neděle 26. května 2013

Záření člověkaVědci odhalili nové zvláštnosti jaderné (energetické) fyziologie člověka.

Informace o tom, že člověk může emitovat fotonové záření, vzrušila před několika měsíci internet.Tento objev odkrývá lidstvu nové možnosti, včetně značného prodloužení života.

Příběh pokračuje: V tyto dny byly zveřejněny výsledky výzkumů, které tato fakta potvrdily a zpřesnily podrobnosti o jaderné fyziologii člověka.
Výsledky ukázaly, že radioaktivita člověka je cyklická a má vrcholy gama záření pětkrát za 24 hodin. To znamená, že každých 24 hodin probíhá přerozdělení radioaktivních zdrojů (prvků?), změna jejich aktivity a uvolnění energie.
Pokud to chceme znázornit a přirovnáme člověka k lampě, znamená to, že pětkrát se zapne a zasvítí. Z toho plyne, že musí existovat nějaký zdroj napájení. Výzkumy ukázaly, že tento zdroj se nachází v kostní a míšní tkáni lidského organizmu, kde je zkoncentrovaná většina přírodních radionuklidů.

“Podle provedených výzkumů a pozorování je možné předpokládat, že schopnost člověka generovat elektromagnetickou vlnu mu dovoluje uspořádat svoji biologickou strukturu, udržovat rovnováhu látkové výměny a snižovat přitom teplotní režim tím, že zapíná režim vlastního „chlazení“, říkají výzkumníci Andrej Kričkov a členka Evropské akademie přírodních věd Olga Schneibel.

 
Během pozorování si vědci položili i druhou otázku: v kterém momentu života se člověk stává zdrojem elektromagnetické vlny. Pro nalezení odpovědi prováděli výzkum v ženském centru pro těhotné a v porodnici.
Zjistili, že úroveň gama záření těhotné ženy se až do porodu nijak neliší od ostatních lidí. Rozbor spektrogramu ukázal, že přerozdělení nebo předání záření matky dítěti neprobíhá. Plod v těle matky neprojevuje žádnou gama aktivitu ani několik minut před porodem..

Najednou po narození dítěte, během prvních 20 až 120 vteřin, spektrometr zaregistruje aktivitu radionuklidů nepříslušnou ani matce ani okolí. Z těchto sledování udělali vědci závěr: při narození nějaký neznámý fenomén „podaruje“ dítěti část energie, která člověka pak provází celý život. V hodnocení těchto výsledků nazvali tento fenomén „vysoce organizované energetické prostředí“.
Vědci z tohoto výzkumu udělali závěr, že pomocí vlastního elektromagnetického záření člověk komunikuje s okolním světem na principu otevřeného kvantově-energetického systému.
  
Překlad Aien

Další odkazy:
Первый фотонный препарат
http://engineeracademy.ru/main/1-pervyy-fotonnyy-preparat.html

Biophysics of the birth breath - Биофизика первого вдоха
http://www.biophys.ru/archive/biofields-00004-ru.pdf


 

1 komentář:

  1. O "atomovém pohonu" buněk psal i Ivo Wiesner (biochemik) a i celkem podrobně to popsal. Bohužel už nevím, v které z jeho publikací to bylo. Pokud se nepletu šlo v podstatě o transmutaci některých prvků.

    OdpovědětVymazat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.