pátek 27. ledna 2012

Zrno a plevy - úvahaTlaky na celou civilizaci se zvyšují prudkým tempem. Jen slepý nevidí tyto události, jež se plíží jak zloděj v noci.
Osvětleme si tyto ataky na společnost v závěru doby, dle Slovanských véd, kdy v roce 2012 končí období vlády Lišky a nastupuje období vlády Vlka, kdy na tomto přechodu by mělo dojít k zásadním změnám ve způsobu žití civilizace. Podle legend se má odehrát Armagedon, jež je okamžikem střetnutí tvořivých a temných sil na Zemi. Myslím, že tato doba konfrontace mezi těmito dvěma silami se blíží velmi rychlými kroky. Armagedon vlastně v překladu přesmyčky znamená  „Život Egoismu Ne!! 

Jaké tlaky působí na civilizaci v globálu? Je to mnoho aspektů, které si běžný člověk ani neuvědomuje a jásá nad iluzorní dnešní svobodou a jeho pokusy o pomalé ale důkladné zotročení.
1)    K urychlení tohoto přechodu přispívá i proudění velkého množství energie ze Středu, jež je impulsem pro urychlení a vyhrocení krize společenství do maximální krajnosti ( oddělení zrna od plev ).
2)   Záměrný  pokles biologické hodnoty potravin, kdy se přidávají do potravin složky, které tam nemají co dělat. Vezměte si rajče vypěstované u vás doma, třeba i v květináči a porovnejte s koupeným v obchodním  řetězci. Rozdílnost poznáte okamžitě.
3)    Vzrůstající stres v zaměstnání, ale i v celkové společnosti. Strach o ztrátu zaměstnání, sledování kamerami (podvědomě to vždy vnímáte). Toto je základní útočící aspekt na rozvrácení jednotlivce a tím i negativní působení na rodinu, toto patří k jedněm z útoků na rozpad základu společenství, tj. rodiny. Rodiče ztrácí své děti odcizením z nedostatku času a nahrazením financemi, žena oporu v mužském elementu a mužský element zase oporu u ženy, simbioza rodiny je narušena.
4)    Znečišťování ovzduší, někdy i ve výzkumných programech.
5)    Jasný a záměrný útok na sociální jistoty obyvatel, jak v oblasti důchodů, nemocenských dávek, invalidů a především v oblasti justice, kdy se právo vykládá dvojím metrem a to podle měřítka chudý a bohatý advokát. Např. nejistota zabezpečení ve stáří má velký podvědomý negativní dopad  a narušuje rovnováhu lidí, i když dnešní hujeři jásavě vykřikují, že se ho nedočkají - všimněte si způsob uvažování!
6)    Záměrné útoky na nové alternativní léky jako je MMS atd.
7)    Zvýšila se velmi neplodnost, hlavně v západních zemí, díky právě metabolickým poruchám, jež dosahují nyní maxima.
8)    Snaha velkých korporací o důslednou kontrolu všeho, viz příklad internetového zákona ACTA.
9)    Snaha neakceptovat nové energetické technologie, právě z důvodu obchodování s ropou v dolarech. Zničení tohoto obchodu by znamenalo znehodnocení dolaru a tím ztrátu moci nad celým světem, takže nejen naftoví šejci, ale hlavně představitelé západu. 

  Bylo by toho více, ale aspoň ty základní věci zde jsou. Mohli bychom jmenovat propagovanou sexualitu, medicínu oddělenou od hlubší podstaty života, zdůrazňování jen povrchu věcí, povrchní zábava a vyvolávání strachu, počet sebevražd u jistých lidí, jenž bude stoupat atd.
Tento tlak se bude stupňovat v průběhu celého tohoto roku. Materialistům se budou rozpadat poučky, jež stále nějak platili a k tomu bude ještě nápomocno klima, se svými projevy. Těmito tlaky, zvláště na psychiku  se velmi výrazně budou rozdělovat lidské bytosti, jak která k čemu je nakloněna, zda jen k materialismu a nebo spojením obou, protože jen duchovno rovněž nestačí.
Hlavní představitel dnešní zvrácené civilizace nyní usiluje o to, aby nebyl zbaven mocenských pozic, jež mu zaručuje světová měna -  dolar i s jeho bankovními ústavy. Proto poslední zoufalé kroky tohoto impéria o podmanění si blízkého východu a to hlavně v obchodování s ropou v dolarech. Kroky na hraně, v případě vyvolání dalšího konfliktu, který by dnes urychlil hlavně jeho pád. Pokud tento aspekt toto impérium ztratí, je to jeho konec. Obchodování s jinou měnou započal Irán a pak Lybie, jak to dopadlo víte. 
 Jsou to poslední zoufalé kroky, udržet si nadvládu nad celým světem. Dnes se již uskutečňují záměry na ose Berlín – Moskva – Peking k nimž se přidávají Indie, Japonsko a státy Jižní Ameriky  o založení nové měny, hlavně v obchodování s ropou, jež bude kryta zlatem. Proto dnes ten  spěch západu otevřít další válečnou linii v Sýrii a Iránu.
Toto vše jsou dnešní velké události působící na každého z nás,  v přeměně společnosti a ti co to neustojí, budou odděleni.

Související téma: http://energieupramene.blogspot.com/2011/12/co-ocekavat-v-novem-roce-2012.html

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.