čtvrtek 6. října 2011

Změna epoch 2012 – reportáž z reálu.Podle astrologie  končí éra Ryb, jež dala lidstvu mnoho překvapení, mimo jiné velmi výrazné intenzivní dělení lidí s duchovní realitou v sobě a na skupinu lidí jen s materialistickými základy, u nichž jsou peníze, majetek, postavení  Bůh.  Je celkem rozumná hypotéza, že lidská energie je přímo závislá na jeho duchovní kvalitě. Pro mnoho lidí  kosmická energie Ryb, jež končí, v ní dominuje energie rozpadu a destrukce, byla v tomto období hlavním zdrojem života. Ale síly tohoto zdroje se postupně krátí. Vidím to na každém kroku, při komunikaci s některými lidmi, kdy arogance, namyšlenost, touha po majetku dosahuje vrcholu. Také dobrá ukázka je například provoz na silnicích, kde se člověk projevuje většinou tak, jaký v jádru je a neskrytě. Vždycky se usměji a v duchu si řeknu „ Nespíchej, stejně umřeš“ jen mám obavy, aby ještě nestihl někoho násilně usmrtit. U této skupiny lidí se začíná projevovat nízká imunita a v důsledku této oslabené imunity se začínají vyskytovat nemoci a předčasná úmrtí. Nyní to dost často pozorujete ve sdělovacích prostředcích, kdy u většinové populace  jejich idoly odchází, jenže ty idoly profanuje tento systém a tvoří jimi dnešní zvrácený hodnotový žebříček, každý jsme individuální a vyjímečný, ne jen ti, co oplývají financemi, umělou slávou. Vidíte v reálu vítězné tažení po celé planetě "nemoc století", rakovina, AIDS, syndrom chronické únavy, Ebola, atd. A lékařství i přes veškeré úsilí, nemůže se s nimi vyrovnat. V první řadě, nemoc postihuje lidi nízkoduchovní, protože to je to, že oni teď nemají dost životní energie. Zároveň jsou lidé, pro které tyto nemoci nejsou strašné. Tyto lidi chrání jejich vysoká spiritualita. Mohou být vyjímky, že i duchovně založený člověk může nyní odejít, ale tam bývají již jiné aspekty, jako plnění jiných úkolů jinde, nebo již splnění svého úkolu zde na Zemi. Energie Vodnáře, jeho hlavní rysy  jsou nejvyšší kvality Ducha - láska, soucit, obětavost, porozumění atd..  Zdá se, že Země začala "čistky".  Myslím, že to bylo řečeno" v evangeliu podle Matouše 13:30. " V době sklizně řeknu, pokoste plevel a svažte jej do otýpek ke spálení, ale pšenici do mé stodoly" velmi dobře to vystihuje přicházející dobu? Změna epoch: éra Ryb končí a přichází éra Vodnáře. Taková změna se nestane v jednom dni, ale přechod tohoto znamení by měl být dokončen v roce 2012, aspoň astrologicky.  Vývoj vesmíru je věčný, protože vše je v pohybu a v souladu se spirálou evoluce.
Nyní by měla nastoupit poslední etapa „ Velký den smíření“. Volba je na nás, může to vést k válkám a přírodním katastrofám. Míra násilí je určena mírou nerovnosti mezi lidmi ve světě a nerovnováhy v přírodě, jež je dnes záměrně prováděna.  V této době přechodu to bude platit u všech stejně, jestli je chudý nebo bohatý, bude vždy jen záležet na jeho duchovním poznání, jinak to bude jen boj o přežití.  Omlouvám se některým, většinou píši realitu, někdy bývá tvrdá, tak jak život a nikdy nemá cenu si lhát, i když to může být i líbivá lež, ale ta nám nyní již nic nepřinese.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.