neděle 4. listopadu 2012

Moc Zeleného hada
Michal dal do příspěvků malé úryvky z knihy Zeleného draka o praktikách moci. Je úplně jedno, jestli je to Zelený had a nebo někdo jiný, každopádně je to entita, která je postavena proti lidem, usilující o svou moc. Líbí se mně toto podání a aby to nezapadlo mezi tolika příspěvky, otiskuji to jako článek, lépe se to i najde. Tak co Člověče?


Nebudiž Rownosti, aniž Swobody, aniž Bratrstwí!
Gsau to toliko Slowa, gichžto užíwati musíte
mluwíce k giným, chtíce ge učiniti služebnými.
Naším gediným Zákonem budiž Moc!
Chtice Moci dosíci, uweďte v Lidi Strach
a welikau Žádostiwost po Rozkoších,
Pýchu a Neswornost,
aby geden druhého měl v Nenáwisti.
Plody Usilowání gegich rozdílegíce,
učiníte Wyžiwení všech na Wůli Waší daným.
Newěky uchowati Moc w swých Rukau chtíce,
Řád gegich Rodin v Neřád obraťte, k hognému
Pití a hrám ve Wrhcáby a Plesání ge měgte,
aby gegich Mysli spíše Wašimi se staly.
Gakémužkoli Protiwenství předgíti nuceni gsauce,
v Nyweč gegich Obecenstwí obraťtež,
toliko ty pak, kdož slaužiti Wám budou ochotni,
Milostí swau obdarugte.
A ty pak, kdož by Wám odpírali,
w obecné Opovržení uveďte a tak
Moc a Sláwu swau přiwodíte nad Swětem.
Tak promluvil Zelený had poprvé.
I promluwil ke shromážděným Uctíwačům Moci
Zelený had takto:
Chtíce zwítězit, wládnětež negprwé wším,
čeho gest k tomu zapotřebí.
A tu gest k tomu zapotřebí, abyste se stali
negprwé Penězoměnci a Kupci a Šacéři Člowěčenstwa.
Toť onen Klíč od gegich Úst, gež
budou hladowá, pakliže tomu Wy chcete, anebo sytá,
přiwolíte-li.
A podruhé pak budiž potřebí, aby nebylo
nižádného Wědění a Poučení, gehož by se gim
dostalo od kohožkoli giného nežli od Wás,
ať o Wěcích blízkých nebo dalekých.
Buďtež w Očích gegich Poslowé
wšech Wěcí starodáwných i nowých a
gich se týkagících ge v Rukau Wašich lepší
než w Rukau gegich.
A posléze buďte Darowateli gegich Zákonůw a Strážcowé.
Zákony pak uprawugte tak,
aby za Práwo obecnou Wážností držáno bylo to,
co ge k Wašemu Užitku a ne k gegich.
Neřádem pak to, co by Wám bylo k Škodě,
ačkoliwěk gim k Užitku.
Wy se gim staňtě Saudci, Zákonodárci, Nálezci
Práwa a Přísedícími. Nenaleznete pak nikoho,
kdož by se Wám postavil rowen v gakéžkoli Při.
Tak promluvil Zelený had podruhé.I promluwil ke shromážděným Uctíwačům Moci
Zelený had takto:
Obgewíť-li se ten, kterýž si říká Posel Prawdy,
aby prawil: Nepatříť Wám rozdíleti,
aniž gste v Potu Twáře obděláwali Zemi,
aniž patří Žatwa tomu, kdo nesil,
nýbrž oněm, kteří sili,patří,
pak odegměte gemu, čím by se sytil,
a degte mu Hladem umříti, protože z Geho Řeči
pochází Waše Škoda.
A budeť-li mluwiti ten, který si říká Posel Prawdy,
tak, že nepatří Wám učiti kohožkoli,
aniž zwěstowati cožkoli gest nowého
blízko i daleko, alebrž těm to přísluší,
kdož budau k tomu ustanoweni ode wšech swobodnau Wůlí
a které rowněž mohau wšichni swau Wůlí
jejich Úřadu zbawiti,
pogmenujte ho Bláznem nebo Bezbožníkem.
A opowážiť-li se onen Posel Prawdy takto mluwiti,
že Waše Práwo gest rowno Nepráwu
a Waši Moc gste nabyli,
aniž by Gste k ní byli ustanoweni těmi, které saudíte,
nýbrž což gest Práwem a co Nepráwem nechť rozsaudí ti,
kteří k tomu byli swobodně powoláni,
gsauce sprawedliwí a maudří a ctní,
ukamenugtež ho, spaltež jeho Tělo
a ukřížugtež ho na Wěky Wěkůw.
Tak promluvil Zelený had potřetí.

 
Střežtež se, aby ti, kterým panugete,
naslouchali Slowům Posla Prawdy,
jeho Kázání nawštěwowali a podle nich se sprawowali,
neboť nebude pak Dní, gichž byste se dopočítali
gako Knížata gegich.
A gestliže ge střežíce, neuhlídáte gich přece,
učiňte potřebné nepotřebným
a nelitugíce nikohož a ničehož,
uweďte Wodu do Hlubin Země, kdež dlí Oheň pekelný,
abyste ge směsili.
A prwe, než tak učiníte, odegněte.
A stalo se, gak gest řečeno.
 
Alexej Pludek
Nepřítel z Antlantídy

9 komentářů:

 1. VÝBORNÝ, naprosto vystihující podstatu všeho dění na zemi, popis toho, čeho se drží naši otrokáři a jejich loutky. Mimochodem, manžel má puštěnou 24, byla jsem venku na zahradě a až ven jsem slyšela, jak se muž směje. Tak jdu domů a vidím na obrazovce Petra Nečase, jak v naprosto autentických gestech Ady Hitlera huláká na sjezdu ODS.Ten chlap je v posledním tažení. Pak ze studia promluvil Radek Jon, že prej má Kalousek schovaných někde v pokladně několit miliard korun. . . . Tak to jsme se nasmáli, protože je jasné, že už jim všem hrabe , , , článek super a ten obrázek, ten se mi líbí. . . iva

  OdpovědětVymazat
 2. Zdravim :-),Porad jeste nevim jmeno knihy a autora ,co jsem si o nej pozadal :-)......proud

  OdpovědětVymazat
 3. Ale ta podoba s novodobejsima textama o zpusobu dosazeni nadvlady nad ostatnima je az zarazejici........proud

  OdpovědětVymazat
 4. Diky :-),no na ulozto bohuzel ta knizka neni,skoda :-)......proud

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Taková kniha se nedá sosat z monitoru
   http://www.heureka.cz/?h[fraze]=alexej+pludek

   Vymazat
 5. Dívejte,jednou jsem slyšela takový vtip od I.Mládka...Říkal tam jak vyřešili udržování pořádku v Krkonošským národním parku...všude dali cedule s nápisem :KDO TADY BUDE DĚLAT BORDEL,TAK DOSTANE PŘES DRŽKU,no a to platí si myslím úplně všude...a navíc je to srozumitelný úplně každýmu,ne?T.

  OdpovědětVymazat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.