pátek 30. září 2011

Technický pokrok není pokrokem civilizaceVývoj lidstva se pohybuje ve dvouch rovinách. V rovině duchovní, zahrnující rozvoj morálky, dobra a kvality mezilidských vztahů, o nichž dnes nemůžeme ani mluvit, protože se tyto hodnoty ze společnosti skoro vytratily a v rovině rozumové, zahrnující vědu, techniku a racionální  poznávaní světa okolo nás, kdy tato rovina je dnes společností upřednostňována  na maximální míru a přitom zapomíná, že jedině souhrou obou těchto rovin se může společnost vyvinout k vyspělé civilizaci.

Mezi těmito dvěma rovinami vývoje naší společnosti - s civilizací tato nemá zatím co dočinění, však existuje obrovská propast, protože když rozumové poznání kráčelo velmi rychle v před, v rozvoji morálky, všeobecného dobra a kvality mezilidských vztahů došlo k stagnaci. V této oblasti totiž lidstvo vůbec  nepokročilo a je stejné, jako před stovkami roků. Jako příklad uvedu při procházení internetu ukázkový příklad střetu těchto dvou rovin. Na jedné straně jsou to stránky „Osud.biz“ a na druhé straně stránky „Orgonet“. Nebudu zde nadržovat ani jedné straně, snažím se být nestranný, ale je tam jenže. Orgonet se zabývá změnami podnebí a ani se mu nedivím, jelikož se podnebí velmi výrazně mění a přímo nabízí k různým teoriím a to makovým a nebo onakým. Je to však v pořádku, na svých stránkách si mohou otisknout přeci jakékoliv hypotézy, je to vývoj a hlavně reakce na dnešní média, která podávají nevyvážené informace a dost často informace překrucují k obrazu i užitku svému. Tyto stránky nikdy nekritizovaly zmíněné stránky „Osud.biz“, kdežto o těchto stránkách to nelze říci. Mám na mysli hlavně příspěvky jejich čtenářů, většinou plivajících velmi  nevybíravě na hypotézy v „Orgonetu“. Je to právě tato druhá rovina, skupina lidí, jež nepřipustí možný druhý názor a arogantně vystupuje proti všem jiným názorům a myslí si, že jen oni mají pravdu. Toto je typický obraz naší společnosti – ne civilizace, k té má velmi daleko svými zákony, jednáním, kdy lež je pravdou a pravda je lež a hlavně podtrhující jen materiální stránku života.

Zákon silnějšího, který je v podstatě zákonem džungle, by měl být při zdravém, harmonickém vývoji naší společnosti už dávno minulostí. Bohužel, opak je pravdou a tento zákon zůstává i nadále neblahou realitou i takzvané "moderní" současnosti. Jediné, co se změnilo je jeho forma! To znamená, že otevřené vojenské a násilné uplatňování zákona silnějšího bylo přetransformované do podoby hospodářského a ekonomického podmaňování, ovládaní a profitování ze slabších. A když přijde na to, nakonec se přece jen nepohrdne ani válkou a násilím.

Zjednodušeně a nezaobaleně řečeno, morálně jsme zůstali stát v době kamenné a to, co nazýváme  rozvojem civilizace, je ve  skutečnosti  jen rozvoj rozumových schopností. Nic co by se nevešlo do pouček a okrádání bližního svého zde nyní neplatí, jen pozice silnějšího ať ve finanční sféře a nebo ve většinovém názoru, vše to druhé je špatné a nebo dnes moderní název, konspirační, ano konspirační pro tento systém, držící se zuby nehty svých pozic, nabytých podvody a rozumovými spekulacemi.

Co pozitivního však mohou přinést výdobytky vědy a techniky člověku s úrovní etiky, dobra a kvality mezilidských vztahů z doby kamenné? Podle zákona silnějšího, kterým se neustále řídí, jich jenom zneužije k tomu, aby jejich prostřednictvím násilí prosadil svoje mocenské zájmy tak, jako to dělal po celá století.

Velmi výrazným svědectvím nesmírné propasti mezi duchovní úrovní lidstva a vědecko - technickým pokrokem je minulé, 20. století, které co se týká vyvražďování, zvěrstev a nelidskostí, nemá v dějinách společnosti obdoby. Je svědectvím toho, kam až může dojít chladný rozum bez ducha, či-li bez elementární etiky, dobra a citu.

Vědecké poznání bez odpovídajícího morálna - duchovního protipólu není tedy žádným úspěchem společnosti, ale naopak, její kletbou, která v dnešních časech nabývá naplnění a musí zákonitě dojít k vyrovnání porušené rovnováhy Vesmírem, jehož zákony jsou neúprosné a neohlíží se na dosažené postavení druhu člověka a smete tento typ tak, aby byla nastavena rovnováha, jež byla porušena. Je zajímavé jak technokratická společnost je alergická na nějaké prognozy, týkající se změny řádu a ani si ji nechce v koutku mysli (ne duše – o té nemají ani většinou ponětí) připustit.

To, co v této chvíli potřebujeme nejvíce, je právě přednostní pozdvihnutí, po celá století zaostávající, duchovno - etické úrovně a to ve všech oblastech života společnosti. Když tak neuděláme a nepřekleneme, vyšší vzpomínanou propast, stanou se nám i ty nejúžasnější vědecké objevy více prokletím, než požehnáním. Mohu uvést platební karty a jiné obsahující veškerá vaše data a následně vaši finanční stránku, včetně vašich oblíbených nákupů, nemluvě o mobilech, kdy si mohou zjistit vždy vaši polohu. Tomu říkáte svoboda? Stroje na volnou energii existují, ale jejich rozšíření by dnes znamenalo opět  v této společnosti jen výhodu i když již jen částečnou určité skupině, která by zase chtěla jen profitovat na skupině té slabší a to nemůžeme připustit, je třeba nejdříve zkompromitovat tuto společnost za pomoci vyrovnávacích energií, jež nastolí opět porušenou rovnováhu lidstva a celé planety.

Autor ve svém článečku upozorňuje na urychlovač v CERNu. Cituji: Do tejto kategórie patria napríklad i na verejnosti tak vyzdvihované pokusy v urýchľovači častíc LHC, pri ktorých sa iba na rozumové poznanie orientovaní vedci, neschopní vnímať hlbšie, duchovné súvislosti bytia, ako je to žiaľ v dnešnej dobe bežné, idú ľahkomyseľne a dobrodružne zahrávať so silami, ktoré môžu mať nepredvídateľné a doslova katastrofálne spätné účinky na celé ľudstvo. S touto větou úplně nemohu souhlasit, právě naopak, poznání tyto vědce přivede k šílenství a uvědomění si svých špatných názorů na svět a Vesmír jako takový a šok společnosti bude takový, jaký dnes zažívají ti lidé, kteří se nemohou vyrovnat s dnešním tlakem této společnosti. Jen si přeji, aby bylo při tomto zlomu co nejméně bolesti, ale bez ní to nejde, sama společnost si ji zvolila a ti co ji vedou, si ani neuvědomují svou zodpovědnost a její následky, nechtěl bych být v jejich kůži.

Cesta skutečného, harmonického a zdravého vědeckého pokroku je však úplně jiná! Je neodlučitelně spojená se všeobecným rozvojem morálky, dobra a kvality mezilidských vztahů. Ruku v ruce s takto rostoucím etickým rozvojem se bude potom zodpovídajícím způsobem prohlubovat i míra průniku do poznání omnoho zásadnějších tajemstvích stvoření, než jakého jsou schopní čistě materialističtí vědci s jejich hlubokým deficitem citového a etického přístupu k životu. Deficitem, který se nepříznivě odráží v jejich osobním živote, tak i v jejich  vědeckém bádaní.

Skutečné a převratné objevy jsou proto ještě před námi! Jejich přijetí a využití však bude umožněné jen skutečným a pravým lidem, harmonicky stojících ve stvoření. Harmonicky, tedy v rovnováze citově - morálních a rozumových schopností. Takovými se musíme stát, když chceme po těchto objevech sáhnout a mít z nich užitek všichni a bez vyjímek. Současní, citově vyprahnutí a vírou v rozum doslova omezení, takzvaní vědci, nemají v tomto směru absolutně žádnou šanci. Samozřejmě, čest těm pár nemnohým výjímkám.

Hlavní zdroj: http://kusvetlu.blog.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.