sobota 28. dubna 2012

Neuronové sítě Vesmíru


Někteří současní vědci, kteří používají hlavy otevřené, ne věda jako instituce, začínají  přicházet na to, že nám známá hmota tvoří méně než 5%  z celého vesmíru. Z 25% a více se vesmír skládá z toho neviditelného aspektu – říkejme tomu „temná“ hmota.  Astronomové objevili rozsáhlou síť z vláken, jež se skládá z temné hmoty. Pomocí satelitní observatoře NASA X-ray nalezli tyto vlákna miliony let daleko v prostoru a prochází i naší galaxií. Tato neviditelná vlákna temné hmoty byla zjištěna díky jejich tendenci hromadit a kondenzovat v nich přitažlivost, tedy gravitaci, v níž je pak možno pozorovat i elektromagnetické záření, které jak už víme, úzce souvisí s gravitací a díky tomu tuto strukturu vědci mohli změřit.


síť vesmíru
Z toho dnes již s jistotou můžeme usuzovat na to, že galaxie ve vesmíru nejsou izolované, ale vzájemně propojeny informačními vlákny. Na Evropské jižní observatoři ESO, kde jsou hlavy otevřené, potvrdili při počítačových simulacích i ranného vesmíru, že tyto mají jednu společnou odpověď: první rozsáhlé struktury, které se tvořili v „mladém“ vesmíru jsou propojeny navzájem těmito vlákny a vypadají jako nervová - neuronová vlákna mozku člověka.

Abych vám to ulehčil, tak začneme u neuronové sítě v lidském mozku.
Lidský mozek má asi kolem 100 miliard neuronů. Neurony jsou podobné jako u jiných buněk v lidském těle, jen je tam zásadní rozdíl, neurony mozkové mají  specializované rozšíření o axony a dendrity, které jsou právě určeny k získávání a šíření nějakých informací. Raději to zde celé nebudu rozebírat, abych vám nepletl hlavu zbytečnými detaily. Donald Hebb vysvětluje paměť jako proces obnovování stejného vzorce neuronů, které byly aktivovány v době první zkušenosti, ale i tento náhled je myslím dost zastaralý.
Nyní přejděme k objevené neuronové síti v kosmickém plazmatu.
Podle teorie plazmatu temné hmoty ve vesmíru jsou vlákna výsledkem dynamiky plazmatu. To znamená, že proudy nabitých částic temné hmoty tvoří tato vlákna, podobná jak neuronová síť v mozku. Lidský mozek obsahuje hlavně  chemické synapse s několika elektrickými.  Signalizace na elektrických dráhách jsou mnohem rychlejší než chemické. Ty jsou potřeba jako nejrychlejší odpověď při např.obranných reflexech a tedy můžeme předpokládat, že neuronové sítě v temné plazmě vesmíru pracují rovněž na elektrických impulsech.

neuronová síť mozku
Kolektivní vědomí Země.

Kolektivní vědomí lidských bytostí vyplývá z interakce lidských myslí zde na Zemi a je zvětšováno – obohacováno  všemi lidskými bytostmi. Tato vlákna, rovněž neuronové sítě Země, byla rovněž identifikována , nám nejvíce známá jejich uzly, jako posvátná místa a nebo portály v obecné metafyzické literatuře. Stejně jako v kosmickém mozku, zemský mozek (kolektivní vědomí) poskytuje vhodnou infrastrukturu pro rychlé  kódování  vzpomínek. Tmavá plazma, na rozdíl od běžné plazmy, jež musí být stále krmena , aby se udržela, tato má dlouhou životnost a to i při pokojové teplotě a jeji ionizační energie je mnohem nižší. Je potvrzeno, že asi dvě hodiny před nárazem letadel do dvojčat, kolektivní vědomí zaznamenalo velké výchylky v projektu RNGs, jež zaznamenává po celém světě hlavní zpravodajské události. To vyjadřuje důkaz předtuchy, což naznačuje, že lidský mozek se dotýká většího mozku, který zpracovává čas jiným způsobem, tedy existují velmi silná neviditelná propojení mezi lidskými mozky, kolektivním vědomím a řeknu to naplno – Vesmírem,  i když jsou mezi sebou  zdánlivě pro současníky odděleny. 
Tajemství modlitby.
Ať se Vám to líbí nebo ne, vyslyšení modlitby pracuje na jiném principu, ne na nějakém Bohu – i když i toto je uměle vybudovaný neuronový bod sítě Kolektivního vědomí. Když se člověk modlí, jsou jeho signály z mozku vysílány do různých částí Kolektivního vědomí, podle toho, čeho se týká. Je-li současně zaměřena např. na nám známé „božstvo“ které bylo vytvořeno pomocí lidských mozků v průběhu věků, byl i vytvořen v Kolektivním vědomí neuronový uzel, odpovídající zmiňovanému Bohu, bude tento aktivován, navíc i osobami se stejným zaměřením přání na stejný cíl a Kolektivní vědomí navenek bude energeticky posilovat záměr – tedy splnění přání v čase, jenže podřízen i vesmírné neuronové síti, jako nadřízené a tím i podmíněno splnění, nebo nesplnění  přání. Rovněž musím upozornit i na další důkaz, tohoto napojení a to, že někdo má např.  poškozen mozek a podle vědců by neměl ani přemýšlet, jenže někdy se tento poškozený mozek napojí na Kolektivní vědomí, jež toto používá k vyrovnání deficitu vlastního mozku. Jenže o tom věda raději ani nepíše.
Můžeme tedy ze všech uvedených poznatků soudit na vzájemné propojení, komunikaci neuronové sítě tmavé hmoty Vesmíru, se všemi sítěmi, představující společnou komunikaci v celém Vesmíru navzájem – propojením všeho, nejsme odděleni,  např. když vám média něco zatajují, stejně pravda - realita je myšlenkově posílána těmi co lžou po této neuronové síti do příslušného střediska, které se aktivuje a zpětně vyšle zesílený signál, který nakonec stejně odhalí pravdu v čase, protože se porušila energetická rovnováha  neuronových uzlů a ty musí být nakonec energeticky vyrovnány. Kdyby nebylo myslících  bytostí (nemyslím jen lidí na Zemi), jež mají vlastnost svými myšlenkami oživovat tyto sítě, nedocházelo by k nerovnováze a celý Vesmír by "usnul" a  nakonec  by si Vesmír musel utvořit něco nového, protože on chce rovněž žít, tvořit a poznávat i skrze myslící, tvořící bytosti.


9 komentářů:

 1. Nedávno jsem se známým debatoval na příbuzné téma.
  Šlo o to, kde se ukládají a odkud se pak čerpají naše osobní zkušenosti, vědomosti, vzpomínky apod.
  Když si vezmu, kolik dat by musel mozek každou vteřinu uložit, prostě není možné, aby to všechno bylo zaznamenáno do kůry neuronů, jak tvrdí věda. To by pak musely být myšlenky hmotné, stejně jako jsou data zaznamená na HDD počítače (změřeny rozdíly ve váze prázdného a plného HDD díky rozdílnému množství elektronů) a to prostě nemohu akceptovat.
  Já tvrdil, že to, co si někdo zapamatuje třeba z učení ze školy, není o tom, kolik informací si uložil někam do přihrádek v mozku, ale zjednodušeně řečeno jak hodně se naučil vyhledávat v kolektivním vědomí, kam jsou všechna data posílána a ukládána. Učení se asi není ideální způsob k přístupu k informacím a omezuje se jen na přístup k těm datům, jež se dotyčný snažil zapamatovat.
  Mnohem efektivnější by bylo učit mozek vědomě napojovat se ke zdroji (oné datové sběrnici Vesmíru). K tomu podle mne slouží oněch 90% běžně nevyužívaných neuronů v mozku. Ono zřejmě nejsou až tak nevyužívané, jak je nám podáváno, ale pracují jaksi nezávisle na našem Egu.
  Předpokládám, že právě z tohoto důvodu tu Iv zmínil pravděpodobnost, že informace se vlákny "temné" hmoty šíři elektricky, stejně jako je tomu s některými vzruchy mezi neurony. To by znamenalo, že máme možnost přístupu k datům uloženým kdekoliv ve Vesmíru.
  Ego zkrátka ztratilo nebo spíše zapomnělo (bylo zapomněno?), jak plně spolupracovat se svým tělem(mozkem) a z toho pak vyplývá všechno naše klopýtání životem.
  Na tom celém je krásně vidět fraktálnost všeho. Nepochybuji o tom, že náš vesmír není jediný vesmír a není těžké si domyslet, jak by mohly být vesmíry mezi sebou propojené, tudíž by měla být i možnost čerpat(ale i ukládat) informace z jiných vesmírů.
  Jak toho dosáhnout je to, co bychom se měli učit a ne že v roce 1212 byla jakási Zlatá bula sicilská (asi jediné datum, co jsem si byl kdy schopný v hodinách dějepisu zapamatovat :-) apod., protože si všechny informace můžeme "stáhnout". :-)
  Podobnost internetu čistě náhodná? Pokud chceme něco na internetu(Vesmíru) zjistit, nestačí mít jenom funkční připojení(mozek), ale i jeho správné nastavení, musíme umět pracovat s internetovým prohlížečem (schopnost vědomě používat mozek k napojení se na Zdroj=Vesmír). Čím více uživatelů přispívá svými daty do serverů (uzlů), tím více je celá internetová síť naplněná informacemi a tím více jich je možné vyhledat.
  Nerad používám srovnávání takovýchto schopností k technice, ale je to názorné.

  Toto celé je podle mne záměr Universa - učit sebe sama. A k tomu muselo vytvořit vše, co je nám známé i zatím neznámé. Na kolik je to realita, či projekce, je vedlejší a asi záleží na úhlu pohledu a pro nás jde o realitu.
  My jsem tu proto, abychom pro Universum tvořili, zpracovávali a ukládali informace. Samotné Universum je nehmotné a díky nám, hmotě, získává informace, které by samo o sobě nemohlo mít. My na oplátku máme možnost přístupu ke všem doposud získaným informacím. Jen tato schopnost je z nějakého důvodu potlačena. Ale to už je zase trochu jiné téma.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím, jako ve filmu Matrix, stáhli si nějakou dovednost a hned ji mohli použít...určitě každého napadlo kdyby to tak šlo, jak bychom nemuseli tvrdnout roky ve škole a učit se data, když si to můžeme odněkud vylovit v případě potřeby. Inelia Benz ve svých videích říká že dokáže mluvit různými jazyky aniž by si toho byla vědoma, upozornilo jí na to až okolí když nechápali kde se naučila jiný jazyk, to by zapadalo - někde je ten disk s všemi informacemi, jen my s naším zařízením (mozkem) je neumíme stáhnout. Lucka

   Vymazat
  2. Jo, Matrix :) a bylo to vidět krásně i v Avataru, jak se napojovali na tu jejich kolektivní síť, kam byly připojené všechny živé organismy na té jejich planetě. :)

   Jo, kdyby se ve škole totiž místo toho, co se učí teď, učilo napojovat na zdroj, tak by celý náš slavný systém šel do kytek. Souhlasím s článkem i Michalem, není prostě možné, aby všechna data byla uložena v mozku. Je až komické, jak lékaři neumí vysvětlit případy, kdy člověk přišel o celou polovinu (!) mozku, a měl zachovanou paměť i všechny další duševní schopnosti.

   A i na tomhle srovnání mozek/vesmír je krásně vidět, jak je vesmír zařízen podle principu fraktálů (viz například podobnost krystalů se supergalaxiemi - opakování stejných tvarů a vzorů). Mozek je jednoduše jen menší verze vesmíru ...

   Iv: jen si prosím tě oprav těch 25% v prvním odstavci na 95%. Nepodceňuj tak tu temnou hmotu :D:D

   Vymazat
  3. Děkuji, ale je tam psáno 25% a více, protože tato hmota není rozprostřena ve vesmíru stejnoměrně...

   Vymazat
  4. A právě ta nehomogenita rozložení hmoty a energií je názorně dokazována v této době, kdy přecházíme z jedné části vesmíru do druhé. Někdo tomu říká doba Temna a Světla jiný zase Noc a Den Svaroga, ale i jinak, ale stále je to jedno a to samé. Když to přeženu a pokusím se opět o nějakou názornou připodobeninu, tak bych to přirovnal asi ke střídání dne a noci na Zemi. Ve dne vše světlu uzpůsobené roste a vyvíjí se a v noci usíná a růst zpomaluje. Bytosti přivyklé na tmu zase naopak.

   Vymazat
 2. Iv, MichalB: Díky oběma, vyjádřili jste to podle mě geniálně! :-)

  OdpovědětVymazat
 3. Absolutne suhlasim z clankom,Iv i ostatny mate pravdu!!Zostava mi len dodat ze to kde sa tie prosby a myslienky sustreduju je vlastne ten boh!Nikde v starich textoch sa nepise ze boh je nejaka osoba,fizycka ci astralna.Vpodstate ze je vsade,vo vsetkom,ze sme deti bozie a ine veci ktore by tiez sediet nato mohli.A kdesi som este cital ci videl na videu nieco akoze doslovny preklad slova v povodnych textoch,ktore prelozili ako boh je to comu hovoria aj strom zivota-nieco ako energeticky fraktal-mnohouholnik,energia,zaklad vsetkeho. ..Mailo

  OdpovědětVymazat
 4. No este ktomu poskodeniu mozgu,najviac sa to prejavuje u vodnatelky-to znamena ze niektori ludia maju miesto mozgu vodu a len tenucku blanu okolo,no napriek tomu pri testoch zopar znich disponovalo nadpriemernou inteligenciou!No asi to nebude tym zeby to mali v malicku:-) Alebo ze by podla vedcov skor platilo pravidlo kto nema v hlave ma v nohach?!:-) Tu sa ukazuje to ze zdravy rozum nepotrebuje kopec vypoctov a vzorcov na pochopenie a dokazanie niektorych zakonitosti. ..Mailo

  OdpovědětVymazat
 5. Taky jsem z článku nadšená. Tvrdím, že Vesmír má vědomízhmotnujemyslenky myslenky lidi. Většina lid věří v Boha a při tom si málo z nich neuvědomuje, že je vlastně právě Vesmír je tím živým Bohem, který je vševědoucí. Krásně to zapadá i s napojovanim s vesmírnou sítí - s meditací a s třetím okem. Ten, kdo má trpělivost a ty správné vlastnosti, se takto naučí informace z vesmíru sdílet. K takovým lidem patří samani a duchovně vyvinuti. Také mam za to, že si vybirali nacisté právě takovéto inteligentní bytosti, aby měli "laboratorni krysy", k jejich výzkumným projektům, jako je například manipulovani mysli.

  OdpovědětVymazat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.