sobota 20. října 2012

Kryodynamika

Kryodynamika - metoda omlazení mozku.

Stárnutí není zákonem života!

Stáří je endokrinní onemocnění a všechny ostatní nemoci jsou jenom jeho následky.
Buňky našeho organizmu nejsou jenom nesmrtelné, ale i věčně mladé, protože s věkem člověka neztrácejí nic ze své schopností dělení. Jediným zdrojem stárnutí je chronický hlad, k němuž nás hypothalamo – hypofyzární komplex odsuzuje naše nepružná cévní soustava.
Průměrná délka cévní soustavy člověka je 100.000 km. K jejímu naplnění bychom potřebovali 200,000 l krve. Náš organizmus má ji ale k dispozicí pouze 5 – 7 litrů. Jednoduše řečeno zaplněno je pouze 0,000025 potenciálního objemu soustavy. V prázdné oblastí cévní soustavy se pro nás nic dobrého neskrývá. Víme, že krev neustále obíhá trojuhelníkem „plíce – srdce – játra“. Intenzívní příliv krve do jiných orgánů lze vyvolat uměle: přijímáním potravy např. mohu vehnat krev do žaludku, pomoci cvičení do jednotlivých orgánů, které procvičují, erotickým vzrušením do pohlavních orgánů apod. Přesto všechny orgány nelze uřídit takovými podněty, a soudě podle rozměru cév víme, že ony nejsou neustále automaticky zásobovány krvi.
Když tedy uvažujeme logicky a víme, že objem krve je podstatně menší, než objem cévní soustavy, mohli bychom předpokládat, že krev zásobuje nejméně ty orgány a oblastí, které se nacházejí nejdál od srdce, na periferii. Jednoduše řečeno, nejvíce strádají ty oblastí, které zásobují vlásečnice. Mezti tepnami a vlásečnicemi se nacházejí arterioly, „kohoutky cévní soustavy“, které vpouštějí krev do vlásečnic.  V oblastí mozkových kapilár ale nejsou arterioly, ale existuje zde zvláštní, nehumorální sys tém regulace přítoku krve, který je řízen z bodu, pojmenovaného feng – fu. Ovšem jednoduchým joginským strojem na hlavě nedocílíme samotoku, proto problém prokrvení mozku tak nevyřešíme.

Bod FENG – FU = útočiště větrů.
Na těle člověka je jedno místo, které je samo o sobě všelék. Je to místo zcela unikátní, s jehož důležitosti se nemůže srovnat žádná jiná oblst. Nachází se uvnitř jamky mezi krčními šlachami na přímce, vedoucí středem hlavy, pod hrbolem zátylku. Přibližně o 3 cm výš od zadní hranice vlasové části hlavy, v místě kde se setkává hlava s krkem. V anatomii se to místo nazývá foramen magnum (occipitale) tj. velký otvor (tylní). Feng–fu je jediný bod na lidském těle, kde je mozek přístupný přímému nezprostředkovanému působení. Mozek zde nepokr&yacute ;vá kost, protože v tomto bodu již lebka končí a páteř ještě nezačíná. Přímo pod feng-fu se nachází prodloužená mícha. Ta tvoří přechod mezi míchou a mozkem, nebo odborně řečeno, mezi Varolovým mostem a míchou. Jakožto centrum řízení zásobování krvi, je to právě prodloužená mícha, která podle své libovůle otvírá či zavírá arterioly, tj. „ventilky“ soustavy vlásečnic. Výjimečná citlivost místa feng-fu v sobě skrývá nejen možné nebezpečí (bojovníci východních bojových umění považují úder na toto místo za nejúčinnější), ale i jedinečnou příležitost vyléčit téměř všechny nemoc i. Je to jen otázka míry a druhu působení.
Tradiční čínská medicína úspěšně léčí nemocné akupunkturou nebo moxováním bodu feng-fu. V místě bodu feng-fu sice chybí kostní super-ochrana mozku, ale je zde vrstva podkožního tuku. Když vezmeme v úvahu, že hlavním úkolem podkožního tuku je ochrana organizmu před vlivem teploty, pak pochopíme, že tloušťka tukové vrstvy v tomto místě má zásadní význam, protože na ní závisí i kryodynamický účinek. Čím táto vrstva podkožního tuku je tlustší, tím složitější je vyvolat příliv krve do mozku a tím menší účinek m&aac ute; pak táto procedura.

Kryo-dynamická metoda.
Místo tradičního čínského nahřívání bodu feng-fu se v kryodynamice používá jeho ochlazování. Zkušenosti ukázaly, že ochlazování je účinnější než moxování. Je též pohodlnější a neškodné. Chladící médium svým účinkem na feng-fu nepůsobí žádné bouřlivé reakce ve fyzické, ani emocionální oblasti.

Kontra-indikace kryo-dynamiky.
Těhotenství, Epilepsie, Duševní nemoci, Osoby s kardio-stimulatorem.
Táto metoda se doporučuje osobám starším 17ti let. Horní hranice není omezená.

Indikace kryo-dynamiky.
Komplex chronické únavy, asteno-adynamický syndrom, slabost a malátnost, zvýšená unavitelnost, snížené sebevědomí, podrážděnost a emoční labilita s psycho-astenickými příznaky, poruchy spánku.
Vegetativní cévní dystonie pocení dlaní a všeobecná slabost. Alkoholizmus.
Různé nemoci pohybového ústrojí s neurologickými projevy v důsledku degenerativních a dystrofických procesů v oblasti páteře. Poruchy endokrinní soustavy. Obezita, podváha, celulitida.
Patologické jevy v klimakteriu, poruchy menstruačního cyklu. Impotence, frigidita, anorgazmie.
Endokrinní neplodnost. Endometrióza (výskyt ložisek sliznice dělohy v podobě cyst v jiných částech pohlavního ústrojí, příp. v jiných orgánech, jako ve střevě apod.). Poruchy štítné žlázy.

Artritidy.
Onemocnění dýchacích orgánů a kardiovaskulární nemoci: hypertonie, hypotonie, vážné bronchitidy, a pneumonie, astma bronchiále.
Poruchy funkce trávicího traktu.
Poruchy funkce pohlavních orgánů.
Úprava reflexní sympatické dystrofie (syndromu nepolevující bolesti) s neuralgickými příznaky.
Psychomotorické poruchy, fyzické a duševní přetížení: stresové situace, depresivní stavy a neurózy, kocovina.

Autor: Ing. Josef Chromík, vyšlo ve zpravodaji České psychoenergetické společnosti číslo 1/2005

Ještě poznámka:

O nestárnutí.
 Jiný pohled na příčiny stárnutí.
Při námořních bitvách první větové války byli někdy němečtí námořníci uvězněni na svých lodích po celé dny i týdny před tím, než se lodi potopily. Bez výjimky první kdo zemřeli, byli ti nejmladší. Tento jev zůstával záhadou až do té doby, než se přišlo na to, že starší námořníci, co přežili potápění lodi věděli, že se nacházejí v situaci, která se může změnit. Mladí námořníci, nemajíce tuto zkušenost, naopak kapitulovali, protože se domnívali, že jejich situace je bezvýchodná.

Vědci poté uplatnili stejný princip při výzkumech, při nich u zvířat vyvolávali rychlé stárnutí, vznik onemocnění a předčasnou smrt v důsledku vysoké míry stresu. Stres byl např. u laboratorních myší vyvolán tak, že myši byly vhozeny do nádrží s vodou, ze které nebylo úniku. Zvířata, která byla konfrontována s takovou situaci poprvé, ji vnímala jako beznadějnou a rychle se vzdávala a hynula.

Zvířata, která byla na situaci postupně zvykána s tím, že ji přežívala, plavala dlouhé hodiny, aniž by se na jejich tkáních projevila jakákoli stresem vyvolaná poškození.

Je-li vaše pozornost upřena do minulosti nebo na budoucnost, jste v časovém poli a přispíváte ke stárnutí. Je-li váš život soustředěn na přítomnost, je skutečný, neboť ho ani minulost, ani přítomnost nezastiňují. Kdykoli se snažíme uchopit něco jenom samotné, shledáme, že je to svázané se vším ostatním ve Vesmíru. Možnost prožít sjednocení má obrovské důsledky z hlediska stárnutí. Strach se rodí z oddělenosti. Vnímáme-li sami sebe odděleně od okolí, vytváříme mezi sebou a „vnějším„ světem zmatek a nepořádek. Lidé ve sjednocení se místo bezvýsledných pokusů kontrolovat n ekontrolovatelné naučili přijímat skutečnost, protože v nich a v jejich rozšířeném těle skutečně vládne mír a pořádek.

Zdroj:
Deepak Chopra: Nesmrtelné tělo nekonečná duše


Sergej Nikitin: Kniha prodlužující život

Psychodynamika + Kryodynamika

Lott, 2003, ISBN 80-903193-6-X, brož., 196 str., 188,- Kč
Autor této knihy Sergej Nikitin nabízí dvě vzájemně propojené metody napravení psychického a fyzického zdraví – psychodynamiku a kryodynamiku.
Psychodynamika vás naučí jak neutralizovat zhoubné vlivy stresů na tělo a psychiku jak využit jeho energii pro svůj tvůrčí růst.
Kryodynamika Vás naučí jak spustit mechanizmus omlazování a slaďování všech systémů organizmu díky jednoduché ale chytře vymyšlené aplikaci obyčejné kostky ledu. Budete-li se řídit radami této knihy, stane pro vás knihou prodlužující život. Existuje pouze jedna nemoc – stárnutí, různě působící ve fyziologické, emocionální i intelektuální oblasti života člověka. Slovo „stáří&l dquo; není pojem, který by vyjadřoval věk podle data narození, nýbrž výraz na označení skutečného (biologického) věku. Rakovina, ateroskleróza, obezita, stařecký marazmus, duševní slabost, alkoholizmus, nuda, melancholie, nepružnost kůže, celulitida atd. – to vše jsou jenom různé projevy tohoto neduhu.
Za prvního „viníka“ stárnutí se v současnosti považuje hypofýza, neboli šišinka. Originální, jednoduchý a účinný způsob omlazování hypofýzy byl objeven ruským vědcem, lékařem-psychoterapeutem S. Nikitinem a pojmenovaný
kryodynamika (od řeckého krýos – chlad, mraz, led).
Působením chladu na bio-aktivní bod foramen occipitale magnum (FOM) neboli „velký týlní otvor“ (VTO), známý z Čchi-kungu jako Feng-fu, dosáhnete skvělých výsledků v omlazování hypofýzy a následně v omlazování mozku a organizmu jako celku. Podstata kryodynamiky je v obnovení hormonální rovnováhy a především v obnově fyziologické normy hormonů štěstí, endorfinů. Zákonitým důsledkem je zvýšení produkce řady omlazujících hormonů (melatoninu, růstového hormonu atd.). Byla prokázána schopnost těchto hormonů zvyšovat délku života minimálně o 25-30 %, což pro průměrnou délku života představuje 25-35 let.

 

Obsah knihy

Velmi důležitý úvod
Příčiny stárnutí
Neurony neumírají – jsou věčné
Rozumový trénink – cesta k dlouhověkostí
Balzacova metoda

 

ČÁST PRVNÍ:  PSYCHODYNAMIKA ROZVOJE OSOBNOSTI

 

Co je stres

Všechny nemoci vznikají ze stresů
Všeobecný adaptační syndrom
Stres není tak jednoznačný
Strach zkracuje život
Stres: je to vždycky špatně?

Psychogenní neurózy

Lék na „neduhy, které jsme nevymysleli“
Neuróza: příčiny, příznaky, léčba

Očekávání budoucnosti

Úspěch začíná myšlenkou na úspěch
Dosažení emocionální rovnováhy
Relaxace
Pryč od agrese

Stabilizace psychiky

Tělo
Dýchání
Tělo plus dýchání
Vizualizace
Tělo plus dýchání plus vizualizace
Cvičení „relaxace“
Hudba
Autohypnóza
Domácí vodoléčba

Přízraky minulosti

Rané vzpomínky
Uzdravení skrze smíření se sebou samým
Bojte se neukončených věcí!
Celý náš život je hra!

Psychodynamika – myšlenka, vytvářející realitu

Expresní gymnastika
Kontraindikace neexistuje
Jak cvičit expresní gymnastiku
Ověřený účinek expresní gymnastiky

Motivace: Yerks-Dodsonův zákon

Příliš vysoká odměna překáží v práci
Posedlost zabraňuje úspěchu
Stanovíme cíle

Zvýšení odolnosti vůči nemocem

Protistresová výživa
Fytoterapie
Homeopatie

Náhražky zdraví

Tabletky zdraví
Jóga vyššího zasvěcení
Osvícení – agonie mozku
Skutečná poloha třetího oka

 

ČÁST DRUHÁ: KRYODYNAMIKA – ORIGINÁLNÍ LÉK PROTI STÁRNUTÍ

 

Stárnutí – není zákonem života!

Příčinou nemoci je stárnutí
Nadváha – katastrofa lidstva
Jaký z toho plyne závěr?

Základy kryodynamiky

Hormon štěstí
Zlatý bod – feng-fu
Vzpřímená chůze – pro a proti
Útočiště větru
Něco málo o struktuře mozku
Feng-fu – na všechny nemoci?
Co dělat?

Metoda kryodynamiky

Proč právě led?
Indikace
Rehabilitace a prevence
Základní podmínky kryodynamiky
Rozvrh kurzu kryodynamiky
Mechanizmus působení kryodynamiky
Resumé
Psychogenní poruchy a kryodynamika
Úzkost a deprese
Rakovina a kryodynamika
Z pošty kryodynamiky
Jsi lepší, když jsi jiný


Zkušenosti lidí s aplikací metody Sergeje Nikitina - KRYODYNAMIKA


Legendární lékař Avicenna v 16. století jako první provedl zajímavý pokus, který vtipně dokazuje vliv strachu na stav celého organismu. Dvě jehńata krmil stejnou potravou. Blízko jednoho, do sousední klece, posadil vlka, zatímco druhé jehně žilo bez nebezpečného souseda.. Brzy začalo první jehně očividně chřadnout a onemocnělo, druhé zůstalo čilé a zdravé..... :cry:
Byl to jistě velmi drastický pokus a doufám, že jehně vrátili včas do stáda, protože věřím, že by časem těžce onemocnělo, přestalo jíst uplně a časem i zemřelo. STRACH. Když jsem si tuto zmínku o pokusu s jehnětem přečetla, uvědomila jsem si, že celý život bojuji se strachem z vlka v mé hlavě.
Strach z čehokoliv, hlavně ten vtíravý až fobický. Ten který vyskočí z nenadálého impulsu až po ten, který se vleče celým mým životem. Stane se součástí celého vašeho života a cloumá s vámi tak, že už nevíte, co je úsměv a radost. Je základem našich emocí vedoucím k nemocem všeho druhu od chřipky až po rakovinu. S nemocemi obíháme lékaře i léčitele, kartářky, astrology, numerology. Pracujeme na sobě všemi možnými metodami od meditací, motliteb k osobním andělům, Luis L.Hay, Ruise až po Jógu, Tai-chi, práci s pránou a zde hlavně s Reiki. Někdo hledá rozřešení dok once i v astrálním cestování a magii. :twisted:
Na každého z nás platí něco jiného, nebo spojení všeho dohromady. Ale každá ta věc, která nás osloví a je ta naše jedinečná, má společného jmenovatele. Děláme to, co nás baví, činí nás šťastnějšími, vyrovnanějšími.
A protože jsme všichni lidské bytosti z masa a krve, jsme též téměř identického složení buněk, hormony nevyjímaje. A všichni jsme též přirozenými tvořiteli třeba hormonů štěstí - endorfinů.
A tak někdo medituje, jiný okopává zahrádku, někdo vaří jiný tančí. Někdo se neustále znovu zamilovává. Někdo se stane alkoholikem, jiný mistrem Reiki. Každý má co rád. A podle toho, jak nám je co libé, tělo prostě endorfin vytvoří. Je jedno jestli je to akce nebo reakce.
Každý máme svého vlka v hlavě, a každý s ním nějak bojujeme. Ale narazila jsem na metodu, která je univerzální tím, že hladinu endorfinů vyrovnává. Necloumá člověkem nahoru ani dolů. Což se může hodit i pro začátečníky po zasvěcení reiki. :P

Chtěla bych vám doporučit Knihu, o které se domnívám, že je jedním z posledních střípků do mého života s vlkem, jménem STRACH. Technika, která se zde doporučuje, je velice jednoduchá, ale přesto geniální, jak už jednoduché věci bývají. Mám za sebou teprve 10 dnů podle této knihy a myslím, že výsledky začínám silně vnímat. Emocionální výkyvy přestaly cloumat mým životem. Je to pocit, jakoby se harmonie z 30ti minutové meditace protáhla na celých 24 hodin.

Tím vším, čím jsem prošla za poslední roky od Astrologie, Hay, Osha, R1(na R2 se stále ještě necítím) rod. konstelací a já nevím čeho ještě, se tímto nevzdávám, jen si toho všeho mnohem více vážím.

Technika sama není složitá, 2 kostky ledu denně, po dobu 30 dnů. Prosím, prosím, čtěte dál. Proč tedy celá kniha kvůli dvěma kostkám ledu ? Ve zbytku knihy se osvětluje, proč to tak působí a co je dobré dodržovat, při této technice, aby byla co nejefektivnější např. při rakovině, alkoholismu, nebo jen pro prodloužení života třeba o 20 let. Já mohu jen dodat, že to funguje. Zatím alespoň na emocionální hladině. Jestli pomůže i v jiných oblastech, které autor slibuje, budu jen ráda.
Pro zajímavost přidávám upoutávač někde z netu na tuto knihu.

Upoutávač by mě moc neupoutal, kdybych nevěděla něco o moxování a bodu feng-fu z čínské medicíny. Věděla jsem o něm to, že při nahřívání moxovací svíčkou se léčí krvácení do mozku, bolesti hlavy, bolesti v oblasti šíje a zátylku, krvácení z nosu, laryngitida a snižuje se teplota. No ale komu by se chtěla holit v zátylku hlava při nahřívání Feng-fu.

Tak jsem si vzpomněla, že babička mi při teplotách a bolesti hlavy dávala za krk ledový hadřík. Žádný Paralen. Když přijdu z mrazu do tepla, taky mi pak tváře zrudnou teplem a překrvením. A tak jsem to zkusila.
Autor nedoporučuje tuto techniku při těhotenství, epilepsii a duševních nemocech. Také není vhodné pro osoby s kardiostimulátorem. Předpokládejme, že duševně nemocní nemají přístup na web a deprese je stav, na který jsme téměř přivykli. Kdo ne, ať si knihu radši nejdříve přečte.

Cituji.....Bod Feng-fu se nachází uvnitř jamky mezi krčními šlachami, přibližně 3 cm výše od zadní hranice vlasové části hlavy, v místě, kde se setkává hlava s krkem. Je to místo, kde je mozek přístupný přímému nezprostředkovanému působení.Je tu pouze vrstva podkožního tuku.
Proto je nutné dodržovat dobu působení u mužů 20-25 min. u žen 25-30 min.

První týden- jedna kostka ledu se přiloží na feng-fu, druhá na kostrč dvakrát denně-ráno a večer. Vždy nalačno(zásadní podmínka).
Další podmínky:
Během celého 30 ti denní procedury je krajně nevhodné kouřit, pít alkohol jakéhokoliv druhu, kávu a jiné nápoje s velkým obsahem kofeinu, jíst tučnou, kořeněnou stravu, přejídat se, užívat drogy, neuroleptika, antidepresiva, trankvilizéry a hypnotika. ....Dodávám, prášky na spaní už nebudou potřeba. Po deseti dnech aplikace budete spát jako miminka (moje zkušenost).

Při proceduře je nejlepší ležet na břiše, led na Feng-fu fixovat čelenkou nebo pletenou čapkou, či elastickým obvazem. Nejíst 4-5 hodin před procedurou.
 Jde o váš mozek, tak prosím tato pravidla dodržte ať si neublížíte.
Druhý týden se kostka ledu na kostrči při večerní proceduře zamění za hořčičnou (anebo kapsicinovou) náplast kvůli šokovému teplotnímu kontrastu.

Třetí a čtvrtý týden se pokračuje pouze na Feng-fu s ledem, pokud možno vždy ve stejnou dobu, např.ráno.

Autor doporučuje hodinu před procedurou užívat glukózu (například MED) kvůli výživě mozku (pokud nemáte cukrovku) a vitaminy v prevenční dávce.

Ale vřele doporučuji si knihu pořídit, je tam opravdu mnoho zajímavostí, co se lidského těla i psychiky týká.

V té knize o kryodynamice se mimo jiné píše, cituji.....v důsledku nedostatečného zásobování mozku krví se narušuje myelinová pochva neuronových výběžků (axonů), která je vyživována krví, obnažuje se nervové vlákno a signál, který se měl přenést, zaniká a vůbec nedojde do skladových prostor paměti. Když se obnoví normální zásobování krví, obnoví se i myelinová pochva neuronového výběžku, která přenese vzruch, jenž způsobí, že si člověk vzpomene....

Ledy tají,  nejen na těle....Díky za popis metody, mám chuť ji taky zkusit na sobě, především proto, že je jednoduchá.
Ráda bych si upřesnila ještě toto:
1) Pochopila jsem dobře, že doba aplikace by měla být 30 dnů - pokud se z nějakého důvodu přeruší např. 1 den - vadí to?
2) Nejíst 4-5 hod před procedurou: ráno není problém, ale večer to vidím jako zádrhel pro mou osobu. Může člověk něco malého sníst po působení (jablko nebo topinku, nemyslím talíř jídla) nebo je zákaz jídla i po?
3) Tu hořčičnou nebo kapsicinovou náplast jsi někde koupila nebo sis ji nějak vyrobila?
-------------------------------------

1/Autor doporučuje v případě nuceného přerušení na několik dnů( do pěti dnů) prostě kurz prodloužit o tolik dnů, o kolik jste jej vynechali nebo jej za měsíc začít znovu. Jinak celková doba je 30 dnu a efekt je citelný zhruba rok, pak je možno celý proces opakovat.

2/ Jde o to, aby vypnul žaludek a nezabral si pro sebe krev, kterou potřebuje organismus při kryodynamice pro příliv krve do mozku. Znáš to sama, že když se najíš, žaludek si stáhne krev pro svou potřebu a prostě nám to nemyslí. Pak by bylo ledování zbytečnou ztrátou času, jestliže chceme využít maximálně její možnosti pro regeneraci mozku. Já to řeším tak, že jím naposledy 5 hodin před ledem, něco lehce stravitelného, např. zeleninový salát nebo ovoce. Hlavně žádné těžké bílkoviny, žádné sýry ani maso. O tom, kdy se smí jíst po ledu se autor nezmiňuje. Jinak žádné přímé diety nejsou při kryodynamikou předpisovány. Ale ty 4,5 hodiny mi po 10ti dnech nedělají problémy.

3/KAPSICINOVÁ NÁPLAST se dá sehnat v lékárně.Je to náplast na bolesti zad-stojí do 20kč. Pro ty, kteří je neseženou rada: pár hořčičných semínek rozdrtit v hmoždíři a smíchat s kapkou olivového oleje. To se také osvědčilo. Pak jen na kousek buničiny nebo vatového tamponku přiložit na kostrč. Pozor ale, je tam velice citlivá kůže, autor doporučuje při vyšší citlivosti náplast sundat třeba i dříve. Nebo můžeš použít nějaký bilinkový zahřívací olejíček. Jenom né chilli !!!!! 

Přidám ještě, při kterých nemocech či obtížích autor a jeho žáci kryodynamiku s úspěchem používá a když si člověk pak v této knize přečte a uvědomí, jak je to logické a jak už před 3000 let byl orient moudrý pri nahrívání feng-fu, nezbývá, než zkusit to...
Procedura se má provádět v dobře vyvětrané místnosti
Podstatou této metody je obnovení hormonální rovnováhy, obnovení fyziologické normy hormonů štěstí - endorfinů. Důsledkem toho je zvýšení produkce celé řady omlazujících hormonů (melatonin, růstový hormon,...)
Nejdříve se omlazuje pleť na tváři, mizí její jakoby opuchlost, vyhlazují se menší vrásky, odstraňuje se celulitida, netvoří se žádné křečové žíly........

Jak víme, náš organizmus má svoji nevědomou paměť - podmíněné reflexy. Měsíční působení na velký týlní otvor vytváří v našem organizmu dostatečně trvalý zvyk zavlažovat opomíjený hypotalamo-hypofyzárny komplex.


CO  KRYODYNAMIKOU LZE VYŘEŠIT (VYLÉČIT):
-Komplex chronické únavy
-Astenodynamický syndrom, malátnost, slabost, unavitelnost, snížené sebevědomí
-Podrážděnost a emocionální labilita s psychoastenickými příznaky, poruchami spánku 
-Vegetativní cévní dystonie(pocení dlaní, všeobecná slabost)
-Alkoholismus
-Nemoci pohybového ústrojí s neurologickými projevy
  v důsledku degenerativních a dystrofických procesů v oblasti páteře
- Poruchy endokrinní soustavy
-Nadváha (obezita) - hormon tyroxin, který produkuje hypofýza, spaluje přebytečné kalorie
-Podváha
-Celulitida
-Patologické projevy v klimakteriu,
-Poruchy menstruačního cyklu,
-Impotence, frigidita,
-Anorgasmie-endokrinní neplodnost,
-Endometrioza,
-Poruchy funkce štítné žlázy,
-Artritidy
-Onemocnění dýchacích orgánů a kardio-vaskulární nemoci....
-Hypertonie, hypotonie
-Vážné bronchitidy a pneumonie (provázející antibakteriální terapie)
-Astma bronchiale
-Poruchy funkce trávicího traktu
-Psychomotorické poruchy, fyzické a duševní přetížení
-Stresové situace, depresivní stavy a neurozy,
-Kocovina
K té kocovině ještě poznámka.....po aplikaci 30 dnů kryodynamiky se prý může lehce přihodit, že se po 3 sklenkách alkoholu zpijete do němoty, takže pozor. Kryodynamika skutečně omlazuje mozek a jeho reakce pak tomu odpovídá - je podobná jako u dětí :-)

Zpracoval: Sv.J. (Svoboda Jiří)
Pokud si budete chtít stáhnout knihu, je v češtině pro Vás zde:
 

21 komentářů:

 1. Dakujeme za radu.Knihu si rad precitam,no uz i teraz mam otazku.Ak mate dake skusenosti a viete poradit ci je dat lad na kostrc absolutne nutne alebo by sa to dalo aj bez toho?(samozrejme vyskusam) ..Mailo

  OdpovědětVymazat
 2. Hezký večer,ještě jsem nedočetla ani polovinu a už vám musím sdělovat své postřehy.V noci mně řekli,at spím bez polštáře(kvůli šišince),na doporučení od Iv nosím křištál na krku a ted se mně už kolikrát stalo,že se vzbudím,kamen(žádný mrnous a pěkně studí,když není přímo na těle) mám v dolíku na krku a ležím na něm...A taky jsem při vyhlašování voleb koukala na ty zoufalce,jak má většina tlustý krk.No ted už je vše jasné a jsem doma,on se jim neprokrvuje mozek a ta kantýnská výživa,samé vybrané speciality,ještě že to nemusím jíst.Od jisté doby(tak deset let mně zní v hlavě,že jsem nesmrtelná,jak ta pohádka Ivčo,jenže jsem se to vždy snažila vyřešit a došla jsem v mozku k tomu,že bych snad musela umřít hned,nechápu to.A už zas na mne hrozí Chocholoušek,ach jo.Nemám to komu říci,tak si to odskáčete vy tady,mějte slitování...T.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nespať sa dakedy fakt vypláca - rehlím sa a vyplavujem stres. Vďaka za pomoc T. :-DDDDDDDDDDDDDDD , Be

   Vymazat
  2. Terezko,
   já to taky ještě nikomu neřekl, ale už takových 15 let mi přijde, že vůbec nestárnu. Nikoliv, že bych byl nesmrtelný, ale prostě že je moje tělo stejné.
   Psssssttttt! Nikomu to neříkat, ale moje zdroje tvrdí, že Chocholoušek v tom už jede taky. :-)

   Vymazat
  3. Míšo,když už v tom jede i Chocho,tak to řeknu v plném znění:Ty nikdy nezestárneš,jsi nesmrtelná... u mne se to zastavilo na třiceti letech.Opravdu nechápu proč mne takový kravoviny napadaj,ale víte jak to je u mne,informace šup do hlavy,bez jakýho koliv přemýšlení,to asi abych se nenudila.No a nejlepší je,že mi nevadí tomu věřit....Třeba se zase někdo zasměje,to má taky svou platnost, ne.T.

   Vymazat
 3. :)Terez, neboj, jsi úplně normální, já jsem si myslela, když jsem byla malá, že, když kočká má 7 životů, tak já jich mám 70. Dokonce jsem to zkoušela prakticky, raději to nebudu ani psát jak:)jinak křištál ještě nemám, ale nosím zase srdce, nebo někdy 2, spím v tom. V podprsence nosím červenou mašličku se 7 uzlíky na ochranu proti energetickým upírům a funguje perfektně. Odštavnuju mrkev a kdeco. No a ted koukám na tuto úžasnou studii a už jsem byla v mrazáku překontrolovat, jestli mám led. No, Terezko, jedinej problém u mě bude kafe a cigáro.:)Jdu do toho:)PROKRVIT MOZEK POTŘEBUJI JAKO SŮL. Omládnu určitě, protože, ráno nic, pak led, pak štávu, nebo jen tak něco, pak 5 hodin nic a pak led a spát. Tak, tohle , jestli budu dělat 30 dní , tak při mém pracovním nasazení budu mít dole 20 kg. 50 kg jsem měla naposledy v 9 třídě ZDŠ:)Rozhodně toto vše považuji za naprosto neškodné záležitosti. Chocholoušek je zaneprázdněn, protože ho zásobuje Karfík.:)IVA

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děvčata, pokud mohu! Studii berte jako inspiraci a vyberte si co zvládnete a je dostupné pro Vás a současně vyhovuje Vašemu tělu. Moje maličkost místo ledu (jsem více jižan, tak led brr) používá kafrovou mast a nebo chladící koňskou mast, vetřu mírně do kůže a mám po ptákách.

   Vymazat
  2. Iv,skvely napad-totiz zapal kostrce to je sakra neprijemna vec! ..Mailo

   Vymazat
 4. To je super, ale já jdu do ledu, aspon to prubnu, zítra začnu, mám chut něco se sebou dělat. Ještě jednou děkuji, je to fakt bezva článek a knížku si koupím, už jsem si dávno žádnou nekoupila. . . pak podám hlášení. :)IVA

  OdpovědětVymazat
 5. Aj keď som rodnolistne starší ročník, cítim sa mladá takže načo-dačo provokovať :-D. No ale chcem pribrať !!! Aj na to treba zľadovatieť ? Je mi aj tak zima, nekúrim, šetrím až bude ten týždeň tmy. Pane Iv bude tma pred vianocami či nie ?

  Hm, práve je 0.20 hod., nepodarilo sa usnúť, pristúpim k téme vážne :
  zaujala ma tá chladiaca masť - používam alpu, ona ma chladí. Takže myslíte si, že by bolo osožné na Feng fu, dávať tampon , a či to môže mať vplyv na tinnitus ? Ten ma štve 4 roky, dohováranie neakceptuje.
  Dík :-) BED
  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Snad poradím, až Vás víc poznám, zatím si dejte decánko z Moravy a na kutě.

   Vymazat
  2. Dobré ránko,
   ďakujem za pozornosť p.Iv, ja a decánko, to sa skôr ňom utopí 10 múch ...:-) Na kutích som bola asi 2,5 hodiny dovedna.
   Viete, mám taký pocit, že okolo určitej fázy mesiaca sa niečo deje.
   Nie obvyklé ako poznáme pri splnu, že menej spíme. Ale začína to akoby 20 tým dňom mesiaca a trvá a trvá, akoby toho svetla bolo viac. Vtedy sa mi v noci objaví krvácanie z ďasien. Málo ale je.
   Zachytila som dávno informáciu, že sme z Mesiaca zameriavaní, kto má plomby amalgamové v puse cíti to železo nepríjemne. Čo si o tom myslíte vy?
   Ďakujem tiež za knižku.
   Bed

   Vymazat
  3. Dovolím si BED krapátek neslušně vtěsnat.
   Ono se něco děje pořád, nejen v určité fázi Měsíce :-)
   Jinak s tím zaměřováním z Měsíce - hodně by Vám o tom mohla říci tady již párkrát zmiňovaná kniha Národ v lénu bohů (ale i jiné Wiesnerovi knihy).

   Vymazat
  4. Ďakujem za navedenie - brouzdám tu po vašem blogu, zatiaľ namátkovo....

   Vymazat
  5. to BED
   Škoda, myslel jsem to dobře pro začátek, hlavně pro ten tinnitus.....

   Vymazat
  6. Oane Iv teraz Vám nerozumiem - škoda nepiť víno ? :_DD.. vysvetlíte prosím ?

   Vymazat
  7. Nemám na mysli „chlastat“ jak duha, mám na mysli jako lék, hlavně před spaním 1 dcl, nejlepší je červené. Rozšíří se cévy, hlavně v oblasti hlavy, vyčistí krevní řečiště, upraví i mírně tlak a hlavně dá do pořádku nervová zakončení. Je to jeden z prvních nenáročných způsobů přírodní léčby co mohu zatím poradit volně v komentářích.

   Vymazat
  8. Ďakujem p.Iv, za volný komentár, tak to teda skúsim, i keď som tvrdohlavá. Asi sa budem zo spánku aj smiať. A ty ostatní utajené pomoci sú prosím aké... ??? :-D
   Nuž vidí sami, že môj nepravideľný spánok má aj svoje čaro - túto noc som spala skoro 11 hodín. Ako som písala o tej telepatii, tak dnes pri zobudení som počula zvuk skôr sa podobajúci na spev "technického" vtáka /nebolo to zvonku, mám nové okná a tesnia dobre/.
   Pekný deň prajem milí ľudia, Bed   Vymazat
  9. Koukám či pribudol koment.. a napadlo mi čo raz povedal pan Horníček :
   ... když piju bílé, čurám bíle. Když piju červené, taky čurám bíle. Tak sakra muselo ve mňe něco zústat, nee ? "

   :-) B

   Vymazat
 6. Tak přesně tuto informaci jsem potřeboval vědět. Zapadá mi do teorie, kterou se snažím pochopit. Díky.

  OdpovědětVymazat
 7. Ted píšu absolutně mimo mísu,když tak to Iv ani nezveřejnujte.Už druhý den vařím hruškovou marmeládu,ale ani v jedinný hrušce není absolutně žádný semínko,místo jádřince jen takový větší shluk kamených buněk.Vyrostly letos jen ty hrušky,takže nemám možnost to s ničím zkontrolovat.Mně to teda připadá úplně proti přírodě,ta hruška už je teda tak patnáct let stará,jestli by to bylo tím?Jestli by někdo věděl....a fakt nekecám,něco takovýho jsem v životě neviděla.Děkuju T.

  OdpovědětVymazat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.