pondělí 15. října 2012

Rossi a E-Cat - další zprávy
Dnes uvolňuji pár informací z dění E-CATu, z konference 12.10.2012. Jelikož jeho stránky byly rovněž napadeny a jsou ještě nefunkční, ale vše bude brzy uveřejněno i na stránkách  http://www.journal-of-nuclear-physics.com/ . Tyto údaje zatím berte jako informativní, pan Rossi a jeho tým pracuje na tom, aby se vše dalo do pořádku.

Reaktory byly vyrobeny v USA.
Popis reaktoru:
Délka 33cm, průměr 8,6 cm, povrch 891 cm2.
Měření bylo provedeno na vnějším povrchu za pomocí Stephan-Botzmannovi rovnice.
Váha před testem 4351g, váha po testu 4350g.
Začátek testu 25.9.2012  8:00hod., konec testu  9.10.2012  8:00hod.
Celková doba testu 336 hod.

Provoz 

Čas reaktoru do plného provozu 4 hod., čistá doba  stabilního provozu reaktoru 328 hod.


Teploty

Průměrná teplota začátku 25 C
Po 4. hodinách provozu dosažena teplota 1050 C
Dalších 328 hodin byla stabilní teplota 1050 C

Příkon

Soběstačný režim provozu 218 hod.
Špičkový příkon cca 5kW

Celkem spotřebovaná energie

278,4 kWh

Celkem vyzářená energie

3268 kWh

COP

3268/278,4 = 11,7 (jedenáct celých sedm)

Zkoušky se prováděli paralelně i u třetí strany pro porovnání na stejném typu reaktoru. Rossi tyto údaje již dal na svoje stránky a vzápětí se potýká s jejich nefunkčností – už to známe i zde. Pracuje se na tom a vše bude stejně uveřejněno i přes snahy toto zařízení zdiskreditovat a zamést.
Jinak pan Rossi se rozhodl ponechat výzkum i výrobu E-CATu v Itálii. Říká, víme že COP je vyšší, ale záměrně jsme jej snížili. V pondělí 15.10.2012 se začne pracovat na bezpečnostním uděleném certifikátu, abychom jej mohli připravit do průmyslové výroby.

Pomocný zdroj: