sobota 3. září 2011

Galaktické vědomí2012 ne, ale 28.10.2011, rychlost změn již graduje.


Jistě si mnozí z vás všimli, jak čas se urychluje, nemám v tomto případě na mysli naše časová umělá měřidla, která nosíme na ruce a všude okolo nás na nás vyzývavě mávají. Mám na mysli náš vnitřní čas, kdy konstatujete jak vše nestíháte, protože se na vás valí nespočet událostí a vy je nestačíte svým rozumem řádně roztřídit. Stáváte se obětí stresu, narůstá tzv. „systém vyhoření“, kdy se lidé duševně či fyzicky zhroutí pod tíhou pracovních povinností a stresové zátěže. Nepřipomíná vám to něco ? To, že se zvětšuje pracovní tempo a nasazení, to je zdánlivé, ve skutečnosti a hlavní důvod je výsledek řady vyhrocujících se konfliktů mezi materialistickou a duchovní stránkou našeho žití. V důsledku toho budou v nastávajících časech tyto psycho-fyziologické aspekty stále více závažnější, vidíte tyto skutečnosti kolem sebe častěji a častěji, kdy někteří lidé neunesou tento tlak a odchází z tohoto světa dobrovolně, ale i jinými způsoby. Jediným opravdovým lékem je seřídit svůj tento vzácný a dobře načasovaný život s rytmem kosmické evoluce, který nyní probíhá a jeho vrchol není dle správného výkladu v roce 2012, ale již nyní 28.10.2011. 
V kosmickém plánu neexistuje cesta zpět, proto je nutné podřídit tuto dnešní materialistickou dobu západu novým hodnotám Galaktického vědomí. Lidé by si měli uvědomovat, že za všemi proměnlivými trendy lidského ducha stojí kosmické faktory. Zdá se však, že na ně reaguje trvale rostoucí procento lidské populace. Tento nárust frekvence a změn bude postupně stále zřetelnější, jak bude Galaktické vědomí přebírat svou vládu.
Astronomové zjistili, že většina Sluncí v našem známém vesmíru má cyklus slunečních skvrn trvající 11-22let. Je-li toto opravdu skutečnost, začneme se uvědomovat, k čemu Slunce slouží, ne jen k teplu, světlu, ale tyto hvězdy zprostředkovávají kosmické informace ( mohou být možná i záměrně zastiňovány, ale marně), pak to znamená, že právě v okolí těchto hvězd s podobným cyklem jak naše hvězda, se může objevit rozvinuté vědomí. Pokud je Slunce zprostředkovatelem informací Vesmírného vědomí, pak musíme předpokládat, že nyní v této době ovlivňuje velmi silně naši duševní složku, samotný cyklus slunečních skvrn zřetelně ovlivňuje počasí a podnebí na naší planetě. Je-li všechno se vším spojeno všeprostupujícím neviditelným prostorem, bylo by nakonec zvláštní, kdyby současné změny v Universálním vědomí neměly také fyzikální účinky. Je špatné, když se vytvářejí různé představy o „Soudném dni“, v němž jsou tyto změny zde na Zemi prezentovány jako samotný smysl nynější fáze stvoření. Jakékoliv fyzikální důsledky jsou již jen vedlejším produktem změn na poli vědomí. Esoterické dnešní nauky bývají plné správných intuitivních předpovědí, jenže bývají však nevhodně formulovány v důsledku dnešní nízké duševní úrovně. Těžkosti a pohromy, které nás čekají a kterými již procházíme, budou mít mnohem více co dočinění se společenskými, psychologickými a duchovními důsledky konce starých hodnot. I když budou tyto důsledky drtivé, není je možné prezentovat na základě starých způsobů myšlení. Stálé obracení k fyzikálním zákonitostem jako příčinným faktorům evoluce nás bude vracet k zastřenému vědomí, v němž všechno vědecké bylo redukovatelné jen na fyzikální jevy. Až brzy pronikneme hlouběji do Galaktického vědomí, podřídí se fyzikální vědy sjednocenému chápání živého Vesmíru, založenému na evoluci vědomí. Velmi jisté je, že zásadní vliv nastávajícího sjednocení s Galaktickým vědomím budou dost velké otřesy ve zřízení a panující moci v této společnosti. Naše Galaktické vědomí se již den ode dne velmi zrychluje a vede aspoň jistou skupinu lidí ve správném směru vnímání.
V dnešní době se dosti vyvíjel fantaskní svět esoteriky, který budovali nejrůznější věrozvěstové a samozvaní proroci. Typické pro tyto duchovní nauky je, že představy o kosmickém plánu nevycházely z vývoje událostí v reálném světě. V Galaktickém vědomí však je spiritualita, která lidstvu umožní spatřovat duchovní jevy i ve hmotě. 

Díky tomu zákonitě nastane konec tradičních materialistických vědních oborů, organizovaného náboženství a i mnohých esoterických tradic.
Není složité pochopit, že ona bytostná nespokojenost s naší nynější existencí se odvozuje od toho, že jsme pouze poloviční, tak jak jsem naznačil v článcích „ Pravda o životě trochu jinak- část I - II." http://energieupramene.blogspot.com/2011/06/pravda-o-zivote-trochu-jinak.html “ uveřejněných zde na stránkách a podle počtu zobrazení mile překvapen o zájem. Naše duchovní prožívání, které zprostředkovává intuitivní pravá polovina mozku, je stále odstíněna, přesto, většina tuto „polovičatost“ pozoruje a úkol Galaktického vědomí a i naše, tuto dualitu setřít a spojit v jednotu. Polovičatá neúplnost dnešního ducha vyvěrající z duality světa je původem mnoha vážných problémů, před nimiž současná civilizace stojí. Tato vývojová cesta lidstva bude stále těžší, jak budou tvůrčí procesy nabývat na rychlosti a na samém konci bude zcela nemožné se vyhnout jasnému rozhodnutí, takový svět, založený jen na levé hemisféře, prezentující jen hmotnost a ignorující pravou hemisféru, tj. Duchovno zde již mít místo nebude, je to plánovaná evoluce člověka a záměr Galaktického vědomí.
Apokalypsu líčí historická náboženství a ti co nepochopili záměr evoluce, protože myslí na principu dualismu. Proto pravděpodobně nedojde k oddělení „dobrých“ od „špatných“ v závislosti na tom, kolik se komu podařilo nasbírat během života bodů za dobré skutky. Je to záležitost intuice, která nám umožní být v pravý čas na pravém místě a správně si vybrat cestu vedoucí k vrcholu tohoto nádherného vývoje, ti jedinci, kteří si zvolí lpění na dualitě a touze po nadvládě, se zablokují toku evoluce a nebudou schopni se adaptovat do nového společenství a povětšinou skončí sami, škoda pro jejich další možný vývoj, ale hodně dole začnou tuto etapu evoluce svého druhu opět znovu, protože zameškali dnešní nádhernou příležitost dokončit svůj vývoj a spojit se v jedno s celým Vesmírem, jehož jsme nedílnou součástí a jeho dětmi, které mají právo na vše bohatství našeho Stvořitele a ne jen pár tzv. "vyvolených" - dualita s jejími dnešními projevy.

7 komentářů:

 1. Zajímal by mne Váš názor, zda očekávané změny 28.10 letošního roku (nebo jiné datum v příštích měsících) mají nějakou souvislost se vstupem naší planety do fotonového pásu ve středu naší galaxie a názor jak tento pás může působit na organickou a anorganickou hmotu.
  Michal

  OdpovědětVymazat
 2. Je velkou chybou počítat datum jako něco náhle převratného, datum je vždy jen jako kulminační bod, od něhož se události odvíjí, v astronomickém pohledu to může být i rok dopředu a dozadu od stanoveného data. Sám vidíte, co se nyní děje ve světě (Island,Španělsko, Řecko atd.), nyní dle mého předpokladu budou tyto věci kulminovat ve veřejnosprávních věcech, uvnitř společnosti se zase začíná velmi ostře rozdělovat společenství na lidi s jen zastánci materialismu (říkám bezduché) a duchovně vyspělejší, vlastně dělení zrna od plev. Vidíte sám, pokud máte oči otevřené, že se dějí velké změny.
  Co se týče otázky fotonového pásu – vše se vším souvisí, mohl jste tuto změnu pozorovat na reakci Slunce, kdy si astronomové lámali hlavy, proč je Slunce tak dlouho v klidu, aby je pak následně překvapilo bouřlivými reakcemi. Berte vždy jako spouštěcí mechanismus všech převratných dějů zde na Zemi od našeho Slunce. Ono nevyzařuje jen světelné spektrum, které nás učili ve škole a elektromagnetické vlny, ono vyzařuje i jiné, působící na živé organismy jako spouštěcí mechanismus o kterém nemá lidstvo ani ponětí. Je to jen můj názor.

  OdpovědětVymazat
 3. Ano s tím, že u nás na Zemi je téměř vše v režii Slunce, souhlasím. Slunce zase reaguje na podměty z naší galaxie a ta dále a dále.
  Mě spíše zajímal Váš názor, co se může po fyzikální stránce dít s hmotou při vstoupení do fotonového pásu.
  Někde jsem četl názor, že díky fotonům z tohoto energetického pásu dojde k velkým změnám přímo na atomárních strukturách. Něco na ten způsob, že elektrony budou mít vyšší energii a díky tomu přestoupí na vyšší orbit a dojde k jakémusi zřídnutí veškeré hmoty. Co dál by to znamenalo je mimo mé chápání.
  Dalším zajímavým názorem, na který jsem natrefil, co se touhy člověka na změny týče je, změna magnetického pole Země. Nejvíce ke změnám prý dochází (nabo je tendence) v místech s nejslabším magnetickým polem Země. Je to vysvětlováno přímým vlivem magnetického pole na myšlení a paměť člověka. Čím nižší účinek pole, tím větší snaha o nové myšlení snaha o jakoukoliv změnu. Bylo to přirovnáno k paměti v počítači, kde jsou některá data udržována magneticky. Dokud je magnetické pole, jsou data uchovávána. Pokud není je místo prázdné a lze ho zaplnit daty jinými. Pro změnu dat je třeba změnit nebo zrušit magnetické pole.
  Michal

  OdpovědětVymazat
 4. Váš příspěvek obsahuje mnoho otázek, jejichž odpovědi by se do komentářů ani nevešly. Pokud bude nějaký čas a nálada, tak něco uveřejním. Jen malý dovětek, každý astronaut se vrátil vnitřně změněný, jeho pohledy na svět a jeho problémy se razantně vždy změnily.

  OdpovědětVymazat
 5. Poměrně zajímavé video, které by mohlo souviset s uvedenou otázkou: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=b5_6R8YBlv4
  Martin

  OdpovědětVymazat
 6. četli jsme dneska vaše stránky poprvé a vidíme ,že si vykračujete po cestě pravdy a tak nás napadlo ,že byste si mohl poslechnout písničky ve stejném duchu tedy až budete mít "čas" je to youtube-bozzicz Pravdě a volné energii zdar urbanek.roman@email.cz

  OdpovědětVymazat
 7. Pro Martina - děkuji za odkaz, zajímavý náhled a dost pravděpodobný, i když vlivů evoluce bude více, jsou to energie s informacemi, tak jak se rodí druhy rostlin, živočichů, kdyby energie nenesly informace, to by byl ve světě "čurbes"!

  Pro Romana - je fajn, že se sešla parta mladých lidí, jež jdou svým směrem a dávají přednost přemýšlení o životě, i v písničkách - bylo to pěkný, nejvíce se mě líbili kocouři(čtyřnozí) a pejsek, nádhera kouknout do jejich kukadel, děkuji a přeji hodně dobrých námětů a písniček.

  OdpovědětVymazat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.