středa 30. března 2016

Pravda o Tibetu 

Při příležitosti historické návštěvy prezidenta Číny, který právě přijíždí do naší v porovnání mikroskopické země (28.-30. března), stoupá hysterie těch, kteří nám nepřejí dobré obchodní a politické vztahy s tímto více než miliardovým (jak z hlediska populačního, tak ekonomického) národem. Pouhá jedna třetina z 33 územněsprávních celků Číny má menší počet obyvatel než celá naše republika. Na jednoho Čecha připadne 136 Číňanů. Čínský HDP je 60krát větší než ten náš… Prostě Čína je obchodním partnerem k pohledání. Takového nám bude leckdo závidět!
Jenže jsou tu i tací, kteří pracují, vědomě či nevědomě, pro cizí agendu oněch závistivců a kteří tento proces navazování přátelských vztahů s Čínou, ve svůj vlastní prospěch, či spíše ve prospěch svých zadavatelů, hodlají podrývat. (Ostatně ničení a potřísnění čínských vlajek barvami budiž toho důkazem.)
Nemusíme chodit daleko, abychom tyto lidi odhalili. Zrazují totiž naše státní zájmy zcela nepokrytě a otevřeně. V čele těchto dobráků stojí politický turista Martin Bursík. S barokním palácem přímo naproti Sněmovně, který za velmi podezřelých okolností v dobách divoké privatizace coby mladý komunální politik podivuhodně „zrestituoval“, se ocitá v první linii sabotáže dobrých mezinárodních vztahů a státní politiky jedné Číny.
Provokativně vyvěšuje gigantickou plachtu s portrétem tibetského dalajlamy. Tím hraje na strunu všech naivních a neinformovaných lidí, kteří jsou přesvědčeni o tom, že Tibet je utiskován a lidská práva Tibeťanů jsou pošlapávána. Někteří dodnes věří v nacisty propagovaný mýtus o mírumilovném soužití všech tvorů v tajuplném místě Šambala, které se má údajně nacházet právě v Tibetu.
Inu, myslet si mohou, co jim je libo, ale uchýlit se k aktivismu, jehož jediný efekt má být torpédování hospodářské spolupráce mezi oběma zeměmi, je sebedestruktivní. Obzvlášť když je třeba zasněným „sluníčkářům“ připomenout či možná ozřejmit, neboť o tom někteří, zejména ti poctivější, nemají ani tušení, že celá magie Šangri-La je jen rouška před skutečným důvodem zájmu o Tibetskou náhorní plošinu. A tím je, světe, div se, geopolitika!
Tibetské plató je totiž strategicky nepředstavitelně významná oblast pro celou střední Asii – stéká z něj voda pro polovinu světové populace. Jmenovitě toky Modrá nebo Dlouhá řeka (Jang-c’-ťiang), Tsangpo – Syn Boha Brahmy (Brahmaputra), Matka Gangy (Mekong), Otec řek (Indus), Rozhněvaná řeka (Salwin) a Žlutá řeka (Chuang-che), dále Gogra, Manas, Satludž, Sun Kosi, Arun…
Mírumilovné utopické místo Šambala tak stojí v přímém kontrastu s realitou. Nejen že kontrola Tibetské náhorní plošiny znamená kontrolu nad osudem téměř poloviny obyvatel planety, ale skutečnost nemůže být dál od romantických představ esoteriků a mystiků. Tibet pod vládou lamaistické teokracie má za sebou dlouhé období krutovlády, nevolnictví a brutálního uzurpátorství lidí, podřízených hierarchické struktuře náboženských elit, jak je dostatečně zřejmé například z publikací amerického politologa Michaela Parentiho. Vypichování očí, usekávání končetin a jiné nelidské týrání bylo v Tibetu až do jeho osvobození Čínskou osvobozeneckou armádou na denním pořádku. Aniž bychom si Čínu jakkoli idealizovali, pro statisíce celoživotních tibetských nevolníků to osvobození opravdu bylo.
Francouzská cestovatelka Alexandra David Neel v knize Starý Tibet před novou Čínou napsala: „V Tibetu jsou všichni rolníci doživotními nevolníky a je nepravděpodobné mezi nimi najít někoho, komu se podařilo se z dluhů dostat.“ David MacDonald, který ve 20. letech 20. století pracoval jako obchodní zástupce Velké Británie v Tibetu, v knize Skutečný Tibet tibetskou mírumilovnost rovněž popsal velice barvitě: „Nejtěžším trestem v Tibetu je trest smrti. Odsouzeného zašijí do koženého vaku a hodí do řeky. Zpočátku takový vak plave na hladině, ale v průběhu pěti minut se začne potápět. Pokud člověk uvnitř neumře, hodí ho do řeky znova. Když umře, vyndají ho z vaku, mrtvolu rozsekají a naházejí do vody. Kromě trestu smrti však tu existuje i řada krutých trestů: lámání rukou i nohou, vypichování očí, lití horkého oleje nebo vroucí vody do očí, čímž otroka oslepí atd. Pokud to nevolník přežije, zůstane po zbytek života invalidou. Zločinci i podezřelí jsou drženi ve studených, temných a špinavých kobkách až do konce svých dní.“
Ne, Tibet v roce 1959 vůbec nebyl nebeskou Šangri-La, nýbrž krutou a zaostalou feudální teokracií v rukou hrstky „duchovních“, přičemž mnohá svědectví o jejich účasti na vynalézavém mučení a popravách lidí mají s buddhismem společného asi tolik jako Spojené státy s budováním demokracie a ochranou lidských práv ve světě. Celá země byla prostě řízena jen hrstkou bezuzdných lamů a majitelů pozemků, kteří si byli velmi dobře vědomi své beztrestnosti.
Je libo mučeníčko, nebo dolárky? Nějak se přece dohodneme, jako vždycky. Dalajlama a Obama, vůdci takzvaného "svobodného" světa...

Je libo mučeníčko, nebo dolárky? Nějak se přece dohodneme, jako vždycky. Dalajlama a Obama, vůdci takzvaného „svobodného“ světa…

Ostatně posuďte sami… Vzápětí totiž přišel na řadu tibetský odboj financovaný CIA. Nejen dalajlama, ale i jeho bratr Thubtan Norbu byl v padesátých létech na výplatní pásce této špionážní agentury coby její agent. Úkol zněl vytvořit ozbrojený odpor proti ČLR. Kdepak buddhistická umírněnost a mírumilovnost! Na hranici s Nepálem operovala začátkem 60. let teroristická skupina Kuši Gangdruk, čítající na 2000 ozbrojenců vycvičených CIA v rámci operace ST CIRCUS. Přímo ve Spojených státech bylo vycvičeno 170 z nich.
Rozpočet CIA na operace v Tibetu čítal v roce 1964 více než 1,7 milionu dolarů. Samotný dalajlama, velký přítel bývalého českého prezidenta Václava Havla, dostával od CIA v letech 1950 až 1974, rok co rok, apanáž ve výši 180 000 dolarů.
Teroristické aktivity v Americe vycvičených buněk spočívaly v přepadávání čínských úřadů a vraždění etnických Han-Číňanů. Typický postup amerických válečných plánovačů, kteří takto vyrábějí teroristické skupiny po celém světě – pro dosažení vlastních cílů, ale za nasazení cizích životů. Ani dnes tomu není jinak. Málokdo si ještě dnes myslí, že Islámský stát nebyl vytvořen a nefunguje s podporou CIA, tak jako svého času al-Káida, jejíž vytvoření potvrdila jak současná prezidentská kandidátka Hillary Clintonová, tak i prezident Barack Obama.
Prezident Richard Nixon se nakonec v 1971 s Čínou dohodl a utlumil podporu tibetskému odboji. Mezitím ale zahynulo zcela zbytečně mnoho lidí. Dalajlama si ve své autobiografii Svoboda v Exilu posteskl, že CIA podporovala nezávislost Tibetu z vlastních pohnutek destabilizovat komunistické režimy ve světě, nikoliv ze zájmu o Tibet.
Pozůstatky programu propagandy CIA, vedeného pod kódovým jménem ST BAILEY, nicméně přetrvávají do dnes. Jedná se o přísně tajnou politickou akci proti Číně, ve které hraje separatistický boj Tibetu, soustředěný kolem osoby dalajlamy, stále ještě určitou roli. Protože appeasement Nixona je v současné době hospodářské světové války ten tam. Nyní posílá Pentagon námořnictvo do Jihočínského moře a vyvíjí na Čínu nepatřičný nátlak všemi prostředky, i přes své české agenty.
Euroatlantičtí exponenti v naší zemi, kteří umějí zručně pracovat s prostoduchými a politických reálií neznalými dobrovolníky z řad mladistvých romantiků a esoterických nadšenců, hodlají torpédovat úsilí naší země o navázání obchodních vztahů s ČLR podvratnými akcemi, zaměřenými na urážku státní návštěvy a diskreditaci naší zahraniční politiky, která aspoň v tomto ohledu dává konečně nějaký smysl. Proto lze všechny ty, kteří hodlají opět mávat tibetskými fanglemi, snadno označit za nástroje propagandy nebo rovnou vlastizrádce.
Nechají se opít Bursíkovým rohlíkem tak jako historkami o mírumilovnosti tibetského lamaismu a prodají při tom, v pravém slova smyslu, i vlastní babičku. Protože životní úroveň současných i budoucích generací naší země není přímo úměrná konformitě s bruselskými směrnicemi nebo zákulisními machinacemi české rezidentury CIA na Tržišti, zvané též americká ambasáda, ale schopnosti obstát coby svébytný a seriózní obchodní partner hospodářsky významných hráčů a suverénní činitel na mezinárodním politickém kolbišti. Zameťme si proto raději nejprve před vlastními vrátky…

úterý 29. března 2016

Egregory a svět


Světu nevládnou lidé, kteří se pokládají za vládce svého života.

Benjamin Disraeli
 O Egregorech (kyvadlech,“andělech“) jsme zde na stránkách psali již hodněkrát, ale pro mnohé znovu přiblížím tímto článkem jejich působení na naše životy v praxi.

 Sami jste si již jistě všimli, že v různých kolekti­vech existuje různá atmosféra. V jedněch je snadné pobývat i pracovat, ve druhých se necítíte dobře. Do některých kolektivů kdokoliv snadno zapadne, do jiných se to podaří málokomu. Každý kolektiv vytváří specifický psychoenergoinformační prostor, který vymezuje podmínky jeho existence a vytváří spektrum vzájemně propojených činností. V psy­chologii je tento jev nazýván kolektivní nevědomí nebo psychoenergetický prostor, energoinfomační prostor. Je souhrnem psychoenergetického stavu každého člena kolektivu a řady dalších okolností: cílů a úkolů, ideologií, vnějších podmínek atd.

Tento vliv může být zcela nenápadný, a přesto formuje jistou energetickou atmosféru, v níž se události vyvíjejí tak, jak si to daný člověk přeje. A přitom to ani ne­musí být vedoucí, nejvýznamnější či nejaktivnější.

Skutečnost, kdo se stane hlavní jednající postavou v atmosféře kolektivu, je závislá na mnoha okolnostech, ale především na stavu vě­domí každého ve skupině. Jestliže například mají lidé v sobě příliš silně zakořeněnou psychologii ot­roka a vládnou mezi nimi špatné vztahy, je velmi pravděpodobné, že se v kolektivu vyčlení postava „temného“ lídra, tyranského šéfa či „šedé eminen­ce“.

Přesto je to nejčastěji vedoucí, kdo atmosféru v kolektivu ovlivňuje nejvýrazněji. Bývá to obvykle člověk plný energie, neboť právě k němu směřuje většina energetických proudů (včetně finančních, protože peníze jsou ohromnou energií), které v ko­lektivu existují a prolínají se s proudy jiných struk­tur. Osobní vlastnosti vedoucího tudíž vytvářejí kvalitu psychoenergetic­kého

prostoru a promítají se do kolektivu. Pokud například ve vědomí vedoucího přežívá lež, dvojí metr či přehlížení ostatních, bude v kolektivu vlád­nout donášení a kariérismus nejhrubšího zrna... Ne nadarmo se říká, že ryba páchne od hlavy. Sebe­menší „nákaza“, jíž podlehl vedoucí, se v kolektivu rozbují do podoby závažných problémů.

Lidé o „jakýchsi energetických“ záležitostech málo přemýšlejí, a už vůbec nevěnují pozornost důkazům existence mnohem jemnějších jevů, než je vnější po­doba, chování, charakter..., byť jsou naprosto zjevné. Mluvíme o Egregorech (Kyvadlech) o kterých jsme již zde několikrát psali např:

http://bod-zlomu.blogspot.cz/2016/01/vedci-poprve-vyfotili-astralni-parazity.html
atd. 
Některé příbuzné a stejné duše se spojují do jednoho celku, vzá­jemně sebou pronikají, splývají, a tím vytvářejí psychickou velmi energetickou bytost, která tvoří psychickou individualitu nového typu, který je dnes pro změnu života na Zemi velmi žádoucí. Tyto energoinformační útvary, psychické bytos­ti, které stvořili pozitivní lidé jsou sjednocování, a vytváří Světlé Egregory. Bohužel dnes převažují záporné typy Egregorů - tmavé a že jich dnes okolo je velké množství vidíte na každém kroku. Egregor je vlastně v překladu z řečtiny „anděl strážný“. Za posledních padesát let se počet lidí na Zemi několikanásobně zvýšil, což zá­roveň přispělo i k prudkému růstu počtu egregorů a jejich síly. Tedy pro vznik Egregorů je nezbytně nutná přítomnost člověka, který nevědomky vytváří ten určitý typ Egregoru a to tmavý, nebo světlý, tedy podle úrovně vědění člověka.

Ve vesmíru existují miliardy a mi­liardy hvězdných soustav a tvrzení, že Země je jedi­ným místem, kde sídlí rozum, by bylo přinejmenším nekorektní. Kromě toho existují paralelní světy, kte­ré vstupují do vztahu s naším světem. O existenci jiné reality svědčí i antičástice, objevené vědci.

Domnívám se, že proces evoluce na Zemi byl a je ovlivňován zvenčí. Ovšem i sám člověk vytvořil velké množství egregorů, takže vzniklý propletenec neu­možňuje přesně určit, co bylo na počátku: zda egre­gor, který stvořil člověka, nebo člověk, jenž stvořil egregory. Kromě toho existují i paralelní světy, kte­ré vstupují do vztahu s naším světem a je ovlivňován náš život těmito entitami i v podobě Egregorů.

Vezměme si například Egregor státu. Stát se za pomoci ústavy, zákonů a strukturování života svých obyvatel pokouší vy­tvořit pro všechny lidi, kteří do něj patří, snesitelné životní podmínky. Ne vždy se mu to daří a ne vždy je tato činnost vedena láskou k lidem. I kdyby si to ale přál sebevíc, podmínky pro rozvoj individuality každého člověka vytvořit nemůže. Stát vytváří ide­ologii rozvoje: jakýsi vzor životního stylu, vzor prů­měrného člověka, a všechny lidi tvaruje podle toho­to vzoru. Ale lidé nejsou stejní! Proto stát produku­je soubory zákonů, buduje mocné silové struktury a snaží se tyto různé lidi ovládat silou a právem. Čím méně svobody poskytuje stát svým občanům, tím intenzivněji posiluje své nástroje moci. Život podle předpisů a řádů není životem člověka, ale program biologického robota.

U náboženství je například utvořen Egregor Ježíše, ale současně je tento Egregor církví změněn na Egregor negativní (Temný) ukřižováním člověka na dřevěný kříž pomocí hřebů, stejná magie jako u Vůdů.

Jakýkoliv Egregor je vždy závislý na energii lidí, kteří ho vyživují a tím jsou závislí na vnucované myšlence od Egregoru.
Pomocný zdroj: Anatolij Někrasov

  

sobota 26. března 2016

Příčiny zániku civilizacíNová studie NASA ukazuje, že na Zemi existovaly desítky pokročilých civilizací, které byly podobné té naší, avšak všechny zanikly.
Tato studie naznačuje, že by lidstvo, tak jak ho známe, mohlo v několika dalších dekádách také dojít ke svému zániku, dle určitých modelů, které byly u těchto předešlých civilizací vypozorovány.

Fabweb.org informuje:
Pokud se podíváme zpět do historie, 3000 – 5000 let, zjistíme, že historické záznamy jednoznačně ukazují, jak byly dřívější pokročilé a komplexní civilizace stejně tak náchylné ke zničení jako je ta dnešní. Tyto historické vzorce vedly vědce ke zpochybnění budoucí existence společnosti a civilizace současnosti.

Kdybychom se podívali ještě dále, více než 10 000 let, setkali bychom se s evidencí vyspělých civilizací, které zřejmě předcházeli Inky, Olméky a starověké egyptské civilizace, nebo také vyspělé prastaré civilizace Mezopotámie. Mezopotámie, město UR, založeno v V staletí před naším letopočtem, opuštěno v IV staletí před naším letopočtem.
Je těžké přehlédnout opakující se vzorce, které byly identifikovány učenci ve většině těchto civilizací. Studie NASA poskytuje jasnou evidenci toho, jakou cestou se ubíraly starobylé civilizace po tisíce let na planetě Zemi. Mnohými lidmi je tento vývoj vnímán jakožto znamení, které jasně ukazuje, že starobylé civilizace se několikrát nastartovaly znovu.
Určité faktory se neustále opakovaly a byly hlavním viníkem zániku těchto civilizací, které tu naší předcházely. Ve zprávě od NASA matematik Safa Motesharri a jeho model „Lidské a přírodní dynamiky“ uvádí, že „proces vzniku a zániku je ve skutečnosti opakujícím se cyklem, který je v historii po celou dobu.“
„Zánik Římské říše, či podobně (ne-li více) vyspělé Dynastie Chan, Mauryjské či Guptovské říše, stejně jako více vyspělejší Mezopotámské říše, jsou důkazem, že i vyspělé, vzdělané, komplexní a kreativní civilizace jsou nejen křehké, ale také nestálé.“ 
Tato studie došla k závěru, že jsou dva klíčové společenské rysy, které přispěly k zániku všech těchto dřívějších vyspělých civilizací. Jsou to „využívání zdrojů do maxima, které je spojeno s velkou ekologickou zatížitelností“ a „ekonomická stratifikace společnosti na elity (bohatí) a masy (prostí lidé, chudí).“ Tyto sociální fenomény sehrály „centrální roli v charakteru anebo v procesu tohoto kolapsu,“ a to ve všech případech „za posledních pět tisíc let.“ .
 .
I přes to, že se naše civilizace nachází ve velice pokročilé technické fázi vývoje, tak to neznamená, že bychom měli být zachráněni před hrozícím chaosem. V této studii se uvádí, že „technologická změna může zvýšit efektivitu užití zdroje, avšak také může vést ke zvýšení konzumace těchto zdrojů na osobu a bývá zdrojem zvýšeného rozsahu těžení těchto zdrojů.
Jedním z nejlepších příkladů zmizelé vyspělé starobylé civilizace je Mezoamerika.
Pokud se zaměříme na starověkou Mayskou civilizaci tak zjistíme, že několik faktorů sehrálo v rozpadu této říše klíčovou roli. Většina badatelů by se shodla, že odlesnění, hladomor a sucho patřily k těm klíčovým. Podobné příčiny lze nalézt i u dalších civilizací po celé planetě.

Motesharrei a jeho kolegové tvrdí, že za podmínek, které „úzce reflektují realitu současného světa…. zjišťujeme, že vyhnutí se zániku je obtížné.“ V prvním z těchto scénářů se civilizace:
„… zdá být na udržitelné cestě, a to po dlouhou dobu, avšak i při optimálním užívání zdrojů se již při velmi malém množství elit dobereme k tomu, že tato skupina lidí začne konzumovat příliš, což vede k hladomoru mezi prostými lidmi. To nakonec zapříčiní kolaps společnosti. Je důležité poznamenat, že typ tohoto zániku je způsoben nerovností, která znamená ztrátu dělníků a ne zničení přírody.

Zdroj: http://dobajedu.cz/clanky-z-knih/nasa-tvrdi-ze-pred-nami-existovaly-desitky-vyspelych-civilizaci/

Poučka:
Proč zanikly předchozí civilizace, i když byly v dané době ze všech nejvyspělejší. Je to jednoduché, nejčastěji je zničilo porušení jedné ze základních zásad harmonického vývoje lidstva. Lidé si brali na úkor jiných více, než sami potřebovali, a správa těchto statků způsobila přemíru byrokracie, která brzdila další vývoj celé společnosti, a protože si kapři sami rybník nevypustí, vypustili jim je ti, kteří byli v dané době pokrokovější.

úterý 22. března 2016

Vepřový chemtrails
Vepřový chemtrails

Povídka
Výsledek obrázku pro spray
Brusel zasáhl teroristický útok, jež si vyžádal přes třicet obětí. Je to výsledek "odborné práce" politiků západu, který zaplavil příval muslimských migrantů s jejich protizápadním náboženstvím a nenávisti proti Evropanům.  Tímto dal  GP jasně najevo vládám EU, že politika EU s jejich migrační politikou je špatná a měla by rychle skončit. 
Na celé čáře zklamaly bezpečnostní služby spolu se zpravodajskými. Místo ochrany obyvatel EU dali volný průchod expanzi muslimů s jejich nenávistným a fašistickým náboženstvím. 
Dnes Sluníčkáři koukají s otevřenou pusou co se vlastně stalo a osobně by měli gondolovat pozůstalým, včetně vlád západních zemí a dlouho kritizovaná migrační politika má opět své ovoce, v podobě atentátů na civilní obyvatelstvo. Mainstream snad za chvíli bude bubnovat obyvatelstvu na mozkovou šedou kůru zprávu, že na bruselském letišti viděli maskovaného Putina s ruksakem, co jiného, než ne „hrdinové“ z ISIL. Vládám EU byl dán jasný signál GP, na ukončení migrační politiky vycházející ze sídla EU, Bruselu.
Co se nám zdálo!
Mezi tím již zasedla Visegradská čtyřka, která pro ochranu svých území dohodla s leteckými provozovateli chemtrails, nahradit stávající rozprašované chemické látky padající na jejich obyvatele, vodním roztokem s vepřovou krví, která bude v nejbližší době rozprašována na území států vysegradské čtyřky. Tato tajná zbraň zajistí muslimům na našem území následný nemožný vstup do jejich ráje, bez výstřelů, lehce a geniálně vymyšlené pokropením vepřovou krví. Velký a intenzivní nálet vepřového chemtrails se plánuje v české republice v oblasti Teplic a hranic s Rakouskem a Německem. Rovněž v okolí českých hranic se budou renovovat urychleně staré bunkry pro ochranu území.V ostatních oblastech bude spray vepřovou krví s vodním roztokem plánován později, protože na našem uzemí probíhají současně vepřové hody a tím je jejich území chráněno.

Vina za vše, co se nyní odehrává, se bude házet na Rusko, nebo jiné elementy, jen ne na politiky, kteří svoje národy dostali svou politikou do této situace. Budou nám říkat, jak je jim to líto a musí být větší kontrola vlastního obyvatelstva, jen nikdy ne, jejich osobní zodpovědnost. Nevím, jestli už Merkelová byla zatčena za podporu teroru a vraždění v Evropě? Sobotka s Chovancem rozesmál celou republiku prohlášením, že zatím nemají žádné zprávy, že by v české republice hrozil teroristický útok, jen zapomněli na to, že válka s muslimy je dávno zde. Prý nesmíte ukázat strach, tak skloňme hlavy a hromadně v pětistupech můžeme jít na porážku. ANI LIŠKA Z VLKEM NEOBYDLUJÍ JEDNU NORU !!!! 

Prezident české republiky v nejbližší době vyhlásí mobilizaci a bude vyučováno jak střílet a ostatní vojenské taktiky, včetně honu na Sobotku a jeho vládu. Zazvonil zvonec a pohádky je konec - k atentátu se přihlásilo ISIS, ale může za to Putin, nebo ne?
Bez výstřelu:

středa 16. března 2016

Smutné výročí - Protektorát - paralela

Naše média nepřipomínají  historickou zradu západních mocností, tato skutečnost se nehodí do krámu.
Od 15. března 1939 byly nacistickým Německem ilegálně okupovány Čechy a Morava. Dne 16. března 1939  vznikl protektorát Čechy a Morava . Tento protektorát byl vytvořen na území českých zemí, zbylém po vynuceném odstoupení Sudet Německu 29.září 1938.
Z německého pohledu šlo o autonomní součást Velkoněmecké říše, obsazenou na základě společného prohlášení československé a německé vlády a v důsledku toho, že Československo byl uměle vytvořený stát, vnitřně neschopný existovat a představující ohnisko nestability, ohrožující evropský mír.
Vzpomeňte si!

úterý 15. března 2016

Dedolarizace - je nejvyšší čas


Čína tiše odvázala svou měnu od dolaru?!
25.02.2016
Minulý týden údajně oznámil Zhou Xiaochuan, šéf čínské centrální banky, v žargonu naplněném technickém rozhovoru, že
Čína již nebude vázat svou měnu k americkému dolaruNamísto toho bude Čínský jüan propojen s širokým košíkem ostatních měn, řekl Zhou.

(zdroj interpretace: B.Fulford)
Tento zdánlivě tajemný posun může vyvolat kolaps amerického dolaru, který, jak ho charakterizoval ekonom Peter Schiff
“bude jednou z největších událostí v lidské historii".

Konec korporátního výpalnictví

Ďuro Trulo | 25.02.2016

v celém světě nastane současně s pádem dolaru ze záchodové police do záchodové mísy. Svitek mokrých stodolarovek není použitelný ani k vytření řiti (řiť=spisovné slovo), natožpak k zapálení korporátní derivátnomiky.
Odpovědět
Je to jasné - jednou to muselo přijít.

Blankyt | 25.02.2016

Každý, kdo obchoduje s plynem a ropou si musí nejdřív koupit dolary a pak si může koupit ropu, nebo plyn. To samé platilo o obchodech v jiných komoditách.
Když v dolarech odmítl obchodovat Husajn, byl Irák zničen, Husajn popraven. To samé se stalo Kadáfimu a Lybie byla vybombardovaná.
Ekonomika USA jde ke dnu. V USA se toho pramálo vyrábí. USA exportuje drcený kancelářský papír, seno a samozřejmě války.
Aby neutěšený stav, super zadlužené ekonomiky, Američani vyrovnali, tisknou neskutečné množství zelených papírků s názvem dolary.
Celému ostatnímu světu je jasné, že to nemůže fungovat do nekonečna a všem státům které jsou navázáné na dolar, jako například i EU,
hrozí s pádem dolaru i jejich pád. Proto, čistě z pragmatických důvodů
Čína, Rusko a ještě několik dalších států seskupených v organizaci BRICS
(Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika ) se rozhodlo odpoutat se od dolaru.
Yes, prišlo ale opačne. Čína a spol mali v pláne BRICS. Lenže teraz Čína prijala pozvánku medzi 8 najvyspelejšch krajín do WTO.
Tam osekali vplyv a fin. podiel hlavne EU, trochu i Japonsku a USA a posadili Čínu do kresla.
Bude zaujímavé pozerať ktorým smerom bude robiť väčsie kroky. K WTO alebo BRICS?

Ahoj templáři III. díl, kapitola 24
24.  kapitola


Už vím, proč se mi do toho naděje-plnýho uvítacího rituálu s Renet zas tak neurvale připletly tisíckrát omletý výrazy civilizace a civilizační téma. Proč? Protože, bohužel jejich současným nejvýraznějším prvkem je nelidskej a krvavej brajgl, primárně vyprovokovanej a organizovanej slavnou civilizací Západu téměř po celý planetě. Tedy války, na který se teď tohle zneuživaný slovo civilizace, scvrklo. Pardon, zapomněl jsem, že k nim vždycky nerozlučně a cíleně patří, tedy mimo mnoha jinejch zrůdností a negací, i stěhování národů!
Tak bych navrhoval, alespoň pro začátek, přestat tohle pitomý slovo civilizace používat. Je hloupý, zhoubný a cizácký. Civil, pardon ne-voják, to ještě ujde, že? Ale už civilismus, jako forma nekritickýho obdivu k technický civilizaci, smrdící vršením ulítlejch technologií je přímým podněcovatelem zneužívání davu k jejich neustálý obměně a konzumaci. A to jenom proto, aby i u nás západních Slovanů bezchybně fungovala ona nám vnucená fatální pitomost ekonomiky neustálýho růstu spotřeby, která je jednou z mnoha zrůdnejch matiček a příčin všech válečnejch konfliktů.
Nový model“, ječej reklamy a systémem zblblej konzument, či dnes už spíše  dav hlupáků, ihned letí do banky a žádá o půjčku. A mám pocit, že víc než muži jsou  v současnosti tímhle ovlivňovaný hlavně ženy, kdysi to naše zachránkyně, a dokonce obnovitelky námi muži zničenejch předchozích civilizací! Což je na pováženou, ne?
Ale teď se vyjádřím poněkud obšírněji k nám současnejm mužům. Nikomu to nevnucuju, jen předkládám. Bude to sice chvílemi vypadat spíše jako znevažování, sranda, či dokonce jako fór. Ale ať!
Oproti už velmi složitě rozvinutý ženský bytosti jsme tak trochu zjednodušenej, a tedy nikoli GT model poloviny lidskýho páru, která oproti ní ještě příliš nepokročila ke schopnosti využívat alespoň většiny svejch možností. Mám totiž důvodnej pocit, neboť se za těch, no, značnejch pár desítek let znám, že to je způsobeno prazvláštní vazbou většiny mužů na frekvence námi hodně používanejch a dnes v tomto stavu civilizace už skoro prázdnejch a zbytečnejch slov. Tedy těch, která, pokud si vzpomínám, jsem nikdy svojí ženu, Amadeu, Renet a jiný neslyšel vyslovit. Nepočítám samozřejmě velmi oholený strejce, jako byla nedávno Madla Olbright v jejíchž stopách teď bez rozpaků kráčí Merkel i Hillary Clinton! Jsou to slova, který nám mužům „bohužel“ vibrujou v hlavě nejenom v chrámech, na stadionech, v hospodě, na WC, a dokonce i při milování. Víra, Úspěch, Vítězství. Slyšíte? Tušíte a cejtíte, jak jednou v budoucnu bude osvobozujícím šplouchnutím tenhle sajrajt spláchnut do kanálu?
Možná jste si všimli, že tyto výrazy bohužel v dějinách velmi často znamenaly pouze Neznalost, Neúspěch a Prohru! Porovnejte tyto dvě protichůdný trojice slov s trojkou současnejch a nejrozšířenějších náboženství bílý a černý rasy. Tedy těch, co vypadly Abrahamovi z oka. Judaismus, Křesťanství, Islám. Když si všimnete, kým jsou téměř výhradně celebrovány a řízeny, tak vám to začne bejt jasný. Muži! Oni v rámci této trojice velmi zaslepeně realizujou ty nejstupidnější části struktur a vymezení naplňujících slova Víra, Úspěch, Vítězství. Což je projevem typickým pro mužskou dualitu. Ta ženská byla a stále ještě je, byť pod civilizačním tlakem rovněž trochu zhrubla, podstatně jemnější, s větším zastoupením možností a variant, s jejichž škálou si chlapskej binár většinou neumí poradit.
A tedy bylo, nebylo! Zase s trochu větší nadsázkou. Možná vám to ne-náhodně připomene současný severský státy a hlavně Norsko, odkud se rozpad většinový erotický a rodinný klasiky ŽENA-MUŽ-RODINA šíří světem jako tsunami. Nebudu popisovat ty jejich špeky, jako že narozený dítě už není kvalifikováno jako kluk či holčička, ale je mu přidělena „možná“ sex-orientace. A dle ní je pak dokonce i řízeně vychováváno! „Ale s tím už jste jistě byli velmi podrobně seznámeni z vysílání ČT a všemožnejch stanic našeho rozhlasu. Šíří se o tom samozřejmě blogy hlavního i středního proudu, všechny noviny, a pilně je to diskutováno i ve všech našich rodinách, že?“ 
Ale proč se o tom zmiňuju... Jednou v ještě dávnejch dobách matriarchátu, (nevím však, jaký slovo tehdy vyjadřovalo hospodu. Či snad „KAVÁRNU“?) ale seděla tam partička mužskejch homosexuálů. A jeden z nich, ten nejpitomnější, zavedl řeč na „podle něho“ naprosto nefunkční a údajně už bez jakýkoli perspektivy prudce skomírající matriarchát. Ale u sousedního stolu, kde seděl jeden zapomenutej heterosexuál, navíc to drzej kverulant, se toho teplýho zeptal:
"Hele, proč tohle nenapadlo řešit i partičku lesbiček povídajících si vedle u krbu?"
Hospodskej, o kterým se ještě přesně nevědělo, jakýho je „vyznání“, se začal chechtat a hodil do placu:
"Víte, oni lesbičky, byť ženský, tak maj oproti vám něco, co vám „hoši“chybí!"
A co, že prej?
No, rozum.
A proč?
Přeci se nebudou pokoušet bourat systém, kterej nám všem, „tady na hromádce“ tak krásně funguje! Je totiž dobrej jak pro ženy, tak i pro muže. A je fuk, jakýho jsou „vyznání“. Navíc je v něm ne-zanedbatelnou výhodou, že pouze maminka je známa. A ještě větším ternem je, že taťkové vůbec ne-existujou. My všichni jsme přeci strejdové a tety, ne? Dokonce i vy jednostranný (ale teď už se provalilo hospodskýho vyznání), ať už muži, či ženy. Chápete? Víte, vy volové, co tohle je za úžasnou vymoženost? Žádný alimenty, soudy, soudci, arbitráže a dětský domovy. A hlavně žádný politici! Ti jsou tu s vojáky pouze sezónní a pak už jen rychle odvolatelnou záležitostí. Protože většinu z týhle agendy řeší levou rukou a něžně Velká Matka! Copak už jste zapomněli, jak ta minulá super-civilizace rupla na to, že tenhle náš úžasnej současnej a skoro opravdovsky demokratickej systém, tedy žádná Platonova demo-sračka pro elity, kurva, co se mi to v tý mý hlavě dneska líhne za slova? Demokracie, Platon? A před tím alimenty, soudy, soudci, arbitráž a taková naprosto nepředstavitelná blbost jako dětský domovy. Kurva, co to znamená? Jo, kde jsem to přestal... Aha, že ten náš úžasnej systém, jednou takový magoři, jako jste vy, začali rušit. Mohli byste vědět ze škol, teda kdyby nějaký byly, že perestrojky jsou dycky průser a nástroj satana! Kurva, kurva, co to je zas za divný slova, školy, perestrojky, satan? Ještě, že jsem to poslední nepřekous. Doufám, že se to satáně nevylíhlo v mý puse. Nebo snad jo? Musím tedy honem vykloktat hodně prostorným panákem, abych od toho fujtajblu nechytl nějakou infekci! Už je to tady zas, infekce, co to je, infekce? A tak by možná jeho proslov s dlouhou řadou kurev a divení pokračoval do alelujá.
No, velká škoda, že tehdy ti míň moudří - víc a pozorněji neposlouchali to, co jim jejich pan hospoda, pardon,  „teď jsem si uvědomil, že pořád nevím, co si počít s tou tehdejší „KAVÁRNOU“, která se mi taky furt plete do proslovu“, svým zdravým hospodským rozumem sděluje. A díky těmto zadrhnuvším se informacím začala ona plíživá změna sociál-uspořádání. A to z gruntu, přes kterej se začala valit mužská hrubost s tím svým připitomnělým, hurá,  hrrrr na ně, a zabte jich co nejvíc! S takhle lidumilnými hesly blbců se začala měnit dosud duchovně a tělesně nejvyváženější a možná dodnes jediná téměř demokratická societa.
 Dětská hra, kterou se tehdy s něžností v přítomnosti mrňat a žen ve svým volným čase zabejvali i chlapi, se pak začala fofrem měnit v soutěž a spor-t.  A prioritu mateřskýho instinktu začaly válcovat přiblblý a nekonečný chlapský revoluce a války. To bylo ono fatální překročení prahu svědomí s jeho postupným zadupáním do země, jež přímo souviselo se zasutím ženskejch kvalit do kouta kuchyně a na horní palandu. Jste už, pánové jinýho vyznání, spokojeni? A co si myslíte, že by nás všechny po realizaci týhle vaší výměny naší dosavadní společenský dohody za tu patriarchální pitomost, o který teď debatujete, v budoucnu čekalo?
Kupodivu ani žblept.
Víte hoši, ještě než by byla vymetena ta matriarchální suť, a vy připravený pouze a jenom tady z „KAVÁRNY“ se pokusili vládnout, tak by vám tu ještě neuchopenou moc zčerstva a za pačesy vyrval z rukou ten nejsilnější, studenou inteligencí nadanej hulvát. Nebo jak se to stalo tenkrát při “sametu“, když tohle v klídku udělal nanicovatej mrňous v kraťasech. Bohužel, taky žádnej mudřec. Protože právě tyhle byste, vy „kavárníci“, už na počátku vámi zamejšlený, přiblblý revoluce, stejně tak, jak se stalo i před „sametem“, kvůli svý nesnášenlivosti vyhnali vy sami. A studenej intelekt-čumák místo, aby vám za to poděkoval, že jste mu takhle z blbosti píchli, tak z vás za odměnu, stejně jako po pár tisíciletích „mrňous a spol.“ s podobnejch důvodů taky ihned začal vyrábět špunty a připínáčky. Ale toho budoucího prcka už sem nebudu kvůli přehlednosti plíst. Spor-t byl pak přestavěn na přípravku spor-tu s názvem krvavej. A už to jelo. Samozřejmě, že pouze z kopce!
První NE-amen pak bylo přiděleno starý kultuře, kdy to ten chladnej intelekt  komentoval s velmi „spokojeným áááá“, konečně zas všude hořej knihovny. S konstatováním, že zbytek moudrejch pro něj vyhledaj, vyženou, či dokonce povražděj místní kolaboranti. Stará kultura a její nositelé tak pro budoucí historiky a historii šikovně nebyli a nebyla zničena mnou, ale já byl pouze nucen tlakem dějů jí nahradit pokrokovou civilizací hmoty. No, a tahle mrcha bez špetky citu už pro mne začne samospádem vládnout vytvářenými technologiemi, co za čas budou schopný zničit kdekoho a kdeco, včetně planety. Toto všechno vyhovuje nejenom mně, vládci, ale i  mejm budoucím prebendovejm filosofům, historikům, učitelům, kněžím, šmelinářům s platidly, šéfům korporací, generálům, policajtům, špionům, atd. No, a ten váš kavárenskej kroužek s většinou „jednostranným vyznáním“ pak dostane příležitost státi se těmi výše uvedenými. A tímhle způsobem se přihodí to, že informace, vědění a moc je nakonec soustředěna pouze u ne-mnohejch. A mnohejm se z toho začane s přepečlivou střídmostí po civilizačních mikro- a nakonec už jen nano- kapičkách dávkovat.
A vážení, teď jsme v podobným, ale ještě o mnoho promyšlenějším průseru. Historicky nedávno si mužný elity USA, tehdy ještě značně pod vlivem GP, všimly, že slovo válka, jejíž cykly vždy budily v davu nejistotu a odpor, se jednou, za jistejch okolností může stát „zbytečná“ a i elitám velmi nebezpečná. I dali hlavy dohromady a podařilo se jim už jenom s několika prominentními z kdysi velmi rozšířenejch mrňavejch Murdochů, začít mazat z medií toto neforemný a nemožný slovo válka. A bylo proto velmi dobrým, že ho už s předstihem nějakej čásek pánové Cheney, Rumsfeld a spol. začali módně odlehčovat a štíhlit. Až bylo nakonec překvalifikováno na takovou malou a nepatrnou pitomůstku, byť stejně krvavou. A právě v těchto vypjatejch a hysterickejch okamžicích historie se z války, světe div se, stal už jen „pouhej spor-t-match s terorismem“.
No, ale hned hezky zčerstva, potichu a bez ptaní se kohokoli na regule a způsoby uplatnění, bylo jeho oprávnění rozšířeno v globálním smyslu. Tedy rovnou na celou planetu! Samozřejmě, že opět s velkým utajením v rámci soupeření všelikejch tajnejch a ještě tajnějších služeb, aby se v tom vyznala jen hrstička zasvěcenejch. A pokud by se přesto nějaký informace dostaly do luftu, tak budou k nepoznání zašmodrchány od těch cca čtyřech zbejvajících  Murdochů. Tato šikovnost a tajnosnubná kompetence vyšoupnutí civilizační zrůdy, kterou bezesporu válka je, a učinění z ní jen jakéhosi krvavavýho spor-tíku mezi Velkým šerifem a teroristy, byla fakt velmi dobrým nápadem. A to včetně jejího držení v temnotách hlavně před obyvatelstvem takzvaně „civilizovanýho světa“. A takto se stala zprvu i přijatelnou.
A proč to bylo nutný? No přeci, co záleží na nějakejch písko-, či horalskejch kameno-žroutech a zvláště těch, co žijou „tam někde“? No, vlastně nikde, že? Jejich nespornou výhodou, ať mrtvejch, či živejch, jsou jejich suroviny, ne? A navíc to surovinový „nikde“, je jako z udělání i hodně z ruky! Tedy není na něj normálně a zvláště pak přes mediální mlhu a Murdoch-temnoty už vůbec vidět. A co není na očích, o to se civilizovanej svět krmenej dvěma párky Murdochů a Hollywoodem asi těžko bude zajímat, že? A tak byl Cheneym, Rumsfeldem a spol. upraven téměř samospádem jeden z pitomejch, byť slavnejch bonmotů, kterej tehdy hlásal, „že každej mír je pouhou přípravou na další válku“, na bonmot ještě pitomější. Tedy, „mír je tu stále, pouze občas je znepříjemněn nějakým otrhaným a nanejvejš pomateným teroristou s bombou v ruksaku“. A koneckonců, do jistý doby to byla „částečně i pravda“. Vždyť ty akty teroristů procházely nejprve nanejvejš hustými filtry tajnejch služeb, pak Pentagonem a vládní administrativou Velkýho šerifa. Následně je čekala koupel, ošetření a ještě mediálně kosmetická masáž. Takže vše zveřejněný bylo košer a pro multikulturní Západ přijatelný. Běžnej člověk si tam po jejich shlédnutí či přečtení spokojeně řekl, dyť jsou to fakt jen takový pitominky s pár desítkama mrtvejch. A hodně daleko. No, a dál mu velmi šmakoval jeho big-hamburger.
Ale najednou přišla velká řacha! To když se sesypaly ty megalomanský škatule na dvorečku u Rockefellerů v New Yorku. A už to jelo. Byť tehdy, a ještě ani dnes nikdy nikým nebylo oficiálně řečeno, kdo tu paseku a mord udělal. A pokud je tohle vizitka globální politiky, kterou tehdy ještě naplno řídily GP a USA, tak je to dost na pováženou, ne? Pomejšlí taky někdo na změnu? Zvláště když ihned nato ulivší se kadet z vietnamský války spolu Cheneym a Rumsfeldem proti těm dosud „neznámejm známejm“ začali ordinovat použití jakýkoli válečný technologie. A to kdekoli! Jenom proto, aby mohli po celý planetě rozjet už s veškerým utajením jakoukoli šílenost přikrytou marginál akcí s pláštíkem anti-terorismu. No, ale většině lidí používajících selskej rozum to s dvojčátky jasný je, byť už desetiletí předkládaj stateční politici a Murdoši stále verzi Ládin a Alkaida. Je z ní sice dnes šmodrch, kterej budou papouškovat historici, ale bohužel i naši vnoučci! Jenomže těch mrtvejch a zraněněnejch od onoho slavnýho a pro USA tak hrdinskýho 11. září jsou už nejspíš desítky milionů. A v drtivý většině to nebyli žádní teroristi, ale civilové. A hlavně ti by měli dostat zadostiučinění. Ovšem na trůně teď sedí už druhý období černej demokrat Obama, a víte co on udělal? Ihned pustil do pokračování týhle nesmyslný války daleko víc materiálních prostředků a svejch podpisů povolujících tyto akce, než Clinton s Buschem dohromady! Pomejšlí vůbec někdo na změnu?
Nezačínáte mít taky pocit, že už dlouhou dobu ony nevyhlášený války a teror  pronikly a jsou běžnou záležitostí dnešního dění ve světě? A, že tenhle trend neumirňuje, ale sílí? Zkuste si nahradit výrazy jako je třeba politika, ekonomika, náboženství, soudnictví, zdravotnictví, bankovnictví, školství, atd., taky tím nejspíš všeho schopným slovem a aktem terorismus. Přemejšlejte! Co jinýho je vlastně politika, než to, že je dán do frcu a rozparcelován... kdo? No přeci ten menší a slabší. A jak ubejvaj, tak přijde na řadu bohužel i ten macatější. Ekonomika je to samý, zadupat do země prcky vytvořením silnejch korporací. Stejně tak funguje bankovnictví. Soudnictví zas vnucuje všem složitě vytvořený a nepřehledný kodexy, který vyhovujou pouze a jenom těm, co maj moc a prachy. Zdravotnictví protěžuje patentní léčiva na úkor přírodních látek. A dokonce na úkor rozumu, soucitu a rovněž i Hypokratovy přísahy lékařů. Školní systémy jsou založeny na informační asymetrii. Toto vše je teror páchanej ve jménu elitních jedinců a elitních států. Jen kousek vejš jsem pověsil větičku „pomejšlí vůbec někdo na změnu?“! A představte si, že jo. On si o těchhle záležitostech dovolí začít veřejně breptat. No kdo myslíte? Opět ten mrňavej a zatracenej ruskej šmejd, Putin!

Stejně tak se naváží i do svatejch euronů GP, používajícího metodu za oponou skrytýho loutkovodiče bicepsů OSN, USA i EU i těch dokonale oholenejch pánů Merkel a Clinton. A aby toho nebylo dost, tak nám tenhle spolek nepříliš dávno začal na zkoušku ordinovat evropskej Chalifát. Nejprve to byly „jemný špeky násilnýho sexu“ směrovanýho hlavně na ženy, dívky, a dokonce i holčičky. Pak už to byla všemožná kriminalita. A toto vše dohromady s nadšením a zcela beztrestně začali provozovat opět s bezprostřední pomocí týchž euronů, bicepsů, institucí a osob, nejenom v multikulturou zaplevelený západní Evropě, ale dokonce i u nás mnozí právě přišedší sólo-mužští i-migranti. A nejspíš bude ještě hůř. Blbý pro Západ je, že už se do něj nenaváží jenom Putin, ale zdá se, že i stále kompaktnější Rusko.
Ututlat pod pláštíkem terorismu válku se holt nepovede nikomu. A samozřejmě, že se to už naprosto nedá provádět před touhle už téměř suverénní velmocí! Jsou tu sice teď přítomny oba fenomény v plný síle, a dokonce sobě ku pomoci. Neboť už dnes je opravdu téměř nemožný rozeznat KDO je KDO! Čímž myslím a zahrnuji i to, že velmi zesílili ti výše zmínění a kdysi bagatelizovaní otrhanci s bombou v ruksaku. A naopak dech ztrácej ti, co tohle všechno doposud z čachru a peněz poplatníků financovali, financují a myslí si, že to dokonce i řídí, neboť nadobro zapomněli na Universum a téměř z nicoty se vynořivší Rusko. Tedy, co teď bez něj nadělaj slavný prstíky OSN, pěsti šerifa, a EU s dominantně se dmoucícmi ňadry oholence Merkel. Tito všichni teď svorně projevujou svou tupost a naprostou bezradnost nad tím, proč už nelze bezpečně rozeznat KDO je KDO a CO je CO!
Hlavně Oni se teď už nemohou téměř na nic - tedy mimo všech naprosto nespolehlivej světovejch Sobotků - spolehnout. Navíc tím, že bylo spuštěno velký stěhování národů, jehož se oni nejprve snažili cíleně zneužívat pro staro-novou politickou manipulaci, a rovněž i jako plnohodnotnou válečnou technologii, tak nepochopili jedno: tenhle svět, kterýmu vám doposud bylo díky našemu hlubokýmu spánku dovoleno vládnout, se změnil. Není to totiž ta vámi vysněná válka všech proti všem, jak se zprvu zdálo, a třásli se na ní bankovní klany. Ale bohužel pro vás do současnýho dění začalo vstupovat ono dávno do zkrvavený země zadupaný Svědomí a Síla z Východu.
A co s tím uděláme my, pánové a dámy, když naši Sobotkové zklamali? Byť k tomu měli svým způsobem i jistou dávku zbabělýho oprávnění. Protože tam na Západě i dole na jihu v OSN, USA a EU je rovněž spousta nespolehlivejch Sobotků, kteří způsobili, že v mnoha zemích nezbylo lidem nic, než oči pro pláč. A proto se nedivme, že po několika generacích, který zažily jenom válku, pardon, taky už i „akty terorismu“, se v těch rozbitejch zemích moc toho výše uvedenýho svědomí neuchovalo. Protože z hladu, násilí, hysterie, okrádání a zneužívání málokdo dokáže vykouzlit něhu, porozumění a lásku.
Proto se my místní, a nejenom my, musíme probudit, vzdát čest naší polozapomenutý kultuře a znovu k nám z hloubi věků přicházejícímu Svědomí Slovanů. Udělejme to, co musíme, a co kolegium Sobotků nikdy pro naše děti a ženy neudělá. Bude to znít srandovně? Vyhrabme nejprve starý prapory, hesla, mávátka a demokraticky demonstrujme. Když bude hůř, tak ihned přitvrďme, neboť, co by to bylo za budoucí kulturu, kdyby s námi do ní nemohl vstoupit zachovalej, zdravej, ženskej, universální, vše překrývající a na vše působící tantrickej element. Ale už pouze ten někým poraněnej a znásilněnej. A to nejenom zvlčelým migrantstvem, ale i pomatenejma ženskejma bez citu a soudnosti, jako jsou Merkel a Clinton! No, jen si představte, pánové, co by si o nás naše ženy a děti myslely, kdybychom je v tom sajrajtu nechali!
A velmi dobře to nedávno formuloval náš prezident, když řekl, že těchto a podobnejch se můžeme demokraticky zbavit volbama. No, a ne-demokraticky kalašnikovem. Tak, pánové není toho moc na vybranou, že? Volby, nebo kalašnikov? Ale ještě před těma volbama, který budou, a kdo ví, zdali vůbec budou, a tím drastickým AK 47 by bylo vhodný vymyslet něco ksakru chytřejšího.
Neboť jinak to holt Sobotkové a ti, co jsou Sobotky v OSN, USA, EU a u Merkel and Clinton vyřeší po svým...

Autor: Matěj

Kdo si chce zakoupit zde uváděnou knihu, může objednat za 49,- Kč i s DPH zde: http://www.bezvydavatele.cz/book.php?Id=861

čtvrtek 10. března 2016

Magnetismus a gravitace jako zdroj
Uvádím zde zajímavé video jednoduchého způsobu využití magnetů a gravitační síly na pohon třeba dynama nebo malého alternátoru. Pokud je vše ve videu prezentováno poctivě, pak toto zařízení by mohlo sloužit jako generátor. Tento nápad byl již patentován roku 1823 a z toho je možné usuzovat, kolik nápadů leží v šuplících jen proto, že celý Systém je založen na spotřebě nafty a jejich derivátů. Vše je cílevědomě vedeno pro vysávání lidí a udržování umělých mantinelů Systému, potřeby přírody a využívání nových principů je jim ukradeno. Takový největší vynálezce, o kterém se záměrně pomalu nikde ani moc nepíše byl Tesla, http://energieupramene.blogspot.cz/2012/07/dialog-s-teslou.html  Slovanského původu, protože nevyhovoval programu NWO, který chtějí prosadit západní aliance a do jejich plánu se postavila proti jen Ruská Federace, nebýt jich, dnes by ani už naše národy neexistovaly. Možná že zato vše může Putin a RF, jak je často prezentováno v mainstreamu.


středa 2. března 2016

Jak zlepšit krevní tlak, játra, ledviny i střevaTento recept pochází z Ruska a je založen na principu různých kvasinek, které obsahují látky, jež aktivují hlavně funkce jater, ledvin a flóru střev.
Podle medicínských výzkumů dokáže červená kvašená řepa předcházet rozvoji zhoubných rakovinových nádorů, vyčistit a zregenerovat játra, nebo odstranit z těla jedovaté a odpadové látky. Rovněž uvolňuje zácpu a řeší mnoho problémů trávení, na kornatění cév, působí na krevní vysoký tlak, který znormalizuje na velmi dlouhou dobu i po ukončení užívání. Rovněž je vhodná na detoxikaci a regeneraci organismu po agresivních chemoterapií.
Co potřebujete:
Větší sklenici, cca 3 litry.
Víčko s dírkami.
700 g červené řepy nakrájené na plátky a nebo nastrouhanou.
2 polévkové lžíce mouky, nebo 2 kousky staršího žitného nebo tmavého chleba.
200 g cukru (ne však med – ten kvašení brzdí).
100 g hrozinek.
Celou směs zalijete vychladlou převařenou vodou a vše dobře promícháte a někdo jako injekci na podporu kvašení dává nálev z kvašeného zelí.
Každý den obsah pak dvakrát promícháte a odeberete z vrchu případně utvořenou pěnu. Po týdnu přecedíte přes čistou gázu a kvas máte hotový. Pevný zbytek můžete vyhodit na kompost, do koše.
Užívejte 3 – 4 polévkové lžíce kvasu 3 x denně před jídlem a kvas si uschovejte v ledničce. Po vypotřebování kvasu si pak dejte tříměsíční přestávku a kůru pak můžete opět opakovat, třeba 3x do roka.
Ze začátku užívání možná budete mít i mírný průjem, to je však znak, že vaše tělo se čistí od toxických látek. Pokud má někdo nízký tlak, musíte být opatrní, protože tlak se vám může ještě více snížit.