čtvrtek 25. dubna 2013

Solíte? Nesolíte, trávíte se!Myslíte si, že solíte, nesolíte, pěkně se trávíte jak potkani a nebo v nejlepším Vám chybí to, co je pro Váš život velmi důležité, není zájem, aby jste se dožili vysokého věku, tak Vás budem nenápadně trávit, to by bylo, aby jste si užívali života, makat, platit daně a pak směr "Komín". Dobrou chuť, jen si přisodíkujte.

NaCl


Silicon dioxide is found in many multivitamin and mineral supplements because silicon is necessary for good health. As a necessary nutrient for the health of your skin, hair, nails and bones, dietary silicon may also help to prevent arthritis and osteoporosis. But silicon dioxide also works as an anti-caking agent, and is added as an ingredient in foods to help keep your processed foods appetizing.
Silicon
Silicon is the second most common element on Earth, and the eighth most abundant element in the universe. Silicon makes up nearly 28 percent of the Earth's crust by weight. But in nature, it doesn't occur by itself. Instead, it usually takes the form of an oxide, meaning that the silicon atom combines with one or more oxygen atoms. Sand, quartz and amethysts are all types of silicon dioxides. Silicon is widely used in the manufacture of glass, concrete, and even the semiconductors found inside electronic devices.
Silicon's Role in Human Health
Silicon has been known to be an essential nutrient in human health for some time. Silicon contributes to the health of your bones and arteries, and may also helps your body by maintaining a healthy blood pressure level. Studies done at the Grand Forks Human Nutrition Research Center demonstrated that dietary silicon contributes to the formation of collagen, a protein that is vital to the formation of healthy bones, cartilage and skin. Silicon is also used by your body to make your nails and hair. A diet low in silicon may contribute to arthritis and Alzheimer's disease. Silicon is found naturally in many foods, including cereal grains like oats and barley, nuts, legumes, fruits, green leafy vegetables and root vegetables.
Silicon Dioxide
Silicon dioxide is also called silica. It is added to foods and supplements for several reasons. Although the recommended daily amount is not known, scientists think that 5 mg to 10 mg per day may be adequate. Because silicon is important in human nutrition, silicon dioxide is added to vitamins and other food supplements as an active ingredient so that you can be sure you get enough of it for good health. In other uses, silicon dioxide functions as an anti-caking agent to prevent foods from absorbing moisture and clumping together. It's often found in the flavorings added to potato chips and other snack foods, as well as powdered mixes such as gravy.

Silicon dioxide, also known as silica (from the Latin 
silex), is a chemical compound that is an oxide of silicon with the chemical formula SiO2. It has been known for its hardness since ancient times. Silica is most commonly found in nature as sand or quartz, as well as in the cell walls of diatoms
Plant materials with high silica phytolith content, appear to be of importance to grazing animals, from chewing insects to ungulates. Studies have shown that it accelerates tooth wear, and high levels of silica in plants frequently eaten by herbivores may have developed as a defense mechanism against predation.[37][38]
A study which followed subjects for 15 years found that higher levels of silica in water appeared to decrease the risk ofdementia. The study found an association between an increase of 10 milligram-per-day of the intake of silica in drinking water with a decreased risk of dementia of 11%


Sůl nad zlato

Sůl byla skutečně kdysi "nad zlato"a vyvažovala se zlatem.  Až do té doby byla sůl jakéhokoli druhu na většině kontinentů natolik vzácná, že byla nejednou v historii užívána jako platidlo. Většina soli, neboli sylvínu, v té době však byla chloridem draselným a putovala velbloudími karavanami do Evropy, Asie a po Africe po trasách dlouhých tisíce mil.
Avšak byla to sůl draselná (KCl), což - jak uvidíme později - mělo fatální význam pro výživu lidstva.
Když Amerika dostavěla železnici a spojila východní a západní pobřeží, začali obchodníci dovážet levné zboží ze západu do lidnatých oblastí na východním pobřeží Ameriky.
A jedním z těch levných produktů byla i sůl, avšak nikoliv sůl draselná, nýbrž sůl sodná.
KCl - NaCL  Kouzlo magické, viďte.

Draslík

Naneštěstí pro Američany a nakonec i pro celý svět, to byla sůl z mořské vody, pozůstávající z 98.8% z chloridu sodného(NaCl).
V důsledku toho byl nahrazen životodárny draslík jedovatým sodíkem.

Co je draslík

Na rozdíl od toxického sodíku [obsaženém ve stolní soli] je draslík podstatný pro naše zdraví.
Draslík je přítomen ve všech buňkách a je rozhodující pro kardiovaskulární a nervové funkce, regulaci přenosu živin do buněk a uvolňování svalové energie. Tento zázračný prvek kromě toho reguluje vodní bilanci, napomáhá rekuperativním silám a pomáhá při revmatických či artritických stavech odváděním kyselin z kloubů, čímž uvolnuje jejich ztuhlost. Draslík je současně naprosto nezbytný pro vylučování, působí jako přirozený znecitlivovač bolestí, reguluje křeče, bolesti hlavy a migrény a urychluje léčbu řezných, tržných a jiných poranění.
Kvůli své velmi vysoké elektrochemické aktivitě je draslík neustále v koloběhu, takže ho k doplnění každodenní ztráty potřebujeme velké množství. Když například cvičíme a potíme se, vylučujeme draslík v moči. Když jsme z různých jiných důvodů pod extrémním stresem, mohou se ztráty draslíku okamžitě ztrojnásobit.

Toxický sodík

Ale jak zdůraznila proslulá odbornice na výživu Adelle Davis, největší problémy v draslíkovém hospodářství způsobil toxický sodík.
"Osoby, které jedí větší množství [sodíkové] soli vylučují devětkrát více draslíku, než lidé s omezenou spotřebou soli." uvedla Adelle.

Uměle vyvolaný nedostatek draslíku

Vědci stanovili denní potřebu draslíku v průměru mezi 3200 a 4100 miligramy, přičemž průměrný dnešní přísun draslíku potravním řetězcem činí pouhých 1500 až 2100 miligramů denně, což reprezentuje průměrný každodenní deficit 1850 miligramů.
Lidé očividně mohou přežívat i při takto ochuzené hladině, protože západoevropané a severoameričané se dožívají okolo 70 let. Avšak často dožívají své životy ve velkých bolestech, sužováni s nedostatkem draslíku přímo souvisejících chorob včetně artritidy, prořídnutí kostí (osteoroporézy), hypertenze (vysokého krevního tlaku), angíny, mrtvice atd.
Je vědecky nezpochybnitelné, že by všichni mohli žít déle a trpět méně bolestmi, kdyby každý den obdrželi nezbytné množství draslíku.
Toto je první vodítko k tomu, abychom pochopili, proč tak snadno onemocníme, abychom pak za miliardy ochotně spolykali spoustu neužitečných, ale "patentovaných léků".

Příjem draslíku

Normální cestou, jíž draslík vstupuje do těla, jsou ústa. Buď ve formě jídla, anebo třeba jako roztok vytvořený ze 100% vodního roztoku chloridu draselného, vmíseného do ovocné šťávy.  Jakmile draslík projde zažívacím ústrojím, buňky si extrahují jen tolik draslíku, kolik ho potřebují a přebytečný draslík opustí tělo, zčásti jako pevný odpad, ale většina přes ledviny jako moč. To je normální biochemický proces, který tělo velmi dobře zvládne samo, aniž by potřebovalo asistenci doktorů.
Nyní ale věnujme pozornost mimořádnímu případu indiánů Yanomami z Jižní Ameriky.

Yanomami z Jižní Ameriky.

Yanomami měli to štěstí, že po staletí unikali pozornosti západní lékařské "vědy" a vyhýbají se jí i dnes. Tito fascinující lidé nejí prakticky vůbec žádný sodík [stolní sůl], ale všichni dospělí každý den zkonzumují okolo 8500 miligramů draslíku. Jsou neuvěřitelně fit a nemají ani ponětí o jakési artritidě, osteroporéze, vysokém tlaku, angíně či mrtvici.

Konec minerálů v půdě - bezcenná strava

Konec přirozeného získávání nezbytných minerálů z ovoce a zeleniny přišel uprostřed 19. století, když německý chemik baron Justus von Liebig analyzoval lidský a rostlinný popel a určil, že dusík, fosfor a draslík [NPK] jsou všechny prvky, které rostliny potřebují k životu. Von Liebig se tudíž stal praotcem syntetického hnojiva, superfosfátu NPK, otce všech umělých hnojiv. Ačkoli NPK a superfosfát skutečně mohou vytvořit syntetické půdní prostředí, postačující k podnícení růstu rostlin, výsledné plody a zelenina mají vždy vážný nedostatek stopových prvků, některé dokonce neobsahují vůbec žádné. Baron von Liebig s hrůzou sledoval nedostatky způsobené jeho vynálezem a před smrtí odvolal svá tvrzení. Jenže to už bylo příliš pozdě. Mezitím už se totiž věci pohotově ujali silní investoři.
S poklesem obsahu draslíku v ovoci a zelenině v průběhu 19. století v důsledku používání NPK, se připojil nám už známý problém, jehož podstatou byla záměna draselné soli na sůl sodíkovou.

První pokus o systematické řešení

První pokus o systematické řešení tohoto problému, který je historicky doložen, se udál na druhém zasedání 74. Kongresu v roce 1936, kde americký Senát publikoval dokument #264, který předložil problém, jemuž čelila výživa Američanů té doby. Kupodivu, charakteristika Kongresu nepostrádá ani dnes nic na aktuálnosti.

Hlavní teze dokumentu jsou tyto:

"Okolnost, že potraviny [plody, zelenina a obilniny], které nyní sklízíme z milionů akrů země, již neobsahují dostatek některých minerálů takže nám hrozí vyhladovění - bez ohledu na to, kolik toho sníme - je alarmující. Nikdo dnes nemůže sníst dostatek plodů a zeleniny k doplnění tělesného systému nerosty potřebnými k dokonalému zdraví, protože jeho žaludek není dost velký, aby se tam vešly."
"Skutečnost je taková, že hodnota naší stravy se enormně změnila, a některé z pěstovaných plodin už nemají hodnotu jídla… Naše tělesná pohoda je přímo závislá na minerálech, které přijímáme do svého systému, více než na kaloriích či vitamínech nebo precizních podílech škrobů, proteinů či uhlohydrátů, které konzumujeme."
"Je špatné, když od našich vůdčích autorit slyšíme, že 99% Američanů trpí nedostatkem minerálů, a že výrazný nedostatek kteréhokoliv z těchto důležitých minerálů ve skutečnosti má za následek nemoci. Stačí libovolné narušení rovnováhy, libovolný významný nedostatek jednoho nebo jiného prvku, jakkoli mikroskopický může tělesný požadavek být, a my onemocníme, trpíme a zkracujeme si životy."
Takže americká vláda si už před téměř osmdesáti lety byla plně vědoma potíží, jimž lidé čelili, ale lékařské bratrstvo v naškrobených bílých pláštích neudělalo absolutně nic, aby pomohlo. Ve skutečnosti "lékařská věda" a ""doktorské bratrstvo" hnané finančními požadavky farmaceutických akcionářů, postavili realitu na hlavu a pokračovali v soustavném podkopávání toho mála dobrého zdraví veřejnosti, které ještě zbylo.
Mezitím si čím dál víc sodíku nacházelo cestu do každého druhu jídla, a krevní tlaky Američanů, ale nejen jich, se začaly prudce zvyšovat. Okolo roku 1940 začaly získávat navrch relativně nové nemoci, jako artritida, vysoký tlak a angína, což vyvolalo doslova nárazovou vlnu nákladných "patentovaných léčiv" na pomoc proti problémům s "novými chorobami".

Skutečná příčina - draslíkový deficit

Téměř u všech nemocí, jimiž dnes trpíme, je jedním ze zdrojů nedostatek draslíku.
Hrstka doktorů před časem rozpoznala skutečnou příčinu problému a začala dávat svým pacientům masivní dávky draslíku (mezi 5000 až 20 000 miligramy denně), aby dostala jejich krevní tlak zpět do normálu a zprostila je problémů s angínou a dalšími srdečními potížemi.
Tato léčba byla ve skutečnosti stoprocentně úspěšná, avšak byla založena na použití draslíku, který - jako jeden ze základních prvků Mendělejevovy tabulky - nemohl být farmaceutickými společnostmi patentován.
Nicméně, nad dalším výzkumem se brzy zatáhly mraky a lékařské výzkumné granty na tomto poli začaly podivuhodně vysychat. Koncem šedesátých let byl tento výzkum už zcela udušen, jak lze vyčíst z prací uvedených v odkazech na konci článku.
Nadnárodní farmaceutické koncerny poté vyvinuly na lékařskou obec nesmírný tlak. Poskytovaly budoucím lékařům všemožnou "pomoc" v období jejich univerzitního studia, poskytovali studentům stipendia a výzkumné granty. Obojí jim v podstatě zabezpečilo, aby lékaři "viděli věci správně", což samozřejmě znamená, že na všechny nemoci jsou předepisovány léky, schválené WHO a jinými podobnými institucemi.
Čím víc doktorů prodávalo svým pacientům kvanta léků, tím víc rostly zisky farmaceutických společnosti, což opět umožňovalo větší požitky pro doktory, včetně "školení a seminářů" v přepychových hotelích a golfových komplexech, společně s dalšími rozličnými formami diskrétního uplácení.
V sedmdesátých letech byly všechny smysluplné zmínky o vážném nedostatku minerálů odstraněny z osnov a studenti medicíny byli učeni, že pacienti mohou snadno získat všechny potřebné minerály ze stravy bohaté na ovoce a zeleninu, ačkoli jejich přednášející věděli, že je to obrovská lež. Projevy deficitu, jako křeče, artritida, řídnutí kostí, vysoký tlak, angína, mrtvice, atd., se staly "nemocemi", které mohly být ošetřeny skutečně oslňující sadou ve vesele zbarvených krabičkách zabalených a navýsost ziskových farmaceutických drog.

Show musí pokračovat

Jak jedovatý sodík stále více vytlačoval zdravý draslík, začal z toho plynoucí draslíkový deficit vyvolávat tvrdnutí kardiovaskulárního systému, a "primární hypertenze" (vysoký krevní tlak "neznámého" původu) se dostala na pořad dne. Úmrtí na angínu, mrtvici a infarkt dramaticky přibývalo společně se stresem, protože jedno přiživuje druhé.
Čtenář by si měl zapamatovat, že normální krevní tlak indiánů Yanomami se drží v průměru na 95/60 a s věkem nestoupá. Zkuste to porovnat s "normálním" krevním tlakem 120/80, který pak postupně narůstá protože přijímáte v potravě stále další a další sodík, a proto ztrácíte více draslíku zatímco stárnete. Zastánci moderní medicíny samozřejmě budou tvrdit, že je to tak proto, že jsme civilizovanější a vyvinutější a tudíž "odlišní", ale budte ujištěni, že to je jen patetický blábol.
Jediný podstatný rozdíl mezi Yanomami a Američany nebo Australany, je v tom, že Yanomami jsou doslova napumpovaní zdraví prospěšným draslíkem, zatímco my jsme plní jedovatého sodíku.
Joe Vialls je internetový žurnalista, který se zabývá odhalováním souvislostí a faktů u událostí, jež často hýbaly světem, avšak jejich skutečné zdroje a příčiny zůstaly na mnoze neznámé., 30. Ledna 2004

27 komentářů:

 1. Vdaka za informaciu..dobry clanok.Cely cas to mame pred ocami,ale clovek si to neuvedomi.. ..Mailo

  OdpovědětVymazat
 2. Možná si tím u někoho nešplhnu, ale co.
  Články tohoto typu (nemyslím tím tento blog) beru zcela naprosto stejně jako módu či showbusiness. Tam taky každý měsíc frčí něco jiného a často momentální "IN" je v přímém rozporu s tím, co bylo "IN" minule. Osobně se naprosto nezabývám tím, co podle někoho je či není zdravé nebo ukruťánsky smrtelně jedovaté. Třeba se mi to někdy vymstí (věřím že ne), ale já se spoléhám tak nějak na mé Vedení, že se mi na talíř nedostane nic, co by mi mohlo ublížit. Zkrátka nezjišťuji, co jím, pokud mi to chutná a zároveň jsem přesvědčen, že když už se to ke mě dostalo a chutná mi to, tak je to v pořádku. Jelikož se zdravotním stavem své tělesné schránky jsem nadmíru spokojen, tak věřím, že to funguje a je o mě dobře pečováno.
  Dobrou chuť :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. to Michal
   Míšo, všichni nemají vyvinutou intuici a řídí se sdělovačkami a věří jim jak farářovi na kůru, ber to jako osvětu pro druhé, je to takové Pexeso a ty ho máš skoro složené, někteří ho začali teprve skládat.

   Vymazat
  2. Iv:
   Myslíš? Já si připadám, že vím ještě méně, než když jsem začal informace hledat. :-)
   Ale ano, zapomněl jsem se na věc podívat i z dalších možných pohledů.

   Vymazat
 3. Musím se připojit a PODĚKOVAT, koukám tady vyjeveně, je to skoro neuvěřitelné, je těžké se smířit s tím, že nás takhle tráví , vodou, jídlem, vzduchem , je zázrak, že ještě žijeme a množíme se. Hezký večer iva

  OdpovědětVymazat
 4. Draslík je velmi důležitý a proto tento článek je vhodné doplnit o určité informace. Každá informace neseurčitou složku pravdy, ale skutečnost je trošku jinde.

  a) příroda nebo "tvůrceů nebyl hloupý a proto s jistotou určitě nestačí "jen" pojídat KCl pro doplnění draslíku. Draslíku je všude plno (2-3% zastoupení v zemské kůře), ale pro člověka je využitelná je jen jeho organická forma. Stejné je to i u ostatních prvků (vápník, hořčík, sodík). Nestačí se nacpat chemickým prvkem!

  b) "všeho moc škodí" a draslík ve formě čisté soli poškozuje ledviny a můžeme se setkat se zdravotními potížemi, (dna, poškození moč. měchýře, zánět žaludku atp., srdeční potíže) je to stejné jako při nadměrné konzumaci Nacl.


  Jak to funguje v přírodě :
  V živé hmotě (fauna, flora) je je draslík zastoupen v sloučenině draslíku (tzv. superbáze), ve kterých má draslík draslíkový anion K-. Další podstatná věc je, že tyto částice jsou rozptýleny ve formě koloidů.

  Po fyzickém ukončení života, jsou takovéto sloučeniny velmi nestabilní, protože draslík má nízkou ionizační energii, ale velmi vysokou elektronovou afinitu, proto velmi snadno oxiduje, a tak tyto sloučeniny rychle zanikají spolu "s čerstvostí". Po tepelné úpravě už v nich není prakticky žádný využitelný draslík, protože nám oxidoval na K+ a z koloidů jsou pevné shluky původní částice.

  Syrové brambory, fazole, hrách, meruňky, jahody, jablka - to vše obsahuje mega dávky denní potřeby draslíku, ale neupravené a co nejčerstvější.


  Složka přidávaná běžně do potravin "bez efektu", je to téměř ve všech masných výrobcích !!!

  E508 - Chlorid draselný ( Sylvín )
  Skóre škodlivosti: 3

  Popis:

  Charakteristika

  V čistém stavu je to bílá krystalická látka nebo prášek slané chuti dobře rozpustný ve vodě.
  Výroba

  Nejčastěji se připravuje neutralizací roztoku hydroxidu draselného kyselinou chlorovodíkovou, ale vyskytuje se i v přírodních ložiscích jako čistý minerál.
  Použití

  Chlorid draselný se používá jako látka zvýrazňující chuť, ochucující látka dodávající slanost – využívá se jako náhražka nebo příměs chloridu sodného (kuchyňské soli) v potravinách s nižším obsahem sodíku – a látka kontrolující pH. Rovněž změkčuje maso, podporuje fermentaci při výrobě piva a funguje jako želírující látka. Zároveň je přirozeným zdrojem draslíku a využívá se k obohacování potravin o tento prvek.
  Nežádoucí účinky

  V běžných dávkách je látka neškodná. Podle některých zdrojů se mohou po opakovaném požití ve výjimečných případech objevit malé vředy v trávicím traktu. Vyšší dávky mohou způsobit podráždění žaludku a střev, projímavé účinky, slabost nebo oběhový kolaps.
  Doplňující informace

  V zemědělství se chlorid draselný objevuje jako součást draselných hnojiv. Za běžných podmínek je však chlorid draselný bezpečný a v ČR je povoleno ho přidávat do řady potravin, stejně jako v USA.

  S pozdravem MartK

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. to MartK
   Článek jasně popisuje co se děje, deficit draslíku a čím je způsoben, ano mince má dvě strany, ale celý výzkum jasně říká, kde je chyba.

   Vymazat
  2. Jsem rad ze to nekdo uvedl na pravou miru za mne. Usetri to spoustu psani, takze vyse zmineny text o drasliku doplnim jen tim, ze zminka o historickem vyuzivani draselnych soli je kravina. Uplna, bez diskuze. Vsechna historicka naleziste soli jsou naleziste soli kamenne - halitu. Uplne na hlavu je pak ta teorie o tom, ze americka zeleznice zapricinila vetsi obchod s NaCl, kdyz naopak teprv Amerika dala svetu vyuzitelne zasoby KCl, jinde na svete je vyskyt KCl(sylvinu) spis sporadicky a nikdy nemohl nijak vyznamne zasahnout do obchodu nebo vyzivy.

   Vymazat
  3. to Daniel
   ÁMEN, hledejte vždy rovnováhu, tedy něco mezi a jestli je něco kravina, o tom nerozhoduji ani já ani Vy, novinář Joe Vialls ví rozhodně víc, než Vy.

   Vymazat
  4. Joe Vialls mimo jine taky tvrdil, ze tsunami v roce 2004 byla prace USA a Izraele. Ale i konspiracni pomatenec muze mit v necem pravdu, nicmene v otazce soli byl zase jen konspiracni teoretik. A nebo jinak - uvedte jedine historicky dolozene staroveke/stredoveke naleziste draselne soli.

   Vymazat
  5. to Daniel
   A víte, že bych mu i částečně věřil s těmi tsunami, protože této sebrance nejde věřit ani nos mezi očima a pokud Vás článek o soli tak rozčílil, kde popisuje rozdíl mezi draslíkovou a chloridovou solí( a myslím, že to vystihl velmi dobže). obraťte se na dotyčného novináře a svým svérázným způsobem mu vnuťte svůj pohled.

   Vymazat
  6. Dnes je magnetické pole Země značně rozhádané o celkově oslabené. To má krom nebývalé intenzity polární záře na obou pólech vliv i na člověka a jeho chování.

   Vymazat
  7. to Daniel
   Dodatek
   Jak velký má význam Draslík
   PÁTRÁNÍ PO PŮVODCÍCH RAKOVINY

   Terapeuti pátrající po původcích rakoviny se zabývají vlivem alkalického prostředí v okolí člověka i uvnitř jeho organismu, alkalické pitné vody a stravy na vznik onkologických onemocnění. O typickém příkladu - o nalezištích draselných solí a draslíkárnách v Solikamsku a Berezinkách na Urale - se již REGENERACE zmiňovala. Voda v okolí těchto měst nemá, na rozdíl od rafinované kuchyňské soli, odstraněn draslík /K/ a hořčík /Mg/, takže rakovina se tam "nepochopitelně" vůbec nevyskytuje. Stejně tak v solných nalezištích u Solivaru u Prešova, kde je výskyt rakoviny podstatně nižší než jinde.
   Nejúčinnější "protirakovinovou českou minerálkou" je bělovesská - náchodská HEDVA, kterou po roce 1948 hospodáři novátorsky "zašpuntovali", aby se pak těžila pouze IDA, která takto výrazné účinky zdaleka nemá. Že by to bylo právě pro ten prokázaný protirakovinový účinek Hedvy? Dnes už jsem ochoten věřit čemukoliv. Chemické složení HEDVY vykazuje výrazné zastoupení draslíku a hořčíku. Preventivních účinků zmíněních alkálií si byl velmi dobře vědom francouzský badatel a lékař Pierre Delbet (Pierre Delbet: Úkol magnesia ve zjevech biologických, Nová Říše na Moravě, 1932) a jejich nedostatek chápal jako předpoklad pro rakovinu. Důležitá a zajímavá je úloha jednotlivých izotopů draslíku, není zde však mnoho místa pro podrobné pojednání. I náš MUDr. Jan Bečka napsal o svém alkalickém prostředku Polysan: "U pokusných zvířat udržovaných Polysanem v alkalóze se vůbec nepodařilo vyvolati experimentální karcinom, kdežto .....u zvířat acidotických (okyselených) karcinom vypukl velmi brzo". (PhDr. a MUDr. Jan Bečka: Biochemie rakoviny, Brno, 1940.) Výrazná alkalizace organismu byla i jednou z hlavních součástí protirakovinných preventivních a léčebných metod MUDr. Bohumila Vlka z Mladé Boleslavi a ing. Ericha Roučky z Brna. Málo zveřejňovaná terapie rakoviny včelími žihadly je ve velké míře založena rovněž na draslíku.


   Odkaz:http://www.ecn.cz/PRIVATE/Regenerace/reg9703/3raklab.htm

   Vymazat
  8. to Daniel
   Vůbec první dosud známá písemná zpráva o soli je stará asi 4 700 let a pochází z čínského spisu, který vypočítává přes 40 druhů soli. Už tenkrát byly popsány dva základní druhy získávání soli: odpařováním z mořské vody slunečními paprsky a dolováním. Ve starém Egyptě se sůl používala i k balzamování těl zemřelých faraonů. Sůl byla dlouho i běžným platidlem. Dodnes se kusy krystalické soli dá platit např. na Borneu či v Tibetu. Těžili se oba druhy halit (NaCl), sylvín (KCl).
   www.hofmann.estranky.cz/file/237/sul.doc

   Vymazat
 5. Je pravdou,ze jsem nekde pochytil,ze neni mineral jako mineral pro nase tela.Zajimavej nazor,z logiky vypadajici pravdive,ale jako laik to neposoudim.Rika se v nem,ze jsou organicky a neorganicky,z nich vyuzije telo nejlip ty organicky(prej z rostlin a masa),ty neorganicky(potravinovy doplnky) ho stojej vic usili z nich neco "vyzdimat" nez vydany energie k tomu ucelu.Docela by me zajimala nejaka odborna lidska, nefarmaceuticka a nekorporatni studie na tohle tema....proud

  OdpovědětVymazat
 6. Mne by zajimalo jestli s tim ma nekdo nejakou osobni zkusenost.
  KCL se koupit da, jak ho davkovat.
  A zda to nekomu uz pomohlo.
  Tech informaci je mnoho a mne zajima, jestli se to skutecne v tele vyuzije ci ne.
  Nebo zda staci jen prestat solit.
  Protoze solilo se vzdycky je spousta velky solnych dolu a to je puvodne taky morska voda, nic jineho a ty doly jsou vytezene a neni to za poslednich sto nebo dveste let....
  Tara

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Taro,
   moje zkušenost je taková, že jídlo osolené KCL má poněkud jinou chuť, než na co jsme zvyklí. Také je méně slaná, takže se jí musí dát víc. Já jsem nakonec zvolila kompromis: trochu osolím běžnou solí a trochu draselnou. Jestli je to tak dobře, nevím, ale zatím jsme neumřeli.
   Co se týče zdravotních důsledků - lehce se mi srovnal tlak.
   A ještě: pokud budeš kupovat, pohlídej si, aby to byla KCL určená k potravinářským účelům!

   Vymazat
  2. Dekuji.
   Urcite to zkusim.
   Da se to koupit treba tady.
   http://www.fichema.cz/chlorid-draselny-kcl-sylvin-1-kg-potravinarsky-p-741.html
   Predpokladam, ze je to ono.
   Potrebuji srovnat tep.
   Tara

   Vymazat
 7. No,
  já jsem draslík začal používat asi před dvěma, nebo třemi lety, tedy jako potravinovej doplněk 40 ml tableta x 60 kousků za cca 40 kč. Plus tedy solení chloridem draselným z lékárny a drsným omezením přísunu chloridu sodnýho. Nějaká studie předložila, že nevhodnou solí, solíme asi 8O x víc, než bychom měli. Ale musím podotknout, že sodík není primárně jedem, musí bejt pouze v rovnováze s přísunem draslíku, na čemž stojí fungování membránové buněčné pumpy. Tohle zvýšení tlaku se mi přihodilo po úrazu ledvin a sleziny, následkem zlomení tří žeber (vzadu nalevo), kdy mi diagnostikovali vysokej krevní tlak. A náhodou jsem četl knížku o indianech Yanomami žijících na Orinoku, jak zmiňuje Iv, a zjistil jsem stejně jako on, že nám chybí cca 1800 ml draslíku. Když draslíkovej deficit nešel dohnat potravinama, ani draselnou solí, přidal jsem nejprve 6x denně 40ml draslíku a když ani to dobře nefungovalo, tak protože jsem vegetarián a naše moč nepáchne tak pronikavě, jako u všežravců, začal jsem s recyklací draslíku pravidelným pitím hlavně ranní uriny. A používání MMS. No a pak to začalo konečně fungovat. Sice nejsem na 90/60 jako indios Yanomami, ale pokud se moc nevztekám, tak se v 66 letech držím na cca 130/90. Teď si beru už pouze 2x denně jednu 40ml tabletu. Ale musí Vás upozornit, že na výši Vašeho tlaku má vliv spoustu faktorů, jako jsou fáze měsíce, chemtrails, emoce, fascinující jsou účinky moře a lásky (což není emoce). No a každej, jak jinak to máme holt j i n a k , neboť jsme originály. Matěj

  OdpovědětVymazat
 8. Mateji prave jsem chtela napsat pro informaci, ze skutecne MMS mi snizilo tlak i tep.
  Tep se nekdy, nekdy vrati ted kdyz MMS neberu.

  Urinoterapii delam kdyz si moje telo o ni rekne, tedy ne stale.

  Takze asi zase sahnu po MMS.
  Budu muset najit nejakou pravidelnou davku pro ten svuj original.
  Diky za rady.
  Tara

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na tlak je skvělý ženšen pětilistý. Pár lístečků do pusy a je to. :-)

   Vymazat
  2. Michale,
   kéž by to bylo tak jednoduché...
   Asi jsi ještě s vysokým tlakem nebojoval.

   Vymazat
  3. Vlabi:
   S vysokým ne, ale s nízkým ano. :-)

   Vymazat
  4. to Vla Bi
   Tak před 10. lety jsem měl vysoký tlak, ze zaměstnání, paní doktor mně předepsala léky, po požití mně zdřevěněl jazyk i rty a myslel jsem, že havrani budou mít kšeft. Léky letěly do WC a z gustem jsem na ně přidal bobek a já druhý den na paní doktor, utekla. Sehnal jsem si Jiaogulan a začal užívat(syrově), do 6. měsíců byl tlak dole a je v průměru stále na 120/80 dodnes a paní doktor už mně neuviděla. Jistě bude záležet i na původci vys. tlaku, ale okolí kterým jsem to doporučil hlásí stejné zážitky s tlakoměrem.

   Vymazat
  5. Iv,
   díky za radu. Ale můj ženšen je mrňavý, takže budu muset ještě jednou za "paní doktor". Ach jo...:-(

   Vymazat
  6. to VlaBi
   Truhlík za okno, zavlažování od spodu(miska) a stačí jeden lístek denně, než se to rozroste.

   Vymazat
 9. http://cs.wikipedia.org/wiki/Krevní_tlak: Nízký krevní tlak (arteriální hypotenze) nastává tehdy, pokud jsou hodnoty systolického tlaku krve dlouhodobě pod 100/65 mm Hg. Nízký krevní tlak má za následek snížení prokrvení tkání a orgánů lidského těla. Průvodním jevem nízkého tlaku jsou závratě, pocení, pocit chladu.

  Nemaj s tím tak trochu problémy? Opravdu je vhodný mít tak nízkej tlak (95/60)? V diskuzi bylo zmíněno několik nesmyslů z článku a tohle je nejspíš další.

  OdpovědětVymazat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.