středa 24. srpna 2011

Psychofyzické zbrojní kontrolní mechanismy psychiky.


Myslím, že je nutné upozornit na rostoucí vliv  vzniku nových informací Psy, představující skutečnou zbraň a hrozbu pro inteligenci jedince a hlavně lidi obecně, jeho armádu a bezpečnostní síly, vládní úřady.
 
Informace jsou vždy velmi důležité.
Po celá staletí, hrála důležitou roli inteligence, ale poslední dobou je to  informační vliv. Dnes se situace ve světě výrazně změnila, s příchodem nových metod informační války, informační válka a kombinované dopady globálních informačních sítí, zařízení a technologií. Hlavní věc je, že s rozvojem psychyckých zbraní vzrůstá reálná možnost ovlivnění psychiky a vědomí člověka proti jeho vůli.

Všimněte si, že informační válka je rozdělena na dva základní typy: informační technologie a informační-psychologické (psychické).

V oblasti informačních technologií u hlavních cílů útoku a obrany jsou řídicí a komunikační systémy, telekomunikační systémy, různé rádio-elektronické prostředky.
To byl začátek a vytvořili pojem "informační zbraně", široce uplatněný při vojenské operaci proti Iráku v roce 1991, pak rozhodující podíl na porážce Iráku učinilo kombinované použití informací, řízení, komunikace, navigace a elektronického boje, který byl definován jako divadelní informační zbraně operací.

Všimněte si vývoje, první světová válka poskytla závazný faktor pro dosažení vítězství v bitvě nad nepřítelem množství pozemní techniky, druhá světová válka pro vítězství měla převahu ve vzduchu, na konci dvacátého a počátku jednadvacátého století na základě místních válek identifikuje potřebné a hlavní atributy vítězství v moderní válce - informační sféra.


K dosažení tohoto cíle, je nařídit informační válku na bitevním poli - informační divadlo.
Informace jako zbraň musí být předložena před vypuknutím nepřátelských akcí, a pak plně uplatňována v průběhu bitvy. I v době míru, objekty a zdroje tohoto boje, jsou informační zdroje státu, jež zahrnují především informace o konkrétním tkzv. nepřátelském objektu.

Zvláštní význam má forma k informačním útokům, pro taková klíčová ustanovení jsou tyto faktory [1], mají přednost před všemi ostatními prostředky státu - ekonomické, vědecké, technické a vojenské.
Vliv informačních zdrojů na vojenský potenciál je patrný nejen v obecném trendu zavádění inteligence u vojenských zbraní, ale také ve vzniku kvalitativně nových zbraní, vyvinutých se speciálním softwarem s matematickým dopadem na informační systémy k ochraně svých informačních zdrojů z této expozice. Specialisté v oboru počítačových věd na základě zvláštního programu a porozumění vlivu matematických nástrojů ničení, mrzačení nebo odcizení informací souborů, pracují na tom, získat potřebné informace pro překonání bezpečnostních systémů, omezení nebo zákaz přístupu na oprávněné uživatele, dezorganizace na hardware, vyřazování z provozu telekomunikačních sítí a počítačových systémů.

Hlavní metody zde jsou účinky odposlechu zařízení "logická bomba" počítačový virus, speciální programy a další prostředky ničení, potlačení, falšování informací a ochrany.


V informačním-psychologickém boji vlády pro útok a obranu, je hlavně kladen důraz na psychiku ozbrojených bezpečnostních složek, populaci nepřátelské strany s jeho veřejným míněním a rozhodováním jako potencionálního nepřítele.

Současně v rámci informačního-psychologické vlivu se rozumí informace o povaze vlivu na psychiku, na prvním místě, na lidskou mysl a lidské společenství, které se projevují ve změně vnímání reality, opravit jejich chování a rozhodování a v některých případech i změna fyziologického stavu lidského těla (podáváním genetických potravin).

I tak informace-psychologického vlivu v politické sféře, jako použití diplomatických, vojenských demonstrací, ekonomické, politické, informační techniky pro přímý nebo nepřímý vliv na názory, nálady, pocity a nakonec i chování druhé strany, tj. potlačit jejich vůli a jednat podle jejich diktátu.

Informace o psychologických metodách a prostředků „Psy“ je rozdělena na otevřené a skryté, pozitivní a negativní, destruktivní a sledovat explicitní a implicitní cíle.

Informační a psychologické skryté účinky jsou navrženy tak, aby přímo manipulovaly s lidskou myslí, vniknutím  do
jejich podvědomí, skrytě, pomocí psycho, kdy objekt si není vědom tohoto vlivu. Tyto dopady jsou skryté psychotronické (technologické) nástroje, stejně jako sugestivní (návrh, masové hypnózy) a psychotropní (farmakologické) účinky, stovky druhů a jejich kombinace jsou nebezpečné "skryté" zbraně, výsledky XXI století!

Psycho-fyzické zbraně mají skrytý násilný tah na psychiku a podvědomí a přináší bezpodmínečné změny vědomí.
Touha je vždy skrytý vliv přímo do podvědomí – např. buďte IN, vyděláte, ušetříte. Měla by se zdůrazňovat existence možnosti vlivu na psychiku člověka, jež se zabývá vojenskými a politickými cíly – v dnešní době to byl příklad Lybie, kdy většina populace byla ovlivněna tak, aby souhlasila s agresí do suverenního státu, Irák nevyjímaje.

Dnes je velmi nutné upozornit na rostoucí vznik nových informací o „Psy“, představující skutečnou a nebezpečnou zbraň, i hrozbu pro inteligenci jedince, a především lidstvo obecně, jeho armádu , donucovací orgány, řídící orgány.Podvědomí je všeobecně zatím vnímáno spíše jako něco mýtického, pomíjivého, zatím jako něco, co spí, že není aktivní, nebo není schopno být ovlivněno "zvukem" myšlenkami a činy jednotlivce.
Nejnovější výzkum ukázal velmi přesvědčivě, že naše paměť, která tvoří náš tkzv."zdravý rozum" - to je jen malá část našeho celku paměti, kterou člověk má. Jeho hlavní "rezervy a skladování" jsou v podvědomí. Podvědomí obsahuje 70 až 99 procent naší paměti (poznání).

Tato poznání znamenají zásadní posun nejen v podvědomí lidí, ale také ve změně jejich pohledu na svět, a hlavně aby se dosáhlo možnosti vytvoření bezprecedentního způsobu zotročení.
Touha ovlivňovat lidi přímo, přes jeho podvědomí, se projevuje ve vývoji různých metod, které se objevují na základě moderních sofistikovaných skrytých psycho, kdy si subjekt není vědom vlivu nějakého cíle, ani skutečnosti, že intervence je zde, vidíme to dnes a denně na zmasírované dnešní mladé populaci. Učinky jsou dnes jasné, tj. bez vědomí subjektu expozice, zbaven svého práva přirozeného výběru, logického správného rozhodnutí, svobody volby jejich chování, naplnění touhy(jseš IN, je to krutovládce atd.), vyjadřovat emoce, hlavně ovlivněné sdělovacími prostředky a následně tedy pak davem.

Toho je dosaženo buď zavedením změněného stavu vědomí, nebo zavedením informačních manipulací i na pozadí a působí přímo do podvědomí a tím obcházet půdu pro kritické vnímání lidského vědomí.
V době, kdy je tato informace vyslána, kterou vyžaduje podmíněný signál (záměr) na úrovni podvědomí, se pak objeví ve vědomí a záměr je vnímán tak, jako své vlastní myšlenky a názory. V souladu se stanoveným programem na člověka - předmětem vlivu a cíleným jejich chováním, rozhodováním.

V extrémní verzi se tyto osoby na základě informací vložených do podvědomí, promění v zombie, které spolehlivě plní vůli svého pána.
Osoba postižená "naprogramováním", se chová jako normální člověk, jenž si nic neuvědomuje, že on byl "naprogramován". Reaguje pouze na zakodované příkazy, které mu v pravý čas jsou podány. Pak si "zombie", není ani vědoma, že udělala něco pro tento tým - program, jež si "objednala" a v důsledku si ani není vědoma této skutečnosti.

V podvědomí člověka můžeme uložit  i několik speciálních programů.
Názorným příkladem takového programování je známý případ u zatčení agenta CIA Luise Castilliho, který byl obviněn z vraždy filipínského prezidenta Marcose. Před výslechem agent napsal "sérum pravdy" - psychotropní látka - a držel sérii hypnotických sezení. Zde se ukázalo, že muž se v různých situacích cítil jako čtyři různé osobnosti, s různými "legendami", a každá  jeho osobnost, nemá ani tušení o těch zbývajících osobnostech uvnitř. Zdá se, že Castillo byl vystaven několika programům, z nichž každý představoval jeden úkol.


Užívání psychotropních látek, případně pro vojenské účely, můžeme říci, že mohou být použity jak jednotlivě, tak v kombinaci s dalšími efekty.
Tam, kde zombie prostě nestačí, použije  se super-voják.

Ukazuje se, že tento bojovník je schopen dosáhnout v důsledku přijetí nových psychostimulantů velkých výkonů, dramaticky se zlepšuje i činnost mozku vojáka.
Schopnosti bojovníka jsou pak opravdu fantastické. Nový lék je uklidňující a způsobuje nával odvahy a důvěry. Voják, který obdržel psyhostimulant, vydrží bez přestávky jít osmdesát kilometrů, střílet do černého z deseti střel za sebou ze vzdálenosti 300 metrů. Tento „lék“, "je schopen prodloužit život vojáka po zranění, jež jsou neslučitelná se životem. Voják, který je podle všech zákonů už mrtvola, je schopen myslet a vykonat kompletní bojovou operaci, třeba na pomoc svým druhům a zachránit jejich životy. Teprve poté zemřel.

Měli bychom také zmínit tzv. genetické zemědělské produkty, jež se začínají množit a to navzdory tomu, že studie ruské, britské, japonské, francouzské a jiných vědců ukazují, že čím více člověk spotřebuje genoprodukty, tím vyšší je riziko zhoubných změn v krvi, nervového systému a mozku – úchvatné, viďte, jen mně neříkejte, že blábolím, vím o čem mluvím.


V podstatě lze říci, že  speciálně pěstované genoprodukty jsou psychotropní zbraně hromadného použití.
Většina zemí je v tomto případě snížena na úroveň laboratoře s králíky? Rozsáhlé a nevybíravé šíření genoproduktů ve světě může způsobit genetické abnormality v budoucí generaci. Chcete-li mít vliv na podvědomí a možné informační donucovací signály různého charakteru a síly, je genetická potrava výborný prostředek.

Působení latentního vlivu na lidskou psychiku, je spojena v první řadě se signály slabé síly. Super-slabá interakce energeticky velmi silně koreluje s podprahovým vnímáním - a subjekt si je neuvědomí, i když ovlivňuje silně lidské chování a procesy vnímání.

Pod názvem ovlivnitelní je třeba pochopit tendenci poslouchat nabuzené programy a přitom navenek nezměnit své chování na základě rozumné a logické úvahy, ale pouze zacvakne jeden požadavek nebo návrh, který pochází z jiného inspirativního kanálu, jako součást programu. V tomto případě si není vědom takové manipulace.

Nicméně, jsou vyvíjeny i metody vlivu na lidské vědomí v přítomnosti logiky, tj.
v normálním stavu vědomí, jak říkáme "zdravý rozum“. Tato technika může být však snadno detekována. Mezi nejslibnější metody s cílem ovlivnit spektrální audio sugesci je tzv. maskování a použití hudby jako nástroj pro požadované příkazy. Známý způsob je též vizuální, kdy je "lepení", každého 25. snímku v proudu sugestivní vizuální informace. Tato metoda spočívá v tom, že během filmu ukazuje, že lidské oko může vidět pouze rychlostí 24 snímků za minutu, a líčený v 25. snímek je vidět na podvědomé úrovni. Tímto je možné dosáhnout ohromující účinek expozice na nic netušící veřejnost. Tato technika je zakázáno ve většině vyspělých zemích.

Jsou
vyvinuty sofistikovanější metody, založené na "skládání" vnucované myšlenky, kde každý snímek videa obsahuje pouze část sugestivního obrazu, toto tak lehce neodhalí technika, až do doplnění všech částí obrazu, je sugestivní téma  zapsáno na nevědomé úrovni expozice. Tento způsob je výrazně lepší.

Video-sugesce se dnes používají v lékařství, pro rehabilitaci vojáků, zaměřených na obnovu psychomotorické, emocionální a intelektuální kapacity v řízení výkonnosti, veřejném a soukromém životě.
Rehabilitace trvá většinou 7-10dnů. Mají eliminovat syndrom strachu, apatii, neochotu k boji. Většinou 10% není ovlivnitelných a pak podléhá odstranění z oblasti bojů a 20% musí být přeloženy na podpůrné práce.

To je jeden z důvodů, "vymývání" lidského prvku systémy pro podporu rozhodování.
To vše se provádí proti naší vůli. V našem pojetí, ohleduplnost vůči životnímu prostředí - to není jen účetnictví a modelování, ale ujistěte se, že celý balíček opatření, údajně zaměřených na ochranu jednotlivců a společnosti je násilné programování, viz nedávný návrh na povinné zavedení platebních karet seniorů – to je začátek a nebojte se, bude se to brzy týkat i jiných, je to jeden nádherný prostředek jak kontrolovat lidi a ještě na tom vydělat peníze.

Teď ještě o psychotropních zbraní, jako realitě XXI století.
Programování lidského chování se dosahuje pomocí mikrovlnné technologie, výpočetní techniky, generátorů "zvláštního" záření, přizpůsobené na skutečný dopad na podvědomí a lidskou fyziologii. Takže, máme obrovské množství experimentální práce o vlivu elektromagnetických polí (EMF) na biologické objekty. Dlouhý dosah a pokrytí oblastí, zvláštní mechanismus účinku elektromagnetického působení je velmi „slibný a atraktivní“ pro zdroje těchto zrůdností. Jsou rozsáhlé výzkumy v oblasti tzv. generátorů polí: torzní, leptonové, neutrinové, elektromagnetické, s podélnou složku, tzv. psychotronické generátory.

S pomocí počítačových her, ​​ se vzrušujícím příběhem, můžete vyřešit problém návrhu s plným vědomím hráčů jejich akcí, mění psychiku člověka, hraje daný program podporovaným směrem, který požaduji.
Výrobci počítačových her ​​již dlouho vědí, že je dobré investovat do dobře vypracované grafiky a tím i kontrolních mechanismů v psychice. Počítačové sítě jsou dnes pevně omotány kolem naší planety. Globální síť sítí, internet, dnes obsahuje více než 40 miliónů uživatelů počítačů ve více než 154 zemích po celém světě. Tento fakt nelze ignorovat u vojenských expertů, s ohledem na různé možnosti pro případné konfrontace. Tak, během cvičení řídícího štábu v roce 1995, amerických stratégů otevřeně prohlásili, že se dnes může účinně prudce zvýšit informační vliv na formování myšlení lidí a Spojené státy mohou ve skutečnosti využívat internet jako důležitý mechanismus pro všechny mediální společnosti. Ještě určitě mnohým nedošlo????

Notoricky známé podprahové zprávy jsou používány na webu v plném proudu, je zbytečné to popírat.
První vlaštovka je virus „rave“ od švýcarského programátora Furhta Juliuse, který byl implantovaný do prohlížeče souborů. "Program" hlásil, že on nemůže pracovat s režimem monitoru, pak monitor začal blikat. Blikání monitoru, jeho frekvence byla zvolena tak, že ovlivňoval hypnoticky.

Podprahové zprávy se vyvinuly.
Nyní je prokázáno, že mozek uživatele, který používá počítač po dlouhou dobu, podvědomě dešifruje celé věty, zapsané v hexadecimálním kodu. S rozšířením Java appletů, s jejich multimediálními možnostmi se ohrožení dramaticky zvýší.


Žádný FAPSI, nebo CIA, nikdo z nich nebude chránit vás a vaše děti, naopak.
Umělých prostředků psychofyzických vlivů je v intenzivním vývoji, na základě nejnovějších poznatků v oblasti informačních technologií, a v tomto smyslu představují rychle rostoucí hrozbu pro společnost. Všechny výše uvedené metody, nástroje a techniky, tajných vlivů je nedílnou součástí tzv. psycho-fyzikální jevů, jsou fyzikální podstatou psychofyzických zbraní.
Psychofyzické zbraně, je množina všech možných způsobů a prostředků: technická, sugestivní, psychotropních látek, komplexní skryté násilí u vlivu na podvědomí, za účelem ke změně jeho vědomí, chování a fyziologického stavu správným směrem, dle vládnoucího.


Nejnebezpečnější pro člověka je komplexní kombinace psycho-fyzických  typů zbraní.
Dokonce i jednoduchý odhad pomocí vzorce permutací (kombinace) ze všech známých metod, nástrojů, technik, účinky na podvědomí naznačují, že těchto kombinací mohou být stovky.

Bohužel, "Pandořina skříňka na mysl a tělo" je otevřena.
Analýza možných důsledků psychických a fyzických na člověka, ukazuje nebezpečí na různých úrovních. Mezi hlavní rizikové faktory patří psychofyzické:
- Změna charakterové vlastnosti jednotlivých chování, snížené inteligenci a kreativity, potlačení a nahrazení jednotlivce;

- Špatné zdraví na genetické úrovni, na úrovni tělesných orgánů a jejich řízení;

- Zvýšení psychického stresu skupin, polarizace názorů, svazek skupin s rostoucí agresivitou z podskupin, mezera sociálních vztahů;

- Rozdělení společnosti do společenských tříd, se vzájemně se vylučujícími zájmy a cíly a snížení kritického hodnocení své činnosti;

- Vznik sociálních skupin, a řízeno na podvědomé úrovni jednotlivců nebo skupin, a spustit libovolný příkaz.

Nezdají se Vám tyto body nějak povědomé, vždyť si vzpomeňte, na některých forech se najednou vždy objeví nějaký negativní element, někdy i pod kladnou zástěrkou, ale výsledek je stejný, rozdělení, rozhádání a v konečném výsledku nic neřešící komunita – velmi dobře školení lidé, programované zombie.

Toto jsou
nejnebezpečnější projevy špičkových manažerských struktur (vzpomeňte na naučené dýlery-diliny, nebo povinné divadelní hrátky v podniku jako že kdyby – výplach mozků), státních úředníků, vojenského personálu a dalších skupin odpovědných osob, jak mohou jejich činnosti dát zemi moc kriminálního světa, světa dobrodruhů, nebo potenciální nepřátele. Psychofyzické zbraně dnes zásadně mění koncept "informační zbraně" a "informační války" a zásadně mění tyto pojmy v perspektivě. To se může stát jednou z největších hrozeb pro naši světovou bezpečnost v XXI století. Na závěr je třeba poznamenat, že v průběhu posledních 6-7 roky došlo ke kvalitativní změně ve vztazích vědeckých a vládních představitelů na tento problém, který šel do tajného prostoru. Provádět výzkum v oblasti zahraničních veřejných i soukromých institucí a inženýrství a aplikovat organizacemi v Texasu (Austin), New York, Virginie, Philadelphia (Joseph), New Jersey (Princeton), Kalifornie (Palo Alto), na nejméně patnáct amerických univerzit. Je třeba zdůraznit, že tyto vojenské výzkumné práce provádí několik set organizací.

A co je nejdůležitější: marnotratně financované Spojené státy, kdy jsou prováděny pod vedením nebo kontrolou rozvědky CIA a úřadu územního plánování pokročilé vojenské studie pro US ministerstvo obrany, Centra pro výzkum vzdělávání námořnictva, letectva.Rozsáhlý vědecký výzkum v různých biologických oborech (známe epidemie) a problémy s psycho-fyzickými účinky, jsou prováděny v zemích NATO, především na univerzitách v Bonnu a Frayburta (Německo), v Londýně, Cambridge, University of Bristol (Anglie), Francie, Itálie, Dánsko a Rakousko , Argentina, Brazílie, Holandska.
V Číně, Japonsku, Izraeli, Jižní Africe rozšířili hledání nových metod, technik, forem a metod ovlivňování mysli a psychiky masy lidí a armády. Povědomí o strašlivé realitě těchto zbraní je nezbytně nutné lidem říci a  zvážit problematiku zajištění bezpečnosti našeho psycho-fyzického a sociálního uspořádání proti otroctví národů. Nepíše se mně to lehce, ale když vidím kolem sebe generaci, která bezmyšlenkově pobíhá po pozlátku, na povrchu věcí, kdo s kým a kolikrát, podporovaná věková nenávist, lehce zmanipulovatelná a říká jak je tento systém nádherný, je mně jasné, že jisté síly zatím vyhrály na 50% a je mně těchto zombií líto. 
Velmi krásným příkladem záměrné manipulace s veřejným názorem je tento příspěvek do Diváckého centra české televize, prostě se toto téma nehodilo do manipulačního klišé a hlavně ne pro ovlivnění většiny obyvatel. Jeden z mnoha případů manipulace státních orgánů. Naštěstí tento pán ještě nemá hlavu vymytou a zůstává mu "selský rozum".
21 let poté: Všem jásačům (cenzurováno Českou televizí)
Za bolševika byla nesvoboda. Byli jsme nadšeni i dojati, když jsme zvonili klíči. Nevěděli jsme, co nás čeká. Bolševik nás čtyřicet let strašil kapitalismem. Dneska vidíme, že měl pravdu.
(koluje internetem)
Česká televize, její cenzurní oddělení krycím názvem Divácké centrum mi opět vymazalo příspěvek se závadným obsahem. 
Tady je:
Všem jásačům, kteří jsou u vytržení z toho, jak jsme to natřeli nedemokratickému systému, jak jsme se konečně vymanili z totality, jak si konečně vládneme sami, jak je teď vše dokonalé a jak tedy konečně už máme, co jsme chtěli, specielně panu Běhounkovi, Edanovi, Martinovi i Josefovi (ti nejvíce jásali na diskusi Retrománie) vzkazuji toto:
Zkuste si představit, nebo ještě lépe konkrétně zjistit, jak bydlí a z čeho žijí např. Milouš Jakeš, nebo Lubomír Štrougal. A to byli nějací prominenti režimu, který nás všechny utiskoval. To byli nějací totalitní hlavouni. Uzurpátoři. Zjistěte si, jak si ve svých funkcích pomohli. Potom si zjistěte, jak bydlí a z čeho žije Stanislav Gross, Aleš Řebíček, bývalý ministr dopravy, Marek Dalík, kam jezdí na dovolenou Mirek Topolánek a další.
Nedávno toto učinil český bulvární tisk. Uveřejnil, jak žijí bývalí prominenti. Zjistil např., že Milouš Jakeš žije v domku, který spoluvlastní se svým bratrem, žije z důchodu a tento tisk dále škodolibě uvedl, že jeho sousedé jej často vídají v místním řeznictví, kde vždy nakupuje nejlevnější druhy masa. Např bůček a nožičky. Žužla. Tak dlouho byl ve funkci a takto mizerně se zabezpečil na důchod. To Gross je jinčí kabrňák. Tento mašinfíra může ve svém bytě na Floridě dělat na všechny dlouhý nos a snídat kaviár. Ale byl to sociální demokrat. A myslel to upřímně. Nebo Řebíček může své nemovitosti v zahraničí střídat podle ročních období. Dalík s Topolánkem jistě budou mít ve své vile v Toskánsku jistě též vystaráno.
Dále si představte toto: Za bolševika byla totalita, ale byly i velice schopné podniky, které uměly světové výrobky:
Tatra (suverénně vyhrávala Dakar), Škodovka, Poldi, která uměla takové materiály, že jsme vyráběli vlastní endoprotézy, Plzeňský pivovar, křišťálové sklo, české, to byl pojem a další.
Vyřídili jsme si to s bolševikama, konečně jsme si svobodně vydechli a novodobý stát za dvacet let toto všechno rozprodal. Stát rozprodal i ty školky, a kulturní domy, které si lidi stavěli v akci „Z“. Tedy zadarmo. Pro sebe. Stát dokonce rozprodal a nadále prodává byty, které si lidi šedesát let i více let vlastními náklady zvelebovali (stát do nich nedal nic) v domnění, že tak činí pro sebe a pro své děti. Stát prodal i úspory lidí, když prodal banky.
Za to všechno stát získal obrovské miliardy navíc, neboť kromě toho po celou dobu vybíral daně, sociální a zdravotní pojištění, jako každý jiný kapitalistický stát, pro který jsou daně jediným příjmem.
Zkuste si položit uvedené vedle sebe, a zkuste odpovědět na otázku: „Kde všechny ty miliardy jsou?“
Kde jsou, když po dvaceti letech třeskuté svobody máme státní rozpočet v hlubokém deficitu. V takovém deficitu, že musíme omezovat výdaje a utahovat opasky. Pak si znovu projděte Janotův balíček a zamyslete se, komu je utahováno: Vyšší DPH – nejvíce pocítí rodiny s dětmi a důchodci. I ti musí denně jíst. Zmrazení důchodů současně s výrazným nárůstem nájemného. Obojí se bere i platí každý měsíc. Cílenou skupinu netřeba označovat. Omezení sociálních příspěvků. Mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, sociální dávky. Grosse, Řebíčka, Dalíka, Topolánka se nedotknou. Poplatky ve zdravotnictví. Podle vlády nelze vyloučit důchodce, neboť by se celý systém zhroutil. Přeloženo do češtiny: Zdravotnictví musí zachránit důchodci. Mladý člověk v produktivním věku obvykle k lékaři nechodí. Vysoký krevní tlak, cukrovka, bércové vředy jej přepadají obvykle ve věku důchodu. Proto celý svůj produktvní věk odváděl daně a platil si zdravotní pojištění, aby mu bylo pomoženo, až jej přepadnou stařecké neduhy.
Pravda, státní zaměstnanci (tedy i poslanci) přijdou o 4% svého platu. Zde je nutno ale připomenout, že z částky nad 82.420,-Kč/měsíc již dva roky neplatí ani sociální, ani zdravotní pojištění. Dostatečná kompenzace. Ne?
Pozn. Nakonec státní zaměstnanci nepřijdou o nic. Ubránili se. Tak kde, sakra, jsou ty miliardy za rozprodaný stát?
Souhlasím s Vámi, jásači. Za bolševika nebyla svoboda, bylo omezené cestování. Z dnešního pohledu mi to ale připadá jako selanka, proti tomu, v čem žijeme nyní. Z diskuse na Retrománii (než jí DC začalo cenzurovat) tyto pocity vysvítají. Lidé se mnohdy vyjadřují neobratně, nechávají se strhnout k detailům (jestli byly dřív lepší boty). Ale zpod textu je cítit, jak se jich zkreslování pořadem Retrománie zajídá. Právě tento moment, tato taktika je nejužívanější metoda jakékoli propagandy. Odvést pozornost od velkých problémů současnosti vystavením banálního cíle a strhnout diskusi kolem prkotiny.
Za bolševika byla nesvoboda. Byli jsme nadšeni i dojati, když jsme zvonili klíči. Nevěděli jsme, co nás čeká. Bolševik nás čtyřicet let strašil kapitalismem. Dneska vidíme, že měl pravdu.
Jan Sladký


Aktualizováno 29.8.2011
Dnes Novinky.cz umístili článek o týrané služebné syna Kaddáfího. Jak mohu věřit, že je to pravda a že tuto oběť netýrali povstalci ve své vítězné euforii ?? Můžete věřit dnešním médiím ? Je to jasný útok na psyché davu. Opět jeden moment manipulace s veřejným míněním. Naopak, kdyby zvítězila druhá strana, bude uveřejňovat roztrhaná těla civilistů po bombardování NATO ! Zvítězili rebelové za podpory NATO a proto budou dále zveřejňovány skutečnosti té druhé strany a v naší populaci to opravdu zabírá po přečtení příspěvků na Novinkách.cz. Každá válka je hrůzostrašná, ale kdo ji vyprovokoval násilnou cestou, kdo ji začal? Vždy je potřeba si uvědomit ten spouštěcí moment a tam je vždy vina! Určitě i kdyby válka nebyla a tyto věci byly pravdivé, stejně by se dostaly na povrch, ale bez bombardování a hromadného ničení životů civilistů a zničení dalšího suverenního státu. Mediální divadlo bude nyní jistě pokračovat, dle pravidel "Psy". 
Něco jsem naznačil v článku "Západ se chystá na válku v Sýrii" a začne "mediální divadlo" znovu, ono už vlastně začalo.

6 komentářů:

 1. Asi to sem tak úplně nepatří, ale okrajově se článku též týká.
  Kdo mě zná, ví že jsem povaha veselá, která si dělá srandu ze všeho a ze všech včetně sebe. Jsem hodně beztarostný pokud mě něco rozlítí je to otázka trvání v řádu max. desítek vteřin.
  Dlouho mě vrtalo hlavou proč se mi párkrát do roka stane to, že mě chytne tak nepopsatelná deprese. Né že bych přemýšlel o skoncování života, to ne, ale bez zjevné příčiny (vše se v práci i v životě daří na 100%, jsem zdravý)mě najednou nebaví vůbec nic, ze všeho mám obavy a jediné východisko je někam zalézt a nic nedělat.
  Ve světle poznání posledních týdnů zjišťuji, že to není moje chyba, ale jde o cílený útok buď konkrétně jen na mou osobu nebo plošné působení (nemohu posoudit). Mám ale nyní vůči protivníkovi strašnou výhodu - vím o něm a vím o co se snaží. Jsem zvědav, zda se mi od této chvíle ještě někdy opět stane nějaký den depresivním. Můj názor je, že nikoliv a pokud ano, rychle se s tím konstruktivě vypořádám.
  Hezký den přeje
  Michal

  OdpovědětVymazat
 2. ...možná to je blbost, ale má orgonit šanci ochránit člověka před těmito zbraněmi a vlivy ? Díky rotomen

  OdpovědětVymazat
 3. Nevlastním žádné výsledky nějakých testů, takže moje odpověď by byla "vařena z vody" a byla by to jen úvaha. Co mám vyzkoušeno je, že kde je umístěn Orgonit, např. u květináčů, rostliny jsou rozhodně vitálnější, rovněž tento jev se mně potvrdil i u klíčení semen, když semena nejsou v blízkosti Orgonitu, vitalita klíčivosti je poloviční. Teď už si úsudek uděláte sám.

  OdpovědětVymazat
 4. Ono není orgonit jako orgonit. Rozhodně doporučuji si udělat svůj vlastní. Na kráse, uměleckém zpracování ani velikosti nezáleží. Vše je jen o náladě(energii), kterou do toho vložíte.
  O orgonitech a věcech kolem nich by se dalo psát celé dny.
  O možnostech "programování" a další se můžete více dozvědět na:
  http://www.orgo.cz/index.php

  Přeji hodně zábavy a potěšení z výroby.

  OdpovědětVymazat
 5. Dobrý den, zajímavý a poučný článek. Jsem ráda, že na internetu jsou takové weby , které otevřou oči a mysl. Jen mě mrzí, že se setkávám s lidmi, kteří ke komunikaci volí i občas cizí slova. Vždyť čeština je krásná řeč, jen ji používat k tomu , aby si lidé lépe rozuměli. Děkuji J.K.

  OdpovědětVymazat
 6. Psychika je hodně mocná. Dokud jsem neměl psychické potíže, tak jsem tomu nevěřil. Dlouho jsem si to nechtěl připustit, ale díky manželce jsem začal chodit k psycholožce, která mi hodně pomohla. Nikde o tom nemluvím, protože se za to stydím. Užívám léky, takže žádné potíže nemám. Manželka mi ještě objednala CBD olej z Cibdol, který mi s mým problémem také pomáhá. Časem bych chtěl léky úplně vysadit a užívat jen přírodní CBD.

  OdpovědětVymazat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.