pátek 9. září 2011

Byly dva Měsíce?
V září 2011 by měla odstartovat nová mise k měsíci, kde dvě sondy budou přesně měřit gravitační pole Měsíce.
Co vlastně nutí NASA k tomuto měření. Pánové zjistili na odvrácené straně jisté anomálie a to i na povrchu Měsíce, jak po stránce povrchového uspořádání, tak i gravitačních nesourodostí povrchu Měsíce na odvrácené straně.
Je jedna velmi zajímavá věc, když si prostudujete zachráněné staré spisy z „Knihy světla“ popisované ve starých Slovanských védách, tak se zde popisuje konflikt dvou vyspělých civilizací zde na Zemi, sil Světla a sil Temna. Když síly Světla zvítězili v tomto konfliktu, síly Temna se uchýlily ke mstě a chtěli zničit původní obyvatelstvo i za pomoci odpadlíků s výstižným názvem "Kupci"(nepřipomíná Vám to něco z dneška?) proti lidem, vytvořených civilizací Světla, žijící tehdy na celém východním území planety od pomyslné dělící osy dnešního Egypta ke Švédsku( zajímavé, že tato linie prochází i Českou republikou). Vládcové „Temných sil“ navrhli použít na zničení těchto potomků a teď se držte – druhého Měsíce s názvem Fatta. O pozemních šarvátkách se zde nebudu zmiňovat a o jejich technické způsobilosti taky ne, jako jsou Vám známé Vimany, pozůstatky radiačního záření atd. Hovoříme zde nyní na téma Měsíců, kdy dnes s velkou slávou vědci přicházejí na to, že zde byly s velkou pravděpodobností asi Měsíce dva.
Uvedu zde jednu ukázku ze staroindické Mahábharáte, aby jste si udělali obrázek o technické vyspělosti:
…..zdvihly se zakalené sloupy dýmu
a plameny zářivější tisíce sluncí...
...Železné blesky, gigantičtí poslové smrti, smetly v popel celou rasu Vrišny a Andhaka....
...těla ohořela na nepoznání, vypadaly nehty a vlasy, ptáci zešedivěli a za několik hodin se potrava stala nejedlá....

Tak, nepřipomíná Vám to trochu následky v Hirošimě atd. Dále se popisuje, že při zničení měsíce Fatta, část úlomků dopadla na Zem a naklonila zemskou osu a způsobila i zánik Atlantidy přílivovými vlnami a nakonec zemětřesením. Velká část hornin měsíce Fatta pak dopadla na odvrácenou stranu Měsíce a vychýlila jeho dráhu do dnešní podoby. Podle těchto starých spisů mělo dojít k této katastrofě 13 008 roků před rokem 2 000, našeho letopočtu.
Odkud naši předkové věděli tyto informace a zatím se vše podle „Knihy světla“ vyplňuje a věda to znovu objevuje, objevuje dávno již objevené, nebýt namyšlenosti nad velkolepostí dnešní civilizace. Dokonce popisují, že částečné zbytky tohoto měsíce Fatt ve formě asteroidů tvoří prstenec mezi Marsem a Jupiterem s periodou oběhu okolo Slunce 5.25 pozemských roků.
Padá Vám brada, tak si ji podepřete, protože přidám ještě jednu informaci.
Znali dokonale náš Sluneční systém a rozdělovali ho na tři prstence, kde každý obsahoval jisté planety naší Sluneční soustavy. Popíši zde jen druhý prstenec planet: Neptun, Pluto (vlastně nedávno objevený) a nyní čekající na slovutné vědce na slavnostní objevení a znali i dobu oběhu kolem našeho Slunce, bude to za lomítkem. Takže další planety by měly následovat, samozřejmě s jejich původním názvem a to planeta Velesa/346,78 Semargla/485,5 Odina/679,7 a ještě další čtyři, nebudu je zde vypisovat.
Odkud tito naši prapředkové znali tyto přesné informace? To nechám na Vašem uvážení, ale jen neříkejte, že to byli „opičáci“, těmi jsou spíše dnešní většina, zvláště s  deformovaným myšlením a naukami, jestli záměrně, to taky nechám na Vás a kdo kam patří, ví každý vnitřně sám a bez nalhávání si, protože tam uvnitř ho nikdy nepřelžete, i když navenek se můžete tvářit jak svatý - dnešní oblíbená hra.Žádné komentáře:

Okomentovat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.