pátek 11. listopadu 2011

Nové myšlenky a hypotézy – uveřejněno k 11.11.2011Od našeho čtenáře jsem obdržel pár informací a to 11.11.2011 od pana Svobody a využiji toho a dávám zde na naše stránky.
Témata:
Dutá Země
Implozivní energie
Telekinetický efekt

Z praktického pohledu z těchto třech témat je nejvýznamnější zařízení, pracující na principu telekinetického efektu.
Tím je vynález z roku 1944 Sonic Resonance Boiler, jehož autorem je Peter Davey (*1916,+2008) z Nového Zélandu.
Díky panu prof. Pajakovi se informace o tomto vynálezu a jeho mimořádném významu pro lidstvo rozšířily do celého světa.
V příloze Vám o tom všem s radostí posílám bližší informace.

Iv – milí čtenáři, toto jsou stránky otevřené všem novým myšlenkám a pohledům na svět, proto žádná nabubřelá arogance i u věcí, které se v našem momentálním pohledu našich znalostí zdají nemožné. Co víme, jak lidstvo pokročí ve vědění a co nám Vesmír dovolí odhalit. Zatím jsme opravdu teprve ve dveřích poznání a ti co mají respekt před vším stvořeném, mají otevřené vnímání, hledajíce tohoto Stvořitele i s jeho podstatou, tak raději se zatajeným dechem do této tajemné třinácté komnaty vstupují a mají respekt i před tím nemožným z nynějšího pohledu našich znalostí.
Zde je prostor pro otevřené myšlenky, i když se z prvního pohledu mohou některé zdát pro někoho neuvěřitelné. Nebudeme přece vystupovat arogantně a tvářit se na veřejnosti, že vše známe a víme. Neznáme, to jen omezenci vystupují tímto arogantním způsobem, protože se ohradili nabytými vědomostmi, tituly, namyšleností a dále nepřipustí nové věci, jež jim do jejich naučeného klišé nezapadají, to je degenerace, chybí jim sny a touha po nových věcech, to je evoluce - hlavní životní myšlenka Tesly.
Tak a máte čtení do vánoc, lidé mají právo znát vše a je na vědcích, zda to potvrdí a nebo vyvrátí, ale pravdivě, ne tak, jak se to hodí, pak vzniká automaticky "zrcadlo", kdyby věda pracovala pro lidi a ne pro toho, kdo víc zaplatí a pak následně zatají, v poznání by jsme byli hodně dál.
Upozornění: překlady jsou i s pomocí robota, tedy neredigované.
Vše má svůj správný okamžik.
Dělej věci ve správný okamžik a není žádný problém.
Tvé Bytí bude tancovat a ty s ním.
Pokud tak nečiníš, žiješ falešně, plný napětí a v utrpení...

Většinou děláš ze svého života samozřejmost.
Život není samozřejmost.
Žádný okamžik ve tvém životě není samozřejmost.

Základní údaje o lidských bytostech

OSUD.cz před téměř 5 lety otiskl článek. Je to záznam přednášky člověka aktivně vystupujícího v diskusích na OSUDu jako tomáš marný jedním ze studentů (je rovněž členem Klubu OSUD.cz). Od té doby se různě šíří po webech, naposledy ho otiskl před několika dny i Matrix2001.cz ZDE.
Sám autor však protestuje proti tomu, že některý údaje z této přednášky nejsou dobře zaznamenané a mohou působit jako matoucí.. zde je tedy nová, redigovaná verze, i v návaznosti na debaty na OSUDu ohledně implozivních energií a dalších věcí. OSUD děkuje jak Liborovi, který tuto přednášku zaznamenal a vtiskl do písemné podoby, tak TM, který text tedy v několika místech upravil a opravil. (jm)
Základní údaje o lidských bytostech (1)
Lee Samuel = Tomáš Marný
Lidská bytost je nejdokonalejší stvoření ve vesmíru. Její schopnosti jsou téměř neomezené, ale zatím je nejsme schopni v plné míře využívat. Člověk se ještě nedostal ve vývojovém stupni tak daleko, aby mohl celou svou kapacitu možností, kterou má, využívat na 100%. Zatím máme možnost využívat asi 5-10% kapacity mozku, geniové na 13-14%. Tady vidíte, jaké máme ještě rezervy. K tomu, aby došlo k odblokování mozku, musí lidstvo ujít ještě velký kus cesty, aby se to naučilo. A k tomuto kroku vám z části pomůžou i tyto informace.

Největší brzdou našeho poznání je určitá skupina lidí, která nás záměrně vede do slepé uličky a nechce nám sdělit skutečné pravdy o naší planetě a o nás, jak to ve skutečnosti s námi je. Oni to vědí již mnoho let. Dozvěděli se to z pyramid, kde veškeré poznání a skutečnosti jsou zaznamenány pro nás, abychom věděli jak se máme chovat, jak se o sebe starat a jaké technologie máme využívat a jak vlastně funguje planeta Země. Ti kdo postavili před 55 000 lety pyramidy, ano čtete dobře 55 000 let. Nám se řeklo, že pyramidy jsou staré 5 500 let. A pyramidy co jsou na povrchu, tak jak je známe dnes, tak ty nejsou tak důležité, jako ty co jsou pod nimi. ( zde byly zanechány ty správné návody na použití lidské bytosti…..)
Pyramidy vypadají vlastně jako monolity krystalu Rubínu a jsou to obrovské konvertory na výrobu nepředstavitelné energie a k tomuto byly také postaveny původními obyvateli planety Země, kteří je za tímto účelem stvořili. A v podzemních pyramidách jsou určité prostory, kde nám zanechali veškeré informace, které nám měly sloužit k našemu poznání. Pamatujte si, že co je důležité je lidskému oku skryto. Motor u auta nevidíte, srdce také ne, kořeny stromů jsou v zemi atd., vše důležité je ukryto, aby to bylo chráněno.
Pamatujte si: ty nejdůležitější věci jsou pro lidské oko neviditelné…..
Tak i pyramida co je na povrchu není tak důležitá, i když má také svoji úlohu, ale pyramida, která je pod ní (obrácená špičkou – stojí na špici a na ní je postavená nadzemní špičkou k obloze).
Tajemství pyramid rozluštil Champallion a za to ho také zavraždili, aby toto tajemství nemohl prozradit lidstvu. Kdyby nám ta skupina mocných, která se k těmto datům dostala, řekla tyto skutečnosti a mohli jsme je využívat, tak je vám jasné, že by jsme dnes ve vývoji naší civilizace byli úplně někde jinde než jsme. A o to nemaji mocní zájem, protože ten, kdo se dostane k technologiím a informacím, které jsou tak zásadní a závažné, tak jak jistě víte, správné věci se dají využívat a také zneužívat. A oni si vybrali tu druhou cestu, zatajili lidstvu téměř vše a tyto skutečnosti využili pro svůj prospěch, aby mohli s lidstvem manipulovat a řídit ho podle svých mocenský potřeb. Záměrně drží lidstvo v nevědomosti a střeží si dobře tyto data, ke kterým se dostali a zneužili je.
Lidstvo je proto záměrně brzděno ve svém vývoji a poznání. Dnes jsme došli už do fáze, i když jsme brzděni tak daleko, že se jim už začíná vymykat kontrola nad lidstvem a musí rychle něco dělat, aby se lidstvo nedozvědělo skutečnou pravdu. A k tomu jim slouží nám známé školství, kde se učíme zkreslená a nepravdivá fakta o planetě Zemi, o člověku, o vynálezech a objevech atd. Říkají nám a učíme se pouze polopravdy. Dále nás blokují a ovlivňují potravinami, léky a elektromagnetickým zářením, které je všudypřítomné z veškerých satelitů, vysílačů, mobilních telefonů, televizí, radií, počítačů atd.

Tyto systémy způsobují blokaci našeho mozku takovým způsobem, že nejsme schopni logicky a intuitivně myslet a naše zájmy se pohybují pouze v našich každodenních starostech, zajímáme se jen o naší práci, peníze, rodinu a nezajímáme se už o to, co se dnes okolo nás ve skutečnosti děje. Sledujeme jen televizi, čteme tisk, posloucháme rádio, chodíme do škol, ale už si neuvědomujeme, že to vše mají oni v rukou a rozhodují, co si přečteme, co vidíme v televizi a co se učíme ve školách. To ovlivňují oni, proto se nemůžeme nic podstatného dozvědět, ale my jsme se už naučili věřit tomu, co se nám takto sděluje a tak nás drží v poslušnosti a strachu manipulují celým světem a vše směřuje k totalitní světovládě, o kterou jim jde. Jen tak mohou zabránit tomu, abychom se dozvěděli skutečnou pravdu a mohli se jim postavit. Podívejte se dnes na svět, kam směřuje. OSN, EU atd. k jednotnému světu, aby bylo vše přes počítač jak elektronické peníze, tak data o lidstvu, čipy do lidí, prostě vše, aby bylo vše pod kontrolou, a pak mohou kohokoliv na Zemi likvidovat zablokováním účtu, sledováním přes satelit pomocí čipů nebo mobilních telefonů nebo zařízení GPS. Nám je to vnucováno, že je to pro nás prospěšné, ale už nám neřekli, jak se toho dá zneužívat a o to jde.
Kdo si myslíte, že mezi lidmi rozšířil drogy, určité nemoci, nenávist, určitý druh muziky, alkohol, cigarety atd.
To není únik lidstva před problémy, ale tyto věci nám byly podstrčeny, abychom je zneužívali a byli v nevědomosti. Uvědomte si, jaké problémy má narkoman, alkoholik, gambler, atd.. Má svou drogu a nic ho nezajímá jen jeho vášeň a je mu úplně jedno, zda někdo s lidstvem manipuluje a co je vlastně pravda, je mu to jedno. A to je podstata věci. Ve starém Římě se říkalo, dejte lidem chléb a hry a my se postaráme o ostatní. Na veškeré poznatky, co známe, zase říkáme, to je vědecky dokázané, to jsme se učili ve školách, ale už nikoho nenapadne si tyto věci ověřovat, prostě bereme to jako holý fakt a stačí nám to a to je naše zkáza a tím jsme jim dovolili s námi takto manipulovat. Kdo říká něco jiného, je pro nás blázen. Nejlépe můžete manipulovat se stádem nevědomých a závislých lidí na systému, který jim určíte, kteří vědí jen to, co jim dovolíte, aby znali, a musíte je udržovat ve stresu a strachu.
Stále se lidstvo něčeho bojí nebo někoho nenávidí.
Chápete to!!!?
Oni nám dali systémy, na kterých jsme závislí. Uvědomte si: musíme chodit do práce, abychom vydělali peníze, a za ty si můžeme teprve koupit bydlení, jídlo, benzín, plyn, elektřinu, zboží atd. Bez tohoto systému nemůžeme přežít, jsme otroci systému. Potřebujeme k životu tyto věci, jídlo a energie (elektřina, ropa, plyn), tyto systémy nám dali oni a oni z nich mají zisky, ale už nám neřekli, že jsou jiné energie, které můžeme využívat, ale to bychom přestali být na nich závislí, protože tyto energie jsou všudypřítomné a hlavně zdarma a to nám dát nemohou, protože by přišli o moc nad lidstvem. O tom pojednává film Matrix, kde je to skrytě lidstvu sděleno a já jsem na to přišel, protože mám správné data a dívám se na věci už jiným pohledem. Tento film pochopí málo kdo a málo kdo si uvědomí, kolik je v tomto filmu ukryto pravdy, je tam hodně scén které jsou zavádějící, ale ty které to má oslovit to pochopí. Doporučuji vám zhlédnout tento film a posuďte sami oba dva díly.
A někteří lidé už na určité utajené skutečnosti přichází a ověřují si určité věci a přichází na to, že je to vše jinak a snaží se je lidstvu sdělit. Někdy i za cenu nejvyšší. Ostatní je znemožní, udělají z nich blázny, zavřou do vězení, nebo je získají pro sebe a začnou s nimi spolupracovat.
To byl jen tak lehký úvod do podstatně závažnějších skutečností a dat, o kterých se za chvíli dočtete. Některé skutečnosti vám popíšu jen jako strohá fakta, protože je nemá smysl více rozepisovat, i když byste určitě chtěli, ale berte to tak, že vím proč. Jsou ještě věci, na které máte ještě čas a tohle berte jako začátek a pokud vás to na tolik zaujme, že budete chtít vědět více, tak se to určitě ve správný čas dozvíte a seženete si ty správné další data. Ještě vás chci upozornit, abyste s těmito daty nakládali opatrně, protože když by jste je prezentovali na nesprávném místě, tak by se vám potom nemuselo dobře dařit. Doufám, že chápete, co tím mám na mysli. Přeji vám příjemné čtení nových dat.

Základní údaje o lidských bytostech (2)Lee Samuel = Tomáš Marný
Implozivní energie je pravotočivá, centripetální, dostředivá, zdraví prospěšná a konstruktivní. Působí zvenku do středu. Její energie je nevyčerpatelná. Dodáme pouze 1 – 13% energie a zbytek si nasaje z okolí 87 – 99% energie (vakuum – čtvrtý rozměr, který se nám tají a magnetické pole země). A oproti energii explozivní, která má svůj konec, tak energie implozivní nikdy nekončí. Pro představu uvedu několik příkladů implozivní energie, protože si myslím, že nikdo z vás tuto energii nezná, a budete se asi hodně divit, co se nám tají a co se teď dozvíte.
Lidská bytost je obrovský konvertor energií a je bytostí světelnou pracující na principu implozivní energie. Lidská bytost je vlastně energie a jak víme tak energie je nesmrtelná a věčná, tím i člověk je nesmrtelný.
Největším podvodem na lidstvo bylo to, že nám řekli, že smrtí vše končí. To není pravda.
Smrtí nic nekončí, pouze přijdeme o svou fyzickou hmotnou schránku (lidské tělo). Po smrti žijeme dál v jiné dimenzi a se všemi vámi blízkými, kteří už zemřeli (rozuměj odešli do jiné dimenze), se ještě setkáte a popovídáte si, tomu věřte. Takže smrti se už nemusíte bát, ať umřete jakýmkoliv způsobem, vaše já zůstane věčně a budete si toho potom vědomi. Takže nemusíte truchlit nad ztrátou svých blízkých, ale v dobrém na ně vzpomínejte, ještě se uvidíte. Indiáni jako jediní smrt svých blízkých oslavovali a netruchlili, proč asi? Oni určité věci již věděli a znali. Proč si myslíte, že je zlikvidovali a vnutili jim západní způsob života a časem změnili i jejich myšlení? Nebo si vezměte východní filozofii mnichů, co žijí v Tibetu, ti také vědí mnoho co a jak na tomto světe funguje. Nebo lidé co přežili klinickou smrt, všichni vypovídají o stejném prožitku jak cestují tunelem za jasně zářícím světlem a mají krásné pocity a někteří se dostali už i na druhou stranu a tito lidé se už smrti nebojí a dosti se změní ve svém dalším životě, když opět procitnou a proberou se s klinické smrti. Uvedu jeden příklad: Jožo Ráž se tam také dostal, byl dva měsíce v klinické smrti, ale nechce o tom mluvit, což je jasné. Udělali by z něj rychle blázna tak stvořil písničku Zastavte kolotoč, kde své zážitky popsal, poslechněte si ji několikrát a zamyslete se nad textem. Takových příkladů bych mohl uvést několik, ale je to zbytečné.
Ještě vám vysvětlím, co to je explozivní a implozivní energie. Většina z vás zná explozivní energii, to je ta energie, kterou nám dali, abychom ji využívali. Tímhle tahem jsme se dostali do slepé uličky.
Celý vesmír je duální. Planeta Země nám ukázala dva systémy, které využívá. A to explozivní energii a implozivní energii (systémy). Poměr těchto energií, nebo chcete-li systémů, je 1 : 999. Proto by mělo být bráno jako celek 1 000% a ne 100%, jak jsme se učili ve škole. Tedy planeta Země jen v jednom případě využívá explozivní energii a 999 případů energii implozivní. Prosím, v následujícím textu berte základ ne 100% ale 1 0 0 0 %. Děkuji za pochopení.
Explozivní energie je levotočivá, centrifugální, odstředivá, smrtonosná a destruktivní. Působí od středu ven, kdy je na začátku velký nárůst energie, šíří se po parabole, potom se její síla zmenšuje, až zcela zmizí. Využití energie při dodání 1000% energie je 200 – 400%, zbytek je nevyužit a energie končí ( např. střela z děla, nejprve letí rychle nahoru dopředu, potom síla slábne a střela za určitou dobu začne padat rychle dolů až spadne, dráha letu je po parabole ). Tato energie je nevýhodná a neekonomická, protože musíme dodat velké množství energie k tomu, abychom malé množství energie získali. (např. spalovací motory, jejich účinnost se pohybuje okolo 200%. Musíme dodat 1000% energie, tedy 100 litrů benzínu, abychom mohli pouze 200% energie tedy 20 litrů benzínu přeměnit na pohyb dopředu, a zbývajících 800% energie tedy 80 litrů benzínu spotřebujeme na ohřev okolí, jinak řečeno 800% energie vyhodíme. Žárovky mají účinnost 70%, zbytek zase ohříváme okolí. Jak nedokonalé.)
Příroda tuto explozivní energii používá, jak jsem řekl, jen v jednom případě a to při rozkladu organizmů nebo rostlin pomocí hnilobných bakterií, kdy musí dodat více energie, než je potřeba. A to např. u rozkladu mrtvých živočichů, lidí, nebo při rozkladu rostlin (tlení). V organizmech jsou v obalech červených krvinek uloženy hnilobné bakterie, které se aktivují až ve fázi, kdy dojde k úmrtí živočicha nebo člověka. Jak dokonale vymyšleno.
Implozivní energie je pravotočivá, centripetální, dostředivá, zdraví prospěšná a konstruktivní. Působí zvenku do středu. Její energie je nevyčerpatelná. Dodáme pouze 10 – 130% energie a zbytek si nasaje z okolí 870 – 990% energie (vakuum – čtvrtý rozměr, který se nám tají a magnetické pole země). A oproti energii explozivní, která má svůj konec, tak energie implozivní nikdy nekončí. Pro představu uvedu několik příkladů implozivní energie, protože si myslím, že nikdo z vás tuto energii nezná a budete se asi hodně divit, co se nám tají a co se teď dozvíte.

Lidská bytost pracuje na implozivní energii. Člověk je vlastně obrovský konvertor energií. Člověk přijímá energii z vody a potravy a to je pouze 10 – 130% (z toho 700% čistá voda 300% tuhá potrava) a zbytek 870 – 990% přijímá z fotonů (sluneční záření) povrchem celého těla (kůží) a z magnetického pole Země. Lidská bytost denně vyzáří do okolí 27000-36000 KJ ( kilojoulů). Denně z vody a potravy získá 6000-7000 KJ a z fotonů a magnetického pole Země získá 21 000-29 000 KJ denně. To znamená, že lidský organismus, jakožto energetické zařízení pracuje s účinností 4500%-5140%. Tady vidíte ten velký nepoměr. Ve prospěch energií, o kterých vůbec nevíme, že jsou a nikdy nám o tom nikdo neříkal. A teď si ještě uvědomte, že vodu z nás pije jen malé procento lidí, protože většina pije pouze pochutiny, o kterých se ještě zmíním dál v jiné kapitole.
A voda z těch 10 – 130% potřebné energie tvoří větší část (700% jak jsem již psal a 300% tuhá potrava), takže my vlastně tělu dodáváme pouze energii většinou z nekvalitních potravin, které konzumujeme a přesto nám to stačí k životu, protože zbytek si tělo bere z venku z okolí. Tady je také odpověď, proč se dá žít, jen když se pije pouze čistá voda. Protože všechny ostatní stavební látky jako minerály a vitamíny si tělo umí vytvořit samo díky energii z okolí, kterou přijímá mimo potravu. A energii, kterou příjímáme ze škodlivé potravy a pochutin (nápojů) si musí tělo pracně přetvořit na energii, kterou potřebuje (to je pouze 10-130% celkové energie kterou potřebuje) a tím se náš organizmus předčasně opotřebovává. Proto jsme nemocní a umíráme tak brzy. Lidská bytost je schopna žít stovky let, pokud jí správně používáte, mám na mysli její fyzické tělo, jinak naše já je věčné.
Navíc máme v sobě jako jediní na této planetě z živočichů bod v srdci nazývaný HOT SPOT, kde je vakuum a teplota 540°C, energie, která je k tomu potřeba se čerpá z vakua a to je naše životní energie, také na východě nazývaná „čchi“. Tento bod HOT SPOT je také náš identifikační kód, pod kterým jsme identifikovatelní pro ty, kdo nás stvořili. Je to část boha. HOT SPOT máme do čtrnácti dnů po početí. Je znázorněn na svatých obrázcích, nevšimli jste si nikdy v kostelech, že jsou tam vyobrazeni svatí, kterým jde záře ze srdce, nebo se podívejte na padesátikorunu, kde je znázorněno srdce a uvnitř je ještě jedno malé bílé. Také ve filmu ET mimozemšťan je to vidět jak ET září srdíčko. Přes vakuum se nešíří teplo ani chlad, proto se okolní tkáň neuvaří. Lékaři co dělají vyšetření pomocí kamerových sond do cév a dostanou se do srdce, tak tam vidí záři, ale neumí si to vysvětlit jak to, že je tam světlo a nikde se o tom moc nemluví, aby nebyli za blázny, protože pro to nemají vysvětlení.
Tok řeky pracuje také na implozivní energii. Při klikatém toku řek získává voda z vakua energii, kterou nasává a tím také teče rychleji než v korytě rovném. To samé jsou vlny v oceánech poháněny implozivní energii.
Růst veškerých rostlin pracuje na implozivní energii. Tady také rostliny získávají nepatrnou část energie pouze z vody a zbytek si bere z fotonů a magnetického pole Země. Všimněte si jak jsou stromy velké a přitom přijímají energii pouze z vody, myslíte si, že by to stačilo?
Tady vidíte, jak funguje implozivní energie o které vůbec nevíte a také vidíte, že vše se vším souvisí a nelze to oddělovat. A to my právě děláme, že nedodržujeme zákony přírody (nesprávně se stravujeme, léčíme a špatně nakládáme s naší tělesnou schránkou) a potom máme určité problémy se sebou, když to nedodržujeme, ale my o tom nevíme a proto ty problémy přikládáme něčemu jinému. Říkáme tomu nemoci, nebo genetika a že jsem ty nebo jiné problémy zdědili atd.
Lidská bytost a její poměr ve složení: voda - sušina.
Člověk 700% voda 300% sušina
Mozek 800% voda 200% sušina
Slina 980% voda 20% sušina
Krev 920% voda 80% sušina
Kosti 200% voda 800% sušina
(základ není 100, ale 1000 procent, pozn. redakce)
Jak už teď víte, tak lidská bytost je obrovský konvertor energií a tyto energie slouží k tomu, aby organizmus správně fungoval a pracoval. K tomu máme v těle nervovou soustavu, která slouží k předávání informací do každé buňky v našem těle. A tyto informace se šíří nesvětelnou rychlostí a komunikace probíhá paralelně, tedy současně se všemi buňkami najednou, je to určitý druh rezonance nebo také frekvence a uvádí se v Hertzích (HZ). A tyto rezonance mají tak vysoký rozsah kmitočtů, že projdou naprosto jakoukoliv hmotou. A nervovou soustavu ovládá náš mozek, který veškeré pochody v našem organizmu řídí.
Mozek je řízen intuicí naší duše. A aby mozek správně fungoval, musíme se o něj správně starat a to neděláme, protože mozek nedostává správnou výživu a je blokován škodlivými rezonancemi s okolí (elektromagnetický smog).
Proto naše tělesná schránka má ty problémy a nemoci co nás trápí a také proto umíráme předčasně.
Dále máme cévní soustavu, která slouží k zásobování lidského těla kyslíkem a živinami. Dále máme ještě kostru a kloubní spojení k tomu, abychom měli tvar takový, jaký máme mít a kosti uzpůsobené tak, aby nám chránili důležité orgány uvnitř těla. Svalová soustava nám slouží k pohybu naší postavy a vykonávání určitých činností nutných pro náš život. A to celé musí být v naprosté rovnováze a musí to být správně vyživované. Pokud rovnováhu porušíte, dojde k poruše toho nebo onoho orgánu či části lidského těla. To je vám jasné, je to stejné jako auto, ale na auto máte návod, a víte co jak má být. Na člověka nemáte návod, a proto máme problémy, ale o tom v kapitole o nemocech.
Každá lidská bytost má v sobě naprogramované všechny látky (pomocí morfogenetických polí), které se vyskytují na této planetě přirozeně, a když se s nimi dostane do styku potravou dýcháním, tak je rozpozná a umí si s nimi poradit.
Lidské tělo, když správně funguje, je samoopravitelné!!! Ne ale při konzumaci geneticky manipulovaných potravin.
Shrnu vám teď, z čeho se skládá lidská bytost, nebudu uvádět nervový, cévní, svalový a kosterní strukturu, to už znáte ze školy, tohle nám řekli správně. Ale tyto údaje určitě neznáte.
Lidská bytost se skládá:
• 1. Člověk je složen ze 120 000 000 000 000 000 000 (120 biliónů) buněk
• 2. 1 buňka se skládá z 1 000 000 – 2 000 000 molekul
• 3.
1 molekula se skládá ze 100 000 – 200 000 100 000 – 200 000 atomů
• 4. Lidská bytost komunikuje paralelně mezi mozkem a všemi buňkami na frekvenci od 0,005 Hz – 30x10 na 45 Hz (lambda se rovná 1x10 na -35) Přenos dat pomocí těchto frekvencí produkuje vysílač šišínka mozková, projde vším, přes kov, zdi, celou planetu není místo ve vesmíru kam se nedostanou, proto má myšlenka takovou sílu jakou má a můžete pouhou myšlenkou změnit téměř vše.
• 5. Každý atom v lidském těle vyzařuje při teplotě 37°C za 1 vteřinu 1 450 qant (1x10 na 29)
• 6. Buňky mezi sebou komunikují bio fyzikálně na frekvenci 1x10 na 31
• 7. Buňky mezi sebou komunikují bio chemicky na frekvenci 1x10 na 18
Vím, že vám tato čísla asi moc neřeknou, ale vidíte, že v nás probíhají jisté frekvence o obrovském rozsahu a velikosti, a že to má co do činění s fyzikou. Zjednodušeně řečeno,
člověk funguje na principu biofyziky a nikoli na principu biochemie a toto si zapamatujte velmi dobře. Protože současná věda si myslí, že člověk pracuje na principu biochemie a to je naše osudová chyba, proto lékaři nejsou úspěšní v léčbě nemocí. Protože západní medicína léčí biochemicky. Přitom lidský organizmus je z 990% o fyzice a v 10% o chemii a lékaři, když léčí, tak pouze poopravují těch 10% a ne 990% . To je ten problém který máme, ale zase předbíhám. A to jsem mluvil jen o naší tělesné schránce a to vše řídí naše já (duše nebo nadvědomí jak chcete), ale to nesídlí v našem těle, ale mimo něj, je to energie světla a je napojena transferem na náš mozek a komunikuje s naším fyzickým tělem. Vědci to nazývají podvědomí a podle nich sídlí v mozku, to je omyl. Zase obráceně: správně nadvědomí a je mimo nás. O tom v následující kapitole.
Takže už víte jak zhruba funguje lidská bytost a určité její zákonitosti.

Když to shrnu, tak jsme se dozvěděli toto:
• 1.
Lidská bytost je nejdokonalejší organizmus ve vesmíru
• 2.
Lidská bytost se dělí na fyzickou schránku a na nadvědomí (naše já)
• 3. Smrtí nic nekončí, přejdeme do jiné dimenze
• 4. Lidská bytost je obrovský konvertor energií
• 5.
Lidská bytost je bytostí světelnou (Energie a energie je věčná)
• 6.
Přenos informací v organizmu se šíří pomocí frekvencí (HZ)
• 7. Lidská bytost je o biofyzice (990% fyzika a 10% chemie)
• 8. Lidská bytost pracuje na principu implozivní energie
(10-130% energie přijímá z potravin, která se musí skládat ze 700% čisté vody a 300% tuhé stravy a 990-870% energie přijímá z okolí z fotonů-sluneční záření a z magnetického pole Země)
• 9. Lidská bytost má v sobě naprogramované veškeré látky vyskytující se na planetě Zemi přirozeně a rozpozná je.
• 10. Lidský mozek je zablokovaný a funguje jen na 50-100% u geniů na 130-140%
• 11. Lidská bytost má neomezené možnosti, pokud funguje mozek na 1000%
• 12. Lidská bytost denně vyzáří do okolí 26 900 – 35 900 KJ
• 13. Lidská bytost denně příjme potravou 5 900 – 6 900 KJ
• 14. Lidská bytost denně příjme z okolí 21 000 – 29 000 KJ (z fotonů a magnetického pole Země)
• 15. Lidská bytost je samoopravitelná, když se používá správně jak má (ale kdo má návod, že ano?????)
• 16. Nemoci si způsobujeme sami špatným zacházením se sebou samým. Když nedodržujeme zákonitosti přírody, a 5 zákonů vesmíru.
Iv - pravda je zde ve více bodech, ale hlavně v bodě č.15 a 16., zde není co dodat.

Dutá Země

Dutá Země - NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ LIDSTVA
www.geocities.com/Area51/Shadowlands/6583/under012.html

23. července 2010 v 16:42 | Jiří Woodman
Je jedno, co vás učili v geologii o zemi jako takové a o její vnitřní struktuře. Nikdo z nich nebyl dole podívat se, co je uvnitř. Během 17 století se vědci vážně zabývali problémem skutečného určení tvaru země a pochopení globálních změn v magnetickém polárním úhlu. A jak už to bývá, všemožné spekulace vznikly daleko dřív, než kdokoli pochopil podstatu věci. Myšlenka duté země je stará jako samo lidstvo a zasvěcení se předává z pokolení na pokolení. Vidoucí si jej mohli přečíst ve starobylé architektuře a pro zbytek lidstva je tu systém školství, který je katem přirozené lidské intuici. A tak v tom pokračujeme dál a svým dětem se nevědomky mstíme za to, co bylo způsobeno nám. Všechny objevitele buď umlčíme, nebo degradujeme či zesměšníme, aby nemohli otřást základy naší vědy. Paradoxem je to, že když dáte dítěti prázdný papír s namalovaným kruhem, řeknete mu tohle je naše planeta, kde bydlíme? Namaluje vám pravdu. Pravdu, za kterou mě za chvíli odsoudíte, ( nikoli umlčíte :-)


Smiřme se skutečností, že planety jsou duté a že existuje více paralel, inteligentní formy života a že nejsme sami na této planetě.

Ve skutečnosti jsme součástí největší světové lži v lidské historii.
DUTÁ ZEMĚ - ÚVOD

Objevitelé

Noc a den

Roční období

http://prvopodstata.blog.cz/1101/otvory-na-polech

Otvory na pólech

Duté planety

http://prvopodstata.blog.cz/1101/faze-mesice

Fáze měsíce

http://prvopodstata.blog.cz/1101/mereni-zakriveni-zeme

Měření zakřivení země

http://prvopodstata.blog.cz/1101/mereni-ohybu-svetla

Měření ohybu světla

http://prvopodstata.blog.cz/1101/cerna-hvezda-black-star

Černá hvězda - black star

http://prvopodstata.blog.cz/1101/architektura

Architektura

http://prvopodstata.blog.cz/1101/priroda

Příroda

http://prvopodstata.blog.cz/1101/lod-na-obzoru

"Loď na obzoru"

http://prvopodstata.blog.cz/1101/u-g-morrow-rectilineator

U.G. Morrow - rectilineator

http://prvopodstata.blog.cz/1101/animace

Animace

Překlad animace
Toto video obsahuje dostupné údaje o teorii duté země.
Mnoho výzkumů potvrdilo tyto informace.
Kdo dnes zná aktuální geologický model Země kterému by uvěřil?.
Pravda je mnohem složitější, jak si teď ukážeme. K úplnému pochopení je třeba plně otevřít mysl a duchovní schopnosti.
Země v současnosti existuje ve dvou paralelních dimenzích.
Podívejme se na tyto dvě hlavní dimenze, nyní můžeme vidět do vnitř. Vidíte pravdu o multidimensionálním geologickém modelu země, která je dutá. Tyto informace jsou nejdůležitějším tajemstvím vlád a illuminátů. Dimense mají různé vibrace což je přirozená ochrana vyšší dimenze proti nižší, jak vidíme na řezu můžeme objevovat vnitřní zemi a 5. dimenzi.
Vypadá to jako nějaký příběh, ale pravda je mnohem složitější než nějaké sci-fi, pokud víme. Podívejme se na detaily ať to dá smysl. Vidíte skutečné magnetické pole, tato skutečnost působí mnoho geomagnetických anomálií a zvláštní povrchové magnetické odchylky. Geologické uspořádání duté země kompletně mění pochopení světonázoru. Nové výzkumy popisují, že skořepina země vibruje jinak, než pevná koule. Moderní věda tají tuto skutečnost a pokouší se jí nahradit teorií stínových vln. Podzemní vojenské jaderné testy způsobují otřesy, které ovlivňují i vnitřní stranu planety. Všechny vrstvy zemské skořepiny jsou pro nás životně důležité. Polární otvory jsou mosty (hranice) mezi čtvrtou a pátou dimenzí. Poslední muž, který popsal svůj objev těchto bran, byl Richard Evelin Bird v roce 1947. Polární otvory jsou pečlivě hlídány vojenskými satelity. Tyto pečlivě střeží pátou dimenzi.
Podívejme se dovnitř.
Nejsou tu žádné dny a noci jen difusní vnitřní Energie, věčně zářící.
Nejsou tu žádné změny teplot a počasí bez bouřek.
Stíny jen tak, jak kontrastují na jiný povrch. Viditelnost je mnohem větší jako na povrchu, co způsobuje uzřít konkávní vnitřní povrch.
Vnitřní svět je chráněn před sluncem a vesmírným zářením. Zdejší humanoidní civilizace se dožívá vysokého věku. Jen temná kabala je chce před námi utajit.
(e. g. Annunaki, Illuminati). Smiřme se  skutečností, že planety jsou duté a že existuje více paralel, inteligentní formy života a že nejsme sami na této planetě.
Ve skutečnosti jsme součástí největší světové lži v lidské historii.

Komentář - J.Woodmana
Je neuvěřitelné, kolik energie je někdo schopen vynaložit na to, aby odsunul pozornost lidstva jiným směrem. Na druhé straně jsem rád, že jsou tu celkem přesně zobrazeny polární otvory a že už je tato teorie i když v obráceném stylu, představena lidstvu. Je mi líto, ale doposud nemám k dispozici animaci duté země tak, jak jí popisuji zde na stránkách. Bylo mi řečeno, že ještě nepřišel ten pravý čas.

http://prvopodstata.blog.cz/1101/odruseni-gravitace

Odrušení "gravitace"

http://prvopodstata.blog.cz/1101/slunce

Slunce

http://prvopodstata.blog.cz/1102/bible-a-duta-zeme

Bible a dutá země

http://prvopodstata.blog.cz/1102/horizont

Horizont

http://prvopodstata.blog.cz/1103/lod-nad-obzorem

"Loď nad obzorem"

http://prvopodstata.blog.cz/1103/proc-je-mozne-videt-nemozne

Proč je možné vidět nemožné

je důležité řešit to, zda je Země taková, či onaká a obecně je to jen odvrácení pozornosti směrem ven. Všichni se nás neustále snaží tlačit směrem věn, naši pozornost, naše city, naše srdce. Pravda je však jen uvnitř. Potvrzení, či vyvrácení této skutečnosti nic nemění na ničem. To že je svět iluzí a my žijeme v Matrixu je pravdou ať už je Země taková, či onaká. Otázkou je, zda-li to není další řešení zástupných problémů, což se běžně praktikuje v masmédiích i "duchovních" médiích. Důležité je, co je tady a teď a důležité je, jaký je přítomný stav mé bytosti. Minulost je za námi, budoucnost je tvořená v teď.
Neříkám : Nezkoumejte. Říkám - vyzkoumejte, nalezněte a změnte sami sebe. Protože můžeme vyvrátit všechny omyly lidstva a nikam se jako lidské bytosti stejně neposunout. Důkazem nám je naše vlastní historie. Jsme vědecky a technicky čím dál tím vyspělejší ,ale lidé jsou pořád stejní.

Máš pravdu v jednom, ve své podstatě je jedno, jestli jsme na povrchu či uvnitř, záleží na tom, jak tuto skutečnost použiješ. Pro někoho je konkávní koncept pouze senzací, na které lze zbohatnout či nějak vyniknout. Pro mě je to však naprosto zásadní principiální zlom, kde kdy změníš "A", tak se ti změní celá abeceda až po "Z". Pakliže tento koncept aplikuješ po vzoru přírody a nalezneš nevyčerpatelný zdroj energie, uvědomíš si, v jakém omylu lidstvo žije.

Je dobré, že pátráš. Vážím si moc lidí, kteří hledají pravdu, ať už jakýmkoliv způsobem. A že jí hledají opravdu všichni lidé.

http://prvopodstata.blog.cz/rubrika/filmy

Filmy

Iv - velmi krkolomná hypotéza, která se těžko tráví, ale co mi víme, ukáže čas, to je nejlepší doktor na naše poznání, je však svatým právem každého jeho svobodný pohled - moderních inkvizitorů je dnes dostatek a začínají zuřit víc a víc.
Peter Davey
Peter DAVEY
Sonic Resonance Boiler

The Press ( 30 January 2008 )

Peter Davey, 92-letý hráč používá Sax-Resonance vařit vodu levně.
HOT PROSPECT: Peter Davey, 92-letý Christchurch vynálezce a saxofonista, říká, že využil jeho lásku k hudbě přijít se zařízením, které se vaří voda rychle, jen v požadované výši.
Inventor a saxofonista Peter Davey má přijít se zařízením, které tvrdí, že se vaří voda v žádné době.
Říká, že "Sonic kotle", protože tvrdí, že používá sílu zvuku. Jak vlastně funguje topení ohromila odborníky. Přístroj vypadá podivně, jako ohnuté stolní lampa s kovovou kouli na konci místo žárovky. Při připojení k napájení, a míč je snížena do vody, to se vaří kapalina během několika sekund - i tak málo jako lžíci. "Všichni se vaří dvakrát tolik vody, kolik potřebují, takže jsem se rozhodl, že najde způsob, jak vařit vodu a páru, aby ekonomicky," řekl Davey, bývalý Spitfire pilot.
"To vaří přesně to, co chcete k pití." Davey, který žije v polorozbořených dvoupatrové historické usedlosti zvané Locksley v Dallington, pomocí kotle, aby teplých nápojů po dobu 30 let.
Řekl, že přišel s pojmem před 50 lety a trvalo mu polovina z těch let, aby zjistili, jak je přístroj. "Princip je krásná. Mám proplatit na přírodní jev, a je to všechno o hudbě," řekl. "Kdybych hrál na saxofon, pravděpodobně bych neměl přijít s myšlenkou."
Davey si všiml, jak hrál na saxofon doma, že vše, co rezonoval na jiné frekvenci.
"Cinkání sklenic se na jednom listu. Příbory v šuplíku se cinknutí na jiném vědomí a uvědomil jsem si, že všechno má své místo vibrací," řekl. "Stejným způsobem, je součástí míč naladěn na určité frekvenci." Davey říkal, že to trvalo léta pokusů a omylů se dostat zařízení, kde je teď. Natočil několik prototypů na stejném principu, včetně parník. Přátelé klesne o průběhu let Davey vyzval, aby byly zvukové kotle a že ho myslí komerčně.
Davey, který se otáčí 92 dnes, nyní hledá výrobce, který bude nakupovat technologie a aby se zařízení pro masový trh. "V současné době, s hospodařením s vodou a elektřinou, myslím, že by to mohlo být ještě důležitější, než když jsem dostal nápad," řekl. "Mohly by prodat milion věcí v Číně."
Davey odhaduje kotle by mohl být co nejlevněji 9 dolarů každý. Dokázal si představit, kaváren jejich použití jako trik, aby se vyjádřit čaje a kávy. "Nemůžu se dočkat, vysvětlit princip někoho, kdo chce, aby si to," řekl. Tisková pozval bývalý Canterbury University inženýr, profesor Arthur Williamson, podívat se na kotle a byl poražen. Díval se, jak Davey vařit různé množství vody, dělal si poznámky o používanou energii a teploty dosáhly. On opustil drbal se na hlavě. "Já nevím dost o zvuk vědět, zda je možné převést, že množství energie prostřednictvím zvukových vln. Pochybuji," řekl Williamson. On přece pamatovat alternativní konvice lety, že měl dva děrované plechy uvnitř. Síla běžel mezi deskami, přes vodu. "Odpor přes vodu za předpokladu, že zátěž. Nevím, jestli to nefunguje tak? Aniž by ji na kousky, nemůžete říct." Konvice byl speciálně navržen, aby se zabránilo lidem dostat šok dotkla vařící vodou. Williamson je verdikt Sonic kotle? "Je to zajímavý trik, bez ohledu na to, jak to funguje. Asi bych koupit jako trik. Myslím, že větší domácí úkoly je třeba udělat."
Také ve frontě na kotel, po prvním vidět jednoho v roce 1960, je Stu Buchanan, vůdce Garden City Big Band a přítel Davey. "Je to poměrně velkolepé. Nevím, proč se nikdy vzlétlo jako pomůcka pro lidi. Myslím, že je třída zákon," řekl Buchanan. Davey Hamilton se narodil v roce 1916. Během 2. světové války létal Spitfires pro město Glasgow 602 perutě RAF pomocná síla. Squadron provozu podél jižního pobřeží Anglie, doprovod bombardérů do Holandska a Belgie, dělat konvoj hlídky a bojovník zatáčky do Francie.
Po konci války se oženil a měl dvě děti. Koupil Locksley v roce 1964. Davey sdílí horní patro usedlosti s jeho 55-rok-starý syn, také zvaného Petr, a šedá mourovatá kočka názvem Santa. V přízemí se nechal nájemníkům, kteří pomáhají platit účty.

(31. ledna 2008)
Revoluční Sonic kotle asi není podvod!
No, opravdu nevím, jak rychle se Peter Davey je "zvukový kotel" by měl být funkční. Tento článek říká, že se vaří voda "během několika vteřin", který je trochu rozmazaný definice. Chtěl bych vidět přesně, jak rychle se to vlastně dělá vařit. A pokud chcete přenést energii kapaliny, bít rezonanční frekvenci, že množství kapaliny v nádobě, která je vlastně není dobrý způsob, jak to udělat. To si jen proud vody po stěnách. A mluvit o "resonance" je samozřejmě prakticky diagnostiky crackpottery. Ale dělat obvyklé dávky pro vědecké negramotnosti v populárním tisku, je možné, že někdo mohl přijít na způsob, jak skládku energii do vody rychleji než běžné topné těleso ponořené může udělat. Ponořen prvky jsou již zatraceně dobrá, i když. "2200-2400W" elektrické konvice v kuchyni přinese půl litru vody na dobré nadšení varu asi osmdesát sekund, a to přitahuje tolik energie, jak můžete získat z maximálně deseti-amp-per-socket proud na 220-240V zemí jako Austrálie a Nový Zéland, kde to žije vynálezce. Sonic kotel by mohl být spuštěn v 15 A nebo více, ale to je podvod, 15-amp zásuvky jsou speciální zařízení (používá se pro věci, jako je klimatizace), a každý může vařit tun vody v půl druhé, pokud jsou povoleny k použití tolik elektřiny, jak se jim líbí. O 500 ml je minimální částka, kterou můžete dát do většiny elektrických konvic, aniž byste opustili někteří z topného tělesa visí ve vzduchu, aby se přehřál. Je to také stojí dva hrnky vody. Tak, jak říká Peter Davey, lidé určitě často vařit více vody, než potřebují. Ale dělat elektrický džbán tradiční konstrukce, která může teplo jeden hrnek stojí kapaliny není velkou technickou výzvu. Pojďme do částky a uvidíte, jak rychle jako džbán může hrát v zemi, kde experiment fyziky kladky nemají tření a krávy jsou kulaté. (Fyzika, spíše se stravou), kalorie je množství tepelné energie nutné zvýšit teplotu jednoho gramu vody o jeden stupeň Celsia. Takže pokud začnete s 250 ml vody při 25 ° C (což znamená, že téměř přesně 250 gramů to) a je třeba zvýšit všechno na 100 ° C, je třeba 75 * 250 = 18750 kalorií, což je 78.450 joulů. Joule je watt sekund. Takže pokud máte 2400-watt topení, které převádí teplo s dokonalou účinností na vodu, je nutné spustit na 32,7 sekundy pro tuto práci. Vzhledem k této skutečnosti, má elektrický džbán, je zřejmé, že není tak daleko od teoretické maximum voda-topení účinnost.
Za předpokladu, že jeho prvky by mohly být plně ponořen pouze 250 ml vody, by se ta voda vaří asi čtyřicet sekund, což je pouze 1,22 násobek fyzikální experiment země času na svou práci. Vzhledem k tomu, že prvek se ohřát zevnitř ven, a že nějaká energie je ztraceno přes stěny nádoby, a některé další je ztracen k odpařování a vnitřní zvuk a tak dále, to je jasně elektrické konvice pracuje stejně dobře jak to ještě teoreticky mohl, když budete mít v reálném světě omezení v úvahu. Některé další 2400-watt topení, postavena takovým způsobem, aby byly méně omezen, jen možná dělat práci, v 82% případů, pokud se zázračně získávání energie z ničeho. A Petr Davey nevypadá, že bude dělat takové nároky.
(Jsem také za předpokladu, že on není podvádění předehřev kotle dřív, než bude namočený ve vodě. Není to těžké vařit vodu "okamžitě", pokud drop rozpálený kámen v něm.) Tak říkám hodně štěstí tento chlapík. Možná se jen přijít s opravdu nového a zajímavého designu topné těleso, které mohou mít výhody oproti stávající holé ohřívače immersible, které jsou obecně poměrně nebezpečné věci. A jeho Přístroj může fungovat velmi dobře se i malé množství vody, což samo o sobě je krokem vpřed, můžete dostat konvice s prvkem vestavěným do základové desky, které pracují s libovolně malým množstvím vody, ale trvá déle zahřívá v první řadě proto, že všechny další kovové prvky v okolí. Tam skutečně může být výklenek pro tento Sonic topení, pokud se provádí, jak inzeroval. Ale tam není žádná taková věc jako oběd zdarma. Pokud se Sonic topení funguje velmi mnohem rychleji, během několika sekund za gram podmínek, než všechny staré diskontní prodejně elektrické konvici, pak je to další perpetuum mobile, které by měly za několik aplikací, jen se rychle šálek čaje.


http://www.keelynet.com
 ESA Ruoho (03.2.2008)
Další i
nformace o Sonic kotli.
Fotografie potvrdily, mi připomněla webu jsem našel pár lety popisuje podobnou věc. Zde jsou mé poznámky z toho najít;
"Jako citlivý hudebník pan Davey si všiml, že tam byla taková frekvence motoru a vrtule bzučení, když kabině letounu a jeho tělo se dostává do rezonance. V této unikátní rezonanční frekvence se vždy zažil příliv tepla v jeho kabině letounu. Nevěděl ještě, že v budoucnu bude tento jev využít v ultrazvukové zbraňových systémů pro efektivní a nezjištěný zabíjení lidí. Ale on se rozhodl otestovat, zda je stejný jev se objeví, je-li kovové polokoule, který simuluje jeho pilot Kabina je ponořena ve vodě a je nadšen do rezonanční frekvence. Takže našel dva vrcholy ze starých cyklistické zvonky, připojil se k nim dohromady, ladil jeden z nich na 50 Hz, které jsou připojeny elektrické dráty ke každému z nich, a hozený do vody . překvapivě voda začala vařit velmi rychle. Tak on dělal jeho první patent topení na základě tohoto pozorování. Tento patent byl již registrován v roce 1944. hrdina po návratu z války, měl zařízení, která opakovaně dokázal každý, kdo měří to, že má výkonnost rozhodně vyšší než 100%. Chápat toto, on věřil, že svět se chystá vrhnout na možnost výroby a použití tohoto technického zázraku. Koneckonců, lidé jsou plné prohlášení o zřejmé úspory energie, zdrojů, na ochranu našeho životního prostředí, atd. Nicméně, realita ukázala být zcela opačný. Bezprostředně poté, co bylo experimentálně potvrzeno, že zařízení má nevysvětlitelně vysoké účinnosti, vyhřívání a vynálezce upadl do nemilosti různých institucí, které mají zájem na prodej elektřiny a které chrání monopol na elektrickou energii. V důsledku toho tento mimořádný vynález obdržel mimořádnou léčbu! Konkrétně úřady dělají vše, co je v jejich moci zakázat výrobu a prodej tohoto ohřívače na Novém Zélandu. Jedna z právních triků, které byly použity na tento přístroj, bylo, že byl prohlášen oficiálně za "nebezpečné pro zdraví a života uživatelů." (Upozorňujeme, že prakticky každé elektrické zařízení pracující na 220 voltů může být prohlášen za nebezpečný, pokud někdo v pozici autority přeje Dej to pryč.) zase na Novém Zélandu není možné provést na výrobu a prodej čehokoliv, která není oficiálně schválen vládou. V důsledku toho se pan Davey bojoval téměř 50 let na získání povolení pro průmyslové Výroba tohoto ohřívače. a během těchto téměř 50 let, byl neustále povolení odmítli ho, bez ohledu na to, že výsledky výzkumu předložen orgánům, prosím, a bez ohledu na to, jak moc se snažil.
Ale je zajímavé, že v Austrálii byla elektrická konvice s topným tělesem konstrukce velmi podobné topení Davey se dal do sériové výroby (tato australská džbán s největší pravděpodobností je produkován tam ještě i dnes). Tento australský džbán pracuje na principu elektrického odporu vody (tj. ne jako telekineze ohřívač pana Davey dělá). Voda, která se zahřívá, je odpor, ve které je teplo, protože elektrický proud protéká tato voda. Tento australský džbán je přesně stejný "nebezpečný pro zdraví a života", stejně jako telekinetic ohřívač pana Davey. Jen to, že se to v Austrálii se setkal s podobným byrokratický odpor, protože energetické účinnosti je to "normální". Když jsem se setkal s panem Davey se poprvé v roce 1990, byl ještě apelovat na úřady a ještě doufám, že dostane povolení k výrobě svých topné těleso - I přes tyto téměř 50 let ztracených bitev s byrokraty. Byl dokonce ukazuje mi velkou zásobu součástek nasbíral zahájit výrobu ihned po povolení udělené k němu. Nicméně, on nechal experimentální výroba výzkumu kopie jeho topení.
Konstrukce Sonic topení Davey je velmi jednoduché. Je to vlastně se skládá ze dvou hlavních částí . Nejdůležitější z těchto dvou částí je rezonuje polokoule misky (1) ze zvukové desky vyvolávající kovu. Druhá část je vyrovnávací paměti polokoule mísy (2) téměř totožné ve tvaru do misky (1). Tato druhá miska má poloměr asi o 4 mm větší než je rezonanční polokoule misky (1). Obě nádrže jsou sestaveny symetricky kolem nikdo jiný, znamená polokoule misky (1) je umístěn uvnitř polokoule mísy (2). Mince je 32 mm = 1,25984 palců / velké mísy přibližně 1,75 cm široký a 0,75 palce tlustý / Malá miska asi 1 3 / 8 palců. Samozřejmě, že na rozdíl od těchto dvou misek, topení i dlouhé tyče, matice, podložky a elektrické dráty. Jedná se o držet pohromadě, aby dodávky elektřiny do obou misek a umožnit ohřívač má být ponořen do vody, která se ohřívá. Ale tyto další části jsou okrajové pouze doplňky. Hlavní části jsou misky. Při experimentální výrobě je tento přístroj, obvykle rezonuje polokoule misky (1) je vyrobena ze starého kryt Zvonek na kolo. Rozměry této polokoule mísy nejsou důležité. Je jen důležité, že se dostane do zvukové rezonance na frekvenci 50 Hz, a že má vnější povrch, který je paralelní a ve stejné vzdálenosti od vnějšího vyrovnávací polokoule mísy (2). Ke každému z těchto dvou misek různé dráty dodávek elektřiny pro domácnost (např. 220 V, 50 Hz) je připojen. Ohřívač musí být ponořené ve vodě, která je teplo. To přivádí vodu do varu velmi rychlé. Více informací o konstrukci a provozu tohoto Sonic ohřívače je uveden v odstavci K3.3 od objemu 10 Monografie [1 / 4]. Poté, co byl postaven, musí být Davey se telekinetic ohřívač "naladěn", ve dvou různých rovinách. První ladění závisí na poskytování polokoule mísy (1) s takovou frekvencí vlastních kmitů, která činí tuto misku akusticky rezonovat, když je zvuk frekvence 50 Hz vydávané v okolí. Druhý ladění topení závisí na vhodné volbě vzdálenosti "L" mezi oběma mísy (1) a (2) t.j. 4-6mm. Na tuto vzdálenost je závislá vzniku stojatých vln mezi oběma misky. Tak se rozhodne o energetické účinnosti celého ohřívače. Z informací, které vynálezce opakované mi, soudím, že měření provádí Nový Zéland vědců naznačují, že tento přístroj se může konzumovat ještě méně, než je ekvivalent asi 5% energie, kterou vytváří v podobě tepla.
To by znamenalo, že elektrická účinnost je tento přístroj se pohybuje kolem 2000%.
http://www.totalizm.nazwa.pl/boiler.htm
Iv - zajímavá myšlenka, připomíná mi práci Kellyho a v neposlední řadě práci Meyera na rozkladu vody.1 komentář:

 1. Jelikož je to tu zmíněno a i ve světě ezoteriků je to hodně pálivé téma, ale Vy jste se k tomu Iv nikterak nevyjádřil, zajímal by mne Váš názor na Dutou Zemi a určitě nejenom mne. Osobně jsem tomu nejprve propadl, ale postupně jsem v tom nacházel stále více a více rozporů (hlavní neakceptovatelná nesrovnalost pro mne je zakřivování světla), že jsem tuto teorii opustil. Netvrdím, že se hluboko pod zemí nevyskytují neuvěřitelně obrovské dutiny, ale rozhodně ne v podobě, jak je prezentována.
  Pro mne je mnohem jednodušší si představit, že na mnoha místech planety (hlavně v podzemí a jeskyních kde mají stálejší charakter) existují místa, která sama o sobě fungují obdobně jako je znázorňováno ve "sci-fi" např. Hvězdné bráně. Uměl bych si to představit i jako miniaturní portály typu jako je naše Slunce. Ovšem na přírodním charakteru. Tato místa umožňují cestovat jak v prostoru, tak mezi paralelami i časem. Náhodný cestovatel touto bránou může mít a vůbec se mu nedivím pocit, že uvnitř Země je celý zcela neznámý svět.
  Ony velké dutiny by vysvětlovaly anomálie jako rozbíhající se závaží ve dvou vzdálených šachtách a i jiné gravitační nesrovnalosti.
  Brány, jak si je přestavuji já by zase vysvětlily spoustu dalších záhad, jako jsou nálezy a setkání s exoticky neznámými zvířaty, zvířaty, která už dávno měla vyhynout či nemožnost najít bájná místa jako je Eldorádo, Shamballa ad.
  Možná by to stálo i za samostatný článek.

  Je zajímavé, že se při hledání VE zapomíná na zvuk jako takový. Nedávno jsem někde viděl výsledky bádání, kde se podařilo vytvořit 3D znázornění šíření zvuku, kde se ukázalo, že zvuk se vůbec nešíří v podobě vln, jak se obecně myslí. Dokonce to vypadalo, že zvuk je energie implozivní povahy a šíří se v podobě jakýchsi zapeklitě složitých bublin.
  Škoda, že jsem nenašel link, kde bylo ukázáno 3D šíření zvuku.

  OdpovědětVymazat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.