pondělí 25. července 2011

Pohansko u Břeclavi

Vřele doporučuji návštěvu krásného rovinatého kraje, vhodný celodenní výlet s poučením o našich předcích, opravdových předcích, ne Keltů, jak je dnes "IN" a vzdejme hold našim prapra-dědům a poučme se.

Pohansko u Břeclavi řadí odborníci k nejvýznamnějším raně středověkým památkám na území slovanských národů.
Počátkem 9. století, v souvislosti se vznikem Velké Moravy, zde bylo vybudováno jedno z největších středověkých hradišť ve střední Evropě. Centrální část hradiska měla úctyhodnou rozlohu 28 ha a byla obehnána dřevěno-hlinitou hradbou s čelní kamennou zdí o délce až 2 200 m.K poznání Pohanska přispěl především rozsáhlý archeologický výzkum, který se zde provádí již od roku 1958. K nejvýznamnějším místním archeologickým nálezům patří velmožský dvorec a celokamenný křesťanský kostel zdobený freskami. V okolí kostela bylo odkryto velké pohřebiště s více než 400 hroby. V území byly dále nalezeny četné zlaté a stříbrné šperky, menší dvory se stopami řemeslnické činnosti (kovářství, tkalcovství), pozůstatky středověkých domů a zemědělských budov, jako jsou chlévy, stodoly, sýpky, obilnice a mnohé další.
Díky jedinečným archeologickým nálezům a vysoké historické hodnotě území, bylo Pohansko vyhlášeno v roce 1965 za archeologickou památkovou rezervaci.


Lovecký zámeček Pohansko a archeologická expozice

 Na jižním okraji hradiště Pohansko stojí stejnojmenný empírový lovecký zámeček, který zde nechal v letech 1811 až 1812 zbudovat podle plánů architekta Josefa Hardmutha kníže Jan I. z Lichtenštejna. Zámeček má mohutné postranní arkády a zdobí jej plastické reliéfy s loveckými scénami a výjevy z antické mytologie.


V zámečku je umístěna archeologická expozice Velkomoravské Pohansko s exponáty pocházejícími z doby velkomoravské říše. K vidění je množství archeologických nálezů, jako jsou zemědělské a řemeslnické nástroje, keramické výrobky, jezdecká výstroj, zbraně, ale také zlaté a stříbrné náušnice, prsteny, typické velkomoravské gombíky a mnohé další. V blízkosti zámečku se nachází archeoskanzen Pohansko. Rovněž po cestě k zámečku narazíte na stará opevnění  z druhé světové války,  kluci si přijdou na své.


Ještě bych chtěl poděkovat moravskému muzeu Brno, jež velmi pěkně provedlo výstavu a  nádherná poučná videa.
Také bych si i posteskl na město Břeclav, jehož jméno je odvozeno od Břetislava, v jehož areálu města je stejnojmenný hrad, který je bohužel v hrůzném stavu a ještě z venku natřen vápnem, vápnem se malovaly chlívky, to není dobrý vztah k našim kulturním památkám, zvláště když na náměstí se honosí moderní stavba kostela asi za několik milionu, opravdu je vidět, jak si zdejší lidé cení  toho, z čeho vzešli, asi klér je zde důležitější než historie a pravda. O přilehlých historických budovách sladovny a mlýnu raději pomlčím( údajně je radní raději chtějí zbourat), je z toho smutno na duši, hlavně že ve městě je každá ulička pod placeným parkováním ( asi jsme již cizinci ve své zemi ), že by šli penízky do kasičky kléru na odpustky za tento hřích podrazu na historii? Nevím a hlava mně to nebere, že se radní nechali podvést majitelem benzínové pumpy za povolení stavby s tím, že ten za to opraví zámek, když stavbu povolí, tak asi provedli a majitel po postavení benzinky změnil logo firmy a bylo vymalováno -  vápnem !? Odpustky jsou "výborný" vynález, jenže  na "konci" se nepočítají a neplatí.Rovněž doporučuji i procházku hraničními loukami, kde je dnes volný přístup po celém území, nádherná krajina, zvláště mystická atmosféra vyzařuje odpoledne z okolních luk a starých dubů, některých i již uschlých, ale krásu okolní přírodě neubírající.Termín: otevřeno každý den mimo pondělí od 10:00  do 18:00 hodin, duben - říjen
Možnost malého občerstvení na místě u zámečku, posezení u jezírka , včetně grilovaných buřtů. Vstupenky na zámeček dostanete v kiosku a na dotazy Vám ráda odpoví jeho obsluha.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.