GMO) - aj živočíšnych (ktoré boli kŕmené GMO).

Nie sme organizačne prepojení so žiadnou organizáciou ani skupinou a nie je to pochod v mene žiadnej skupiny ani organizácie (iba vrámci celosvetovej akcie "March against Monsanto", co je tiež len dobrovoľná iniciatíva ľudí, ktorá sa rozšírila - tiež to bol len nápad jednej osoby a pridal sa takmer celý svet.

Sme buď ľudia, ktorí niečo pestujú a boja sa o kontamináciu svojich polí alebo sme ľudia, ktorí sa zaujímame o danú tému, nechceme jesť GMO a chceme informovať ľudí aj ďalej...

Zapojte do našej organizačnej skupiny - aktuality dávame priebežne. Stále hľadáme ľudí, ktorí nám chcú pomáhať a prispieť svojimi názormi aj rečníkov!!!
Chceme zorganizovať akciu, zapojiť aj informačné stánky a aktivity alternatív, ktoré na Slovensku GMO nepotrebujú.

Naša organizačná skupina na Slovensku / Our group of organizers in Slovakiahttp://www.facebook.com/groups/130732460446614/134369960082864/?comment_id=134370403416153&notif_t=group_comment

Dávam do pozornosti ďalšie dôležité veci:
via Martin Chudý: www.martinchudy.blog.sme.sk :
"KDE TO MY ŽIJEME??? V poslednej dobe som veľa popísal o GMO a ešte len budem, pretože sa čoraz viac snaží dostať do našich TIEL. Potom ako naše drahé Ministerstvo životného prostredia povolilo Monsantovi ďalšie pestovanie GM cukrovej repy H-7, prichádza ďalšia rana. EU chce prijať zákon, ktorý by zakazoval používať akékoľvek semená, okrem tých, ktoré sú licencované. Toto by bol jeden z posledných klincov zabitých do rakvy malých farmárov a spoločnosti ako Monsanto, DuPont či Syngenta by už skoro úplne ovládli európske poľnohospodárst­vo, čo bol a je ich pôvodný cieľ, resp. chcu ovladnut celosvetové polonohospodars­tvo.

http://­seedpolicy.arche­-noah.at/en/­eu-seed-law/­take-action/­unterschreiben
http://­www.naturalnews.­com/­040214_seeds_eur­opean_commissio­n_registration.­html
http://­open-seeds.org/­bad-seed-law/
http://­www.realseeds.co­.uk/­seedlaw.html

Smutný je na tom fakt, že pár podplatených a možno dokonca o danej problematike nevedomých politikov môže zmeniť životy miliárd ľudí na planéte. Pritom oni si zabezpečia kvalitné ekologické potraviny a bežným ľuďom nechajú odpad, z ktorého sa budu musiet nasledne liečiť. Čo však chceme, keď FDA si myslí, že slobodný výber jedla nie je ľudské právo:

http://­beforeitsnews.co­m/­economics-and-po­litics/2011/12/­shocking-the-fda­-says-you-have-­no-right-to-fre­edom-of-food-15­64163.html

Proti tomuto nehoráznemu zákonu môžete urobiť nasledujúce kroky:
-pošlite otvoreny list Európskemu parlamentu:
http://­seedpolicy.arche­-noah.at/en/­eu-seed-law/­take-action/­unterschreiben

-podpíšte petíciu proti tomuto zákonu:
http://­www.avaaz.org/­en/petition/­We_dont_accept_t­his_Let_us_keep­_our_seeds_EU/­?aVZCEeb

Celý zákon si môžete prečítať tu:
http://­ec.europa.eu/­dgs/­health_consumer/­pressroom/docs/­proposal_aphp_en­.pdf "

VĎAKA VŠETKÝM, KTORÍ TENTO EVENT PROPAGUJETE!!!

pondělí 20. května 2013

Potvrzení funkce E-Cat


Potvrzení funkce E-Cat

Zde v níže uvedené adrese si můžete stáhnout vědeckou práci na zařízení E-Cat, jež byla provedena na universitě v Bolonni a na Institutu technologie ve Stockholmu, Švédsku. Nejsem tak zdatný v technické angličtině a proto celé pojednání nechávám v angličtině, aby náhodou nedošlo nechtěně k nějaké chybě u tak důležité zprávy. Je to potvrzení, že zařízení E-Cat je funkční.

Vidíte sami, že účinnost je rozhodně větší než 1Stáhnout tuto práci můžete zde, kam jsem to uložil:  http://uloz.to/x7TqUESA/ecat-studena-fuze-report-pdf

Odkazy na starší články:
http://energieupramene.blogspot.cz/search?q=e-cat
P.S. Kdyby někdo byl ochotný udělat jen část  výpisu v češtině, ať pošle na mou e-mail adresu  energie.iv@gmail.com , rád to pro neangličtináře doplním.

neděle 19. května 2013

Jogurty, ale raději české
Je to tak a je to pravda - nejoblíbenější jogurty nejsou jogurt, ale zahuštěná obarvená hmota, která mléko neviděla ani  z  vrtulníku. Když jsem dělala analýzu bifidobakterií, protože jsem nesnášela Danone, zjistili jsme na laboratorních testech, že bifida v dlouho  trvanlivých jogurtech jsou zvířecího původu, tedy Bifidus esencis v nomenklatuře nenajdeš, je to nejčastěji bifidus avicenc a ten skutečně není našemu tělu vlastní - je izolován z kachen a dobře a dlouho přežívá - protože aby se mohlo uvést, že to je bifi, musí to mít i v den konce záruky určitou hodnotu bakterií. Některé státy mají zákaz používat jiné než lidské kultury a to proto, že určitý počet bakterií je schopen projít žaludkem a dojít do střev a u imunitně oslabených jedinců byly pozorovány časté výskyty tumorů např. je  to ze studie z USA, kterou jsem použila ve své diplomové práci na téma bifidobakterie. Také tyto nelidské bakterie mohou nahradit původní mikroflóru a způsobovat průjmy. Osobně doporučuji jogurty ve skle  jihočeské nebo Holandia bílé a to ovoce si přidat své. Acidofilní mléko Kunín bílé.   
U modifikovaných škrobů z kukuřice stejně jako u transgení kukuřice dělal výzkum můj profesor na VŠ a zjistil, že v 5. generaci potkanů je tak otřesný výskyt mutací a od 3. výskyt nádorů, že do nás vždy hřímal, že je naší povinností nepustit to do naší země.... bohužel je to tu.  To klidně můžete poslat známým, mám na to diplomku a represí od Danone se nebojím :o) Mám plakát Danone s nápisem Dr. Ládin doporučuje... miliony přátelských bakterií :o)) a stojím si za tím.
Pavla

Vim , že na něco člověk umřít musí , ale jelikož ujíždím denně na Jogurtu "Srdíčko" -tak mě tento email docela rozhodil, a protože jsem líná ověřit si věrohodnost informací ....tak asi přejdu na zdravé české drahé jogurty 2x do týdne anebo možná na jogurty zapomenu.....zdravím ....
 

Tip : http://mlekarnatonka.cz/nabidka/jogurty/


 Evropské středisko pro potravinovou bezpečnost provedlo rozsáhlou  výzkumnou studii na téměř 1 000 vzorcích jogurtů vyráběných různými mlékárenskými společnostmi, aby zjistilo, jestli jsou tolik oblíbené  jogurty zdravé, jak tvrdí reklama. Výsledky výzkumu se ukázaly být zklamáním: jogurty nemají na lidské tělo zázračný terapeutický efekt, ani  nezlepšují imunitní systém!!!
sobota 18. května 2013

Zásuvka nabíjená sluneční energií

 
Ukazuje se, že možnosti využití solární energie v poslední době  se začínají objevovat zařízení, jež jsou více šetrné k životnímu prostředí a může si je dovolit i jednotlivec pro svou běžnou potřebu na napájení menších zařízení. Na povrchu je zásuvkový vývod, ale hlavní rozdíl je v tom, že je možné převést sluneční energie na elektrickou energii za určitou dobu akumulace a obsahuje i inventor..


Chcete-li, aby přístroj pracoval, stačí nastavit ji na slunné straně okna a za nějaký čas po akumulaci sluneční energie a po nastaveném čase, můžete snadno připojit k zařízení, nebo dobít  vybitou baterii.

Při prvním nabití veškerá nahromaděná energie může být použita, po vybití se  zásuvka začne nabíjet znovu. 5 až 8 hodin nabíjení ze slunce je možné podávat elektrický výkon zásuvky po dobu  cca 10 hodin / 1000mAh. Z důležitých výhod nového zařízení stojí za zmínku hlavně  jednoduchost konstrukce a i pěkný design, který ani nekazí výhled z okna interiéru.pátek 17. května 2013

Vulkanický boom na Zemi
Země teď zažívá vulkanický boom, současně s vysokou aktivitou Slunce a to dnes 17.5.2013, kdy došlo ke dvěma velkým explozím.
Poslední tři dny seismologové na všech kontinentech viděli ostrý skok v sopečné činnosti. Seismická nestabilita se zvýšila na Tichomořské desky na litosférické desky ve Střední Americe na desce Nazca, která se nachází hned vedle Jižní Ameriky.
 
Některé známé sopky jsou teprve na začátku svých erupci, jako je Alaska Volcano Pavlova a další erupce trvá déle než dvanáct dní. Mimochodem, na Aljašce je již pevně aktivní 55-druhý otřes sopky od začátku roku 2013, včetně často diskutované Clevelandu.

V různých fázích erupci jsou nyní chilské sopky  Kopahue, Ekvádoru Tungurahua, Mayon na Filipínách a Dieng sopka v Indonésii Guntur. Mexiko Popocatepetl nadále vybuchuje a sopka s McDonaldovy ostrovy v Indickém oceánu.


Zdroj: