sobota 10. listopadu 2012

Bomba do hlavy - zákulisí rakoviny
Dobrý den Iv,
dědek kořenář Břetislav Nový (jistě ho znáte) sdílel toto na facebooku, tak mě napadlo, že by se to mohlo dostat i k Vám, do dobrých rukou ;) 
čtenář Tom


Velmi rád seznámím čtenáře zde s těmito šokujícími fakty. Ano, šokujícími, ale většinou tady čtenáři již tušícími zákulisními  ději s námi, obyčejnými lidmi, hrůznost této mašinérie si již přirovnáte k jistému systému, který měl být rovněž nadřazený a prováděl genocidu, selekci, ale tehdy to byl zločin, dnes....? Iv


Šokující pravda o rakovině

Je smutnou skutečností, že již v roce 1969 během svého veřejného vystoupení na mýtinku s lékaři v Pittsburghu hovořil dr. Richard Day, ředitel organizace "Plánovaného rodičovství", která se zabývá mimo jiné i pro
blematikou eugeniky a která je řízena klanem Rockefellerů, o nadcházející transformaci globální společnosti. Tento člověk požádal lékaře, aby si zapnuli své diktafony a dělali si poznámky, zatímco četl dlouhý seznam plánovaných akcí, které by měly trvale změnit naši globální společnost. Speciální důraz pak byl kladen na projekty sociálního inženýrství. Ovšem ne každý z přítomných lékařů si nechal tyto otřesné informace pouze pro sebe, a tak dnes po mnoho desítkách let máme možnost slyšet tato neuvěřitelná fakta. Nyní o 40 let později můžeme na vlastní oči vidět, jak přesné byly předpovědi dr. Richarda Daye. A proč zmiňuji tuto skutečnost? Protože na konferenci v roce 1969 dr. Richard Day sdělil mimo jiné i toto: "V současné době jsme schopni vyléčit jakýkoliv typ rakoviny. 
Veškeré další informace k této věci naleznete v Roskefellerově nadaci." Zároveň ale uvedl, že vzhledem k populační explozi není nejmenší zájem léčit jedince postižené tímto smrtelným onemocněním. Day přímo uvedl, že pokud lidé pomalu umírají na rakovinu nebo nějakou jinou stejně nebezpečnou nemoc, může to zpomalit tempo populačního růstu. Zdá se, že tito lidé vůbec nemají Duši. Farmaceutické firmy se prý vůbec nemají pokoušet léčit tato onemocnění. Vlastně proč léčit skutečně a pravdivě takové onemocnění, když mohou z důvěřivých lidí vytáhnout neuvěřitelné množství peněz v boji proti symptomům této nemoci. V tomto případě není nutné sdělovat důvěřivým lidem, že jedy obsažené v chemoterapii mohou zabíjet jak rakovinné, tak i zdravé buňky, což má v mnoha případech za následek urychlení smrti. Myslím, že uvažujete velmi správně - tady nejde snad ani o peníze, ale elita chce prostě snížit populaci, a proto je nezbytné, aby lidé trpěli a umírali předčasně. A pokud se lékaři náhle otevírá nějaký efektivní způsob léčby rakoviny, pak se prakticky okamžitě stává obětí nevybíravého útoku různorodých zdravotnických institucí a dalších oficiálních struktur "systému moci". Například Ital dr. Tullio Simoncini. Tak dlouho se stavěl proti globálním mocenským strukturám, až ho začaly pronásledovat ze všech stran, až nakonec skončil na dobu tří let ve vězení. A to z toho důvodu, že začal úspěšně léčit lidi v posední fázi rakoviny. Jeho proviněním byla skutečnost, že si uvědomil, že za zhoubnými nádory stojí rozvoj houbovité plísně zvané "candida" (kvasinkový typ houby, která má parazitní povahu, žije i v těle zdravých osob, ale kvalitní imunitní systém udržuje tohoto parazita v šachu, ovšem pokud je organismus dlouhodobě oslaben, začne se houba šířit po celém těle a může způsobovat zhoubné nádory). K této věci se vyjadřuje i můj přítel dr. Mike Lambert z "Shen Clinic": "Různorodé plísně a houby, především však typu candida, žijí v těle hostitele. Tento organismus, stejně jako jiní paraziti, pro své přežití potřebuje hostitele. Odpadní produkty kvasinek oslabují imunitní systém a vedou k tomu, že se člověk cítí špatně, a to jak psychicky, tak i fyzicky." Tullio Simoncini říká, že rakovinu způsobuje,rozvoj houby "candida" s tím, že tradiční vysvětlení tohoto onemocnění je zcela mylné. On sám jako odborník v oboru onkologie a metabolických poruch šel proti intelektuální konformitě tradiční medicíny a proti tradičním metodám "léčení". Prostě se rozhodl říci svým pacientům pravdu, a nikoliv jen opakovat zažité fráze naučené během studií medicíny. V podstatě od chvíle, kdy se začal věnovat lékařské praxi, si dnes a denně uvědomoval, jak lidé postižení tímto onemocněním trpí. "V dětském onkologickém oddělení, kde jsem pracoval, postupně všechny děti zemřely. Svým způsobem jsem tušil, že jim k tomu dopomohlo velkým dílem i ozařování a chemoterapie". Touha pomáhat pacientům ho vedla k hledání nových způsobů jak tuto nemoc léčit. Proto se Simoncini rozhodl vzdát všeho, co doposud věděl o rakovině, a začal svůj nezávislý výzkum. Postupně zjistil, že všechny nádory se projevují stejně bez ohledu na to, v jakém orgánu nebo tkáni se nádor tvoří. Všechny zhoubné novotvary měly bílou barvu. Simoncini začal přemýšlet, co by to mohlo znamenat. A pak přišel na houbu candida. Dále si položil otázku: "To, co tradiční medicína považuje za nekontrolovatelné dělení buněk, může být nějakým procesem, kterým se organismus vlastně chrání proti rozvoji kandidózy?
Plísně

 Pokud vyjdeme z výše uvedených předpokladů, dostaneme se k těmto bodům: a) Houba Candida, která je za normálních okolností kontrolovaná silným imunitním systémem, se počíná množit a v oslabeném těle vytvářet mohutné kolonie. b) V tom okamžiku se imunitní systém snaží všemi prostředky zabránit dalšímu šíření tohoto parazita, ale sám nemá dostatek sil. c) Imunitní systém spustí proces extrémně rychlého množení buněk a tím se snaží vybudovat ochrannou bariéru proti vetřelci. Tradiční medicína tento stav nazývá rakovinou. Všeobecně se také má zato, že proces šíření metastáz v těle je způsoben roznesením maligních buněk do orgánů a tkání. Ovšem Simoncini (viz obr. vpravo) uvádí, že metastázy jsou způsobeny houbou Candida. Houba může zničit buňky normálně fungujícího imunitního systému. Imunitní systém je klíčem buněčné regenerace. Bohužel každým rokem se počet pacientů s rakovinou zvyšuje. Ve skutečnosti jde o velmi dobře naplánovanou válku proti imunitnímu systému. Imunitní systém se oslabuje nevhodným stravováním, různorodými přidanými potravinářskými látkami, pesticidy a herbicidy, očkováním, elektromagnetickou a mikrovlnou technologií, léky nebo stresem moderního života. Nelze zapomínat také na to, že děti do dvou let věku svého života mnohdy přijmou až 25 různých druhů očkování, ale v této době se právě buduje jejich imunitní sytém. Plán globálního vládnoucího systému je prostý snížit lidskou populaci prostřednictvím oslabeného imunitního systému člověka. Pokud někde nestačírozvrácený imunitní systém, tak dílo dokoná chemoterapie nebo radioterapie. Nejúčinnější metody jak zničit buňky v těle. Většina moderních "léků" na rakovinu je postavena na postulátu, že se u pacienta podaří rakovinové buňky zabít dříve než ty zdravé. Ve skutečnosti se má ovšem situace podstatně jinak. Toxické látky během chemoterapie zabíjejí buňky imunitního systému, ale plíseň candida se šíří dále. Fragmenty imunitního systému nejsou schopny ovládat buňky candidy. Houba se šíří do dalších a dalších orgánů a tkání. Rakovina se šíří tělem. Ti, kteří se zdají být po operaci nebo chemoterapii zachráněni, jsou ve skutečnosti časovanou bombou. Imunitní systém je zničen. Takže recidiva je jen otázkou času. Chemoterapie může být úspěšná v případě ryze infekčních chorob nebo sexuálně přenosných onemocnění. Aby člověk mohl být vyléčen z rakoviny, musí být u něho extrémně posílen imunitní systém, a nikoliv ještě oslabován. Když Simoncini zjistil, že rakovina je v podstatě plísňové onemocnění, začal hledat účinné fungicidní léky. Jenomže se zároveň ukázalo, že antifungální léky nefungují, jak by měly. Candida rychle mutuje a umí se účinným způsobem přizpůsobit danému léčivu. Lékař nakonec zjistil, že se plíseň nedokáže adaptovat na přítomnost hydrogenuhličitanu sodného, který je hlavní složkou jedlé sody. Z nějakého důvodu se houba nedokáže přizpůsobit prostředí, které aktivuje jmenovaná látka. Simoncini tak začal svým pacientům vpravovat do těla roztok hydrogenuhličitanu sodného, který byl vstřikován přímo do nádoru prostřednictvím nástroje, který se podobal endoskopu. Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. V roce 1983 dr. Simoncini léčil italskou ženu, která se jmenovala Gennaro Sangemano, které lékaři předpověděli smrt během několika měsíců. Trpěla rakovinou plic. V rukách Simonciniho se však v pozoruhodně krátké době uzdravila. Množství následných testů nepotvrdilo přítomnost rakoviny. Lékař posílen úspěchem začal praktikovat tuto metodu i s ostatními pacienty a opět s velkým úspěchem. Nakonec se rozhodl, že přednese své závěry italskému ministerstvu zdravotnictví v naději, že budou zahájeny oficiální klinické studie. Jaké však bylo Simonciniho překvapení, když italské ministerstvo zdravotnictví nejenže neschválilo požadované klinické testování, ale zároveň ho zažalovalo a připravilo o jeho lékařskou licenci ve smyslu toho, že léčil pacienty neschváleným postupem. A jsme u podstaty věci. Takže my, lidé, se prostě můžeme nechat léčit pouze metodami, které schvaluje globální mocenský systém. V opačném případě se každý lékař, ale v podstatě kdokoliv vystavuje nebezpečí perzekuce ze strany novodobé mocenské inkvizice. Masmédia (vlastněná samozřejmě opět jedním a tím samým mocenským systémem) zahájila nevybíravou kampaň zesměšňování, takže v podstatě nebylo dne, aby Simoncini nebyl vláčen v tisku. A vše vyvrcholilo vykonstruovaným případem zabití pacientky, takže tento talentovaný doktor vyfasoval tři roky "na tvrdo". Souběžně vydaly zdravotnické instituce prohlášení, že způsob léčby rakoviny prostřednictvím roztoku hydrogenuhličitanu sodného je "bláznivý" a "nebezpečný". V době, kdy miliony pacientů zemřou bolestivou smrtí "osvědčenou" a "bezpečnou" chemoterapií. Naštěstí se Tullio Simoncini nenechal zastrašit. Poté, co byl propuštěn z vězení, pokračoval ve své práci. Jeho speciální metoda prý slaví velké úspěchy. V některých případech trvá procedura několik měsíců a v jiných případech (například v případě rakoviny prsu) několik týdnů. Simoncini často radí lidem i po telefonu nebo e-mailem. Je velmi vstřícný ke každé žádosti. Zde je internetová stránka dr. Tullia Simoncini:http://www.curenaturalicancro.com/ Stisknutím záložky "contact" je možné lékaře osobně písemně kontaktovat se svou žádostí (J.CH.). Pojďme se však vrátit k našemu tématu. Není to totiž zdaleka všechno. Rakovinové buňky obsahují jedinečný biomarkerový enzym "CYP1B1". Enzymy jsou bílkoviny, které katalyzují chemické reakce. "CYP1B1" mění chemickou strukturu látky zvané "salvestrol", která se nachází v mnoha druzích ovoce a zeleniny. Chemická reakce převede "salvestrol" do komponentu, který rakovinové buňky zabijí bez poškození těch zdravých. "CYP1B1" je tedy enzym, který je produkován pouze v rakovinových buňkách a reaguje se "salvestrolem", který je přítomen v ovoci a zelenině, a tvoří tak látku, která působí pouze na rakovinové buňky". Toto je velmi důležité zjištění, které zároveň objasňuje, proč je tak důležité pro osoby postižené rakovinovým onemocněním pít čisté šťávy z ovoce a zeleniny!! Zároveň je důležité vědět, že "salvestrol" vzniká v rostlinách, které jsou samy napadené plísňovým onemocněním. Salvestrol je v podstatě produktem imunitního systému těchto rostlin. Salvestrol je přírodní ochranná látka, která se nachází v ovoci a zelenině. Je velmi úspěšná v boji proti plísňovým parazitům. Je zjištěno, že čím více je plísňové onemocnění v organismu rozšířeno, tím masivněji salvestrol proti danému parazitu působí. Velmi velké množství této látky obsahují tyto plody těchto rostlin: jahody, borůvky, maliny, hroznové víno, černý rybíz, červený rybíz, ostružiny, brusinky, jablka, broskve, meruňky a dále brokolice, zelí, artyčok, červené a žluté papriky, avokádo, chřest a lilek. Ale přesně toto nadnárodní zemědělské a farmaceutické korporace řízené globálním vládnoucím systémem velmi dobře vědí. A proto neváhají investovat obrovské peníze do následujících aktivit: a) Vyvíjejí a produkují chemické fungicidy, které zabíjejí plísně a houby, a zabraňují tak vzniku přirozené ochrany (salvestrolu) v rostlinách v reakci na plísňovou infekci. Salvestrol obsahují pouze plody, které nebyly ošetřeny chemickými fungicidy!!! Zapomeňte tedy na nákup ovoce a zeleniny v klasických obchodním řetězcích, kde je ovoce a zelenina pod režimem kontroly. b) Prakticky všechny fungicidy blokují produkci "CYP1B1". Proto, pokud budete jíst chemicky zpracované ovoce a zeleninu, tak bez potřebných pozitivních účinků Myslíte si, že se to všechno děje náhodou? Podívejte se, jak všechny indicie do sebe přesně zapadají. Myslíte, že Tullia Simonciniho chtěli zlikvidovat náhodou? Vládnoucí systém našeho světa chce, aby lidé umírali na rakovinu, a to bez jakékoliv účinné pomoci (možná, že existují světlé výjimky). Možná, že to nyní zní neuvěřitelně, ale přijde doba, kdy tyto skutečnosti vyplují na povrch. A ještě jedna důležitá informace na závěr: "Houby a parazitické plísně se začínají množit v těle, když se člověk nachází v tzv. dlouhodobém oxidativním stresu. Hlídejte si, prosím, svou acidobazickou rovnováhu v těle!!

Jen dodatek:
Blaze tomu, kdo si může aspoň jednou za rok sníst svou zeleninu vypěstovanou na své zahrádce, nebo od babičky,  neošetřované chemicky a někdy použít doušek našeho přírodního koloidu a jiných, které zde jsou, jen hledat. Doufám, že tyto stránky už pomohly mnoha lidem, i když o tom třeba ani neví a o tom to je. Tady není snaha o zkvalitnění stávajících technologií i třeba nabízená nadací Keshe a naše planeta by uživila dvakrát tak větší populaci( vidíte u nás pěstování dřív a dnes), ale jde o genocidu obyvatelstva a to z jediného důvodu, menší množství se dá ještě udržet na uzdě. Tak to naše vlády pane Keshe myslí s lidmi a zatím ne jinak. Rád bych se mýlil. Iv

Další související článek můžete přečíst na spřátelených stránkách zde:
http://srdcenoveenergie.blogspot.cz/2012/11/zazracny-len-navrat-ke-zdravi-pohode.html 

49 komentářů:

 1. všichni ty parchanti do jednoho zčernaj a pak shoří,tak je vidím!!!T:

  OdpovědětVymazat
 2. No, to jsou přesně ty zprávy, musíme to vědět. Už jsem v minulosti nějaké informace četla, ale takto ucelený článek je fakt bomba. Není to veselé, ale děkuji Iv za to, pokud dovolíte, tak to vytisknu a dám to babám v obchodě, některý ty slepice už mě štvou. Nadávají a stejně k těm doktorům choděj pro prášky, který jim jen ubližujou. Já osobně nejsem žádnej machr na zdravou výživu, ale aspon nedoktoruju a nefnukám. Terez, máš pravdu, černý duše to nejsou, to jsou určitě bezduchý zrůdy a trest je nemine. Já jen cítím, že se to všechno už hne k lepšímu. . . . . Dneska mi ženský říkaly, že prej bylo včera ve zprávách na Nově varování, že prej po internetu jdou poplašný zprávy o majskym kalendáři, 3 dny tma atd. . . tak at to lidi nečtou, že je to škodlivé a není to pravda:)))))Na rádiu Beat, jsem dnes slyšela část zpráv a tam říkal Pepa Lábus, že prej na Marsu a okolních planetách je asi život, ale ztratily se důkazní materiály:), no, ale co je fakt taky bomba je, že u nás včera byla na návštěvě moje kamarádka s manželem. Ona je učitelka v místní školce a byla úplně vyřízená, že jim přišel nějaký papír z odboru o mléku. Upozornili je na to, at dětem nenakupují mléko v krabicích, že je to svinstvo, třeba 5 let staré a že to převařujou a dávají do nových krabic atd . .TAK TO OBJEVILI AMERIKU:) . . tak maše děti dostanou mlíčko ze statku. Tak jsem ho také objednala pro nás . . .iva

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Znám to proroctví, je z Tibetu od jednoho mnicha. A pokud je pravdivé, tak se těším, už aby to svinstvo bylo pryč.

   Vymazat
  2. Prepáčte prosím Iv, zdá sa mi to dnes docela vhodné nedeľa, rodiny spolu ...
   http://orgo-net.blogspot.sk/2012/11/eckhart-tolle-ziva-meditace-11-11-2012.html

   je to na vás, ďakujem, Bed

   Vymazat
  3. Víte já si prostě nemyslím,že oni by mněli hořet plamenem,ale tak nějak,jak když mi při roztápění shoří noviny a nevydají ani plamínek a přitom celý zčernaj a někdy jsou tam vidět i obrázky :).T.

   Vymazat
 3. Hezký den,tohle se mi přihodilo ráno.Nebude to možná srozumitelný,protože se budu snažit opsat svoje pocity...Vzbudila jsem se v šest,ale kdo nemusí tak v neděli tak brzo nevstává :).Tak jsem šupla do postele a trochu usla.Tohle jsem přitom "spaní" zažila:stála jsem venku a koukala na nebe,bylo šedivý a pak jsem uviděla od západu přilétat tři černý ptáky,myslela jsem že jsou to ptáci a že letí(mávaji křídlama) ale připlulo to blíž a byly to obrovitý černý trojúhelníky(měly ale zaoblený všechny hrany) přes celou oblohu udělaly jakoby stín a tím se sešeřilo a začalo jakoby foukat,ale vítr to nebyl,myslela jsem,že začnu mít strach a budu se toho bát,ale to jsem teda vůbec nestihla,protože najednou se udělalo bílý světlo a nebylo vidět prostě vůbec nic,jako když "fouká mlha",byla jsem jak v tranzu,jen stála a nic nemyslela a pak když jsem zase začala vidět,byla krásně modrá obloha a na východě odplouvaly tři nádherný obrovský bílý labutě,ale ty načechraný(ne jako husy s hladkým peřím) a to už jsem si zase myslela jé krása,nádhera a pořád jsem byla na tom stejným místě,nikam mne to neodneslo...Ale jak jsem z toho byla vykulená,tak jsem se tak rychle vzbudila přímo s otevřenejma očima,že jsem nezapadla dobře a chvíli jsem seděla vedle sebe.No ted mám z toho "snu" mírný šok.Kdyžtak si můžete říci,že jsem se včera moc najedla toho popela :).Jestli se můžu Iv zeptat na to proroctví toho mnicha,to by mne zajímalo co říká.T.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Když už tu Terezka probírá sny, dám sem kraťounký úryvek snu, který mi včera řekla manželka. Nebudu psát tu omáčku okolo, ale zkrátka ujížděli jsme prý před něčím z neznámého města (prý asi v Číně???) autem a potkali jsme tři ženy/babky/osoby, které držely v ruce velikánské krystaly. Jediné co prý řekly, bylo ať nemáme z ničeho strach, že tu s námi vždy byly, jsou a budou.

   Vymazat
  2. Terez, tak to je zase sen, já koukám jak blázen, tohle už přesahuje normální fantasmagorie, co se člověku zdává, to není jen tak. Můj muž měl na včerejšek sen, že jsme jeli autem od Mělníka směrem k hoře ŘÍP, jsme v nížině, tak stále tu horu vidíme.Od Mělníka toto panorama ruší elektránka Horní Počaply. Já najednou říkám mužovi za jízdy v autě, teda ta elektrárna dneska čoudí, to je hrozný a můj muž začal brzdit a říká, to není elektrárna, to se probudila hora Říp. . . . tomu říkám sny. Mě se většinou zdá, že furt něco řeším, vysvětluju někomu něco, například jdu k velké škole, u něj stojí schovaní vojáci, jsou oblečeni jako igráčci a mají plastové flintičky, z okna na ně střílí, nebo vyhrožuji školník , má pravou zbran, já jdu za ním nahoru, říkám mu, to topení musíte přepnout na něco, nevím na co, jen vím, že musíme otočit zatuhlým velkým kolem, nakonec se to povede a školník se omlouvá, že neví, co ho to napadlo a ve škole je najednou teplo a děti přicházejí do školy. . . . . takové sny někdy mívám, furt mi někdo nadává, že jsem trubka a já musím vysvětlovat nevím co . . . . iva

   Vymazat
  3. Ivčo,já byla vždy za trubku(a jediný co mi pomohlo,že se na mne hezky koukalo) a ted jim na to....A dokonce je to přestalo bavit,mne likvidovat :).T.

   Vymazat
  4. No Ivčo,řekni Vlastíkovi ten probuzený Říp....však mi přesně víme,co máme dělat.T.

   Vymazat
  5. Vesmírná loď, vesmírný koráb-tento symbol je tak důležitý, že by si každý člověk, kterému se tento symbol objeví ve snech, měl ve svém zájmu přečíst archetyp UFO – iniciační obřady , neboť vstupuje do velice složitého psychického procesu a znalost procesu mu umožní podstatně snadnější zpracovávání složitých vnitřních prožitků
   -patří na duchovní rovinu vědomí

   Vymazat
 4. Inu,jak to tak ctu,napada me,ze tyhle clanky,jako vsechny podobny,rozdmychavaj vasne a zenou "nevedouci poskozeny" k zoufalstvi,nebo nenavisti.A zamejslim se jak tyhle spatny veci podat a pritom jim vlastne nenacpat co chteji,negativni energii a nepomahat systemu vytvaret strach.Mozna by pomohla predmluva kde napisu nejdriv navrh obrany(nepodporovani,prevence),proste nejak otupim ostri,a pak teprv vlastni obsah.I kdyz vim,ze tady jsme vesmes lidi znali a vime jak s takovou informaci zachazet a ze kdyz se necemu chceme branit,potrebujeme vedet cemu.Ale narazim na tenhle problem prakticky vsude u konspiracnich veci,ze dopady informaci misto aby pomahaly,skodej.Premejslim co s tim,chce to nejakou formu jak rict co je spatne a pritom nevyvolat negativni efekt.Jinak dekuju vsem co mi pomohli s MMS a VMS,uz mam objednano a preventivne udelam panu rockedarebakovi a jeho bande,stejne tak doktorum,tlustou caru pres rozpocet :-) .......proud

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je to realita a tu nerad překrucuji, jinak vždy pod článkem je nějaké vyjádření, právě proto na konci, aby se případné neg. emoce ztlumili na konci. Taková je doba a nemíním nic přikrašlovat, kdybych začal otiskovat vše a se svými úvahami, budete asi tedy skákat z oken. Kdo nechce, tak to nemusí číst.

   Vymazat
  2. To nebylo osobni lv,ale jen obecny :-). Na NWOO je naprosto stejnej problem(a asi vsude) a ani aspon ty uvahy tam nebejvaj.Nadhodil jsem to jako "pracovni problem" ,kterej me napadl pri cteni takovejch veci.......proud

   Vymazat
  3. Proude,nemůžeš jim dávat omáčku,protože to jim nikdy nepomůže,musí mít šok a pak se z něj vzpamatovat a pak začít konat.Já se vyhýbám doktorům obloukem(a těch šoků od nich jsem měla ažaž) a na nic je nepotřebuju!!Na NWOO jsem taky četla pár diskuzí a říkám rovnou,pobývat tam v tom prostředí,tak zapomenu,že mám duši.Tam se řeší pouze hmota a to je jen část,protože tomu chybí ten další rozměr,kdy dojdu k tomu,že jen rozumem to nevyřeším a uklidním se přesně proto,že se můžu spolehnout na to uvnitř.T.

   Vymazat
  4. Myslim ze i na urcite veci musi kazdy sam takpovediac dospiet.Ak si precita clanok na ktory nedospel vezme to ako kopu nezmyslov a iked to uz potom vie nepriklada tomu vahu alebo prinajmensom nevie co stym.Ak vsak nato dospeje vezme si z clanku veci jemu vlastne a ostatne co mu nesedi prime neskor az si to da do suvislosti.Pokial nieje clanok doslova utocny tak to ci je viac ci menej sokujuci asi nieje taky problem(ludia maju problem prijat to co je podla nich absolutne nemozne-no v istom stadiu uz si neklepu na celo ale nechavaju tomu priebeh z otaznikom a zacinaju uvazovat i o predtym nemoznom ak my). ..Mailo

   Vymazat
 5. Ano, naše telo je úžasné, vie čo robiť a my mu to stále zakazujeme.
  V mene čoho ? Lesku , úspechu, peňazí.
  a/
  v Amerike na klinike /do rýmu sa samo dáva/ v privátnej klinike indi v New Jersey
  operovali seriózne pacientovi žlčník. V tom si jeden lekár všimol, že pán má dobrú , veľmi dobrú zdravotnú poisťovňu. Tož sa dohodli a zobrali mu i slepé črevo a mali
  peníze. Svedkom bol môj zať, Slovák, s čistým cieľom prišiel do demokratickej krajiny liečiť ľudí lebo ich má rád. Odišiel inde.

  b/
  Vytešovala som sa susedkiným produktom záhradky, dávala zadarmo, prvý rok i druhý rok. Vlani som ju videla často krát s postrekovačom, no a moje telo to zjistilo. Chemia. Prečo to tá osoba robí ? Peníze, pýcha, mám viac ako ten druhý,..

  nuž tak...

  Bed

  OdpovědětVymazat
 6. http://www.youtube.com/watch?v=C1rki3xkjYo&feature=player_embedded ještě se k tématu objevil tenhle záznam... celé jsem to zatím neviděl, ale vypadá to také solidně ;)
  Tom

  OdpovědětVymazat
 7. Přátelé,
  povím vám teď něco, na co jsem přišel při nedělním vysávání. Někteří to již ví, jiní tuší. Ať se jedná o téma tohoto článku, církevních restitucí, dění kolem Keshe foundation, a vlastně všeho dění, jde o jednu kolosální hru, kde platí pravidla totožná ve všech jejích úrovní (nikoliv levelů), kde všechny úrovně běží paralelně vedle sebe a jsou spolu navzájem spjaty pevnou strukturou fraktálu. Každý hraje onu hru na své úrovni vědomě, ale zároveň i na úrovních dalších nevědomě. Na své úrovni se cítí hráčem a přitom o úroveň výše je figurkou hráčů jiných.
  Z toho mi jasně vyplynulo moje váhání, kdy se na jakou stranu hráčů přidat, protože vždy cítím nějaké ALE. Vždy jsou oboje možnosti (kdo kope za jaký tým a proč) správné, ale zároveň chybné, jde jen o pohled z jaké úrovně se hráč/figurka dívá. Každý hráč je přesvědčen o tom, že hraje správně, a přitom je jen figurkou, která je nevědomky zmítána dle vůle hráčů nad ní a přitom je přesvědčena o své svobodné volbě konání, o své hráčské strategii.
  Kam až se lze v těchto úrovních dostat, k jaké hře všech her se dá alespoň v představivosti dopracovat a to oběma směry, nechám na každém zvlášť. I to jak a zda vůbec se dá z této hry vymanit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A jsme u toho Michale,vlastne jsi pridal neco k tomu co jsem psal vejs o tom jak na lidi pusobej negativni zvesti,s mou uvahou jak jim sice tu spatnost sdelit ,coz povazuju primo za povinnost,ale jak to pritom naraficit tak,aby je to hodilo spravnym smerem,ale nedeprimovalo .........proud

   Vymazat
  2. Proude,
   nějaké narafičení není asi to eňo ňuňo. Já bych se toho nebál. Kdo stojí o informace, které ho pohladí, ten je najde. Kdo hledá ty ostnaté, najde si je. Kdo žádné informace nechce, nedospěje k nim.
   Nechte to na každém zvlášť.
   Informaci je potřeba podat pravdivou. Prostě informaci. Nikdy ne manipulaci.
   Vím, že to myslíte dobře. Ale kde vzít jistotu, že můj, Váš nebo číkoliv jiný názor je ten jediný správný?
   Takže možná i pojem informace je příliš "na hraně". Osobně vždy raději volím osobní úvahy.

   Vymazat
 8. Zdravím Vás iva . To stým mliekom je pravda, na spodnej časti krabice si odlepte roh a pod jedným sú číslice 12345 a zároveň pod nimi sú čísla tie isté a ktoré chýba, tak to číslo určuje, že to mlieko je už toľký krát prebalené a znova ožiarené. Ja a moja rodina takéto mlieko nekupujeme a ani nepijeme. Najzdravšie je od kravy, ale zdravšie je od kôz preto aj jednu chovám. Ja som na takom mlieku ako dieťa vyrastal.
  Prajem Vám veľa zdravia a lásky, Vojtech.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vojtěchu, také zdravím, kozí mlíko je fakt super, já jsem na něm také vyrostla a je pravda, že jsem neměla v životě ani opar, natož alergii. O koze uvažuji, ale bohužel pro ní nemám dostatečně rozmazlovací ustájení a tak zatím ještě počkám. To mléko já musím kupovat, protože dost peču a vařím, takže mléko potřebuji, ale kupuji v lahvích, krabice jen z nouze.:)IVA

   Vymazat
 9. A ještě něco, co mi prolétlo hlavou.
  Možná to bude až příliš silná a nečekaná káva pro kohokoliv tady, ale jen kombinuji a skládám.
  Pokud platí "Jak nahoře, tak dole", "Jak uvnitř, tak venku" a jiné připodobnění téhož a pokud vycházím ze svého předpokladu, že Univerzum je založeno na fraktálovém uspořádání a pokud je pravdivá moje úvaha, že změna struktury fraktálu na jakékoli jeho úrovni nutně vyvolá odpovídající změnu na všech ostatních stupních, pak mi prostě rovnice 1+1=2 dává možnost, že ono "rozpoložení" - poměr energií, které tu máme my jako lidstvo na Zemi, může představovat skutečné rozpoložení i energií v Univerzu. Tím by mohlo být celé vnímání Univerza zcela převráceno naruby. Co když my lidé máme sehrát tu nejdůležitější úlohu ze všech a to na všech úrovních? Úlohu, jež překračuje hranice naší planety, naší galaxie, našeho vesmíru?
  Dovedl bych si představit, proč je nám to zatajeno a to paradoxně z obou stran, jak té světlé, tak temné. Co když to, jak to tu probíhá a nakonec dopadne nemá dopad ani tak na naše prťavé existence, naše karmy apod., ale na rozklad sil v celém Univerzu? Protože jak se utvoří vzorec v našem stupni fraktálu, ovlivní se tím i vzorec ve všech ostatních.
  Ujetý co? To jsem celej já. No nic, je vysáto, teď ještě nádobí a pak se psem ven. Možná i na ten uhelný úsměv dojde :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No Míšo,řekla bych ,že je to přesně tak až na to,že my nejsme žádný malý bezvýznamný a prtavý existence,ale máme ten dar tvořit do slova a do písmene jako BOZI,ale není v tom ani špetka vychloubání,nýbrž obrovská zodpovědnost.Jak mi říkala Al,musíme si PŘIPUSTIT,že to jde a pak to jde(mluvila o komunikaci se zvířaty).Pozdravujte tu "vaší" vědmu :).T.

   Vymazat
  2. A jsme u Levašova.
   Vlabi

   Vymazat
  3. Vlabi - u Levašova?
   Herdek, to mi něco uniklo. Můžeš dát echo?
   Já si spíše poté vzpomněl na A-S Védy. Tam něco v podobném duchu zaznělo. Spíše na způsob, že jsme zbraň Světlých, jediná neokopírovatelná pro Temné. Snad i právě proto onen kříž - jak uváděl Matěj.

   Terezka:
   Však Vy víte, že o tom božském v nás vím (a nebo v to věřím), psal jsem Vám to v prvním mailu. V komentáři jsem to myslel jinak, ale to asi víte. :-)

   Vymazat
  4. Míšo,jsme lepší všech zbraní.Když si usmyslím,že atomovky nefungujou a chemy neškodí,tak je to tak a nikdo s tím nehne.Jen nejtěžší je si "dopřát" tu vlastní obrovskou sílu.Ale když je dobrý záměr,Universum podporuje ze všech sil,jen my si kolikrát přejeme takový hovadiny,než nám to dojde(jsem toho živý důkaz :)).T.

   Vymazat
 10. Málokto si uvedomuje, že svojim správaním a činmi zanecháva energetický záznam v časovej postupnosti. A tieto záznamy sú nezmazateľné a pre niekoho dobre čitateľné. A ten, kto tam má tých negatívnych záznamov veľa, má sa čoho obávať.

  OdpovědětVymazat
 11. Jo a určitě se "něco" děje,ted jsem seděla venku a viděla jsem blesk,dobře dlouhý jako třiceti centimetrový rovný pravítko,a to se mi "nezdálo",to vím určitě.Blýská se totiž na lepší časy!T.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zatial sa bliska na zmeny...co je i tak dobre.Budu mat ludia moznost rozhodnut sa.Myslim vsak ze nemaju na vyber..ako mylim Einstein povedal..po 3tej svetovej bude dalsia vojna uz len z kiakmi.:-) Niekde som tiez cital ze bol dovod preco nas nasi bohovia(ako ich nazyvali)predtym opustili(no zanechali nam odkazi a nauky)-pretoze sme presli zo svetla do tmy a tam oni nemali moc.Teraz sa vsak vraciame z tmavej casti vesmiru do casti svetla.I to je asi dovod preco vidime to co predtym vidno nebolo iked sme to mali pod nosom.Je to sanca rozhodnut sa... ..Mailo

   Vymazat
  2. Můj kamaráde Mailo,žádná válka nebude,protože to nedopustíme a ten západ slunce,to je fakt síla :).T.

   Vymazat
  3. Suhlasim Terezka..to som len tak ako vtipek..:-) Toto vsak uz neni-mam pocit ze nas chcu akurat tak nasr-dit ale to sa im nepodari!(preto teraz vase restitucie,nasa Gorila,vytahovanie ciganskej problematiky atd-a tiez toto-ani SR neprijala Keshe iked avizovali ze to primu.) http://www.cez-okno.net/clanok/alternativne-zdroje-energie/keshe-foundation-bude-nutna-koordinovana-iniciativa video o prijati a rozhovor z panom Keshe a o dovode preco to dal vladam - http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/6416-dr-m-t-keshe-a-vize-nove-budoucnosti/ ..Mailo

   Vymazat
 12. A proc ne? Jenze v tom pripade se to meni vsude a porad,takovejch inteligenci jako my bude nejspis neskutecne a tim padem co plati tady,musi vsude,a ovlivnuje se to vsechn navzajem,porad je to o energiich,takze asi tezko bude hlavni zodpovednost jen na nas:-).......proud

  OdpovědětVymazat
 13. to je neuvěřitelné, k jakým uzávěrům docházejí dnešní uklízečky, myčky nádobí a venčiči psů:) TOMU ŘÍKÁM evoluce . :)))) IVA

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No ty mne vždy dorazíš přesně jak potřebuju,říkám, máš víc rozumu,konečně uvěř mladší sestře,oni taky vědí a nejsou blbý,ikdyž jim kape mlíko(kozí) po bradě :).T.

   Vymazat
  2. Stejně jako neuvěřitelné je, k jakým uzávěrům ;) docházejí dnešní představitelé vědy, techniky, medicíny, politiky a další s x tituly před a za jménem... Jak říci tomu Ivo? Hezký den

   Vymazat
  3. Dobrý den DéVé, :) Tak, to bude asi degenerace. Zase, nesmíme házet všechny do jednoho pytle, ale většina jich je fakt trotlů. . . . iva


   Vymazat
  4. Ano je mezi nima spousta slušných (z určitého pohledu) a i hodných lidí (taky z jistého pohledu), kteří svou práci dělají poctivě, ale jsou prostě tak ponoření do svých dogmat, že se nedokáží oprostit a podívat se na věc jinak. Takže s tou degenerací bych asi souhlasil.

   Vymazat
 14. obrazy zo života:
  http://www.youtube.com/watch?v=lfTHAZ-HShQ
  P.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Valná většina obrázků je nádherná, ale něco mi tam neladí...

   Vymazat
  2. Ano, mrkla jsem na obrázky, jsou tak krásné, až bych řekla, že jsou umělé a počítačově upravené, ale nejsem odborník a dnes jsou kamery a fotáky na vysoké úrovni, tak nevím. Mám raději záběry, kdy kameramen přímo drží kameru, prochází travou a vodou a je vidět, že se rozvlnila voda . . . prostě přirozené. iva

   Vymazat
  3. Mám za to, že některé sekvence z videa byly natáčeno speciální širokoúhlou HD technologií, více najdete zde (stojí to za to):
   http://www.airpano.com/

   Vymazat
  4. No na mě spíš ty symboly nějak nedobře působí... je tam na to ke konci kladen dost silný důraz.

   Vymazat
  5. Vo videu necítim čistý úmysel dávať výpoveď o tom aké je, tieto veci sa robia často ako projekty, na objednávku, aj preto tie symboly. Je to účelové, zabalené do pekného papiera. Niekedy aj na odskúšanie ako to zaberie na ľudí. Niekdy len ako forma umeleckého počinu, lebo niekde majú prašule.
   Tomu všetkému vravím seccondhand. Ano tak, sedíte predsa za počítačom .
   Toto sú obrazy o živote - nie život.
   Všetci tuná to cítite.
   Bed

   Vymazat
 15. Najnovsie video pan Keshe rozhovor. http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/6422-technologie-m-t-keshe-blizi-se-bod-zlomu/ (Iv ospravedlnujem sa i ostatnim ze to davam sem ked to nesuvisi..je to vsak podla mna dost dolezite preto to pisem tam kde sa aktualne komunita pohibuje) ..Mailo

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Toto je konečně jedno z nejlepších videí od Kesheho, kde se konečně otevřel i se svými hlubokými myšlenkami a úvahami. Koukal jsem na to včera.

   Vymazat
  2. Ano.Zda sa ze ozaj mysli na ludi..a nakoniec technologie odovzda i ludom tym ze im ich vysvetli iked nie naraz a ako hovorite medzi riadkami.Ak i neodovzda ludom priamo plany technologie tak ich aspon privedie na nove myslienky,no a sikovny si to uz potom doplnia a odskusaju samy a naucia to i ostatnych.Ked tak nadtym premyslam tak sme sa vnom mylili a zvolil dobru cestu.Este aby sa existencia tej technologie dostala viac do povedomia ludi,aby bol i Sirius uspesny a predlozil cosi nezvratne a to uz potom bude nezastavitelna vlna! ..Mailo

   Vymazat
 16. Dobrý den Iv.
  Přesně takovéto informace se musí dostávat k lidem! Uvědomí si, že jsou i jiné alternativy. Což pro ně také bude znamenat, že už nemohou věřit elitám. Na to bude následovat vlastní rozvoj a cesta. A to přesně potřebujeme. Aby lidé přemýšleli a důvěřovali více sami sobě.
  V únoru tohoto roku jsem na Probuzení četl krásný článek s tématikou léčby rakoviny. Vzpomněl jsem si na něj ve spojitosti s vaším článkem a rozhodl se, že jej u nás otiskneme. Byl by jste tak hodný a k tomuto vašemu článku přidal odkaz i na ten náš? Ať se k lidem dostane co nejvíce alternativ.
  http://srdcenoveenergie.blogspot.cz/2012/11/zazracny-len-navrat-ke-zdravi-pohode.html

  Děkuju za výborný článek!

  OdpovědětVymazat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.